e-usługi w gospodarce

KE: Polska 23. w UE wg indeksu cyfrowej gospodarki i społeczeństwa DESI

Warszawa, 15.06.2020 (ISBnews) - Polska zajęła w tym roku 23. miejsce wśród państw członkowskich Unii Europejskiej według indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI), podała Komisja Europejska. Rok temu Polska uplasowała się na 25. miejscu

Prezydent podpisał ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

w wersji elektronicznej i przyczynią się do rozwoju nowoczesnych e-usług. "Kluczowe znaczenie dla e-usług ma podpis użytkownika i taki właśnie podpis został opisany w nowej ustawie wraz z innymi usługami zaufania np. e-pieczęciami czy e-doręczeniami. Nowe podejście do

KE: Polska nadal 25. w UE wg indeksu cyfrowej gospodarki i społeczeństwa DESI

. Program Operacyjny Polska Cyfrowa, wprowadzony w 2014 r. na lata 2014-2020, ma na celu konsolidację cyfrowych fundamentów rozwoju kraju przez powszechny dostęp do szybkiego internetu, sprawnie funkcjonujące i przyjazne dla użytkownika e-usługi publiczne oraz upowszechnianie umiejętności cyfrowych w całym

PKO Bank Polski, PGNiG OD i KIR podpisały list intencyjny dot. usług cyfrowych

usług on-line, podał KIR. Porozumienie dotyczy także planowanych wdrożeń, m.in usług: Szafir, Qlips, WebPOS Paybynet. "Możliwość zdalnego potwierdzania tożsamości jest kluczem do całego szeregu e-usług, który umożliwi kolejny etap cyfrowej ewolucji kraju. Jako największy

Branża cyfrowa apeluje do premiera o większe nakłady na transformację

nam w życiu w zgodzie z europejskimi standardami. Aby zrealizować ambitne założenia Europejskiego Zielonego Ładu, musimy skupić się na cyfryzacji gałęzi przemysłu najintensywniej wykorzystujących energię. Fundusze na cyfryzację pomogą Polsce także rozwijać e-usługi, poszerzać kompetencje cyfrowe

Jak daleko Polsce do scyfryzowanej Danii? "Pracujemy nad tym od 20 lat"

Jak daleko Polsce do scyfryzowanej Danii? "Pracujemy nad tym od 20 lat"

Polski rząd regularnie wskazuje Danię jako wzór w budowie e-administracji. W rankingu popularności e-usług przygotowanym przez ONZ ten kraj zajmuje dziewiąte miejsce. O tym, jak budować sprawną cyfrową administrację i czy Europa ma szansę w zderzeniu z gigantami takimi jak Google czy

Rząd przyjął projekt ustawy dot. geoportalu infrastruktury info. przestrzennej

oraz administracji publicznej przeglądać i wyszukiwać geoinformacje (np. dotyczące granic nieruchomości) oraz korzystać z różnych e-usług (np. przeglądać dane dotyczące obszarów chronionych). Geoportal jest centralnym punktem dostępu do geoinformacji gromadzonych w zasobach publicznych. Umożliwia

Zdobądź pieniądze na e-biznes

rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego "W sprawie pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej". Dofinansowanie będzie obejmowało dwa typy projektów: ¨ wsparcie dla nowo tworzonych mikro- i małych przedsiębiorstw świadczących e-usługi, ¨ wspieranie e-usług

MPiT: Z portalu Biznes.gov.pl skorzystało ponad 7 mln użytkowników w 2018 r.

Internet. Do urzędów tą samą drogą trafiło 170 tys. wniosków o wydanie dowodu osobistego. Od 1 czerwca 2018 r. - czyli od dnia uruchomienia e-usługi - do dziś rodzice zgłosili online narodziny ponad 27 tys. maluchów. Niemal 40 tys. osób bez wychodzenia z domu zameldowało się w nowym miejscu zamieszkania

Będzie trudniej o unijną dotację dla firm internetowych

Będzie trudniej o unijną dotację dla firm internetowych

W nowym roku obowiązują nowe zasady udzielania dotacji, zwłaszcza dla przedsiębiorców chcących świadczyć e-usługi. Chodzi głównie o unijne dotacje z popularnego działania 8.1 w ramach programu operacyjnego "Innowacyjna gospodarka". W ubiegłym roku Polska Agencja

Oferta konsorcjum spółki Cube.IGT najkorzystniejsza w przetargu ŚSM

konsorcjum oraz spółka Newind Sp. z o.o. (łącznie z DTP jako konsorcjum) w postępowaniu prowadzonym przez Śląską Sieć Metropolitalną Sp. z o.o. o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 'Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e

Polska na 27. miejscu w Huawei 2016 Global Connectivity Index

mobilnej 4G oraz wzrost inwestycji w projekty z obszaru Big Data. Szacuje się, że dalsza rozbudowa łączności szerokopasmowej oraz rozwój infrastruktury chmurowej wpłynie pozytywnie na wzrost społeczno-gospodarczy Polski, przy czym e-usługi staną się ogólnodostępne w sektorach administracji publicznej

Przegląd prasy

spadkowa na rynku ropy naftowej --Fundusz inwestycyjny Deutsche Telekom zainwestował 2 mln euro w RemoteMyApp --Santander BP wprowadził pakiet e-usług dla mikro i małych firm --QubicGames rozpoczął portowanie gier na zlecenie

Firmy chciałyby do cyfrowego świata. Ale droga jest nazbyt wirtualna

Firmy chciałyby do cyfrowego świata. Ale droga jest nazbyt wirtualna

powstrzymujących je przed lepszym wykorzystaniem potencjału internetu w biznesie. Podstawowym problemem (dla 69 proc. przebadanych) jest brak wiedzy o narzędziach internetowych i niewystarczające wsparcie w ich wdrażaniu. W efekcie niemal 4 na 10 firm nie ma czasu, by się chwytać za nowe e-usługi i narzędzia

KIR: Wystartował pilotaż projektu eParagon dla klientów PKO BP

poprzez wprowadzanie innowacji do naszych kanałów. Oczekują od nas tego nasi klienci, którzy potrzebują szybkiego i łatwego dostępu do informacji czy też załatwiania swoich spraw z pozycji serwisu. Tym razem uczestniczymy w przełomowym, innowacyjnym wdrożeniu kolejnej e-usługi - elektronicznego paragonu

Asseco Data Systems liczy na docelowo globalną sprzedaż usług zaufania cyfrowego

przyśpieszenia interakcji pomiędzy przedsiębiorstwami, administracją i ludźmi" - dodał prezes. Wskazał, że mobilny e-podpis SimplySign to opracowana przez inżynierów z Asseco Data Systems innowacja na rynku e-usług. Jest pierwszym w Polsce kwalifikowanym (zgodnym z prawodawstwem

Unijna dotacja jak z Kafki. Innowacyjna gospodarka

E-usługa w postaci internetowego kalkulatora dla prowadzących budowy - zdaniem Mariusza Nikiciuka taka idea jak znalazł pasowała do kryteriów działania 8.1 programu Innowacyjna Gospodarka. Można było w nim dostać dotację do wysokości 85 proc. planowanych wydatków. W przypadku

Firmy szturmem po unijne dotacje

- Niektóre konkursy o dotacje w Programie Operacyjnym "Innowacyjna gospodarka" cieszyły się taką popularnością, że już pierwszego dnia wartość złożonych wniosków przekroczyła dostępny budżet. I nabór został zawieszony - powiedziała prezes PARP Bożena Lublińska

KPSI, czyli zapętleni w sieci za 76 mln zł

KPSI, czyli zapętleni w sieci za 76 mln zł

Dzięki KPSI instytucje publiczne ze wszystkich kujawsko-pomorskich gmin miały dysponować szybkim i tanim łączem, by świadczyć rozbudowane e-usługi dla mieszkańców. Z mapy województwa miały zniknąć białe plamy - miejsca, do których nie dociera

Cellary: Przejście firm i urzędów na "e" to dla nich szansa

Przemysław Poznański: Po co szewcowi e-usługi? Prof. Wojciech Cellary: Szewc to świetny przykład. Pytałem moich studentek, co kupują w sieci, i jedną z najczęstszych odpowiedzi było, że właśnie buty. Nie boją się tego - jak but nie będzie pasował, to

Bettman: Wnieśliśmy ludziom pracę do domu. Firma musi więc działać jak poradnia psychologiczna

godzinami pracy. Kładę się spać i narzędzie pracy mam do ostatniej chwili w ręku. Praca nas obezwładnia. Tak. To nie tylko praca, ale także dostęp do kanałów komunikacji. Mamy kontakt ze światem, z informacjami, e-usługami, mierzymy tętno, wypytujemy rodzinę o zdrowie... Do tej pory te potrzeby

Informatyzowanie urzędów to za mało

kilkudziesięciu firm, które będą w tej budowie uczestniczyć. Chodzi o to, by wszystkie te e-usługi były zintegrowane i dostępne w jednym miejscu w internecie. Takiego systemu nie zrobi żaden urząd ani żadne ministerstwo. I nie musi. Musi tylko tak zaprojektować swoje administracyjne e-usługi, aby biznes mógł je

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

informatycznego w ramach projektu ?E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego". Wdrażany system w ramach Centrum Usług Wspólnych udostępni wszystkim powiatowym oraz wojewódzkiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 18 e-usług do obsługi Państwowego

Przegląd prasy

Service: Najwięcej rekrutacji będzie na południu i zachodzie Polski --Grupa Waryński i Polnord mają pozwolenie na użytkowanie I etapu Stacji Kazimierz --NIK: Wykorzystanie e-usług w urzędach przez obywateli jest znikome

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przez Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr. Tytusa Chałubińskiego jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegona dostawę i wdrożenie platformy e-usług realizowanej w ramach projektu "Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 27-31 maja br. BIZNES I FINANSE: RYNEK E-usługi dla biznesu : W Polsce

Elektroniczne urzędy ruszą już zimą? Po półrocznym opóźnieniu

Kulisiewicz. Paluszyński: - Profil zaufany to test dla obywateli i samorządów pokazujący, jak sobie poradzimy z załatwianiem spraw urzędowych przez internet. Wyniki tego "testu" miały być wykorzystane przy wprowadzaniu kolejnych e-usług, w tym dowodu osobistego z zaszytym

Po pozwie przedsiębiorców sąd każe PARP płacić

To kolejny zwrot w awanturze o unijne pieniądze dostępne w programie operacyjnym "Innowacyjna gospodarka" (część funduszy, z której mogą korzystać firmy). Miały być dźwignią wspierającą rozwój e-usług. A wyszło inaczej. Chyba nigdy o unijnych dotacjach nie mówiono tak

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Microsoft. ?Jeżeli spojrzymy na miasta, to one mają możliwości pozyskiwania środków na nowoczesne technologie w ramach dotacji unijnych. I bardzo wiele miast z tych możliwości korzysta. Pozyskują środki m.in. na e-usługi, na to, aby mogły stać się nowoczesne i przyjazne

Przegląd prasy

Prawna -- Niedługo KNF otrzyma prawo do nakładania miliardowych kar na instytucje finansowe -- Centralna Ewidencja Kierowców, okres próbny dla początkujących kierowców i nowe e-usługi ruszą, gdy resort wyda komunikat. Czyli nie wiadomo kiedy

Przegląd informacji ze spółek

Idea Bankiem, ale nawet w przypadku fiaska obu scenariuszy GNB sobie poradzi - nawet bez sprzedaży aktywów i dokapitalizowania przez głównego akcjonariusza. Asseco Poland wygrało 9 postępowań o łącznej sumie ponad 16,5 mln zł brutto, w związku z czym wdroży e-Usługi związane

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Dzięki podpisanej umowie szpitale w Malborku oraz Nowym Dworze Gdańskim udostępnią swoim pacjentom wybrane e-Usługi, a PCZ będzie mogło sprawniej zarządzać tymi jednostkami.Źródło: ISBnews Bloober Team : Otrzymał dofinansowanie w wysokości 6,87 mln zł na realizację projektu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Oferteo.pl. Źródło: ISBnews E-commerce : W Polsce aż 78% konsumentów, którzy dokonali zakupu internetowego na raty, wybiera taką metodę płatności ponownie. Wśród branż, w których trend ten jest najbardziej widoczny, są m.in. elektronika, dobra luksusowe i e-usługi, wynika z danych

Agencja ISBnews przyznała nagrody Najbardziej Wiarygodnym w Polskiej Gospodarce

ponad połową aptek w kraju. PZU Zdrowie inwestuje także w e-usługi związane z sektorem medycznym. m.in. uruchomił Wirtualną Przychodnię. ? Skarbiec TFI - za promocję usługi asset management dla klientów poszukujących nowych form inwestycji alternatywnych. Wartość środków

Mniej chętnych na e-dotacje

biznesowe. Przedsiębiorca musi pokazać, że planowane przez niego przedsięwzięcie może osiągnąć sukces rynkowy, a świadczona e-usługa będzie przynosiła dochód - mówi Agata Szymborska-Sutton, analityk z firmy Tax Care. Inne obostrzenia to na przykład obowiązkowy weksel - zabezpieczenie PARP na wypadek

Po skargach, MRR przyspiesza wypłaty unijnych funduszy

Przedsiębiorczości odpowiedzialnej m.in. za rozdzielanie popularnych dotacji dla przedsiębiorców na innowacyjne inwestycje (to tzw. działania 4.4, 8.1 i 8.2 w programie operacyjnym "Innowacyjna gospodarka"). Do "Gazety" napisał m.in. przedsiębiorca z Wielkopolski, który

Zaliczki na unijne dotacje się opóźniają

anonimowości. Przedstawiciele Agencji przyznają: wypłaty nie idą tak szybko, jak miały iść, bo... przedsiębiorcy za bardzo rzucili się na zaliczki, ponieważ zasady ich udzielania zostały znacząco ułatwione. - W przypadku dotacji na e-usługi, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w raporcie "Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 r.". Źródło: ISBnews Gospodarka : Długi Polaków wobec firm dostarczających sygnał telewizyjny przez rok niemal się podwoiły i przekraczają już 143 mln zł, a średnia

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

najkorzystniejsza w postępowaniu organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie na wykonanie zamówienia "Wdrożenie e-usług publicznych, wewnątrzadministracyjnych, nowych rozwiązań IT oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów" w ramach realizacji projektu "Nowoczesna Policja dla

Letnie europrzyspieszenie

olbrzymią popularnością. Przykład - program dotacji dla przedsiębiorstw oferujących e-usługi (świadczone za pośrednictwem internetu). We wtorek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że drugi nabór wniosków o dotację, ogłoszony 16 lipca, można było zakończyć.... już po ośmiu godzinach. Bo

Internetowe spięcie w unijnych funduszach

gałęzi gospodarki, która ma duży potencjał rozwoju. I tak jest w przypadku gospodarki elektronicznej i rozwoju e-usług - odpiera zarzuty Monika Karwat-Bury, rzeczniczka PARP. Programu bronią też przedsiębiorcy. - Zamiast dotacji wolałbym obniżenie

KE zamroziła finanse na e-administrację w Polsce

administracją. Po drugie, dostarczane rozwiązania muszą umożliwiać zmianę usługodawcy w każdej chwili, tak by państwo nie stało się zakładnikiem firmy, która zainstalowała e-usługę. Boni z dużymi firmami chce jednak nadal współpracować. - One są nam potrzebne, bo dysponują wiedzą, nie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

kategorię zakupową. W e-usługach związanych z edukacją, profesjonalnymi szkoleniami czy rozwojem osobistym drzemie duży potencjał" ? powiedziała head of consumer credit w PayU Martyna Szczepaniak, cytowana w komunikacie. Źródło: ISBnews Telekomunikacja : Zadłużenie Polaków

Tygodniowy przegląd najważniejszych informacji ISBtech z sektora TMT

gry planowana jest na I kw. 2018 r. Źródło: ISBnews Simple : Podpisało umowę z Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej na wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego i uruchomienie e-usług dla pacjentów w ramach e-zdrowia. Wartość kontraktu obejmującego

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

przedmiotem są: a) usługi arbitrażowe lub pojednawcze, b) usługi Narodowego Banku Polskiego, c) (uchylona), d) (uchylona), e) usługi w zakresie badań naukowych i prac

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

o wartości 54,4 mln zł brutto, na modernizację i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112, podało Atende. Wartość wynagrodzenia przypadająca dla Atende wynosi 18 mln zł brutto. Źródło : spółka

Dotacje unijne - ostatnie szanse

;Innowacyjna gospodarka" (oraz kilku innych programów operacyjnych), w których są lub będą w najbliższych miesiącach organizowane konkursy. Program operacyjny "Innowacyjna gospodarka" jest jedną z kluczowych części unijnych funduszy strukturalnych. Skierowany jest

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

ratami jest najwyższa spośród wszystkich dostępnych form płatności. Trend rosnącego popytu na zakupy internetowe na raty widoczny jest m.in. w e-sklepach oferujących elektronikę, dobra luksusowe i e-usługi. ?Możliwość miesięcznych płatności ratalnych pozwala osobom zainteresowanym rozwojem osobistym

Gdzie po dotacje w 2011 r.?

". W ramach działania 8.1 można uzyskać dofinansowanie na uruchomienie specjalistycznych portali oraz na e-usługi (z wykluczeniem tzw. hostingu - utrzymywania domen internetowych). Za pieniądze unijne można pokryć część wydatków niezbędnych do realizowania projektu: najem

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

celem jest przede wszystkim zapewnienie pacjentom dostępu do e-Usług, podała spółka. Źródło: ISBnews NetApp : Zaprezentował rozwiązania i usługi: ONTAP 9.5, MAX Data, StorageGRID SG6060, NetApp Solution Support for FlexPod oraz Flash Performance Guarantee. Dzięki nim

Pożyczki i poręczenia zamiast dotacji

. Marcin Kamiński prowadzi projekt z programu operacyjnego "Innowacyjna gospodarka". Kamiński dostał dofinansowanie na stworzenie e-usługi. Na razie nie chce zdradzać, co to będzie. Boi się, że konkurencja usłyszy. - Największym problemem dla młodych firm jest

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

), d) (uchylona), e) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego, lub z których korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Politechnice Rzeszowskiej wdrożenie nowoczesnej platformy e-usług ?ePRz". Wartość projektu, którego celem było zinformatyzowanie wielu obszarów funkcjonowania uczelni, wyniosła blisko 11,5 mln zł. Źródło: spółka Intel : W trakcie targów elektroniki użytkowej IFA 2015 w Berlinie

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

szerokopasmowej FTTH w ośmiu obszarach, podała spółka. Źródło: ISBnews Asseco Data Systems : Mobilny e-podpis SimplySign to opracowana przez inżynierów spółki innowacja na rynku e-usług. Jest pierwszym w Polsce kwalifikowanym (zgodnym z prawodawstwem unijnym ? eIDAS) podpisem

Jak wydajemy unijne pieniądze. Udane inwestycje kontra bezsensowne wydatki

, głównie małych i średnich firm, czy tworzenie nowych przedsiębiorstw. W 2014 roku pojawi się novum - program operacyjny Cyfrowa Polska. Jego celem jest zapewnienie dostępu do szybkiego internetu, e-usług publicznych oraz podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa i walka z cyfrowym

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Gospodarki sprawujące nadzór nad realizacją ustawy o podpisie elektronicznym. Listę podmiotów, które uzyskały akredytację prowadzi Narodowe Centrum Certyfikacji. W tym miejscu pojawia się pojęcie ścieżki certyfikacji, czyli trzypoziomowego systemu budowy zaufania do podpisu. Opis

E-Polska w zastoju. Jesteśmy na końcu unijnego rankingu cyfryzacji

. Eeeee tam administracja Rzeczywiście, choć raport wymienia kolejne inicjatywy rządu, takie jak mDokumenty czy dotacje na e-usługi z programu operacyjnego "Polska cyfrowa" czy portal Obywatel.gov, który miał ujednolicić dostęp do e-administracji, to i tak na tle Unii wypadamy tu blado. Jak

Gospodarka, europejski głupcze! Znamy poglądy gospodarczych komisarzy

usług w całej Europie. Na razie są z tym problemy - dodaje. Ale reformy na rynku usług nie ograniczą się tylko do tradycyjnych branż. Może jeszcze bardziej niż na hydraulikach i budowlańcach nowej Komisji zależy na stworzeniu prawdziwego, a nie udawanego rynku e-usług. Dziś

Polska e-administracją nie stoi

instytucji publicznych. - Projekty w poszczególnych ministerstwach idą dobrze. Jednak gdyby na to wszystko spojrzeć z góry, to okazuje się, że te e-usługi nie są ze sobą powiązane - tłumaczy dr inż. Dariusz Bogucki, dyrektor ds. sektora publicznego w firmie doradczej Eficom SA. A

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

za uruchomienie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr Emila Cyrana w Lublińcu. Wartość projektu to ponad 3,3 mln zł brutto. Źródło: spółka Lenovo : YOGA Tablet 2 z technologią AnyPen zadebiutował w Polsce. Wyposażony jest w 8