ekosystem leśny

Marcin Czyżewski

Zbieraj grzyby, nie mandaty! Czego nie wolno podczas grzybobrania

Zbieraj grzyby, nie mandaty! Czego nie wolno podczas grzybobrania

Zanim wybierzesz się do lasu na grzyby, sprawdź, za jakie zachowanie grozi mandat.

Głową w mur, czyli o co chodziło rządowi, gdy pisał specustawę o budowie zapory na granicy polsko-białoruskiej?

Rząd spieszy się z zamurowaniem granicy polsko-białoruskiej i dlatego projekt specustawy w tej sprawie powstał w trybie pilnym. Ten pośpiech odbił się na przygotowanych przepisach.

Leśne pochłaniacze kasy. Jak państwowe spółki malują trawę na zielono

Lasy Państwowe emitują tzw. jednostki dwutlenku węgla, które mają odpowiadać ilości CO2 pochłoniętego dzięki ich programowi zalesiania. Wpływy ze sprzedaży nie idą jednak na sadzenie drzew, ale na ścieżki edukacyjne, wieże widokowe czy remont słupka granicznego.

Zachłanne Lasy. "Wyborcza" ujawnia wyniki audytu Najwyższej Izby Kontroli

Zachłanne Lasy. "Wyborcza" ujawnia wyniki audytu Najwyższej Izby Kontroli

. - tylko 39 proc. Nic dziwnego, że kluczowe wydatki na zachowanie i ochronę lasów oraz ekosystemów leśnych, a także utrzymanie i powiększanie zasobów i upraw leśnych wyglądają wyjątkowo skromnie. To zaledwie 13 proc. kosztów ogółem Lasów Państwowych

KE ostrzega Polskę w związku ze zwiększeniem wyrębu w Puszczy Białowieskiej

. W dniu 25 marca 2016 r. władze polskie podjęły decyzję o zatwierdzeniu zmiany planu gospodarki leśnej dla Nadleśnictwa Białowieża. "Decyzja ta umożliwia trzykrotne zwiększenie pozyskiwania drewna oraz wprowadzenie aktywnych środków zagospodarowania lasów na obszarach

UE martwi się o Puszczę

UE martwi się o Puszczę

;Priorytetem w Puszczy Białowieskiej nie może być gospodarka leśna, tylko zapewnienie niezakłóconego przebiegu procesów przyrodniczych w niej zachodzących. Wiąże się to z ograniczeniem do minimum ingerencji w ekosystem, także w sytuacji okresowego, lokalnego obumierania drzew. Proces ten stanowi bowiem element

Dyrektor Lasów Państwowych: W lasach jest dosyć i drewna, i pieniędzy

Dyrektor Lasów Państwowych: W lasach jest dosyć i drewna, i pieniędzy

gospodarkę leśną. W końcu jednak przyszedł moment, w którym nadzorujący naszą pracę, czyli rząd, uznał, że poziom tych inwestycji osiągnął zadowalający poziom i można sięgnąć do nadwyżek. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, bo zostały one wypracowane na mieniu skarbu państwa i rząd

ekosystem leśny

Ekosystem leśny - zwany również biogeocenozą stanowi populację roślin i zwierząt leśnych wraz z elementami przyrody nieożywionej (atmosfera, pedosfera), które stanowią środowisko abiotyczne danej wspólnoty życiowej.
Niekiedy cały kompleks leśny traktowany jest jako jeden wielki ekosystem, ale w rzeczywistości duży masyw leśny nie jest jednorodnym układem ekologicznym, gdyż wykazuje zróżnicowanie

więcej o ekosystem leśny na pl.wikipedia.org