dokonaj analizy zmian stopy bezrobocia

Efekt 500 plus: 50 tys. kobiet wypadło z rynku pracy tylko w 2016 roku. Rezygnują najgorzej wykształcone i słabo opłacane

Efekt 500 plus: 50 tys. kobiet wypadło z rynku pracy tylko w 2016 roku. Rezygnują najgorzej wykształcone i słabo opłacane

trzecia bezrobotnych kobiet? W 2016 r. bezrobocie w Polsce spadało trzeci rok z rzędu. Ale niższa stopa bezrobocia mogła wynikać z różnych przyczyn: bezrobotni znaleźli pracę albo też po prostu przestali jej szukać – w obu przypadkach znikają wówczas ze statystyk urzędów pracy. Jeśli porównać dane o

Hardt z RPP: Stopy procentowe raczej powinny pozostać na obecnym poziomie

dotyczących liczby pracujących. W ostatnich miesiącach wzrost stopy zatrudnienia wynikał m.in. z przechodzenia od umów zleceń do zatrudniania na umowy o pracę, co było stymulowane zmianami regulacyjnymi wprowadzonymi przez rząd. Dalszy spadek bezrobocia może być już trudny ze względu na jego strukturalny i

W Polsce żyje się lepiej? Tak mówią liczby

praca, a nie PKB Na co dzień przyzwyczajeni jesteśmy do weryfikowania osiągnięć kraju bardzo wymiernymi wskaźnikami: PKB, stopa bezrobocia, poziom zatrudnienia. Każdy z nich mówi nam jakąś część prawdy. Wiadomo jednak, że dla zwykłego człowieka nie ma znaczenia (albo ma daleko

NBP: Silny popyt konsumpcyjny podtrzyma wzrost zatrudnienia

popyt konsumpcyjny, wzmacniany dodatkowo efektem wdrożonego w kwietniu br. programu 'Rodzina 500+'" - czytamy w "Kwartalnym raporcie o rynku pracy w III kw. 2016 r.". Stopa bezrobocia BAEL obniżyła się do 6,1% (wyrównana sezonowo), tj. o 0,3 pkt proc. w

ZBP nadal liczy, że wartość kredytów hipotecznych przekroczy 40 mld zł w 2017 r.

wyjątkowo niskie stopy procentowe (stopa referencyjna NBP na poziomie 1,5%) powodowały, że rentowność inwestycji mieszkaniowej nadal jest wyższa niż oprocentowanie lokat bankowych, a koszt obsługi kredytu mieszkaniowego niski w relacji do czynszu najmu, co napędza popyt inwestycyjny. Średnia marża i

Bańka na rynku nieruchomości? Jeszcze nie ma, ale robi się niebezpiecznie. "Fundusze wykupują osiedla"

Bańka na rynku nieruchomości? Jeszcze nie ma, ale robi się niebezpiecznie. "Fundusze wykupują osiedla"

29 m kw. mieszkania, a dziś - 75 m kw. Rosnące ceny mają swoje uzasadnienie. Niskie stopy procentowe skłaniają do zakupu mieszkań zarówno na własne cele (np. większe lub w lepszej lokalizacji), jak i po to, aby ochronić kapitał przed inflacją lub żeby czerpać dochody z wynajmu. Nie jest

Przegląd prasy

hipoteczny rozpocznie działalność w I poł. 2019 r. --Glapiński podtrzymuje, że nie widzi powodu do zmiany poziomu stóp do końca 2018 --DM BZ WBK podniósł wycenę Pekao do 155 zł, nadal rekomenduje 'kupuj' --RPP utrzymała stopy

Służba zdrowia, głupcze! Podnosząc podatki, Morawiecki wpatruje się w Johnsona jak w obrazek

Służba zdrowia, głupcze! Podnosząc podatki, Morawiecki wpatruje się w Johnsona jak w obrazek

powyżej 250 tys. funtów rocznie, do 50 tys. utrzymana będzie skala 19 proc., a pomiędzy stopa opodatkowania będzie rosnąć proporcjonalnie). Margaret Thatcher przewróciłaby się w grobie, gdyby usłyszała, jak jej partia zamierza uzdrowić finanse publiczne. W Polsce, podobnie jak w Wielkiej Brytanii, trudno

Inflacja może wspiąć się na podwyższony poziom ok. 3% r/r w br. wg analityków

. Według większości ekonomistów, dzisiejsze dane zmniejszają nieco komfort decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Zdaniem niektórych ekonomistów stopy pozostaną na niezmienionym poziomie co najmniej do końca 2021 roku. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków

Pozytywne dane z rynku pracy są wsparciem dla wzrostu PKB wg analityków

obecnego poziomie. Naszym zdaniem sytuacja na rynku pracy ulega stopniowej poprawie, ale presja płacowa pozostaje umiarkowana, ze względu na małą siłę przetargowa pracowników. Podtrzymujemy nasz scenariusz, zakładający że zmiana wysokości stóp zostanie dokonana przez RPP nowej kadencji dopiero w drugiej

Dynamika płac może spowolnić do poziomów ujemnych w br. wg analityków

zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Będzie to coraz bardziej widoczne w rosnącej stopie bezrobocia, która wg moich prognoz na koniec roku znajdzie się w okolicach 8.5%" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Prognozujemy, że w kolejnych miesiącach zmiany

Rząd przyjął uchwałę ws. planu finansowego państwa na lata 2017-2020

2020 r. Szacuje się, że w 2017 r. stopa bezrobocia spadnie do 5,7% z 6,2% w 2016 r. W 2018 r. ukształtuje się ona przeciętnie na poziomie 5%, aby w 2020 r. zmniejszyć się do rekordowo niskiego poziomu 4%, - Kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy sprzyjać będzie wzrostowi

Raport GUS obala mity o efektach 500 plus. W Polsce przybywa skrajnej biedy

Raport GUS obala mity o efektach 500 plus. W Polsce przybywa skrajnej biedy

najuboższym w Polsce, jednak dokonano tego z precyzją kowala. W okresie działania programu wskaźnik ubóstwa lekko wzrósł w Polsce, a w dodatku najubożsi nie skorzystali z bardzo dobrej koniunktury gospodarczej, rekordowo niskiego bezrobocia i konieczności zatrudnienia ponad 1,5 miliona obcokrajowców. Dokładna

"Tarcza finansowa PFR" spóźniona o miesiąc. Czego rząd nie mówi nam o pandemii? [WYWIAD]

"Tarcza finansowa PFR" spóźniona o miesiąc. Czego rząd nie mówi nam o pandemii? [WYWIAD]

nawet, kto podejmuje obecnie decyzje. Czy jest to Ministerstwo Zdrowia, czy sam premier? Jaką rolę odgrywają kwestie czysto epidemiczne, a jaką ekonomiczne? Więcej: ciągle nie wiemy, jak wygląda zespół fachowców, na podstawie analiz którego podejmowane są działania. My w swoim planie wyjścia gospodarki

Emilewicz: W przyszłym roku osiągniemy już wzrost PKB o blisko 4 proc. Będziemy jechać szybciej niż nasi zachodni partnerzy

Emilewicz: W przyszłym roku osiągniemy już wzrost PKB o blisko 4 proc. Będziemy jechać szybciej niż nasi zachodni partnerzy

poczekajmy na koniec roku. Sami podejmowaliśmy te decyzje szybko i również Komisja Europejska szybko nam je notyfikowała. To sprawia, że stopa bezrobocia na koniec maja wynosi 6 proc. i jest niższa, niż się spodziewaliśmy. Utrzymanie mocy produkcyjnych jest naszym celem - celem tych transferów było to, żeby

Zatrudnienie i płace będą nadal rosły wspierając konsumpcję wg analityków

ok. 1% r/r i płac o ok. 3-4% r/r, co powinno wspierać wzrost konsumpcji prywatnej" - analitycy Banku Zachodniego WBK "Potrzymanie tego trendu w miesiącach wakacyjnych, może spowodować, że stopa bezrobocia sięgnie poziomu jednocyfrowego" - prezes Work Service

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Wskazuje on m.in. na wielowymiarowe korzyści termomodernizacji, która może wesprzeć także walkę z ekonomicznymi skutkami pandemii. Według Instytutu Badań Strukturalnych, pozwoli ona stworzyć nawet 100 tys. nowych miejsc pracy i spowodować średni spadek stopy bezrobocia o około 4% rocznie. Źródło: spółka

Polacy coraz częściej inwestują w mieszkania na wynajem. I mają za co

Polacy coraz częściej inwestują w mieszkania na wynajem. I mają za co

dane opublikował REAS: w okresie IV kw. 2016 r. – III kw. 2017 r. liczba transakcji na rynku pierwotnym dokonanych na sześciu najważniejszych rynkach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań oraz Łódź) wyniosła 72 tys., co jest najwyższym wynikiem w historii, i oznacza wzrost rok do roku o

Sprzedaż detaliczna daje szansę na ograniczenie skali recesji wg analityków

struktury PKB w II połowie roku" - ekspert Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku Peako Piotr Bartkiewicz "Podobnie jak w przypadku danych dot. produkcji przemysłowej, w lipcu założyliśmy utrzymanie solidnych wzrostów sprzedaży (w ujęciu zmian miesięcznych

Dane za IV kw. 2018 dają szansę na 4% wzrostu PKB w całym 2019 r. wg analityków

procentowych w Polsce jest adekwatny i nie ma potrzeby ich zmian w kolejnych kwartałach. Spodziewam się braku zmian stóp procentowych co najmniej w tym i przyszłym roku" - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek "GUS potwierdził wstępny szacunek tempa wzrostu PKB

Dane w III sugerują przyspieszenie konsumpcji do ok. 5,2% w I kw. wg analityków

dopełniły jej obrazu i z punktu widzenia RPP jest to na pewno obraz optymistyczny, dający Radzie duży komfort. Pomimo bowiem szybkiego wzrostu PKB relatywnie niska pozostaje inflacja, a w takich warunkach Rada może długo jeszcze utrzymywać podstawowe stopy procentowe NBP na niezmienionych poziomach

Niemcy dają czy biorą?

niż to, jakie recepty poskutkują. Nikt nie kwestionuje potrzeby większej dyscypliny fiskalnej. Wszyscy są przekonani, że "grzesznicy" muszą radykalnie zmienić swe zachowania i zacisnąć pasa. A czy jakichś zmian powinni dokonać także Niemcy? W Niemczech taką ideę

Podatek liniowy: Szansa czy zagrożenie dla gospodarki i polskiego przedsiębiorcy

-politycznych. Powyższe teoretyczne rozważania zostaną poddane weryfikacji w wyniku przeprowadzonych badań dotyczących kwestii wprowadzenia podatku linowego w Polsce. Dokonana przez A. Krajewską i St. Krajewskiego, ekonomistów z Uniwersytetu Łódzkiego, analiza z prezentowanego zakresu

Dane dot. produkcji i sprzedaży detalicznej będą się poprawiać wg analityków

. Generalnie wynikom kwietniowej produkcji sprzyjały efekty niskiej bazy odniesienia (co nie jest takie oczywiste przy analizie jedynie dynamiki w ujęciu rocznym, niemniej już bardzo wyraźne przy porównaniach zmian produkcji w ujęciu miesięcznym). Skala tego odbicia okazała się jednak sporo wyższa od naszych