dotacje unijne diagnostyka medyczna

Synektik liczy na wzrost dotacji unijnych w kolejnych latach

klinicznych. Rozpoczęcie drugiej fazy badań oczekiwane jest w IV kwartale przyszłego roku. Grupa Synektik jest wiodącym dostawcą innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej. Zajmuje się sprzedażą urządzeń medycznych oraz rozwiązań

Strata netto Synektika spadła r/r do 0,57 mln zł w I poł. 2016 r

jednostkowym strata netto w I poł. 2016 r. wyniosła 1,64 mln zł wobec 3,64 mln zł straty rok wcześniej. Grupa Synektik jest dostawcą innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej. Zajmuje się sprzedażą urządzeń medycznych oraz

Zysk netto Synektika wzrósł r/r do 0,61 mln zł w IV kw. 2016 r.

segmencie diagnostyki obrazowej i rozwiązań IT wynikający z bardzo powolnego procesu uruchamiania środków unijnych przeznaczonych na zakup aparatury diagnostycznej i podwyższenie standardów ochrony zdrowia w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na ilość

Zysk netto Synektika wyniósł 0,39 mln zł w 2016 r. wobec straty rok wcześniej

. Grupa Synektik jest dostawcą produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej. Zajmuje się sprzedażą urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych stosowanych w radiologii, a także prowadzi laboratorium badawcze aparatury do diagnostyki obrazowej oraz serwis

Zysk netto Synektika wzrósł r/r do 0,49 mln zł w III kw. 2017 r.

, b. zmiany w strukturze sprzedaży zwiększające udział własnych wysokomarżowych produktów, c. spadek wolumenu obrotu w segmencie diagnostyki obrazowej i rozwiązań IT wynikający z powolnego procesu uruchamiania środków unijnych przeznaczonych na zakup aparatury diagnostycznej

Braster liczy na przejście na rynek główny GPW w marcu

wszystkim automatycznej diagnostyki termogramów, system komunikacji i zbierania danych od badających się kobiet, finalne wersje produktu aż do pierwszych faz produkcji, produkcję, marketing, reklamę testera. Część środków niezbędnych do realizacji spółka pozyskała już w formie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

dotyczącym monitorowania wydajności i diagnostyki sieci. Przewodnik rynkowy zastępuje słynny magiczny kwadrant Gartnera, w którym rozwiązania Flowmon były doceniane przez ostatnie trzy lata z rzędu. Źródło: spółka Pathfinder 23 : Julia Dziurbiejko, od października 2017 Managing

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

dzięki wejściu w życie dyrektywy unijnej PSD2.Źródło:ISBnews Vertiv : Rozwój systemów IT oraz technik obrazowania medycznego umożliwił powstanie nowych urządzeń stosowanych w diagnostyce i radiologii zabiegowej. Informacje gromadzone przez ten sprzęt pomagają we wczesnym

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

unijnych, realizowane jest w ramach programu Horyzont 2020. Innowacyjny na skalę kontynentu projekt wkracza w fazę testów, za których prowadzenie odpowiada Budimex we współpracy z Urzędem Miasta st. Warszawy i stołeczny ZGN. Pierwsze pomiary wydajności energetycznej oraz planowanie scenariuszy