dotacje unijne na kanalizację

Tomasz Kurs

Ogromna inwestycja w Szymanach. Co przyniesie naszemu lotnisku?

Ogromna inwestycja w Szymanach. Co przyniesie naszemu lotnisku?

Władze województwa podpisały umowę na dofinansowanie ze środków unijnych modernizacji lotniska i jego systemów ILS. Będzie to największa inwestycja w tym miejscu od momentu budowy portu lotniczego.

"Rz": Rekordowe wsparcie dla Polski

Polska wyda w tym roku 22 i pół miliarda złotych unijnych dotacji - wyliczyła "Rzeczpospolita". To o dwie trzecie więcej niż w 2008 roku - zauważa gazeta. Dziennik zaznacza, że jeśli do tej rekordowej kwoty dodamy polski wkład własny, to w tym roku dzięki wspólnocie realizowaliśmy

UE daje pół miliarda złotych na gminne spółdzielnie "z prądem". Energia odnawialna zamiast drogiego węgla

UE daje pół miliarda złotych na gminne spółdzielnie "z prądem". Energia odnawialna zamiast drogiego węgla

farmy słoneczne) w ostatnich tygodniach 13 gmin powołało trzy spółdzielnie energetyczne zwane klastrami. PSH tworzy z samorządami spółki komunalne. Firma daje pomysł, szuka finansowania (emituje obligacje), pomaga w składaniu wniosków o unijne dotacje. Gminy liczą na ograniczenie wydatków na energię. Na

Woda w kranie zdrożeje, bo resort podnosi stawki za pobór wód

Woda w kranie zdrożeje, bo resort podnosi stawki za pobór wód

warunkiem koniecznym, by sięgnąć po unijne dotacje na infrastrukturę przeciwpowodziową. - Po spełnieniu tego warunku - powiedział - odblokowane zostanie ok. 3,5 mld euro na takie inwestycje. Za niewdrożenie unijnego prawa grożą kary, nawet w wysokości 10 mld zł. Nie tędy droga

Przybędzie tysiąc miejsc pracy. Nowoczesna strefa otwarta [WIDEO]

Przybędzie tysiąc miejsc pracy. Nowoczesna strefa otwarta [WIDEO]

. Warte 22 mln zł prace, na przeprowadzenie których Jasienica dostała unijną dotację, rozpoczęły się w 2013 roku. Zbudowano tutaj kanalizację deszczową i sanitarną, sieć wodociągową, oświetlone drogi i chodniki, zbiorniki retencyjne oraz podziemny zbiornik przeciwpożarowy. W

BGK wypłacił już 1,5 mld zł unijnych dotacji. Mazowsze znów w ogonie

Od początku roku Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest jedyną instytucją, która fizycznie wypłaca unijne dotacje na polecenie instytucji zarządzających poszczególnymi programami pomocowymi. Nowy system wypłat mający zastąpić bałagan z wieloma różnymi

Hit parada funduszy unijnych

Kolejki przedsiębiorców stojących przed urzędami po dotację na rozwój e-biznesu tylko częściowo pokazują, jak dużą popularnością cieszy się unijne wsparcie dla biznesu. Są fundusze, które mają budżet jeszcze większy niż działanie 8.1 (to, które w ostatnich tygodniach miało tyle

Euroskandal: Samorządy stracą pieniądze przez MŚ

wysłało do resortu rozwoju pełną listę projektów, na której było również Zabrze. Z oficjalnie dostępnych informacji wynika, że właściwie nie mamy pieniędzy - dodaje. Tomasz Tosza, który w Jaworznie odpowiada za unijne dotacje, obawia się, że jeśli gminy będą musiały stawać do

Eurosprężarka. Polska rośnie za pieniądze z UE

też: 1300 km sieci wodociągowej, 1451 km kanalizacji, 2,6 tys. projektów infrastruktury społecznej - remontów szkół, szpitali, zabytków etc. Fundusze unijne mają też wpływ na rynek pracy: jak wynika z raportu, z dofinansowywanych szkoleń za euro skorzystało ponad 700 tys

Senat przyjął megaustawę. Inwestycje w internet będą przyspieszone

. Takie rozróżnienie inwestorów telekomunikacyjnych jest ważne ze względu na dotacje unijne - przedsiębiorcy dostają 45 proc. dofinansowania, a samorządy - 85 proc. Poza tym przywrócono zapis, wykreślony przez Sejm, a pozwalający samorządom na dofinansowanie usług świadczonych

Pożyczki i poręczenia zamiast dotacji

, mosty, kupowane są nowoczesne pociągi. Dzięki dotacjom w setkach gmin powstały oczyszczalnie ścieków, a mieszkańcom podłączono kanalizację. Pomoc UE dla firm Z dotacji korzystają także osoby, które zdecydowały się na własną

Szprotawa bankrutem? Przetarg na kanalizację w sądzie

Szprotawa bankrutem? Przetarg na kanalizację w sądzie

blisko 1,5 mln zł unijnej dotacji, bo jego poprzednicy nieprawidłowo rozstrzygnęli przetarg na budowę drogi. Gmina musiała ciąć wszystkie bieżące wydatki - np. zrezygnować z oświetlania ulic czy okroić dofinansowanie dla strażackich remiz i klubów sportowych. Zrezygnować z planowanych inwestycji.

Osiedla wśród pól, puste centra i korki. Dlaczego tak źle planujemy miasta?

Osiedla wśród pól, puste centra i korki. Dlaczego tak źle planujemy miasta?

przemysłowe - argumentują urzędnicy. - Burmistrzowie i prezydenci zaczynają dostrzegać, co się dzieje, ponieważ liczą pieniądze. Ogromne unijne dotacje na drogi i kanalizację też się już kończą. Nic tak nie skłania do myślenia jak obcięcie jednego zera w budżecie - mówi Maciej Borsa

Co wymyśli chodnik, czyli polska atrapa rozwoju

Co wymyśli chodnik, czyli polska atrapa rozwoju

. My nawet dokładnie nie wiemy, co moglibyśmy zacząć robić lepiej. Polskie władze nie są zainteresowane taką wiedzą. Prawie nie badają, jaki jest efekt unijnych dotacji, gdzie wpływają one na rozwój, a gdzie inwestycje są chybione. Jeżeli w ogóle władza zleca jakieś badania, to w taki sposób, aby

NIK: Grozi nam utrata pieniędzy unijnych na budowę internetu

NIK: Grozi nam utrata pieniędzy unijnych na budowę internetu

"Budowa internetu szerokopasmowego w Polsce przebiega zbyt wolno. Zdaniem NIK istnieje realne zagrożenie, że ponad 1 mld euro unijnych dotacji pozyskanych na ten cel nie zostanie w pełni wykorzystane" - czytamy w informacji Izby. Powód? Brak koordynacji pomiędzy

Pieniądze z Unii wydamy, jak trzeba

ścieków, kanalizacji) okazywało się, że koszty projektu pną się pod sufit. Drożała robocizna, drożały materiały i energia. Budżety projektów były regularnie przekraczane. A ponieważ wysokość unijnej dotacji (pochodzącej z budżetu 2004-06) nie mogła urosnąć - to na ratunek samorządom ruszyły Wojewódzkie

Miasta w długach sięgają nam do kieszeni

Miasta w długach sięgają nam do kieszeni

W ostatnich latach miasta brały kredyty na inwestycje, bo potrzebowały własnego wkładu do unijnych dotacji. Powstawały nowe drogi, hale sportowe, kilometry kanalizacji. W 2011 r. radni Katowic zgodzili się na zaciągnięcie 100 mln zł pożyczki na

Rząd przycina projekty unijne o 90 proc.

Lista projektów kluczowych to wykaz tych inwestycji, które mają dostać unijną dotację poza konkursem, dlatego że są istotne dla całego kraju. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zostawił listę, na której było 541 projektów podstawowych (i 312 rezerwowych

Rolnik wolno liczy straty. Czym żyje dziś polska wieś

Rolnik wolno liczy straty. Czym żyje dziś polska wieś

, rozwijała się drobna przedsiębiorczość. Co więcej: transfery unijnych pieniędzy popłynęły do regionów silnie rolniczych, a jednocześnie zaliczanych do najbiedniejszych w kraju, np. na Lubelszczyznę i Podlasie. Obecnie pod względem dochodów i podstawowej infrastruktury zaciera się

Polska najgorsza w korzystaniu z unijnych funduszy

Dane Komisji o wykonaniu ubiegłorocznego budżetu UE wywołują mieszane uczucia. Z jednej strony - sukces: do Polski napłynęło dwa razy więcej pieniędzy niż w 2005 r. Z unijnej kasy dostaliśmy w 2006 r. 5,3 mld euro, wpłaciliśmy - 2,4 mld. Czyli mamy prawie 3 mld euro na czysto

Co robi wójt, kiedy nie chce dostać pieniędzy z UE

Co robi wójt, kiedy nie chce dostać pieniędzy z UE

- W ubiegłym roku wójt luźno rzucił, że przydałoby się złożyć jakiś wniosek. Napisaliśmy, wysłaliśmy i dostaliśmy jakieś 600 tys. dofinansowania na kanalizację. Niedużo - opowiada nam jeden z urzędników gminnych w powiecie bialskim. Jednak później

Trzy lata i krajowa "jedynka" będzie jak nowa

Cezary Grabarczyk w rozmowie z "Gazetą" obiecał środki dla Włocławka. Fundusze pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z rezerwy, która zostanie rozdzielona na dwa najlepiej ocenione projekty drogowe w POIiŚ. - Wysokość dotacji jest jeszcze uzgadniana z

Wypłacono tylko 20 proc. unijnych pieniędzy na rolnictwo

Oprócz 67 mld euro w funduszach strukturalnych i spójnościowych (na budowę dróg, kanalizacji, inwestycje w przedsiębiorstwach i szkołach wyższych, szkolenia itp.) do 2015 r. mamy do wydania 17,2 mld euro w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW

SAPARD zmienia się czasem w biurokratyczną mitręgę

dokumentację przesłał do Warszawy do centrali Agencji. Burmistrz Mielczarek pomyślał więc, że wszystko jest w porządku - wypłata dotacji (981 tys. na kanalizację i 166 tys. na drogi) nastąpi w ciągu trzech miesięcy, zgodnie z procedurami, spłaci się kredyt i wszyscy będą zadowoleni

Najbogatsze gminy Mazowsza: na czym zarabiają?

. To zasługa statystyki. Po pierwsze, podatki zapewniają tylko mniej więcej połowę dochodów miasta. Drugie pół pochodzi m.in. z dotacji unijnych, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - tylko z tego ostatniego tytułu Warszawa zbierze w 2013 r. ponad 800 mln zł. Po

Idzie Kaczyński przez polską wieś

natychmiastowa . ''Panie premierze, ktoś musi wam to powiedzieć - zdradziliście interesy polskiej wsi. Zgodziliście się na poniżające i deprecjonujące warunki WPR dla polskich rolników'' - napisał prezes PiS do Janusza Piechocińskiego. WPR to unijna Wspólna Polityka Rolna

Stop dla janosikowego. Będzie starcie samorządów?

GDDKiA, mamy płacić za oświetlenia obwodnic. Tymczasem zbliża się nowa perspektywa unijnego budżetu na lata 2014-20. Miasta powinny co najmniej utrzymać obecny poziom inwestowania. Rząd powinien to nam zapewnić, uwalniając samorządowe budżety od zbędnych zobowiązań. Czy

Ogłoszono przetarg na ogromny kolektor ściekowy

złotych unijnej dotacji. Przeczytaj także: Szkielet ratusza przestanie straszyć na Wilanowie?

CBA schodzi do kanałów. Firmy wycofują się z inwestycji

Od kilku miesięcy w Mikołowie trwa budowa kanalizacji. To jedna z największych inwestycji tego typu w regionie: do ziemi trafi ponad 200 kilometrów rur oraz kilka tysięcy studni. Koszt: pół miliarda złotych. Większość tej kwoty pokryje dotacja z Unii Europejskiej

Rekordowe opóźnienia przy wydawaniu unijnych pieniędzy

kanalizacje, rewitalizować parki i budować drogi. Jednak największą zaległość w wydawaniu środków unijnych ma sam urząd marszałkowski, który rozdziela te pieniądze. W czerwcu miał wystąpić z wnioskiem o ponad 16 mln zł na projekt "Dolnośląska e-szkoła". Grzegorz Roman