efektów kalendarzowych

Wzrost produkcji przemysłowej przyspieszy w kolejnych miesiącach wg analityków

% wyższym niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku i o 1,5% wyższym w porównaniu z październikiem br. Niektórzy ekonomiści oczekują, że w grudniu wzrostu dynamiki produkcji przyśpieszy do ok. 5% r/r, uwzględniając układ efektów kalendarzowych i efektów bazy. Analitycy

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi PMI EZ i dane z Polski

do pracy w pełnym wymiarze etatu powinien wspierać dalszy wzrost dynamiki wynagrodzeń w lipcu do 4,1% r/r z 3,6% r/r w czerwcu. Ten proces w samym lipcu będzie ograniczany negatywnymi efektami kalendarzowymi tj. gorszą relacją liczby dni roboczych w skali roku, co będzie ograniczać tzw. ruchomą część

Przemysł traci impet, ale wzrost wciąż dwucyfrowy

Przemysł traci impet, ale wzrost wciąż dwucyfrowy

wszystkim pozytywny efekt kalendarzowy oraz bardziej korzystny efekt bazy odniesienia – zapowiadali ekonomiści Banku Millennium w porannym raporcie. Ich prognoza wynosiła aż 17,4 proc. Dane, które opublikował GUS, są wyraźnie gorsze – roczna dynamika wynosi 15 proc. W porównaniu z majem

MR: Produkcja budowlano-montażowa wzrośnie o ok. 2% r/r w lipcu

oddziaływały efekty kalendarzowe"- czytamy w komentarzu do danych GUS. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dziś, że produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) spadła w czerwcu br. o 2,4% r/r,.W

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi rynków posiedzenie FOMC

oczekujemy słabszych odczytów wszystkich wskaźników w porównaniu do danych lipcowych, przy bardzo stopniowym dalszym hamowaniu wzrostu aktywności gospodarczej, ale przede wszystkim negatywnego w sierpniu wpływu efektów kalendarzowych" - napisali także analitycy. (ISBnews)

BOŚ Bank: W tym tygodniu dla rynków istotne głosowanie w brytyjskim parlamencie

krajowej gospodarki za grudzień (produkcji przemysłowej, budowlanej, sprzedaży detalicznej i danych z rynku pracy). "W przypadku większości wskaźników oczekujemy słabszych odczytów wobec danych z października i listopada, w głównej mierze z uwagi na negatywny wpływ efektów

Dynamika wzrostu PKB w III kw. br. może być zbliżona do II kw. wg analityków

poprzednim miesiącu. Czynnikiem wsparcia dla dynamiki produkcji była w lipcu przede wszystkim diametralna zmiana efektu kalendarzowego - po silnie negatywnym wpływie w czerwcu, lipiec przynosi dodatni efekt kalendarza (jeden dzień roboczy więcej niż przed rokiem). Abstrahując od efektów kalendarzowych

BOŚ Bank: Indeksy PMI w strefie euro w centrum uwagi w tym tygodniu

. Przy wysokich bazach odniesienia oraz mniej sprzyjających niż w lipcu efektach kalendarzowych, oczekujemy niższego wzrostu produkcji przemysłowej oraz budowlano-montażowej. Oczekujemy nieznacznego obniżenia dynamiki zatrudnienia i wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw oraz wyników sprzedaży

Produkcja przem. w VIII sugeruje wzrost PKB bliżej 4% w III kw. wg analityków

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Produkcja sprzedana przemysłu odnotowała drugi w tym roku spadek w ujęciu rocznym w sierpniu. Choć ekonomiści tłumaczą zaskakująco słaby wynik po części efektami kalendarzowymi, obawiają się, że polski przemysł zaczął już wyraźniej odczuwać

Wzrost PKB w IV kw. 2019 mógł spowolnić nawet do 3,5% r/r wg analityków

, gdzie dominują odbiorcy na rynku krajowym. Analitycy spodziewają się, że sektor przemysłowy w I kw. br. może przynieść pewną poprawę lub być zbliżony do wyników z ostatniego kwartału 2019 rok. Niektórzy oceniają, biorąc pod uwagę układ efektów kalendarzowych i efektów bazy, że

BOŚ Bank: W tym tygodniu dane z USA i Polski, choć rynki czekają już na EBC, Fed

gospodarki polskiej w tym: - dane z rynku pracy, dane dot. produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej. "Generalnie oczekujemy, że większość wskaźników zanotowała w czerwcu solidne spadki z uwagi na bardzo niekorzystny wpływ efektów kalendarzowych (aż 2 dni robocze mniej

Popyt konsumpcyjny nadal będzie silnie wspierać wzrost PKB wg analityków

to zostało odnotowane pomimo oddziaływania niekorzystnych efektów kalendarzowych i przesunięcia zakupów wielkanocnych na kwiecień. Wysokie tempo wzrostu sprzedaży detalicznej zostanie podtrzymane głównie z uwagi na rządowy impuls fiskalny, pomimo słabnącego wsparcia ze

Dane o produkcji za VI skłaniają do rewizji prognoz wzrostu PKB wg analityków

gospodarkę. Siła spadku (nawet po uwzględnieniu kalendarza) nakazuje jednak ostrożność w wyciąganiu wniosków co do długofalowych trendów. Lipiec powinien pokazać odwrócenie się efektów kalendarzowych (o 1 dzień roboczy więcej r/r), co przełoży się naszym zdaniem na ponowne przyspieszenie produkcji powyżej

Konsumpcja prywatna utrzyma silny wkład do PKB w tym roku wg analityków

ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś. "Szacujemy, że w lipcu, przy dodatkowo pozytywnie wpływających efektach kalendarzowych dynamika sprzedaży detalicznej wzrośnie silniej w kierunku 6,0% - 7,0% r/r." - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska

Padają rekordy sprzedaży paliw w Polsce. Orlen zbije fortunę

Padają rekordy sprzedaży paliw w Polsce. Orlen zbije fortunę

Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) skupiająca koncerny paliwowe. To wynik lepszy niż w pierwszej połowie 2019 r., ostatnim roku przed pandemią koronawirusa i wywołaną przez nią recesją. A jednocześnie jest to najlepszy dotąd wynik sprzedaży paliw w pierwszej połowie roku kalendarzowego. Benzyna

Dane za I potwierdzają ograniczone spowolnienie wzrostu PKB w 2019 wg analityków

miesięcznej dynamice wzrostu, która wyniosła ponad 1,5% m/m (dane oczyszczone z efektów sezonowych i kalendarzowych). Solidne odbicie produkcji jest tym bardziej pozytywną informacją biorąc pod uwagę fakt, iż w ostatnim okresie obserwowane było powszechne pogorszenie wskaźników nastrojów gospodarczych

Mostostal Zabrze chce przeprowadzić scalanie akcji w stosunku 2:1

opuścić Listę Alertów i wrócić do notowań ciągłych. Powinno to zwiększyć płynność akcji spółki. Natomiast zwiększenie płynności w połączeniu z efektami kontynuacji działań w ramach przyjętych kierunków rozwoju na lata 2018-2020 w ocenie zarządu powinno prowadzić do stałego zwiększania atrakcyjności akcji

Wzrost zatrudnienia będzie spowalniać w kolejnych miesiącach wg analityków

efektów kalendarzowych (mniejsza liczba dni roboczych i niższy poziom tzw. ruchomej części wynagrodzeń) oraz efektów bazy (być może niższe tempo wzrostu wynagrodzeń w górnictwie przy kumulacji w IV kw. 2018 r. wypłat premii i nagród w branży). Choć zapewne wolniejszy wzrost popytu na pracę będzie hamował

Dobry maj w gospodarce. Rosną produkcja i sprzedaż. Niepokoi tylko zadyszka w budowlance

Dobry maj w gospodarce. Rosną produkcja i sprzedaż. Niepokoi tylko zadyszka w budowlance

-montażowa. Dla porównania, w kwietniu było to 4,3 proc. Mimo to ekonomiści spodziewali się, że wzrost w budowlance wyniesie nawet 13 proc. Niektórzy analitycy, przyglądając się bliżej danym z sektora budowlanego, zauważają, że po wyeliminowaniu efektów kalendarzowych dynamika produkcji budowlanej topnieje

Synektik miało 8,43 mln zł zysku netto, 10,81 mln zł zysku EBIT w I kw. r. fin.

znaczącą ilość projektów terapeutycznych, radiologicznych i informatycznych, bazując na pozyskanych kontraktach oraz nowo zawieranych umowach, których kulminacja następuje w okresie ostatniego kwartału roku kalendarzowego (tzw. efekt sezonowości). Zmiana struktury sprzedaży w kierunku urządzeń

MPiT: Produkcja przemysłowa wzrośnie o ok. 2% r/r w sierpniu

efektu kalendarzowego, oczekujemy nieco wolniejszego wzrostu sektora przemysłowego, zbliżonego do 2% w ujęciu rocznym" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przemysłu w lipcu 2019

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi PMI w strefie euro

zmian miesięcznych, oczyszczonych z sezonowości) oczekujemy w styczniu korekcyjnego solidnego wzrostu, to sądzimy, że negatywne efekty kalendarzowe (niższa liczba dni roboczych) niwelowały te efekty, utrzymując głęboki spadek produkcji w ujęciu rok do roku" - podano także

Stelmet ocenia, że jest dobrze przygotowany na br., kontynuuje działania w UK

cen surowca w roku obr. 2018/2019 na średnio 6% r/r wobec spadku ceny nabycia drewna o 3,5% r/r w 2017/2018. W bieżącym roku obrotowym spółka oczekuje efektów ubiegłorocznej reorganizacji biznesu na poszczególnych rynkach. "Na wynikach

Dynamika wzrostu PKB w II kw. br. może być zbliżona do 5% r/r wg analityków

wyniki sprzedaży detalicznej. Z kolei czynniki kalendarzowe dot. liczby dni handlowych powinny były w maju wspierać wyniki sprzedaży detalicznej. W maju silniejsza od oczekiwań korekta danych dotyczyła wskaźnika sprzedaży po wykluczeniu efektów sezonowych i kalendarzowych. Po rzadko spotykanym wzroście

Sygnity miało 8,35 mln zł zysku netto w III kw. r.obr. 2019/2020

Warszawa, 13.08.2020 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 8,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. roku obrotowego 2019/2020 r. (tj. II kw. roku kalendarzowego 2020) wobec 4,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Mercor planuje rozwój sprzedaży zagranicznej w kolejnych miesiącach

; - podkreślił. "Natomiast przegląd opcji toczy się, w tempie nieco wolniejszym niż przewidywaliśmy. Będziemy informować o jego efektach" - powiedział także prezes. W listopadzie 2019 r. Mercor zdecydował o ponownym rozpoczęciu przeglądu opcji

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi brexit i dane z Polski

niższe wzrosty produkcji wobec danych z przełomu roku, to zakładamy także, że w sierpniu słabsze od oczekiwań wyniki w części wynikały z efektów jednorazowych (np. przestoje w motoryzacji), co będzie skutkowało okresowym pewnym odreagowaniem produkcji we wrześniu. Dodatkowo, we wrześniu wskaźniki

Dane o produkcji mogą skłaniać do cięcia prognoz wzrostu PKB w br. wg analityków

roku (w październiku 2018 r. odsezonowana produkcja wzrosła o 1,1% m/m). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w październiku br. o 1,1% m/m. Warto zwrócić uwagę, że pomimo oddziaływania niekorzystnych efektów kalendarzowych, w branżach o dużym udziale

Zyski Toyoty rosną jak na drożdżach

roku obrotowym i przewiduje teraz, że wyniesie on 18 mld dol., o 1 mld dol. więcej, niż w dotąd zapowiadał koncern. Poprawę wyników koncern tłumaczy niskim kursem jena wobec dolara, a także efektami programu obniżki kosztów produkcji samochodów. W

Zysk Grupy Skarbiec wzrósł o 112% r/r w I-IX 2019 dzięki m.in. funduszom zagr.

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Skarbiec Holding odnotował poprawę skonsolidowanego wyniku netto za okres styczeń-wrzesień 2019 r. o 14,8 mln zł, tj. o 112% w porównaniu do analogicznego okresu kalendarzowego roku 2018 m.in. dzięki wysokim stopom zwrotu wypracowanym przez

BOŚ Bank: Najważniejsze dla rynków w tym tygodniu będą dane z USA i Polski

dotycząca skali spowolnienia aktywności w Chinach. Również na rynku polskim w bieżącym tygodniu opublikowana zostanie seria danych ze sfery realnej (dane z rynku pracy, produkcja przemysłowa oraz sprzedaż detaliczna), gdzie oczekujemy nieco słabszych odczytów głównie z powodu mniej sprzyjających efektów

Tempo wzrostu zatrudnienia będzie hamowało w kolejnych miesiącach wg analityków

, wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2019 r. będą rosły w tempie 6,0 - 7,0% r/r, przy zmienności dynamiki w poszczególnych miesiącach generowanej przez efekty kalendarzowe" - główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi

Protektor zawarł porozumienie ws. zwolnienia 30-50 osób

kosztu o 4 mln zł w pełnym roku kalendarzowym, przy jednorazowym maksymalnym koszcie zwolnień pracowników na poziomie 635 tys. zł. W samym roku 2018 plan zwolnień grupowych będzie miał dodatni efekt netto dla grupy, przypomniano także. 21 czerwca spółka podawała, że w ramach

Popyt konsumpcyjny pozostanie głównym motorem wzrostu PKB wg analityków

wyprzedzeniem przyspieszenie wydatków konsumentów. Choć w kolejnych miesiącach dynamika sprzedaży nie utrzyma się zapewne na dwucyfrowym poziomie (brak opisywanych kwietniowych efektów kalendarzowych), to zakładając solidny wzrost dochodów gospodarstw domowych, oczekujemy solidnego wzrostu sprzedaży, w maju w

Aktywność gospodarcza silnie odbije w III kw. wg analityków

pewnym utrwaleniu (dwa miesiące z rzędu) wzrostu produkcji powyżej 0% w ujęciu zmian rocznych po ok. 20-procentowych jej spadkach w kwietniu i maju. Co ważne, w lipcu dodatniemu wynikowi w zakresie rocznej dynamiki wzrostu nie pomagały już tak silnie efekty kalendarzowe, wygasł także czerwcowy efekt

Umiarkowany wzrost płac może utrzymać się w kolejnych miesiącach wg analityków

). Spowolnienie tempa płac to głównie wynik efektów kalendarzowych. Niektórzy ekonomiści oczekują, że dynamika nominalnych wynagrodzeń nie powinna przyspieszać w kolejnych miesiącach z uwagi wysokiej bazy. Jednakże ryzykiem pozostają problemy kadrowe, co może przełożyć się na narastającą presję płacową

Dane o produkcji sugerują, że wzrost PKB przekroczył 4% w III kw. wg analityków

sierpień, wrzesień przyniósł wyraźne odbicie dynamiki produkcji - częściowo w związku z poprawą efektu liczby dni roboczych (jeden dzień więcej niż przed rokiem), natomiast widoczne również wyraźnie w ujęciu pozbawionym efektów kalendarza. Co istotne, szczególnie wysoki wzrost obserwowany był w branżach o

Dywidenda na akcję Skarbiec Holding może być wyższa r/r w przyszłym roku 

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Skarbiec Holding oczekuje, że wyniki Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w roku kalendarzowym 2019 będą bardzo dobre, co daje podstawy do oczekiwania, że wartość dywidendy na akcję, wypłacona przez Skarbiec Holding może być wyższa w

Protektor chce zwolnić od 30 do 85 osób w ramach planu optymalizacji kosztowej

od 30 do 85 osób. W samym roku 2018 plan zwolnień grupowych będzie miał dodatni efekt netto dla grupy, wskazano także "Jednym z działań w ramach Planu Optymalizacji Kosztowej jest optymalizacja ścieżek produkcyjnych Grupy Protektor (łączne oszczędności wynikające z

Wzrost płac będzie sięgał 7-8% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

, wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw będą rosły w tempie ok. 7,0% r/r, przy zmienności dynamiki wynagrodzeń w poszczególnych miesiącach generowanej efektami kalendarzowymi " - analitycy BOŚ Banku. "Presja płacowa w sektorze przedsiębiorstw wydaje się pozostawać pod

Rosjanie w dziurze towarowej. Nie mają na co wydać hałdy dolarów i euro

rynków finansowych.  W efekcie na kontach banku centralnego Rosji gwałtownie przybywa dolarów i euro. Rosjanie nie mogą ich jednak zainwestować w zagraniczne papiery wartościowe ani wydać na import maszyn i sprzętu, a nawet dóbr konsumpcyjnych. Sami Rosjanie zaczęli też mocno zaciskać pasa, w ten

Wzrost zatrudnienia będzie spowalniać w kolejnych miesiącach wg analityków

dynamiki wynagrodzeń w marcu, w kwietniu zgodnie z założeniami, ta dynamika powróciła do okolic 7,0% r/r. Nie znamy jeszcze struktury wynagrodzeń w poszczególnych sektorach gospodarki, w naszej prognozie założyliśmy odbicie płac z tytułu efektów kalendarzowych w przetwórstwie przemysłowym i budownictwie

Dane za XI sugerują umiarkowane spowolnienie wzrostu PKB wg analityków

efektów sezonowych i kalendarzowych. Być może dzień wolny 12. listopada ostatecznie miał na dane realne mniejszy wpływ na produkcję wobec ?standardowych" wolnych dni świątecznych. Nie można wykluczyć, że ze względu na bardzo późny termin uchwalenia decyzji o dniu wolnym, konieczność sprostania

Dynamika wzrostu konsumpcji prywatnej wyhamuje w 2020 roku wg analityków

publicznych). Przy nieco wyższej bazie odniesienia dla danych styczniowych oraz bardzo niesprzyjających efektach kalendarzowych (liczba dni handlowych w styczniu 2020 r., wobec stycznia 2019 r.), oczekujemy wyraźnego obniżenia rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej z początkiem 2020 r., co jednak nie będzie

BOŚ Bank: W tym tyg. istotne odczyty PMI, w Polsce dane dot. sprzedaży detal.

, oczekujemy słabszego grudniowego wyniku sprzedaży wobec danych z października i listopada, w głównej mierze z uwagi na negatywny wpływ efektów kalendarzowych oraz efekt korekcyjny zaskakująco mocnych danych z października i listopada" - czytamy także. Analitycy BOŚ Banku

Kradzież w pracy? Coraz częściej kradniemy po prostu czas

mocno się opłacała - zarobki wszak urosły dwukrotnie.  Bohaterowie artykułu opowiadali, że potrafili tak zarządzać spotkaniami i czasem pracy, że nie wychodzili poza standardowe 40-godzin tygodniowo, ale inkasowali co miesiąc dwie pensje. Kluczem był swoisty kalendarzowy tetris – takie

Getin Noble Bank przygotowuje się do procesu scalenia akcji

kalendarzowe) ukształtuje się na poziomie poniżej 0,5 zł" - czytamy w komunikacie. W ocenie Getin Noble Banku, przygotowanie i przeprowadzenie procesu scalenia akcji, w efekcie którego kurs odniesienia akcji wynosić będzie co najmniej 0,5 zł, będzie wystarczającym działaniem

Rząd zdecydował o podwyżkach emerytur i rent z FUS od marca 2019 r.

wzrostu płac z poprzedniego roku kalendarzowego) - nie mniej niż o 70 zł brutto. Szacuje się, że w 2019 r. wskaźnik waloryzacji wyniesie 103,26%. Oznacza to, że najniższe świadczenia zostaną w przyszłym roku podwyższone o 6,8% - dwa razy więcej, niż gdyby zastosowano ustawowy prognozowany wskaźnik

Dane o produkcji za X sugerują spowolnienie wzrostu PKB w IV kw. wg analityków

odbicie produkcji przemysłowej w głównej mierze z uwagi na pozytywny wpływ efektów kalendarzowych (wyższa liczba dni roboczych w październiku br. wobec października ub.r. przy negatywnym efekcie we wrześniu). Dodatkowo zakładaliśmy, że po nieoczekiwanym wyraźnym spadku produkcji we wrześniu w ujęciu

Wzrost konsumpcji prywatnej może przekroczyć 4% w całym 2019 r. wg analityków

przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Po tak dynamicznym wzroście sprzedaży w listopadzie (w ujęciu dynamiki miesięcznej), w grudniu prawdopodobny wydaje się jej korekcyjny spadek, niemniej przy neutralnych efektach kalendarzowych i tak silnym wybiciu sprzedaży

Dane za VI sugerują utrzymanie solidnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

roboczy mniej niż przed rokiem, a co więcej układ kalendarzowy tegorocznej majówki sprawiał, że była ona wyjątkowo wydłużona. Biorąc jednak pod uwagę potencjał negatywnych efektów kalendarzowych w maju, dzisiejszy odczyt produkcji wydaje się wyjątkowo wysoki. W kolejnych miesiącach efekty kalendarzowe

Zysk netto Skarbiec Holding spadł r/r do 5,11 mln zł w I kw. r.obr. 2017/2018

Warszawa, 16.11.2017 (ISBnews) - Skarbiec Holding odnotował 5,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2017/ 2018 (tj. III kw. roku kalendarzowego 2017) wobec 9,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w

Dane za II wskazują na nieco mniejszy optymizm dot. perspektyw gospodarki w 2017

efektami kalendarzowymi (mniejsza liczba dni roboczych i handlowych niż przed rokiem obciążyła dynamiki roczne). Produkcja przemysłowa wzrosła w lutym jedynie o 1,2% r/r, wobec wzrostu o 9,0% r/r w styczniu, jednakże po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych i kalendarzowych wzrost produkcji był już

Dane o produkcji za V wskazują na wyższy wzrost PKB w II kw. wg analityków

sezonowości i efektów kalendarzowych ograniczane było przez korzystniejszy niż przed rokiem układ dni roboczych. Kontynuację wzrostu produkcji w ujęciu miesięcznym po korekcie o efekty sezonowe i kalendarzowe (0,2% m/m) należy uznać za solidny wynik, biorąc pod uwagę trudne otoczenie zewnętrzne polskiej

Fundusz alimentacyjny. Komu przysługują pieniądze?

pisemnie wnioskodawcę do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Efektem niezastosowania się do wezwania będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. W przypadku złożenia wniosku w formie papierowej decyzję administracyjną otrzymuje się listem poleconym, można ją

Konsumpcja gosp. domowych może przyspieszyć w III kwartale wg analityków

się już przygotowania do szkoły i kupowanie wyprawek, co nieco wyniki podbija. W sierpniowych danych raczej nie widać jeszcze efektów programu Rodzina 500+, rozszerzonego o pierwsze dziecko od 1 lipca br., i należy oczekiwać że efekt ten ujawni się dopiero w kolejnych miesiącach. Ale i bez tego efektu

Dane za lipiec sugerują spowolnienie wzrostu PKB w III kw. wg analityków

r. " - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Wzrost dynamiki produkcji przemysłu w lipcu związany jest w dużej mierze z poprawą efektów kalendarzowych ? wpływ liczby dni roboczych w ujęciu r/r był w lipcu pozytywny (jeden dzień więcej niż przed

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi głównie dane z Polski

wyniki sektora budowlanego. "Szacujemy, że w czerwcu sprzedaż detaliczna zanotuje już niewielki spadek w skali roku o 0,9%, wobec wyników z maja -7,7% r/r. Pozytywnie na czerwcowe wyniki sprzedaży w czerwcu powinny wpływać: - efekty kalendarzowe (galerie handlowe w czerwcu

Lewiatan: Przedsiębiorcy apelują do premiera w sprawie podatku cukrowego

gorszych jakościowo produktów. Wzrost cen na Węgrzech zmusił konsumentów do poszukiwania nowych, tańszych produktów, niekoniecznie cechujących się niższą kalorycznością czy wyższą jakością. Trwałego i znaczącego efektu zdrowotnego nie osiągnięto w żadnym kraju, wskazano również

Czynniki popytowe spowolnią tempo zatrudnienia w kolejnych mies. wg analityków

oczekiwaniami do 2,7% r/r z 2,8% r/r w czerwcu. Odczyt potwierdza, że wyraźny spadek dynamiki wynagrodzeń w czerwcu miał charakter jednorazowy, który (naszym zdaniem) związany był z przesunięciem wypłat premii w górnictwie oraz efektami kalendarzowymi (wyraźnie niższą liczbą dni roboczych w czerwcu

Frankowicze w potrzasku. Stopy procentowe w Szwajcarii w górę, a kurs frank znowu poszybuje w kosmos?

stopy procentowe w Szwajcarii. Dzięki temu niektórym dłużnikom raty spadły już po miesiącu, a część z nich musiała czekać do kwietnia 2015 r., a to dlatego, że banki aktualizują oprocentowanie kredytów raz na trzy miesiące, ale nie zawsze są to kwartały kalendarzowe. Frank najdroższy po czarnym czwartku

Komputronik miał 14,54 mln zł straty netto w I poł. r.fin. 2019/2020

. Jednak wdrożenie zaktualizowanej strategii przynosi efekty i tworzy perspektywę osiągania rozsądnych zysków przy nieco mniejszej skali funkcjonowania oraz koncentracji na najbardziej rentownych kanałach sprzedaży" - wskazał Buczkowski. "Pomimo trudnego półrocza, który

Sprzedaż detal. będzie poprawiać się, ale prognozy PKB bez zmian wg analityków

. Wstępnie szacujemy, że w lipcu dynamika sprzedaży detalicznej ukształtuje się w okolicach 0,0% r/r, przy wygaśnięciu pozytywnego czerwcowego efektu kalendarzowego" - analitycy BOŚ Banku. "Skala niepewności dotycząca aktywności sektorów usługowych, w których spodziewane

Fatalna końcówka roku w gospodarce. Przemysł złapał zadyszkę, budownictwo ma kłopoty mimo lekkiej zimy

roboczych przyłożyła się do wyników. Na plus, gdyż w grudniu mieliśmy o jeden dzień roboczy więcej niż przed rokiem. By uzyskać bardziej jasny obraz sytuacji, GUS publikuje dane o produkcji po oczyszczeniu z takich efektów kalendarzowych. Wedle nich produkcja w grudniu wzrosła o 2,1 proc., podczas gdy

Wkład konsumpcji gospod. domowych we wzrost PKB pozostanie wysoki wg analityków

ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś "Lipcowe odbicie dynamiki sprzedaży detalicznej było wyłącznie efektem odwrócenia efektów kalendarzowych. W czerwcu niższa (aż o 2) liczba dni handlowych w porównaniu z czerwcem 2018 r. wyraźnie zaniżała dynamikę sprzedaży, z kolei w lipcu

Sprzedaż Biedronki liczona w PLN wzrosła o 11,9% r/r w I kwartale 2018 r.

) wzrosła w tym okresie o 8,6% r/r. "W tym kwartale wzrost LFL wyniósł 8,6%, dzięki efektowi kalendarzowemu. Sprzedaż w euro zwiększyła się o 15,6% (+11,9% w walucie lokalnej), osiągając 2,9 mld euro. Wkład zwiększania powierzchni odzwierciedla ambitny program w zakresie

Dane za IV sugerują spowolnienie wzrostu PKB w II kw. do 4,5-4,8% wg analityków

dynamice produkcji w przemyśle sprzyjał układ dni roboczych: w marcu obniżał on tempo wzrostu produkcji, podczas gdy w kwietniu oddziaływał dodatnio. Niemniej po korekcie czynników związanych z efektami kalendarzowymi i sezonowością wzrost produkcji przemysłowej także nieco przyspieszył do 5,9% r/r z 5,1

Pracownik oskarżył firmę o mobbing. "Chcą udowodnić, że moja depresja to efekt choroby w rodzinie"

nakłada na pracodawcę obowiązek przeglądu danych przetwarzanych przez fundusz nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym. Przegląd ten służy znalezieniu i usunięciu informacji zbędnych z punktu widzenia pierwotnego celu, jakim jest przyznanie świadczenia. Pracodawca nie może przechowywać tych danych na

Spadek dynamiki wzrostu wynagrodzeń to jednorazowe zdarzenie wg analityków

październikowy odczyt w decydującym stopniu wynikał z efektów kalendarzowych (niższa liczba dni roboczych i niższy poziom tzw. ruchomej części wynagrodzeń) oraz efektów bazy (wysoka dynamika płac w górnictwie przed rokiem)" - główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa. "W

Dynamika zatrudnienia nadal będzie spadać, ale płace będą rosły wg analityków

rosnących kosztach firm, wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw będą rosły w tempie ok. 7,0% r/r, przy zmienności dynamiki wynagrodzeń w poszczególnych miesiącach generowanej efektami kalendarzowymi. " - analitycy BOŚ Banku. "Oczekujemy, że wzrost wynagrodzeń będzie

Dane styczniowe wskazują na wzrost PKB ok. 5% r/r w I kw. wg analityków

zasługuje też sprzedaż odzieży (21,3% r/r). Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w styczniu o 8,6% r/r, wobec konsensusu rynkowego 8,5% i naszej prognozy 9,3%. Znacząca poprawa dynamiki w porównaniu z grudniem 2017 r. wynikała przede wszystkim z efektów kalendarzowych ? liczba dni roboczych w grudniu była

Zysk netto Skarbiec TFI spadł r/r do 10,13 mln zł w I poł. roku fin. 2017/2018

. "Należy podkreślić, że grupa wypracowała 48,2 mln zł skonsolidowanych przychodów, w tym 38,9 mln zł z tytułu opłaty stałej za zarządzanie funduszami, co oznacza wzrost o 19% w ujęciu rok do roku. Jest to efekt sukcesywnego zwiększania poziomu aktywów pod zarządzaniem. Skonsolidowany zysk z

Dane za marzec wskazują na solidny wzrost PKB w I kw. bliski 5% wg analityków

najwcześniej w 2020 r" - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Spadek dynamiki produkcji przemysłu w marcu związany był w głównej mierze z negatywnym wpływem efektów statystycznych ? marzec liczył jeden dzień roboczy mniej niż przed rokiem, potencjalny

PZ Cormay miało 3,12 mln zł straty netto, 2,32 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

sprzedaży udziałów w spółce Diesse Diagnostica Senese. Przypomnę, że ustalona w umowie sprzedaży kwota Earn-Out może wynieść od 0 do 1,2 mln euro, w zależności od osiągniętych przez Diesse przychodów w bieżącym roku kalendarzowym. W ramach procesu badania sprawozdania półrocznego biegły rewident

Rosnące płace nadal wpływają pozytywnie na konsumpcję wg analityków

w listopadzie założyliśmy wpływ efektów kalendarzowych w postaci mniejszej liczby dni roboczych najsilniej wpływające na wyniki w przetwórstwie przemysłowym i budownictwie oraz niższe tempo wzrostu wynagrodzeń w górnictwie po bardzo wysokich wzrostach w październiku. Nieoczekiwane przyspieszenie

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z Polski, posiedzenie EBC

. Oczekują również korekcyjnego obniżenia dynamiki sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej (wg danych oczyszczonych z sezonowości), niemniej efekty kalendarzowe powinny skutkować wzrostem dynamiki rocznej danych "surowych". "Oczekujemy, że dynamika

Spada sprzedaż nowych aut w Europie. Zły sygnał dla polskich fabryk

. Według ACEA ten spadek rejestracji to głównie efekt kalendarzowy. W czerwcu tego roku było 19 dni roboczych, podczas gdy przed rokiem - 21. Problem w tym, że w tym roku wzrost rejestracji nowych aut w UE odnotowano tylko w maju, o symboliczne 0,1 proc. w ujęciu rocznym. W pozostałych miesiącach

Konsumpcja prywatna może osłabiać się w tym roku wg analityków

oznaczać ich istotne osłabienie" - starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś. "W części, spadek dynamiki sprzedaży detalicznej w styczniu wynika z negatywnego wpływu efektów kalendarzowych, tj. niższej niż przed rokiem liczby dni handlowych. Jednocześnie odchylenie od

Przemysł się rozpędza? Sensacyjny wzrost produkcji

oznacza to, iż tempo ożywienia gospodarczego jest niemal dwukrotnie wyższe od przewidywań. „Co ważne, w lipcu produkcji przemysłowej nie pomagały już tak silnie efekty kalendarzowe, wygasł także czerwcowy efekt pozytywnego wpływu większej liczby dni roboczych” – zaznaczają.  Wzrost

Dodatek węglowy - wszystko, co musisz wiedzieć. Dla kogo? Ile? W jakim trybie? [FAQ]

kalendarzowych (1 miesiąca). Czy jeśli rząd zostawi ustawę o cenie gwarantowanej, to będę mógł kupić węgiel po 996 zł i zapłacić pieniędzmi z dodatku węglowego? Nie. Jeśli teoretycznie ustawa o gwarantowanej cenie wbrew temu, co mówi Ministerstwo Klimatu, pozostanie w mocy, wsparcia nie będzie można łączyć. Albo

Listonosze będą strzelać. Poczta Polska wprowadza dla pracowników program "Powitanie z bronią"

;zachowaniem prawa do wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym, a nieobecności w pracy bezpośrednio związane z pełnieniem terytorialnej służby wojskowej nie będą miały wpływu na wysokość premii". Ba, tacy pracownicy będą mogli ubezpieczyć się na życie na preferencyjnych warunkach, a

X-Trade: Ocena KNF wskazuje na brak możliwości wypłaty dywidendy za 2017 r.

zostało jeszcze przyjęte przez KNF, a zwyczajowo stanowisko takie jest publikowane pod koniec każdego roku kalendarzowego, podano także. Na stronie internetowej KNF czytamy, że efektem BION jest dokonanie przez nadzór oceny: poziomu ryzyka w instytucji finansowej, jakości

Dane o produkcji w VIII sugerują wolniejszy wzrost PKB w II półr. wg analityków

przetwórstwie) pozostały na poziomie zbliżonym do tych odnotowywanych w lipcu i nie wskazują na budowanie się presji inflacyjnej w gospodarce. Dane są neutralne z punktu widzenia RPP " - analitycy PKO Banku Polskiego. "Kombinacja efektów kalendarzowych pogorszyła produkcję w

Przemysł łapie zadyszkę. Jak bolesna będzie dla nas zapaść gospodarki Niemiec?

. - Po słabym czerwcu, w którym niska dynamika była spowodowana efektami kalendarzowymi, przede wszystkim mniejszą liczbą dni roboczych, wydawało się, że w lipcu możemy spodziewać się mocniejszego odbicia. Okazało się, że jednak nie jest tak dobrze - komentuje Łukasz Kozłowski, główny ekonomista

Sprzedaż Biedronki liczona w PLN wzrosła o 7,5% r/r w I poł. 2018 r.

, LFL) wzrosła w tym okresie o 4,5% r/r. "W II kw. 2018 r. sprzedaż wzrosła o 2,2% do 2,8 mld euro, a wzrost LFL wyniósł 0,6%, będąc pod silnym wpływem negatywnego efektu kalendarzowego w kwietniu. W miesiącach po Wielkanocy (w maju i czerwcu) Biedronka zademonstrowała

Złoty czeka na dane z Polski i minutki Fed

. Wydarzeniem środy na krajowym rynku walutowym będzie publikacja danych o produkcji przemysłowej, produkcji budowlano-montażowej i cenach produkcji w lipcu. Oczekuje się, że po czerwcowym tąpnięciu produkcji (-2,7 proc. R/R), do czego najprawdopodobniej przyczyniły się z jednej strony efekty kalendarzowe, a z

BOŚ Bank: Najważniejsze w tym tyg. dane PMI strefy euro i z krajowej gospodarki

wskaźniki wpływać będą efekty kalendarzowe, zaniżające roczne dynamiki wzrostu. W przypadku sprzedaży detalicznej oczekujemy natomiast poprawy indeksu z uwagi na wygaśnięcie kwietniowego efektu korekcyjnego spadku dynamiki sprzedaży żywności. Publikacje danych zapewne pozostaną bez wpływu na polskie aktywa

Bank Millennium miał 18,1 mln zł zysku netto, 101,9 mld zł aktywów w I kw.

. Pierwsza z tych danych nie odzwierciedlała w pełni efektów redukcji o 260 etatów przeprowadzonej w styczniu bieżącego roku, zaznaczono. Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako

FPP: W tarczy antykryzysowej brakuje pomocy dla firm z niepełnosprawnymi

od odroczonych składek zostaną wyliczone przez ZUS i potraktowane jako udzielona pracodawcy pomoc. Wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w

Umocnienie złotego utrwala się na początku nowego tygodnia

pokłosie niekorzystnych efektów kalendarzowych. Wśród informacji krajowych w tym tygodniu poznamy jeszcze decyzję RPP o stopach procentowych. Będzie to pierwsze posiedzenie, w którym uczestniczyć będzie już kilkoro nowo powołanych członków RPP i to ich wypowiedzi komentujące

Dane za VI sugerują utrzymanie solidnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

Pocztowego Monika Kurtek. "Wzrost dynamiki produkcji przemysłu w czerwcu związany jest w dużej mierze z poprawą efektów kalendarzowych ? wpływ liczby dni roboczych był w czerwcu neutralny wobec negatywnego w maju. Pozytywnym zaskoczeniem jest dodatnia dynamika produkcji

Sprzedaż detaliczna daje szansę na ograniczenie skali recesji wg analityków

odpowiadającej efektom dni roboczych. Po uwzględnieniu efektów kalendarzowych dynamika produkcji budowlano-montażowej obniżyła się -4,5% do -8,5%r/r. Opublikowane dane sugerują nieco szybsze odbicie koniunktury na początku 3kw20 niż można było tego oczekiwać. Rozczarowuje jednak ich struktura, z której wyłania

Rosnący popyt krajowy i zagr. wesprze prod. przemysłową w kolejnych miesiącach

się wyraźny wpływ układu kalendarza, a zwłaszcza terminu Świąt Wielkanocnych i towarzyszących im urlopów. W efekcie dynamika produkcji przemysłowej spowolniła w kwietniu do poziomu minus 0,6 proc. rdr, z 11,1 proc. rdr w marcu. Skala wpływu efektów kalendarzowych jest jednym ze znaczących czynników

Wzrost płac utrzyma się w granicach 6-8% w tym roku wg analityków

styczniu większy - wobec naszych założeń - okazał się wpływ bardzo wysokiej podwyżki płacy minimalnej (o 15,6%). Przy niekorzystnych w styczniu efektach kalendarzowych, dynamika wynagrodzeń mogłaby nawet obniżyć się w stosunku do grudnia, niemniej zapewne szersza skala podwyżek w grupie osób najmniej

MRPiPS: Minimalna emerytura oraz renty wzrosły o ponad 100 zł od 1 marca br.

. Minimalna gwarantowana podwyżka wyniesie 10 zł, podał resort. Wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku

Produkcja przemysłowa może spaść o ok. 10% r/r w kwietniu wg analityków

. Produkcja sprzedana przemysłu spadła o -2,3 % r/r (PKO: +1,5% r/r, kons.: -2,1% r/r) po wzroście o +4,9% r/r w lutym. Po odsezonowaniu produkcja przemysłowa spadła o -4,8% r/r vs +3,2% r/r w lutym, co wskazuje, że marcowy odczyt mógłby być jeszcze gorszy, gdyby nie pozytywny efekt kalendarzowy oraz silny

BOŚ Bank: Najważniejsza w tym tygodniu dane sfery realnej gospodarki polskiej

bazy odniesienia oraz negatywne efekty kalendarzowe. Termin Świąt Wielkanocnych powinien natomiast sprzyjać danym dot. sprzedaży detalicznej, pomimo obowiązującego od marca częściowego zakazu handlu w niedzielę" - napisali analitycy. W minionym tygodniu w piątek agencja