dokonać rewizji

Rewizje we francuskiej centrali Volkswagena

Policja przeprowadziła rewizje i skonfiskowała dane komputerowe w głównym biurze francuskiego przedstawicielstwa Volkswagena, które znajduje się w mieście Villers-Cotterets na północ od Paryża, a także w biurach niemieckiego koncernu w pobliżu paryskiego portu lotniczego Roissy

Goldman Sachs obniża prognozy dla Polski. Fatalne dane o PKB

Goldman Sachs obniża prognozy dla Polski. Fatalne dane o PKB

Analitycy Goldman Sachs dokonali rewizji dla trzech krajów w regionie - Węgier, Rumunii i Polski. Tylko w naszym przypadku prognoza została obniżona. Eksperci spodziewają się wzrostu PKB w Polsce w 2022 r. na poziomie 3,9 proc. Wcześniejsza prognoza zakładała 5,9 proc. - W

Wskaźnik WIRON jest poprawiany co kilka dni. Błędy w kalkulacjach

Wskaźnik WIRON jest poprawiany co kilka dni. Błędy w kalkulacjach

musi się cofnąć w czasie i nieprawidłowe wyliczenia wskaźnika poprawić. "Administrator podjął decyzję o rewizji wartości historycznych w celu zapewnienia zdolności indeksu do adekwatnego i rzetelnego pomiaru rynku, którego pomiar jest celem indeksu WIRON. Decyzja o dokonaniu rewizji została

Inflacja w lutym weszła w dorosłość. Rekord znów pobity

Inflacja w lutym weszła w dorosłość. Rekord znów pobity

. Ekonomiści szacowali, że wyniesie 18,6 proc. Niektórzy przewidywali nawet otarcie się o granicę 20 proc. Wydaje się jednak, że aż tak czarny scenariusz się nie zrealizuje. Możliwe, że nieco poprawia odczyt samej inflacji zmiana koszyka inflacyjnego, którego GUS dokonał, właśnie publikując najnowsze dane

FBI tropi korupcję wśród motoryzacyjnych związkowców. Po aferze w koncernie Fiat Chrysler

FBI tropi korupcję wśród motoryzacyjnych związkowców. Po aferze w koncernie Fiat Chrysler

W środę nocą polskiego czasu agenci FBI dokonali rewizji pod Detroit w domu Gary’ego Jonesa, szefa UAW - wpływowego związku zawodowego amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego. Jednocześnie FBI dokonało rewizji w położonym w Kalifornii domu byłego szefa UAW Dennisa Williamsa i w domu

Rafako liczy na kontakty warte ponad 1,1 mld zł w br., zrewiduje strategię

chcemy dokonać rewizji strategii, chcemy jeszcze raz przyjrzeć się kierunkom strategicznym. W horyzoncie 4-6 tygodni powinniśmy wrócić z rewizją obecnej strategii" - powiedziała także prezes. "Oferty, których złożenia się spodziewamy w najbliższym czasie, to kwota

Boryszew dokonał odpisu na kwotę 158 mln zł, bez wpływu na działalność

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Boryszew dokonał odpisu na utrata wartości firmy powstałej na rozliczeniu nabycia akcji Alchemia, ale mają one charakter księgowy i nie będą miały wpływu na płynność finansową oraz bieżącą działalność operacyjną, podała spółka

OT Logistics po rewizji planu naprawczego skupi się na działalności portowej

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - OT Logistics dokonało rewizji założeń planu naprawczego przyjętego 19 grudnia 2018 roku, podała spółka. Zarząd sformułował cele priorytetowe na lata 2020-2021, do których należy m.in. koncentracja działalności biznesowej na działalności portowej

Energa prowadzi przegląd realizowanej strategii rozwoju

zmiana głównego udziałowca determinują potrzebę dokonania rewizji planowanych działań. Obecnie jesteśmy na etapie przeglądu i analizy naszej strategii" - powiedział wiceprezes Dominik Wadecki podczas telekonferencji. Zaznaczył, że Energa nadal planuje kierunkować swoje

Mostostal Zabrze:Aktualizacja wyceny kontraktu obniży wynik o 19,9 mln zł w 2016

związku z prowadzonymi okresowymi rewizjami długoterminowych umów budowlanych w zakresie szacowanych przychodów i kosztów, po dokonaniu rewizji jednego z kontraktów krajowych realizowanego dla branży petrochemicznej, podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji budżetu przedmiotowego kontraktu, uwzględniając

Torpol dokonał 1,7 mln zł odpisu z tytułu pożyczki dla norweskiej spółki

sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Torpol pozostają w toku wykonywania czynności rewizji finansowej i tym samym nie można wykluczyć możliwości zmian w zakresie kwot powyższej operacji księgowej. Dokonana operacja księgowa nie wpływa w istotny sposób na bieżącą działalność

Los silników spalinowych dzieli UE. Spór Niemiec i Francji

Los silników spalinowych dzieli UE. Spór Niemiec i Francji

: Hiszpania, Belgia, Holandia, Dania, Szwecja i Irlandia.  - Nie mogę powiedzieć naszym przemysłowym gigantom Stellantis i Renault, które dokonały odważnego zwrotu ku elektryfikacji: poczekajcie, ostatecznie dojdziemy do elektryczności, ale pozostaniemy trochę przy silnikach spalinowych - stwierdził Le

CCC: Efekt przeszacowania wartości instrumentów finans. na wyniki to 2,9 mln zł

finansowy grupy i wyniesie 2,9 mln zł. W nawiązaniu do zawartych umów opcji nabycia pakietów mniejszościowych w spółkach eobuwie.pl, HR Group Holding S.? r.l., DeeZee oraz Karl Voegele AG dokonano rewizji prognoz otrzymanych od ww. spółek, stanowiących główny parametr wpływający

Boryszew uwzględni odpis Impexmetalu na 23,5 mln zł w raporcie za 2017 r.

również, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Boryszew pozostaje w toku przygotowywania, jak również wykonywania czynności rewizji finansowej ze strony audytora i tym samym nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie kwoty dokonanego

PE nie zatwierdzi obecnego porozumienia Rady ws. dystrybucji nowych środków

. Europosłowie chcą m.in. zmian w sposobie dystrybucji środków w poszczególnych latach, rewizji Wieloletnich Ram Finansowych (WWRF) na lata 2025?2027, wprowadzenia dodatkowych zasobów własnych i wdrożenia celów w dziedzinie klimatu i różnorodności biologicznej. Rezolucja na temat

UKNF: Nowa metodyka BION nie wpłynie na politykę dywidendową ubezpieczycieli 

jest narzędziem oceny ryzyka w działalności zakładów. Mając na uwadze nasze doświadczenia z poprzednio dokonanych ocen oraz postulaty rynku, podjęliśmy decyzje o zmianie metodyki BION, aby jeszcze lepiej móc ocenić ryzyko w działalności zakładów. To właśnie legło u podstaw tej rewizji. Jak poprzednio

XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Szok gospodarczy i nowe wyzwania

XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Szok gospodarczy i nowe wyzwania

. – Nie ulega zatem wątpliwości, że zachodzi potrzeba refleksji nad założeniami paktu. Ponadto, w związku z rosnącymi cenami gazu, ponownie widzimy powrót wielu krajów europejskich do wydobycia węgla kamiennego. Wciąż niepewna sytuacja w Ukrainie pokazuje, że Europejczycy muszą dokonać rewizji swojej

Morawiecki: Wzrost PKB będzie oscylował wokół 3% w tym roku

. Właśnie to oznacza, że tego eksportu tak naprawdę nie było" - tłumaczył Morawiecki. Według niego, należy dokonać rewizji wzrostu PKB za 2014 i 2015 r. ze względu na niejasności dotyczące danych o eksporcie. "Zresztą urzędy statystyczne na

Apator obniżył prognozę do 62 mln zł zysku netto w 2016 r. ze względu na Rectora

; - skonsolidowany zysk netto: 62 mln zł" - czytamy w informacji W osobnym komunikacie Apator podał, że Apator Rector dokonał rewizji kontraktów długoterminowych na podstawie: statusu negocjacji z kluczowymi klientami, analizy i doprecyzowania zakresu prac i weryfikacji harmonogramów

Agora: Pandemia uniemożliwi zrealizowanie celów finansowych strategii do 2022 r.

podstawie dokona rewizji planów strategicznych, zaznaczono. Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej

Agora prowadzi rozmowy w sprawie akwizycji

zarząd Agory nie wykluczył, że m.in. w związku z zaangażowaniem w Eurozet, może dokonać rewizji planu wydatków na rozwój nowych segmentów biznesowych i akwizycji, który w ramach aktualnej strategii opiewa na 0,5 mld zł do 2022 r. Agora jest m.in. większościowym właścicielem

Impexmetal dokonał odpisu aktualizacyjnego na kwotę 23,5 mln zł

. Sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Impexmetal pozostają w toku wykonywania czynności rewizji finansowej ze strony audytora i tym samym nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie kwoty dokonanego odpisu, wyjaśniono w komunikacie. Spółka podała, że ostateczna kwota odpisu

Cyfrowy Polsat stawia na umacnianie pozycji i wzrost liczby usług w 2019 r.

. Wcześniej Cyfrowy Polsat dokonał rewizji polityki dywidendowej i zamierza w okresie 2019-2021 zarekomendować wypłatę dywidendy w łącznej kwocie nie niższej niż 2,79 zł w przeliczeniu na jedną na akcję w trzech równych kwotach, czyli po co najmniej 0,93 zł na akcję do wypłaty w każdym roku w tym okresie

Rafako szacuje obecnie planowaną marżę na projekcie Jaworzno na ok. 5%

dochodzenie roszczeń od zleceniodawcy w kwocie nie niższej niż ok. 68 mln zł, wynika z komunikatu spółki. "Zarząd Rafako [...] informuje o dokonaniu przez podmiot zależny emitenta - spółkę pod firmą E003B7 [...] (SPV) rewizji budżetu na realizację projektu realizowanego na

Apator: Apator Rector ma dobre perspektywy, nowa kontraktacja da efekt w 2017 r.

. Apator podał dziś, że obniżył prognozę skonsolidowanego zysku netto na 2016 rok do poziomu 62 mln zł wobec 80 mln zł wcześniej, ze względu na istotny wpływ korekt dokonanych w spółce zależnej Apator Rector. Apator Rector dokonał rewizji kontraktów długoterminowych na podstawie

KGHM został włączony do indeksu FTSE4Good Index Series

Warszawa, 12.09.2018 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź został włączony do indeksu FTSE4Good Index Series, utworzonego przez FTSE Russell, podała spółka. "Status uczestnika FTSE4Good poprzedziła analiza dokonań spółki w zakresie raportowanych działań

Parlament Europejski wzywa do zatrzymania Nord Streamu 2. Angela Merkel przeciw

od głosu.  Aleksiej Nawalny został aresztowany w ostatnią niedzielę, kiedy wrócił do Rosji z Niemiec po leczeniu po próbie zamachu na jego życie dokonanej w sierpniu zeszłego roku podczas pobytu na Syberii. Rząd Niemiec poinformował, że ataku na Nawalnego dokonano za pomocą gazu bojowego

PKO BP oczekuje lekkiej poprawy marży odsetkowej w kolejnych kwartałach

obligacjach jest niemożliwa" - powiedział Jagiełło. "Po stronie depozytowej bank dokonał rewizji cen od 29 czerwca, nie identyfikujemy kolejnych możliwości zmiany po stronie depozytowej" - dodał wiceprezes Rafał Kozłowski. PKO Bank Polski

Rosja wciąga Zachód w pajęczynę narracji o Nord Streamach

udział w dywersji władz Ukrainy ani Rosji, ani też obywateli USA i Wielkiej Brytanii.  Dywersji według "NYT" mieli dokonać doświadczeni płetwonurkowie, którzy nie służyli w formacjach wywiadowczych, chociaż kiedyś mogli przejść specjalistyczne wyszkolenie w państwowej służbie.  Innymi

Ford i Jaguar Land Rover zapowiadają wielkie zwolnienia

Amerykański koncern ogłosił, że w sierpniu zakończy produkcję automatycznych skrzyń biegów w fabryce we francuskim Bordeaux, połączy centrale swoich spółek handlowych i finansowych w Wielkiej Brytanii, dokona rewizji działalności w Rosji, a także wycofa się z produkcji aut typu multivan. Ford zapowiedział też

PGE zakłada, że capex na 2016 r. będzie porównywalny z tegorocznym

prezentacji wyników spółki za III kwartał. PGE może dokonać rewizji przyszłych wydatków inwestycyjnych w ramach przeglądu strategii, którego wyniki powinny być gotowe do końca roku. "Rewizja capeksu to istotna część przeglądu strategii, pozostające

Rafako nie spodziewa się dalszych odpisów i korekt na kontraktach

Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Rafako ocenia, że w ramach uzdrowienia sytuacji w spółce dokonał wszystkich korekt i odpisów mogących obciążać wyniki spółki oraz że wprowadził szereg działań optymalizacyjnych, które przynoszą pierwsze efekty, poinformowała ISBnews p.o

Eurostat: Deflacja HICP w Polsce wyniosła 0,3% r/r w styczniu - dane zrewidowane

deflacja w Polsce wyniosła 1,7% r/r w styczniu br. Później jednak Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że ze względu na problemy techniczne Eurostat dokona rewizji danych o wskaźniku HICP dla Polski za styczeń i opublikuje je w poniedziałek. W całej UE inflacja HICP

Bumech: Wydobycie wzrosło o 15 r/r w I kw., spółka wdraża plan na czas pandemii

jest dobry czas na opracowywanie strategii rozwoju, jednak "w stosownym czasie" Bumech dokona przeglądu i rewizji kierunków strategicznych. "Jednocześnie informujemy, że emitent, w celu poprawy bezpieczeństwa płynności i funkcjonowania grupy kapitałowej

GUS: Eurostat poda w poniedziałek zrewidowane dane o HICP dla Polski za styczeń

Warszawa, 26.02.2016 (ISBnews) - Ze względu na problemy techniczne Eurostat dokona rewizji danych o wskaźniku HICP dla Polski za styczeń i opublikuje je w poniedziałek, 29 lutego, zapowiedział Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Wystąpiły problemy

Rosyjska mafia pierze pieniądze w klubach piłkarskich Europy

, popełnianych głównie poza państwami Unii. We wtorek prokuratura w Portugalii ogłosiła, że w ramach śledztwa przeprowadzono rewizje w 22 klubach piłkarskich, między innymi tak znanych jak lizbońskie Benfica i Sporting. Według komunikatu Europolu w środę dokonano też rewizji w 22

Wiarygodność kredytowa Polski zagrożona przez pandemię i konflikt z Brukselą. Ocena agencji S&P

Amerykańscy analitycy nie stworzyli całkowicie nowego raportu na temat Polski, a jedynie dokonali przeglądu obecnej sytuacji w naszym kraju. „Półroczne przeglądy mogą, w zależności od ich wyniku, skutkować skierowaniem ratingu do przeglądu przez komitet ratingowy, który może podjąć działania

Boryszew i Impexmetal ujmą ryzyka dot. zobowiązań Hutmenu w raportach za 2017 r.

raportu bieżącego roczne sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Boryszew pozostają w toku wykonywania czynności rewizji finansowej ze strony audytora i tym samym nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie kwoty dokonanego odpisu. Ostateczna kwota odpisu wraz z wynikami finansowymi spółki oraz jej

Rafako dokonało aktualizacji strategii na lata 2015-2018

Warszawa, 25.05.2016 (ISBnews) - Rafako dokonało aktualizacji Strategii stabilnego wzrostu grupy kapitałowej na lata 2015-2018, której celami jest m.in. wzmocnienie działań w obszarze badań i rozwoju, umocnienie pozycji krajowego lidera w zakresie przyjaznych środowisku

Przychody Esotiq & Henderson wzrosły o ok. 17% r/r do ok. 18,5 mln zł w XII

zaprzestaniu publikacji informacji o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach spółki. "Decyzja o zaprzestaniu publikacji jest wynikiem dokonanej przez zarząd rewizji zasadności przekazywania do publicznej wiadomości wstępnych, niezaudytowanych informacji w okresach

Sygnity: Aktualizacja wyceny projektów obniży wynik za 2016/2017 o ok. 62 mln zł

projektu z zakresu administracji publicznej, a dodatkowo dokonało aktualizacji szacunków budżetów pozostałych długoterminowych projektów informatycznych, poinformowała spółka. Powyższe zdarzenia będą miały negatywny wpływ na wyniki finansowe w sprawozdaniach za rok obrotowy 2016/2017 na poziomie około 62

BGK obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce do 4,2-4,3% w 2019 r.

tych krajach" ? powiedział Piotr Dmitrowski z Biura Badań i Analiz BGK, cytowany w materiale. W pierwszej połowie roku Europejski Bank Centralny wstrzymywał się z podejmowaniem luzowania monetarnego, ale już w III kwartale br. postanowił dokonać redukcji stóp oraz

Rosyjska cyberdyplomacja. Gest wobec USA i atak na Ukrainę

Do niedzieli sąd w Moskwie aresztował na dwa miesiące ośmiu z 15 zatrzymanych domniemanych członków przestępczej grupy hakerskiej REvil, jednego z najstarszych i najgroźniejszych syndykatów cyberprzestępczości.  O zatrzymaniu hakerów z grupy REvil, rewizji w ich mieszkaniach oraz konfiskacie

Prezydent podpisał ustawę o biegłych rewidentach

porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, oraz dokonanie zmian niezbędnych z punktu widzenia stosowania

KGHM: Projekt Ajax w Kanadzie nie uzyskał certyfikatu oceny środowiskowej

do Resortu Rybołówstwa i Oceanów Kanady i Resortu Zasobów Naturalnych Kanady. Odpowiedzialne resorty dokonają rewizji sprawy, a rząd federalny (złożony z różnych ministrów federalnych) ostatecznie określi, czy niekorzystne skutki projektu są uzasadnione, tak aby projekt mógł być procedowany pomimo

Morawiecki: Wzrost PKB sięgnie zapisanych w budżecie 3,6% w tym roku

Warszawa, 28.03.2017 (ISBnews) - Ocena polskiej gospodarki, dokonana przez Moody's Investors Service, który podniósł prognozę wzrostu PKB na ten rok o 0,3 pkt proc. do 3,2%, jest nadal zbyt ostrożna, uważa wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Oczekuje on

Torpol odpisał 11,36 mln zł w związku z aktywami w Norwegii

, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego roczne sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Torpol pozostają w toku wykonywania czynności rewizji finansowej i tym samym nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie kwoty dokonanych odpisów" - podsumowano

Qumak: Będzie wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne, c.d. przeglądu opcji

jednocześnie, że rozważy dokonanie rewizji swojej decyzji w sprawie przygotowania i złożenia wniosku w sprawie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zależnie od przebiegu oraz wyniku rozmów z nowymi inwestorami strategicznymi. Zarząd przewidywał prowadzenie przeglądu opcji

Mostostal Zabrze miał wstepnie 2,6 mln zł zysku netto w III kw. 2017 r.

informowała w raporcie bieżącym nr 13/2017 oraz 34/2017 ['jeden z kontraktów krajowych realizowanego dla branży petrochemicznej'], dokonaną w związku z zakończeniem okresowej rewizji długoterminowych umów budowlanych w zakresie szacowanych przychodów i kosztów. Efektem aktualizacji budżetu jest obniżenie

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu wzrósł o 0,7 pkt m/m w lutym

skład podlegały wyjątkowym zaburzeniom. Wynikały one: po pierwsze z corocznie przeprowadzanej przez GUS rewizji próby, na podstawie której wyliczana jest średnia wielkość zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw oraz wysokość średniego wynagrodzenia

Tempo wzrostu PKB w IV kw. br. spowolni do poniżej 5% r/r wg analityków

potwierdzają wbrew powszechnym oczekiwaniom, że Polska gospodarka pozostaje odporna na zawirowania w gospodarce światowej. Nasza prognoza wzrostu w całym roku (4,9%) staje się ponownie lekko konserwatywna, jednakże z rewizją w górę wstrzymujemy się do publikacji szczegółowych danych (30 listopada)"

OT Logistics kupi od Erste 20 tys. akcji Luka Rijeka za ok. 653 tys. zł

d.d. posiadanych przez fundusze Erste, opcja put przysługująca Erste nie zostanie wykonana w 2020 roku. Płatność z tytułu ww. częściowego wykonania przez Ereste opcji put zostanie dokonana w ratach, z których ostatnia przypada na koniec maja 2020 r., podano także. "Jak

Przegląd informacji ze spółek

miały wpływu na płynność finansową oraz bieżącą działalność operacyjną, podała spółka. OT Logistics dokonało rewizji założeń planu naprawczego przyjętego 19 grudnia 2018 roku, podała spółka. Zarząd sformułował cele priorytetowe na lata 2020-2021, do których należy m.in

Sfinks Polska przyjął aktualizację strategii na lata 2019-2022

wzrost cen i kosztu pieniądza, wysoki poziom dźwigni finansowej emitenta oraz rozwój narzędzi IT uzasadniają dokonanie przez zarząd spółki rewizji dotychczasowych założeń strategicznych emitenta i grupy kapitałowej przyjętych w 2017 r. celem ich lepszego dopasowania do bieżących warunków prowadzenia

Rafako opracuje strategie produktowe m.in. w zakresie elektromobilności

Agnieszka Wasilewska-Semail. "Będziemy kontynuowali realizację naszej strategii i nie przewidujemy jej głębokiej rewizji. Pojawią się natomiast nowe strategie produktowe" - powiedziała Wasilewska-Semail w rozmowie z ISBnews. "Z obszarów

Moody's obniżył ratingi Getin Noble Banku do B1 z Ba3 oraz do b3 z b2

Counterparty Risk Assessment): Not Prime (cr) oraz krótkoterminowego ratingu depozytów (ST Bank Deposits (Local & Foreign)): Not Prime. "W nawiązaniu do powyższego komunikatu agencji bank informuje, że decyzja Moody's o rewizji ratingu banku jest pochodną wyników grupy

Zamiast owocowych czwartków konsultacje z psychologiem. Firmy dostosowują benefity pracownicze do pandemii

błyskawicznie dokonały rewizji polityki benefitów pracowniczych, zamieniając bony zakupowe czy pakiety fitness na dodatki ukierunkowane na zdrowie, kondycję psychiczną i zwiększanie odporności pracowników. Ten trend widzimy już w Polsce – mówi Małgorzata Ohme, psycholożka i dziennikarka. Założyciele

Pracodawcy o zmianach przepisów o pracownikach delegowanych: 100 tys. kierowców z Polski straci pracę

pracodawcami. Kierowcy jeżdżą przez pięć dni w tygodniu, weekendy spędzają w domu. My - Polacy, Bułgarzy, Rumuni - śpimy w tym czasie w kabinach bez zaplecza socjalnego - mówi Kucharski. Rewizję dyrektywy popiera, w zwolnienia 100 tys. kierowców nie wierzy. - Te same organizacje pracodawców niedawno alarmowały

Apator chce w 2016 r. wrócić do poziomu wyników z 2014 r.

wysokomarżowe" - powiedział także prezes. Wskazał, że plan finansowy na przyszły rok nie będzie zakładał osłabienia dolara, ani innych walut na które grupa ma ekspozycję - euro i funta brytyjskiego. Dodatkowo spółka może w przyszłym roku dokonać rewizji

Mostostal Zabrze miał wstępnie 3,7 mln zł skons. zysku netto w II kwartale

. Powyższe wstępne wyniki finansowe uwzględniają kolejną aktualizację budżetu kontraktu dokonaną w związku z zakończeniem okresowej rewizji długoterminowych umów budowlanych w zakresie szacowanych przychodów i kosztów, podano również. "Efektem aktualizacji budżetu jest

SEP krytycznie o wykorzystaniu energii wiatrowej na lądzie w krajowym planie

SEP. "Na wstępie chcielibyśmy pozytywnie odnieść się do rewizji części polityk sektorowych dokonanej w projekcie Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030 oraz ich aktualizacji względem projektu Polityki Energetycznej Polski do roku 2040"

Na rynku walutowym trwa konsolidacja EUR/PLN w pobliżu 4,40

styczeń, jak i ze względu na rewizję w dół grudniowego wyniku. Z drugiej strony, silniej od prognoz wzrosły wynagrodzenia i lekki spadek odnotowała stopa bezrobocia. Patrząc całościowo, to mimo rewizji w dół, w amerykańskiej gospodarce w grudniu i w styczniu przybywało średnio ponad 200 tys. etatów na

Spalono dom byłej szefowej Narodowego Banku Ukrainy. Zemsta oligarchów?

dachu domu. Wyzwanie dla Ukrainy Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Arsenij Awakow stwierdził, że zamachu musiał dokonać wróg Ukrainy. I wskazał, że do podpalenia doszło w chwili, gdy do Kijowa przyleciała misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego, która ma rozmawiać o nowym kredycie dla Ukrainy

Próchnik zdecydował o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości

, że w przypadku, gdy do dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, sąd wyda postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w postępowaniu sanacyjnym, wówczas zarząd dokona rewizji swojej decyzji w przedmiocie przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości" - podsumowano

S&P Global Ratings zawiesił rating GetBacku 

, przeprowadzi przegląd oceny ratingu. Jeśli jednak nie otrzyma informacji, lub będą one niezadowalające do dokonania rewizji, wycofa rating dla spółki. S&P Global Ratings umieścił 18 kwietnia ratingi długo- i krótkoterminowy GetBack (oba na poziomie B) na liście obserwacyjnej ze

GUS skorygował wzrost PKB za 2016 r. do 3%, za 2017 r. - bez zmian: 4,6%

). Prezentowane dane dotyczące produktu krajowego brutto i jego elementów zostały zrewidowane w stosunku do poprzednio publikowanych z tytułu: * dokonania ostatecznego szacunku PKB za 2016 rok, * uwzględnienia pełniejszych informacji o wynikach dla całego roku

TXM poprawia asortyment i liczy na dalsze oszczędności m.in. w kosztach najmu

. Dodała, że spółka zaczęła planowanie długofalowe akcji promocyjnych pozwalające uzyskać atrakcyjny towar w dużym wolumenie zakupowym. "Dokonaliśmy m.in. rewizji kategorii Dom i ona się już zmienia. Obecnie mamy wspólne planowanie we wszystkich kategoriach, aby asortyment w

Kruk wróci do większych inwestycji w pod koniec br., spłaty w V na poziomie z IV

. W I kw. Kruk dokonał negatywnej aktualizacji wartości portfeli w kwocie -125 mln zł na skutek rewizji księgowych prognozowanych spłat w związku z pandemią COVID-19, co obniżyło wynik netto grupy do -62 mln zł. Kruk poinformował, że w I kw. spłaty z portfeli nabytych

Wydatki ograniczone do "niezbędnych". Grupa Azoty miała dobry rok 2019, ale koronawirus ma na nią wpływ

test na utratę wartości aktywów wykazał konieczność dokonania w IV kwartale 2019 r. odpisu aktualizującego wartość księgową majątku w spółce Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol”. To jednorazowe zdarzenie obniżyło skonsolidowany wynik EBITDA za 2019 r. o 28,8 mln zł, a

Sygnity: Operacje księgowe o wartości ok. 95,9 mln zł obniżą wyniki I półrocza

; - czytamy dalej. Rezerwy oraz odpisy zostaną ujęte w sprawozdaniach finansowych za I półrocze roku 2016/2017. "Jednocześnie emitent informuje, iż niezależnie od powyższych operacji księgowych aktualnie w toku czynności rewizji finansowej

Bank Millennium oczekuje, że rozliczenie transakcji z Visa nastąpi w III kw. br.

związku z przedłużającymi się ponownymi negocjacjami z VISA Inc. po rewizji transakcji dokonanej przez Komisję Europejską" - czytamy w raporcie. Finalizacja transakcji Visa będzie miała pozytywny wpływ na wyniki banku w 2016 roku. Bank Millennium

Gazprom obniżył cenę gazu dla Francji

gazu z Rosji. Według komunikatu Gazpromu po zawarciu obecnej ugody postępowanie przed arbitrażem zostanie zakończone. - Engie i Gazprom kolejny raz zademonstrowały, że można znaleźć rozwiązanie komercyjne, aby dokonać rewizji cen dostaw gazu z kontraktów długoterminowych. To

UE przeciw gazowemu OPEC

- Komisja Europejska może dokonać rewizji polityki energetycznej, jeśli taki kartel zostanie stworzony - powiedział w środę rzecznik UE Ferran Tarradellas Espuny. Nie sprecyzował, jakie konkretnie kroki może podjąć UE. Rosja od wielu miesięcy

Przegląd prasy

oczekują rewizji prognoz wzrostu PKB w górę w związku z poprawą nastrojów gospodarczych --9% firm z branży finansów i usług dla biznesu planuje teraz rekrutację pracowników w III kw. --Prezes Grupy Nowy Styl: Nie planujemy żadnych inwestycji w ciągu 2

Prawie 2 miliardy złotych odpisów KGHM

dolarów, czyli 1,99 miliarda złotych. 357 milionów dolarów z tej kwoty, czyli 1,39 miliarda złotych, wynika z dokonanego przez Sierra Gorda SCM odpisu z tytułu utraty wartości bilansowej aktywów, po uwzględnieniu efektu podatkowego, podał KGHM. Dokonane odpisy pozostają bez

Wzrost PKB spowolnił do 2,8-3,1% w IV kwartale 2019 r. wg analityków

%. Większość analityków podtrzymała na razie swoje prognozy na 2020 r. (w zakresie 3-3,7%), przyznając jednak, że rośnie ryzyko ich rewizji w dół. Dane za 2019 rok potwierdziły, że główną siłą napędową pozostaje popyt wewnętrzny - choć dynamika wzrostu konsumpcji prywatnej nieco

GNB:100% wagi ryzyka dla kredytów w CHF obniżyłoby lukę kapit. do ok. 600 mln zł

podporządkowanych, czy sprzedaż pakietu akcji DM Noble Securities stały się w praktyce niemożliwe do realizacji w zakładanej formule i czasie. "My nie lekceważymy kwestii kapitałowych. Z pewnością w kontekście kryzysu będziemy mieli pewne trudności. Być może będzie potrzeba rewizji

Zabawki, za którymi stoi prawie sto lat tradycji

szczegółowe przeszukanie domu, łącznie z podnoszeniem dywanów. Ojciec przeżył autentyczny szok, miał łzy w oczach – wspomina pan Mieczysław, który miał wtedy dziewięć lat. Konsekwencją rewizji było dokonanie przez Urząd Skarbowy tzw. domiaru podatkowego, co oznaczało ogromne obciążenie finansowe. W

GUS skorygował wzrost PKB za 2016 r. do 2,7% z 2,8%

krajowego brutto i jego elementów zostały zrewidowane w stosunku do poprzednio publikowanych z tytułu: ? dokonania ostatecznego szacunku PKB za 2015 rok, ? uwzględnienia pełniejszych informacji o wynikach dla całego roku 2016 dotyczących: finansów

Coface podtrzymał ocenę ryzyka Polski na poziomie A3, ale widzi ryzyko zmiany

Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - W ramach kwartalnych rewizji ocen ryzyka krajów Coface podtrzymał ocenę Polski na poziomie A3, podała instytucja. Może ona jednak ulec zmianie w trakcie roku, jeśli nasilą się czynniki zagrażające rozwojowi przedsiębiorstw, poinformował ISBnews

GUS skorygował wzrost PKB za wszystkie kwartały 2015 r. oraz I i II kw. 2014 r.

zrewidowane w stosunku do poprzednio publikowanych z tytułu: ? dokonania ostatecznego szacunku PKB za 2014 rok, ? uwzględnienia pełniejszych informacji o wynikach dla całego roku 2015 dotyczących: finansów przedsiębiorstw, handlu zagranicznego w zakresie

Wartość odpisów KGHM z tytułu testów na utratę wartości wynosi 494 mln USD

. Dokonane odpisy nie wpłyną na realizację polityki dywidend. "W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. przeprowadzone testy wskazały na zasadność ujęcia odpisu w kwocie 1 052 mln zł z tytułu

Fitch: Podatek bankowy i pomoc kredytobiorcom osłabią profile kredytowe banków

zdolność absorbowania strat dzięki kapitałowi. Fitch dokona rewizji ratingów polskich banków o dużej ekspozycji na kredyty walutowe w ciagu najbliższego miesiąca, podano także. (ISBnews)

Scenariusz wrześniowej podwyżki stóp w USA

. Inwestorzy w przypadku podwyżki stóp procentowych w USA skierują tam swój kapitał. Ponadto ciążą dwa czynniki wewnętrzne, ryzyko związane z budżetem Polski na rok 2017. Poza tym 9 września agencja Moody?s dokona rewizji krajowego ratingu. Zagrożenie z obniżką ratingu jest niewielkie, ale biorąc pod uwagę

Ceny ropy naftowej spadają pod wpływem informacji z Bliskiego Wschodu

konkurencji cenowej z Arabią Saudyjską, która również takiego cięcia niedawno dokonała. Obecnie ropa naftowa z Kuwejtu jest sprzedawana z dyskontem 65 centów na baryłce względem ropy saudyjskiej, co jest największym dyskontem od ponad dekady. Z kolei w minionym tygodniu na podobny ruch zdecydował się Iran

Bank Handlowy liczy na lekki wzrost kredytów detalicznych w II poł. br.

odzwierciedlone w rewizji naszych prognoz. Jest zaskoczenie po stronie pozytywnej" - powiedział Sikora. W ocenie ekonomistów Banku Handlowego, w 2020 roku polska gospodarka może odnotować spadek PKB o 4%, przy spadku konsumpcji o około 3,2% oraz spadku nakładów na środki trwałe o

Przegląd prasy

pomocników do zarządzania starym systemem opłat drogowych. Na razie bezskutecznie --Do 2023 r. Revolut chce obsługiwać 100 mln klientów ISBnews --MF: Moody's nie dokonał rewizji ratingu Polski --S&P

Rząd PiS zapożycza się najdrożej od dwóch lat. Mniej płacą Rumuni i Węgrzy

dokonają one przeglądu wiarygodności kredytowej Polski. Ubiegłoroczna pierwsza w historii obniżka polskiego ratingu przez agencję S&P wywołała spore osłabienie złotego. Piątkowe decyzje Fitch i Moody's będą pierwszymi

Zmasowany cyberatak na Ukrainę. W natarciu wirus Petya.A

ataku hakerów magistrat Kijowa przestał przyjmować zapłatę kartami płatniczymi. – Policja dostała zawiadomienia od kilku instytucji finansowych, na które dokonano ataków hakerskich. Problemem zajmują się teraz specjaliści z cyberpolicji – powiedział rzecznik Ukraińskiej Policji Państwowej

Fitch: Podatek bankowy i pomoc kredytobiorcom osłabią profile kredytowe (aktual)

% kredytów walutowych w sumie kredytów brutto), Bank Millennium (39,1%), mBank (31%), BOŚ (16,5%) i Eurobank (14%). BZ WBK również ma wysoki, 16-proc. udział kredytów walutowych, jednak ma większą zdolność absorbowania strat dzięki kapitałowi. Fitch dokona rewizji ratingów polskich

Grupa Azoty miała 372,86 mln zł zysku netto, 1,4 mld zł EBITDA w 2019 r.

trudną sytuacją na rynku siarki. Ponieważ prognozy cen siarki nie przewidują poprawy sytuacji w najbliższym czasie, przeprowadzony test na utratę wartości aktywów wykazał konieczność dokonania w IV kwartale 2019 r. odpisu aktualizującego wartość księgową majątku w spółce Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady

Przegląd prasy

dokonać rewizji celu NIM na 2019 r. po wynikach za II kw. --Cukrownia Strzelin inwestuje 12 mln zł w beztlenową oczyszczalnię ścieków --CDA zadebiutuje na rynku NewConnect w środę --GPW ogłosiła 40 uczestników Programu

Kurs funta poniżej 5 zł. Tak tanio nie było od stycznia 2014 r.

wtorek danych wynika, że rośnie deficyt Wielkiej Brytanii w handlu zagranicznym. Jak zauważa Mateusz Groszek, analityk Admiral Markets, konsensus ekonomistów zakładał odczyt na poziomie -10075 mln funtów, natomiast faktyczna wartość wyniosła -12409 mln funtów. Co więcej, dokonano rewizji poprzedniego

Przegląd prasy

spółek dystryb. Inter Cars wzrosła o 2,9% r/r do 627,6 mln zł w lutym --Boryszew dokonał odpisu na kwotę 158 mln zł, bez wpływu na działalność --OT Logistics po rewizji planu naprawczego skupi się na działalności portowej

Rating Polski. Mimo obniżenia wieku emerytalnego Fitch go nie zmienił. Moody's nie zaktualizował swojej oceny

zweryfikować Moody's, ale agencja podała w komunikacie, że 13 stycznia nie dokonała aktualizacji ratingu Polski. Według agencji ratingowej Moody's Polska ma rating A2, a według Fitch - A-. Fitch uzasadnił swoją decyzję solidnymi fundamentami makroekonomicznymi, w tym stabilnym

BM Reflex: Ceny paliw na stacjach mogą spadać o 4-7 gr/ l w przyszłym tygodniu

. Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej dokonała po raz kolejny nieznacznej rewizji w górę prognoz wzrostu produkcji ropy naftowej w USA. Według najnowszych szacunków w tym roku średnioroczny poziom produkcji wyniesie 9,3 mln bbl. W przyszłym zaś wzrośnie do 10 mln bbl/d

Przegląd prasy

w VIII produkcję własną opakowań, ma umowę na dostawy kanistrów --MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 404 mln zł --Agora nie wyklucza, że może dokonać rewizji budżetu akwizycyjnego w przyszłości