dotacje publiczne

Iwona Bujak

Wyłanianie oferenta w PZP z warunkiem otrzymania dotacji unijnej. Jak przeprowadzić postępowanie przetargowe zgodnie z prawem zamówień publicznych?

Wyłanianie oferenta w PZP z warunkiem otrzymania dotacji unijnej. Jak przeprowadzić postępowanie przetargowe zgodnie z prawem zamówień publicznych?

W jaki sposób można przeprowadzić postępowanie przetargowe zgodnie z PZP w celu wyłonienia oferenta, z którym podpiszemy umowę w przypadku otrzymania dotacji unijnej? Otrzymanie dotacji byłoby w tym przypadku warunkiem udzielenia wskazanego zamówienia. Chodzi o to by w momencie otrzymania dotacji oferent już był wyłoniony. Czy w ogóle istnieje taka możliwość?

Rząd zafunduje Orlenowi instalacje wodorowe. Z błogosławieństwem Brukseli

Orlen dostanie od rządu 738 mln zł pomocy publicznej na zakup instalacji do produkcji wodoru z zielonej energii. Dotację zaakceptowała Komisja Europejska.

Rozliczanie dotacji a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Prawo zamówień publicznych umożliwia formułowanie zapisów wzoru oferty, w taki sposób aby uzyskać osobne oferty na poszczególne roboty budowlane.

Rząd dołoży nawet 27 tys. zł do zakupu auta na prąd. Znamy szczegóły programu "Mój elektryk"

Rząd dołoży nawet 27 tys. zł do zakupu auta na prąd. Znamy szczegóły programu "Mój elektryk"

kupionego z dotacją przez osobę fizyczną nie będzie można wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej.  Dopłaty dla przedsiębiorców Od przebiegu zależeć ma za to wysokość dotacji na zakup lub leasing samochodu osobowego na prąd przez przedsiębiorców, jednostki sektora publicznego

Rolnicy i spółdzielnie mieszkaniowe dostaną dotacje na ładowarki aut elektrycznych. Zielone światło z KE

Rolnicy i spółdzielnie mieszkaniowe dostaną dotacje na ładowarki aut elektrycznych. Zielone światło z KE

), które nie będą publicznie dostępne, a także na tworzenie stacji ładowania samochodów elektrycznych na prywatny użytek, bez możliwości świadczenia usług ładowania. Na dotacje na budowę takich stacji niedostępnych publicznie NFOŚiGW przeznaczy 70 mln zł, a na budowę stacji publicznie dostępnych 315 mln zł

Miliony na szkoły niepubliczne. Duża kasa na ucznia widmo

Miliony na szkoły niepubliczne. Duża kasa na ucznia widmo

dla dorosłych prowadzące kursy kwalifikacji zawodowej dostają dotację na każdego ucznia uzależnioną od kosztów kształcenia w placówkach publicznych. I już tu pojawia się pierwszy problem. - Niektórych kierunków oferowanych przez szkoły niepubliczne nie mamy w naszych placówkach. Musimy się więc

Komisja Europejska zmienia zasady pomocy publicznej

W niespełna tydzień od pomysłu zaakceptowanego na szczycie UE Komisja Europejska zmieniła zasady udzielania pomocy publicznej. Aż do końca 2010 r. rządy unijne będą mogły: dawać do pół miliona euro dotacji firmom, nie pytając wcześniej o zgodę Komisji; przyznawać kredyty i

Szef rządowego NCBiR odwołany. Po aferze z megadotacją

Szef rządowego NCBiR odwołany. Po aferze z megadotacją

". Średnia kwota dofinansowania ponad 100 innych projektów w tym konkursie wyniosła 5,5 mln zł. A projekt, który miał dostać 55 mln zł dotacji, otrzymał najniższą liczbę punktów uprawniających do otrzymania wsparcia z publicznych pieniędzy.  Czytaj także: Oto Demonstrator Technologii. W

Unieważnienie postępowania z powodu nieprzyznania środków publicznych

przyznanie środków złożono dysponentowi? Na jakiej podstawie unieważnić postępowanie w przypadku nieotrzymania dotacji celowej? Odpowiedź: Zamawiający może unieważnić postępowanie , gdy poczynił starania w zakresie pozyskania środków publicznych i środki te nie zostały mu przyznane. By moc skorzystać z tej

Kogo dotyczą ograniczenia w korzystaniu z kryterium oceny ofert w postaci ceny 100%?

Kogo dotyczą ograniczenia w korzystaniu z kryterium oceny ofert w postaci ceny 100%?

Pytanie: Czy jednostka publiczna będąca spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ( ośrodek zdrowia – zakup sprzętu medycznego – przetarg nieograniczony powyżej progów/dotacja unijna) może jako kryterium oceny ofert dać jedynie cenę – 100%? Odpowiedź: Jeśliby bazować jedynie na

"Mój elektryk" dla firm, samorządów, związków wyznaniowych. Startują dotacje

"Mój elektryk" dla firm, samorządów, związków wyznaniowych. Startują dotacje

finansów publicznych, instytuty badawcze, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, rolnicy indywidualni i związki wyznaniowe.  Na dotacje dla tej grupy nabywców NFOŚiGW przeznaczył 200 mln zł, zwiększając do 700 mln zł całą pulę pieniędzy na dopłaty z kasy państwa dla nabywców pojazdów zeroemisyjnych

"Mój prąd" 5.0. Wiemy, ile można dostać na pompę ciepła

"Mój prąd" 5.0. Wiemy, ile można dostać na pompę ciepła

publicznej i dotacji oczywiście nie można ze sobą łączyć. Czytaj też: Klęska urodzaju w dopłatach do zielonej transformacji. Ważne zmiany w "Moim prądzie" gubią się To stwarza spore zamieszanie na rynku. Ważniejszy jest jednak, w kontekście zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę, dobór magazynu

Mercedes tworzy własną sieć ładowarek aut na prąd

Mercedes tworzy własną sieć ładowarek aut na prąd

na prąd gigantyczną kwotą ponad 125 mln zł, a z dotacji tych będzie można opłacić nawet 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.  Chętnych na takie wsparcie z publicznych pieniędzy było co niemiara. "W mniej niż godzinę od rozpoczęcia naborów podmioty zainteresowane dopłatami złożyły

Przetargi pod ochroną

- zapewnia w rozmowie z "Gazetą" prezes Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) Jacek Sadowy. Przyjęty już przez rząd projekt nowelizacji prawa umożliwi zamawiającym poprawianie omyłek "polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w

Przetargi pod ochroną

- zapewnia w rozmowie z "Gazetą" prezes Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) Jacek Sadowy. Przyjęty już przez rząd projekt nowelizacji prawa umożliwi zamawiającym poprawianie omyłek "polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w

"Mój elektryk". Cierpliwość wnioskujących maleje jak zasięg elektryków na autostradzie

"Mój elektryk". Cierpliwość wnioskujących maleje jak zasięg elektryków na autostradzie

W ramach programu "Mój elektryk" odbiorcy indywidualni, leasingobiorcy i przedsiębiorcy mogą liczyć na dotacje w wysokości do 27 tys. zł w przypadku samochodów osobowych i 70 tys. zł, jeśli zdecydują się na zakup auta dostawczego. Program zakłada dwie ścieżki dofinansowania zakupu lub

Ruszają rządowe dopłaty do aut na prąd. Kto zyska najwięcej?

Ruszają rządowe dopłaty do aut na prąd. Kto zyska najwięcej?

, będą się mogły ubiegać o dotację w wysokości 27 tys. zł i nie będzie ich obowiązywać limit ceny pojazdu.  Pośpiechu nie ma. NFOŚiGW na takie dopłaty dla osób fizycznych na zakup auta na prąd zarezerwował 100 mln zł i zamierza przyjmować wnioski o dopłaty do końca września 2025 r., o ile wcześniej

"Mój elektryk". Rząd znów szykuje dopłaty do aut na prąd. Chce rozdać aż pół miliarda

"Mój elektryk". Rząd znów szykuje dopłaty do aut na prąd. Chce rozdać aż pół miliarda

elektrycznych. W ramach programu "Zielony Samochód" prywatne osoby mogły dostać dotację w wysokości do 15 proc. ceny brutto samochodu, która nie mogła przekroczyć 125 tys. zł z podatkiem VAT. Na ten program Fundusz zarezerwował 37,5 mln zł, co mogło pozwolić na dopłatę z publicznej kasy do zakupu

KPO nie ma. Na osłodę jest 15 mld zł. Skąd są te pieniądze i na co idą?

KPO nie ma. Na osłodę jest 15 mld zł. Skąd są te pieniądze i na co idą?

zł w postaci dotacji i 51,6 mld zł w formie preferencyjnych pożyczek. Największa część budżetu ma być przeznaczona na cele klimatyczne (42,7 proc.) oraz na transformację cyfrową (21,3 proc.). - Inwestycje i reformy, które będziemy realizować dzięki pieniądzom z KPO, wzmocnią polską gospodarkę

Prąd z morza z olbrzymimi dopłatami. I błogosławieństwem Komisji Europejskiej

Prąd z morza z olbrzymimi dopłatami. I błogosławieństwem Komisji Europejskiej

morskich farm wiatrowych dostaną z publicznych pieniędzy dopłatę do ceny sprzedawanego przez nich prądu, jeśli będzie ona wyższa od rynkowej ceny energii elektrycznej. I teoretycznie mają płacić państwu, jeśli będą wytwarzać energię w cenie niższej od rynkowej.  Najpierw dotacje bez konkurencji Prawo

Senat przyjął bez poprawek nowelizację o sposobie obliczania PKB

regionu do statystyki publicznej zabiegał urząd marszałkowski i władze województwa mazowieckiego. Podział na Warszawę i okolice ma przyczynić się do tego, żeby dotacje unijne nie zostały utracone. Zmiany tego typu w statystyce publicznej mogą być dokonywane co 2-3 lata

Tesla już nie chce pieniędzy od rządu Niemiec na fabrykę akumulatorów

Tesla już nie chce pieniędzy od rządu Niemiec na fabrykę akumulatorów

zawsze uważała, że należy wyeliminować wszelkie dotacje, ale to musi obejmować wielkie dotacje dla ropy naftowej i gazu. Z jakichś powodów rządy nie chcą tego uczynić".  Tesla nacięła się na Obamie Potem Musk dodał, że decyzja o rezygnacji z pomocy publicznej od rządu Niemiec to także efekt

Senacka Komisja za zmianami w sposobie obliczania PKB

Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Senacka Komisja Finansów Publicznych rekomenduje Senatowi przyjęcie bez poprawek nowelizacji ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto, zakładającej wyodrębnienie Warszawy jako odrębnego regionu do celów statystyki

Jak uzyskać pomoc publiczną [PORADNIK]

przyznać pomoc Pomoc publiczna może przybierać różną formę wsparcia. To m.in. różnego rodzaju dotacje, ulgi podatkowe – rozłożenie płatności na raty, odroczenie terminu płatności, umorzenia, gwarancje – zazwyczaj w postaci poręczeń. Są one stosowane np. w przypadku, gdy przedsiębiorca bierze

Ustawa o cenach prądu bez akceptacji Brukseli

gospodarczemu bądź grupie podmiotów, w wyniku czego następuje zakłócenie konkurencji na wolnym rynku. Pomoc publiczna nie musi mieć formy dotacji, ale i polegać na selektywnych zwolnieniach podatkowych, gwarancjach rządowych itd. Rząd PiS twierdzi, że ustawa podpisana przez prezydenta 31 grudnia, przyznająca

Senat przyjął projekt dot. zwolnień i pożyczek dla organizacji pozarządowych

tys. zł, po złożeniu odpowiedniego wniosku podlegałyby umorzeniu. Zmiany dotyczą także wyliczania spadków przychodów organizacji pożytku publicznego, aby pojedyncze wpływy dotacji - jak zaznaczono w uzasadnieniu - nie podwyższały sztucznie przychodu w okresie przyjętym do

Rada nadzorcza NFOŚiGW ogłosiła nabór na prezesa

gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym. Oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, organizacje społeczne a także osoby fizyczne. (ISBnews)

Geotermia minus Rydzyk. Czy gorące źródła ogrzeją Polskę? I ile za to zapłacimy?

ryzykiem niepowodzenia. Prywatny inwestor nie ma know-how ani doświadczenia, żeby ryzykować własnymi pieniędzmi i kopać 3 km w głąb ziemi, bo tak do końca nie wie, co tam tak naprawdę znajdzie. Ryzykuje się więc publicznymi pieniędzmi - dotacje na raczkujące technologie nie są akurat niczym niezwykłym

Rząd Niemiec dołoży 3 mld euro na motoryzację na prąd. W tle spór o ładowarki

poszczególnych landów.  Dotacja na ciężarówki Kolejny 1 mld euro dostaną po połowie przewoźnicy i samorządy na wymianę ciężarówek i pojazdów użytkowych (np. wozów strażackich). Dopłaty dostaną nabywcy nowych ciężarówek, także z silnikami Diesla spełniającymi obecną normę Euro 6, jeśli oddadzą na złom

Rower publiczny coraz droższy. Czy zniknie z naszych ulic?

sharingowymi nie należałoby gruntownie przeformułować. Rower publiczny - koniec dotowania na horyzoncie? W przeciwieństwie do wielu miast na świecie, działanie tych systemów w naszym kraju opiera się na dotacjach ze strony samorządów. To właśnie dzięki publicznemu pieniądzowi możliwe jest bezpłatne korzystanie

Myślimy o autach na prąd, ale bez ładowarek daleko nie zajedziemy. Ceny to też problem

z nas do tego zniechęca. Droga do sukcesu? Od ładowarki do ładowarki Największą przeszkodę w zakupie samochodu elektrycznego w 2022 r. stanowiła słaba dostępność publicznych stacji ładowania - wynika z raportu EY. Dziś w Europie takich punktów jest 482 tys., ale eksperci wskazują, że za kilka

PKP Intercity z miliardami dotacji na pociągi i przewozy. A konkurencji się odmawia

. Absurd? Owszem, i to szkodliwy. Bo marnuje się publiczne pieniądze na przewozy, które dopłat nie potrzebują, zamiast lokować je w prawdziwie deficytowe. Tak by pociągi można było przywrócić tam, gdzie mieszkańcy ich dziś nie mają.   Urząd blokuje samorząd Dotacje wycinają też

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o sposobie obliczania PKB

)" - czytamy w informacji. O wyodrębnienie Warszawy jako samodzielnego regionu do statystyki publicznej zabiegał urząd marszałkowski i władze województwa mazowieckiego. Podział na Warszawę i okolice ma przyczynić się do tego, żeby dotacje unijne nie zostały utracone

Prywatne przedszkola i żłobki boją się bankructwa. Rodzice wspierają placówki, by dzieci miały dokąd wrócić

. Samorządy apelują o obniżanie czesnego Dyrektorzy z Katowic są w nieco lepszej sytuacji, bo prezydent Marcin Krupa obiecał, że utrzyma dotację dla wszystkich 31 żłobków niepublicznych. Na każde z 1267 dzieci miasto przekazywać będzie placówkom nadal 600 zł. Krupa zaapelował jednak do dyrektorów, by w zamian

Kampania wyborcza wylega na drogi. Czeka nas festiwal inauguracji inwestycji

przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także zwiększenia dostępności transportowej oraz spójności sieci dróg publicznych - stwierdził wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Prawda, ale jednocześnie te dotacje mają dodatkową wartość polityczną w

Fundacje Pietrzaka i Rydzyka finansowane przez PZU. Olbrzymie sumy wydane wbrew regułom

;, „Fundacja PZU z Kulturą” czy „Z Fundacją PZU po lekcjach”), dzięki którym wyłania beneficjentów, albo sama poza konkursami wybiera pomysły, które zamierza wspierać.    Te ekstra dotacje mają być przyznawane instytucjom publicznym (m.in. bibliotekom, domom kultury

Kalifornia jednak bez janosikowego na auta elektryczne

, a także wspierając rozwój sieci ładowarek i przyznając dotacje na samochody elektryczne.  Obecnie w Kalifornii jest 80 tys. publicznych ładowarek aut na prąd, a według władz stanu do 2030 r. powinno być ich aż 1,2 mln. Na wsparcie takich inwestycji zostanie przeznaczona znaczna część z 10 mld

Jak założyć przedszkole lub żłobek

niepublicznych oraz doręczy zaświadczenie o wpisie, przekaże jego kopię właściwemu kuratorowi oświaty oraz urzędowi skarbowemu. Procedura nie powinna trwać dłużej niż 30 dni. 5. Dotacja z gminy Osoby prowadzące niepubliczne przedszkola otrzymują na każde dziecko dotację z budżetu miasta lub gminy. Aby ją

Król Karol mógł zarobić miliony na farmach wiatrowych. Teraz chce zadbać o swój wizerunek

, następcy Elżbiety II, poinformował w czwartek pałac Buckingham. - Życzeniem króla jest, aby ten wzrost dochodów z powstania sześciu morskich farm wiatrowych na terenach należących do monarchii został wykorzystany dla dobra publicznego, a nie na potrzeby rodziny królewskiej - brzmi komunikat. Po co rodzinie

KE: Dotacyjna część instrumentu odbudowy dla Polski to maksymalnie 28,9 mld euro

. Oprócz dotacji państwa członkowskie mogą ubiegać się o pożyczki na wdrażanie reform i inwestycji publicznych. Pożyczki muszą być uzasadnione wyższymi potrzebami finansowymi związanymi z planami odbudowy i zwiększania odporności przedstawionymi przez państwa członkowskie. Maksymalna kwota pożyczek dla

Macron wzywa do protekcjonizmu w sprawie aut na prąd. "Obudź się, Europo"

odpowiedź, i to bardzo szybko. Amerykanie kupują to, co amerykańskie, i prowadzą bardzo ofensywną strategię pomocy publicznej. A Chińczycy zamykają swój rynek. Nie możemy być jedynym obszarem, i to najbardziej cnotliwym w kwestiach klimatycznych, w którym nie wprowadza się preferencji dla tego, co

W Polsce może powstać nowa fabryka Volkswagena. Są dwie potencjalne lokalizacje

. - Grupa Volkswagen wiosną 2021 r. przedstawiła publicznie plan dotyczący fabryk akumulatorów w Europie, który zakłada budowę sześciu zakładów o całkowitej wydajności 240 GWh. Lokalizacje dla trzech fabryk zostały już zakomunikowane. Jeżeli chodzi o gigafabrykę w naszej części Europy, koncern nie

Szczecin, Gdynia i Polkowice mają 12 mln zł dotacji z NFOŚiGW na eko-autobusy

Warszawa, 07.06.2018 (ISBnews) - Szczecin, Gdynia i Polkowice otrzymają w sumie ponad 12 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na bezemisyjny transport publiczny, poinformował Fundusz. Dzięki temu po ulicach trzech miast będzie

Gwiazdkowy prezent dla nabywców aut na prąd. Sejm uchwalił ulgi podatkowe

W błyskawicznym tempie Sejm wprowadził kolejne ulgi dla nabywców samochodów elektrycznych.  W piątek, na ostatnim posiedzeniu w tym roku, Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym, zwalającą od tego podatku osoby, przedsiębiorców i samorządy, które dostaną dotacje lub umarzane

Przedsiębiorcy niestosujący się do obostrzeń stracą dotacje. Sejm zagłosował

umożliwiający pozbawienie wszelkiej pomocy publicznej, także unijnych dotacji, za naruszenie obostrzeń ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Te obostrzenia to nie tylko obowiązki związane ze środkami ochrony osobistej, trzymaniem dystansu społecznego, ale też wszystkie regulacje

Port Lotniczy Bydgoszcz dostanie dopłatę za przestój z powodu koronawirusa

, że rząd przewidział rekompensatę dla 14 polskich lotnisk. Będzie to 142 mln zł łącznie. – Przygotowaliśmy dodatkowy mechanizm dotacji dla spółek zarządzających lotniskami – poinformował Horała. Ze względu na pandemię polskie lotniska przeżywają największy w historii

"The New York Times": Globalizacja stop? Zmiany klimatyczne mogą sprowokować nową erę wojen handlowych

silniki spalinowe. Zakaz od 2035 r. przesądzony Antagonizowanie sojuszników Niedawno Stany Zjednoczone i Europa zaproponowały lub wprowadziły dotacje, taryfy oraz inne kroki mające na celu przyspieszenie przejścia na zieloną energię. Zwolennicy tych rozwiązań twierdzą, że rządy - jeśli mają

Opieka paliatywna nad dziećmi nie mieści się w polityce zdrowotnej państwa. "Strach myśleć, co będzie, gdy fundacjom zabraknie pieniędzy"

Małgorzata Kolińska- Dąbrowska: Kwota odpisu na organizacje pożytku publicznego wzrosła z 1 proc. do 1,5 proc. Dlaczego obawiacie się, że dostaniecie mniej pieniędzy? Beata Biały, rzeczniczka Fundacji Hospicjum Warszawskiego dla Dzieci: Rządzący mówią, że zrobili organizacjom pożytku publicznego

"Im więcej pola dla mediów, tym mniej dla dyktatury". Obawy o ingerencję rządu są największe w Polsce i na Węgrzech

; zauważa Nygren i dodaje, że według mediów publicznych "tak działa demokracja", choć oczywiście nikt nie wspomina, że media publiczne są wspierane ogromnymi dotacjami rządu. Za to stają się tubą władzy. Erhard Stacki, także związany z Reporterami bez Granic, powiedział, że w takich krajach jak

Układ Ziobry? Prezes Alior Banku i ksiądz egzorcysta

z resortu sprawiedliwości spotkał go hejt. Odrzucał nasze tłumaczenia, że wszędzie tam, gdzie wchodzą w grę publiczne dotacje i dobrze płatne posady w firmach, zależnych od władz państwowych, przejrzystość jest wskazana, i nie ma nic dziwnego w pytaniach o pokrewieństwo. Zapytaliśmy też ks

Rząd planuje program na rzecz sektora pozarządowego wart 80 mln zł rocznie

Warszawa, 20.08.2020 (ISBnews) - Zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego oraz jego wzmocnienie instytucjonalne w Polsce to główne cele planowanej uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia

Wypoczynek pod Tatrami u związkowców z "Solidarności". Z czego utrzymuje się związek zawodowy w Polsce?

osobne wpłaty, darowizny, dotacje, w tym unijne, czy spadki. Organizuje zbiórki publiczne, pobiera opłaty za wykorzystanie logo, praw autorskich i licencji (majątkiem związku jest m.in. prawo do znaku NSZZ „Solidarność"). Do "Solidarności" płyną też zyski z dzierżawy i najmu

Przez polsko-węgierskie weto Ziobro i Czarnek nie dostaną eurofunduszy

Jak pisze "DGP", z funduszu odbudowy Polska miała otrzymać ponad 57 mld euro w formie dotacji i pożyczek. Podstawą do sięgnięcia po te pieniądze będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który każdy kraj członkowski do końca kwietnia 2021 r. ma przedstawić do oceny KE.  Ziobro bez dotacji

Szykuje się podwyżka opłat za egzamin na prawo jazdy. Decyzja spada na samorządy

samochodów egzaminacyjnych. Poselski projekt nowelizacji zakłada, że władze województw będą mogły przekazywać na rzecz WORD-ów dotacje, z zastrzeżeniem, że te nie będą mogły przekroczyć 50 proc. kosztów działalności ośrodka. Czy to rozwiązanie poprawi sytuację finansową WORD-ów? - Ośrodki nie mają żadnej

UOKiK: Pomoc publiczna wyniosła 26,2 mld zł w 2018r. wobec 40,9 mld zł w 2017r.

przypadkach, bo co do zasady zakłóca konkurencję i uprzywilejowuje jedne firmy. Z tego względu wszelka pomoc publiczna jest bardzo dokładnie monitorowana. Bez dotacji wiele mikro i małych firm nie miałoby możliwości rozwoju czy inwestycji. 'Zastrzyk gotówki' od państwa dla firm wyrównuje też szanse osobom

Koronawirus. Zachodniopomorscy przedsiębiorcy wzywają o prawdziwe wsparcie. "Solidarność społeczna frazesem"

również mowa o tym, że wsparcie dostaje, ale sektor publiczny i spółki skarbu państwa. Przedsiębiorcy: Rząd dał wsparcie ale spółkom skarbu państw i administracji państwowej Prezydium PiG w liście otwartym do premiera Mateusza Morawieckiego, marszałka województwa Olgierda Geblewicza i prezydenta Szczecina

Transatlantycka kłótnia o dotacje. Mówią o walce z drożyzną, a bardziej chronią swoich

Society prezydenta Johnsona (lata 60.). Build Back Better miał na celu zwiększenie inwestycji publicznych w infrastrukturę, działania na rzecz klimatu oraz biedniejszych rodzin. Został podzielony na trzy części: – American Rescue Plan (ARP), czyli ustawa o pomocy w związku z pandemią COVID-19

KE i EBI uruchamiają nowy instrument wspierający neutralność klimatyczną

: Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z którego udzielane będą dotacje, specjalnego systemu w ramach InvestEU, który ma przyciągać inwestycje prywatne oraz instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego. Komisja zapowiedziała zapewnienie wsparcia technicznego w

MFPR: Projekty rozporządzeń ws. pożyczek i dotacji dla firm trafiły do KE

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Dwa projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, wprowadzające dla firm możliwość otrzymania pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także dotacji do 800 tys euro z funduszy unijnych na specjalnych, antykryzysowych zasadach, trafiły

Czy samozatrudniony może dostać różne rodzaje wsparcia ze strony państwa? Prawnicy Czytelnikom, odc. 69

finansowej związanej z pandemią nie wyklucza ubiegania się o powyższą formę wsparcia ze środków unijnych, natomiast w zależności od rodzaju uzyskanej wcześniej pomocy publicznej i rodzaju działalności gospodarczej (sektora) wartość takiej dotacji może być limitowana (przykładowo, wartość całej pomocy

Kiedy zadbać o zaliczki w umowie nawet, gdy jej wartość nie przekracza 30.000 euro?

pełną realizacją promocji tzn. na zasadzie przedpłaty. Zamówienie nie przekracza 30.000 euro . Jakie zapisy dotyczące płatności powinny obowiązywać w umowie? Środki na realizację zadania będą pochodzić z dotacji. Odpowiedź: Biorąc pod uwagę, że wartość zamówienia nie przekroczy 30.000 euro

Sejm przyjął budżet. Nierealne założenia co do inflacji

także wydatki na wojsko - dobiją do poziomu 2,2 proc. PKB. Około 6,4 mld zł zarezerwowano na "tarczę antyinflacyjną".  Ponadto główne wydatki budżetu w przyszłym roku to dotacje na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz pensje

Orlen wciąż winduje ceny gazu? Trwa wielka przecena surowca

. szkół, szpitali, muzeów i związków zawodowych). Uchwalona w grudniu specustawa zamroziła na 2023 r. ceny gazu dla gospodarstw domowych w wysokości 200,17 zł netto za 1 MWh. A różnicę między tą ulgową ceną a zatwierdzoną przez URE taryfą państwo rekompensuje dostawcom z publicznych pieniędzy.  We

Dotacje rzutem na taśmę. Konkurs dla bardzo różnorodnych inicjatyw "W Różnorodności siła!" 2020

Trzeba się spieszyć, bo nabór wniosków o dotacje w ramach Programu wspierania lokalnego aktywizmu „W Różnorodności siła!" 2020 trwa tylko do piątku. W tym roku program wraca po dwuletniej przerwie. Realizujące go stowarzyszenie 9dwunastych będzie mogło wesprzeć 10 inicjatyw w

Szukasz finansowego wsparcia dla swojej firmy? Są jeszcze unijne pieniądze

firmy doradczej, które specjalizują się w pozyskiwaniu finansowania z programów publicznych i przeprowadzą firmę przez cały ten proces od początku do końca. Warto korzystać z doświadczonych biur, które mają na swoim koncie miliony uzyskanych dotacji dla przedsiębiorców - ze względu na duże szanse

Cegły, gwoździe i remont dyskoteki - tak miała się wykluwać polska innowacyjność. NIK ocenia: nie ma efektu z 15 mld zł dotacji

Fabryka Opakowań Foliowych "Rossoplast" z Lidzbarka Warmińskiego zdobyła 2 mln zł dotacji w 2010 r. Cel: "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku producentów opakowań poprzez wdrożenie nowej techniki wykonywania nadruku na cienkich foliach wraz z doborem farb i parametrów

Kończy się czas na udział w spisie powszechnym. Za niedopełnienie obowiązku grozi kara

przekazania policji. Obowiązek udziału w spisie wynika z ustawy o statystyce publicznej, a za odmowę udziału w badaniu zapis ustawy wskazuje karę grzywny" - informowała wówczas rzeczniczka GUS.  Narodowy Spis Powszechny odbywa się co 10 lat. Ostatni miał miejsce w 2011 r. Choć zakres podawanych

Kto w praktyce wypełni sprawozdanie o zamówieniach udzielonych w ubiegłym roku?

Pytanie: Czy w sprawozdaniu rocznym z udzielonych zamówień publicznych ujmujemy: dotacje, jakie gmina otrzymała, ekwiwalent strażaków, umowy zlecenia ze strażakami, ubezpieczenie aut strażackich, badania okresowe strażaków? Odpowiedź: Uwzględnienie pozycji ujętych w pytaniu w rocznym sprawozdaniu

Umorzenie podatku od subwencji z tarczy finansowej? Rząd musi ominąć przepisy, które sam napisał

subwencję nazwać wprost pomocą publiczną, nie byłoby wątpliwości. Pomoc publiczna z podatku jest zwolniona z mocy prawa. Urzędnicy dobrze o tym wiedzą, dając na przykład dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej. Wystarczyło zastosować to także w tym przypadku. Tymczasem o tarczy finansowej

MFPR: KE zgodziła się na kolejny program pomocowy dla firm, z budżetem 3 mld zł

nich skorzystają, będą mieli do zwrotu wyłącznie pożyczony kapitał, bez żadnych kosztów i prowizji. Razem z pożyczką dostaną dotację na spłatę odsetek. Uzgodnienie zasad takiego działania z Komisją sprawia, że pieniądze, które przeznaczamy na wsparcie przedsiębiorców - obrotowe czy inwestycyjne

NFOŚiGW przeznaczy 168 mln zł dla JST na zakup autobusów elektrycznych

priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) - GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny - będą przydzielane w formie dotacji (w sumie zarezerwowano na ten cel ok. 19 mln zł) oraz preferencyjnych pożyczek (łącznie do rozdysponowania jest ok. 149 mln zł). W pierwszym przypadku NFOŚiGW

Samochody elektryczne tańsze od spalinowych. Na razie tylko w abonamencie

wariantami spalinowymi i elektrycznymi zacierają się - ocenia Maciej Mazur, dyr. zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. „Mój elektryk’ coraz popularniejszy Obniżenie rat jest możliwe dzięki publicznemu programowi dopłat Mój elektryk. Dotyczy on samochodów elektrycznych w

"The New York Times": Zamiana wody w paliwo - pierwszy w tym wyścigu zdobędzie Świętego Graala

zapotrzebowania australijskiej sieci), nie trafi do użytku publicznego. Zamiast tego zostanie wykorzystany do produkcji nowego rodzaju paliwa przemysłowego: zielonego wodoru. Ten skrawek pustyni, oddalony od najbliższego miasta o 161 kilometrów, sąsiaduje z największym problemem, jaki mógłby rozwiązać zielony

Weber z MI: Chcemy zwiększyć dopłatę z 'funduszu autobusowego' także w 2021 r.

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Maksymalna dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej także w 2021 r. będzie zwiększona ponad 1 zł, poinformował wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Analizy wykażą

Rządowy pakiet cięć w ministerstwach to była bajka? Mamy rzeczywistą listę oszczędności

jedną z części składowych publicznych nakładów na ochronę zdrowia, których minimalną wysokość określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W  przypadku wystąpienia w trakcie roku oszczędności w budżecie państwa (...), można zwiększyć dotację lub przeznaczyć

Fitch nie przewiduje zmian ratingu operatorów transportu publ. w średnim okresie

. Dlatego Fitch nie spodziewa się zmian w samodzielnych profilach kredytowych (SCP), a tym samym ratingach IDR ocenianych operatorów transportu publicznego w średnim okresie. "Wybuch pandemii koronawirusa w różnym stopniu wpłynął na sytuację polskich spółek przewozowych

Rząd przyjął nowelę ułatwiającą efektywną realizację projektów w formule PPP

ułatwiających monitoring rynku PPP; - umożliwienie realizacji projektów PPP na bazie istniejących spółek podmiotu publicznego; - dopuszczenie udzielania przez samorządy dotacji celowych dla partnerów prywatnych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

Groźba zapaści w inwestycjach samorządowych. "Planowaliśmy 8 mln, najniższa oferta to 17 mln zł"

. Partia zaproponowała waloryzację kwot dotacji z funkcjonujących już funduszy dotacji celowych, umożliwienie zmian zakresu inwestycji po przyznaniu promesy, wydłużenie promes i czasu realizacji, zamianę zasad i częstotliwości płatności. Problemy samorządowców wymieniał też Andrzej Nowakowski

Albo jeździsz samochodem, albo... masz problem. Oto mapa wykluczenia transportowego

. Tym czymś jest dotacja celowa dla samorządów, z obowiązkiem wydania jej na transport publiczny" - dodaje Paweł Rydzyński. Ubóstwo transportowe, czyli wymuszony zakup auta Część autobusowa powstała na podstawie badań Ariela Ciechańskiego z Polskiej Akademii Nauk, który analizuje zjawisko

Przywiązanie Schrödera do Putina coraz bardziej przeszkadza Niemcom

W przyszłym roku były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder zapewne będzie musiał ograniczyć swoją działalność publiczną w ojczyźnie. Według dziennika "Bild" komisja ds. budżetowych Bundestagu pracuje teraz nad budżetem tej izby niemieckiego parlamentu na przyszły rok i w ramach

Tanie ogrzewanie na lata: gaz czy pompa ciepła. Nowe dane i prognozy

przede wszystkim to, czy dany model w ogóle znajduje się na liście - wszystko bez wychodzenia z domu. Rynek pomp ciepła czeka dalszy rozwój, ale nie obędzie się bez kontynuowania finansowego wsparcia, czyli dotacji, które dodatkowo obniżają TCO. - Dostępność publicznych dotacji w ramach programów &bdquo

ME konsultuje projekt rozporządzenia ws. wsparcia z Funduszu Niskoem. Transportu

kwalifikowanych, intensywność wsparcia oraz maksymalne kwoty dla wszystkich działań jakie zostały wymienione w ustawie ustanawiającej Fundusz" - czytamy dalej. Finansowanie otrzymać będą mogli m.in. producenci środków transportu, samorządy inwestujące w czysty transport publiczny

Unieważnienie przetargu

Pytanie: Instytut ma przyznawaną dotacje celową z ministerstwa praktycznie co roku, jednak nie mamy pewności, że taką otrzymamy. Związku z założonym programem i dotacją musimy ogłosić przetarg powyżej progów unijnych. Czy jest możliwość zapisu w siwz

Krzyżyk na KPO to koniec państwa dobrobytu i wyższe podatki

kwadratu, bo większość z 36 mld euro jest w formie bezzwrotnych dotacji, a koszty obsługi unijnego długu - niskie. To ważne szczególnie teraz, gdy strumyk funduszy unijnych wysycha - od 2027 r. Polska może do budżetu UE więcej wpłacać niż dostawać. Ale pieniądze z KPO trzeba wydać do końca 2026 r., czyli

Rząd zapowiada cięcia inwestycji. Ale pieniędzmi z KPO się brzydzi

każdej chwili, za rok, za dwa, może nas zaatakować. Powiało grozą i wystarczy spojrzeć na obrazki z Ukrainy, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że na armii nie warto oszczędzać. Z drugiej strony idzie kryzys, a to właśnie wydatki publiczne są tymi, które mogą ratować koniunkturę w czasie spowolnienia

PIE: Z pomocy publicznej korzysta 34% przedsiębiorstw w Polsce

mikroprzedsiębiorstwach - zaledwie 22% respondentów, podano także. PIE wskazał, że najczęściej wskazywane formy pomocy publicznej to: dotacje, ulgi podatkowe oraz kredyty lub pożyczki preferencyjne. "Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu oceniły zmiany w

Samorządy ledwo radzą sobie finansowo. PiS rusza z "pomocą"

prokuratura skierowała do sądu w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko byłemu wójtowi i skarbniczce Ostrowic. A dlaczego w Ostrowicach doszło do bankructwa? Gmina chciała żyć i inwestować ponad stan. Realizowała projekty związane z dotacjami unijnymi. Ale żeby dotację z UE dostać, trzeba mieć wkład własny

Sejm przyjął nowelizację ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

; - wprowadzenie przepisów ułatwiających monitoring rynku PPP; - umożliwienie realizacji projektów PPP na bazie istniejących spółek podmiotu publicznego; - dopuszczenie udzielania przez samorządy dotacji celowych dla partnerów prywatnych na finansowanie lub

Innowacyjność jest kluczowa dla biznesu. Jak sobie z tym tematem poradzić? Pomóc może coach

– wiele zależy od stopnia zaawansowania prac rozwojowych. Dofinansowanie ze środków publicznych zapewnia z reguły refundację kosztów związanych z realizacją projektu na poziomie 60-90 proc. całego budżetu. Resztę trzeba dołożyć z wkładu własnego. Najczęściej ze wsparcia finansowego (dotacje

"Dlaczego wy niszczycie polską kolej?". Czeski przewoźnik rzuca wyzwanie monopolowi PKP

. Symboliczne. Dawało do zrozumienia, że to one są na piedestale i że kolej ma się na nich opierać. Więc my - też symbolicznie - weszliśmy z nimi do tego pociągu, żeby pokazać, że nas też rynek interesuje i że my też możemy świadczyć usługi publiczne. Rzeczywiście, nagadałem urzędnikom. To byli Janusz

"The New York Times": Najnowszy wynalazek Elona Muska - filantropia trolla

publicznej sprzeczki z dyrektorem Światowego Programu Żywnościowego, gdzie Musk oznajmił: „Jeśli WFP może dokładnie opisać, w tym wątku na Twitterze, w jaki sposób 6 mld dolarów rozwiąże problem głodu na świecie, to natychmiast sprzedam akcje Tesli, aby się tym zająć". Były i inne wyskoki: na

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

Pytanie: Zamawiający podpisał umowę dotacyjną o udzielenie dotacji celowej na realizację zakupów inwestycyjnych na określone kwoty (2 mln zł). Środki finansowe dotacji będą przekazywane zamawiającemu na podstawie zafakturowanych kosztów zadań. Umowa obejmuje okres realizacji do 31 grudnia 2019 r

KE akceptuje polski program gwarancji dla przedsiębiorstw o wartości 22 mld euro

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy, który umożliwi udzielenie wsparcia w wysokości 100 mld zł (22 mld euro) gwarancji publicznych dla przedsiębiorstw, narażonych na straty w związku z epidemią koronawirusa, poinformowała KE

PiS nie ma pieniędzy i sięga po emerytalną rezerwę na kryzys. "Będzie dramat"

nieprodukcyjnym (dziś na jednego pracownika przypada ok. trzech emerytów) i dziura w budżecie ZUS wyniesie nawet 100 mld zł rocznie (w tym roku niedobory sięgną ok. 40 mld zł i tyle będzie musiał pokryć z dotacji budżet państwa). W FRD powinno już być ponad 200 mld zł. A jest? Tylko 51 mld zł. Tymczasem ZUS co

W biurze jednak bez maseczki. Rząd wycofuje się z kontrowersyjnego rozwiązania

, jak pozbawienie środków z "tarcz antykryzysowych", a nawet odmowa wypłaty dotacji unijnych. Przedsiębiorcy byli skołowani - nie wiedzieli na przykład, kto ponosi odpowiedzialność, jeśli to ich pracownik odmówi założenia maseczki, chociaż pracodawca mu ją zapewni. W rozporządzeniu z 1 grudnia

Szwajcarzy sprzeciwili się likwidacji abonamentu na media publiczne

. Uznali również, że pobieranie opłat stało się przestarzałe w erze usług streamingowych, takich jak Netflix. "Obecnie mamy na rynku prawie monopol kontrolowanej przez państwo spółki. Dzięki obcięciu publicznej dotacji w Szwajcarii zacząłby istnieć wolny rynek dla mediów" - argumentował Florian

Govena Lighting złożyła wniosek o dotację na rozbudowę zaplecza R+D

Warszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - Govena Lighting złożyła wniosek o publiczną dotację projektu ?Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego Govena Lighting w dziedzinie elektroniki oświetleniowej" w wartości 9 670 938,62 zł, a suma dotacji z programu operacyjnego ma wynieść 3 538

MFiPR: Wnioski w programie 'Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje' do 14 maja

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Termin składania wniosków w programie "Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje", w którym mikro-, małe i średnie firmy mogą ubiegać się o dotacje na opracowanie i wdrażanie innowacyjnych technologii, rozwiązań, produktów czy usług upływa

Rząd przyjmie nowelę zwiększającą wydatki budżetowe w IV kw. 2018 r.

zwiększenia wydatków budżetu państwa z tytułu powiększenia funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczaniem na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz przekazania do Narodowego Funduszu Zdrowia w roku 2018 dotacji z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister zdrowia, w

Czy rower elektryczny będzie pojazdem przyszłości dla miejskiej mobilności?

opartego na ekonomii współdzielenia – m.in. systemów roweru publicznego. W Unii Europejskiej trwa boom na e-rowery Według szacunków firmy doradczej Research and Markets, w 2021 roku europejski rynek rowerów elektrycznych był wart ok. 9 mld dolarów. W 2027 r. ma on osiągnąć wartość ponad 18 mld