dziennik ustaw inflacja w 2009

Przegląd prasy

najniżej od 2009 r. Puls Biznesu --Bankowcy chcą, żeby nadzór zajął jasne stanowisko w kwestiach dotyczących kredytów w CHF Gazeta Wyborcza -- Wartość całego koszyka tzw. produktów FMCG - czyli

Przegląd prasy

koronawirusa w sposób istotny --RPP obniżyła stopy proc., inflacja poniżej celu w horyzoncie polityki pieniężnej --RPP obniżyła stopę rezerwy obow. do 0,5 pkt proc, podwyższyła jej oproc. do 1% --Boryszew wstrzymuje produkcję

Przegląd prasy

--Fed dał wczoraj sygnał do panicznej wyprzdaży, a WIG20 znalazł się wczoraj w najgorszym momencie sesji poniżej dna z bessy z lat 2008-2009 --Prezes Instytuu Energetyki Odnawialnej: Potencjał rozwoju fotowoltaiki jest znacznie większy, niż planuje rząd

Jak podnieść sobie emeryturę

pod uwagę najniższe wynagrodzenie dla danego okresu, na podstawie ustawy z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw z 2008 r. nr 192, poz. 1180). Tym samym emerytura po nowym przeliczeniu wzrośnie. ZUS nie robi tego z automatu

Niemcy podnoszą płacę minimalną. Plantatorzy ogórków spreewaldzkich narzekają

pracodawców, którzy wskazywali, że nowe prawo wywoła inflację, będzie miało negatywny wpływ na zatrudnienie w gorzej opłacanych zawodach. Szczególne problemy płaca minimalna miała wywołać na wschodzie kraju, który wciąż - mimo gigantycznej pomocy finansowej - boryka się z wysokim bezrobociem (w czerwcu br

Rząd szykuje rewolucję w emeryturach

Rząd szykuje rewolucję w emeryturach

Tydzień temu premier Donald Tusk zdecydował: tniemy OFE. Od wczoraj rządowym projektem ustawy zajmują się posłowie. Przez parlament przejść ma w tempie ekspresowym, tak żeby prezydent mógł podpisać gotową ustawę, a Dziennik Ustaw ogłosić do końca marca. Tylko wtedy będzie mogła