dokument potwierdzający ogłoszenie upadłości firmy

Jerzy Sławek

Co oznacza restrukturyzacja firmy?

Co oznacza restrukturyzacja firmy?

W ujęciu prawnym, restrukturyzacja ma nieco inne znaczenie i oznacza pewien zazwyczaj zamierzony proces, zmierzający do uniknięcia dotkliwych skutków zdarzeń, które miały miejsce wcześniej albo niebawem się wydarzą.

Dostał wypowiedzenie z pracy dzień przed 4-letnim okresem ochronnym. "Decyduje data wręczenia dokumentów"

W związku z koronawirusem ucierpią osoby objęte ochroną przedemerytalną. Takim pracownikom będzie można obniżyć pensję. A czy będzie można ich zwolnić?

Zmieniły się przepisy związane z wypłatą świadczeń przedemerytalnych. Kiedy i komu się należą?

O świadczenie przedemerytalne z powodu utraty pracy z winy pracodawcy mogą się ubiegać osoby, które w danej firmie pracują ponad sześć miesięcy i przepracowały minimum 35 lat (kobiety) lub 40 lat (mężczyźni). Ale nie tylko

Chcesz otrzymać świadczenie przedemerytalne? Nie zwalniaj się dobrowolnie z pracy!

Chcesz otrzymać świadczenie przedemerytalne? Nie zwalniaj się dobrowolnie z pracy!

dokumentów. Kto dostanie świadczenie przedemerytalne O świadczenie przedemerytalne możemy się ubiegać tylko wtedy, gdy straciliśmy pracę z winy pracodawcy, nastąpiła likwidacja naszego stanowiska pracy albo gdy zakład zbankrutował lub sąd ogłosił jego upadłość. Mają do niego prawo osoby, które dostały

Kto może liczyć na wyższe świadczenie przedemerytalne po marcowej waloryzacji?

Kto może liczyć na wyższe świadczenie przedemerytalne po marcowej waloryzacji?

gospodarczą. Przedsiębiorca powinien mieć skończone 56 lat i 20 lat stażu (kobieta) lub 61 lat i 25 lat stażu (mężczyzna). Dodatkowo musi prowadzić firmę przez co najmniej dwa lata przed ogłoszeniem upadłości. – Czy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą musi ogłosić likwidację

Świadczenia przedemerytalne. Zmieniły się przepisy, zasady wypłat i terminy. Kiedy można dorobić?

Świadczenia przedemerytalne. Zmieniły się przepisy, zasady wypłat i terminy. Kiedy można dorobić?

zwolnieniami grupowymi lub upadłością zakładu); zaświadczenie z urzędu pracy, że przynajmniej pół roku pobieraliśmy zasiłek dla bezrobotnych i nie odmówiliśmy stawienia się do prac interwencyjnych; dokumenty potwierdzające lata składkowe i nieskładkowe oraz ewentualnie okresy pracy w gospodarstwie rolnym

Koronawirus. Zwolnienia grupowe. Kogo można zwolnić, co się należy zwalnianym?

Koronawirus. Zwolnienia grupowe. Kogo można zwolnić, co się należy zwalnianym?

jej wystawić na świadectwie pracy wpis, że została objęta zwolnieniami grupowymi, bo np. likwidowane jest jej stanowisko pracy. Dzięki temu będzie miała prawo m.in. do świadczenia przedemerytalnego. 3. Konsultacja ze związkami Szef firmy przed ogłoszeniem zwolnień grupowych ma obowiązek skonsultować

Pan Adam został zwolniony w wyniku likwidacji stanowiska. ZUS odmówił świadczenia przedemerytalnego. Wygrał dopiero przed Sądem Najwyższym

Pan Adam został zwolniony w wyniku likwidacji stanowiska. ZUS odmówił świadczenia przedemerytalnego. Wygrał dopiero przed Sądem Najwyższym

starać zarówno pracownicy, jak i osoby prowadzące firmę. Przedsiębiorca powinien ukończyć 56 lat i mieć 20 lat stażu (kobieta) lub ukończyć 61 lat i mieć 25 lat stażu (mężczyzna). Dodatkowo przed ogłoszeniem upadłości musi prowadzić firmę przez co najmniej dwa lata. Sama likwidacja firmy przez

Polacy mają zaniżone emerytury. Warto wystąpić o jej przeliczenie

Polacy mają zaniżone emerytury. Warto wystąpić o jej przeliczenie

zarabiali w wybranych latach pracy. Uznawał, że w tych okresach nie otrzymywali pensji. Wiele osób nie mogło udowodnić wysokości zarobków, bo zginęły dokumenty płacowe. Dotyczy to zwłaszcza zakładów, które zbankrutowały lub ogłosiły upadłość. W latach 70. czy 80., inaczej niż dziś, nie trzeba było

Jak kupić na atrakcyjnych warunkach mieszkanie zakładowe

Jak kupić na atrakcyjnych warunkach mieszkanie zakładowe

dyrektor oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego. Lokator musi złożyć wniosek o wykupienie i dołączyć do niego m.in. dokumenty potwierdzające uprawnienia do skorzystania z bonifikaty, czyli zaświadczenie stwierdzające okres pełnienia czynnej służby wojskowej, świadectwo służby czy decyzję o

NIK alarmuje: Polacy mają zaniżone emerytury

NIK alarmuje: Polacy mają zaniżone emerytury

potwierdzających, ile zarabiali w wybranych latach pracy. Uznawał, że w tych okresach nie otrzymywali pensji. Wiele osób nie mogło udowodnić wysokości zarobków, bo zginęły dokumenty płacowe. Dotyczy to zwłaszcza zakładów, które zbankrutowały lub ogłosiły upadłość. W latach 70. czy 80., inaczej niż dziś, nie trzeba

Urlopy, zasiłki, ochrona przed zwolnieniem - co przysługuje mamom i kobietom w ciąży?

Urlopy, zasiłki, ochrona przed zwolnieniem - co przysługuje mamom i kobietom w ciąży?

skorzystać z wyżej wymienionych przywilejów, niezbędne jest zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę oraz dokument tożsamości. Czytaj też: Jak dostać 500 plus? Koniec z kryterium dochodowym  Urlop macierzyński Do płatnego urlopu macierzyńskiego mają prawo kobiety, które w dniu porodu były objęte

Właścicielka sieci restauracji straciła 650 tys. Wini bankowca

, jeżdżę spotykam się z dyrektorami. To naprawdę okazja - namawiał. Był przekonujący. Współwłaścicielka restauracji dała mu 250 tys. zł, za które miał kupić dla niej udział w wałbrzyskim przedsiębiorstwie. Potem bezskutecznie dopominała się o dokument potwierdzający transakcję. W końcu, gdy Paweł M. jej go

Świadczenia przedemerytalne - kto może się o nie starać

61 lat i 25-letni staż (mężczyzna) i dodatkowo musiał prowadzić firmę co najmniej dwa lata przed ogłoszeniem upadłości. Na świadczenie nie ma więc szans pan Adam z Kraśnika, do niedawna właściciel zakładu stolarskiego. Firmę otworzył w kwietniu 2013 r. Nie miała zbyt wielu

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy do ewidencji oświadczeń. [NOWOŚĆ – "tarcza 3.0"] prawo pobytu cudzoziemca Wydłużenie ważności kart pobytu członka rodziny UE, dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu i kart stałego pobytu rodziny obywatela UE

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

przeznaczyć 300 mln zł, a w przyszłym – 270 mln zł. Dopłaty będą wypłacane przez BGK ze środków nowo utworzonego Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Umowę kredytu z dopłatą będzie można podpisać do końca 2020 r. Do wniosku przedsiębiorca dołącza dokumenty potwierdzające utratę płynności finansowej lub

Kto nie przekazał ZUS-owi dokumentacji, będzie miał groszową emeryturę

Kto nie przekazał ZUS-owi dokumentacji, będzie miał groszową emeryturę

ma problemu z uzyskaniem odpowiednich zaświadczeń. Wówczas idziemy do dawnego pracodawcy i prosimy o dokumentację. A co, gdy firma zbankrutowała, została zlikwidowana bądź sąd ogłosił jej upadłość? Tysiące Polaków szuka pomocy w Archiwum Państwowym Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, które

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Szacuje się, że za pięć lat prawie połowa jedzenia będzie zamawiana przez internet, a rynek osiągnie wartość ok. 6 mld zł. Źródło: ISBnews Cyberbezpieczeństwo : Skutki cyberprzestępczości dotknęły 68% badanych firm w Polsce w 2018 r. a jednocześnie wzrost lub znaczący wzrost

Dla kogo świadczenia przedemerytalne [PORADNIK]

dodatkowo musi prowadzić firmę co najmniej dwa lata przed ogłoszeniem upadłości. Na świadczenie nie ma więc szans pan Adam z Kraśnika, do niedawna właściciel zakładu stolarskiego. Firmę otworzył w kwietniu 2013 r. Nie miała zbyt wielu zamówień. W styczniu 2014 r. był niewypłacalny i zakład musiał zamknąć

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

. I jeszcze jeden wymóg - przedsiębiorca ubiegający się o świadczenie musiał prowadzić firmę co najmniej dwa lata przed ogłoszeniem upadłości. f Świadczenia przedemerytalne są dla wielu osób jedyną szansą na regularny dochód

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

). I jeszcze jeden wymóg - przedsiębiorca ubiegający się o świadczenie musiał prowadzić firmę co najmniej dwa lata przed ogłoszeniem upadłości. Na świadczenie przedemerytalne mają też szansę byli renciści, którym ZUS odebrał rentę, bo np. wyzdrowieli

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę [PORADNIK]

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę [PORADNIK]

nieuwzględnienie przez Zakład lat pracy lub zaniżenie zarobków, czyli wszystko to, co spowodowało, że nasza emerytura lub renta jest niższa. Warto wtedy dołączyć do odwołania odpowiednie dokumenty potwierdzające nasze racje. Możemy je odnaleźć w archiwach państwowych i prywatnych, gdzie jest przechowywana

Przywileje i ochrona kobiet w ciąży. Co przysługuje przyszłej matce według prawa pracy?

? Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Jest on obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. Może się

Faktoring receptą na zatory płatnicze

Od początku roku do sierpnia sądy w Polsce ogłosiły upadłość 647 przedsiębiorstw. To o 4 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Liczba ta nie oddaje jednak dokładnie skali problemów, z jakimi borykają się firmy. Jak zauważają eksperci, polskie sądy często

Jak wcześniej odejść na emeryturę

również osoby prowadzące własną działalność. Przedsiębiorca powinien mieć skończone 56 lat i 20 lat stażu (kobieta) lub 61 lat i 25-letni staż (mężczyzna). Przedsiębiorca ubiegający się o świadczenie musiał prowadzić firmę co najmniej dwa lata przed ogłoszeniem upadłości

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje

Komu i kiedy przysługuje zasiłek przedemerytalny

rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego * dokument pozwalający na ustalenie przyczyn uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy, jeżeli świadectwo pracy nie potwierdza tych okoliczności * postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości - oczywiście w

Emerytury, renty, ZUS. Jak wygrać z urzędem? [PORADNIK]

wysokość emerytury lub renty. Warto wtedy do odwołania dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające nasze racje. Możemy je odnaleźć w archiwach państwowych i prywatnych, gdzie jest przechowywana dokumentacja zlikwidowanego przedsiębiorstwa. Informacje

Jak podnieść sobie emeryturę

ogłosiły upadłość. Co robił ZUS? Jeśli nie miał na biurku dokumentów, że Kowalski - dajmy na to w 1982 r. - zarabiał 1000 zł, wpisywał przy wyliczaniu jego emerytury za rok 1982 "zero złotych". Co z tego, że wiadomo było, że skoro Kowalski czy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

TMobile Polska : Od 15 stycznia 2018 roku do zespołu dołączy Magdalena Opara, która obejmie stanowisko dyrektora Departamentu Sprzedaży Pośredniej. Źródło: spółka XSystem : Zarząd notowanej na NewConnect spółki złożył wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości. Źródło: spółka

Chcesz zwiększyć swoją emeryturę? To możliwe!

emeryturę. Wiele osób nie mogło udowodnić wysokości zarobków, bo zginęły dokumenty płacowe. Dotyczy to zwłaszcza zakładów, które zbankrutowały lub ogłosiły upadłość. W latach 70. czy 80. ubiegłego wieku nie trzeba było (jak dziś) przechowywać dokumentów płacowych firm przez 50 lat. Jeśli jednak po

Jak mieć wyższą emeryturę

udowodnić zarobków, bo zginęły dokumenty płacowe. Dotyczy to zwłaszcza zakładów, które zbankrutowały lub ogłosiły upadłość. W latach 70. czy 80. ubiegłego wieku nie trzeba było (jak dziś) przechowywać dokumentów płacowych firm przez 50 lat, dlatego często arkusze pracownicze szły z dymem lub oddawano je na

Walczymy z bublami prawnymi

dni lub po ogłoszeniu upadłości firmy, zniesiona powinna być także konieczność zawiadamiania dłużnika przez przedsiębiorcę o możliwości odpisania wierzytelności jako nieściągalnych. Przez ten ostatni wymóg często niesolidny kontrahent po dostaniu informacji zmienia status

Jak skutecznie walczyć z ZUS o pieniądze

. Odwołanie. Ale w jakich sprawach? Najczęściej Polacy składają zażalenia na nieuwzględnienie przez Zakład lat pracy lub zaniżanie zarobków, co powoduje, że emerytura lub renta są niższe. W takiej sytuacji warto do odwołania dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające nasze racje