dozoru górniczego wynagrodzenie

Aleksandra Gruszczyńska

Polska Grupa Górnicza redukuje zatrudnienie. Rocznie zaoszczędzi 61 mln zł

Polska Grupa Górnicza redukuje zatrudnienie. Rocznie zaoszczędzi 61 mln zł

Dzięki połączeniu zakładów Polska Grupa Górnicza (PGG) zaczęła redukcję zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych i administracyjnych. Do końca tego roku zostanie zlikwidowanych 660 etatów.

Jedyna duża prywatna kopalnia też stoi nad przepaścią. 10 lat temu uratowali ją górnicy

Życie niewielkich Czechowic-Dziedzic na Śląsku od dekad kręci się wokół kopalni. Pandemia koronawirusa i związany z nią kryzys w branży górniczej znacznie pogorszyły jednak sytuację prywatnej PG Silesia, która już w przyszłym roku może przestać funkcjonować.

PiS będzie wyprowadzał urzędy centralne z Warszawy. Już wyznaczono 31 instytucji do przeniesienia

Do przeniesienia wytypowano m.in. Urząd Zamówień Publicznych, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i Urząd Regulacji Energetyki. To ma według PiS zapewnić zrównoważony rozwój kraju.

Związkowcy nie dają się wypchnąć na emerytury

listopadzie w górniczej spółce pracowało jednak aż 1171 osób mających prawo do emerytury. Gdyby spółka pozbyła się ich wszystkich, rocznie zaoszczędziłaby 100 mln zł (licząc wynagrodzenie, barbórkę i 14. pensję). Dyrektorzy i rekordzista Część pracowników

Przegląd informacji ze spółek

dokonania przez sąd zmiany warunków wynagrodzenia umowy dotyczącej wytworzenia ma rzecz MS systemu dozoru elektronicznego (SDE) oraz realizacji usługi eksploatacji i rozwoju SDE, podał Impel. ISP chce uzupełnienia postanowień umowy o minimalne wynagrodzenie na poziomie 167,73 mln zł

Górnicy w obronie miejsc pracy zgodzą się na porozumienie z zarządem KW?

Górnicy w obronie miejsc pracy zgodzą się na porozumienie z zarządem KW?

. Przekonać górników Związkowiec referujący zapisy porozumienia podkreśla, że według informacji przekazanych przez zarząd Polska Grupa Górnicza złożona z kopalń Kompanii Węglowej musi powstać w maju. By osiągnąć rentowność, spółka ma wydobywać co najmniej 28 mln ton węgla rocznie

Prezes JSW o proteście górników i działaniach związkowców w kopalniach: Strajk? To walka o władzę

Prezes JSW o proteście górników i działaniach związkowców w kopalniach: Strajk? To walka o władzę

? - To, co teraz obserwujemy, to walka o władzę. Związkowcy próbowali zarządzać kopalnią i mieć wpływ na wszystko. W ten sposób liderzy związkowi popsuli autorytet dozoru górniczego. Proszę sobie wyobrazić, że to związki decydowały o awansach pracowników, i to było formalnie uregulowane. Składały

Ach, górnikiem być

surowiec, aż po kwestie własnościowe - ale jedno pozostało niezmienne: zawód górnika wciąż należy do najbardziej uprzywilejowanych. Średnie wynagrodzenie w kopalniach, razem z dodatkami branżowymi, wynosi ok. 6 tys. zł brutto (w pierwszym półroczu 2010 wszystkie koszty górniczych świadczeń pochłonęły 4,4