dofinasowanie z ue

GDDKiA zakończyła 80 zadań drogowych na ponad 960 km, udostępniła nowych 460 km

-2020. Łączna wartości całkowita tych inwestycji wynosi około 72,39 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to około 41,06 mld zł oraz wkład UE to blisko 34,88 mld zł. Uwzględniając ww. 61 umów o dofinasowanie, kontraktacja środków UE dla GDDKiA wynosi około 82%" - wymieniono również

Przegląd prasy

. --Morawiecki: Sektor energetyczny może być częściowo repolonizowany --Morawiecki: Prowadzimy 75 różnych negocjacji z inwestorami zagranicznymi --Grupa Indata ma dofinasowanie z NCBiR do kwoty 10,98 mln zł --Produkcja węgla Coal

Kwieciński: Kwota środków z UE przekroczyła już 200 mld zł

. "Można powiedzieć, że mamy 60% wykorzystania z obecnej perspektywy, stan wykorzystania środków jest ona bardzo silnie zaawansowany. Jesteśmy przedstawiani jako lider wykorzystania funduszy europejskich. Nadal utrzymuje się duże zainteresowanie wykorzystaniem środków unijnych" - powiedział