egzekucja z nieruchomości

dr Tomasz Góra

Co to jest sądowa egzekucja z nieruchomości?

Co to jest sądowa egzekucja z nieruchomości?

Obwieszczenie o licytacji komornik sądowy zamieszcza, co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń sądu sprawującego nadzór nad egzekucją z nieruchomości, w lokalu organu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (centralnego organu samorządu zawodowego komorników pod adresem: https://licytacje.komornik.pl).

Eksmisje i licytacje lokali lub nieruchomości gruntowych w toku egzekucji

Eksmisje są już możliwe do wykonania. Jak zmieniły się przepisy i od kiedy obowiązują?

Sprzedaż nieruchomości zajętej przez komornika - czy dłużnik może ją sprzedać?

Egzekucja z nieruchomości może być prowadzona tylko na podstawie odrębnego wniosku uprawnionego wierzyciela.

Komornik zajął mieszkanie niewłaściwej osoby. "O mało na zawał nie zeszliśmy"

Komornik zajął mieszkanie niewłaściwej osoby. "O mało na zawał nie zeszliśmy"

nóg: informacje o egzekucjach prowadzonych przez warszawskiego komornika, zajęciu mieszkania, czterech wierzycielach i hipotekach przymusowych na prawie 200 tys. zł. W każdym z wpisów referendarze sądowi podawali nazwisko dłużnika: Piotr Nowak, adres nieruchomości i numer księgi wieczystej

Komornik nie pobierze już wysokich opłat za niby-eksmisje. Senat po stronie dłużników

Komornik nie pobierze już wysokich opłat za niby-eksmisje. Senat po stronie dłużników

komornikach sądowych i egzekucji? * obniżono opłatę stałą za opróżnienie lokalu mieszkalnego z 40 do 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia od każdej izby; * niższa będzie opłata wnoszona przez wierzyciela, aby wszcząć egzekucję - nie 100 proc. przewidywanych kosztów, ale 10 proc. średniego wynagrodzenia

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej - egzekucja świadczeń pieniężnych

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej - egzekucja świadczeń pieniężnych

jest przedmiot materialny niebędący nieruchomością lub jej częścią składową. Rzecz ruchomą należącą do dłużnika może stanowić, np.: pojazd, maszyna itd. Przepisy o egzekucji z ruchomości stosuje się również odpowiednio do egzekucji ze zwierząt. Do egzekucji z ruchomości dochodzi poprzez jej zajęcie

Koszty komornicze, cz. III. Ile dostaje komornik przy egzekucji świadczeń niepieniężnych?

Koszty komornicze, cz. III. Ile dostaje komornik przy egzekucji świadczeń niepieniężnych?

, Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie nieruchomości służącej do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dłużnika albo opróżnienia lokalu lub pomieszczenia służącego do zaspokojenia takich potrzeb wynosi 1500 złotych, Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wprowadzenia

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej - egzekucja świadczeń niepieniężnych

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej - egzekucja świadczeń niepieniężnych

wydaniu jej wierzycielowi względnie na wprowadzeniu w posiadanie rzeczy wierzyciela zgodnie z przepisami prawa cywilnego. 2) Egzekucję obowiązku wydania nieruchomości bądź opróżnienia pomieszczenia lub lokalu. Egzekucja rozpoczyna się od wezwania dłużnika do dobrowolnego wykonania obowiązku w wyznaczonym

Egzekucja komornicza przeciwko małżonkowi dłużnika

Egzekucja komornicza przeciwko małżonkowi dłużnika

sprzeciwi się zajęciu, o sprzeciwie komornik niezwłocznie zawiadamia wierzyciela, który w terminie tygodniowym powinien wystąpić o nadanie przeciwko małżonkowi dłużnika klauzuli wykonalności pod rygorem umorzenia egzekucji z zajętej nieruchomości. W toku egzekucji małżonkowi dłużnika służą różne środki

Wybór komornika - zasady

Wybór komornika - zasady

sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego , za wyjątkiem spraw: o egzekucję z nieruchomości; o wydanie nieruchomości; o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości; o

Eksmisja - przymusowe usunięcie dłużnika z lokalu cz. II

Eksmisja - przymusowe usunięcie dłużnika z lokalu cz. II

rozporządzenia rzeczą, nie wyłączając ich zniszczenia. Eksmisja – tytuł wykonawczy do wydania nieruchomości Tytuł wykonawczy zobowiązujący do wydania nieruchomości lub do opróżnienia pomieszczenia upoważnia do prowadzenia egzekucji także przeciwko każdemu, kto uzyskał władanie nad tą nieruchomością po

Co to jest egzekucja sądowa? Co to jest egzekucja administracyjna?

Co to jest egzekucja sądowa? Co to jest egzekucja administracyjna?

wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania jest właściwy ten organ, 3) dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczony przez ministra właściwego do spraw finansów

O czym komornik musi pamiętać, kiedy pracuje poza kancelarią? Cz. II

O czym komornik musi pamiętać, kiedy pracuje poza kancelarią? Cz. II

sądowego poza kancelarią komorniczą wymagają utrwalenia za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk. Egzekucja długu. Kiedy komornik musi włączyć kamerę? Rejestracji podlega przebieg następujących czynności egzekucyjnych dokonywanych przez komornika poza kancelarią: z udziałem dłużnika zmierzające

Problemy ze spłatą. Jak egzekwowany jest zwrot długów?

Problemy ze spłatą. Jak egzekwowany jest zwrot długów?

Z tego poradnika dowiesz się: co się dzieje gdy dłużnik nie spłaca długów w terminie, kiedy wkracza komornik,  ile pieniędzy może zabrać komornik, ile musi zostawić, jak chronieni są seniorzy, czego komornik zabrać nie może, jak oddalić egzekucję komorniczą. Rosnące długi to problem wielu

W jakiej kolejności zaspokajani są wierzyciele w postępowaniu egzekucyjnym?

nieruchomości. Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności (kategorie zaspokajania wierzycieli): kat. - koszty egzekucyjne z wyjątkiem kosztów zastępstwa prawnego przyznanych przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym; kat. - należności alimentacyjne; kat. - należności za pracę za

Jaki jest przebieg licytacji i skutki nabycia nieruchomości? Jakie są okoliczności wyznaczenia drugiej licytacji?

Jaki jest przebieg licytacji i skutki nabycia nieruchomości? Jakie są okoliczności wyznaczenia drugiej licytacji?

Artykuł jest kontynuacją Licytacji nieruchomości cz. I. W poprzednim artykule omówiłem: co to jest sądowa egzekucja z nieruchomości, warunki i okoliczności wyznaczenia terminu licytacji i obwieszczenia o nim oraz wymagania co do uczestnictwa w licytacji. W niniejszym artykule omówię: przebieg

Klik i dom zlicytowany. Komornicy sprzedają nieruchomości przez internet

Klik i dom zlicytowany. Komornicy sprzedają nieruchomości przez internet

, twierdzi, że licytacje online znacznie przyspieszają egzekucję z nieruchomości, bo są szybkie w fazie samej sprzedaży, a do tego bezpieczne w dobie pandemii. Przede wszystkim postępowania są bardziej transparentne i  ograniczają zmowy między licytantami . Chodzi o to, że pod salami, w których

Niski dług ochroni nieruchomości dłużnika. Projekt "tarczy antykryzysowej 3.0"

Niski dług ochroni nieruchomości dłużnika. Projekt "tarczy antykryzysowej 3.0"

dotyczącego egzekucji z nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe dłużnika (nowy art. 9521 kodeksu postępowania cywilnego). Inaczej niż do tej pory termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

Rank Progress sprzedał Trei RE działki w Skarżysku-Kam. za 14 mln zł netto

sporządzony został operat dendrologiczny, w związku z koniecznością usunięcia drzew z nieruchomości. Zgodnie z umową, w terminie do 2022 roku, emitent poddaje się egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5_ kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 2 mln zł w przypadku przekroczenia limitu kosztów usunięcia

Czy przy licytacji nieruchomości potrzebne jest pełnomocnictwo?

Czy przy licytacji nieruchomości potrzebne jest pełnomocnictwo?

jego treści do jakiej lub jakich czynności mocodawca uprawnia pełnomocnika. Musi być ono na tyle konkretne, by nie budziło wątpliwości. Pełnomocnictwo do licytacji nieruchomości powinno wymieniać przykładowo: sygnaturę akt egzekucyjnych, sygnaturę akt nadzoru sądu nad egzekucją z nieruchomości

Jak bezpiecznie kupić zadłużone mieszkanie? Licytacje komornicze

Jak bezpiecznie kupić zadłużone mieszkanie? Licytacje komornicze

do sądu o wydanie postanowienia z klauzulą prawomocności. Tylko takie postanowienie daje uprawnienie, by wpisać się do księgi wieczystej nieruchomości i złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki. Na co trzeba uważać przy licytacjach komorniczych? Przepisy nie zabraniają wszczęcia egzekucji mieszkania, w

Ursus został wezwany do zapłaty 8,3 mln zł długu plus odsetki Bankowi Millennium

oraz odsetek, kosztów zastępstwa prawnego i opłaty egzekucyjnej, a także zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości położnych w Dobrym Mieście, podała spółka. Do 5 lutego komornik nie podjął innych czynności egzekucyjnych ponad doręczenie ww. pism. "Formalną

Sikorski kontra Kaczyński. Jak komornicy mogą ściągnąć pieniądze od prezesa PiS, który nie ma konta w banku?

Sikorski kontra Kaczyński. Jak komornicy mogą ściągnąć pieniądze od prezesa PiS, który nie ma konta w banku?

- Egzekucja powinna wyglądać tak jak w przypadku każdej innej osoby - mówią komornicy, z którymi na ten temat rozmawiałam. - Ale ciekawe, kto będzie taki odważny - żartują. Były szef MSZ Radosław Sikorski może ściągnąć przez komornika 46 tys. zł od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego . Kaczyński

Czy w czasie pandemii komornik może dokonać egzekucji z mieszkania? Prawnicy czytelnikom, odc. 99.

takiej sytuacji komornik sądowy zasadniczo będzie mógł wyznaczyć termin licytacji i w dalszym ciągu prowadzić egzekucję z nieruchomości. Agnieszka Fedor Sołtysiński Kawecki & Szlęzak jest renomowaną polską kancelarią prawną świadczącą usługi prawne dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Kancelaria

Nie musisz mieć długu, by komornik zajął ci majątek. Oto polska egzekucyjna rzeczywistość

posiada żadnych nieruchomości, pieniędzy na koncie, nawet samochodu. Nie płaci podatków, nie pobiera świadczeń z ZUS, nie prowadzi działalności gospodarczej. Czyli egzekucja komornicza wobec takiej osoby jest bezskuteczna.   Wierzycielka ustalała majątek dłużnika   Jak jednak trafiono od

Skarbówka niesłusznie pobrała podatek od małżeństwa. Mężowi oddała pieniądze, żonie nie

Historia jakich wiele. Jerzy i Wanda od 1980 r. mieszkali w Zabrzu w lokatorskim mieszkaniu. W marcu 2008 r. przekształcili je z lokatorskiego w spółdzielcze własnościowe. Kilka lat później zdecydowali, że je sprzedadzą. I tu ważna informacja: zrobili to przed upływem pięciu lat od nabycia

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

czy ma to robić z nieruchomości. Ale obowiązujący w tamtych czasach przepis stanowił, że „wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika" sposób egzekucji. W tym wypadku nie chciał zastosować.  Prezes "Ostrobramskiej tłumaczy", że nie miał wyjścia, musiał

E-licytacje komornicze mieszkań i domów coraz bliżej. Koniec z mafiami i patologiami?

Ma to być rewolucyjna zmiana, która spowoduje, że egzekucja z nieruchomości przyspieszy, bo w pandemii jest z nią znacznie gorzej, niż było. Łącznie w 2019 roku z egzekucji z ruchomości i nieruchomości uzyskano 873,4 mln zł. Z samych nieruchomości: 839,4 mln zł. Rok później sprzedaż majątku

Nawet wzorowi ojcowie mogą mieć kłopoty alimentacyjne

O sprawie piszemy TUTAJ Zacznę od  kilku spraw.  Pierwsza. Komornik prowadzi egzekucję, tak jak tego chce wierzycielka (w Polsce 95 proc. płacących alimenty to mężczyźni). To ona określa, jakie są zaległości i z jakiej części majątku dłużnika je egzekwować. Wierzycielki najczęściej

Komornik: Dziś dłużnik może się odprężyć i spokojnie czekać na kolejne pomysły PiS

dziennikarzy, że minister wziął się do komorników, tylko komorników, że łamali prawo. - Zgoda, były nieprawidłowości. Może 1 procent spraw. Ale przy okazji z ogromnym zapałem zarżnięto egzekucję z ruchomości, nieruchomości, dochodzenie alimentów, bo zbliżały się wybory i minister Ziobro postanowił się pochylić

Spółka Murapolu sfinalizowała zakup działki w Poznaniu za 14,25 mln zł

Warszawa, 15.12.2017 (ISBnews) - Murapol Projekt 35, spółka zależna Murapolu, zawarła z Monday Development przyrzeczoną umowę zakupu nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Dymka o łącznej powierzchni 13 993 m2 za łączną cenę 14,25 mln zł netto

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

wybuchu pandemii straciła wszelkie dochody i nie ma środków na zapłacenie miastu podatku od nieruchomości. Mimo zadłużenia miasto nie będzie miało prawa do zajęcia konta kobiety. 3. Nie trzeba składać wniosku Czy trzeba będzie wystąpić z wnioskiem o wstrzymanie egzekucji? ? Postępowanie egzekucyjne jest

Zabezpieczenie roszczeń przed procesem

Z tego artykułu dowiesz się: przez co może nastąpić zabezpieczenie roszczeń pieniężnych? co może sąd, gdy przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne? kiedy może być dzielone zabezpieczenie, polegające na zakazie publikacji? czym się kieruje sąd przy wyborze sposobu zabezpieczenia? czy

Czy nowe przepisy przyspieszą rozpoznawanie spraw egzekucyjnych?

konkretnie 8 listopada 2015 r. Jak jest obecnie? Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji dają wierzycielowi prawo wyboru komornika na terytorium Polski, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których

Murapol kupuje działkę w Warszawie za 30 mln zł netto pod 766 mieszkań

Warszawa, 26.01.2018 (ISBnews) - Spółka zależna Murapolu, Murapol Projekt 32, zawarła z Przedsiębiorstwem dochodzenia roszczeń i prowadzenia egzekucji Sp. z o.o. warunkową umowę kupna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie przy ul. Posag 7 Panien o łącznej

Wypadek na oblodzonym chodniku. Kiedy należy się odszkodowanie?

spółdzielni albo sklepu czy firmy (np. biurowca). Generalnie właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych, które położone są wzdłuż i bezpośrednio ich nieruchomości. Od tej zasady jest mnóstwo

Polnord ma umowę z SGB Bankiem wydłużającą termin wykupu obligacji serii D

) prawie do użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Zgierskiej i Kominiarskiej, 2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 k.p.c. do wysokości 90 000 000 zł" - wymieniono w komunikacie

Wynajmujemy mieszkanie - prawa najemcy mieszkania

właściciela nieruchomości, w końcu mieszkanie to jego własność. Dlatego oprócz uregulowania kwestii ewentualnej zgody na podnajem lub użyczenie lokalu, czy zgody na rejestrację działalności gospodarczej najemcy lub innych osób, trzeba spodziewać się zapisów w kwestii zabezpieczenia zakończenia umowy najmu. Z

MS planuje zmiany w opłatach w razie w razie dobrowolnego opuszczenia mieszkania przez dłużnika

złożeniu przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji odebrania rzeczy, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości i usunięcia z niej ruchomości, opróżnienia lokalu z rzeczy lub osób, czy wprowadzenia wierzyciela w posiadanie w innych przypadkach, jak

Nieuczciwe firmy pożyczkowe przeniosły się na wieś. Polują teraz na rolników

nieruchomości należącej do niego w wysokości 450 tys. zł. Kolejną gwarancją spłaty jest poręczenie zobowiązania przez matkę dłużnika. A to w praktyce oznacza, że firma RH Invest sp. z o.o. stworzyła sobie możliwości dochodzenia długu nie tylko od dłużnika, ale także od jego rodziny. Będzie mogła wejść starszej

Egzekucja komornicza. Po czterech latach asesor komorniczy odpowie przed sądem za bezprawne egzekucje

współpracownikami i z zajętym sprzętem. Ciągnik został sprzedany, ale nie tylko Miesiąc później, już po sądowej skardze na czynności komornika i po złożeniu przez rolnika pozwu o zwolnienie ciągnika spod egzekucji, sąd nakazał zawiesić postępowanie egzekucyjne, ale wtedy się okazało, że ciągnika (wartego 100 tys

Ktoś go wrobił w dług. Kto? Do odpowiedzialności nikt się nie poczuwa

egzekucji administracyjnej, jaką wszczął ZUS. Ani komornik, ani referendarze w sądzie wieczystoksięgowym, ani urzędnicy ZUS. Co prawda ZUS przyznał się do błędu i stwierdził, że to było "nieporozumienie" wynikające z faktu, że w starego typu księdze wieczystej nieruchomości nie ma numeru PESEL

Bezpieczeństwo najemcy mieszkania. Poradnik

ona zgodę na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w swojej nieruchomości po zakończeniu trwania umowy najmu. Tutaj także warto pozyskać notarialne potwierdzenie złożenia takiego oświadczenia. 2. Czy najemca z dnia na dzień może się znaleźć na bruku? Najemcę i wynajmującego obowiązują

Wynajmujemy mieszkanie. Kilka trików ułatwi znalezienie lokatorów

Z tego poradnika dowiesz się: jak przygotować mieszkanie do wynajęcia jak często odnawiać mieszkanie jak napisać ogłoszenie, które zwróci uwagę jak fotografować lokal, żeby wyglądał atrakcyjnie jakie mieszkanie łatwiej wynająć – puste czy umeblowane Nieruchomości stale cieszą się

Kupił mieszkanie z lokatorami. Od prawie 2 lat nie może wejść do środka

; mówi Przemysław Małecki. Zwraca jednak uwagę, że nie we wszystkich sprawach nabywcy lokali na licytacji mają utrudniony dostęp do nieruchomości. – Mamy też do czynienia z sytuacjami, w których dłużnicy dobrowolnie przekazują nieruchomości nowym właścicielom i opróżniają je we własnym zakresie

Właściciel "Rzeczpospolitej" vs. miliarder z listy "Forbesa". Starcie o wolność słowa czy biznes?

zagospodarowania powstał, a miasto zażyczyło sobie opłaty za zmianę przeznaczenia nieruchomości z działalności przemysłowej na mieszkaniowo-użytkową. "W razie wydania decyzji przez Prezydenta Miasta Kraków w zakresie nałożenia na kupującego obowiązku dokonania opłaty z tytułu trwałej zmiany sposobu

GPM Vindexus miała 3,43 mln zł zysku netto, 4,68 mln zł EBITDA w I kw.

. "Przychody z wierzytelności zmniejszyły się w okresie sprawozdawczym o 9,44%. Wynika to z faktu, że mniej spraw zostało skierowanych na drogę egzekucji - poniesiono koszty 1 582 tys. zł. W okresie porównawczym 2018r. wydatki wyniosły 3 023 tys. zł. Przyczyną takiego postepowania jest znaczna

Znani blogerzy trafili na nieuczciwą lokatorkę. "Pół roku życia na nasz koszt"

strony najemcy wynajmujący może po upływie tego terminu złożyć wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym najemca poddaje się egzekucji. – Taka sprawa w sądzie trwa dość szybko, bo nawet w ciągu trzech dni możemy otrzymać tytuł wykonawczy, z którym od razu

Ronson ma umowę na realizację etapu IIA Ursusa Centralnego za 60,25 mln zł

pozwolenia na użytkowanie jednak nie dłużej niż do końca października 2021 roku. Mechanizm odroczonych płatności będzie mógł być zastosowany po ustanowieniu odpowiednich zabezpieczeń (gwarancji płatności wystawionej przez emitenta razem z dobrowolnym poddaniem się egzekucji, która w przyszłości może zostać

Prywatni właściciele mieszkań boją się wynajmować lokale uchodźcom. Rząd nie pomaga

pozycję właścicieli mieszkań?  - Art. 68 specustawy wyłącza stosowanie przypisów o niewykonywaniu eksmisji w czasie epidemii, ale tylko w przypadku zawarcia umowy użyczenia z obywatelem Ukrainy, tj. w przypadku nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości. W przypadku umów najmu w dalszym ciągu nie

Z kamerą wśród dłużników. Komornicy będą nagrywać egzekucje

sprawiedliwości. Wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku. Komornik ma rejestrować czynności prowadzone poza kancelarią. Między innymi zajęcie ruchomości, oddanie ruchomości pod opiekę dozorcy, licytację, oględziny nieruchomości, opróżnienie lokalu z osób i rzeczy, wydanie zajętego majątku oraz otwarcie i

Lichwiarze sprytniejsi od Ziobry. Obchodzą zakazy, nadal przejmują nieruchomości ludzi, których złapali w potrzask

nie spłaci pożyczki – traci lokal. Przyjęte rozwiązania zakładają nie tylko zakaz przewłaszczeń, ale również zakaz egzekucji z nieruchomości przy długu mniejszym niż 1/20 jej wartości oraz surowe kary – od 3 miesięcy do 5 lat więzienia za żądanie od dłużnika zapłaty kosztów i odsetek

Egzekucja alimentów: co czeka osobę, która uchyla się od płacenia?

„wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium RP, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio”. Na czym polega egzekucja alimentów We wniosku do komornika wierzyciel (rodzic lub opiekun dziecka albo

PiS znowu uderza w polską wieś. Rolnikom trudniej o kredyt

z zaciągnięciem kredytów. Ciągnika komornik nie zajmie Wszystkiemu winne jest rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 2 sierpnia określające przedmioty należące do rolnika prowadzącego gospodarstwo. W rozporządzeniu rozszerzono listę przedmiotów, które nie podlegają egzekucji komorniczej. Chodzi

Koronawirus zamyka firmy i zabiera pracę. Jak sobie radzić, gdy zaczyna nam brakować pieniędzy na regulowanie zobowiązań?

, czyli zapłacenie kary umownej. Warto też sprawdzić, czy nasza umowa nie zawiera jakichś niedozwolonych zapisów – można to skonsultować z powiatowym rzecznikiem praw konsumenta. 5. Egzekucja komornicza Komornik może wszcząć czynności dopiero wtedy, gdy posiada tytuł egzekucyjny, któremu sąd nadał

Lawina powiadomień z ZUS o długach. Przedsiębiorcy: Co ze zwolnieniami ze składek z "tarczy antykryzysowej"?

egzekucji komorniczej zajmą nieruchomości, bo ja nie mam z czego tego spłacić - mówi przedsiębiorczyni Ewa. Jacek Hołubowski, biznesmen z Zachodniopomorskiego: - Zaległości są naliczane tym, którzy wnioskowali o umorzenia składek i spełniali kryteria. Równocześnie ci, którzy o to nie prosili, dostali

Eksmisja emerytowanej wykładowczyni i jej córki wstrzymana w ostatniej chwili. Ale to nie koniec dramatu

nabywca wziął pożyczkę bankową pod ten lokal. Szlachectwo zobowiązuje - Kiedy ojciec Mai podpisywał umowę, był chory, m.in. stracił wzrok. Z perspektywy obecnej wiedzy mam prawo sądzić, że został zmanipulowany bądź zastraszony przez grupę zajmującą się podstępnym przejmowaniem nieruchomości osób

Rząd przyjął projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

. Przyjęto, że spółdzielnie mieszkaniowe będą musiały w ciągu 12 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego, w którym powstała wspólnota mieszkaniowa, rozliczyć ? z właścicielami lokali wchodzących w skład nieruchomości ? zewidencjonowane wpływy i wydatki funduszu remontowego oraz pozostałe nakłady

Jak pozbyć się długów i wyjść na prostą. 9 żelaznych zasad

postępowanie sądowe, egzekucja i windykacja. Jeśli są w postępowaniu jakieś nieprawidłowości, można zareagować albo bronić się choćby przed licytacją majątku. Obecnie działające przepisy rządowej "tarczy antykryzysowej 3.0" uniemożliwiają licytacje nieruchomości, jeśli „wysokość egzekwowanej

PKO BP: Brak obsługi zadłużenia przez klientów wymusza podjęcie kroków prawnych

nieruchomości należących do dłużnika" - czytamy dalej. Działania takie zawsze prowadzone są w zgodzie z obowiązującym prawem, np. w oparciu o nadaną przez sąd klauzulę wykonalności na notarialnym oświadczeniu dłużnika o poddaniu się egzekucji, podsumowano

Miesiącami nie płacili czynszu, a wyrzucić ich nie mógł. Do dziś są winni mu kilkadziesiąt tys. zł. Umowa czy najem okazjonalny?

doradza właścicielom i zarządcom nieruchomości. Wielokrotnie do drzwi jej kancelarii pukali klienci, którzy byli przekonani, że mogą niemal natychmiast pozbyć się nieuczciwego lokatora. Wychodzili rozczarowani. Procedura rozwiązania umowy z niepłacącym lokatorem zajmuje kilka miesięcy. – A to może

"Polski ład" siądzie na pensjach wspólników w spółkach z o.o. Czy biznes w tej formie będzie nadal opłacalny?

akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością) istnieje wyraźne oddzielenie majątków wspólników od majątku spółki. Egzekucje zobowiązań spółek kapitałowych nie mogą być prowadzone z majątku prywatnego. Wspólnikom daje to pewność, że jeśli pojawią się problemy, to komornik nie zajmie majątku ich rodziny. Z

Sejm przyjął nowelizację ustawy dot. skuteczniejszej ochrony praw wierzycieli

, że wyegzekwowanie należnej sumy pieniężnej w przypadku egzekucji prowadzonej wyłącznie z nieruchomości było ? ze względu na długotrwałą i złożoną procedurę ? w praktyce niemożliwe" - czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25

Zadłużona emerytura. Jak nie wpaść w spiralę kredytów?

może zabrać komornik? W przypadku emerytury może zabrać do 25 proc. świadczenia. Musi jednak pozostawić tzw. kwotę wolną, która w tym roku wynosi 917,07 zł. Wolna od zajęcia jest 13. emerytura. Z rachunku bankowego komornik weźmie wszystko powyżej powyżej 2100 zł, czyli kwoty wolnej od egzekucji

Rejs widmo - zaliczka przepadła. Koszty egzekucji już przewyższają kwotę, którą od 1,5 roku staram się odzyskać

nieruchomości, co będzie kosztować dodatkowo ok. 20 zł. Pytanie, czy chcesz dalej inwestować w tę sprawę.  Rejs widmo - zaliczka przepadła Nie, już chyba nie chcę. Bo koszty egzekucji już przewyższają kwotę, którą od 1,5 roku staram się odzyskać. A pragnęłam tylko popłynąć w krótki, wakacyjny rejs

Jak nie odziedziczyć długów w spadku?

byłaby zobowiązana do dalszego spłacania rat. W takiej sytuacji dług nie wchodziłby w skład masy spadkowej, więc pozostali spadkobiercy nie mieliby obowiązku jego spłaty. Jeżeli zmarły zaciągnął kredyt za zgodą współmałżonka, bank może dochodzić egzekucji długu z ich majątku wspólnego. Jak wygląda

Poradnik. Upadłość konsumencka: opłaty, umorzenia, zasady i wyjątki

, dokonuje jego likwidacji, czyli przede wszystkim sprzedaje poszczególne jego elementy. Co istotne, syndyk nie może dysponować majątkiem upadłego w zakresie, w którym nie podlega on egzekucji. Z egzekucji wyłączona jest m.in. połowa wynagrodzenia za pracę. Emerytura i renta podlegają ochronie w wysokości 75

Przełomowy wyrok. Najem okazjonalny to nie działalność gospodarcza, więc podwyższony podatek gminie się nie należy

wynosiła 75 gr za m kw. – opowiada pan Tomasz, właściciel. Za pełny rok 2017 domagano się już 2583 zł, choć zgodnie z obowiązującymi wówczas stawkami podatku od nieruchomości należało się ok. 86 zł. Powód? Uznano, że skoro w akcie notarialnym zapisano, że mieszkanie ma być wynajmowane przez

Wynajem mieszkania. Poradnik dla wynajmującego

. Dobry agent nieruchomości czy prawnik specjalizujący się w obsłudze umów nieruchomościowych będzie mógł podpowiedzieć nam, że potencjalny najemca wydaje się ryzykowny – wyjaśnia mec. Marta Skręta-Aniołek, adwokat z Kancelarii esb Adwokaci i Radcowie Prawni. Umowa najmu mieszkania. Co powinna

O czym powinien wiedzieć wynajmujący mieszkania. Obsługa, fiskus i procedury

dostępu do mieszkania albo apartamentu i rozliczanie opłat online za pośrednictwem wyspecjalizowanych serwisów internetowych. Z kolei przy najmie długoterminowym właściciel lub zarządca lokalu oferuje swoje nieruchomości na innych serwisach, zwykle kontaktuje się osobiście z najemcą i po mniej lub

Nie ma jeszcze otoczonych murem obozów dla uchodźców, ale... Rząd lekceważy problem pomocy mieszkaniowej dla Ukraińców

polówce i mieszkać z dziećmi na warszawskim Torwarze? Marna zachęta i równie marna ochrona Mieszkania, domy, lokale udostępniają wojennym uciekinierom wszyscy, którzy chcą i mogą: zwykli Polacy, przedsiębiorcy zarabiający na najmie, firmy posiadające nieruchomości, stowarzyszenia, fundacje. Trudno

MIB: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

wspólną, na skutek których właściciele wyodrębnionych lokali uzyskają większy wpływ na remonty przeprowadzane w ich nieruchomości. Wprowadzone zostało wyłączenie spod egzekucji wierzytelności z tytułu opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali. Ustawa eliminuje także możliwość lustrowania

Jak pozbyć się niepłacących najemców?

Nieruchomości na Wynajem "Mieszkanicznik". Np. w przypadku pana Ireneusza z Krakowa taka wstępna weryfikacja mogłaby pomóc. Mężczyzna, jak twierdzi prawnik właścicielki mieszkania, w chwili zawarcia umowy posiadał zobowiązania na ponad 600 tys. zł.

Trybunał Konstytucyjny: Fiskus może korzystać ze skargi pauliańskiej, ścigając podatników dłużników. Uwaga na umowy sprzedaży lub darowizny nieruchomości

Skarga pauliańska to przepis prawa cywilnego, który ma chronić wierzyciela. Art. 527 kc mówi o sytuacji, gdy dłużnik sprzedaje lub daruje komuś swój majątek tylko po to, aby uciec przed egzekucją albo z zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela. W takiej sytuacji wierzyciel ma prawo wystąpić z powództwem

Nie ma odbiornika, a Poczta domaga się od niej abonamentu RTV. "Zapraszam kontrolerów do mnie"

naczelnika urzędu skarbowego w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji z wynagrodzenia za pracę, świadczenia emerytalnego lub rentowego, a nawet z rachunku bankowego. Jest też możliwość egzekucji z całego majątku np. z nieruchomości.  Aby uniknąć problemów, albo trzeba płacić, albo &ndash

Bezprawna eksmisja w czasie pandemii? Jak umięśnieni mężczyźni z firmy CBBP potraktowali samotną matkę z dziećmi

, czyli art. 777 kodeksu postępowania cywilnego mówiący o poddaniu się dobrowolnej egzekucji każdej ze stron umowy, jeżeli jej nie zrealizuje. To standardowy zapis. W tym konkretnym przypadku oznaczało to, że nowi właściciele nie musieli składać do sądu pozwu eksmisyjnego przeciwko młodej matce z dziećmi

"GP": Podatnicy zalegają z miliardami

większe uprawnienia w związku z możliwością egzekucji administracyjnej z nieruchomości. Zapewne wielu podatników obawiałoby się wpisu hipoteki przymusowej połączonej z egzekucją prowadzoną w przyspieszonym tempie. Byłyby to bardziej skuteczne czynności komornicze, niż te wynikające z obecnych form

Banki sprzedadzą frankowiczów. Tajemnicza zmiana w ustawie

Frankowicze się boją, że trudniej będzie im dochodzić swoich praw np. przy egzekucji. Co innego rozmowa o zadłużeniu z bankiem, a co innego z żądną zysku firmą windykacyjną. Nowy art. 95 prawa bankowego W marcu 2019 roku Sejm znowelizował ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Przy okazji

Nawet 180 tys. mieszkań może pojawić się wkrótce na rynku wynajmu

rozwiązanie umowy z dostawcą internetu nie jest w tym przypadku naruszeniem prawa.  Czy skala niewiedzy wynajmujących o zasadach wynajmu zaskakuje? – Świadomość na rynku rośnie, ale wiele jest do zrobienia. Powtórzę tu obserwację Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem "

Kupowanie ruchomości od syndyka

. konsumenci), często w skład masy upadłości wchodzą rzeczy stanowiące rzeczy codziennego użytku, które nie są niezbędne upadłemu w gospodarstwie domowym. Te rzeczy, które są niezbędne w gospodarstwie domowym nie mogą stanowić masy upadłości, gdyż są wyłączone z egzekucji na podstawie przepisów Kodeksu

Dłużnik podarował dom żonie i podpisał z nią rozdzielność majątkową, żeby uciec przed wierzycielem. Ale komornik go przechytrzył

korzystny wyrok, nakazujący panu Leonowi zwrócić dług wraz z odsetkami. Ponieważ mężczyzna nie płacił, w każdej chwili mógł się spodziewać komornika. Ratując majątek przed zajęciem, pan Leon podarował swój udział w nieruchomości z domem żonie i jeszcze tego samego dnia podpisał z nią rozdzielność majątkową

Przegląd informacji ze spółek

Millennium, wezwanie do zapłaty długu na rzecz banku w kwocie głównej 8 294 884,03 zł oraz odsetek, kosztów zastępstwa prawnego i opłaty egzekucyjnej, a także zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości położnych w Dobrym Mieście, podała spółka. Do 5 lutego komornik nie podjął innych czynności

Chcą się pozbyć, czego się da. Wykazują nawet drapak kota. Tak upadają Polacy

sposób podziału uzyskanych z likwidacji środków oraz zakres i czas spłacania przez upadłego zobowiązań, których nie udało się zaspokoić z sum uzyskanych w samym postępowaniu. Jakimi dobrami najczęściej przychodzi Pani zarządzać? - Najczęściej są to nieruchomości – grunty, domy, mieszkania, ale

Brewe Leasing uruchomił platformę inwestowania w leasing Goldberg & Johnson

wierzytelności emitenta/Brewe Leasing o wartości nie mniejszej niż 120%. W przypadku wierzytelności wynikających z umów leasingowych, dodatkowe zabezpieczenia wynika z przedmiotów leasingu, stanowiących cały czas własność emitenta. Zabezpieczenie w formie zastawu rejestrowego jest wyłączone w ogólnej egzekucji

Lichwiarze trafili za kratki. Jakim cudem?

nieruchomość pod zastaw pożyczki, bo byli przekonani, że prawa własności mogą zostać pozbawieni dopiero wtedy, gdy nie spłacą pożyczki. Nie zdawali sobie sprawy z tego, iż tracą nieruchomość już w momencie podpisania aktu notarialnego umowy pożyczki. Zdaniem śledczych z materiału dowodowego jednoznacznie widać

Niebezpieczne chwilówki najszybszą drogą do pętli zadłużenia. Sprawdź, jak możesz się przed nim uchronić

zostanie ustalony na 45 proc. od kwoty w skali roku. Maksymalna wysokość oprocentowania ma pozostać bez zmian i wynosić tyle co dziś, czyli 10 proc. Ma być wyeliminowana możliwość egzekucji komorniczej z mieszkania, jeśli wysokość zadłużenia nie przekracza 5 proc. wartości domu lub lokalu. Za lichwę

Jak kupić mieszkanie lub dom?

, przyglądając się nieruchomościom znajdującym się w naszym zasięgu, powinniśmy wziąć pod uwagę szereg ich cech i uwarunkowań, aby ocenić, czy odpowiadają one naszym potrzebom. O co chodzi? Przede wszystkim o to, czy mieszkanie znajduje się w apartamentowcu, kamienicy, bloku z wielkiej płyty, a może dużym domu

Jak kupić mieszkanie lub dom? Uwaga, łatwo wpaść na krętaczy

, przyglądając się nieruchomościom znajdującym się w naszym zasięgu, powinniśmy wziąć pod uwagę szereg ich cech i uwarunkowań, aby ocenić, czy odpowiadają one naszym potrzebom. O co chodzi? Przede wszystkim o to, czy mieszkanie znajduje się w apartamentowcu, kamienicy, bloku z wielkiej płyty, a może dużym domu

Asesor komorniczy ze sprawy ciągnika spod Mławy nie ukryje majątku. Sąd unieważnił przekazanie nieruchomości

Rodzice asesora komorniczego Michała K. w lipcu 2004 r. przekazali synowi działkę z domem i udziały w innej nieruchomości, Michał K. został ich właścicielem. Ale w związku z oczekiwanym procesem karnym za łamanie prawa podczas egzekucji pod Mławą w 2014 r. asesor chciał uniknąć sądowego

Pożyczka od wujka albo kolegi wygodniejsza niż w banku? Fiskus pilnuje, czy nie kombinujesz

pożyczki może zostać zabezpieczona na wiele sposobów, są to np. hipoteka na nieruchomości, zastaw, zastaw rejestrowy, weksel, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji itp. Należy mieć jednak świadomość, że takie zabezpieczenia jak hipoteka, zastaw rejestrowy czy akt notarialny o dobrowolnym

Wielka gra o inwestycje spółek nieruchomościowych

mieszkaniowych z ustawy o REIT-ach usunąć - zapewniał. I podkreślał, że dzięki REIT-om (od ang. Real Estate Investment Trust) byłoby możliwe pozyskanie prywatnego kapitału na budowę czynszówek. Przegrzanie rynku komercyjnych nieruchomości? Wyjaśnijmy, że BGK

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowej ustawy antylichwiarskiej

przekraczać wysokości pożyczonej kwoty powiększonej maksymalnie o 45%. Niedopuszczalne będzie żądanie przenoszenia własności nieruchomości na zabezpieczenie zaciągniętych zobowiązań. Wyeliminowana też zostanie możliwość prowadzenia egzekucji komorniczej z mieszkania, jeżeli wysokość zadłużenia nie przekracza

Spółka Żarneckiego wydzierżawiła supermarket w Krakowie od zarządcy Almy

pozostałych artykułów chemicznych w tym wyrobów z tworzyw sztucznych i chemikaliów, działalność w branży nieruchomości w zakresie obsługi nieruchomości i ich wynajmu, a także realizacji projektów deweloperskich. Spółka jest notowana na GPW od 1994 r. (ISBnews)

Kiedy dom powstał, był wart 3,6 mln. Bank go przejął za 1,7 mln zł. Kto winien?

warszawski przedsiębiorca – idzie do banku po pożyczkę. Jej zabezpieczeniem jest nieruchomość w podwarszawskiej Radości. Marek jest zdolny. Produkuje opakowania z tworzyw sztucznych. Na początku finansowo pomagają rodzice, ale firma szybko się rozkręca – wśród klientów są Danone, Wedel

Właściciel musi płacić i basta! Kiedy spółdzielnia zlicytuje Ci mieszkanie

procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości" (ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych odnosi się do tego przepisu). Obaj właściciele przekonywali sędziów, że to rozwiązanie jest niezgodne

Adam Ringer: Przeżyją tylko najlepiej przygotowani. Wierzę, że będziemy wśród nich

niektórych mieszkań i obniżenia czynszów na centrum szkoleniowe. I nie tylko nie chciano na ten temat z nami rozmawiać, nie też było odpowiedzi na nasze maile, ale zażądano natychmiastowej zapłaty czynszów w pełnej wysokości pod groźbą egzekucji komorniczej i eksmisji. Stuprocentowym właścicielem PFR

KCI wyemitowało obligacje serii M i N o łącznej wartości 20 mln zł

ustalona marża. Wypłata należnych odsetek będzie dokonywana w odstępach kwartalnych. Emisja obligacji nie miała charakteru emisji publicznej. "Obligacje zabezpieczone są hipoteką umowną łączną na nieruchomości emitenta położonej w Krakowie przy ul

Centra handlowe zarządzane przez Apsys Polska miały 138 mln odwiedzin w 2017 r.

Warszawa, 15.02.2018 (ISBnews) - Centra handlowe z portfolio zarządzanego przez Apsys Polska wygenerowały w 2017 r. ponad 1,1 mld euro obrotu (wzrost o 16% r/r) i zanotowały 138 mln odwiedzin (wzrost o 9% r/r), poinformowała spółka. "W Apsys

Zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza

wskazano m.in. możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego i ściąganie długu z niektórych elementów majątku wspólnego dłużnika i jego męża lub żony, nawet gdy mają podpisaną rozdzielność majątkową. Możliwa będzie egzekucja długu z rachunku bankowego prowadzonego przez SKOK oraz z rachunków papierów

Prawo spadkowe. Szykują się zmiany. Jakie?

pozostawiony majątek. W języku prawniczym nazywa się to: przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Od tej reguły jednak są wyjątki. Wierzyciel hipoteczny (np. bank) może dochodzić zaspokojenia roszczeń z nieruchomości obciążonej hipoteką bez względu na ograniczenie odpowiedzialności dłużnika wynikające z