dokonać wykupu

Wasko dokonało wcześniejszego wykupu obligacji o wartości 20 mln zł

Warszawa, 01.07.2015 (ISBnews) - Wasko dokonało wcześniejszego wykupu wszystkich 20 obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. Emisja imiennych obligacji serii A nie stanowiła oferty publicznej. Wyemitowane obligacje nie

ZM Kania dokonały wykupu wszystkich obligacji serii C

Warszawa, 04.12.2014 (ISBnews) ? Zakłady Mięsne Henryk Kania dokonały wykupu wszystkich tj. 17.780 obligacji na okaziciela serii C o terminie zapadalności 4 grudnia 2014 roku i wartości nominalnej 1.000 zł każda, poinformowała spółka. ?Wykup nastąpił

Prezes Paweł Szymański dokonał wykupu menedżerskiego Krosno Glass

markę Krosno. Bardzo się cieszę, że będę nadal osobiście nimi kierować" - powiedział Szymański, cytowany w komunikacie. Transakcja została zrealizowana w drodze wykupu menedżerskiego (MBO). W jej wyniku właścicielem 100% akcji Krosno Glass została zarejestrowana w Polsce

Alior Bank dokonał wcześniejszego wykupu obligacji o wartości nom. 148,4 mln zł

Warszawa, 11.03.2015 (ISBnews) - Alior Bank dokonał wcześniejszego wykupu wszystkich pozostałych do wykupu i umorzenia 148.400 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 148,4 mln zł, podała instytucja. Celem dokonania wcześniejszego wykupu obligacji jest obniżenie kosztów

Unified Factory dokona 9 XI wcześniejszego wykupu obligacji serii A

Warszawa, 10.10.2016 (ISBnews) - Unified Factory planuje wcześniejszy wykup wszystkich obligacji serii A. Jako dzień wykupu wskazało 9 listopada, będący jednocześnie terminem płatności kuponowych za VII okres odsetkowy, podała spółka. "Kwota na

Mirbud dokona 23 grudnia wcześniejszego wykupu obligacji serii A

Warszawa, 03.12.2015 (ISBnews) - Mirbud zdecydował o wcześniejszym wykupie obligacji serii A w dniu 23 grudnia, podała spółka. "Dzień przedterminowego wykupu obligacji serii A emitent ustalił na 23 grudnia. Dzień ustalenia prawa do świadczenia z

Abadon RE zdecydował o przedterminowym wykupie obligacji na łącznie 25 mln zł

Warszawa, 07.12.2018 (ISBnews) - Abadon Real Estate podjął decyzję o dokonaniu przedterminowego całkowitego wykupu obligacji na okaziciela serii 012 oraz serii 013 na własne żądanie i skierował do obligatariuszy stosowne żądania w tym przedmiocie, podała spółka. Łączna wartość

Murapol wykupi przedterminowo część obligacji serii S na łącznie 5 mln zł

Warszawa, 14.12.2018 (ISBnews) - Murapol zdecydował o dokonaniu przedterminowego wykupu 5 tys. szt. obligacji serii S o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł (cała seria ma wartość 45 mln zł) na własne żądanie na podstawie warunków emisji obligacji (WEO), podała spółka

Ghelamco Invest wykupi przedterminowo część obligacji serii PPE, PPF i PPG

.), podała spółka. "Wcześniejszy wykup oraz wypłata świadczeń na rzecz uprawnionych w związku z przedterminowym wykupem zostanie dokonana na zasadach określonych w warunkach emisji wykupowanych obligacji. Dniem ustalenia prawa do wypłaty świadczeń z tytułu wykupowanych

BOŚ planuje wcześniejszy wykup wszystkich obligacji serii D 18 listopada

.; 4. Dzień wcześniejszego wykupu 18 listopada 2018 r." - czytamy w komunikacie. "Celem dokonania wcześniejszego wykupu obligacji jest obniżenie kosztów odsetkowych oraz wykup instrumentów finansowych, które obecnie w sposób nieefektywny wpływają na poprawę

i2 Development wykupił przedterminowo obligacje serii A o wart. 10 mln zł

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - i2 Development dokonał przedterminowego wykupu całości obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, podała spółka. "Emitent dokonał przedterminowego wykupu obligacji poprzez zapłatę na rzecz

Polnordu wyemituje 5-letnie obligacje o łącznej wartości nom. do 150 mln zł

obligacji, jeżeli spółka dokona emisji akcji serii T, przy czym wykup obligacji dokonywany będzie proporcjonalnie do wielkości emisji akcji serii T. Ponadto obligatariusz: (i) w 2022 r. nie później niż 30 listopada 2022 r. oraz (ii) w 2023 r. nie później niż 30 listopada 2023 r., ma prawo złożyć spółce

BOŚ wykupił przed terminem obligacje serii D o wartości nominalnej 100 mln zł 

prawa do dokonania wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii D po upływie 5 lat od daty ich emisji pod warunkiem, że na wcześniejszy zwrot przez emitenta środków pieniężnych uprzednio wyraziła zgodę Komisja Nadzoru Finansowego" - czytamy w komunikacie

mBank wykupi 20 XII obligacje podporządkowane o wart. 500 mln zł 

obligacji jest 12 grudnia 2018 r. Dniem wcześniejszego wykupu jest 20 grudnia 2018 r." - czytamy w komunikacie. Bank uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie wcześniejszego wykupu obligacji, podano także. mBank (dawniej BRE Bank

AmRest chce wykupić przedterminowo 28 IX obligacje na 140 mln zł

Warszawa, 20.08.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings SE planuje dokonać przedterminowego wykupu 28 września br. 14 000 obligacji serii AMRE04100919 na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej 140 mln zł, podała spółka. Obligacje zostały wyemitowane przez

Idea Bank otrzymał 101,27 mln zł od spółki Idea Money

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Idea Money (IM), spółka zależna Idea Banku, dokonała przedterminowego wykupu obligacji na okaziciela serii R/2015 oraz serii Y/2016, wyemitowanych przez spółkę Idea Expert (obecnie działającą pod firmą Idea Money). W związku z przedterminowym

AmRest wykupił przedterminowo obligacje o wartości nominalnej 140 mln zł

Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings SE dokonał przedterminowego wykupu 14 000 obligacji zdematerializowanych na okaziciela, o wartości nominalnej 10 000 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 140 000 000 zł, podała spółka. "

BOŚ planuje przedterminowy wykup obligacji o wart. 100 mln zł na 28 lutego br.

Warszawa, 07.02.2017 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zamierza dokonać przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii G, wyemitowanych 28 lutego 2012 roku, o wartości nominalnej 100 mln zł, podał bank. Wcześniejszy wykup nastąpi 28 lutego br

BOŚ Bank wykupił obligacje serii A o łącznej wartości nomin. 120 mln zł

. ?Podstawę prawną wcześniejszego wykupu stanowią warunki emisji obligacji podporządkowanych serii A, które umożliwiały bankowi skorzystanie z prawa do dokonania wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii A po upływie 5 lat od daty ich emisji" ? czytamy dalej

Cyfrowy Polsat przedterminowo wykupi obligacje o wartości nom. 1,52 mld zł

Cyfrowego Polsatu za I kw. o ok. 59 mln zł. Cena emisyjna obligacji wynosiła 782,05 mln zł, a ostateczny termin wykupu przypada na 31 grudnia 2022 r. "Celem dokonania wcześniejszego wykupu obligacji Litenite jest realizacja strategicznego celu w

Mera wykupiła przedterminowo obligacje serii J o wartości ok. 10,65 mln zł

Warszawa, 29.12.2015 (ISBnews) ? Mera dokonała wcześniejszego częściowego wykupu 10,647 tys. obligacji serii J o łącznej wartości niemal 10,65 mln zł, podała spółka. "Wykupu dokonano na podstawie otrzymanych od obligatariuszy oświadczeń

LW Bogdanka wykupiła obligacje wart. 75 mln zł

Warszawa, 31.12.2018 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka dokonała wykupu 750 obligacji serii BOGD05 301218 o wartości nominalnej 100 000 zł każda, wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł, podała spółka. Wykup

Immofinanz zamierza wykupić do 15 mln akcji własnych po 1-2,81 euro/szt.

Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Immofinanz zamierza dokonać wykupu do 15 mln akcji własnych, odpowiadających ok. 1,34% kapitału, po cenie w przedziale 1 - 2,81 euro za sztukę, podała spółka. "Start wykupu jest spodziewany najwcześniej 14 marca

Vivid Games: Brak kworum uniemożliwi zmianę warunków emisji obligacji serii A

podtrzymuje ocenę, że wykup obligacji serii A w terminie przewidzianym w warunkach emisji, tj. 5 maja 2020 nie będzie możliwy" - czytamy dalej. Zarząd niezwłocznie dokona przeglądu i oceny środków dostępnych w celu ochrony interesów dpółki i obligatariuszy serii A w związku z

Spółka i2 Development wykupiła przedterminowo obligacje warte nom. 10 mln zł

Warszawa, 19.05.2016 (ISBnews) - i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P2 sp. k. dokonała wcześniejszego wykupu wszystkich (tj. 10 000 sztuk ) obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, podało i2 Development S.A

"Polski ład". Zmiany w leasingu od stycznia. Jak legalnie zmniejszyć podatek przy sprzedaży poleasingowego auta? Pokazujemy pułapki

Z tego tekstu się dowiesz: Co to jest wykup prywatny i jakie powoduje skutki podatkowe? Co zmieni się od stycznia w leasingu aut? Jak zmniejszyć podatek przy sprzedaży poleasingowego auta? Ryczałt na samochody firmowe używane przez pracowników pójdzie w górę. O ile? Grupa dla przedsiębiorców na

BPS wykupił przed terminem obligacje o łącznej wartości 80 mln zł 

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) dokonał dziś przedterminowego wykupu 80 000 sztuk 10-letnich obligacji podporządkowanych serii BPS0720 o łącznej wartości 80 000 000 zł, podał bank. "Wykup ww. obligacji został

Obrót obligacjami BOŚ Banku zostanie zawieszony 7 listopada 

dokonania wcześniejszego wykupu obligacji jest obniżenie kosztów odsetkowych oraz wykup instrumentów finansowych, które obecnie w sposób nieefektywny wpływają na poprawę wskaźników adekwatności kapitałowej. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła 23 sierpnia 2018 r. zgodę na

Murapol otrzymał kolejne żądania wykupu obligacji

Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Murapol otrzymał żądania wykupu łącznie 4384 obligacji serii T, U, W, i Z, wynika z komunikatu spółki. ?W części uzasadnień ww. żądań podano to, iż zostały one złożone w związku z dokonaniem przez spółkę pośrednio

Vivid widzi ryzyko niewykupienia obligacji serii A w terminie, tj. do 5 maja

wynikających z obligacji serii A, podała spółka. Przy założeniu znaczących utrudnień w pozyskaniu finansowania zewnętrznego "istnieje ryzyko graniczące z pewnością", że spółka nie będzie w stanie dokonać wykupu wszystkich obligacji serii A w terminie przewidzianym w warunkach emisji tj. 5 maja 2020 r

BOŚ wykupił przedterminowo 100 tys. obligacji serii G o wartości nom.100 mln zł 

Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) dokonał przedterminowego wykupu 100 000 tj. wszystkich obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej wysokości 100 mln zł, podała instytucja. "Średnia jednostkowa cena wykupu

Polnord chce wykupić przedterminowo część obligacji serii NS4 wart. 6,7 mln zł

Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Polnord zdecydował o dokonaniu przedterminowego wykupu 6,7 tys. szt. obligacji serii NS4 o łącznej wartości nominalnej 6,7 mln zł (cała seria ma wartość 30 mln zł), podała spółka. Warunkiem jest zawarcie przez spółkę do 11 marca br. umowy

Vistula wykupi przedterminowo obligacje serii D o wartości nominalnej 119 mln zł

. Wykup zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji. Odsetki będą naliczane do dnia wcześniejszego wykupu" - czytamy w komunikacie. Przed podjęciem uchwały zarządu datą całkowitego wykupu obligacji był dzień 13 sierpnia 2018 roku

Murapol otrzymał żądania wykupu części obligacji serii T, U, W i Z

Warszawa, 19.07.2018 (ISBnews) - Murapol otrzymał żądania wykupu łącznie 2478 obligacji serii T, U, W, i Z, wynika z komunikatu spółki. ?W części uzasadnień ww. żądań podano to, iż zostały one złożone w związku z dokonaniem przez spółkę pośrednio

Rząd od nowego roku zmienia zasady leasingu oraz rozliczania aut służbowych. Jak to w końcu będzie z tymi samochodami?

Dziś działa to tak: przedsiębiorca leasinguje auto, a na koniec umowy wykupuje je jako osoba prywatna, np. za 1 proc. wartości samochodu. Dzięki temu już po sześciu miesiącach od daty wykupu auta z leasingu, przedsiębiorca może bez żadnych podatków sprzedać samochód jako auto prywatne. &ndash

Polnord ma umowę z SGB Bankiem wydłużającą termin wykupu obligacji serii D

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Polnord zawarł z SGB Bankiem umowę, na mocy której dokonano m.in. zmiany terminu wykupu 60 tys. obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł z dnia 18 grudnia 2019 r. na: 31 marca 2020 r. dla kwoty 30 mln zł; 30 września 2020 r. dla

JSW wykupiła obligacje o łącznej wartości 26,66 mln USD i 150,39 mln zł

Warszawa, 08.06.2017 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) dokonała wcześniejszego wykupu obligacji o łącznej wartości 26,66 mln USD oraz 150,39 mln zł, podała spółka. ?W konsekwencji dokonania wykupu, o którym mowa w akapicie powyżej, łączna

Kredyt Inkaso wyemituje obligacje serii C1 o łącznej wartości nom. 150 mln zł

;Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich lub części obligacji. Wcześniejszy wykup może nastąpić najwcześniej w dniu płatności odsetek za 3 okres odsetkowy. W takim wypadku premia dla obligatariusza wyniesie: 0,75% wartości nominalnej jednej obligacji (jeśli dzień takiego wcześniejszego wykupu

PKO BP wykupi 14 IX obligacje podporządkowane o wartości 1,6 mld zł

Warszawa, 30.08.2017 (ISBnews) - PKO Bank Polski - w związku z uzyskaniem zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na realizację wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych (opcja call) - dokona 14 września br. wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii OP0922, o

Zmiany przez "Polski ład". Firmy ścigają się z czasem. Chcą oszczędzić na leasingu

. - według zasad ogólnych. Jak uniknąć podatku od wykupu z leasingu "Polski ład" wprowadza nowe zasady wykupu z leasingu od 2022 roku. Do końca 2021 roku wykupu z leasingu można dokonać do majątku prywatnego lub firmowego. Wykupionego przedmiotu - najczęściej jest to samochód - nie trzeba

MF dokonało wyceny obligacji w ramach private placement o wartości 200 mln euro

Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) dokonało wyceny rocznych obligacji nominowanych w euro w formacie private placement. Wartość nominalna obligacji o terminie wykupu 22 stycznia 2021 r. wyniosła 200 mln euro, podał resort

Miraculum wykupiło wcześniej część obligacji serii Z5 o wartości 10 mln zł

Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Miraculum dokonało wcześniejszego wykupu ostatniej pozostającej dotychczas do spłaty części obligacji serii Z5 w liczbie 10 000 sztuk, o łącznej wartości 10 mln zł, podała spółka. Dzisiejsza transakcja zakończyła proces wykupu obligacji

Dekpol przydzielił obligacje serii F4 o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł

obligacji. W przypadkach określonych w warunkach emisji obligacji emitent zobligowany jest do dokonania obowiązkowego wcześniejszego wykupu obligacji. Ponadto obligatariusz uprawniony jest do złożenia emitentowi w określonych przypadkach żądania wcześniejszego wykupu obligacji" - podsumowano

Murapol wykupi przedterminem obligacje kilku serii o łącznej wartości 9,5 mln zł

, że powyższe uprawnienia zostały uruchomione, zgodnie z postanowieniami postanowień warunków emisji obligacji serii T, U, W i Z, tj. w momencie przedterminowego wykupu instrumentów dłużnych o terminie zapadalności przypadającym po dacie wykupu ww. serii obligacji, który to wykup został dokonany przez

Enea dokonała alokacji obligacji o wartości nom. 1 mld zł dla jednego podmiotu

Ustawy o obligacjach. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 tys. zł. Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej obligacji. Wykup obligacji zostanie dokonany przez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej obligacji. Datą wykupu obligacji jest 26 czerwca 2024 r. Oprocentowanie

Murapol otrzymał kolejne żądania wykupu obligacji serii T, U, W i Z

zł" - czytamy w komunikacie. W części uzasadnień ww. żądań podano, że zostały one złożone w związku z dokonaniem przez spółkę pośrednio zależną od Murapolu tj. (i) Partner przedterminowego wykupu obligacji serii A oraz (ii) Abadon Real Estate w przedmiocie

Obligacje WSiP serii WSIP01250917 wycofane z Catalyst po wcześniejszym wykupie

Warszawa, 07.10.2016 (ISBnews) - Obligacje Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych (WSiP) serii WSIP01250917 zostały wycofane z obrotu w ASO (Catalyst) w związku z dokonaniem ich przedterminowego wykupu i umorzeniem, podała spółka. Wydawnictwa Szkolne i

Braster chce przesunąć termin wykupu obligacji serii A na 9 listopada 2020 r.

;Przedmiotem obrad zgromadzenia obligatariuszy obligacji będzie zmiana warunków emisji poprzez podjęcie uchwał w sprawie: 1) dokonania zmiany terminu wykupu obligacji, zmiany terminu płatności odsetek i wprowadzenie mechanizmu częściowego wcześniejszego wykupu obligacji poprzez

BPS wnioskuje o zawieszenie obrotu obligacjami na Catalyst od 21 sierpnia

serii BPS0720 o łącznej wartości 80 mln zł, podał bank. "(...) Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., informuje, że w związku z zamiarem dokonania wcześniejszego wykupu wszystkich 80 000 sztuk (po 1 000 zł każda), wyemitowanych przez bank, obligacji serii BPS0720

Alior Bank wykupi pozostałe obligacje serii C o wartości 148,4 mln zł

2015 roku uchwałą nr 44/2015 w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji własnych serii C, będzie korzystał z prawa do dokonania wcześniejszego (przedterminowego) wykupu wszystkich pozostałych do wykupu obligacji serii C wyemitowanych w dniu 14 lutego 2012 roku" - czytamy w komunikacie

Grupa WP.pl zaktualizowała wartość zobowiązania wykupu Nocowanie.pl o 6,6 mln zł

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Grupa WP.pl dokonała aktualizacji zdyskontowanej wartości zobowiązania z tytułu posiadanych opcji do wykupu w spółce zależnej Nocowanie.pl o kwotę 6,6 mln zł. Aktualizacja będzie miała istotny wpływ na skonsolidowany wynik finansowy w IV

Voxel przydzielił obligacje serii F o łącznej wartości nom. 10 mln zł

Warszawa, 04.07.2016 (ISBnews) - Voxel dokonał przydziału 10 000 obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł , podała spółka. Wcześniej spółka informowała, że celem emisji obligacji serii F jest sfinansowanie wykupu obligacji serii E

LZMO nie wykupiło obligacji serii A na kwotę 2,95 mln zł

Warszawa, 28.07.2016 (ISBnews) - LZMO nie dokonało wykupu obligacji serii A wraz z odsetkami za ostatni okres odsetkowy za łącznie 2,95 mln zł. ?Do dnia przekazania niniejszego raportu spółka dokonała wykupu łącznie 668 sztuk obligacji serii A

DM Navigator:Deweloperzy z Catalyst wyemitowali obligacje na 970,7 mln zł w 2019

wykupili obligacje o łącznej wartości 202,4 mln zł. Tym samym skumulowana wartość wykupów dokonanych w ubiegłym roku wyniosła 812,3 mln zł. Wyłączając emisje obejmowane przez podmioty powiązane, okazuje się, że w 2019 r. wartość wykupów obligacji przekroczyła wartość nowo pozyskanych środków, co jest

Robyg umorzył obligacje serii E i część obligacji serii J

Warszawa, 16.07.2015 (ISBnews) ? Robyg dokonał umorzenia wszystkich obligacji serii E oraz części obligacji serii J, podała spółka. Umorzenie nastąpiło w związku z przedterminowym wykupem pozostałej części obligacji na okaziciela serii E tj. 100 000

mBank ma pożyczkę podporządkowaną wys. 250 mln CHF celem zwiększenia Tier II

Finansowego na zaliczenie tych środków do kapitału Tier II. "Przedmiotowy wykup 25 sztuk obligacji został dokonany według ich wartości nominalnej, to jest 10 mln CHF (36,205 mln zł według kursu NBP z dnia 21 marca 2018 r.) za każdą obligację powiększonej o należną kwotę odsetek

TVN wykupił przedterminowo obligacje senior notes o wartości nom. 43 mln euro

Warszawa, 15.09.2015 (ISBnews) - TVN Finance Corporation III AB (publ) - spółka zależna TVN - dokonało wykupu przed terminem zapadalności części obligacji senior notes o wartości nominalnej 43 mln euro, z terminem zapadalności w 2020 r., podał TVN

Miraculum wykupiło pozostałą część obligacji serii BB na 1,1 mln zł

Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Miraculum dokonało wykupu ostatniej pozostającej do spłaty części obligacji serii BB w liczbie 1 100 szt. o łącznej wartości 1,1 mln zł, podała spółka. "Wykup obligacji nastąpił poprzez zapłatę kwoty 1 017,75 zł

Mikrokasa wykupiła przedterminowo obligacje serii A, B i H o wartości 4 mln zł

Warszawa, 27.04.2015 (ISBnews) - Mikrokasa dokonała przedterminowego wykupu w celu umorzenia obligacji serii A, B i H o łącznej wartości nominalnej 4 mln zł, podała spółka. "Przedterminowym wykupem objęte zostały wszystkie obligacje serii A i H o

Obligatariusze Novavis zgodzili się na wcześniejszy wykup obligacji za 3 mln zł

wniosek spółki. Obligacje te zadebiutowały na rynku Catalyst w styczniu 2015 r. Wartość emisji to 3 mln zł. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 8,00% w skali roku. Data wykupu to 18 grudnia 2017 r. Na początku grudnia 2014 r. Novavis dokonał przydziału

JSW wykupiła przed terminem obligacje za 127,2 mln z ł i 22,7 mln USD

Warszawa, 04.09.2017 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wykupiła przed terminem obligacje o wartości 127,23 mln zł oraz 22,74 mln USD, poinformowała spółka. "W konsekwencji dokonania ww. wykupu, łączna wartość nominalna niewykupionych

Spółki Emperii wykupiły obligacje za 146,5 mln zł i wyemitowały za 68,5 mln zł

;Stokrotka Sp. z o.o. dokonała przedterminowego wykupu całości obligacji wyemitowanych w dniu 23 października 2015, nabytych przez Emperia Holding - wartość nominalna wykupionych obligacji 35 mln zł" - podano w komunikacie. Jednocześnie Elpro Ekon dokonała przedterminowego

Best TFI planuje przedterminowy wykup obligacji serii I na 30 marca (aktual.)

. Dzień wcześniejszego wykupu na został ustalony na 30 marca 2015 r., natomiast dzień ustalenia praw do świadczeń z obligacji na 20 marca 2015 r. "W dniu wcześniejszego wykupu na żądanie emitent dokona wykupu obligacji, płacąc obligatariuszom za każdą obligację kwotę

Best planuje przedterminowy wykup obligacji serii I na 30 marca

. Dzień wcześniejszego wykupu na został ustalony na 30 marca 2015 r., natomiast dzień ustalenia praw do świadczeń z obligacji na 20 marca 2015 r. "W dniu wcześniejszego wykupu na żądanie emitent dokona wykupu obligacji, płacąc obligatariuszom za każdą obligację kwotę

MF: Sześć banków ma mandat na organizację emisji 5-letnich euroobligacji

. W styczniu br. Ministerstwo Finansów dokonało wyceny rocznych obligacji nominowanych w euro w formacie private placement. Wartość nominalna obligacji o terminie wykupu 22 stycznia 2021 r. wyniosła 200 mln euro. Pod koniec 2019 r. resort poinformował, że w I kwartale 2020 r

CCC: Efekt przeszacowania wartości instrumentów finans. na wyniki to 2,9 mln zł

Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - CCC w wyniku prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej dokonało istotnych przeszacowań, podała spółka. Przeszacowanie wartości instrumentów finansowych z tytułu nabycia opcji będzie miało dodatni wpływ na wynik

Legimi przydzieliło 1 500 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 1,5 mln zł

. wykupiliśmy terminowo obligacje o łącznej wartości 4,3 mln zł" - powiedział prezes Mikołaj Małaczyński, cytowany w komunikacie. Legimi dokonało wczoraj przedterminowego wykupu 657 sztuk obligacji serii R na łączną kwotę 657 tys. zł. Pozostałą kwotę 1,2 mln zł Legimi wykupi do

LC Corp przeprowadził emisję obligacji na łączną kwotę 60 mln zł

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - LC Corp dokonał emisji czteroletnich niezabezpieczonych obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł, podała spółka. Data wykupu przypada 22 maja 2023 r. Wartość nominalna

Victoria Dom wykupiła obligacje o wartości 10 mln zł

Warszawa, 06.07.2015 (ISBnews) - Victoria Dom dokonała częściowego przedterminowego wykupu 10 tys. obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, podała spółka. Obligacje zostały wykupione poza rynkiem regulowanym. Ich ostateczny termin

Polnord wykupi przed terminem część obligacji serii NS2 o wartości 7,11 mln zł

praw do świadczeń na 3 listopada. "Spółka dokona wykupu obligacji, płacąc obligatariuszom za każdą obligację świadczenie pieniężne równe sumie wartości nominalnej obligacji, odsetek w wysokości 1,46 zł brutto za 1 obligację oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci

Robyg wykupi przed terminem 180 tys. obligacji serii J

Warszawa, 18.11.2015 (ISBnews) - Robyg korzystając z prawa dokonania przedterminowego wykupu obligacji serii J, których ostateczny termin wykupu przypada na dzień 20 grudnia 2016 roku podjął uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu 180 000 sztuk obligacji, podała spółka

Idea Bank ma term sheet w sprawie sprzedaży 65% akcji Idea Money

, przed zawarciem umowy sprzedaży powinien otrzymać od IM płatność tytułem uregulowania zobowiązań wynikających z obligacji IM na kwotę 100 mln zł, a ponadto bank i IM dokonają zmiany warunków emisji pozostałych obligacji IM, m.in. wydłużając termin ich wykupu o 7 lat. Zawarcie

Miraculum wykupiło część obligacji serii Z5 o wartości nom. 2 mln zł

Warszawa, 17.03.2016 (ISBnews) - Miraculum dokonało wcześniejszego wykupu 2 tys. obligacji serii Z5 o łącznej wartości nominalnej 2 mln zł, podała spółka. "Wcześniejszy wykup obligacji nastąpił poprzez zapłatę kwoty 1 039,72 zł za każdą z

Gino Rossi przeprowadzi wcześniejszy wykup obligacji serii B wartych 15 mln zł

prawa do dokonania wcześniejszego, przedterminowego wykupu (opcja call) w stosunku do wszystkich obligacji serii B wyemitowanych w dniu 1.10.2013 roku" - czytamy w komunikacie. Liczba sztuk obligacji objętych przedterminowym wykupem wynosi 15 000, ich łączna wartość

LC Corp wyemitował 2- i 4-letnie obligacje o łącznej wartości nom. 100 mln zł

. Wykup obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji" - czytamy w komunikacie. Obligacje dwuletnie zostały wyemitowane na następujących warunkach: data emisji - 19 października 2018 roku; data wykupu - 19 października 2020 roku, wartość nominalna jednej

BBI Development wykupił obligacje o łącznej wartości 35 mln zł

Warszawa, 23.02.2015 (ISBnews) - BBI Development dokonał wykupu obligacji trzyletnich serii BBD0215 o łącznej wartości nominalnej 21,45 mln zł oraz trzyletnich papierów serii BBI0215 o łącznej wartości nominalnej 13,55 mln zł, podała spółka. "

Hawe nie wykupiło obligacji serii K_01 o wartości nominalnej 20,8 mln zł

., jednakże z uwagi na to, że 8 sierpnia 2015 r. nie był dniem roboczym, termin wykupu obligacji przypada w pierwszym dniu roboczym po dniu wykupu, czyli w dniu 10 sierpnia 2015 r. Spółka nie dokonała wykupu obligacji w tymże dniu" - czytamy w komunikacie. Hawe podało, że

Fitch potwierdził ratingi BBB i AA-(pol) Gdańskich Autobusów i Tramwajów

, podała agencja. Równocześnie Fitch potwierdził międzynarodowy długoterminowy rating w walucie krajowej dla programu obligacji przychodowych do kwoty 285,4 mln zł oraz wszystkich emisji dokonanych przez GAiT w ramach tego programu na poziomie BBB+ i długoterminowy rating krajowy

MF dokonało wyceny obligacji nominowanych w euro o wartości 1,5 mld euro

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) dokonało wyceny 5-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w euro o wartości nominalnej 1,5 mld euro, podał resort. "Ministerstwo Finansów informuje, że 3 lutego br. dokonano wyceny

Copernicus Securities przydzielił obligacje o wartości nomin. 1,68 mln zł

Warszawa, 01.04.2016 (ISBnews) - Copernicus Securities dokonał przydziału 1 685 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 1,685 mln zł, podał broker. W kwietniu przypada termin wykupu poprzedniej serii obligacji spółki

Navigator: Deweloperzy z Catalyst wyemitowali obligacje na 500 mln zł w I kw.

deweloperów wyemitowało obligacje o wartości około 1,3 mld zł i dokonało wykupów papierów o wartości ok. 600 mln zł. Ok. jedną trzecią wykupów stanowiły wykupy przedterminowe. Obligacje na najwyższą kwotę wykupiły Dom Development, Ronson i Polnord. Analizą dot. I kw. 2018 r

MF dokonało wyceny obligacji nominowanych w euro o wartości 250 mln euro

października br. dokonano wyceny 2-letnich obligacji nominowanych w euro w formacie Private Placement" - czytamy w komunikacie. "Wartość nominalna obligacji o terminie wykupu w dniu 7 listopada 2018 r. wyniosła 250 mln euro. Rentowność obligacji wyniosła -0,06%, przy

AmRest wykupił w terminie obligacje o wartości 18,5 mln zł

Warszawa, 02.01.2015 (ISBnews) ?AmRest Holdings SE dokonał 30 grudnia terminowego wykupu 1 850 obligacji zdematerializowanych na okaziciela serii AMRE01301214 o wartości nominalnej jednej obligacji 10 000 zł oraz łącznej wartości nominalnej 18 500 000 zł, poinformowała spółka

CUBE.ITG wykupiło przedterminowo część obligacji serii D o wartości 5 mln zł

Warszawa, 22.05.2015 (ISBnews) - CUBE.ITG dokonał przedterminowego wykupu 5 000 zabezpieczonych odsetkowych obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł, podała spółka. "Przedterminowy wykup obligacji wynika z faktu, iż spółka

Medicalgrithmics wyemitowało obligacje serii A o łącznej wartości 50 mln zł

wykupie wszystkich obligacji krótkoterminowych zostanie przeznaczona na finansowanie kapitału obrotowego emitenta" - czytamy w komunikacie. Obligacje serii A są to emitowane na okres trzyletni obligacje na okaziciela. Wykup obligacji zostanie dokonany poprzez zapłatę kwoty

Rosja znalazła sposób na spłatę długów. Tyle że jest on nierealny

teraz dokonać „wyboru między pozbyciem się rezerw dolarowych, jakie jej jeszcze pozostały, wykorzystaniem nowych przychodów a niewypłacalnością". W ramach wcześniej nałożonych restrykcji Zachód zamroził 300 mld dol. rosyjskich rezerw, które znajdowały się na kontach zachodnich banków. Poza

EM&F zawarł umowy refinansowania, dokona spłaty obligacji

Warszawa, 11.05.2016 (ISBnews) - Empik Media & Fashion (EM&F) i jego spółki zależne zawarły umowy refinansowania, w związku z którymi EM&F zamierza 24 maja lub 25 maja br. dokonać wcześniejszego wykupu obligacji serii 2/2014, 3/2014 i 4/2014, podała spółka

Robyg wykupi przedterminowo obligacje serii G i H warte razem 35 mln zł

. "Zarząd spółki korzystając z prawa dokonania przedterminowego wykupu obligacji spółki serii G oraz obligacji spółki serii H, wyemitowanych zgodnie z warunkami emisji objętymi propozycją nabycia, odpowiednio, obligacji serii G z dnia 13 grudnia 2012 roku oraz obligacji serii H z dnia 19 grudnia 2012

i2 Development wyemitował obligacje serii H o łącznej wartości 30 mln zł

Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - i2 Development dokonał emisji i przydziału 30 tys. zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł i maksymalnym terminie wykupu przypadającym 26 września 2021 r., podała spółka

Abadon RE przydzielił obligacje o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł

poziomie 5% w stosunku rocznym, cel emisji: nie został określony" ? czytamy w komunikacie. Obligacje są zabezpieczone. Abadon ma prawo dokonać przedterminowego wykupu wszystkich lub części obligacji na własne żądanie. Spółka nie planuje wprowadzenia obligacji do

Przegląd informacji ze spółek

. mBank przyjmie do wykupu obligacje o łącznej wartości nominalnej 35 178 000 euro z terminem wykupu w 2020 r., obligacje o łącznej wartości nominalnej 72 417 000 euro z terminem wykupu w 2021 roku oraz obligacje o łącznej wartości nominalnej 39 970 000 euro z terminem wykupu w 2022 roku, podał bank w

Unibep wyemitował obligacje serii D o wartości nominalnej 30 mln zł

także prawo dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części obligacji na żądanie własne. Dzień przedterminowego wykupu na żądanie spółki może nastąpić wyłącznie w dniach płatności odsetek oraz nie może nastąpić wcześniej niż w dniu 7 lipca 2017 r. Kwota wykupu obligacji (w przeliczeniu na jedną

BBI Development wyemitowało 3-letnie obligacje o wartości nominalnej 15 mln zł

Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - BBI Development, w ramach istniejącego programu emisji obligacji, dokonał emisji oraz przydziału 15 000 nowych trzyletnich obligacji oznaczonych serią BBI0222 o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, podała spółka

Orbis może w ciągu 3 lat wykupić kilkanaście leasingowanych hoteli

Warszawa, 30.07.2015 (ISBnews) - Orbis może w perspektywie najbliższych trzech lat dokonać wykupu kilkunastu hoteli leasingowanych. Rząd wielkości wydatków na te transakcje to ponad 100 mln euro, poinformował dyrektor finansowy spółki Marcin Szewczykowski

Rubicon Partners przydzielił obligacje serii I i J o łącznej wart. 19,95 mln zł

. Jednocześnie spółka dokonała wykupu 20 350 sztuk obligacji na okaziciela serii H, czytamy w komunikacie. Wczoraj spółka podała, że wyemituje obligacje serii I o wartości nominalnej 20,3 mln zł oraz obligacje serii J o wartości nominalnej 6,3 mln zł. Obligacje są emitowane w celu

DM Navigator: Deweloperzy z Catalyst wyemitowali obligacje na 177,8 mln zł w br.

obligacji, pozyskując w ten sposób łącznie 177,8 mln zł. W tym samym czasie analizowane przez nas podmioty dokonały wykupów na łączną kwotę 187,4 mln zł. Oznacza to, że w pierwszych miesiącach 2019 r. pozyskany przez analizowane spółki nowy kapitał nie przekroczył poziomu wymagalnych w tym samym okresie

Mieszkanie w spadku. Czy lokale zakładowe, komunalne i spółdzielcze można odziedziczyć?

zdążył samodzielnie wykupu dokonać. Trzeba jednak pamiętać, że lokal zakładowy nabyć można wyłącznie wtedy, gdy jego właściciel podejmie decyzję o sprzedaży. Nie ma możliwości, by najemca wymusił na pracodawcy sprzedaż mieszkania. Mieszkanie zakładowe można odziedziczyć po zmarłym tylko wtedy, gdy ten