efektywność wydatkowania środków ue

Unijne euro na transport rozdzielamy sprawnie. Ale co z miną, na którą wpadła budowlanka? Samorządy w potrzasku

Unijne euro na transport rozdzielamy sprawnie. Ale co z miną, na którą wpadła budowlanka? Samorządy w potrzasku

chodzi o przesuwanie środków, jednak wszystko musi się odbywać w ramach efektywności ekonomicznej. Możemy dosypywać pieniędzy na poszczególne projekty, ale są pewne granice, których przekroczyć nie możemy - zaznacza. Bartosz Mazur z fundacji Pro Kolej obawia się jednak powtórki. - Może nauczyliśmy się

PSEW: OZE jest bardziej odporne na kryzysy niż energetyka konwencjonalna

wydatkowaniu środków z wartego 30 mld zł Funduszu Inwestycji Publicznych, który jest jednym z filarów zaproponowanej przez rząd Tarczy Antykryzysowej (wycenianej na ok. 212 mld zł). Pieniądze z tego źródła (wraz z funduszami UE i przychodami ze sprzedaży krajowej puli uprawnień do emisji CO2) mogą stać się

NIK pyta o miliardy na walkę ze smogiem. Ogródki kościelne, geotermy i drogi zamiast czystego powietrza?

NIK pyta o miliardy na walkę ze smogiem. Ogródki kościelne, geotermy i drogi zamiast czystego powietrza?

UE na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, wdrażanie innowacji z tego zakresu, poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie energii z OZE czy wspieranie niskoemisyjnej gospodarki. NIK pyta NFOŚiGW o wydatki Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę finanse NFOŚiGW - jednej z najbogatszych

Setki milionów euro z Norwegii do Polski na ochronę środowiska i kulturę

Setki milionów euro z Norwegii do Polski na ochronę środowiska i kulturę

konkursowe. Pieniądze wydajemy sprawnie. Na tle pozostałych państw korzystających z tych środków jesteśmy na ósmym miejscu pod względem zaawansowania wydatkowania funduszy norweskich - mówi wiceminister rozwoju Paweł Chorąży. Zgodnie z danymi z 1 marca 2016 roku kwota wypłaconych beneficjentom zaliczek

UE wypłaciła nam 1,9 proc. należnych funduszy. Kiepski wynik, choć MR chwali się, że to jedna trzecia wypłaconej przez UE puli

UE wypłaciła nam 1,9 proc. należnych funduszy. Kiepski wynik, choć MR chwali się, że to jedna trzecia wypłaconej przez UE puli

otrzymała do tej pory od KE 1,9 proc. przyznanych pieniędzy, co stawia nas dopiero na siódmym miejscu w UE. Przodują kraje bałtyckie: Litwa (5 proc. wykorzystania alokacji), Estonia (4,5 proc.) i Łotwa (3 proc.). - Nasz wynik nie jest zbyt dobry, ale niekoniecznie odzwierciedla on wykorzystanie pieniędzy

NIK skontrolował wydawanie pieniędzy unijnych. Robimy to wolno i z błędami. Kto winien ?

NIK skontrolował wydawanie pieniędzy unijnych. Robimy to wolno i z błędami. Kto winien ?

odwlekane. Potem wszyscy naraz składali wnioski i teraz na ich rozpatrzenie czeka się nawet pół roku - mówi ekspertka. Jakie są powody opóźnienia? Zdaniem NIK jednym z nich jest skumulowanie w urzędach marszałkowskich prac dotyczących zakończenia wydatkowania środków z poprzedniej

Polityka spójności to nie fanaberie ubogich

postawić na efektywność wydatkowania unijnych środków. Odrzucamy pomysły, by za przekroczenie określonego poziomu wskaźników makroekonomicznych karać odbieraniem pieniędzy z funduszy UE. Chcemy nagradzać za dobre, efektywne wykorzystywanie przyznanych środków. A przy tym pokazać, że bardziej niż "

KRUS posiadaczy ziemskich

zaabsorbowanych przez rolnictwo środków, zwłaszcza unijnych. Efektywność tego wydatkowania ma drugorzędne znaczenie. Nie są też odpowiednio analizowane długookresowe skutki przyjętych rozwiązań. KRUS broni się jak twierdzy, a tymczasem nie chodzi o to, by go zlikwidować, ale zracjonalizować

Czarna lista barier dla przedsiębiorców 2008

uproszczenia podatków, zmniejszenia kosztów pracy, lepszego alokowania środków unijnych, uruchomienia mechanizmów sprzyjających inwestycjom i wzrostowi zatrudnienia, zwiększenia swobody działalności gospodarczej. Jakkolwiek trudno uznać, że we wszystkich tych obszarach nastąpił zasadniczy przełom, przyznajemy

Nasze wydatkowanie pieniędzy unijnych dopiero na ósmym miejscu. Rząd wini samorządy

Nasze wydatkowanie pieniędzy unijnych dopiero na ósmym miejscu. Rząd wini samorządy

rankingu wartości środków UE certyfikowanych do Komisji Europejskiej (czyli już wydanych). Marcin Wajda z SGH mówi, że o ile nie ma ryzyka utraty pieniędzy, to samo tempo wydawania nie jest najważniejsze. Stało się jednak narzędziem politycznym. – Walka na słupki, która trwa od czasów minister