drobiarska grupa

Krystyna Naszkowska

Król kurczaków sprzedaje Konspol Amerykanom. Transakcja za blisko miliard złotych?

Król kurczaków sprzedaje Konspol Amerykanom. Transakcja za blisko miliard złotych?

Największą firmę drobiarską w Polsce - Grupę Konspol - przejmuje amerykańska firma Cargill. Rodzina Pazganów podpisała porozumienie w tej sprawie. Suma transakcji nie jest znana, ale nieoficjalnie mówi się o 200 mln euro, czyli blisko miliardzie złotych. Dla rynku drobiarskiego to pozytywne zaskoczenie.

Indykpol: Zamknięcie HoReCa spowodowało znaczącą nadwyżkę drobiu

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Pandemia koronawirusa nie tylko zaburzyła funkcjonowanie producentów drobiu, ale całkowicie zmieniła rynek produktów drobiarskich, podał Indykpol. Około 40% krajowej produkcji drobiu było przeznaczone dla kanału HoReCa, a jego całkowite

"Eggflation", czyli "inflacjaja" - jajka nowym symbolem drożyzny. Ale tym razem nie będzie zapasów

"Eggflation", czyli "inflacjaja" - jajka nowym symbolem drożyzny. Ale tym razem nie będzie zapasów

;– to wzrost o 138 proc. w porównaniu z 1,79 dol. w 2021 r.  W USA zjawisko ochrzczono juz określeniem "eggflation". W Polsce ekonomiści zaproponowali też celne określenie - inflacjaja. "Jaja są tym produktem spożywczym z grupy najczęściej kupowanych, który w minionym roku

Indykpol miał 3,12 mln zł zysku netto, 3,12 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 230,54 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 226,75 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 3,06 mln zł wobec 81,48 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa kapitałowa Indykpol jest

Indykpol miał 94,9 mln zł zysku netto, 109,38 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

wcześniej. "Znaczący wpływ na wyniki spółki i grupy miały wdrożone w minionym roku zmiany organizacyjne. Grupa Indykpol zaprzestała prowadzenia działalności w sektorze kurczęcym. W dniu 1 marca ubiegłego roku Indykpol zawarła umowę sprzedaży Zorganizowanej Części

Przez zakażone mięso polskich kurczaków w Wielkiej Brytanii zmarło pięć osób. "Rząd nic nie zrobił"

Przez zakażone mięso polskich kurczaków w Wielkiej Brytanii zmarło pięć osób. "Rząd nic nie zrobił"

wymienia liczne niedociągnięcia brytyjskiego rządu. Salmonella w mięsie polskich kurczaków W połowie czerwca 2023 r. brytyjski zespół dziennikarzy śledczych z organizacji TBIJ, dziennika "The Guardian" oraz telewizji ITV ujawnił wyniki dochodzenia w sprawie polskiego giganta drobiarskiego

Indykpol miał 7,23 mln zł zysku netto, 10,59 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.

zł zysku rok wcześniej. Grupa kapitałowa Indykpol jest największą w Polsce organizacją spółek drobiarskich specjalizującą się w hodowli, tuczu indyków oraz w produkcji i sprzedaży mięsa indyczego oraz przetworów indyczych. Zadebiutowała na GPW w 1994 r

Indykpol miał 7,57 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2017 r.,

załączonym do raportu rocznego. Grupa kapitałowa Indykpol jest największą w Polsce organizacją spółek drobiarskich specjalizującą się w hodowli, tuczu indyków oraz w produkcji i sprzedaży mięsa indyczego oraz przetworów indyczych. Zadebiutowała na GPW w 1994 r

Indykpol zaprosił do sprzedaży do 365 tys. akcji po 60 zł sztuka

transakcji 4.07.2019 r. Planowana data rozliczenia transakcji 4.07. 2019 r." - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Indykpol jest największą w Polsce organizacją spółek drobiarskich

Wojciech Marchlewski powołany na dyr. ds. ekonomicznych Indykpolu

Połucha z dniem 31 lipca b.r. zakończy pracę na rzecz Indykpol S.A. i grupy kapitałowej Indykpol. Pan Waldemar Połucha pełnił funkcję dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych oraz prokurenta od 2007 roku" - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Indykpol jest największą w

Indykpol widzi wzrost zamówień na produkty, ale obawia się braków kadrowych

dotyczącymi pracujących w zakładach obcokrajowców. Utrzymywanie się tych problemów może ograniczyć zdolności produkcyjne spółki" - czytamy w komunikacie. Więcej informacji dotyczących wpływu epidemii koronawirusa na działalność spółki i grupy kapitałowej oraz jej wyniki

GPW: Wycofanie akcji Indykpolu z obrotu nastąpi 11 czerwca

% akcji spółki. GPW podjęła wówczas uchwałę w sprawie zawieszenia obrotu na głównym rynku akcjami Indykpolu w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki. Grupa kapitałowa Indykpol jest największą w

Indykpol ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW od 11 czerwca

% akcji spółki. GPW podjęła wówczas uchwałę w sprawie zawieszenia obrotu na głównym rynku akcjami Indykpolu w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki. Grupa kapitałowa Indykpol jest największą w

Akcjonariusze Indykpolu zdecydują 28 V o skupie akcji za 31 mln zł

. Grupa kapitałowa Indykpol jest największą w Polsce organizacją spółek drobiarskich specjalizującą się w hodowli, tuczu indyków oraz w produkcji i sprzedaży mięsa indyczego oraz przetworów indyczych. Zadebiutowała na GPW w 1994 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Indykpolu zdecydowali o 0,8 zł dywidendy na akcję

skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 9,55 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 6,87 mln zł. Grupa kapitałowa Indykpol jest największą w Polsce organizacją

Akcjonariusze Indykpolu zdecydują 29 maja o wypłacie 0,8 zł dywidendy na akcję

projektach uchwał. Proponowanym dniem dywidendy jest 16 sierpnia 2018 roku, a dniem wypłaty - 31 sierpnia 2018 r., podano także. Grupa kapitałowa Indykpol jest największą w Polsce organizacją spółek drobiarskich specjalizującą się w hodowli, tuczu indyków

GPW zawiesiła notowania Indykpolu wz. z ogłoszeniem przymusowego wykupu akcji

przez akcjonariuszy mniejszościowych, tj. 665 374 akcji zwykłych na okaziciela spółki, które stanowią 21,3% wszystkich akcji spółki i uprawniają do wykonywania 665 374 głosów, stanowiących 9,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Grupa kapitałowa Indykpol jest

Ptasia grypa. Rząd zaniedbał Inspekcję Weterynaryjną. Choroba kotów to nie przypadek?

Ptasia grypa. Rząd zaniedbał Inspekcję Weterynaryjną. Choroba kotów to nie przypadek?

wyniki dochodzenia w sprawie polskiego giganta drobiarskiego, karczewskiej spółki SuperDrob. Zakłady używały bardzo dużo tzw. antybiotyków ostatniej szansy - choć nie jest to nielegalne, powoduje, że infekcje wywołane skażonym drobiem będą oporne na leki z tych grup. Wcześniej zakłady te były źródłem

Prezes drobiarskiej spółki pracowniczej: Polscy drobiarze są najnowocześniejsi na świecie, a produkcja kurcząt ciągle rośnie. Cenią nas Europa i Azja

Prezes drobiarskiej spółki pracowniczej: Polscy drobiarze są najnowocześniejsi na świecie, a produkcja kurcząt ciągle rośnie. Cenią nas Europa i Azja

zakłady drobiarskie w Płocku od tamtejszej spółki pracowniczej. Kupiliśmy od nich akcje, a tym, którzy nie chcieli sprzedać, zamieniliśmy ich akcje na akcje naszej spółki – to grupa ok. 70 osób, mają teraz ok. 2 proc. akcji Exdrobu. Dlaczego drobiarskiej spółce z Płocka nie udała się prywatyzacja

Indykpol zrealizuje inwestycję wartą 120 mln zł w Warmińsko-Mazurskiej SSE

listopada 2033 roku" - czytamy dalej. Grupa kapitałowa Indykpol jest największą w Polsce organizacją spółek drobiarskich specjalizującą się w hodowli, tuczu indyków oraz w produkcji i sprzedaży mięsa indyczego oraz przetworów indyczych. Zadebiutowała na GPW w 1994 r

Zysk netto Indykpolu spadł r/r do 9,55 mln zł w 2016 r.

. Grupa kapitałowa Indykpol jest największą w Polsce organizacją spółek drobiarskich specjalizującą się w hodowli, tuczu indyków oraz w produkcji i sprzedaży mięsa indyczego oraz przetworów indyczych. Zadebiutowała na GPW w 1994 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Indykpolu zdecydują 30 V o niewypłacaniu dywidendy za 2016 r.

. Grupa kapitałowa Indykpol jest największą w Polsce organizacją spółek drobiarskich specjalizującą się w hodowli, tuczu indyków oraz w produkcji i sprzedaży mięsa indyczego oraz przetworów indyczych. Zadebiutowała na GPW w 1994 r. (ISBnews)

Indykpol miał 0,81 mln zł zysku netto, 0,1 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,05 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 626,35 mln zł w porównaniu z 908,91 mln zł rok wcześniej. "Na wyniki emitenta oraz grupy kapitałowej Indykpol w bieżącym roku znaczący

Indykpol złożył do KNF wniosek o wycofanie z obrotu na GPW

sprawie zawieszenia obrotu na głównym rynku akcjami Indykpolu w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki. Grupa kapitałowa Indykpol jest największą w Polsce organizacją spółek drobiarskich specjalizującą się w hodowli, tuczu

Akcjonariusze Indykpolu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki. Grupa kapitałowa Indykpol jest największą w Polsce organizacją spółek drobiarskich specjalizującą się w hodowli, tuczu indyków oraz w produkcji i sprzedaży mięsa indyczego oraz przetworów indyczych. Zadebiutowała na GPW w 1994

Indykpol miał 82,35 mln zł zysku netto z działalności kontyn. w I poł. 2018 r.

. Grupa kapitałowa Indykpol jest największą w Polsce organizacją spółek drobiarskich specjalizującą się w hodowli, tuczu indyków oraz w produkcji i sprzedaży mięsa indyczego oraz przetworów indyczych. Zadebiutowała na GPW w 1994 r. (ISBnews)

Rolmex ogłosił przymusowy wykup 21,3% akcji Indykpolu po 65 zł za akcję

spółki oraz Rolmeksu. Grupa kapitałowa Indykpol jest największą w Polsce organizacją spółek drobiarskich specjalizującą się w hodowli, tuczu indyków oraz w produkcji i sprzedaży mięsa indyczego oraz przetworów indyczych. Zadebiutowała na GPW w 1994 r. Jej skonsolidowane

Indykpol ma porozumienie w sprawie działań na rzecz wycofania spółki z GPW

, tj. do dnia, w którym upłynie termin, wyznaczony przez Komisję Nadzoru Finansowego w ostatecznej decyzji, na podstawie której udzielone zostanie zezwolenie na zniesienie dematerializacji akcji lub zgoda na wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym, podsumowano. Grupa

Brytyjczycy chcą zniesienia kwarantanny dla polskich rzeźników. Bo nie ma kto zabijać indyków

Brytyjska grupa handlowa ds. mięsa drobiowego (British Poultry Council) narzeka, że w Wielkiej Brytanii jest za mało wykwalifikowanych pracowników zajmujących się zabijaniem i obróbką indyków - pisze BBC . Przez to w sklepach może zabraknąć na święta mięsa, które tradycyjnie je się w Boże

Miało być drobiowe eldorado, jest klapa. Ptasia grypa zamyka nam najlepsze rynki

odbiorca: to nie tylko największy producent drobiu na świecie (18 mln ton w 2015 r.), ale też jego ogromny importer. W 2015 r. Chiny sprowadziły go aż 2,68 mln ton.  Ale dostać się na chiński rynek to ogromne wyzwanie dla naszych zakładów drobiarskich. Tak naprawdę dopiero niedawno

Indykpol miał 87,92 mln zł zysku netto z działalności kontyn. w I kw. 2018

mln zł wobec 2,57 mln zł straty rok wcześniej. Grupa kapitałowa Indykpol jest największą w Polsce organizacją spółek drobiarskich specjalizującą się w hodowli, tuczu indyków oraz w produkcji i sprzedaży mięsa indyczego oraz przetworów indyczych. Zadebiutowała na GPW w 1994 r

Rolmex i Integra złożyły wniosek do UOKiK o utworzenie wspólnego podmiotu

przez należące do niej zakłady drobiarskie. Integra sp. z o.o. jest podmiotem należącym do grupy kapitałowej SuperDrop, której podmiotem dominującym jest SuperDrop Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.A. zajmująca się głównie ubojem, dzieleniem oraz produkcją elementów i surowych

Indykpol sprzedał dwa zakłady na rzecz SuperDrob za 190 mln zł

. Pod koniec 2017 r. SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie nabycia zakładów produkcyjnych Indykpolu w Lublinie i Turce. Grupa kapitałowa Indykpol jest największą w Polsce organizacją spółek

Drosed Surowiec złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia Pol-Pasz

handlu żywcem drobiowym. Spółka ta wchodzi w skład grupy Drosed, działającej w szeroko rozumianej branży drobiarskiej, która jest częścią francuskiej grupy kapitałowej LDC. Działalność spółki Pol-Pasz polega na produkcji i sprzedaży pasz przeznaczonych dla drobiu i bydła

Drosed złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Drop

, francuskiego producenta drobiu świeżego i jednego z europejskich liderów tej branży, z obrotami na poziomie 2,8 mld euro. Drop S.A. jest jednym z największych i najnowocześniejszych przedsiębiorstw branży drobiarskiej w Polsce. Spółka, działająca w ramach grupy Piast, zajmuje się

Zysk netto Indykpolu spadł r/r do 0,31 mln zł w I kw. 2017 r.

sprzedaży" - czytamy w raporcie. W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2017 r. wyniosła 2,57 mln zł wobec 0,99 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa kapitałowa Indykpol jest największą w Polsce organizacją spółek drobiarskich specjalizującą się w

Indykpol zainwestuje min. 105 mln zł w Warmińsko-Maz. SSE w Olsztynie

, podano także. Grupa Kapitałowa Indykpol jest największą w Polsce organizacją spółek drobiarskich specjalizującą się w hodowli, tuczu indyków oraz w produkcji i sprzedaży mięsa indyczego oraz przetworów indyczych. Zadebiutowała na GPW w 1994 r

Drób przegonił wieprzowinę. W Polsce stał się cud, zostaliśmy liderem UE. Czas na kurczaki oznaczone jak jajka zerówki

To bardzo dobra informacja dla Polski, bowiem branża drobiarska jest działem gospodarki, w którym odnieśliśmy w ostatnich latach największy sukces. W ciągu ostatnich 10 lat zwiększyliśmy produkcję drobiu dwukrotnie, zaś pięciokrotnie eksport. To, co stało się z naszą produkcją drobiarską, wygląda

Drosed ma zgodę UOKiK na przejęcie spółki Drop

producenta drobiu świeżego i jednego z europejskich liderów tej branży, z obrotami na poziomie 2,8 mld euro. Drop S.A. jest jednym z największych i najnowocześniejszych przedsiębiorstw branży drobiarskiej w Polsce. Spółka, działająca w ramach grupy Piast, zajmuje się produkcją zbóż

Charoen Pokphand Foods z Tajlandii obejmie 33% udziałów w SuperDrob 

produkty staną się atrakcyjne dla jeszcze szerszej grupy konsumentów. Mamy również nadzieję, że będziemy aktywnie uczestniczyć w konsolidacji polskiego rynku mięsnego i paszowego" - powiedział wiceprezes ds. strategii SuperDrob Jarosław Kowalewski, cytowany w komunikacie

KUKE: Eksport polskiego drobiu do Chin ma realne szanse wzrostu

produkcji drobiarskiej na terenie Azji, podano. "Podpisany protokół to pierwszy ważny krok od lat w sprzedaży polskiego mięsa do Chin. Można śmiało powiedzieć, że to jest wielkie otwarcie na polskie mięso w ogóle, bo w chińskim prawie bezpieczeństwa żywności ? podobnie jak w

Nie każdy rodzaj żywności da się sprzedać sklepom zamiast restauracjom. Dostawcy McDonald's w kłopocie

. Podejrzewa, że czekają na spadek cen mleka. - Tego się właśnie bałem, że na polskim rynku mleko zostanie, bo nie uda się go wyeksportować. To będzie większy problem niż kolejki na granicach i logistyka - mówi. Także produkcja drobiu jest stabilna, ale Jacek Urbaniak z IKO Kompanii Drobiarskiej również

Navigator/Fordata: Liczba transakcji M&A spadła r/r do 46 w I kw. 2019 r.

. "Inspirującym pomysłem na inwestowanie, a jednocześnie na powiększenie grupy odbiorców i docelowych klientów jest ścieżka Grupy WP, który jako przeglądarka internetowa dostarcza coraz więcej usług mediowych i e-commerce. Jak poinformował prezes grupy - Wirtualna Polska Holding nie wyklucza dalszych

Navigator Capital i Fordata: W Polsce były 33 transakcje M&A w III kw. 2019 r.

. W III kwartale 2019 nie pojawiła się żadna transakcja we wciąż bardzo aktywnej branży drobiarskiej, wskazują autorzy raportu. Wciąż dają o sobie znać duzi rynkowi gracze. Na duże przejęcia w tym sektorze poczekamy prawdopodobnie do końca roku. "Cedrob zgłosił do UOKiK

Navigator/Fordata: Liczba transakcji M&A spadła r/r do 199 w 2018 r.

. "Największą transakcją w 2018 r. było przejęcie ok. 37% udziałów w czeskiej spółce Unipetrol przez Grupę Orlen za około 4,2 mld zł. Unipetrol działa na rynku produktów petrochemicznych oraz jest operatorem największej w Czechach sieci stacji benzynowych Benzina, która obsługuje 450 punktów

Przegląd prasy

spółek należących do Grupy Interia --Alior Leasing wprowadza możliwość istotnego obniżenia raty leasingowej --KGHM miał 1 421 mln zł zysku netto, 5 229 mln zł skoryg. EBITDA w 2019 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 6,54% na

Przegląd informacji ze spółek

organizowanego na Warsaw Campus by Google, dodano. Spółka Lotos Upstream rozpoczęła działalność operacyjną, a w skład jej grupy kapitałowej weszły Lotos Norge oraz Lotos Geonafta poinformowała Grupa Lotos. Wkrótce grupę kapitałową Lotos Upstream zasili Baltic Gas, a w planach jest

Przegląd informacji ze spółek

. Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy (ZA Puławy) powołała na stanowisko prezesa Tomasza Hryniewicza, dotychczasowego wiceprezesa, podała spółka. Jednocześnie rada powołała do zarządu Jacka Janiszka z dniem 4 maja 2020 roku, powierzając mu funkcję wiceprezesa oraz powierzyła Annie

Navigator, Fordata: Liczba transakcji M&A w Polsce wrośnie o ok. 9% r/r w 2018r.

. Coraz śmielej na polskim rynku przejęcia realizują azjatyccy inwestorzy - drobiarska grupa Superdrób pozyskała jako inwestora tajlandzki koncern Charoen Pokphand Foods (CPF), z kolei chiński gigant spożywczy WH Group za pośrednictwem amerykańskiej spółki Smithfield Foods, której jest właścicielem

Pięć pytań o "piątkę Kaczyńskiego". Posłowie chcieli być przyjaciółmi zwierząt, zafundowali sobie klincz

– mówiła "Wyborczej" we wrześniu Bogna Wiltowska, szefowa grupy interwencyjno-śledczej stowarzyszenia Otwarte Klatki. Bo branża futrzarska - choć wpływowa i walczy - dobrze wie, że czasy jej egzystencji się kończą. W 2015 roku w Polsce zabijano około 10 mln zwierząt futerkowych

Przegląd prasy

funduszy UE na cyfryzację sektora publicznego zakontraktowano połowę, a wydano niecałe 180 mln zł --Zakończenie programu MdM ograniczyło możliwości zakupowe Polaków, jednak analitycy radzą nie załamywać rąk --Dwucyfrową dynamikę branża drobiarska ma już

Rząd ogłasza strategię rozwoju sztucznej inteligencji. SI będzie naprawiać CEPiK

osiągnięcia. Jeżeli ktokolwiek w Europie chce tworzyć rozwiązania dla przemysłu motoryzacyjnego, to w pierwszej kolejności udaje się do Niemiec. Jeżeli jednak chce takie rozwiązania oferować przemysłowi drobiarskiemu czy meblowemu, to automatycznie kieruje się do Polski. Chodzi więc o to, by wykorzystać

Wycofywanie jaj "trójek" ze sklepów to spisek i dyskryminacja? Tak sądzą producenci

prawo i jajka z chowu klatkowego nie były już legalne. Ale „trójki” będą wykluczone tylko dlatego, że tak zdecydowała grupa sieci – uważa Gantner. Będzie gorzej dla kury i klienta Józef Oleksy, prowadzący gospodarstwo rolne w Męcinie, mówi, że „trójki” nadal będą

Prezes Indykpolu: TTIP wykończy polskiego indyka

innych grup. Na przykład? Na przykład branży motoryzacyjnej. Na rządy idą naciski, niektórzy mówią: "Odpuśćmy, na czym im zależy, a sami naciskajmy na coś innego". Tylko to "odpuśćmy" może się okazać kosztem drogiego rolnictwa

Dyskonty zmuszają firmy do zaciskania pasa. Ma być tanio

ubiegłego roku. Spadała sprzedaż krajowa, na szczęście rósł eksport. Otmuchów ze swoimi żelkami i karmelkami mocno wchodzi do zachodnich sieci handlowych. Oczywiście pod markami własnymi. - Chociaż działaliśmy w trudnym otoczeniu rynkowym, to Grupa Otmuchów potrafiła zachować

Przedstawiamy poczet łódzkich eksporterów

produkcji AGD. Blisko 100 tysięcy pracowników Grupy odpowiedzialnych jest za sprzedaż 70 mln sztuk AGD w 180 krajach. W październiku firma otworzyła w Łodzi również centrum usług wspólnych, które obsługuje kraje Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. FIRMY POLSKIE *Aflofarm Farmacja Polska Firma rozpoczęła

Prezes Forte: Dobrzy pracownicy zarabiają więcej, złych nie potrzebujemy

Polsce - Wyszkowskich Fabryk Mebli. Praca była ciekawa, dużo udało mi się tam nauczyć, ale było to stanowczo za mało jak na moje oczekiwania. Cały czas szukałem czegoś więcej, a wtedy modne były... fermy kurze. Znajomy dobrze z tego żył - miał dom i auto. Miałem już wstępną umowę z zakładami drobiarskimi

Wielkie sieci handlowe walczą o klienta ceną. Gdzie najtańsze zakupy?

Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW już trzoda chlewna na przełomie sierpnia i września w skupie była o 22 proc. droższa niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Żywiec wołowy w tym samym okresie zdrożał o 13 proc. Nawet za drób, który w Polsce jest tani, zakłady drobiarskie muszą