druk przetargi mazowieckie

ARiMR zapewnia, że nie będzie opóźnień w kolczykowaniu bydła

Agencja zwróci się do Urzędu Zamówień Publicznych o zgodę na wyłonienie firmy kolczykującej w procedurze pozaprzetargowej

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

lokalizacji, różnią się nawet o kilka tysięcy zł. Przyjmując średnią zarobków dla czterech stanowisk ujętych w raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT 2015, na prowadzenie w rankingu województw oferujących najwyższe wynagrodzenia wysuwa się mazowieckie. Średnia pensja brutto w tym rejonie oscyluje