dokument przygotowany

Marek Okniński

Zamówienia publiczne. Czy termin uzupełniania dokumentów można przedłużyć?

Zamówienia publiczne. Czy termin uzupełniania dokumentów można przedłużyć?

Wzywając potencjalnych wykonawców do uzupełnienia dokumentacji, zamawiający powinien mieć na względzie m.in. realny termin przygotowania dokumentu i równe traktowanie wykonawców, znajdujących się w podobnej sytuacji.

Usługa Twój e-Pit już dostępna. Są problemy z logowaniem, strona przeciążona

Od 15 lutego można składać zeznania podatkowe PIT za ubiegły rok. W usłudze Twój e-PIT znajdziemy rozliczenia przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową. Rządowa strona we wtorek rano była jednak przeciążona, niektórzy podatnicy nie mogą się zalogować do systemu. Nie można też pobrać dokumentów.

Oferty częściowe - formalności

Ustawa Pzp dopuszcza możliwość podziału zamówienia na części. Dowiedz się, jak prawidłowo przygotować wszystkie dokumenty by przystąpić do przetargu.

Pilnowanie władzy to nasza rola. A trolling to nie jest rada na fake newsy

Pilnowanie władzy to nasza rola. A trolling to nie jest rada na fake newsy

Jakub Wątor odpowiada Tadeuszowi Bara-Słupskiemu. Tadeusz Bara-Słupski skomentował doniesienia „Wyborczej” o dokumencie zawierającym propozycje zmian w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną . To efekt prac w Ministerstwie Cyfryzacji nad przepisami, które mają ukrócić trolling

Rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ale dokumentu jeszcze nie ma

Rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ale dokumentu jeszcze nie ma

profesjonalnych dziennikarzy, lingwistów, którzy ten dokument przejrzeli. Zobacz: Wierzy, że ma przed sobą trzy kadencje, a może nawet więcej. Mateusz Morawiecki - sylwetka Co zakłada plan Morawieckiego? Wiadomo, że do 2020 r. rząd chce przeznaczyć na inwestycje 1,5 bln zł środków publicznych. To nie są

Rozbieżności w ofercie przetargowej

Rozbieżności w ofercie przetargowej

Pytanie: Wykonawca uczestniczący w postępowaniu na wykonanie dokumentacji technicznej przekreślił w formularzu ofertowym miejsce, które był zobowiązany wypełnić w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia do realizacji podwykonaw

Instrukcja z podłożoną pułapką. Dlaczego nie rozumiemy tego, co czytamy?

Instrukcja z podłożoną pułapką. Dlaczego nie rozumiemy tego, co czytamy?

, gdzie ten dokument może znaleźć, a następnie zamilkł. Konsekwentnie milczy UOKiK (który zresztą pomagał RJP w przygotowaniu tego dokumentu) oraz Związek Banków Polskich. Rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego dość zagadkowo odpowiedział, że GIF nie wniósł żadnych uwag do dokumentu

Urząd skarbowy rozliczył PIT 2016 za ciebie? Teraz prześwietla zeznania i wzywa podatników z dokumentami

Urząd skarbowy rozliczył PIT 2016 za ciebie? Teraz prześwietla zeznania i wzywa podatników z dokumentami

skarbówka weryfikuje wszystkie oświadczenia podatkowe, które przygotowała, a wielu tych podatników, którzy skorzystali z możliwości rozliczenia PIT-u przez fiskusa, może się spodziewać wezwania do urzędu skarbowego. Rozliczenie PIT-u przez skarbówkę miało być łatwe, szybkie i przyjemne – wystarczyło

Braki formalne a wykluczenie z przetargu

Braki formalne a wykluczenie z przetargu

pełnomocnik. Czy można je przyjąć mimo, że jest złożone na jednym dokumencie a nie odrębnie dla każdego wspólnika? Podobnie sytuacja wygląda z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu . Czy należy uznać takie dokumenty za poprawne

Przetargi na projekt i budowę S5 coraz bliżej. Są dokumenty

Błota, Białe Błota-Jaroszewo i Jaroszewo-granica województwa. - W sierpniu będziemy mieli wszystkie dokumenty, więc na przełomie sierpnia i września będziemy mogli ogłaszać przetargi na cały kujawsko-pomorski odcinek - zapowiada Tomasz Okoński, rzecznik bydgoskiego oddziału

458 mln zł - tyle pieniędzy próbowano wyłudzić z banków na cudze nazwisko

Liczba zastrzeżonych dokumentów w systemie "dokumenty zastrzeżone" rośnie z roku na rok. Na koniec ubiegłego roku w bazie znajdowało się ponad 950 tys. różnego rodzaju dowodów tożsamości. Dzięki systemowi w ubiegłym roku udało się udaremnić 7,5 tys. prób wyłudzeń

Balcerowicz nie daje recepty na teraz?

Nie w tym jednak rzecz. Propozycje Balcerowicza mają być alternatywą dla rządowego gmerania przy systemie emerytalnym i OFE. Problem w tym, że największe oszczędności dadzą dopiero za kilka lat. Z częścią, co przyznaje sam Balcerowicz, ze względów politycznych w ogóle nie da się

Wiemy kto zaprojektuje tunele pod Łodzią. Będą dwa

Do przetargu zgłosiło się tylko jedno konsorcjum. Jego liderem jest hiszpańska spółka Sener. W jego skład wchodzi także firma PWC Polska. Oferta zaproponowana przez konsorcjum wynosi 3,5 mln zł i jest prawie o dwa miliony tańsza od wstępnych kosztorysów. - Równolegle ze studium

Kopalnia Silesia biznes plan

Zawiera on dwa scenariusze: umiarkowany i pesymistyczny. W obu przypadkach kopalnia zatrudni nowych górników - podkreśla Dariusz Dudek, szef "Solidarności" w Silesii. W wersji pesymistycznej zatrudnienie wzrośnie do 1150 osób, umiarkowanej - 1350. Obecnie w kopalni pra

Nie ma chętnych do opracowania projektu hali z basenem w Zielonej Górze

Przetarg na projekt i budowę kompleksu basenów i hali sportowej w Zielonej Górze pozostaje nierozstrzygnięty. Zainteresowanie było nikłe. Zgłosiła się tylko jedna firma, ale nawet ona nie spełniła wymogów formalnych. - Nie dostarczyła wszystkich niezbędnych dokumentów. Tryb

To inwestycja ważna dla tysięcy kielczan. Przetarg już w listopadzie?

To inwestycja ważna dla tysięcy kielczan. Przetarg już w listopadzie?

Inwestycja, która ma się rozpocząć w przyszłym roku, obejmie modernizację ulicy Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa na odcinku od Podklasztornej do Massalskiego. Zbudowana zostanie dwujezdniowa droga z trzema pasami ruchu na każdej jezdni, w tym z buspasem. Powstaną też dwa

Panika wśród sprzedających i wynajmujących nieruchomości. Od dziś trzeba mieć ten dokument

Panika wśród sprzedających i wynajmujących nieruchomości. Od dziś trzeba mieć ten dokument

od zakresu czynności, jakie należy wykonać dla celów przygotowania samego certyfikatu. Zakres czynności zależny jest głównie od posiadanych przez właściciela nieruchomości bądź jego zarządcy dokumentów technicznych – mówi Sławomir Moder, certyfikator energetyczny z dyplomenergetyczny.pl. Zobacz

Uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych w zamówieniach publicznych

w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. Istotnym wymogiem związanym z uzupełnianiem przedmiotowych środków dowodowych jest uprzednia konieczność wskazania przez zamawiającego w ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, że

Grupa Robyg wdrożyła podpis elektroniczny za pośrednictwem platformy Autenti

dokumentów, pieczętowanie dokumentów, przechowywanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych, weryfikację cyfrową dokumentów oraz trwały nośnik dokumentu cyfrowego. Platforma dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej, umożliwia podpisywanie dokumentów online przez wiele

Forma zaświadczeń z ZUS, US i KRK w przetargu unijnym

Forma zaświadczeń z ZUS, US i KRK w przetargu unijnym

kwalifikowanym podpisem iwysłał zamawiającemu.Czy tak przygotowane dokumenty są prawidłowe? Odpowiedź: Tak, dokumenty przygotowane w sposób wskazany w pytaniu należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentówDokumenty lub

"DGP": Polacy uciekają z Wysp

Dane są dość zaskakujące, bo dotychczasowe szacunki mówiły o znacznie większej skali emigracji z Polski do Zjednoczonego Królestwa, od jednego do dwóch milionów osób - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej". Autorzy raportu twierdzą co prawda, że od 2004 roku z Polski p

Wykonawca zastosował inne metody zaokrąglenia miar, niż sugerował zamawiający - jak ocenić ofertę?

Wykonawca zastosował inne metody zaokrąglenia miar, niż sugerował zamawiający - jak ocenić ofertę?

Pytanie: Prowadzimy postępowanie na roboty budowlane w trybie podstawowym z możliwością negocjacji. Jednym z wymaganych dokumentów jest kosztorys ofertowy przygotowany przez wykonawców na podstawie naszych przedmiarów. Ilości miar w przedmiarach  przedstawiono do czterech miejsc po

Nawet dwa lata więzienia za ksero dowodu lub paszportu

Nawet dwa lata więzienia za ksero dowodu lub paszportu

Osobowych. Na podstawie powielonego dokumentu łatwo bowiem przygotować kopię oryginału i wykorzystać ją w przestępstwie, na przykład wyłudzając pożyczkę czy dokonując zakupu w systemie ratalnym. Statystyki Komendy Głównej Policji pokazują, że w latach 2010-16 doszło do ponad 216 tys. przypadków podrabiania

Zmiany w dowodach rejestracyjnych. Nowe wzory dokumentów

Dowód rejestracyjny ma każdy, kto jest właścicielem samochodu osobowego, ciężarówki czy motocykla. Niebawem wydawane przez urzędy dokumenty ulegną zmianie. Zaplanowało ją Ministerstwo Infrastruktury, które przygotowało stosowne rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań

Polisa OC w przetargu. Czy data sporządzenia polisy po terminie składania ofert może prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy?

gwarancyjną określoną przez Zamawiającego". Jako, że nasza oferta została uznana za najkorzystniejszą otrzymaliśmy wezwanie do złożenia ww. dokumentu (polisy) i taka polisa została sporządzona/przygotowana z datą 28 marca 2023 (czyli po upływie terminu składania ofert). Czy zamawiający ma prawo odrzucić

Dokumentacja dla zwalnianego pracownika

Świadectwo pracy Wśród dokumentów wydawanych pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy chyba najważniejszym jest świadectwo pracy. Co do zasady, powinno być ono wydane niezwłocznie, co wyraźnie stwierdza art. 97 § 1 ustawy z dnia 26

Problemy ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Rejestr nie działa prawidłowo

sporządzenia. Jego uzyskanie wiąże się z kosztami. – W standardowych przypadkach koszt sporządzenia dokumentu dla mieszkania zaczyna się od ok. 300 zł, a dla domu od ok. 600. Koszty zależne są od zakresu czynności, jakie należy wykonać dla celów przygotowania samego certyfikatu. A te z kolei zależną

Czy art. 128 ustawy Pzp obowiązuje w procedurach krajowych?

Pytanie: Czy art. 128 ustawy Pzp ma zastosowanie do zamówień poniżej progów unijnych? Jeżeli nie, to na jakiej podstawie należy wzywać do złożenia dokumentów z sankcją odrzucenia oferty? Odpowiedź: Artykuł 128 ustawy Pzp należy stosować także w procedurach krajowych tj. do zamówień poniżej

Prezydent podpisał nowelę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

strategii: krajowej, wojewódzkiej i lokalnej, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Wprowadzanie zmian ma odbywać się dwuetapowo. Zmiany w pierwszym etapie mają na celu integrację wymiaru społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych przygotowanych na

Co się dzieje, gdy zaginie testament?

swobodnie decydować o losie dokumentu i postanowić o odwołaniu testamentu poprzez chociażby jego zniszczenie. Wtedy, gdyby okazało się, że nie pozostawił innych testamentów, do powołania osób do spadku – spadkobierców – doszłoby na podstawie ustawy – mówi mec. Monika Hałuszczak. Druga

Sektorowy zamawiający a progi unijne. Czy wymagany jest regulamin zamówień oraz komisji przetargowej?

zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień. Są to materiały pomocnicze, dydaktyczne i w swym założeniu wspierające pracą zamawiających nie mają jednak ani charakteru wiążącego ani nie są związane z obowiązkiem wprowadzania regulaminów dzielenia zamówień

Rząd za tworzeniem Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

rząd zadeklarował wprowadzenie szerokiego wsparcia dla samorządów pragnących przygotować własne Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. W Ministerstwie Infrastruktury, które ma pełnić rolę koordynacyjną tworzenia SUMP-ów, w marcu 2022 r. powołany został pełnomocnik ministra ds. tego typu dokumentów

Bezpłatny poradnik "Wyborczej" z ofertami zatrudnienia dla osób z Ukrainy

Pomóż mieszkańcom Mariupola i odbierz prenumeratę "Wyborczej " „Gazeta Wyborcza" nie ustaje w działaniach na rzecz zaatakowanej Ukrainy i jej obywateli, starając się  pomagać na wiele sposobów. Tym razem zespół redaktorów przygotował specjalny dodatek dla osób z Ukrainy

Nowe dowody osobiste od 8 listopada. Wszystko, co musisz o nich wiedzieć

listopada . Co się zmienia? Czy wszyscy musimy zmienić dokumenty? Tłumaczymy krok po kroku.  Nowy dowód osobisty tylko w urzędzie Do tej pory, aby wyrobić nowy dowód osobisty, mogliśmy skorzystać z dwóch opcji: udać się do urzędu bądź złożyć wniosek przez internet z użyciem profilu zaufanego. Nowy wzór

Planujesz sprzedać lub wynająć nieruchomość? Niedługo nowy, kosztowny obowiązek

takiego na szybko przygotowanego dokumentu mały nie jest. Dla mieszkania wynosi ok. 700 zł, dla domu nawet 1500 zł.  Maciej Surówka i Michał Ignatowicz przestrzegają jednak przed tego rodzaju dokumentami. – Osoba, która sporządza świadectwo, w pełni za to odpowiada. Wiarygodność dokumentu

Jak dobrze napisać CV? Wbrew pozorom, nie jest to takie łatwe

księgowej. To, w jaki sposób przygotujemy CV, ma wpływ na proces rekrutacyjny. Pamiętajmy, że jest to dokument, na którego podstawie dokonywana jest wstępna selekcja kandydatów i wybierane są osoby, które biorą udział w dalszych etapach rekrutacji. Warto więc poświęcić kilka minut na ocenę tego, czy

Dlaczego warto spisać ostatnią wolę?

dziedziczenia jest opisana w kodeksie cywilnym. Zmienić ją może pozostawiony przez zmarłego testament. Dokument może zawierać rozporządzenia tylko jednego spadkodawcy, np. małżonkowie nie mogą napisać wspólnego testamentu. Nawet jeśli mają wspólny majątek. Testament może sporządzić i odwołać tylko osoba, która

Zginął generał wywiadu Rosji, autor paszkwilu na Polskę

Siergiej Naryszkin jest jednocześnie przewodniczącym Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego, instytucji z czasów imperium carskiego, której działalność wznowiono w czasach władzy Putina.  Paszkwil na Polskę  Na polu historii Sockow zajmował się głównie wydawaniem pod egidą SWR zbioru dokumentów

ME: Strategia dla ciepłownictwa powstanie do końca 2019 r.

resortu. Termin przygotowania dokumentu wyznaczono na koniec 2019 r. "Strategia dla ciepłownictwa jest na wstępnym etapie przygotowań. Jej powstanie wynikło z pracy nad ustawą o wsparciu dla wysokosprawnej kogeneracji. Nasze ciepłownictwo musi być coraz częściej związane z

Jak i gdzie wyrobić paszport dla dorosłego i dla dziecka? Ile to kosztuje?

Z tego poradnika dowiesz się: jakie dokumenty są konieczne, by wyrobić paszport, gdzie trzeba je złożyć, ile czasu czeka się na nowy dokument, ile kosztuje jego wydanie i kto może go otrzymać za darmo, kto składa wniosek o paszport dla dziecka, czy zawsze jest potrzebna zgoda drugiego rodzica, co

Unieważnienie postępowania z uwagi na trudności techniczne

: Zakładam, że zmiana dokumentacji oraz udzielenie odpowiedzi na pytania mają istotne znaczenie dla prawidłowego i zgodnego z oczekiwaniami zamawiającego przygotowania ofert. Etap przed upływem terminu składania ofert Przed upływem terminu składania ofert zamawiający mógłby unieważnić postępowanie na

Sejm przyjął część poprawek do noweli o polityce rozwoju

społeczno-gospodarczego i przestrzennego na najbliższych kilka lat. Aprobaty nie uzyskały natomiast poprawki wzmacniające m.in. rolę zarządu województwa w negocjacjach prowadzonych porozumienia terytorialnego czy zwalniające z przygotowania niektórych dokumentów, określających

Jak chronić się przed oszustami w turystycznych rajach?

Z tego poradnika dowiesz się: jak oszukiwani są turyści: na bilet, pakiet, kwaterę, transport, na co uważać na ulicach, jak bezpiecznie wymieniać walutę,  co robić, gdy nas okradną, gdy stracimy dokumenty, pieniądze, bilety powrotne, jak zadbać o bezpieczeństwo przed podróżą, na co uważać

Senat przyjął nowelę o polityce rozwoju, wzmacniając rolę zarządu województwa

planistycznymi. Na drugim etapie zmian ma pojawić się możliwość wprowadzenia zmian związanych z dokumentami planistycznymi na poziomie województwa, uchylenie przepisów odnoszących się do przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz wynikających z reformy

Rząd przyjął nowelizację polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

partnerstwa, programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym oraz strategie rozwoju. Dzięki temu zwiększy się efektywność programowania i realizacji rządowych strategii, polityk oraz programów, podkreślono. Nowe przepisy będą również podstawą do przygotowania dokumentów

MFiPR: Komisje sejmowe rozpatrzą nowelę dot. prowadzenia polityki rozwoju

podstawą przygotowania dokumentów niezbędnych do ubiegania się o środki europejskie w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). "Zmiany mają trzy cele. Po pierwsze, szykujemy grunt prawny pod nowe

Nawet 1000 zł wydatku. Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości od 2023 r.

NAS] – To dokument sporządzany na podstawie oceny energetycznej budynku, polega na obliczeniu zapotrzebowania domu na energię potrzebną np. do ogrzewania, wentylacji czy podgrzania wody, a także klimatyzacji i oświetlenia. To rozwiązanie ma zwiększyć świadomość właścicieli i najmujących co

Zmiany w dowodach osobistych. Jak złożyć wniosek? Czy warto mieć też e-dowód?

nie umiemy sami odpowiednio wykadrować i wyczyścić zdjęcia zrobionego w domu, możemy skorzystać z jednej z internetowych ofert profesjonalnego przygotowania zdjęcia do dokumentu. 3. Czy warto aktywować e-dowód? Dokument, który odbierzemy, będzie e-dowodem, czyli będzie miał warstwę elektroniczną

"Płeć nieznana". Nowe ograniczenia na Facebooku i Instagramie

. Zdajemy sobie sprawę, że nastolatki niekoniecznie są tak dobrze przygotowane, jak dorośli, aby podejmować decyzje dotyczące tego, w jaki sposób ich dane online są wykorzystywane do celów reklamowych, zwłaszcza jeśli chodzi o pokazywanie im produktów dostępnych do zakupu". Warto dodać, że Meta

Będą rekompensaty dla przedsiębiorców za stan wyjątkowy. Dla niektórych

powinien dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające informacje o przychodzie. Wojewoda wydaje decyzję w sprawie rekompensaty niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Przygotowanie takich przepisów to obowiązek rządu. Prawo roszczeń o odszkodowania przyznaje

Daniel Obajtek znów na bakier z faktami

przygotowana do przerobu innych gatunków niż rosyjska REBCO  - odparł Obajtek. Tymczasem w tamtym czasie Orlen przerabiał surowiec także spoza Rosji, w tym z pierwszych zakupów ropy z Arabii Saudyjskiej, które rozpoczęto za rządów PO-PSL. Także rafineria w Płocku od dawna jest  technicznie

Bezprawne mandaty? Wszystko przez wideorejestratory w radiowozach

Prawo na Drodze. Ekspert przygotował analizę dot. wideorejestratorów PolCam, które są umieszczane w radiowozach.  "Zdaniem Mezglewskiego producent urządzenia nie wykonał polecenia Głównego Urzędu Miar, który w 2006 roku dopuścił PolCam do kontroli prędkości. Z dokumentów, które profesor

Rząd przyjął nowelę dot. stworzenia systemu zarządzania rozwojem kraju

. Porozumienie terytorialne ma służyć przede wszystkim uzgadnianiu działań istotnych z punktu widzenia społeczności lokalnych (gminy, kilku gmin lub powiatu). Zmiany zaproponowane na tym etapie umożliwią też przygotowanie dokumentów związanych z wykorzystaniem funduszy Unii

KGHM wprowadza elektroniczny obieg dokumentów

obiegu dokumentów eRW i przeprowadzono ćwiczenia testując i udowadniając w praktyce zalety nowego systemu. "Teraz pracownicy począwszy od etapu zarezerwowania, przygotowania i zaksięgowania towaru na magazynie skupią się na procesach typowo fizycznych, a wszystkie

Kto może być powołany na członka Komisji Przetargowej?

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność

Ten rok dla inwestycji jest stracony. Wiceprezes ING przyznaje, że jest za dużo niepewności na rynku

Zdaniem Ewy Łuniewskiej firmy analizują swoje inwestycje przez rok-dwa. W tym czasie sprawdzają ich opłacalność, przygotowują dokumenty, szukają kontrahentów i finansowania. Sytuacja związana z wojną, inflacją, oprocentowaniem kredytów, dostawami z Chin sprawi, że wielu przedsiębiorców

Sejm przyjął nowelizację, dokonującą zmian w planowaniu strategii rozwoju

zintegrowanych strategii krajowej, wojewódzkiej i lokalnej. Wprowadzanie zmian ma odbywać się dwuetapowo. Zmiany w pierwszym etapie mają na celu integrację wymiaru społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych przygotowanych na poziomie krajowym, regionalnym i

Asseco DS: Mniej niż połowa firm wdrożyła systemy cyfrowego podpisu

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Na wdrożenie systemów pozwalających na cyfrowe podpisywanie i obieg dokumentów zdecydowała się mniej niż połowa polskich firm, wynika z przygotowanego przez Asseco Data Systems raportu "Biznes w erze paperless. Czy jesteśmy na niego gotowi

SimFabric podjął decyzję o przygotowaniach do przejścia na rynek główny GPW z NC

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews/ ISBtech.pl) - SimFabric podjął "wewnętrznie" decyzję o przygotowaniu dokumentów i mapy drogowej niezbędnej do procesu przejścia na główny rynek GPW z NewConnect, poinformowała ISBtech prezes Julia Natalia Leszczyńska

Zasada efektywności a unieważnienie przetargu

dokumentów zamówienia tworzonych na etapie przygotowania postępowania. Natomiast, co należy podkreślić, na pozytywny rezultat działań zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podejmowanych w kierunku zapewnienia najlepszej jakości zamawianych dostaw, usług lub robót budowlanych będą

Gdy trzeba się rozstać... Rozwiązywanie umów o pracę

trudna dla zwalnianej osoby. Z kolei przełożony musi pamiętać, aby działać zgodnie z przepisami. 1. Jak rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę - Chcąc rozwiązać umowę z pracownikiem zatrudnionym w oparciu o umowę na czas nieokreślony, pracodawca musi pamiętać, aby wypowiedzenie przygotować w formie

Serwis Komunikaty.pl wraca w nowej odsłonie

Serwis Komunikaty.pl wraca w nowej odsłonie 14 marca 2022 rusza nowa wersja serwisu Komunikaty.pl należącego do grupy Wyborcza.pl. W serwisie znajdą się poradniki i teksty eksperckie dotyczące przepisów prawa, biznesowych procedur czy sposobów przygotowania dokumentów. Gospodarczy kontekst nakreślą

Wizz Air oferuje 100 tys. darmowych biletów dla uchodźców z Ukrainy

;dodatkowym opłatom.  Linie przypominają, że przy rezerwacji i odprawie należy posiadać ważny dokument tożsamości.  Wizz Air przygotował także wsparcie dla uchodźców, którzy już się przemieszczają drogą lotniczą i utknęli na lotniskach. Linie zaoferowały "taryfę ratunkową" - bilety w cenie

Świadectwo energetyczne - bez niego nie sprzedasz i nie wynajmiesz mieszkania? 14 pytań i odpowiedzi

własnościowe prawo do lokalu, powinni zgłosić się po właściwe dokumenty do zarządcy lub administratora nieruchomości, na podstawie których we własnym zakresie zlecą przygotowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla swojego lokalu. W jakiej formie może być przekazane świadectwo charakterystyki

InPost przekazał urzędowi w Gorzowie Wlkp. dwa specjalistyczne paczkomaty

pod potrzeby miast i przygotowaliśmy usługę InPost Urząd24, która znacznie ułatwi obieg dokumentów między urzędem a mieszkańcami. Pierwsze dedykowane Paczkomaty oznaczone herbem miasta właśnie zostały postawione w Gorzowie Wielkopolskim. Dodatkowo, aby maksymalnie ułatwić załatwianie spraw urzędowych

Tajemnica przedsiębiorstwa a wyjaśnienia ceny - strategie cenowe w zamówieniach publicznych

Uczestnicy postępowania dokonują zastrzeżenia informacji wynikających ze składanych przez nich dokumentów w celu uniknięcia ujawnienia danych wrażliwych wobec wykonawców konkurencyjnych oraz utracenia dotychczas wypracowanej przewagi konkurencyjnej na rynku podobnych zamówień. W przypadku

Zamówienie na obsługę prawną a stosowanie ustawy Pzp

zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie przygotowania postępowań, o których mowa w lit. a, lub gdy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że sprawa, której dotyczy to doradztwo, stanie się

Przedsiębiorco, nie radzisz sobie sam? W czym pomoże pełnomocnik w twoim przedsiębiorstwie

elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeśli udzielamy pełnomocnictwa w formie pisemnej, to taki dokument powinien zawierać możliwie szczegółowe dane mocodawcy i pełnomocnika, takie jak imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, szczegóły

Alior Bank wdrożył e-podpis Autenti dla klientów firmowych

firm w obecnej sytuacji jest bardzo istotne. Dodatkowo, nie wymaga od odbiorcy żadnych dodatkowych uprawień czy formalności. Po przygotowaniu aneksu do umowy z klientem lub dokumentów kadrowych pracownik banku umieszcza go na platformie Autenti i inicjuje proces podpisu. Odbiorca, klient lub inny

Dodatkowy miesiąc na analizę Krajowego Planu Odbudowy? Polska rozmawia z Komisją Europejską

. Wypłata pierwszych środków z tego powodu może ulec przesunięciu na początek września. Niewykluczone, że to dlatego, że dokument nie był dobrze przygotowany, gdy rząd przedłożył go Komisji 3 maja. Efekt? Może to oznaczać opóźnienie do jesieni wypłaty kilku miliardów euro zaliczki dla naszego kraju

Action przygotuje plan restrukturyzacyjny i spis wierzycieli do 31 października

Warszawa, 10.10.2016 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji przygotuje plan restrukturyzacyjny i spis wierzycieli do 31 października, podała spółka. ?Sędzia - komisarz określił następujące terminy do sporządzenia następujących dokumentów: plan

Znów kontrowersje wokół konkursu dla przedsiębiorców. Mało czasu na dostarczenie dokumentów?

konkursie. Zdaniem marszałka, "bez problemu" mogli przygotować od 18 września, kiedy rozstrzygnięto nabór, wszystkie niezbędne zaświadczenia. Jednocześnie informuje, że w przypadku braku możliwości dostarczenia dokumentów we wskazanym terminie, firmy powinny złożyć je w "pierwszym możliwym

Naukowcy PAN o rządowej strategii demograficznej: To propaganda, a nie nauka

;Doceniamy znaczenie podjęcia przez rząd problematyki rozwoju demograficznego Polski, a także dostrzegamy wysiłek włożony w przygotowanie dokumentu". Dalej jest tylko litania wad i wskazywanie na błędy, a nawet na szkodliwość niektórych zapisów. Według naukowców rządowy dokument nie powinien być w ogóle

Nowy ład przestrzenny może zablokować inwestycje. Idzie cios w fotowoltaikę

przestrzennego. Co więcej, dotychczasowe dokumenty związane z planowaniem przestrzennym zachowają moc tylko do końca 2025 r. - czyli gminy muszą uchwalić zupełnie nowe dokumenty planistyczne.  W konsekwencji po 2025 r. bez planu ogólnego nie będzie można realizować żadnych nowych inwestycji: wybudować

Ufaj i kontroluj, czyli wszystko o notarialnej umowie kupna-sprzedaży mieszkania

publicznym. A sporządzane przez niego akty notarialne mają charakter dokumentu urzędowego. Choć notariusze wykonują zawód zaufania publicznego, to zdarzały się i zdarzają przypadki, kiedy przekraczają oni swoje uprawnienia, nie dopełniają obowiązków, a nawet są członkami mafii lichwiarskich wyłudzających

Orginał dokumentu od wykonawcy

od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231), zwane dalej rozporządzeniem.   Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku Podstawa prawna

Domy powyżej 70 m kw. bez pozwolenia? Rząd przyjął projekt. Są duże zmiany

przygotować mapę do celów projektowych oraz projekt budowlany: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny czy warunków technicznych przyłączenia mediów – przypomina Mariusz Okuń, rzeczoznawca budowlany. Po skompletowaniu wspomnianych dokumentów składa się

Nowa odsłona serwisu Komunikaty.pl. Znajdziesz tu swój kolejny kontrakt

prywatnego – mówi Danuta Kubow, odpowiedzialna za odświeżenie serwisu i wydawca Komunikaty.pl . W serwisie znajdziemy napisane przystępnym językiem poradniki i teksty eksperckie, pomagające każdemu zrozumieć przepisy prawa, procedury, sposób przygotowania dokumentów prawnych. Gospodarczy kontekst

Art. 270 KK

karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa. § 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo

Niezaszczepieni z Wlk. Brytanii omijają kwarantannę w Polsce. Legalnie i bez testów na COVID. Wyspy luką w systemie UE?

podajemy nasze imię i nazwisko, datę urodzenia oraz e-mail, na który ma trafić dokument. E-mail nie musi być jednak prawdziwy, ponieważ po przesłaniu danych przygotowane dla nas zaświadczenie możemy pobrać bezpośrednio ze strony NHS.  NHS nie ma innego wyboru? Isolation Form powstało głównie po

Skobel z ME: Dokument ws. polityki energetycznej przedstawimy na początku 2018r.

Warszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - Projekt dokumentu nakreślającego politykę energetyczną Polski ma zostać przedstawiony na początku 2018 r. i powinien zostać przyjęty przez rząd do końca przyszłego roku, poinformował wiceminister energii Tadeusz Skobel

Orzeczenie o niepełnosprawności daje wiele korzyści

szpitalu, u rodziny, w zakładzie karnym lub jest się osobą bezdomną, to można podać adres aktualnego pobytu. W powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności zasiadają m.in. lekarze, doradcy zawodowi, psychologowie. Kto składa dokumenty i co należy przygotować? Jeśli osoba starająca się o

Podział zamówienia na części to indywidualna decyzja zamawiającego

Pyt Publikuj nie: Prowadzę postępowanie na budowę placu zabaw tj.: przygotowanie terenu i montaż zabawek w pięciu miejscowościach. Łączna wartość zamówienia dla 5 miejscowości wynosi 308.000 zł netto . Część nr 1 wynosi 43.000 zł, część nr II 53.000 zł, część nr III 69.000 zł, część nr IV 91.000

Kredyt hipoteczny i pozew o WIBOR. Pytamy prawników, ile to kosztuje i kiedy warto pozwać bank

jest tu jednak zero-jedynkowa i analizę, czy daną umowę kredytową warto zaskarżyć w sądzie, przeprowadza kancelaria prawna. Klient musi przygotować wszystkie dokumenty, które otrzymał z banku, i wybrani przez kredytobiorcę prawnicy przeprowadzają takie wstępne badania. Koszt? Nie przekracza 1 tys. zł

Jest wzór wniosku o dodatek węglowy. Można go już składać

odpowiedniego dokumentu blokował gminnych urzędników, którzy musieli odprawiać petentów z kwitkiem. Mimo tego, że samorządowcy przygotowali się do możliwego najazdu zainteresowanych rządowym dodatkiem – większość zdecydowała się na wprowadzenie specjalnych dyżurów poświęconych na przyjmowanie wniosków

Iron Mountain: Pandemia skłania firmy do inwestycji w cyfrowy obieg dokumentów

przygotowana do przejścia na pracę zdalną pod względem obiegu dokumentów. "Większość biznesu, bez względu na branżę, raczej nie pracowała zdalnie. W sytuacji przymusowego przejścia na home office zapanował chaos. Okazało się, że ciężko wykonywać najprostsze procesy, gdy w

Jak napisać CV, by zrobić wrażenie na pracodawcy i zdobyć wymarzoną pracę

przygotowania, aby dobrze wypaść w procesie rekrutacji. Warto też wiedzieć, na co powinniśmy zwrócić uwagę. O udzielenie porad w tym zakresie poprosiliśmy Justynę Berezę, ekspertkę z firmy doradztwa personalnego HRK. 1. O czym trzeba pamiętać podczas pisania CV i listu motywacyjnego CV można podzielić na dwa

Jak postępować z poufnymi dokumentami zamawiającego w procedurze zasady konkurencyjności?

jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa – udostępnia te dokumenty na wniosek wykonawcy, po uprzednim złożeniu przez niego oświadczenia, w którym zobowiąże się on do zachowania poufności tych dokumentów i zawartych w nich informacji po ich otrzymaniu. Zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Kto i kiedy będzie musiał je mieć?

przedstawiania świadectwa charakterystyki energetycznej. Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej? Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię danego budynku lub jego części. Taki certyfikat energetyczny uwzględnia, ile energii potrzeba

Mandat na raty to rozwiązanie w razie kłopotów finansowych. Czy każdy może z niego skorzystać?

w terminie. Warto przygotować zaświadczenie o zarobkach. Na przykład w przypadku emerytów lub rencistów może to być zaświadczenie z ZUS o wysokości pobieranej renty lub emerytury, a jeśli kierowca jest bezrobotny – zaświadczenie z Urzędu Pracy. Prawidłowo napisany wniosek o rozłożenie na raty

Włamanie, kradzież dowodu osobistego, napad rabunkowy. Jak wtedy postępować?

potwierdzający naszą tożsamość oraz dokument z wpisanym numerem IMEI utraconego urządzenia, np. paragonem czy fakturą. W salonie wypełnimy formularz zgłoszenia zablokowania telefonu lub tabletu. Za pomoc w przygotowaniu poradnika dziękuję adwokat Paulinie Kozioł prowadzącej indywidualną kancelarię adwokacką w

Koniec wolnej amerykanki na rynku pośrednictwa nieruchomości?

kiedyś to tąpnie. Pomimo „konsultacji społecznych", w tym z naszym środowiskiem, deregulacja weszła, motywowana głównie zmniejszeniem bezrobocia – przypomina Joanna Lebiedź. Czytaj też: Panika wśród sprzedających i wynajmujących nieruchomości. Od dziś trzeba mieć ten dokument Profesję

Na Podkarpaciu powstanie klaster kosmiczny. Chodzi o budowę Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi

Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Jak wspominano podczas podpisania listu, pierwszym zadaniem podjętym przez strony, które parafowały dokument, będzie przygotowanie wniosku aplikacyjnego do przygotowania Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi. - Będzie on tworzony przy

The Heart i Mastercard uruchomili spółkę Digital Gateways 

może zostać wprowadzone wszędzie tam, gdzie wymagana jest weryfikacja klienta na podstawie dokumentu oraz zdalne podpisanie umowy, m.in. ubezpieczenia, fintech, e-commerce, dostawcy usług detalicznych (energia, gaz, firmy kurierskie, itp.) czy carsharing" - czytamy w komunikacie

Rozliczenie składki zdrowotnej. Parodia i chaos. Infolinia ZUS zablokowana. Urzędnicy nic nie wiedzą, księgowi wściekli

były dokonywane przez ZUS dopiero w ostatnich dniach, w związku z czym okres, jaki pozostał na złożenie rozliczenia rocznego składki zdrowotnej, jest bardzo krótki. Jednocześnie pojawiają się błędy, które uniemożliwiają jakąkolwiek wysyłkę dokumentów przez system – wytyka Abramowicz. Jak twierdzi

ZUS przeszkoli przedsiębiorców, jak składać wnioski. Niektórzy podpisują się "Jan Kowalski", bo tak jest we wzorze

. Jak poprawnie złożyć dokument? Najczęstszym błędem jest jednak brak podpisu. Zdarza się też tak, że przedsiębiorcy przepisują nazwisko ze wzoru przygotowanego przez zakład.  – Niezrozumiałe jest dla mnie przepisywanie bez zastanowienia treści z dokumentów, które są tylko wzorem, instrukcją

Gaz-System i Ciech uzgodnią warunki budowy kopalni soli i magazynu gazu

. Term sheet jest dokumentem precyzującym harmonogram i zasady finansowania poszczególnych etapów inwestycji. Definiuje także kluczowe założenia dotyczące współpracy handlowej po zrealizowaniu i uruchomieniu kopalni soli i magazynu gazu. Drugi z podpisanych dokumentów to porozumienie dotyczące

Urodziło się dużo mniej dzieci, niż zakładał w prognozach PiS. Dla władzy to sygnał, że należy walczyć z rozwodnikami

Ogłaszając w kwietniu 2016 r. program 500+, działacze i ministrowie z rządu PiS zapewniali, że od teraz wskaźniki demograficzne wystrzelą. Aby nie być gołosłownym, przygotowano specjalne prognozy. Według nich w 2022 r. dzięki programowi 500+ na świat miało przyjść blisko 371 tys. dzieci. A ile

Kierunek Polska. Nawet 3 mln Ukraińców może przyjechać do naszego kraju. Co możemy im zaoferować?

zbrojnego, Polska musi być przygotowana na napływ Ukraińców. Miejsca dla nich już są przygotowywane. W połowie lutego wojewodowie zwrócili się z prośbą do prezydentów i burmistrzów miast o wskazanie listy obiektów zakwaterowania dla uchodźców, oszacowania liczby osób, które będą w stanie przyjąć, i kosztów

Napaść, gwałt, wypadek. Jak postępować, gdy jesteśmy ofiarą przestępstwa?

Z tego poradnika dowiesz się: co robić, gdy staniemy się ofiarą napadu lub pobicia; jak postępować w przypadku gwałtu; jak się zachować, gdy doszło do wypadku lub kolizji na drodze; czy mamy obowiązek noszenia dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość. Co zrobić, gdy staliśmy się ofiarą napadu