drobnych wierzycieli

Kto musi spłacać długi, gdy rozpadnie się małżeństwo?

Kto musi spłacać długi, gdy rozpadnie się małżeństwo?

, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa, dokonanie darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych. – Jeżeli zatem małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia długu

Rosja spłaci zagraniczne długi w rublach. Kara dla "nieprzyjaznych" Rosji

Rosja spłaci zagraniczne długi w rublach. Kara dla "nieprzyjaznych" Rosji

sankcje na poszczególne rosyjskie firmy czy konkretnych Rosjan, Putin stosuje zasadę odpowiedzialności zbiorowej, odwetowe restrykcje nakładając na wszystkie firmy i drobnych ciułaczy z państw "nieprzyjaznych" Federacji Rosyjskiej.  Wykaz państw "nieprzyjaznych" rząd Rosji ma

ZM Henryk Kania złożyły wniosek o przyspieszone postępowanie układowe

obejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), zobowiązania podatkowe i pozostałe zobowiązania publicznoprawne. 5. Grupa piąta obejmuje wierzycieli, których wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego nie przekraczają 40 tys. zł (drobni wierzyciele

Sąd uznał postępowanie układowe MNI za zamknięte

zawarty w październiku 2003 r. i zatwierdzony w listopadzie 2003 r. W grudniu 2013 r. MNI złożyło wniosek o zakończenie postępowania układowego. W ramach postępowania wyjaśniającego sąd ustalił, że drobni wierzyciele zostali spłaceni w całości oraz że MNI zapłacił łącznie 4,67

Afera GetBacku. Spółka zwraca pieniądze bankom i skarbowi państwa

Afera GetBacku. Spółka zwraca pieniądze bankom i skarbowi państwa

niezadowolonych wierzycieli i odrzucić lub zatwierdzić układ. Szczęśliwe też banki, który wkręcały w toksyczne obligacje Nie ma się co dziwić niezadowoleniu drobnych inwestorów. Przed nimi w kolejce po pieniądze stoją oprócz banków fundusze inwestycyjne. – Dla mnie przepisy są chore – mówi pani Anna

Projekt nowelizacji KSH ws. m.in. nadzoru w spółkach trafił do konsultacji publ.

uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy) zwłaszcza spółki zależnej. Zmiany mają dotyczyć także wzmocnienia nadzoru właścicieli oraz rad nadzorczych Projekt odróżnia "grupę spółek" od stosunku dominacji i zależności pomiędzy

Przyjęcie projektu nowelizacji KSH przez rząd planowane jest na IV kw. br.

polskiego prawa spółek handlowych regulacji prawnej tzw. prawa holdingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego) które [...] reguluje relacje prywatno-prawne pomiędzy spółką dominującą i jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników

PBG gotowe na rozsądne kompromisy, liczy na zatwierdzenie układu

interesów. Wierzyciele drobni, których wierzytelności nie przekraczają kwoty 500 tys. zł zostaną zaspokojeni w całości. Pozostali wierzyciele zostaną spłaceni w ratach układowych w wysokości od 8% do 21% wartości wierzytelności. Ponadto spółka zaproponowała konwersję części wierzytelności na akcje nowej

E-licytacje komornicze mieszkań i domów coraz bliżej. Koniec z mafiami i patologiami?

E-licytacje komornicze mieszkań i domów coraz bliżej. Koniec z mafiami i patologiami?

to działo się kosztem dłużnika i wierzyciela. Gdy komornik uzyskuje mniejszy dochód z licytacji, a uzyskaną kwotą nie udaje się pokryć całego długu i kosztów postępowania, traci zadłużony. Straty ponosili też wierzyciele, bo nie odzyskiwali nigdy części swoich pieniędzy albo musieli na nie długo

PBG podpisało umowę restrukturyzacyjną z największymi wierzycielami

zabezpieczenie wierzytelności układowych zastawem na akcjach Rafako należących zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio do PBG. "Ustanowienie zastawu na mocy układu dotyczy praktycznie każdego z wierzycieli tak, że zabezpieczenia są zapewnione zarówno drobnym, jak i większym

Kupowanie ruchomości od syndyka

przekracza 50 000 zł, może dokonać zbycia w dowolny sposób, bez konieczności uzyskiwania zgód czy to Rady Wierzycieli czy Sędziego – komisarza. Analogiczna kwota graniczna dotyczy likwidacji praw majątkowych. Jeśli zatem, choćby o przysłowiową złotówkę oszacowanie masy upadłości w zakresie

Rozdzielność majątkowa. Razem czy oddzielnie?

solidarnie, czyli wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od małżonków łącznie lub od każdego z osobna. Do zwykłych potrzeb rodziny zalicza się w szczególności wydatki na żywność, odzież, drobne urządzenia użytku domowego, opłaty za media czy telefon. Przykład. Małżonkowie zawarli przed ślubem

Action: Konwersja części długu na akcje najkorzystniejszym rozwiązaniem

. Pierwsza grupa obejmuje wszystkich wierzycieli, poza wierzycielami drobnymi. W tej grupie planuje się umorzenie 100% odsetek, spłatę 40% należności głównych w 20 ratach kwartalnych, płatnych każdorazowo w terminie do końca każdego kwartału oraz konwersję pozostałych 60% należności głównych na akcje Action

Praca na czarno i ukrywanie majątku przed komornikiem - według jednej trzeciej Polaków to nic złego

Praca na czarno i ukrywanie majątku przed komornikiem - według jednej trzeciej Polaków to nic złego

poświęca się moralnym postawom konsumentów. – To one w znacznym stopniu decydują o sprawności państwa i gospodarki. Nawet drobne nadużycia w masowej skali poważnie wpływają na funkcjonowanie rynku i ograniczają jego rozwój. Mają też negatywny wpływ na ceny produktów i usług oferowanych przez

KRD: Łączne zadłużenie polskich emerytów wzrosło r/r do 3,11 mld zł

. "3,11 mld zł wynosi zadłużenie 238 tys. emerytów notowanych w Krajowym Rejestrze Długów. To o prawie 350 mln zł więcej niż przed rokiem. Średnio każdy z nich ma do oddania wierzycielom 13 tys. zł, ale rekordzista - 78-letni mieszkaniec województwa śląskiego jest winien bankowi 8,4 mln zł"

Afera GetBacku. To najmniejsi inwestorzy poniosą ciężar finansowy ratowania spółki

Afera GetBacku. To najmniejsi inwestorzy poniosą ciężar finansowy ratowania spółki

Najwięksi, instytucjonalni obligatariusze spółki GetBack mają szanse odzyskać nawet 100 proc. zainwestowanych pieniędzy. Indywidualni tylko jedną trzecią. Ci pierwsi są zabezpieczeni na majątku firmy. Ci drudzy nie. Rada wierzycieli walczy o to, by wyrównać szanse obu grup inwestorów. GetBack

KNF: 80 tys. zł kary dla biznesmena za wywiad w telewizji

KNF: 80 tys. zł kary dla biznesmena za wywiad w telewizji

Wirtualna Polska, Grupa o2.pl, Fotka.pl, Money.pl. Sąd po miesiącu ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu. Spółka miała w całości spłacić zadłużenie wobec wierzycieli drobnych, którym jest winna do 15 tys. zł. W sumie w ciągu półtora roku zadłużenie miało zmaleć ze 100 do 30 mln zł

Afera SKOK Wołomin. NIK zamierza wyjaśnić wszystkie tajemnice upadłości kasy

Afera SKOK Wołomin. NIK zamierza wyjaśnić wszystkie tajemnice upadłości kasy

Kochańskiego były mało skuteczne. Ciekawe, czy NIK potwierdzi nasze ustalenia. Niezadowoleni drobni wierzyciele Postępowanie upadłościowe w tej sprawie kosztowała nas wszystkich 2 mld 246 mln zł. Tyle trzeba było oddać depozytariuszom – członkom SKOK Wołomin z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. BFG

Porozumienie Akcjonariuszy Hawe chce współpracy z ARP ws. działań naprawczych

efekcie, prezes Hawe Paweł Paluchowski utracił zaufanie akcjonariuszy. Porozumienie deklaruje współpracę z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) i innymi wierzycielami Hawe w celu wypracowania wspólnych działań naprawczych. "Nasze obawy pozwalają przypuszczać, że zarząd obawiając

Chiński rynek nieruchomości w potężnym kryzysie. Czeka nas efekt motyla?

Chiński rynek nieruchomości w potężnym kryzysie. Czeka nas efekt motyla?

bankructwa firmy. Chodzi o to, by wierzyciele ze Stanów Zjednoczonych nie mogli obecnie pozywać Evergrande - zauważa Konrad Płochocki, dyrektor generalny i wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Zobacz także:  Pierwsze zmiany w "Bezpiecznym kredycie 2 procent". Sejm uszczelnia

Firmy notowane na Catalyst nie spłaciły obligacji wartych 116,2 mln zł w I kw.

pozytywne informacje, jak ta, że EuCO udało się porozumieć z wierzycielami w sprawie częściowego zrolowania wygasających 14 kwietnia papierów na 50 mln zł, wskazał. "Tak czy inaczej, na próżno szukać spółek z Catalyst, w przypadku których pandemia koronawirusa mogłaby

Obiecują, że pomogą spłacić nasze długi. Czy warto im zaufać?

Ponad dwa miliony Polaków nie płaci na czas rachunków, a najpewniej kilkaset tysięcy - to już tylko szacunki, bo twardych danych na ten temat brak - jest w pętli długów. Można się z niej wyplątać, o ile ma się dobry plan, wierzyciele uwierzą w jego realizację, a dłużnik

Sąd ogłosił upadłość CR Media Consulting

. CR Media Consulting ma w całości spłacić zadłużenie wobec wierzycieli drobnych, którym jest winna do 15 tys. zł. Wierzyciele, którzy będą nadal współpracować z brokerem, dostaną "specjalną ofertę": akcje spółki z możliwością wykupu ich przez Internet Group po cenie równej 120 proc. wartości

Orlen pójdzie w Ruch? Gigant paliwowy ma wesprzeć sieć słynnych kiosków pogrążoną w tarapatach

Polaków. W PRL, bazując na tej tradycji, przekształcono Ruch w głównego dystrybutora prasy i drobnej galanterii, zarządzającego siecią tysięcy charakterystycznych niebieskich, a potem zielonych kiosków. Jednak zamiast hucznie świętować okrągły jubileusz, teraz Ruch walczy o przetrwanie. Czytaj też: RUCH

Przedsiębiorcy lekceważą kłopoty finansowe kontrahentów. Potem upadają

. Drobne i średnie przedsiębiorstwa niszczą zatory płatnicze, a raczej mechanizm domina - upadłość jednej firmy powoduje upadłość jego kontrahentów. Przedsiębiorcy z reguły bagatelizują pierwsze symptomy problemów finansowych swoich klientów czy firm współpracujących. O ich kłopotach zazwyczaj dowiadują

Kolejna duża polska sieć księgarni bankrutuje. To już trend. Na książkach nie da się zarobić?

utrzymująca się słaba koniunktura w sprzedaży detalicznej w połączeniu z rosnącymi kosztami działalności nie daje szans na doprowadzenie do układu z wierzycielami. Stąd wniosek spółki o ogłoszenie upadłości - konkluduje Sorys. Sieć BookBook obejmuje dziś 38 lokalizacji. To kolejna z serii plajt na

Nowa ustawa o BIG ułatwia życie oszukanym przedsiębiorcom. Niesłuszne długi z adnotacją

, czy firma pozyska jakiś kontrakt bądź nie. Funkcjonowanie BIG-ów z założenia ma eliminować z gospodarki nierzetelnych kontrahentów. TeleOpieka łowi podpisy Ale nie wszystkie zobowiązania są efektem czystej gry. Od kilku miesięcy „Wyborcza” śledzi los setek drobnych przedsiębiorców, którzy

Nawet wzorowi ojcowie mogą mieć kłopoty alimentacyjne

bezpieczeństwa dla pomówionego niby-dłużnika, np. skargę przeciwegzekucyjną. Polskie sądy jednak działają opieszale i nim podejmą decyzję, majątek dłużnika dawno może przejść w ręce wierzyciela albo zostać zlicytowany. Zupełnie tak jak w przypadku zajętego niezgodnie z prawem ciągnika pewnego rolnika spod Mławy

Euler Hermes: Liczba upadłości firm spadła o 14% r/r do 68 w marcu

bankrutujących firm, ale bardziej w ich skali działalności. Wyższe obroty firm znikających obecnie z rynku oznaczają także wyższe straty ich wierzycieli - dostawców, wyższe straty w przychodach podatkowych a także większe straty społeczne z tytułu większej liczby osób, które straciły pracę, podano także

Ruszyła sprzedaż obligacji Banku Pocztowego. Rozejdą się na pniu?

Bank Pocztowy oferuje aż dziesięcioletnie obligacje oprocentowane według stawki WIBOR powiększonej o 2,8 proc. Oferta warta jest 50 mln zł. Aż 30 mln zł z tej kwoty będzie przeznaczone na specjalny program "motywacyjny" dla drobnych inwestorów. Kto zapisze się

Państwa bankrutują od wieków. Grecja to żadna nowość

rządów wobec USA. Nie były to bankructwa klasyczne, ale mimo wszystko nastąpiło złamanie przyjętych wcześniej wobec wierzycieli zobowiązań. Bankructwa z najnowszej historii Tylko w ostatnich dwóch stuleciach - od 1800 r. do dziś - zdarzyło się około

Stracili auto, choć nie mieli długu. Odzyskali je po roku

- przeniósł się do Łodzi. Mężczyzna postanowił sprzedać auto. Znalazł już nawet kupca. Land rover miał jednak drobną usterkę. Z pomocą przyszedł pan Jacek, przyjaciel małżeństwa, na którego posesji jest warsztat samochodowy. Tylko land rover nie był

Fundusze Elliott. Bez przebaczenia

Przypominamy artykuł, który ukazał się w "Gazecie Świątecznej"  6 stycznia 2007 roku Psy gończe dopadły ściganą zwierzynę 26 października 2006 roku. Elektrim w komunikacie giełdowym poinformował, że przelał 525 mln euro na konta wierzycieli. Następnego dnia sąd miał decydować o

Po naszym artykule firma windykacyjna Indos zrywa umowę z TeleOpieką24

We wtorkowej „Wyborczej” opisaliśmy jak akwizytorzy spółki TeleOpieka24 podstępnie nakłaniają drobnych przedsiębiorców do podpisywania niekorzystnych dla nich umów . Właścicielom zakładów fryzjerskich, sklepów, kiosków, butików czy kwiaciarni oferują usługi reklamowe: roznoszenie

Nowy właściciel FagorMastercook zatrudnia byłych pracowników

, jaką część pieniędzy od BSH dostaną pracownicy, będzie zależało od tego, jaka kwota pozostanie po spłacie pozostałych wierzycieli. Liczymy na to, że gmina Wrocław zrzeknie się swoich roszczeń - przyznaje Leszek Bąk, przewodniczący "Solidarności" w upadłym zakładzie

Komornik zlicytuje gdańskie centrum handlowe

kino Krewetka. Po upadku w kolejce po odzyskanie pieniędzy ustawiła się skarbówka (ok. 2 mln zł), właściciel i szef AGIB Ulrich Gerstner (5 mln euro) oraz inni drobni wierzyciele, wśród których byli dostawcy i wykonawcy (łącznie 42 mln zł). W takich

Nie masz zaległych długów? I tak możesz spotkać komornika

, który został przez wierzyciela wskazany jako miejsce zamieszkania dłużnika. Może też uznać, że wszystko, co znajduje się w mieszkaniu należącym oficjalnie do dłużnika, jest jego własnością. Najemca, który trzyma w mieszkaniu swoje rzeczy, może się oczywiście domagać umieszczenia przez komornika w

Emeryt poręczył znajomej 700 zł lichwiarskiej pożyczki. Dziś do spłacenia jest 120 tys. zł, a dług wciąż rośnie

Drogi czytelniku. W poniedziałek, gdy czytasz ten tekst, dług urośnie o kolejne 36 zł i 12 gr odsetek, plus 6 zł 38 gr opłaty egzekucyjnej. Razem 42 zł 50 gr. We wtorek do długu wierzyciel dopisze kolejne 42,5 zł i każdego następnego dnia zrobi to samo

BIG InfoMonitor: Zaległości Polaków przekroczyły 76 mld zł po I kw. 2019

nabiera rozmiarów nie tylko z powodu rosnącego problemu z wypłacalnością Polaków, ale również dlatego, że wierzyciele częściej sięgają po tego typu formę nacisku. Choć niepłacącym może się wydawać, że kwoty do zwrotu są niewysokie, to skala problemu sprawia, że łącznie na minusie pokazują się miliardy

"Hodowanie długów" dla odsetek? Przez cztery lata ubezpieczyciel nie zwrócił się do komornika

Podobna historia może zdarzyć się każdemu dłużnikowi, którego wierzyciel ociąga się z egzekucją. Czasem jest to "hodowanie długów", częściej dłużnik jest ofiarą bałaganu, niekompetencji i opieszałości. My opowiemy historię byłego policjanta

Diagnoza: zator płatniczy. Leczenie: faktoring

kontrahentów.     Jednak fakt, że wierzycielem staje się bank, może działać na odbiorców mobilizująco. Bardziej obawiają się starcia z dużym podmiotem, który ma doświadczenia w windykowaniu należności, niż z drobnym dostawcą świeżych bułeczek.  Finansowanie faktur już od 100 zł Jeszcze

Przegląd prasy

przewozach i przeładunkach towarów z Chin i portów, rozbudowuje więc łódzki terminal Gazeta Wyborcza --Od marca będzie można działać bez rejestracji i bez składek do ZUS - zwolnienie dotyczy drobnej działalności, jak np. sprzedaż rękodzieła artystycznego

Długi króla puchu. Posłanka PiS przejmuje spadek po mężu-biznesmenie, ale nie spłaca wierzycieli

. Nie odpowiada natomiast za zobowiązania spółek, które należały do męża, bo długi spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie obciążają właścicieli udziałów. Bik i inni wierzyciele spółek mogą tylko prosić, by posłanka jako osoba kontrolująca te spółki uregulowała długi

Asesor zajął samochód, który nie należał do dłużnika

zbyt kosztowne. Znaleźliśmy już nawet chętnego - relacjonuje łodzianka. Samochód miał jednak drobną usterkę. Z pomocą przyszedł pan Jacek, przyjaciel małżeństwa, na którego posesji jest warsztat samochodowy. - Prosta robota. Wymieniłem tylko zawiasy w drzwiach. David mógł go

Nie lubimy świąt, bo są drogie? Nawet 250 zł wydatków to za dużo

czego. Jest - zgodnie z obowiązującymi kryteriami - "za bogata" na pomoc z Funduszu Alimentacyjnego i 500 plus. - Owszem, będziemy mieli drzewko, bombki i drobne prezenty. Bardzo mi przykro, że nie mogę kupić synowi Kacprowi wymarzonego zestawu kloców Lego, ale on kosztuje ponad 350 zł. Odkąd

Niebezpieczne chwilówki najszybszą drogą do pętli zadłużenia. Sprawdź, jak możesz się przed nim uchronić

nie brakowało zamówień oraz klientów. Równie często w spiralę długów wpadają drobni przedsiębiorcy, np. fryzjerzy, właściciele małej gastronomii, albo osoby prywatne, które skuszą się na lepsze wakacje, nowy sprzęt elektroniczny albo remont mieszkania. Dramat pogłębia fakt, że firmy pożyczkowe nie

Niepewny los porozumienia ws. Grecji. Ostra krytyka Warufakisa

szef eurogrupy. Zielono na giełdach, słabnie euro Europejskie giełdy, z drobnymi wyjątkami, pozytywnie zareagowały na wynegocjowanie porozumienia pomiędzy Grecją a jej międzynarodowymi wierzycielami. Niemiecki indeks DAX wzrósł o 1,49 proc., a

Ile wart jest jeden grosz?

spożywczym zabrakło drobnych i padało sakramentalne: "To następnym razem". Albo odwrotnie: sprzedawcy brakło drobnych, żeby wydać, i to my pewnie machnęliśmy na nie ręką nie raz i nie dwa. Ale do jakiej dokładnie sumy jesteśmy w stanie przymknąć oko? Zapytałem duże firmy

Dzień Kobiet w finansach trwa cały rok. Kobiety biorą kredyty ryzykowniej, ale spłacają je rzetelniej

reagują inaczej. - Panie zdecydowanie szybciej i chętniej zdecydują się na wzięcie pożyczki na kupno nowej kanapy czy lodówki, drobny remont w mieszkaniu, wyjazd na rodzinne wakacje czy sfinansowanie świąt. Jednak w parze z zaciąganiem drobnych lub większych zobowiązań idzie przesuwanie spłaty ich rat na

Płynność finansowa małych firm. Jak ją zachować? Co robić, gdy jej brakuje?

Kryzys finansowy wywołany epidemią koronawirusa może odbić się na kondycji wielu firm, zwłaszcza tych małych. Już w pierwszym okresie zamrożenia gospodarki drobni przedsiębiorcy obawiali się przede wszystkim utraty płynności finansowej. Takie obawy miało nawet 7 na 10 firm z sektora małych i

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostszy rodzaj prowadzenia biznesu. Może być założona wyłącznie przez osobę fizyczną. Jako że jej rejestracja i prowadzenie nie są skomplikowane, jest najbardziej odpowiednią formą działalności dla prowadzenia drobnego biznesu. Do prowadzenia

Szpitale w gorączce

. Jeśli zamienią, dużo ryzykują - publiczne szpitale zadłużały się w nieskończoność, w szpitalu spółce może wystarczyć jeden niespłacony rachunek, by zniecierpliwiony wierzyciel złożył w sądzie wniosek o jego upadłość. Jak więc radzą sobie właściciele szpitali? Na kilku

Przedsiębiorca na zakupach nie jest chroniony jak konsument

internetowym w ciągu 14 dni od momentu zakupu i bez podania przyczyny. W Sejmie zastanawiano się, czy objąć niektórymi takimi przepisami również drobnych przedsiębiorców. Ostatecznie ten pomysł upadł. I przedsiębiorcy stracili ochronę podczas zakupów w sklepach internetowych czy od akwizytorów. Jeśli

MPiT: Prezydent podpisał Pakiet Przyjazne Prawo

importerów może korzystać z ogólnych zasad rozliczenia VAT. A propozycja wprowadzenia prawa do błędu zrodziła się z poczucia, że obecne przepisy, zakładające karanie początkującego przedsiębiorcy za drobne przewinienia, które wynikają z niewiedzy, są zbyt restrykcyjne, podano w materiale

Inwestycyjny hit? Bank Pocztowy wyemituje obligacje i zapłaci 4,5 proc. rocznie

poniedziałek. Oferta warta jest 50 mln zł. Aż 30 mln zł z tej kwoty będzie przeznaczone na specjalny program "motywacyjny" dla drobnych inwestorów. Kto zapisze się najwcześniej (przed chwilą, gdy zapisy przekroczą wartość oferowanych obligacji), a jego zapis nie przekroczy 30 tys. zł, będzie miał

Ministerstwo energetyki - powrót do PRL

Osobno istniały ministerstwa górnictwa, osobno hutnictwa i osobno energetyki. Było też ministerstwo przemysłu drobnego. Ministrowie byli formalnymi zwierzchnikami podlegających im przedsiębiorstw. Mogli wydawać polecenia - na przykład, jakich rozmiarów buty mają być produkowane

Jak zabezpieczyć majątek w małżeństwie [PORADNIK]

lub zakupu nieruchomości, a także darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem tych drobnych, zwyczajowo przyjętych. Oczywiście jeśli jeden z małżonków chce podarować znajomemu książkę wchodzącą w skład majątku wspólnego, to może to zrobić. Może się narazić wprawdzie na niezadowolenie drugiego małżonka

Grecja - państwo jak matka, obywatele jak niesforne dzieci

administracji publicznej, mieszkańcy wielkich miast i drobni przedsiębiorcy, którzy wpadli w poważne tarapaty finansowe albo potracili wręcz wszystko. Kryzys zbiera ogromne żniwo, dlatego zwolenników pozostania w strefie euro ubywa wraz z przedłużającą się niepewnością. I przybywa sympatyków SYRIZ-y

Przegląd prasy

. po listonoszy i specjalistów ds. obsługi klienta, których chce się pozbyć InPost wg gazety Parkiet --Drobni inwestorzy mają już dwóch przedstawicieli w pięcioosobowej radzie nadzorczej Petrolinvestu, w najbliższym czasie będą chcieli powołać

A jeśli Stany przestaną być wypłacalne

końcu listopada holding poprosił inwestorów finansujących jego pomysły o zgodę na odroczenie spłaty długów. 1 grudnia minister finansów Abdulrahman Al-Saleh oświadczył, że rząd Dubaju nie zamierza gwarantować długów holdingu. - Wierzyciele odpowiadają za swoje decyzje i powinni umieć rozróżnić między

Holenderski broker DeGiro kosi konkurencję. Zaoferuje kupowanie akcji bez prowizji?

podobnymi, ale holenderskimi, co jednak może komplikować ewentualne dochodzenie roszczeń). - Gwarancje kolenderskiego regulatora są na najwyższym europejskim poziomie. W przypadku bankructwa biura maklerskiego aktywa klientów są odseparowane od majątku biura, a więc wierzyciele

Amber Gold. Sześć kilogramów złota i miliony dla teściowej

kogoś z jej bliskich. Hipoteki obu mieszkań są zajęte przez sąd i prokuraturę na poczet przyszłych grzywien. Roszczenia wpisała też grupa oszukanych klientów spółki. Danuta J. nadal zajmuje mieszkanie podarowane przez córkę, ale ma drobny kłopot

Na kłopoty... prokurator, czyli co zrobić, gdy ktoś nas oszuka

z tym, że łapie gangsterów, rozbija mafię, tropi korupcję czy szuka zabójców. To jej główne zadania. Prokuratorzy mają jednak jeszcze inne obowiązki, wśród nich: zajmowanie się sprawami drobnymi, ale takimi, w których konsument padł ofiarą oszustwa lub się nią czuje. Nieznane szerzej jest też

40 lat sępiego funduszu. Niesławny Elliott znów ma apetyt na światowych gigantów

; Nieważne, czy oferta jest duża, czy mała. Zablokuję transakcję – powiedział niespełna tydzień temu w radiu BNR holenderski minister gospodarki Henk Kamp. Włodarze spółki AkzoNobel również mówią „nie”. Skoro sprzedaż firmy idzie jak po grudzie, na scenę wszedł jeden z drobnych

500 zł za informacje o kontach zmarłego

kredyt, nie jest konieczne - wcześniej czy później przypomni o sobie wierzyciel (np. bank lub parabank) - o tyle żadna instytucja finansowa z własnej woli nie zawiadamia spadkobierców o tym, że zmarły zdeponował pieniądze na rachunku czy lokacie, by spadkobiercy mogli je odebrać

Podatek CIT obniżony do 15 proc. Mała firma zaoszczędzi kilka tysięcy złotych rocznie. Ale nie każda

dwa miliony drobnych przedsiębiorców. Niestety, to nie dla nich rząd przygotował podatkową niespodziankę. Zdecydowana większość polskich firm to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, czyli płacące podatek PIT. Natomiast zmiana obejmie tylko płatników CIT, a więc głównie spółki z

Portret Polaka dłużnika. Nie spłacamy miliardów złotych kredytów

rachunkiem za gaz czy telefon. Z kolei Kowalski może wpisać znajomego, który nie zwrócił mu pożyczki. Baza dłużników to straszak. "Oddaj pieniądze, bo jak nie, to wpiszę cię na czarną listę" - może pogrozić wierzyciel. Co prawda sam wpis nic złego dłużnikowi nie robi

Europa Środkowa korzysta z koniunktury. Niemal wszystkie rządy wyciągnęły wnioski z kryzysu. A my?

proc. Jeśli jednak przedsiębiorca zatrudni pracownika, to zapłaci 2 proc., a gdy zatrudni dwóch – 1 proc. Zmniejszono do 5 proc. podatek od dywidend. Zlikwidowano ponad 100 rozmaitych drobnych danin i opłat administracyjnych (np. podatek od psów) i abonament radiowo-telewizyjny. Obniżki podatków

Miasto zerwało umowę na halę przy Bema za 122 mln zł

Halę widowiskowo-sportową na zlecenie miasta budowała Hydrobudowa Polska z Wysogotowa w konsorcjum ze swoją spółką-matką PBG. Obie firmy są obecnie w upadłości układowej i przerwały prace. Przedsiębiorstwa chcą dogadać się z wierzycielami, ale nie

Kto stanie w kolejce do kiosków Ruchu?

. Jednak w międzyczasie rozwinęła się drobna sieć handlowa, która konkurowała z nimi w przysłowiowym segmencie „krem, mydło i powidło” - mówi medioznawca prof. Tadeusz Kowalski z Uniwersytetu Warszawskiego. Przypomina, że na przełomie lat 90. były dwie marki silnie kojarzone z konkretnymi

Akcjonariusze upadłych firm z GPW stracili ćwierć miliarda złotych

pieniądze pójdą na spłatę zobowiązań. Odlewnie Polskie i handlowy Pronox Technology również upadły, ale bardziej korzystnie, bo z możliwością zawarcia układu z wierzycielami, co daje im nadzieję na redukcję długów i prowadzenie działalności. W sumie upadły spółki, których wartość

Przegląd prasy

. Rzeczpospolita -- Liczba zarejestrowanych w Polsce agencji zatrudnienia wzrosła na koniec lipca do prawie 6,9 tys., czyli o niemal 790 w porównaniu z rekordowym końcem zeszłego roku. Wśród nowych graczy przeważają drobne, krajowe firmy, ale przybywa również zagranicznych konkurentów

Ćwierć miliarda długów zostawili polscy bankruci w ostatnim półroczu. Od początku pandemii wzrasta liczba upadłości konsumenckich

zadłużonych upadłość jest sposobem pozbycia się wierzycieli. Ale to błędne przekonanie. – Całkowite oddłużenie w związku z ogłoszeniem upadłości jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy bankrut nie ma żadnego majątku i jest trwale niezdolny do pracy zarobkowej. A nawet w takiej sytuacji nie

Bożena Batycka - ikona stylu i sukcesu. Teraz walczy, by jej firma nie poszła z torbami

wierzycieli oraz spłacić powstałe zadłużenia skarbowe - wyjaśnia Bożena Batycka. - Czuję odpowiedzialność za to, co się zdarzyło. Przy pomocy całej załogi, która jest dla mnie olbrzymim wsparciem i zaraża entuzjazmem, wierzę, że wszystkie zobowiązania zostaną zapłacone. Jestem

Miasta w USA na krawędzi bankructwa

chciały sfinansować nowe projekty, jak np. budowę dróg, przez lata były traktowane przez inwestorów jako jedna z najbardziej bezpiecznych lokat kapitału. Dlatego 80 proc. posiadaczy takich obligacji stanowią drobni inwestorzy prywatni oraz fundusze zasiłkowe - tłumaczy Jeffrey Cleveland, analityk z Payden

Związek z majątkiem

wyjątkiem tych drobnych, zwyczajowo przyjętych. Oczywiście jeśli jeden z małżonków chce podarować znajomemu książkę wchodzącą w skład majątku wspólnego, to może to zrobić. Może się narazić wprawdzie na niezadowolenie drugiego małżonka, ale prawa nie złamie. Bez zgody małżonka nie może jednak sprzedać ich

Jak wydostać się z długów?

i windykatorzy. Drobne długi Jak wpada się w taki bermudzki trójkąt? Właśnie tak: pani Joanna mieszka razem z matką i 18-letnim synem Mateuszem w Płocku. Pierwszy błąd popełniła ponad rok temu. Przyjaciele syna jechali na wycieczkę do Paryża. On

Marek Belka: Skończmy z kapitalizmem wyczynowym

robi to OECD, które chce ograniczyć raje podatkowe. To jest obrona kapitalizmu, obrona drobnego i średniego kapitału, który płaci uczciwie podatki. Ten Mittelstand - małe i średnie firmy - to społeczna ostoja zdrowego kapitalizmu. Zmienia się klimat intelektualny. Teraz MFW

Gliwicka fabryka Opla w ręce Fiata czy Rosjan?

1,8 mld dol. państwowej pomocy na utrzymanie działalności, zanim majątek firmy przejmie spółka należąca do Fiata i związkowców Chryslera. Tę decyzję próbowali zablokować drobni wierzyciele, których zdaniem wykupu długów Chryslera za 0,29 proc. nominalnej wartości to za tanio. Część wierzycieli skarży

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

tygodni (24 listopada ? 12 grudnia br.) wzrastały ceny zestawów VR, drobnego AGD oraz nieznacznie kosmetyków i perfum, które znajdują się na szczycie prezentowych list. Z kolei, podobnie jak w ubiegłym roku, taniały m.in. telewizory oraz konsole. Według ekspertów Deloitte, z zakupem na przykład telewizora

Działacze sportowi kupili za grosze prawie 3 hektary gruntu. Miało być boisko, będzie osiedle

dostali możliwość kupna udziałów w majątku za jedną trzecią jego wartości. Udziały miały trafić do członków stowarzyszenia i wierzycieli. Do przejęcia było 1100 akcji po 2 tys. zł każda. Zdzisław Stankiewicz objął 1045 akcji, większość z nich dostał w zamian za dług, jaki miało

Dług Ameryki to 14.293.975.000.000 dol. USA zbankrutują?

zrekompensować wierzycielom zwiększone ryzyko. Niektórzy prorokują, że zdumiewające bankructwo USA zdestabilizuje rynki na całym świecie i wywoła kolejną falę kryzysu. Zadziwiające, bo Ameryka wcale nie jest w tak katastrofalnym stanie, by bankrutować. Gdyby

Wojna ratingowa w świecie finansów

pewnym i wiarygodnym wierzycielem jak wcześniej, ale ich wiarygodność jest z pewnością wyższa niż S&P. - To, co zrobiła S&P, można określić jednym słowem - hucpa. To tak, jakby młodzieniec zamordował swoich rodziców, a potem prosił o łaskę, ponieważ jest sierotą. Pikanterii

Rozwód z majątkiem w spadku [PORADNIK]

nieruchomości, a także darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem tych drobnych, zwyczajowo przyjętych. Oczywiście, jeśli jeden z małżonków chce podarować znajomemu książkę wchodzącą w skład majątku wspólnego, to może to zrobić, nie łamiąc prawa. Bez zgody małżonka nie może jednak sprzedać ich mieszkania. Mąż

Największe ofiary Amber Gold. Sprawdziliśmy, kto stracił miliony w parabanku

. Za oszukanych prokuratorzy uważają wszystkich klientów Amber Gold, nawet tych, którzy odzyskali wszystko, co wpłacili. Ważne, że zostali wprowadzeni w błąd. 19 tys. klientów można podzielić na trzy grupy: drobni ciułacze wpłacający po kilka tysięcy złotych, średniacy

PKP pogrąża się w chaosie. Pasażerowie ofiarami politycznego rewanżu i prywaty

lądowym. Kolejne programy rządowe nie przynosiły zakładanych efektów. Wierzycielami były głównie należące do skarbu państwa zakłady energetyczne i kopalnie węgla. Część długu wynikająca z inwestycji była gwarantowana przez SP. Zadłużenie kolei stawało się więc częścią długu publicznego. Grupę menedżerów

Prokurator do upadłości, czyli jak prawo chroni firmy

, że wypłacanie przez wspólników kapitału spółki było działaniem na szkodę wierzycieli. Ale prokuratura postępowanie umorzyła. Wprowadziło nas to w stan lekkiego szoku. Złożyliśmy oczywiście zażalenie do sądu. Sąd nakazał jeszcze raz rozpatrzyć sprawę, wytknął prokuraturze kilkanaście błędów, w tym

Jak naprawić Rosję

ropy. Wskutek ich zniżki o 20-25 dol. i spadku naszych dochodów tracimy mniej więcej tyle, ile sektor prywatny i państwowy muszą zwrócić zagranicznym wierzycielom w ciągu roku. Jeżeli sankcje finansowe nie zostaną uchylone, ich skutki będą nas nękać przez wiele lat, choć ich wpływ będzie z czasem słabł

Kulisy fiaska galerii Solaris Center za 300 mln zł

- Irlandzka Grupa Inwestycyjna sp. z o.o. - w 2012 r. zawiesiła nawet prowadzenie działalności gospodarczej. Wznowiła aktywność rok później. W grudniu 2013 r. dziennik "The Irish Times" napisał, że drobni inwestorzy z Irlandii - głównie rolnicy - idą do sądu po zwrot

Piątka na kryzys: Strefa euro ma problemy, ale warto w niej być

rozmiar instytucji finansowych, wprowadzić podatek Tobina (czyli drobną opłatę od każdej transakcji finansowej), który utrudni gry spekulacyjne. Dzięki reformom finansów publicznych w ciągu dwóch-trzech lat część europejskich problemów będzie rozwiązana, co uwiarygodni Unię w porównaniu ze Stanami

Jednoosobowe firmy mają zaległości na średnio 34 tys. zł

mogą wpisywać swoich dłużników do BIG. Wcześniej były to banki, firmy ubezpieczeniowe i telekomunikacyjne. Teraz może to zrobić praktycznie każdy wierzyciel, w tym również osoby fizyczne - pracownicy, konsumenci, klienci różnych firm i instytucji za pośrednictwem BIG mogą ostrzec inne podmioty przed

Jak radzą sobie firmy, czyli czy kryzys się wreszcie skończył

przypadki skutecznie przeprowadzonych postępowań naprawczych czy zrealizowanego z sukcesem układu z wierzycielami dają nadzieję, że instytucja upadłości coraz częściej będzie instrumentem umożliwiającym powrót przedsiębiorstw, które mają potencjał, aby z powodzeniem działać w niełatwych warunkach rynkowych