ec będzin

Ireneusz Sudak

Były kandydat PiS na radnego stoi za wzrostem EC Będzin

Były kandydat PiS na radnego stoi za wzrostem EC Będzin

Najwięcej akcji EC Będzin kupował w czerwcu właściciel tej elektrociepłowni - spółka Altum. Jej prezesem jest Przemysław Bałdyga, były kandydat PiS na radnego, członek Ruchu Światło-Życie - Oaza Dzieci Bożych.

Bezzębna KNF uznała: wzrost kursu akcji EC Będzin zgodny z prawem

Analiza KNF nie potwierdziła, że wzrost kursu akcji o 1100 proc. balansującej na krawędzi wypłacalności spółki EC Będzin był manipulacją - ogłosiła Komisja Nadzoru Finansowego w swoim komunikacie.

Wielka manipulacja akcjami EC Będzin. W tle inwestycja Orlenu. Premier reaguje

W czerwcu wartość akcji elektrociepłowni EC Będzin wzrosła o 1100 proc. Z raportów spółki wynika, kto je kupował. - Za co szef KNF bierze 82 tys. zł miesięcznie - pyta opozycja. Premier wzywa zaś szefa KNF do wyjaśnień.

Akcjonariusze EC Będzin zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Elektrociepłowni Będzin (EC Będzin) zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. "Ustala się, że zysk netto spółki za rok 2018 w kwocie 118

K. Kwiatkowski powołany ponownie na prezesa EC Będzin

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Elektrociepłowni Będzin powołała jednoosobowy zarząd na kolejną kadencję i Krzysztofa Kwiatkowskiego, powierzając mu stanowisko prezesa zarządu, podała spółka. Krzysztof Kwiatkowski jest prezesem EC

EC Będzin zaczęła przegląd opcji dla Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o.

nowy blok kogeneracyjny, podała EC Będzin. "Nie wyklucza się, że zaangażowanie w rozważaną inwestycję skutkować może zmianą struktury udziałowej spółki zależnej" - czytamy w komunikacie. Spółka zastrzegła, że żadne decyzje w tym zakresie

Akcjonariusze EC Będzin zdecydują 28 VI o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Elektrociepłowni Będzin (EC Będzin) zdecydują o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r., wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca. "Ustala się, że zysk netto spółki za rok

Odpisy obciążą wynik EC Będzin za 2019 r. kwotą 103,98 mln zł

. Dodatkowo zarząd EC Będzin dokonał analizy utraty wartości ujawnionych relacji z klientami w wyniku czego utworzony został odpis w wysokości 2 894 tys. zł. "W konsekwencji dokonanych odpisów, wynik grupy kapitałowej Elektrociepłowni Będzin S.A. zostanie obciążony za 12

EC Będzin zainteresowana rozmowami z Tauronem nt. nowego bloku kogeneracyjnego

. Podkreślił, że plany EC Będzin są w tej kwestii zbieżne z założeniami przyjętymi przez Grupę Tauron. EC Będzin dysponuje terenem i możliwością finansowania. Kwestia nowego źródła jest jednak wciąż na etapie koncepcji. "Moim zdaniem ustalenia, czy będzie zainteresowanie wspólną

Akcjonariusze EC Będzin zdecydują 28 VI o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Elektrociepłowni Będzin (EC Będzin) zdecydują o przeniesieniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 28 czerwca. "Ustala się, że zysk netto

EC Będzin 50 proc. energii będzie produkować z biomasy

- W listopadzie 2010 r. EC Będzin ogłosiła przetarg na konwersję kotła OP-140 na kocioł fluidalny opalany w 100 proc. biomasą. Jesteśmy w ostatecznej fazie przeprowadzania tego przetargu. Mam nadzieję, że niezbędne zgody korporacyjne umożliwiające realizację tej inwestycji

EC Będzin będzie negocjować z oferentem sprzedaż udziałów elektrociepłowni

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin (EC Będzin) zdecydowała o sprzedaży udziałów Elektrociepłowni Będzin sp. z o.o. inwestorowi branżowemu i będzie prowadzić negocjacje z wybranym oferentem, podała spółka. Zakończenie procesu planowane jest do końca

EC Będzin będzie negocjować zbycie elektrociepłowni z inwestorem zagranicznym

inwestorem zagranicznym i będziemy przez trzy miesiące negocjować kontrakt" - powiedział Kwiatkowski w rozmowie z ISBnews. Proces udostępnienia dokumentów do due diligence został przeprowadzony na wniosek Taurona Ciepło, partnera EC Będzin w projekcie, który chciał uzyskać

EC Będzin do kwietnia zdecyduje o realizacji nowego projektu kogeneracyjnego

projekt i zrealizujemy go z wykorzystaniem leasingu, powinna zapaść do końca marca, ewentualnie w kwietniu" - dodał prezes. Jeśli taka decyzja zapadnie, w grupie kapitałowej powstanie nowa spółka. EC Będzin zakłada, że projekt byłby w ok. 90% finansowany w leasingu

EC Będzin: Zakończenie procesu ws. będzińskiej elektrociepłowni do końca marca

Warszawa, 22.08.2017 (ISBnews) - Na zaproszenie Elektrociepłowni Będzin S.A. (EC Będzin) do due diligence Elektrociepłowni Będzin sp. z o.o. odpowiedziało kilka firm. Grupa spodziewa się ofert dokapitalizowania lub nabycia udziałów w listopadzie, a zakończenia procesu do końca

EC Będzin chce przeprowadzić skup do 20% akcji własnych

Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin S.A. (EC Będzin) planuje zarekomendować walnemu zgromadzeniu skup do 20% akcji w celu zwiększenia płynności i stworzenia akcjonariuszom możliwości wyjścia z inwestycji, poinformował prezes Krzysztof Kwiatkowski

EC Będzin zaoferuje jesienią usługi budowy instalacji ochrony środowiska

Warszawa, 22.08.2017 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin (EC Będzin) chce od jesieni zaoferować kompleksową usługę projektowania i budowy instalacji odsiarczania i odazotowania, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kwiatkowski. Usługa ma być oferowana przez spółkę zależną

EC Będzin prowadzi rozmowy ws. realizacji nowych projektów kogeneracyjnych

Warszawa, 22.08.2017 (ISBnews) - EC Będzin prowadzi rozmowy w sprawie potencjalnej realizacji dwóch dużych i dwóch małych projektów kogeneracyjnych z partnerami branżowymi, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kwiatkowski. "Będziemy kontynuowali

EC Będzin chce zwiększyć sprzedaż ciepła, pracuje nad blokiem kogeneracyjnym

Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Jednym ze strategicznych celów dla segmentu produkcyjnego Elektrociepłowni Będzin (EC Będzin) jest zwiększenie sprzedaży ciepła i zwiększenie mocy cieplnej istniejącej elektrociepłowni. Grupa rozważa też projekt nowego biomasowego bloku

EC Będzin miał 15,44 mln zł straty netto, 13,81 mln zł straty EBIT w II kw. 2019 r.

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - EC Będzin odnotowała 15,44 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2019 r. wobec 1,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 13,81 mln zł wobec 54 tys. zł straty rok

EC Będzin liczy, że otrzyma projekt umowy zbycia elektrociepłowni w lipcu

; - powiedział członek rady nadzorczej EC Będzin Grzegorz Kwiatkowski w rozmowie z ISBnews. Wówczas z prawa pierwokupu będzie mógł skorzystać Tauron Ciepło, który ma na to maksymalnie do sześciu miesięcy. "Podmiot, z którym prowadzimy rozmowy to inwestor

EC Będzin miała 8,03 mln zł zysku netto, 13,91 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin (EC Będzin) odnotowała 8,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 6,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

EC Będzin zdecyduje o zaangażowaniu w nowy projekt do końca listopada

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin SA (EC Będzin) powinna wskazać pod koniec listopada przynajmniej jeden nowy projekt, w który zamierza się zaangażować, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kwiatkowski. "Myślę, że przy

EC Będzin liczy na poprawę wyników w II półr. wobec I poł. 2018 r.

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin SA (EC Będzin) spodziewa się, że wyniki II półrocza będą lepsze niż w I półroczu, a wyniki całego 2018 r. dobre, choć niższe r/r, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kwiatkowski. Spółka podtrzymuje zamiar wypłacenia w

Krzysztof Kwiatkowski zrezygnował z funkcji prezesa zarządu EC Będzin

Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Krzysztof Kwiatkowski zrezygnował z funkcji członka zarządu i prezesa Elektrociepłowni Będzin, podała spółka. "Zarząd spółki Elektrociepłownia 'Będzin' informuje, iż w dniu 9 lipca 2020 roku prezes zarządu spółki

EC Będzin może zaangażować się w 2-3 małe projekty kogeneracyjne w l. 2018-2019

. Jest też coraz więcej klientów, którzy mają pozwolenie na budowę i nie mają finansowania. "Widzimy rosnący popyt na nasze usługi, również doradczo-inżynierskie. Wynika to z coraz trudniejszej sytuacji na rynku" - dodał członek rady nadzorczej EC Będzin Grzegorz

EC Będzin chce przeznaczać do 50% zysku na dywidendę od 2019 r.

wrócimy do poziomu dywidendy 1-2 zł na akcję. Natomiast jeśli sprzedamy, to będziemy starali się zrekompensować akcjonariuszom okres ostatnich 5 lat" - powiedział członek rady nadzorczej EC Będzin Grzegorz Kwiatkowski. Elektrociepłownia Będzin S.A. prowadzi działalność w

EC Będzin może przeznaczyć do 12 mln zł na inwestycje w 2018 r.

rozwoju, również poprzez pozyskanie nowych rynków. Jednym z celów strategicznych jest zwiększenie potencjału sprzedażowego ciepła i energii elektrycznej ze 250 MW do około 300-325 MWt. EC Będzin rozważa też budowę nowego bloku kogeneracyjnego zasilanego biomasą o mocy do 50 MWt, z partnerem branżowym jako

Skarbówka tropi Palikota, a odpuszcza Będzinowi i grupie Assay

tygodniach wywołały finansowe wstrząsy. EC Będzin - prezes zrezygnował, ale inwestorzy zarobili krocie W kategoriach cudu należy rozpatrywać np. wzrost kursu akcji Elektrociepłowni Będzin, która balansowała na granicy wypłacalności, a w czerwcu wzrosła o 800 proc. do 90 zł za akcję. Gdy sprawą zainteresowały

EC Będzin zmodernizuje elektrociepłownię kosztem ok. 12 mln zł w l. 2018-2019

Warszawa, 24.11.2017 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. - spółka zależna Elektrociepłowni Będzin (EC Będzin) - przeprowadzi prace modernizacyjne w elektrociepłowni celem zwiększenia mocy wytwórczych, warte ok. 12 mln zł w latach 2018-2019, podała spółka

EC Będzin spodziewa się wyników 2017 r. porównywalnych r/r dzięki cenom energii

zamówi ciepło w EC Będzin będzie mógł skorzystać z dofinansowania od grupy. Elektrociepłownia Będzin S.A. prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła

EC Będzin wyemituje obligacje o wartości nominalnej 30 mln zł

; - czytamy w komunikacie. Celem emisji będzie pozyskanie przez EC Będzin środków na finansowanie inwestycji, podano także. Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela, w ramach jednej lub kilku serii. Ich oprocentowanie będzie zmienne

EC Będzin miała 113,69 mln zł straty netto, 95,37 mln zł straty EBIT w 2019 r.

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Elektorciepłownia Będzin odnotowała 113,69 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 0,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata

EC Będzin podda Elektrociepłownię Będzin Sp. z o.o. due dilligence

Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin S.A. wyraziła zgodę na przeprowadzenie przez potencjalnych inwestorów due dilligence spółki zależnej Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o., mającego na celu dokapitalizowanie Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o

PGE Energia Odnawialna zbyła posiadany pakiet ok. 10% akcji EC Będzin

. "Umowa sprzedaży akcji nastąpiła w wykonaniu umowy sprzedaży akcji spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe 'Energo-Utech', zawartej przez PGE EO, Utech sp. z o.o. oraz EC Będzin, która weszła w życie 31 grudnia 2014 r." - czytamy w komunikacie

EC Będzin miała 10,88 mln zł straty netto, 8,49 mln zł straty EBIT w III kw.

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin odnotowała 10,88 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2019 r. wobec 4,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 8,49 mln zł wobec 0,23 mln zł

EC Będzin miała 2,82 mln zł zysku netto, 22,79 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin odnotowała 2,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. wobec 14,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 22,79 mln zł wobec 39,84 mln zł zysku rok

EC Będzin: Rodzina Kwiatkowskich chce mieć pakiet kontrolny w ciągu 3-4 lat

Warszawa, 07.01.2019 (ISBnews) - Rodzina Kwiatkowskich będzie dążyć do objęcia pakietu kontrolnego Elektrociepłowni Będzin S.A. w okresie najbliższych 3-4 lat - poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kwiatkowski. "Jako rodzina konsekwentnie dążymy

EC Będzin szacuje przychody z aukcji na rynku mocy na 10,9 mln zł w 2022 r.

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o., spółka zależna Elektrociepłowni Będzin, zaoferowała w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2022 obowiązek mocowy, który przyniesie szacunkowo 10,89 mln zł przychodów, podała spółka

EC Będzin liczy na poprawę wyników części energetycznej i finansowej w 2019 r.

Warszawa, 07.01.2019 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin S.A. liczy, że w 2019 r. poprawi wynik części energetycznej grupy. W ubiegłym roku był on mniej satysfakcjonujący z powodu trudnych warunków rynkowych ? powiedział w rozmowie z ISBnews prezes Krzysztof Kwiatkowski

EC Będzin szacuje przychody z rynku mocy na 12-13,2 mln zł w 2021 r.

Warszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o., spółka zależna Elektrociepłowni Będzin, zaoferowała w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2021 obowiązek mocowy, który przyniesie szacunkowo od 12,02 mln zł do 13,22 mln zł, podała spółka

EC Będzin miała 4,11 mln zł straty netto, 0,23 mln zł zysku EBIT w III kw.

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin odnotowała 4,11 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2018 r. wobec 7,55 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,23 mln zł wobec 4,37 mln zł

EC Będzin miała 14,35 mln zł zysku netto, 39,8 mln zł EBIT w 2017 r.

Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin odnotowała 14,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 19,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 39,84 mln zł wobec 41,41 mln zł zysku

Zysk netto EC Będzin spadł r/r do 1,53 mln zł w II kw. 2017 r.

Warszawa, 01.09.2017 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin odnotowała 1,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2017 r. wobec 1,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 8 mln zł wobec 7,78 mln zł zysku

Zysk netto EC Będzin spadł r/r do 1,53 mln zł w II kw. 2017 r.

Warszawa, 01.09.2017 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin odnotowała 1,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2017 r. wobec 1,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 8 mln zł wobec 7,78 mln zł zysku

EC Będzin miała 1,64 mln zł straty netto, 0,05 mln zł straty EBIT w II kw. 2018

Warszawa, 14.09.2018 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin odnotowała 1,64 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2018 r. wobec 1,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,05 mln zł wobec 8 mln zł zysku

EC Będzin chce przeznaczać do 50% zysku na dywidendę od 2019 r.

Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin przyjęła założenia do polityki dywidendowej, która zakłada przywrócenie wypłaty dywidendy, począwszy od 2019 roku w kwocie nie przekraczającej 50% wartości wypracowanego zysku, podała spółka

Strata netto EC Będzin zwiększyła się r/r do 7,55 mln zł w III kw. 2017 r.

Warszawa, 29.11.2017 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin odnotowała 7,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata

EC Będzin wyemitowała obligacje o wartości 30 mln zł na zakup Energo-Utech

Warszawa, 13.04.2015 (ISBnews) ? Elektrociepłownia Będzin przeprowadziła emisję 3 000 trzyletnich obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł, podała spółka. Celem emisji jest pozyskanie środków na przejęcie Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo

2728 proc. wzrostu kursu akcji. To nie była manipulacja? "Był problem z informowaniem"

Jeszcze na początku czerwca jedna akcja notowanej na GPW Elektrociepłowni Będzin kosztowała mniej niż 7 zł. Na początku lipca było to już 198 zł, czyli o 2728 proc. więcej (historyczny rekord).  Wzrost cen akcji EC Będzin to największa zagadka inwestycyjna tego lata. Kurs rósł od początku

Proces sprzedaży Elektrociepłowni Będzin został zawieszony

Warszawa, 13.07.2018 (ISBnews) - EC Będzin S.A. postanowiła zakończyć proces sprzedaży EC Będzin sp z o.o. z uwagi na aktualne warunki rynkowe oraz brak ustawy o wsparciu kogeneracji, utrudniające jej realną wycenę, podała spółka. Spółka zamierza skupić się na rozwoju

Przegląd prasy

wieku 55+ na rynku pracy --Polityka dywidendowa Bowim zakłada przeznaczanie 5-15% zysku netto na dywidendę --AutomotiveSuppliers.pl podniósł prognozę eksportu sektora w br. do 26 mld euro --EC Będzin chce zwiększyć sprzedaż

Przegląd prasy

38% r/r do 37,4 mln zł w 2018 r. --Dom Development sprzedał 1 006 lokali, przekazał 1 604 w IV kw. 2018 r. --Benefit Systems zwiększył r/r liczbę aktywnych kart do 1,19 mln szt. w IV kw. --EC Będzin: Rodzina

Przegląd informacji ze spółek

. ES-System liczy na kilkuprocentowy wzrost sprzedaży krajowej i stabilizację sprzedaży eksportowej w III kw. 2017 r., podała spółka. Na zaproszenie Elektrociepłowni Będzin S.A. (EC Będzin) do due diligence Elektrociepłowni Będzin sp. z o.o. odpowiedziało kilka firm. Grupa

Kalendarium ISBnews

na świecie --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje Biuletyn Statystyczny Nr 10, stopę bezrobocia w X br. oraz Informację o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. --11:00: 20-lecie EC Będzin S.A. na GPW --11:15

Kalendarium ISBnews

--Konferencja i targi PSEW --09:30: Konferencja prasowa EC Będzin nt. nowej strategii --14:00: GUS opublikuje dane dot. budownictwa mieszkaniowego w I-V 2017 r., PPI, dynamikę produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej, sprzedaży detalicznej w V 2017 r

Przegląd prasy

USA i Azji w III kw. --Sun & Snow otworzy pierwsze zagraniczne biuro w niemieckiej miejscowości Bansin --EC Będzin chce przeznaczać do 50% zysku na dywidendę od 2019 r. --EC Będzin może zaangażować się w 2-3 małe projekty

Przegląd informacji ze spółek

Będzin SA (EC Będzin) powinna wskazać pod koniec listopada przynajmniej jeden nowy projekt, w który zamierza się zaangażować, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kwiatkowski. Elektrociepłownia Będzin SA (EC Będzin) spodziewa się, że wyniki II półrocza będą lepsze niż w I

Przegląd informacji ze spółek

Zaktualizowana strategia Compu zakłada osiągnięcie ok. 80 mln zł skonsolidowanej EBITDA w 2019 r. i nie mniej niż 130 mln zł EBITDA w roku 2020, podała spółka. Akcjonariusze Elektrociepłowni Będzin (EC Będzin) zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za

Przegląd prasy

: Hyland Software otworzy w Katowicach centrum B+R, zatrudni ok. 80 osób --Klienci PKO TFI zgromadzili prawie 0,5 mld zł na rachunkach PPK --Odpisy obciążą wynik EC Będzin za 2019 r. kwotą 103,98 mln zł --Gra 'This War of Mine

Przegląd informacji ze spółek

Bowim przyjął politykę dywidendową, zakładającą wypłacanie 5-15% zysku netto w formie dywidendy, podała spółka. Jednym ze strategicznych celów dla segmentu produkcyjnego Elektrociepłowni Będzin (EC Będzin) jest zwiększenie sprzedaży ciepła i zwiększenie mocy cieplnej

Przegląd prasy

Astarty Holding spadł r/r do 72,57 mln euro w I półr. 2017 r. --ES-System liczy na kilkuprocentowy wzrost sprzedaży krajowej w III kw. --EC Będzin: Zakończenie procesu ws. będzińskiej elektrociepłowni do końca marca --EC

Kalendarium ISBnews

: GUS opublikuje dane dot. przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2017 roku. WTOREK, 20 czerwca --Konferencja i targi PSEW --09:30: Konferencja prasowa EC Będzin nt. nowej strategii

Przegląd informacji ze spółek

potencjalnego inwestora branżowego, który wspólnie ze spółką zależną podejmie się inwestycji w nowy blok kogeneracyjny, podała EC Będzin. Szacunkowa wartość przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych w Top Secret we wrześniu 2019 r. wyniosła ok. 17 mln zł i była wyższa o 2% r/r

Przegląd prasy

, zatrudnienie - o 3,4% w sierpniu --Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 37,7 mln zł w sierpniu, wzrost o 35% r/r --EC Będzin zdecyduje o zaangażowaniu w nowy projekt do końca listopada --EC Będzin liczy na poprawę wyników w II

Przegląd informacji ze spółek

zwiększa jej wartość o ok. 4,7 mln euro netto (ok. 20,3 mln zł netto), podała spółka. EC Będzin S.A. postanowiła zakończyć proces sprzedaży EC Będzin sp z o.o. z uwagi na aktualne warunki rynkowe oraz brak ustawy o wsparciu kogeneracji, utrudniające jej realną wycenę, podała

Przegląd prasy

--Nextbike Polska: NB Tricity chce zawrzeć układ z wierzycielami --EC Będzin zaczęła przegląd opcji dla Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o. --Redan:Przychody ze sprzedaży w Top Secret wzrosły o 2% r/r do ok. 17 mln zł w IX

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 20 czerwca --Konferencja i targi PSEW --09:30: Konferencja prasowa EC Będzin nt. nowej strategii --10:00: Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji --10:00

Kalendarium ISBnews

targi PSEW --09:30: Konferencja prasowa EC Będzin nt. nowej strategii --10:00: Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji --10:00: Spotkanie prasowe 'Optymalizowanie wydatków na zdrowie na przykładzie medycyny laboratoryjnej

Przegląd prasy

--CI Games: Grę 'Sniper Ghost Warrior Contracts' zakupiło ponad 700 tys. graczy --Krzysztof Kwiatkowski zrezygnował z funkcji prezesa zarządu EC Będzin --Prezydent podpisał nowelizację ustawy dot. emerytur dla rocznika 1953

Przegląd prasy

Office Development 2 aneks do umowy o roboty budowlane na realizację inwestycji pn. Ogrodowa Office przy ulicy Ogrodowej oraz Zachodniej w Łodzi, który zwiększa jej wartość o ok. 4,7 mln euro netto (ok. 20,3 mln zł netto), podała spółka. --EC Będzin S.A. postanowiła zakończyć

Przegląd informacji ze spółek

Elektrociepłowni Będzin (EC Będzin) - przeprowadzi prace modernizacyjne w elektrociepłowni celem zwiększenia mocy wytwórczych, warte ok. 12 mln zł w latach 2018-2019, podała spółka. Ze względu na projekty inwestycyjne, które Mercator Medical prowadzi w br. roku oraz plan poprawy

Przegląd prasy

--Jeronimo Martins: Ruszył sklep internetowy drogeryjnej sieci Hebe --Akcjonariusze EC Będzin zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy --Erbud podpisze umowę na realizację Morskiego Centrum Nauki za 91,35 mln zł --Morawiecki

Przegląd prasy

zawiadomienie do Prokuratury na manipulacje na hurtowym rynku energii --Akcjonariusze Enter Air zdecydują 24 VI o 0,7 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --K. Kwiatkowski powołany ponownie na prezesa EC Będzin --Asseco Data Systems

Przegląd informacji ze spółek

stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą tj. budowa Tłoczni Strachocina", podał Torpol. Elektrociepłownia Będzin (EC Będzin) zdecydowała o sprzedaży udziałów Elektrociepłowni Będzin sp. z o.o. inwestorowi

Przegląd prasy

Łódzkiej SSE dla swojej inwestycji w Wieluniu --Enea szacuje przychody z rynku mocy na ok. 878 mln zł w 2022 r. --EC Będzin szacuje przychody z aukcji na rynku mocy na 10,9 mln zł w 2022 r. --ZBP: 54% badanych zamierza

Przegląd prasy

nieregularnie - bonów w 2020 r. --Prezes Boryszewa: Nie mamy aktualnie planów skupu akcji własnych --Baltona miała 17,08 mln zł straty netto, 9,78 mln zł straty EBIT w III kw. 2019 --EC Będzin miała 10,88 mln zł straty netto, 8,49

Przegląd prasy

--EC Będzin może przeznaczyć do 12 mln zł na inwestycje w 2018 r. --BOŚ ustalił cenę emisyjną akcji serii V na 10 zł --EC Będzin miała 14,35 mln zł zysku netto, 39,8 mln zł EBIT w 2017 r. --Stalprodukt miał 254,45 mln zł

Przegląd prasy

miała 2,91 mln zł zysku netto, 14,12 mln zł zysku EBIT w I poł. --Velvet Care chce osiągnąć pozycję lidera w Europie Środkowo-Wschodniej w 2023 r. --Indeks WIG20 spadł o 0,06% na zamknięciu w piątek --EC Będzin miała 1,64

Przegląd prasy

zł zysku netto, 3,25 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r. --EC Będzin miała 113,69 mln zł straty netto, 95,37 mln zł straty EBIT w 2019 r. --Wskaźnik PMI dla przemysłu Niemiec wzrósł do 45,2 pkt w VI wg fin. danych

Przegląd prasy

. --Konsorcjum Stali miało szacunkowo 1,4 mln zł jedn. zysku netto w I kw. 2019 r. --EC Będzin miała 2,82 mln zł zysku netto, 22,79 mln zł zysku EBIT w 2018 r. --Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Przegląd prasy

--EC Będzin będzie negocjować z oferentem sprzedaż udziałów elektrociepłowni --Fundusz Vindexusa przedłużył umowę ramową z SuperGroszem do czerwca 2018 r. --Tadeusz Rymszewicz został powołany do komitetu audytu Vistalu Gdynia

Przegląd prasy

. --Strata netto EC Będzin zwiększyła się r/r do 7,55 mln zł w III kw. 2017 r. --Oferta publiczna Tower Investments o wartości ok. 37 mln zł netto rusza dziś --OT Logistics uruchomił serwis transportu suchych towarów masowych

Przegląd prasy

paliw na stacjach pozostaną stabilne w przyszłym tygodniu --Zachodniopomorskie gminy mają porozumienia z KZN ws. 1 111 lokali w Mieszkaniu+ --Mercator Medical oczekuje poprawy marży EBITDA i zysku netto w IV kw. --EC Będzin

Przegląd prasy

. --EC Będzin miała 4,11 mln zł straty netto, 0,23 mln zł zysku EBIT w III kw. --Portfel zamówień Grupy Mostostal Warszawa wynosi 1,946 mld zł --Mostostal Warszawa miał 4,6 mln zł straty netto w III kw. 2018 r. --Aneta

Przegląd prasy

akcji serii E Pharmeny --Legimi przedłużyło publiczną emisję obligacji serii R do 26 listopada --EC Będzin szacuje przychody z rynku mocy na 12-13,2 mln zł w 2021 r. --Wykorzystanie mocy produkcyjnych w USA wyniosło 78,4% w

Przegląd prasy

wybranych indeksów giełdowych Parkiet --Tauron nie rozważa obecnie wspólnych inwestycji z grupą kapitałową EC Będzin Puls Biznesu --Famed planuje, że sprzedaż na rynku amerykańskim w przyszłości

Przegląd prasy

--Introl miał 450 mln zł przychodów i 32,9 mln zysku netto w 2014 r. --NBP: Sytuacja eksporterów poprawia się, ale przyszłość niepewna --PKP Cargo liczy na szybkie synergie po przejęciu AWT --EC Będzin wyemituje obligacje o

Przegląd prasy

I poł. 2019 r. --PHZ Baltona miała 45,35 mln zł straty netto, 33,35 mln zł straty EBIT w I półr. --EC Będzin miał 15,44 mln zł straty netto, 13,81 mln zł straty EBIT w II kw. 2019 r. --GK Immobile miała 1,06 mln zł

Przegląd prasy

więcej surowca dla krajowych elektrowni - mówi nowy prezes Bogdanki Parkiet --Do 2 lipca notowana na giełdzie spółka EC Będzin wydłużyła wyłączność negocjacyjną na sprzedaż energetycznego biznesu. Prawo pierwokupu ma zależny od katowickiej grupy

Przegląd prasy

przesunęła termin gotowości do rozruchu DCU w Proj. EFRA o 30 dni --Akcjonariusze EC Będzin zdecydują 28 VI o niewypłacaniu dywidendy --BM Reflex: Rośnie szansa na tańsze paliwa na stacjach --PKB za I kw. sugeruje wzrost ponad

Przegląd prasy

zł dywidendy na akcję --Famur miał 65 mln zł zysku netto, 88,37 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 1,56% na zamknięciu w czwartek --EC Będzin miała 8,03 mln zł zysku netto, 13,91 mln zł zysku EBIT

Przegląd informacji ze spółek

, to jest o 30 dni w odniesieniu do terminu obowiązującego do dnia zawarcia przedmiotowego aneksu. Akcjonariusze Elektrociepłowni Będzin (EC Będzin) zdecydują o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r., wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca

Przegląd informacji ze spółek

. Elektrociepłownia Będzin (EC Będzin) odnotowała 8,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 6,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Action w restrukturyzacji odnotował 1,54 mln zł skonsolidowanej

Przegląd informacji ze spółek

warszawskiej i w tym kontekście - potrzeba reorganizacji spółki w kierunku klasycznego dewelopera, ograniczającego ryzyko dywersyfikacji działalności poza działalność podstawową, podał Murapol. Akcjonariusze Elektrociepłowni Będzin (EC Będzin) zdecydują o przeniesieniu zysku za 2017

Przegląd prasy

Energia Odnawialna zbyła posiadany pakiet ok. 10% akcji EC Będzin --KUKE: Liczba upadłości wzrosła o 18,4% r/r w XI, prognoza na 2016 r.: -6,3% r/r --CTE zawiesza subskrypcję akcji z powodu niekorzystnej sytuacji na rynku

Przegląd informacji ze spółek

. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona odnotowało 45,35 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 2,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. EC Będzin odnotowała 15,44 mln zł skonsolidowanej straty

Przegląd prasy

do nowej rady nadzorczej Echo Investment --Akcjonariusze AviaAM Leasing zdecydowali o wypłacie 0,09 euro na akcję dywidendy --Vivus będzie oferował pożyczki w sieci sprzedaży Ruch --EC Będzin wyemitowała obligacje o