egzekwowanej należności

dr Tomasz Góra

Ograniczenia przy egzekucji z emerytur i rent. Czego nie może zająć komornik?

Ograniczenia przy egzekucji z emerytur i rent. Czego nie może zająć komornik?

Komornicza egzekucja z rent i emerytur może być przeprowadzona jedynie po uwzględnieniu kwot wolnych od egzekucji i potrąceń. Ile te kwoty wynoszą?

Koszty komornicze cz. II. Jakie opłaty ściąga komornik przy egzekucji pieniędzy?

Jakie jest wynagrodzenie komornika za ściągnięcie długu? Czy przy egzekucji pieniędzy od dłużnika stosowane są opłaty minimalne? Co jest podstawą do obliczenia opłaty stosunkowej należnej komornikowi?

Zajęcie wynagrodzenia za pracę przez komornika sądowego - obowiązki pracodawcy

Jedną z czynności, które podejmuje komornik sądowy w toku postępowania egzekucyjnego jest zajęcie wynagrodzenia za pracę dłużnika.

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika - ograniczenia

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika - ograniczenia

kapitałowych (Dz. U. poz. 2215, z 2019 r. poz. 1074 i 1572 oraz z 2020 r. poz. 568), jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - podlegają potrąceniu następujące należności: sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych; sumy egzekwowane na mocy tytułów

Egzekucja z nadpłaty podatku dochodowego i zwrotu podatku z urzędu skarbowego

Egzekucja z nadpłaty podatku dochodowego i zwrotu podatku z urzędu skarbowego

komornikowi lub na rachunek depozytowy Ministra Finansów; 3) wezwie naczelnika urzędu skarbowego, aby w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, w przypadku gdy świadczenie nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, uiszczał je na rzecz: a) sądowego albo

Eksmisje i licytacje lokali lub nieruchomości gruntowych w toku egzekucji

Eksmisje i licytacje lokali lub nieruchomości gruntowych w toku egzekucji

wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania nieruchomości. Jeżeli egzekucję z nieruchomości prowadzi kilku wierzycieli, termin licytacji takiej nieruchomości, wyznacza się również w przypadku, gdy wnioski w tym przedmiocie złożyli

Czy wynagrodzenie i inne świadczenia podlegają ograniczeniom egzekucji sądowej?

Czy wynagrodzenie i inne świadczenia podlegają ograniczeniom egzekucji sądowej?

, z 2019 r. poz. 1074 i 1572 oraz z 2020 r. poz. 568), jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - podlegają potrąceniu następujące należności: sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;  sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na

Problemy ze spłatą. Jak egzekwowany jest zwrot długów?

Problemy ze spłatą. Jak egzekwowany jest zwrot długów?

, renta rodzinna czy renta z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy , oraz z rodzaju potrącanej lub egzekwowanej należności, np. czy są to alimenty , czy inne należności, jak np. z umowy kredytu czy pożyczki – wyjaśnia radca prawny Karolina Ziółkowska z kancelarii Robaszewska

Czy ZUS potrąci mi zajęcie komornicze z zasiłku rehabilitacyjnego? Prawnicy czytelnikom, odc. 102.

Czy ZUS potrąci mi zajęcie komornicze z zasiłku rehabilitacyjnego? Prawnicy czytelnikom, odc. 102.

zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wynoszą: · 532,61 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie

Podatnik nie zapłacił w terminie. Urząd nie tylko zajął mu konto, ale też napisał do jego klientów

Podatnik nie zapłacił w terminie. Urząd nie tylko zajął mu konto, ale też napisał do jego klientów

zawiadomienie do kontrahentów jego firmy z informacją, że ich klient jest dłużnikiem i trwa wobec niego postępowanie egzekucyjne, więc „kwoty do wysokości egzekwowanej należności wraz z odsetkami”, które mają mu wpłacić za świadczenie usług, powinni przekazać bezpośrednio do urzędu skarbowego

Niski dług ochroni nieruchomości dłużnika. Projekt "tarczy antykryzysowej 3.0"

Niski dług ochroni nieruchomości dłużnika. Projekt "tarczy antykryzysowej 3.0"

dłużnika, ma być wyznaczany na wniosek wierzyciela, a wniosek ten będzie można co do zasady złożyć tylko w przypadku, gdy wysokość egzekwowanej należności głównej stanowić będzie co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania. Celem regulacji jest przeciwdziałanie sprzedaży

Emeryci w walce z drożyzną. "Albo spłata kredytu albo kupno jedzenia"

Emeryci w walce z drożyzną. "Albo spłata kredytu albo kupno jedzenia"

zachować: • 916,07 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi, • 732,86 zł – przy pobieraniu nienależnego świadczenia z ZUS (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny

APS Energia podtrzymuje oczekiwanie wzrostu przychodów o 20% w br.

egzekwowania należności i teraz już przy stosunkowo niedużych opóźnieniach idziemy do sądu, a to musi zostać uwzględnione w odpisie. Spodziewamy się, że do końca roku istotna część tych odpisów będzie odwrócona" - wskazał prezes. APS Energia odnotowała 0,95 mln zł

BIG InfoMonitor: 10% przedsiębiorstw nie udaje się odzyskać zaległych płatności

, które upominają się o należność, nadal utrzymują dobre relacje z 80% partnerów biznesowych, a zapewne też egzekwują swoje należności" - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w materiale. W IV kwartale minionego roku na brak uregulowania płatności

W czasie pandemii policjanci wystawili mniej mandatów niż rok wcześniej. A Polacy i tak ich nie płacą

W czasie pandemii policjanci wystawili mniej mandatów niż rok wcześniej. A Polacy i tak ich nie płacą

ograniczeniem prowadzenia działalności, zakazu zgromadzeń, zebrań, spotkań – wymienia Małgorzata Kapłan, rzecznik prasowy WSSE w Szczecinie. Mandaty. Będą zmiany Jak będzie wyglądała przyszłość egzekwowania należności za mandaty? Ministerstwo Finansów twierdzi, że proces będzie automatyzowany. Zapowiada

"Polski ład". PiS chce, by skarbówka mogła na cztery dni zajmować samochody

"Polski ład". PiS chce, by skarbówka mogła na cztery dni zajmować samochody

o wartości znacznie przekraczającej kwotę potrzebną do zaspokojenia egzekwowanej należności. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że nie wiadomo, co to znaczy "znacznie". Nie ma tu żadnej definicji. Pytanie więc, czy jeśli ruchomość wyceniana jest na 15 tys., to już nie można jej

Przedsiębiorcy alarmują: puchnie bańka kredytów kupieckich. Pęknie po pandemii?

Przedsiębiorcy alarmują: puchnie bańka kredytów kupieckich. Pęknie po pandemii?

sektora usługowego, pomoże spuścić powietrze z tej bańki? Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego ds. badań i analiz, mówi, że problem egzekwowania należności od kontrahentów będzie wręcz narastał. - Kwestia zaległości ze spłatą kredytów kupieckich to jedno, ale dużo

KRD: Dwie trzecie polskich eksporterów nie ma problemów z egzekwowaniem należnoś

% polskich przedsiębiorstw handlujących w Polsce nie ma żadnego problemu z egzekwowaniem należności od swoich klientów. W przypadku zagranicznych kontrahentów odsetek ten jest ponad 3-krotnie wyższy. Z jednej strony jest to wynik znacznie większej liczby transakcji zawieranych z krajowymi podmiotami. Z

Skarbówka będzie mogła na 4 dni zajmować samochody. "Arbitralna decyzja urzędnika"

Skarbówka będzie mogła na 4 dni zajmować samochody. "Arbitralna decyzja urzędnika"

dyskusyjna rzecz. Zajęciu nie będą podlegać ruchomości o wartości znacznie przekraczającej kwotę potrzebną do zaspokojenia egzekwowanej należności. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że nie wiadomo, co to znaczy "znacznie". Nie ma tu żadnej definicji. Pytanie więc, czy jeśli ruchomość

Co to jest sądowa egzekucja z nieruchomości?

Co to jest sądowa egzekucja z nieruchomości?

przypadku, gdy wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania, którą dokonuje komornik sądowy na podstawie opinii w formie operatu szacunkowego sporządzonej przez biegłego. Licytacji w/w nieruchomości nie przeprowadza się w czasie

KRD/KPF: 19,2% firm zaobserwowało narastanie problemów ze spłatami zaległości

, wydłużenie średniego okresu oczekiwania na zapłatę o 9 dni, po drugie, przekonanie przedsiębiorców, że w kolejnym kwartale pogłębią się problemy z egzekwowaniem należności. O ile pod koniec 2018 roku prawie co piąty przedsiębiorca spodziewał się pogorszenia tej sytuacji, to trzy miesiące później już co

Jak poradzić sobie z blokowym pustostanem? Czasem to naprawdę "śmierdzący problem"

komornika. Obecne przepisy dotyczące licytacji zadłużonego lokalu są niestety mało precyzyjne. Ustawodawca dodatkowo (od 30 maja 2020 r.) zabronił licytacji mieszkania, gdy egzekwowana należność główna jest niższa niż 5 proc. wartości tego lokum. Odpowiednie zmiany prawne, na które czekają spółdzielnie i

PIE, PFR: 14% firm chce zredukować zatrudnienie, 32% - obniżyć płace

, że nieopłacone w terminie należności stanowią od 25 do 50% wszystkich należności przedsiębiorstwa. Z kolei egzekwowanie należności stanowi wyzwanie dla 36% przedsiębiorstw, a 7 na 10 firm ocenia, że sytuacja pod tym względem pogorszyła się w porównaniu do lutego" - podano także

Czy w czasie pandemii komornik może dokonać egzekucji z mieszkania? Prawnicy czytelnikom, odc. 99.

wskazanej wyżej ustawie dodano do przepisów k.p.c. art. 9521, który dotyczy licytacji nieruchomości lokalowych lub nieruchomości gruntowych, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika. Ustawodawca, oprócz uzależnienia możliwości przeprowadzenia licytacji nieruchomości od wysokości egzekwowanej

Sąd nakazał zapłatę na rzecz Awbudu 15,45 mln zł przez Medico-Investment

. "Zdecydowaliśmy się wystąpić na drogę sądową, ponieważ wyczerpaliśmy w naszym uznaniu wszelkie środki polubowne. Jesteśmy zmuszeni w ten sposób egzekwować należności za wykonanie umowy, nie tylko ze względu na dobro naszej spółki, ale także części podwykonawców biorących udział w pracach końcowych

NIK rekomenduje uzależnienie usunięcia punktów karnych od uiszczenia mandatów

wprowadzona od 1 stycznia 2016 r. zmiana systemu dochodzenia należności z tytułu mandatów karnych, której celem było usprawnienie procesu obsługi mandatów i poprawa skuteczności egzekwowania takich kar. Reorganizacja polegała na scentralizowaniu obsługi mandatów karnych. Do 31 grudnia 2015 r. wojewodowie byli

Zaległości alimentacyjne. Ponad 11 mld zł to czubek góry lodowej

połowie ubiegłego roku. Ale nie jest. Za moment wyjaśnię dlaczego. Na razie najpewniejsze informacje pochodzą jednak z rejestrów biur informacji gospodarczej. Ale i one nie pokazują całości problemu, bo nie zawierają wszystkich danych. To w takim razie jak ścigać dłużników i egzekwować pieniądze, jeśli

SOS dla przedsiębiorców z Sosnowca. "Chcemy pomóc im przetrwać trudny czas"

epidemią COVID-19. Swoje zaległości podatkowe, które powstały od stycznia do kwietnia, będzie można rozłożyć na 6 lub 12 rat bez płacenia tzw. opłaty prolongacyjnej. Urzędnicy deklarują, że w czasie epidemii i miesiąc po jej ustaniu nie będą egzekwować od dłużników zaległości w opłatach wobec miasta

Kaczmarski Inkasso: 27% firm stosuje sankcje wobec niepłacących kontrahentów

Adam Łącki. W badanych firmach z sektora MSP egzekwowaniem należności najczęściej zajmuje się księgowość (46,5%), a w 30% odpowiadają za to osobiście szefowie lub właściciele firm. Działowi handlowemu powierza tę czynność 5% firm. Co ciekawe, 4% przedsiębiorców deklaruje, że

Nie musisz brać kredytu, żeby spłacać cudze długi

terminach, jej obowiązki względem banku przejmuje poręczyciel. Za określone należności może poświadczać kilkoro konsumentów, jednak od każdego z nich bank ma prawo egzekwować spłatę całości długu. Co więcej, pokrycie wszystkich opłat nie ogranicza się jedynie do kwoty głównej należności. Obejmuje także

KRD: Blisko 90% przedsiębiorców nie dostaje zapłaty na czas

;Portfelu należności polskich przedsiębiorstw" KRD zwraca uwagę to, że w II kwartale br. zwiększył się odsetek firm, które mają problem z egzekwowaniem należności od kontrahentów. Obecnie z wyzwaniem tym mierzy się 88,7% firm, choć w I kwartale tego roku z nierzetelnymi partnerami zmagało się 85% z

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

(powiadomienie o jej wszczęciu pani Agnieszka dostała w lipcu 2013 r.) na wniosek wierzyciela miała być prowadzona ze wszystkich składników majątku dłużniczki. Zaczęto więc ściągać należność i z wynagrodzenia pani Agnieszki, pracującej w przedszkolu, i z nieruchomości. – Muszę to podkreślić: chodziło o

KRD: Małe i średnie firmy odzyskują rocznie 3,7 mld zł dzięki windykacji

działa ok. 6 tys. firm, które zajmują się świadczeniem usług odzyskiwania należności. Są to zarówno niewielkie, niekiedy jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i wielkie spółki kapitałowe, często z długim stażem na polskim rynku. Działają one w trzech segmentach. Pierwszy to małe firmy i kancelarie

Oddał pieniądze fiskusowi, ale drugi raz pobrał je bank

wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie dochodzonej wierzytelności oraz kosztami egzekucyjnymi. Wskutek tego bank wstrzymuje wszelkie wypłaty z zajętego rachunku i niezwłocznie zawiadamia o zajęciu wierzytelności inne

10 lat nie płacił za mieszkanie. TK: można je zlicytować

egzekwowania należności. Chodziło mu o drogę egzekucji sądowej. Tyle że w jego przypadku spółdzielnia próbowała odzyskać pieniądze przy pomocy komornika. - Uzyskała tytuły wykonawcze, ale nic to nie dało - relacjonowała prof. Teresa Liszcz, sędzia

Banki sprzedadzą frankowiczów. Tajemnicza zmiana w ustawie

księgi wieczystej bez ich wiedzy jedynie na podstawie dokumentów bankowych. To bardzo ułatwia bankom handel  długami,  a ich nabywcom  egzekucję należności.  Dla banków nowelizacja jest jak gwiazdka z nieba. Szczególnie dla tych, które mają całe portfele kredytów frankowych. Mogą po

Ćwierć miliarda długów zostawili polscy bankruci w ostatnim półroczu. Od początku pandemii wzrasta liczba upadłości konsumenckich

doradca restrukturyzacyjny. A dlaczego po bankrutach zostają długi? Bo sądy mogą zwolnić ich w ogóle ze spłaty albo - jak przekonują prawnicy - nie ma z czego egzekwować należności, albo dłużnicy są w stanie spłacić tylko część zobowiązań. Ale tworząc plan spłat, syndyk bierze też pod uwagę to, ile

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych". Datowany jest na 3 kwietnia 2020 i podpisany przez Departament Prawny Ministerstwa Finansów. Obecnie odbywają się konsultacje międzyresortowe. Nowe prawo może wejść w życie już w maju. Co przewiduje? 1. Kto nie będzie mógł prowadzić egzekucji długów Od

Duże zmiany w alimentach. Dla tych, którzy płacą, i dla tych, którzy dostają

dotyczących obecnego Funduszu Alimentacyjnego funkcjonującego od 1 października 2008 r. A jak jest dziś? Otóż, jeżeli należności są starsze niż 6 lat, nie podlegają zgłoszeniu do BIG, a zgłoszone – podlegają wykreśleniu. To nie wszystko. Po zmianie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych ujawnieni będą zarówno

Co nas czeka, gdy zamkniemy własną firmę? Poradnik

postępowaniu upadłościowym – mówi Maciej Giermak. Jeżeli jednak przedsiębiorca nie ureguluje swoich należności i nie zostaną one umorzone, np. w postępowaniu upadłościowym, wierzyciele będą mogli dochodzić roszczeń na drodze sądowej, a po ich zasądzeniu złożyć do komornika wniosek o wszczęcie

Wielu unika płacenia alimentów. Ci, którzy płacą, też mogą mieć kłopoty

  potwierdzenie tego przelewu) i stwierdziła, że za styczeń Potęga ma zadłużenie. Pod koniec stycznia 2018 roku jej pełnomocniczka mec. Magdalena Grześkiewicz skierowała wniosek o egzekucję należności na podstawie nie jednego postanowienia sądowego, ale dwóch: z marca 2017 roku, w którym sąd

PIE/PFR: Dalszą redukcję zatrudnienia planuje 8% firm, płac - 21%

należności wobec kontrahentów i w porównaniu z sytuacją z połowy kwietnia nastąpił wzrost o 7 pkt proc. Duża część przedsiębiorstw (43%) przyznaje, że ma trudności z egzekwowaniem należności od kontrahentów, podsumowano. Badanie PIE oraz PFR przeprowadzone przez IBRiS w dniach 12

GetBack chce setek milionów od Deloitte

wniosku GetBacku, który wzywa do ugody. Ponadto audytor nie zauważył, że w sprawozdaniach nie było wyników z obrotu wierzytelnościami, czyli głównego celu działalności firmy. Zamiast tego w 2016 r. GetBack osiągał przychód ze sprzedaży jednego funduszu sekurytyzacyjnego do innego, zamiast egzekwować

Prezydent proponuje by świadczenie 500+ nie wpływało na wysokość alimentów

komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego. Choć w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzono zapisy wyłączające kwoty takiego świadczenia spod egzekucji, nie będą one skuteczne w przypadku egzekwowania należności z rachunku bankowego. Wsparciem w ramach programu

Równość dłużników w sieci i sądzie

lub nawet w ogóle nieistniejące długi. Albo wielokrotnie egzekwują tę samą należność od jednej osoby. Dopiero po trzech latach zmieniono przepisy o EPU, i dziś można dochodzić w e-sądzie wyłącznie roszczeń powstałych do trzech lat przed wniesieniem sprawy

Pan Jan podżyrował pożyczkę koledze. Teraz sam ją spłaca, bo kolega przestał, choć nieźle mu się wiedzie. Sąd mu nie pomoże

zająć jedynie 275 zł. ZUS w trakcie postępowania w sprawie potrąceń ze świadczenia sprawdza, o jaki rodzaj egzekwowanej należności chodzi. To od niego zależy, ile procent emerytury maksymalnie może być oddane komornikowi.

Nie ma odbiornika, a Poczta domaga się od niej abonamentu RTV. "Zapraszam kontrolerów do mnie"

. wyrejestrowali, ale system ewidencji abonentów zgubił ich nazwisko i teraz muszą udowodnić, że dopełnili obowiązku wyrejestrowania radia i telewizora. Wielu z nich się to nie udaje, bo Poczta Polska zaczęła egzekwować nieistniejące długi sprzed wielu lat, choć sama nie potrafi udowodnić, że zobowiązania w ogóle

Poprawia się sytuacja naszych przedsiębiorców

pokazuje badanie, niewielka zmiana nastąpiła w przypadku problemów z egzekwowaniem należności. Ma je blisko 23 proc. firm, czyli ponad 1 proc. więcej niż we wcześniejszym badaniu. Równocześnie wzrósł odsetek firm, w których skala problemu się zmniejsza. Skarży się na nie blisko 18 proc., czyli niecały 1

Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy kodeksu cywilnego. Wyjątkowo bolesne dla windykatorów

Od dziś krótsze będą okresy przedawnienia długów, a sądy z urzędu muszą badać, czy roszczenie nie jest czasem już przedawnione. Jeśli tak, to postępowanie o zapłatę zostanie umorzone i należności nie będzie można ponownie dochodzić przed sądem. Nowelizacja kodeksu cywilnego ma ukrócić rozbójnicze

Europa dźwiga się z kryzysu na gigantyczną krechę. Kto ten dług spłaci?

kapitałowych. Ponadto Komisja egzekwowałaby od dłużnika zaległą należność. W praktyce musiałoby dojść do ogłoszenia przez niego niewypłacalności, żeby zmaterializowało się ryzyko nieodzyskania pieniędzy. A i tak nie byłoby to równoznaczne ze spisaniem długu na straty, bo wierzyciele Argentyny, która jest

Czarnomorskie rury Gazpromu przejmie Ukraina? Kijów zajmuje aktywa Gazpromu w Holandii

także Kreml i rosyjskie ministerstwo finansów. Działania komorników w Europie nie powinny być dla Gazpromu zaskoczeniem. Już w marcu Naftohaz zapowiadał, że zacznie egzekwować należności od Gazpromu od spółek zarządzających projektami Nord Stream i Nord Stream 2. Przed tygodniem prezydent Ukrainy Petro

Zmieniły się przepisy o zajęciach komorniczych. Na korzyść emerytów

innych niż świadczenia alimentacyjne to 1877,62 zł. Przy pracy na niepełnym etacie będzie proporcjonalnie niższa. Nagrody, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz należności przysługujące pracownikowi z tytułu udziału w zysku są egzekwowane w całości na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. Od 28 grudnia

NIK pozytywnie oceniła wykonanie budżetu państwa w 2018 r.

istotnych aspektach, przedstawia rzetelne informacje i dane o wysokości dochodów, wydatków, należności i zobowiązań oraz wyniku budżetu państwa" - powiedział prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, cytowany w komunikacie. Szczegółowe wyniki kontroli NIK przedstawiła w odrębnych

Komorniczy problem z podatkiem VAT

egzekwowanie należności staje się nieopłacalne - wyjaśnia Rafał Hermański, członek zarządu Polskiego Związku Windykacji. - To niestety powoduje, że część dłużników celowo nie reguluje swoich zobowiązań. Obawiam się, że jeśli ceny egzekucji komorniczej wzrosną, to jeszcze więcej osób będzie rezygnować z

Wyprowadziła się od rodziców; ci przestali płacić czynsz. Komornik zajął pensję córki

, kiedy czynsz powinien być zapłacony. Odpowiedzialność dorosłych domowników jest jednak ograniczona – wierzyciel może się domagać pieniędzy tylko od tych osób, które w okresie powstania długu stale mieszkały w lokalu. Nie ma prawa egzekwować długu, który powstał przed osiągnięciem pełnoletniości

Windykacyjny stalking będzie karany. Za nękanie dłużników nawet osiem lat więzienia

zrobić, żeby się z niej wydostać? Zadręczać dłużnika na 10 sposobów Jedyne, co się przez lata zmieniło w Polsce, to to, że długów już się nie egzekwuje za pomocą kija bejsbolowego. Ale mimo obowiązujących przepisów karnych i cywilnych oraz kodeksów dobrych praktyk spisanych przez windykatorów ochrona

Jak wyegzekwować alimenty w czasie epidemii? Są na to sposoby

przelewy dla dziecka. Wierzą, że w obecnej sytuacji egzekwowanie od nich spłaty długu będzie trudne, ponieważ obecnie większość kancelarii komorniczych ograniczyła osobisty kontakt z interesantami, a wierzyciele mogą jedynie telefonować lub pisać maile do komorników, ale i tak niewiele wskórają. W

Nowe emerytury według PiS dla wszystkich z wyjątkiem alimenciarzy. Dlaczego?

których organ egzekucyjny w pierwszej kolejności będzie prowadził egzekucję ze środków PPK, gdyż będzie to najłatwiejsza i najtańsza dla wierzyciela forma ściągnięcia należności – mówi Kulpa. – Ostatecznie powyższe rozwiązanie nie zostało przyjęte. Czemu państwo jest tak cięte na alimenciarzy

Na ratunek mikroprzedsiębiorcom. Z jakiej pomocy będą mogły skorzystać najmniejsze firmy

składek ZUS. A później, jeśli ktoś zechce o to wnioskować, należności zostaną rozłożone na raty. Będzie też możliwość prolongaty innych opłat i zobowiązań. Zapowiedziano odliczenie poniesionej w tym roku straty (jeśli przychody spadną o co najmniej połowę) w rozliczeniu na przyszły rok. Chodzi o podatek

Czy można odziedziczyć długi alimentacyjne? Kłopoty zaczynają się, gdy zasądzona kwota przekracza 500 zł

informacji gospodarczej zapewniają, że za długi alimenciarza wobec Funduszu Alimentacyjnego nikt nikogo ścigać nie będzie. – Należności takie są ściśle związane z osobą dłużnika, gdyż tylko on jest zobowiązanym do ich zwrotu. W razie więc jego śmierci, nie mogą być one egzekwowane od jego następców

Gino Rossi: Wszczęcie postęp. egzekuc. 'bezprawną' próbą wpływu na negocjacje

się uchylało, przy jednoczesnym braku finalizacji transakcji" - czytamy dalej. Jak podano, za szczególnie rażące uznaje spółka twierdzenia o rzekomej wcześniejszej sygnalizacji przez Monnari, iż jakiekolwiek działania związane z egzekwowaniem należności mogą mieć

Komornik: Dziś dłużnik może się odprężyć i spokojnie czekać na kolejne pomysły PiS

współpracują z komornikiem. Do tej grupy należą oczywiście emeryci i renciści, bo z nich najłatwiej wytrzepać pieniądze. Zaś cwaniacy żyją jak królowie. Mam taki oto przepis, który mówi, że nie można zlicytować nieruchomości, jeśli „wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej

ZAiKS wypłacił w ubiegłym roku artystom ponad 386 mln zł

egzekwowaniem należności dla twórców z internetu. W 2014 r. do ZAiKS-u wpłynęło z tego tytułu nieco ponad 6 mln zł. - Choć jest to jeszcze relatywnie niewielkie źródło dochodów twórców, to jesteśmy świadomi, jak ważną staje się gałęzią dystrybucji. Na bieżąco podpisujemy umowy ze wszystkimi serwisami

Pani komornik oszukała ponad 50 osób? Prokuratura: Ściągała więcej, niż powinna

M. skutecznie egzekwowała należności, ale pobierała zawyżoną opłatę egzekucyjną i działała w ten sposób zarówno na szkodę dłużników, jak i wierzycieli. Wśród tych drugich są m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Miasta w Nysie i banki z całej Polski. Już raz stanęła

Kłopotliwy ubezpieczyciel zagrożony bankructwem. Nawet 100 tys. posiadaczy polis Gefiona może mieć kłopoty

Crawford Polska Sp. z o.o., która jest przedstawicielem Gefiona do spraw roszczeń w Polsce, a w razie braku porozumienia – do sądu polskiego. Sprawa komplikuje się, gdy kierowca chce pozbyć się sprawy i sprzedać ją innemu podmiotowi, który zajmie się egzekwowaniem należności. – Jeśli doszło np

Mają po 18 lat i wielotysięczne długi. Nie swoje, lecz rodziców

zadłużano mieszkanie, były nieletnie. Wierzyciele liczą, że może się uda przerzucić dług na inną osobę. A ta zapłaci.  I bardzo to prawdopodobne. Jeśli wyrok zapadł, a sąd nadał klauzule wykonalności, komornik będzie egzekwował dług. Zazwyczaj pozwani dowiadują się o wyroku już po zakończeniu

Firmy mają mniejsze problemy z długami

indywidualnych, najgorsze u dostawców usług finansowych. Jak wynika z badania mniej przedsiębiorstw ma problemy z otrzymaniem w terminie pieniędzy od klientów czy kontrahentów. Ponad 70 proc. firm deklaruje, że ponad połowa należności jest płacona na czas. Zmniejsza się liczba

Równe szanse dla dłużników. Nadchodzi ważna zmiana prawa

za grosze zobowiązania zaczęli ścigać masowo za długi dawno już przedawnione, w ogóle nie istniejące albo wielokrotnie egzekwowali tę same należności od tej samej osoby. Dopiero po trzech latach zmieniono przepisy o EPU i dziś można dochodzić w e-sądzie wyłącznie roszczeń powstałych do trzech lat

Co się należy po zmarłym pracowniku

należności, egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych, np. alimenty, grzywny, zajęcia komornicze (art. 87 par.1 Kodeksu pracy). Raty pożyczek z funduszu socjalnego i kasy zapomogowo-pożyczkowej należą do grupy tzw. ujęć dobrowolnych, które pracodawca potrąca z pensji pracownika na podstawie jego pisemnej

Spółdzielnie mają poważny problem z dłużnikami

. Wszystkie zbadane spółdzielnie deklarują, ze w celu egzekwowania należności w pierwszej kolejności wysyłają pisemne wezwanie do zapłaty, 90 procent w ostateczności występuje na drogę sądową. Połowa stara się wcześniej rozwiązać sprawę polubownie, organizując rozmowy i spotkania dłużników z zarządem

Spore rachunki z Energi. Firma przeprasza i rozkłada długi na raty

; dostało we wrześniu ubiegłego roku. Teraz firma zrobiła u siebie porządek i zaczyna egzekwować zaległe należności. Ale ponieważ sama zawiniła, rachunki pozwoli rozłożyć na raty. Problem w tym, że całość zaległości trzeba będzie spłacić w ciągu pół roku

Więcej pieniędzy dla ofiar przestępstw. Biurokracja na przeszkodzie pomocy pokrzywdzonym

miała zapewnić lepszą kontrolę nad ich działalnością, zapobiec sprzeniewierzaniu pieniędzy przez nieuczciwe organizacje oraz poprawić ściągalność należności od sprawców. Wcześniej ten obowiązek spoczywał na organizacjach, których nie było stać na egzekwowanie należności, teraz zajmują się tym sądy

Komornik przyjdzie i zabierze - pensję, emeryturę i parę stów z konta. Co wolno komornikowi, a czego nie?

pracuje na niepełnym etacie, kwota wolna od zajęcia komorniczego będzie proporcjonalnie mniejsza (np. ok. 765 zł na pół etatu). Nagrody, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz należności przysługujące pracownikowi z tytułu udziału w zysku na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych są egzekwowane w całości

Dzieci okradane z miliardów złotych. Więcej wiemy o długach z tytułu alimentów

W Polsce gdy rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, to egzekwuje je w imieniu dziecka komornik albo płaci je gmina z Funduszu Alimentacyjnego (maksymalnie 500 zł), a potem dochodzi ich od dłużnika. Owe 7,1 mld zł to zobowiązania dłużników

"Gazeta Prawna": 62 proc. nieściągniętych podatków w miastach

określają terminów wystawiania upomnień, tytułów wykonawczych czy podejmowania czynności egzekucyjnych. Samorządowcy nie zgadzają się z wynikami raportu i twierdzą, że ściągają podatki tak skutecznie jak urzędy skarbowe. Uważają jednak, że egzekwowaniu należności nie sprzyjają ciągłe zmiany przepisów.

Prezydent podpisał nowelę o nadzorze nad rynkiem finansowym

polegającą na wskazaniu Komisji Nadzoru Finansowego jako organu właściwego w zakresie nadzoru, przestrzegania i egzekwowania przepisów rozporządzenia, posiadającego uprawnienia do nakładania sankcji administracyjnych, w tym publikowania informacji o nałożonych sankcjach w przypadkach określonych w ustawie

MIB: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o budownictwie czynszowym

zawarcie umowy partycypacji na poziomie nie niższym niż 10 proc. Poprzednia nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z 10 września 2015 r. obniżyła poziom limitów dochodowych, co w niektórych sytuacjach powodowało trudności w egzekwowaniu od najemcy należności

Ustawa antylichwiarska Zbigniewa Ziobry w ogniu krytyki. Ale klientom firm pożyczkowych przepisy się podobają

(KNF ma wskazywać banki, które będą mogły udzielać kredytów subprime - wysokiego ryzyka kredytobiorcom o niskiej zdolności kredytowej) oraz uprzywilejowania kredytobiorcy. Jeśli chodzi o przykłady owego uprzywilejowania, to według BCC wystarczy popatrzeć, jak ma wyglądać dochodzenie należności z

Kto będzie płacił za zdjęcie z fotoradaru - właściciel auta czy kierowca?

, jest karany. Mamy prawo, które nie jest egzekwowane - mówił poseł PO Stanisław Żmijan, przewodniczący sejmowej komisji infrastruktury. Stąd pomysł, by karę płacił nie kierowca, którym może być każdy, lecz właściciel auta, którego tożsamość jest łatwa do ustalenia. To nie

Pułapka ulgi meldunkowej. Poszkodowani czekają na decyzję ministra finansów

Sądem Administracyjnym. Analizowane są także inne sprawy – zapewnia Piotr Mierzejewski. W sprawę ofiar włączyła się również Helsińska Fundacja Praw Człowieka. – W tej sprawie problematyczne jest przede wszystkim to, że urzędy podatkowe zaczęły egzekwować te należności po latach, a nie

Koszty egzekucji komorniczej wielokrotnie wyższe niż dług

zrobiło się 812 zł. Pani Irena przestraszyła się komornika. W kwietniu dzięki pomocy rodziny przelała pieniądze na konto wierzyciela. - Sądziłam, że to cała należność z wszelkimi odsetkami, ale w październiku okazało się, że nie dopłaciłam 34 zł odsetek. Dowiedziałam się o tym

Jak pozbyć się długów i wyjść na prostą. 9 żelaznych zasad

postępowanie sądowe, egzekucja i windykacja. Jeśli są w postępowaniu jakieś nieprawidłowości, można zareagować albo bronić się choćby przed licytacją majątku. Obecnie działające przepisy rządowej "tarczy antykryzysowej 3.0" uniemożliwiają licytacje nieruchomości, jeśli „wysokość egzekwowanej

Zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza

alimentów nie ma kwot wolnych od zajęcia, więc przy niższych zarobkach dłużnikowi może zostać mniej, niż wynosi płaca minimalna. Ważne! Dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz należności przysługujące pracownikowi z tytułu udziału w zysku są egzekwowane w całości na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. 3

Pocztowa egzekucja zaległości abonamentowych, czyli strach się bać

trzeba zwrócić uwagę na absurdalność przepisów. Pocztowy kontroler nie ma możliwości sprawdzenia, jeśli nie zgodzimy się na jego wejście do mieszkania, czy rzeczywiście mamy w domu urządzenie, czy nie. Pytanie więc: jak w takiej sytuacji Poczta Polska ma wyegzekwować należności? By obejść problem, Poczta

Wezwanie do zapłaty po 16 latach. Windykacyjne sztuczki

windykacyjną jest Centrum Egzekwowania Należności Credit Express Inkasso Poland. Sprawę naszego czytelnika, wraz z numerami "wezwania do zapłaty", przedstawiliśmy konsultantce firmy. - W opisanej sytuacji odbiorca wezwania powinien skontaktować się z nami i wyjaśnić

Już dwa pomysły na naprawę "znikającego" przedawnienia długów

należności, musiałby wykazać jednoznacznie, że nie jest ona przedawniona. - Temat przedawnienia nigdy nie stanął na posiedzeniach sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Nie zajmowała się nim dotychczas Komisja Kodyfikacyjna - mówi poseł Jaworski. Cieszy się, że sprawę

Rząd przyjął ponad 100 nowych przepisów w "tarczy 3.0". Dotarliśmy do nich. Oto cały pakiet

cywilnego przepisu stanowiącego, że termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym (służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika) wyznacza się wyłącznie na wniosek wierzyciela w przypadku, w którym wysokość egzekwowanej należności głównej

KRD/PIM: Długi branży motoryzacyjnej wynoszą 721,1 mln zł

. Poważnym problemem w motoryzacji jest egzekwowanie pieniędzy za towary i usługi. Firmy motoryzacyjne mają do odzyskania ponad 150 mln zł. O zwrot pieniędzy muszą się upominać przede wszystkim u przedstawicieli branży handlowej, transportowej, budowlanej czy przemysłowej. Blisko 30 mln długów należy do

Faktoring. Firma pod pełnym czy częściowym parasolem?

niepełnym. Dlaczego? Na tle innych form faktoringu jest po prostu tańszy. Polega na tym, że w sytuacji, gdy np. bank nie będzie mógł odzyskać pieniędzy od kontrahentów, będzie miał prawo egzekwować je od swojego klienta. To dla firmy wariant bardziej ryzykowny. Ale w tę formę usługi wbudowany jest element

Ściganie abonamentu RTV

Wezwania do ich zapłacenia wysyła Poczta Polska, z którą KRRiT podpisała umowę. - Na razie wezwania wysłano do 100 osób prywatnych i 50 firm. Osoby są wybrane losowo wśród tych, którzy zalegają z płatnościami. Gdy należności nie zostaną uregulowane, dane zostaną przekazane do

Balcerowicz o kredytach frankowych: Skąd opinia, że konsument jest słabszą stroną? [WYWIAD]

w Stanach Zjednoczonych orzekający w sprawach gospodarczych zwykle bardzo dobrze znają analityczną ekonomię. A z kolei wśród ludzi nazywanych ekonomistami są tacy, którzy zajmują się głównie instytucjami, w tym kwestiami treści prawa i egzekwowania prawa. Niektórzy z nich to nobliści! A u nas

Amerykanie rezygnują z obywatelstwa. Przez podatki

mające jeszcze dokładniej egzekwować należności podatkowe. Jest o co walczyć, bo gra idzie o miliardy dolarów, które rocznie umykają tamtejszemu fiskusowi. USA wymusza na bankach z innych państw współpracę ze swoją skarbówką , a te ze względu

Nowe przepisy uchronią najbiedniejszych emerytów przed egzekucją komorniczą. Komornik nie zajmie już większej części emerytury

zajęcia komorniczego będzie proporcjonalnie niższa. Nagrody, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz należności przysługujące pracownikowi z tytułu udziału w zysku są egzekwowane w całości na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. W przypadku umów-zleceń czy o dzieło przychód może zostać zajęty w całości

Kiedy przedawniają się zobowiązania wobec ZUS?

ulegają przedawnieniu. Chodzi tu o należności z tytułu składek ubezpieczeniowych zabezpieczone hipoteką lub zastawem. Wynika to z art. 24 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jednakże po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu

Kupił komplet garnków w sanatorium. Teraz nie może ich zwrócić

istnieje - skarży się pan Piotr. "Klient nie był zastraszany" Zapytaliśmy przedstawicieli EOS KSI Polska oraz For-Net, dlaczego egzekwują należność, choć klient wielokrotnie informował windykatorów, że wypowiedział umowy sprzedaży garnków oraz

Niebezpieczne chwilówki najszybszą drogą do pętli zadłużenia. Sprawdź, jak możesz się przed nim uchronić

. najniższej emerytury. W 2019 r. najniższe świadczenie wynosi 1100 zł. Oznacza to, że komornik może zająć jedynie 275 zł. ZUS w trakcie postępowania w sprawie potrąceń ze świadczenia sprawdza, o jaki rodzaj egzekwowanej należności chodzi. To od niego zależy, ile procent emerytury maksymalnie może być oddane

Nieodpowiedzialni rodzice narobili długów, córka je spłaca

. Pani Ania pracuje, ale tylko na umowę-zlecenie. W świetle prawa nie chronią jej przepisy Kodeksu pracy, ponieważ jest to umowa cywilnoprawna. Zatem komornik może ściągać od niej całość wynagrodzenia (w przypadku umowy stałej lub na czas ograniczony nie mógłby egzekwować żadnej kwoty, jeśli wysokość

Rodzic nie płaci alimentów na swoje dziecko? Wystąp o alimenty do Funduszu Alimentacyjnego

za zobowiązania do wysokości kwoty rocznych należności alimentacyjnych zatrudnionej osoby”, czyli będzie musiał spłacać alimenty pracownika. Takie zmiany wprowadzają nowe, obowiązujące od stycznia przepisy. Mają spowodować, że ściąganie alimentów będzie szybsze i łatwiejsze. Będą również nowe

Co się zmieni w rentach socjalnych? Niepełnosprawni dorośli dostaną 165 zł więcej. Komu przysługuje świadczenie z ZUS?

z niej zaliczkę na podatek dochodowy, a także składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Oprócz tego odliczane mogą być „sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych”. Osoby na rencie socjalnej mogą dorobić do 70 proc. średniej krajowej. Ale uwaga

Za zdjęcie z fotoradaru mandat zapłaci właściciel? Firmy są przerażone

dostaje zdjęcie z urządzenia, jest karany. Mamy prawo, które nie jest egzekwowane - podsumowuje poseł PO Stanisław Żmijan, przewodniczący sejmowej komisji infrastruktury. By wina częściej spotykała się z karą, posłowie chcą zmiany sposobu karania za najpopularniejsze wykroczenie