dokapitalizowanie spółki przez akcjonariuszy

Mabion otrzyma pożyczkę od akcjonariusza na spłatę kredytu w Santander BP

Warszawa, 15.07.2020 (ISBnews) - Mabion zawarł z Glatton Sp. z o.o. - kontrolowanym przez Macieja Wieczorka podmiotem powiązanym i akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio i pośrednio łącznie 11,85% akcji spółki - umowę pożyczki w kwocie 15 mln zł, podała spółka. Pożyczka

Akcjonariusz Polwaxu zażądał zwołania NWZ w sprawie podwyższenia kapitału spółki

. "Zgłoszona w niniejszym żądaniu inicjatywa [...] wynika z dostrzeganej przeze mnie konieczności dokapitalizowania spółki i ustabilizowania sytuacji spółki" - czytamy w uzasadnieniu żądania zwołania NWZ przez Krzysztofa Moskę. Oprócz podniesienia kapitału

TXM pozyska z emisji akcji i obligacji 31,9 mln zł

Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - TXM sfinalizował dokapitalizowanie spółki poprzez emisję akcji i obligacji o łącznej wartości 31,9 mln zł, podała spółka. Zarząd poinformował także o podpisaniu z bankami finansującymi umów zmieniających, które gwarantują spółce utrzymanie linii

Akcjonariusze The Dust zdecydują 12 XI o emisji do 225 tys. akcji po 8 zł/szt.

innych (mniejszych) produkcji zgodnych ze strategią rozwoju spółki, emitent planuje pozyskać 1,8 mln zł [...]. Mając na uwadze, że: zainteresowanie dokapitalizowaniem The Dust wyraziły trzy osoby, które są zaangażowane w rozwój spółki, zwłaszcza poprzez uczestnictwo w finansowaniu produkowanych przez

Qumak rozpoczął przegląd opcji strategicznych celem pozyskania inwestora

Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Qumak podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, mogących wesprzeć kontynuację działalności, w związku z niepowodzeniem transakcji polegającej na dokapitalizowaniu spółki kwotą 35 mln zł w ramach objęcia akcji serii M oraz

Akcjonariusze Polnordu zdecydowali o emisji do 75 mln nowych akcji bez pp

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Polnordu zdecydowali o emisji do 75 mln nowych akcji serii T z wyłączeniem prawa poboru, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 65 386

EuroRating podtrzymał rating BB GetBacku z perspektywą stabilną

uchwałę nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z dnia 28 marca 2018 r. o emisji 20 mln nowych akcji serii F oraz dokonaną wpłatę na jej poczet (w postaci udzielonej pożyczki do kwoty 85 mln zł) przez głównego akcjonariusza spółki" ? czytamy w komunikacie

Unified Factory ustalił warunki transakcji z potencjalnym inwestorem

Factory podpisał list intencyjny z potencjalnym inwestorem, zakładający podjęcie negocjacji umożliwiających nabycie przez inwestora od wybranych akcjonariuszy-założycieli pakietu akcji spółki oraz dokapitalizowanie jej bieżącej działalności lub nawiązanie innej formy strategicznej współpracy, pozwalającej

Akcjonariusze BOŚ przyjęli harmonogram dokapitalizowania banku

czerwiec 2016 r., podała instytucja. Z wnioskiem o zwołanie NWZ, którego jednym z punktów było zatwierdzenie harmonogramu podwyższenia kapitału spółki, wystąpił główny akcjonariusz BOŚ Banku - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość dokapitalizowania

Akcjonariusze Polwaksu zdecydowali o emisji 20,6 mln akcji z prawem poboru

na 31 lipca 2019 r. Za każdą akcję spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi spółki będzie przysługiwało 1 (jedno) prawo poboru akcji nowej emisji. "Akcjonariusze zdecydowali dziś, że najlepszym sposobem dokapitalizowania spółki będzie emisja z

The Dust i 3 inwestorów rozważają emisję akcji w zw. z 'Cyklem Inkwizytorskim'

strategią rozwoju spółki, rozważa się przeprowadzenie procesu dokapitalizowania spółki" - czytamy w komunikacie. "Spółka i inwestorzy ustalili, że rozpatrzą rozwiązanie polegające na zaoferowaniu inwestorom przez spółkę akcji w podwyższonym kapitale zakładowym emitenta

Fortuna na ratowanie gazowego giganta. Niemcy płacą rachunek za rozstanie z Gazpromem

Fortuna na ratowanie gazowego giganta. Niemcy płacą rachunek za rozstanie z Gazpromem

gazem elektrownię Gönyu na Węgrzech przy granicy ze Słowacją, a także części zagranicznych spółek, których nazw KE nie podała. Wśród nich mogą być udziały w elektrowniach atomowych i wodnych w Szwecji, które Uniper obiecał odstąpić Fortumowi, swojemu dotychczasowemu głównemu akcjonariuszowi

Akcjonariusze Polnordu zdecydują 23 X o emisji do 75 mln akcji serii T

spółki. Dokapitalizowanie spółki poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego umożliwi również obniżenie kosztów finansowania jej działalności" - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwał. Intencją zarządu spółki, z zastrzeżeniem efektów procesu book building oraz z

Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o emisji akcji serii F

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii F w drodze subskrypcji prywatnej, podała spółka

Akcjonariusze Mabionu udzielą spółce pożyczek w łącznej wys. do 15 mln zł

akcjonariuszy, będących założycielami spółki, którzy zgodzili się na dokapitalizowanie spółki kwotą nie niższą niż 15 mln zł w 2020 r. "Wypracowana przez nas w pierwszym kwartale bieżącego roku nowa strategia rejestracyjna wymaga pewnego przeformatowania sposobu finansowania

Energa dokapitalizuje PGG kwotą 100 mln zł

Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. kwotą 100 mln zł przez spółkę zależną Energa Kogeneracja Sp. z o.o." - czytamy w komunikacie. Kwota dokapitalizowania ma stanowić wsparcie PGG w rozbudowie działalności i uzyskiwaniu efektów synergii z dołączenia aktywów produkcyjnych KHW

Polimex-Mostostal przygotuje emisję do 150 mln akcji bez prawa poboru

prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy" - czytamy w komunikacie. Zarząd dostrzega konieczność dokapitalizowania spółki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę nie większą niż 300 mln zł poprzez emisję akcji serii T w liczbie nie

Nextbike GmbH będzie głównym akcjonariuszem Nextbike Polska

Nextbike Polska - niemiecki Nextbike GmbH - dokapitalizuje spółkę kwotą ponad 11 mln zł poprzez objęcie całej emisji akcji serii E i planowanej emisji serii F - łącznie 565 tys. akcji po cenie 19,47 zł za akcję. Tym samym stanie się największym akcjonariuszem posiadającym, po sfinalizowaniu transakcji

Prezes Celon Pharma rozważa dokapitalizowanie Mabionu poprzez Glatton 

opartego na Esketaminie u pacjentów z depresją jednobiegunową. "Przede wszystkim, ja - jako inwestor Maciej Wieczorek poprzez Glatton jestem inwestorem zaangażowanym w Mabion, więc moje deklaracje w tym zakresie są jasne. Tak, rozważam dokapitalizowanie spółki Mabion przez

Famur: Przejęcie kontroli na Famakiem przez TDJ wspomoże pozostałe segmenty

funkcjonowanie grupy, poinformował ISBnews prezes Famuru Mirosław Bendzera. "Wspólnie z głównym akcjonariuszem wypracowaliśmy, w naszej ocenie, optymalne rozwiązanie dla Grupy Famak, które przewiduje realizację przez TDJ programu reorganizacji segmentu 'Surface'. Zaangażowanie TDJ

Mabion chce uzyskać dopuszczenie MabionCD20 w EMA bezpośrednio w dużej skali

głównych akcjonariuszy, będących założycielami spółki, dokumenty wspierające, zgodnie z którymi zadeklarowali oni dokapitalizowanie spółki kwotą nie niższą niż 15 mln zł w 2020 r. "Dokapitalizowanie, zgodnie z deklaracją akcjonariuszy z dnia 16 marca 2020, będzie następowało

Elektrobudowa: Banki oczekują objęcia kontroli nad spółką przez nowego inwestora

informacją nie został w żaden sposób zidentyfikowany, wskazany, zarekomendowany lub zasugerowany przez finansujących) obejmie pakiet kontrolny akcji spółki; ii] w chwili obecnej cały czas trwają negocjacje pomiędzy spółką i finansującymi w przedmiocie wspominanej restrukturyzacji

Redan: TXM ma około roku na poprawę wyników

nie widzimy powodów, żeby nie miało nam się udać" - podkreślił prezes Kruszyński. W połowie sierpnia br. TXM sfinalizował dokapitalizowanie spółki poprzez emisję akcji i obligacji o łącznej wartości 31,9 mln zł. Obligacje i akcje serii G zostały objęte m.in. przez

Brand24 liczy, że dzięki dokapitalizaniu wróci do wzrostu bazy klientów

zawarli porozumienie akcjonariuszy Brand24 - umowę inwestycyjną polegającą na zapewnieniu spółce finansowania poprzez udzielenie spółce pożyczki w wysokości 600 tys. zł i dokapitalizowanie spółki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w ramach emisji 130 tys. akcji serii J

Przegląd informacji ze spółek

zł netto. Akcjonariusze CD Projekt zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 28 lipca, o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. Ryvu Therapeutics po ostatnim dokapitalizowaniu spółki

Przegląd informacji ze spółek

roku, podała spółka w komunikacie. Erbud ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji własnych po cenie 40 zł za sztukę i za maksymalnie łącznie 16,5 mln zł (razem z kosztami nabycia), podała spółka. Akcjonariusze CEZ zdecydowali o

Larq FIZ objął 65 tys. akcji Brand24 za 1,38 mln zł

polegającą na zapewnieniu spółce finansowania poprzez udzielenie spółce pożyczki w wysokości 600 tys. zł i dokapitalizowanie spółki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w ramach emisji 130 tys. akcji serii J. Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do monitoringu

Akcjonariusze Getin Noble Banku zdecydowali o emisji akcji serii D i E

Nadzoru Finansowego (KNF), zakłada dokapitalizowanie kwotą prawie 1 mld zł w ciągu dwóch lat i będzie to kwota gwarantowana przez głównego akcjonariusza. Łączny wzrost funduszy własnych banku realizowany w drodze podwyższenia kapitału w 2018 r. wyniesie 390 mln zł. Getin Noble

Przegląd informacji ze spółek

Idea Bankiem, ale nawet w przypadku fiaska obu scenariuszy GNB sobie poradzi - nawet bez sprzedaży aktywów i dokapitalizowania przez głównego akcjonariusza. Asseco Poland wygrało 9 postępowań o łącznej sumie ponad 16,5 mln zł brutto, w związku z czym wdroży e-Usługi związane

Radpol: mBank oczekuje dokapitalizowania spółki kwotą minimum 10 mln zł

przekazanie radzie nadzorczej spółki informacji, iż bank oczekuje włączenia się przez akcjonariuszy spółki do procesu restrukturyzacji spółki, poprzez podniesienie kapitału w kwocie pozwalającej na istotne wzmocnienie płynności spółki. Wyrażone w piśmie oczekiwania banku odnośnie poziomu dokapitalizowania

Przegląd informacji ze spółek

dla Nextbike Polska, Nextbike GmbH obejmie ponad 51% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, podał Nextbike Polska. Dotychczasowy akcjonariusz mniejszościowy Nextbike Polska - niemiecki Nextbike GmbH - dokapitalizuje spółkę kwotą ponad 11 mln zł poprzez objęcie całej emisji akcji serii E i

Akcjonariusze Alma Market zdecydują 4 stycznia o emisji do 5,5 mln akcji bez pp

uzasadnione jej interesem. "Celem emisji jest dokapitalizowanie spółki w przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego - sanacyjnego spółki przez właściwy sąd. Emisja akcji z wyłączeniem prawa poboru zapewni możliwość szybkiego przeprowadzenia podwyższenia kapitału

Przegląd informacji ze spółek

wyrok o odrzuceniu oferty spółki w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Elektrownię Ostrołęka, podała spółka. P.A. Nova ma umowę na sprzedaż 100% udziałów P.A. Nova Invest 3, będącej właścicielem parku handlowego w Myszkowie, za 882 500 euro, podała spółka

Akcjonariusze Komputronika 19 września zdecydują o emisji obligacji zamiennych

. "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwala, co następuje: §1. 1. Upoważnia zarząd spółki do emisji nie więcej niż 979 394 obligacji na okaziciela zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii G lub kolejnych serii akcji spółki

Elektrobudowa: Starhedge złożył warunkową ofertę objęcia do 32,99% akcji spółki

ewentualne prowadzenie dalszych działań związanych z procesem dokapitalizowania spółki z udziałem Starhedge uzależnione jest m.in. od złożenia przez Starhedge wiążącej oferty oraz od decyzji akcjonariuszy spółki, podjętych w trakcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. 13 września

TXM uzgodnił z bankami warunki finansowania na kolejne 12 miesięcy

, utrzymania określonego poziomu wskaźników, a także ustanowienia dalszych zabezpieczeń na rzecz banków. "Po przekonaniu naszych akcjonariuszy co do zasadności dokapitalizowania spółki, udało nam się zamknąć drugi najważniejszy element tego projektu ? wynegocjowanie z naszymi

Przegląd informacji ze spółek

pracowników, podał Awbud. Planowane zwolnienia będą dotyczyć ograniczonej grupy pracowników, zatrudnionych aktualnie w dziale wykonawstwa własnego. Akcjonariusze LPP zdecydowali na walnym zgromadzeniu o emisji przez spółkę obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł

Bloober Team zakończył przegląd opcji strategicznych

-diligence ocenili spółkę pozytywnie i byli skłonni ze swej strony do wielu ustępstw, by móc stać się częścią naszych przyszłych planów" - czytamy w liście prezesa Piotra Babieno do akcjonariuszy. "Najbardziej zaawansowane rozmowy spółka prowadziła i wciąż prowadzi z

Redan obejmie akcje TXM za 7,9 mln zł, Concordia - obligacje zam. za 20 mln zł

Warszawa, 13.08.2018 (ISBnews) - Redan i 21 Concordia 1 s.a.r.l. zawarli umowę jako akcjonariusze TXM w konsekwencji zaplanowanego dokapitalizowania przez nie TXM, podał Redan. Redan obejmie akcje TXM za 7,9 mln zł, Concordia - obligacje zamienne na akcje za 20 mln zł

Lufthansę wesprze nacjonalizacja. Dostanie 9 mld euro od rządu Niemiec

zatwierdziła także bezpośrednie dokapitalizowanie linii lotniczych przez rząd Niemiec.  Zgodnie z tym planem niemiecki rząd za 0,3 mld euro obejmie 20 proc. akcji Lufthansy i dostanie fotele w radzie nadzorczej spółki. Ponadto rządowy Fundusz Stabilizacji Gospodarki (WSF) za 5,7 mld euro kupi nieme

Spółka Qumaka otrzyma do 2,8 mln zł pożyczki od Euvic

sposób na wsparcie Qumak w historycznie najtrudniejszym dla spółki momencie. Dynamika, z jaką działa Euvic pozwala mi zachować nadzieję na dokończenie procesu dokapitalizowania i sprawnego połączenia spółek" ? powiedział prezes Qumaka Sławomir Połukord, cytowany w komunikacie

Trakcja PRKiI miała 111,01 mln zł straty netto, 117,09 mln zł straty EBIT w 2018

jest zapewnienie dodatkowego finansowania kredytowego, gwarancyjnego oraz dokapitalizowania spółki" - napisał prezes Marcin Lewandowski w liście do akcjonariuszy. "W celu dywersyfikacji branżowej i geograficznej oraz uniezależnienia się od podwykonawców postawiliśmy

PGE GiEK obejmie udziały w PGG o wartości 100 mln zł 

, Węglokoks oraz Towarzystwo Finansowe Silesia. PGG nie jest kontrolowana przez żadnego z akcjonariuszy. Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r

Akcjonariusze Auto Partner rozpoczęli sprzedaż do 12,47 mln akcji w ramach ABB

pozyskanych środków netto ze sprzedaży akcji na dokapitalizowanie spółki pod warunkiem podjęcia odpowiedniej uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy" - czytamy dalej. Bank Zachodni WBK S.A. został wybrany jako prowadzący księgę popytu w procesie ABB

Idea Bank liczy na spadek kosztów finansowania w dłuższym horyzoncie 

do wzmocnienia pozycji kapitałowej. Pruski poinformował, że Idea Bank czeka na zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) planu wzmocnienia kapitałów, który zakłada m.in. dokapitalizowanie przez głównego akcjonariusza. "Będziemy

Cedrob nie planuje wykupu akcji i wycofania Gobarto z giełdy

dokapitalizowanie. Jestem przekonany, że dzięki skutecznie realizowanej strategii, przyjętej przez zarząd w 2015 roku, spółka będzie systematycznie zwiększać swoją wartość dla akcjonariuszy" - powiedział Goździkowski, cytowany w komunikacie. Podczas najbliższego nadzwyczajnego

Przegląd informacji ze spółek

). Vistal Gdynia w restrukturyzacji odnotował 7,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Tarczyński odnotował 6,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Adiuvo Investment zadebiutuje w poniedziałek na rynku głównym GPW

zakładowego tych spółek, udzielenie im pożyczek lub inną formę finansowania projektów prowadzonych przez spółki zależne, pokrycie kosztów administracyjnych i operacyjnych, dokapitalizowanie funduszu (Grupa przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju utworzyła 10-letni fundusz Joint Polish Investment

Przegląd informacji ze spółek

oraz wynik grupy, podała spółka. Altus TFI odnotowało 1,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 16,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. CD Projekt odnotował

Qumak: Będzie wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne, c.d. przeglądu opcji

zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 4 września 2018 roku, mającej na celu podwyższenie kapitału zakładowego Qumak poprzez emisję akcji serii M i N, a w konsekwencji brakiem dokapitalizowania spółki kwotą 35 000 000 zł przez inwestorów (o odstąpieniu od podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii

Komputronik podejmie działania w celu emisji akcji lub obligacji zamiennych

zwykłych na okaziciela kolejnej serii o wartości nominalnej 0,1 zł każda. "Możliwość dokapitalizowania spółki przez wybranego inwestora lub inwestorów poprzez zaoferowanie takiemu Inwestorowi lub Inwestorom odpowiednio akcji lub obligacji zamiennych na akcje spółki, jest

Przegląd informacji ze spółek

dywidendy na rzecz swojego jedynego akcjonariusza, tj. Stalexport Autoroute 5 lutego 2019 r. Kruk oczekuje, że zamknięcie transakcji zakupu Wongi nastąpi w ciągu kilku tygodni. Kruk wyłoży co najmniej 100 mln zł na dokapitalizowanie spółki, poinformowali przedstawiciele zarządu

Braster miał 15,54 mln zł straty netto, 13,72 mln zł straty EBIT w 2019 r.

akcjonariuszy. Zaznaczył, że obecny zarząd spółki krytycznie odnosi się do polityki finansowej poprzedników. Kwestia spłaty obligacji serii A, jest obecnie najtrudniejszym wyzwaniem stojącym przed spółką. "Kardynalnym strategicznym błędem rzutującym do

Biomed-Lublin zdecydował o podwyższeniu kapitału w drodze emisji akcji serii P

akcję" - czytamy w komunikacie. W ocenie zarządu wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki w związku z emisją akcji serii P jest uzasadnione koniecznością pozyskania przez spółkę środków finansowych na uzupełnienie kapitału obrotowego, sfinansowaniem

Walne TXM zdecydowało o emisji akcji i obligacji zamiennych na akcje

konwersji obligacji wyniesie 2 zł za akcję. Główni akcjonariusze - Redan oraz 21 Concordia - zapowiedzieli wcześniej udział w emisji akcji oraz objęcie oferowanych obligacji za łączną kwotę min. 25 mln zł. Planowane dokapitalizowanie spółki ma na celu przyspieszenie realizacji

EuroRating obniżył rating GetBack do B+, perspektywa negatywna

GetBack na poziomie BB zakładał realizację pełnego planu ogłoszonego przez spółkę na początku marca 2018 r. w zakresie jej dokapitalizowania dwoma emisjami nowych akcji na łączną kwotę co najmniej 500 mln zł, co według szacunków agencji miało istotnie wzmocnić i ustabilizować pozycję płynnościową i

Przegląd informacji ze spółek

Portfel zamówień Feerum ma obecnie wartość ok. 351,9 mln zł, z terminem realizacji w latach 2018-2020, podała spółka. Feerum odnotowało 7,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2018 r

Akcjonariusze PBKM zdecydują 14 X o emisji nowych akcji serii M bez pp 

akcje wyniesie 218 407 700 zł, wynika z projektów uchwał na NWZ. Projekt uchwały zakładający podwyższenie kapitału zakładowego o emisję akcji serii M został zgłoszony przez uprawnionego akcjonariusza spółki, tj. Active Ownership Fund. Kapitał

Inwestorzy mają umowę z PGG ws. łącznego jej dokapitalizowania na 1 mld zł

dokapitalizowanie PGG w trzech etapach przez PGE GiEK, Enea S.A., Energa Kogeneracja sp. z o.o., PGNiG Termika S.A. i Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. na łączną kwotę 1 mld zł" - czytamy w komunikatach. Spółki podały osobno, że: PGE GiEK zobowiązała

Akcjonariusze Kerdos zdecydują 5 czerwca o emisji do 5,33 mln akcji na rozwój

prywatnej. Cena emisyjna akcji serii J zostanie ustalona przez zarząd, podano również. "W opinii zarządu spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (?) leży w interesie spółki, pozwalając na optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach subskrypcji

Przychody TXM spadły o 12% r/r do ok. 28 mln zł w sierpniu

Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM w sierpniu 2018 r. wyniosła ok. 28 mln zł, co oznacza spadek o 12% w skali roku, podała spółka. W ujęciu narastającym

Quercus utworzy fundusz R1 FIZ, które odkupi obligacje GetBack

. R1 FIZ zostanie dokapitalizowany kwotą ok. 86 mln zł przez Quercus TFI i fundusz Q1 FIZ w proporcji 50/50. "Powyższa decyzja może wpłynąć na wysokość kwoty rekomendowanej do podziału między akcjonariuszy Quercus TFI S.A. z zysku za rok 2017. Zwyczajne Walne

Przychody TXM spadły o 20% r/r do ok. 29 mln zł we wrześniu

Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM we wrześniu 2018 r. wyniosła ok. 29 mln zł, co oznacza spadek o 20% r/r, podała spółka. "Poziom sprzedaży w

Przegląd informacji ze spółek

-2021 zakłada, że podstawowym źródłem wzmocnienia kapitałów w 2017 roku będzie dokapitalizowanie przez dotychczasowych akcjonariuszy - Pocztę Polską oraz PKO Bank Polski łączną kwotą 90 mln zł, podał bank. Pocztowy zakłada, że dokapitalizowanie to będzie proporcjonalne do udziałów, posiadanych przez obu

Przegląd informacji ze spółek

odnotował 1 421 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 1 657 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PKN Orlen planuje zwiększenie płynu do dezynfekcji rąk z ok. 2,5 mln litrów w marcu do ok. 4,5 mln

Akcjonariusze Groclin zdecydują 7 IX o upoważnieniu do emisji max 4 mln akcji

konsekwencją wprowadzenia instytucji kapitału docelowego. Możliwość dokapitalizowania spółki przez wybranych inwestorów w trakcie realizacji procesów akwizycyjnych stanowi uzupełnienie kompetencji zarządu do skutecznego i szybkiego poszerzania działalności spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwia elastyczne i

Akcjonariusze Qumaka zdecydują 10 VIII o emisji do 30 mln akcji serii M bez pp

projekcie uchwały. Emisja akcji serii M będzie miała charakter subskrypcji prywatnej, a dotychczasowi akcjonariusze w całości zostaną pozbawieni prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii M (pozbawienie prawa poboru). Cenę emisyjną akcji ma ustalić zarząd spółki, wynika również w

PIT ASI rusza z zapisami na akcje od 18 VI, debiut na NC III/IV kw. br.

wprowadzenia akcji na NewConnect. "Celem naszej oferty jest dokapitalizowanie spółek portfelowych, a także zaangażowanie w kolejne projekty z branży nowych technologii" - dodał Bugajski. "Nasza strategia inwestycyjna obejmuje docelowo

Grupa WB chce rozszerzyć licencyjną produkcję dla US Army

sektora przemysłu zbrojeniowego w Polsce, który na całym świecie jest dostawcą technologii dla całej gospodarki. "Rola PFR jako inwestora jest znacząca. Posiadanie takiego akcjonariusza daje nam poczucie pewności oraz możliwość pokazania, że spółka jest stabilna. To ważne

Hollywood chce przeprowadzić emisję akcji, aby pozyskać 15 mln zł na rozwój

Warszawa, 25.03.2019 (ISBnews) - Hollywood chce przeprowadzić emisję akcji, zapewniającą również optymalizację struktury finansowania, podała spółka. Przyspieszy to ekspansję rynkową, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Akcjonariusze zdecydują podczas zwołanego na 19 kwietnia

Przegląd informacji ze spółek

Orbis i jego wybrane spółki zależne zawarły z Accor oraz wybranymi spółkami zależnymi Accor umowę sprzedaży całej hotelowej działalności serwisowej (tzw. light asset business) prowadzonej bezpośrednio przez Orbis w Polsce (tzw. Departament Usług) oraz, pośrednio przez jego

Elektrobudowa: Szanse na uzgodnienie termsheet do 17 IX są znikome

. Emitent szacuje, co wskazano już w raporcie bieżącym [...] z dnia 10.09.2019 r., że w ramach tych procesów niezbędne jest pozyskanie dodatkowego finansowania na poziomie 60-80 mln zł, a kluczowe dla procesu decyzje muszę zostać podjęte przez akcjonariuszy i instytucje finansowe najpóźniej do końca

Przegląd informacji ze spółek

prowadzonych rozmów z wybranymi funduszami typu private equity w związku ze złożonymi przez nie niewiążącymi ofertami, nie udało się uzgodnić warunków finansowych transakcji mającej na celu dokapitalizowanie Getin Noble Banku, podała instytucja. Tax Care - podmiot pośrednio zależny

Akcjonariusze JSW zdecydują 18 I o 1,5 mld zł na fundusz stabilizacyjny

Warszawa, 22.12.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydują o wyrażeniu zgody na nabycie certyfikatów JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za łącznie 1,5 mld zł i dokapitalizowaniu Jastrzębskich Zakładów Remontowych (JZR

Ferrum ma umowę z Isoplus na dostawę rur o wartości 51,7 mln zł

i na Węgry. "Zgodnie z zapowiedzią Ferrum wraca na rynek. Ten rok będzie dla naszej spółki przełomowy. Startujemy w wielu przetargach, jestem pewien, że umowa z Isoplus to tylko początek dobrych wiadomości. Dzięki akcjonariuszom mamy zapewnione finansowanie. Niedawno

Kurs akcji Adiuvo spadł o 1,45% na debiucie na rynku głównym GPW

zależnych poprzez podwyższenie kapitału zakładowego tych spółek, udzielenie im pożyczek lub inną formę finansowania projektów prowadzonych przez spółki zależne, pokrycie kosztów administracyjnych i operacyjnych, dokapitalizowanie funduszu (grupa przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju utworzyła

Kruk zakończył przegląd opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój

zysku netto grupy kapitałowej Kruk na poziomie 700 mln zł w roku 2024, przy założeniu: - braku konieczności dokapitalizowania emitenta, z wyjątkiem programów motywacyjnych zatwierdzanych przez walne zgromadzenie, w okresie strategii

Elektrobudowa odstąpiła od emisji akcji i chce wnioskować o ogłoszenie upadłości

prowadzenia niezakłóconej istotnie działalności operacyjnej) z powyższymi podmiotami, wynikającej z rozbieżnych i wzajemnie sprzecznych oczekiwań i postulatów formułowanych wobec spółki przez poszczególne podmioty będące stroną umowy w sprawie finansowania, o której mowa powyżej odnośnie formuły

Przegląd informacji ze spółek

rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elektrobudowa, mając na uwadze zobowiązanie, aby do 20 sierpnia przedstawione zostały przez inwestora branżowego parametry i warunki dokapitalizowania spółki, przekazała bankom oraz ubezpieczycielom informację o otrzymaniu wstępnych

Przegląd informacji ze spółek

czerwca 2019 r., podała spółka. Akcjonariusze Polimeksu-Mostostalu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy, wynika z uchwał podjętych przez walne zgromadzenie. Akcjonariusze Elektrobudowy postanowili o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki - o kwotę

Ryvu: Realizujemy własną strategię, oczekujemy wzrostu wartości NodThery

Warszawa, 26.06.2020 (ISBnews) - Ryvu Therapeutics po ostatnim dokapitalizowaniu spółki NodThera przez globalne fundusze, zmniejszyło swój udział w jej kapitale z 8,6%do 4,8%. Ryvu rozwija swój pipeline projektów w obszarze terapii onkologicznych i liczy się z tym, że w

Marcin Piróg złożył ofertę objęcia 2 mln akcji Biomed-Lublin za 2,14 mln zł 

. finansowych i restrukturyzacyjnych w spółce. "Zarząd przygotował strategię działania adekwatną do sytuacji w jakiej znalazła się spółka. Dzięki determinacji i skuteczności działania spółka realizowała plan restrukturyzacji. Efektem jest dokapitalizowanie spółki przez nowego

Przegląd informacji ze spółek

szpitali, podała spółka. Akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydowali o przeznaczeniu części zysku za 2019 r. na kapitał rezerwowy w kwocie 1,15 mld zł i niewypłacaniu dywidendy, wynika z podjętych uchwał. Zakład produkcyjny Kokoszki II w Gdańsku po

Hollywood przeprowadzi emisję 15 mln akcji serii L po 1 zł każda

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Hollywood zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o emisji akcji serii L, podała spółka. W trybie emisji prywatnej zostanie zaoferowanych 15 mln walorów po 1 zł każdy. Dzięki planowanej emisji akcji Grupa Hollywood

Best podwyższył kapitał o 36,5 mln zł, środki przeznaczy na zakup portfeli

Warszawa, 31.03.2016 (ISBnews) - Główni akcjonariusze Bestu dokapitalizowali spółkę kwotą 36,5 mln zł poprzez emisję 1,36 mln nowych akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda i cenie emisyjnej w wysokości 26,78 zł za jeden walor, podała spółka. Celem emisji jest dalsza

Przegląd prasy

--Prezes Boombit: W lipcu do sklepów AppStore i Google Play trafią karcianka "Mighty Heroes" oraz "Idle Microchip Factory" Dziennik Gazeta Prawna --Prezes CPK: Jest już rozporządzenie MF ws. dokapitalizowania; pieniądze powinny

Przychody TXM spadły o 18% r/r do ok. 26 mln zł w lipcu

Warszawa, 07.08.2018 (ISBnews) - Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM w lipcu 2018 r. wyniosła ok. 26 mln zł, co oznacza spadek o 18% w porównaniu do lipca roku poprzedniego, podała spółka

Cherrypick Games przeznaczy 6,6 mln zł na pozyskanie graczy 'My Spa Resort'

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Główni akcjonariusze Cherrypick Games sprzedali 112 050 akcji inwestorom prywatnym i instytucjonalnych za łącznie 6,6 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na pozyskiwanie graczy w "My Spa Resort", podała spółka

Akcjonariusze Alma Market zdecydowali o emisji do 5,5 mln akcji do inwestora

Warszawa, 04.01.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Alma Market zdecydowali o emisji nie więcej niż 5,5 mln akcji serii H do Tomasza Żarneckiego za 1 zł sztuka, wynika z uchwał walnego. "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki [?] poprzez emisję nie

Akcjonariusze Robyga zdecydują 28 VI o emisji do 26,3 mln akcji bez pp

;Wobec tego oraz faktu, że emisja jest zakładana na małą skalę i w formie oferty prywatnej, zarząd proponuje wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowanie akcji w ramach swojego uznania wybranym inwestorom, którzy będą chcieli dokapitalizować spółkę oraz długofalowo wspierać jej

Zarząd Hawe popiera wniosek wierzyciela o otwarcie w spółce ponownej sanacji

. Postępowanie restrukturyzacyjne bowiem, jako zakładające kontynuację działalności przez spółkę, pozwoli na dokapitalizowanie przedsiębiorstwa przez inwestorów zewnętrznych, z którymi dłużnik prowadzi negocjacje. Wsparcie takie jest z oczywistych względów niemożliwe do uzyskania w przypadku ogłoszenia upadłości

Będzie skarga do Brukseli za nacjonalizację Idea Banku. Do gry wkraczają poszkodowani w aferze GetBacku

oceniono dużo gorzej, a 69 mln zł wliczono w stratę banku. Poza tym prawnicy Czarneckiego stwierdzili, że nie zostały spełnione także dwie inne przesłanki do procedury na podstawie dyrektywy resolution, tj. o braku szans na podniesienie kapitału przez akcjonariuszy lub inwestorów (chwilę przed przejęciem

Cedrob ogłosił wezwanie na pozostałe akcje Gobarto, chce wycofać firmę z GPW

wypłata dywidendy. W obecnych warunkach rynkowych skłonność inwestorów giełdowych do niezbędnego dokapitalizowania spółki na tak szeroką skalę również oceniam jako ograniczoną. Dlatego, mając na uwadze zarówno nasze ambitne cele i plany, jak i interes pozostałych akcjonariuszy, uznaliśmy, że kupno przez

Akcjonariusze Polimeksu zdecydują 28 grudnia o emisji do 150 mln akcji bez pp

emisję [...] nie więcej niż 150 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2 zł każda. 2. Akcje Serii T będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej [...]. 3. W interesie spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy spółki w całości prawa poboru akcji serii T"

Getin Noble Bank i Idea Bank podpisały plan połączenia, fuzja prawna w III kw.

przeniesienie całego majątku banku (jako spółki przejmowanej) na Idea Bank (jako spółkę przejmującą), (połączenie przez przejęcie) z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Idea Banku w drodze emisji nowych akcji, które Idea Bank przyzna akcjonariuszom banku" - czytamy w komunikacie

DM BZ WBK podniósł rekomendację dla GNB do 'kupuj', wycenę do 2,16 zł

niedoborów kapitałowych, akcjonariusze mniejszościowi nie będą musieli ponosić ciężaru i ryzyka dokapitalizowania spółki. Podnosimy nasze szacunki dotyczące zysków banku w latach 2017-2020P (przede wszystkim ze względu na niższy zakładany koszt ryzyka), co powoduje wzrost naszej ceny docelowej dla GNB do

Przegląd informacji ze spółek

Genomtec list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie komercjalizacji testów genetycznych w kierunku SARS-CoV-2 opracowanych i produkowanych przez Genomtec oraz ewentualnej inwestycji kapitałowej spółki w Genomtec, podała spółka. Technologia Genomtec umożliwia identyfikację wirusów w materiale