dotacje unijne dla rencisty

Marcin Czyżewski

Poradnik. Praca dla emeryta - ile można dorobić?

Poradnik. Praca dla emeryta - ile można dorobić?

Świadczenia emerytalne nie zawsze pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Stąd konieczność podejmowania aktywności zawodowych w pełnym lub niepełnym wymiarze.

Wypoczynek pod Tatrami u związkowców z "Solidarności". Z czego utrzymuje się związek zawodowy w Polsce?

Sauny, baseny, turnusy rehabilitacyjne. Luksusowy wypoczynek pod Tatrami można wykupić w willach należących do "Solidarności". Cena za nocleg? Ok. 250 zł. Działalność gospodarcza to jedno z wielu źródeł dochodów jednego z największych związków zawodowych w Polsce.

Senat przyjął ustawę budżetową na 2020 rok z ponad 90 poprawkami

długu Skarbu Państwa i rezerw na finansowanie projektów unijnych). Senatorowie opowiedzieli się także za poprawką, przewidującą zwiększenie subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego o 4,6 mld zł (ze spodziewanych wpływów podatkowych

Sejmowa KFP rekomenduje odrzucenie poprawek Senatu do budżetu 2020

poprawki, zakładającej przekazanie ponad 3 mln zł dotacji dla Europejskiego Centrum Solidarności. Zgodnie z ustawą budżetową, zarówno dochody, jak i wydatki budżetu państwa mają wynieść po ok. 435,3 mld zł. Założono, że PKB wzrośnie o 3,7% w ujęciu realnym, inflacja utrzyma się

Morawiecki ma nieoczekiwany problem z pieniędzmi. Nie wie, jak zbudować budżet na przyszły rok

Morawiecki ma nieoczekiwany problem z pieniędzmi. Nie wie, jak zbudować budżet na przyszły rok

Rząd w przyszłym roku liczy na dwa strumienie pieniędzy. Jeden – unijny. To ekstra środki na odbudowę po pandemii. To aż 23,9 mld euro dotacji oraz 12,1 mld euro tanich pożyczek, a o pozostałe 22 mld rząd może poprosić do 2023 r. Te pieniądze mają pójść np. na cyfryzację edukacji, rozwój

Po skoku na OFE rząd chce też przejąć nasze składki w ZUS

Po skoku na OFE rząd chce też przejąć nasze składki w ZUS

skąd rządzący Polską za 20 lat wezmą na to pieniądze? Nie wiadomo. Wysokie emerytury bogatych będą dodatkowo rozsadzać system, który już dziś stoi na glinianych nogach. Po prostu składki od obecnie pracujących nie wystarczają na bieżącą wypłatę świadczeń dla 9 mln emerytów i rencistów. I ZUS co roku

Projekt budżetu MF: PKB wzrośnie o 3,6% w 2017, deficyt sektora publ. - 2,9% PKB

, - jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych emerytów i rencistów, - zwiększone nakłady na obronę narodową oraz infrastrukturę transportu lądowego, - podwyższenie kryteriów dochodowych oraz niektórych kwot świadczeń rodzinnych

Rząd przyjął projekt budżetu na 2017r. z 3,6% wzrostu PKB, 59,3 mld zł deficytu

deficytu budżetu państwa nie odbiega od zaplanowanego w latach ubiegłych. Nominalny wzrost wynika z tego, że w przyszłym roku całość niedoboru środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zostanie pokryta z budżetu państwa w formie dotacji. W ubiegłych latach jego część była finansowana z pożyczki budżetu

Tusk: Więcej dla emerytów i rodzin. Ekspert: Ale pilnujmy kosztów

- zauważył. Zdaniem Donalda Tuska emeryci i renciści są pierwszą grupą, o której nie wolno zapomnieć. Tym bardziej że jego zdaniem aktualny system waloryzacji emerytur nie chroni ich w wystarczającym stopniu. Zasady waloryzacji mają więc być zmienione

Renta wyższa niż emerytura?

mamy 1,2-1,3 mln rencistów, z tego zaledwie 20 proc. jest aktywnych. Średnia unijna wynosi 50 proc., a w Szwajcarii i Norwegii przekracza 60 proc. Prezydent ma jednak także wątpliwości co do nieograniczonego dorabiania. - Albo ktoś może pracować, albo nie. Nie może być tak

Koniec świętych krów: Policjanci, górnicy, rolnicy

Koniec świętych krów: Policjanci, górnicy, rolnicy

sutych dotacji z budżetu państwa. Ze 177 mld zł wydatków w 2011 r. na ubezpieczenia społeczne 16 mld zł otrzymali rolnicy z KRUS-u (1,3 mln emerytów i rencistów), 13 mld zł mundurowi (380 tys.) i 13 mld zł górnicy (325 tys.). Oznacza to że prawie 25 proc. wydatków na

KRUS posiadaczy ziemskich

powszechnego systemu ubezpieczeń. Dopiero pod koniec lat 60. otrzymali możliwość otrzymania renty, w 1971 r. przyznano im prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, a w 1990 r. stworzono kompleksowy system zabezpieczenia społecznego rolników i utworzono KRUS. Było to wielkie dobrodziejstwo dla rolników, które w

Walczymy z bublami prawnymi

zameldowania oznacza konieczność wyrobienia nowego dokumentu - zaznacza Michałowicz. 13. Ksero, stempel i 5 zł Nasz czytelnik starał się o dotację unijną. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poleciła mu dostarczyć aktualny wpis do działalności