dofinansowanie unijne działalności gospodarczej

Marcin Czyżewski

Gdzie szukać pieniędzy dla firm. Poradnik

Gdzie szukać pieniędzy dla firm. Poradnik

Szukasz pieniędzy na założenie, utrzymanie lub rozwój swojego biznesu? Sprawdź, gdzie możesz liczyć na pomoc.

Gdzie szukać pieniędzy dla firm. Poradnik

Pandemia to trudny okres dla wielu przedsiębiorców. Gdzie szukać pieniędzy na założenie, utrzymanie lub rozwój swojego biznesu?

Czy samozatrudniony może dostać różne rodzaje wsparcia ze strony państwa? Prawnicy Czytelnikom, odc. 69

Chodzi o nowe dofinansowanie dla osób samozatrudnionych, które ma być wypłacane przez marszałków województw. Jestem samozatrudniona, dostałam pożyczkę 5000 zł oraz dofinansowanie ze starostwa na koszty prowadzenia firmy. Czy ewentualnie to nowe dofinansowanie może być łączone z tymi już otrzymanymi?

PARP: W konkursie 'Internacjonalizacja MŚP' złożono wnioski na blisko 26 mln zł

). Wsparcie z funduszy unijnych ma pokryć wprowadzenie na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm ze wschodniej Polski. Maksymalna kwota dofinansowania to nawet 800 tys. zł, a budżet całego konkursu wynosi 50 mln zł. PARP rozpoczęła już weryfikację wniosków. "W obliczu

Firmy czekają na unijne pieniądze. Ile można otrzymać i na jakie projekty?

Firmy czekają na unijne pieniądze. Ile można otrzymać i na jakie projekty?

odporności i odbudowę przedsiębiorców po pandemii. Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie z programów krajowych. Na przykład z programu Polska Wschodnia na wsparcie rozwoju działalności biznesowej start-upów w tamtejszym makroregionie oraz opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego modelu

MFPR: Firmy będą mogły liczyć na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z EFS

na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i będzie wypłacana co miesiąc. Przedsiębiorca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ale także organizacje pozarządowe będą mogły wnioskować o dofinansowanie z EFS na pokrycie części wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych

MFiPR ma pakiet rekomendacji dla realizujących projekty finansowane przez EFS

, - czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku dotacji lub pożyczek na założenie firmy, - uznawania oświadczeń uczestników w przypadku stypendiów stażowych (takie oświadczenia mogą dotyczyć na przykład opieki nad dzieckiem do lat 8, zawieszenia

Szukasz finansowego wsparcia dla swojej firmy? Są jeszcze unijne pieniądze

Szukasz finansowego wsparcia dla swojej firmy? Są jeszcze unijne pieniądze

wsparcie mogą starać się m.in. przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w szczególności w branżach dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, a

MFPR: Termin naboru projektów na aplikacje na otwartych danych wydłużony do 30VI

wdrożenie nowych usług lub rozszerzenie funkcjonalności już istniejących w obszarze edukacji, administracji, ochronie zdrowia czy środowiska, a także do rozwoju działalności gospodarczej. Utworzone w ramach projektów aplikacje umożliwią ponowne wykorzystanie danych publicznych. A potencjał tych danych jest

Fotowoltaika w twoim domu. Dlaczego trzeba zdążyć do końca marca 2022 r.

Fotowoltaika w twoim domu. Dlaczego trzeba zdążyć do końca marca 2022 r.

powierzchnia użytków rolnych zawiera się pomiędzy 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych). Dofinansowanie w formie dotacji może sięgnąć 20 proc. kosztów kwalifikowanych dla

PARP: Prawie 327 mln zł z UE dla ponad 1,1 tys. firm na promocję zagraniczną

realizowanych z poddziałania 3.3.3 POIR, przedsiębiorstwa mogą sfinansować koszty udziału w targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz pokryć koszty usług doradczych dotyczących umiędzynarodowienia prowadzonej działalności gospodarczej i działań promocyjnych, podsumowano w komunikacie

Jaką pomoc dla mikroprzedsiębiorcy przewidują "tarcze antykryzysowe" w okresie pandemii i po niej? Prawnicy czytelnikom, odc. 94.

Jaką pomoc dla mikroprzedsiębiorcy przewidują "tarcze antykryzysowe" w okresie pandemii i po niej? Prawnicy czytelnikom, odc. 94.

wystąpienia COVID-19 lub zagrożenie chorobą, brak obowiązku zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, orzeczenia sądu krajowego lub unijnego, brak wykluczenia z możliwości dostępu do środków publicznych, jak również posiadanie siedziby lub stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej

Pracodawcy RP powołali koalicję 'Włącz Czystą Energię dla Polski'

Europejskiej i dostrzega w niej szanse. Potrzebuje jedynie jasnych zasad dotyczących dofinansowania do działalności badawczo-rozwojowej. Zadaniem koalicji ma być przede wszystkim zapewnienie wymiany doświadczeń, stworzenie przestrzeni do dyskusji oraz nawiązywanie współpracy, która

Ciężkie czasy dla odważnych. Tak śląskie firmy inwestują w innowacje

Ciężkie czasy dla odważnych. Tak śląskie firmy inwestują w innowacje

W województwie śląskim, podobnie jak w całej Polsce, największą barierą przed inwestowaniem przedsiębiorstw w innowacje jest kryzys gospodarczy, który trwa od 2020 roku. Przerwane łańcuchy dostaw, rosnące ceny surowców i materiałów, nieprzewidywalny dostęp do produktów, które są sprowadzane zza

Miliard złotych na wsparcie dla przedsiębiorców. Aż 11 tys. wniosków

Miliard złotych na wsparcie dla przedsiębiorców. Aż 11 tys. wniosków

sfinansowany głównie ze środków unijnych system wsparcia skierowany został do dolnośląskich przedsiębiorców i od kilku tygodni można za jego pośrednictwem sięgnąć po pomoc finansową ułatwiającą przetrwanie trudnych chwil kryzysu. Koronawirus. Pomoc dla przedsiębiorców Do 18 maja w ramach dofinansowania do

Minister Moskwa mnoży gazoporty. A jak z nich przesłać gaz?

Minister Moskwa mnoży gazoporty. A jak z nich przesłać gaz?

, czyli ważnych dla całej UE. W praktyce otwiera to drogę do dofinansowania inwestycji z funduszy unijnych.  Gazoport bliżej Gdańska W kwietniu Gaz-System zakończył też pierwszą fazę procedury Open Season, czyli badań rynkowych, które miały potwierdzić, że zainteresowanie wykorzystaniem FSRU w

Wszystko co musisz wiedzieć, by pozyskać fundusze unijne dla swojej firmy

Wszystko co musisz wiedzieć, by pozyskać fundusze unijne dla swojej firmy

targach. Starania o dofinansowanie Jak przedsiębiorca ma rozpocząć starania o dofinansowanie? – W pierwszej kolejności musi wiedzieć, na co potrzebuje środków, co chce sfinansować, jaką kwotę pozyskać. Ważne jest też, gdzie ma zarejestrowaną działalność gospodarczą oraz na terenie jakiego

Jak uzyskać pomoc publiczną [PORADNIK]

Jak uzyskać pomoc publiczną [PORADNIK]

. Całość może być finansowana zarówno z funduszy unijnych, jak i krajowych. Z kolei o pomoc regionalną można się starać, gdy działalność gospodarcza dotyczy określonego obszaru geograficznego często o słabszym rozwoju ekonomiczno-społecznym. Jest to pomoc o charakterze rozwojowym. Jej celem jest

PARP: Rozpatrzono ponad 80% wniosków firm o pomoc na walkę ze skutkami COVID-19

obrotowego, czyli bieżących potrzeb firmy, jak opłacenie prądu, gazu czy zakup paliwa, najem powierzchni, zakup towarów, ale także ubezpieczenie działalności na okres maksymalnie trzech miesięcy. Kwota przyznanego dofinansowania to iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby

W Poznaniu tylko co ósmy przedsiębiorca dostał pieniądze z rządowej tarczy. Wciąż jest długa kolejka

W Poznaniu tylko co ósmy przedsiębiorca dostał pieniądze z rządowej tarczy. Wciąż jest długa kolejka

. Dofinansowania wypłacane są z różnych źródeł, m.in. są to środki unijne, co generuje szereg dodatkowych zadań związanych z obsługą wniosków – wskazuje. W większości przypadków dane podawane przez przedsiębiorców co miesiąc ulegają zmianie. We wnioskach występuje też wiele błędów, głównie w kwotach

PARP ogłosiła konkurs 'Wdrażanie innowacji przez MŚP' dla wschodniej Polski

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiony został w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i działania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. Od 25 sierpnia do 24 września przedsiębiorcy będą mogli starać się o unijne dofinansowanie na rozwijanie produktów, usług lub procesów stosowanych

Jak założyć przedszkole lub żłobek

Jak założyć przedszkole lub żłobek

czy komandytowa. Prowadzenie przedszkola niepublicznego nie jest działalnością gospodarczą i nie wymaga rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jednak gdy chcą je prowadzić osoby prawne, czyli spółka akcyjna lub z ograniczoną odpowiedzialnością, potrzebne jest

PARP przyznała średnim firmom ok. 592 mln zł dotacji w ciagu miesiąca

większość, bo 772 firmy, otrzymała ocenę pozytywną i znalazła się na czwartej liście rekomendacji do dofinansowania ze środków unijnych. Wartość przyznanego wsparcia wyniosła prawie 130 mln zł. Od 15 czerwca, czyli od dnia uruchomienia naboru, eksperci PARP pozytywnie ocenili

Przedsiębiorcy złożyli 977 wniosków na kwotę 3,5 mld zł w konkursach PARP

prowadzeniu działalności gospodarczej, które dotykają niemal każdą branżę, nie spowodowały zastoju w walce o dotacje unijne. Okazuje się, że w tegorocznych edycjach złożono więcej wniosków niż wynoszą budżety konkursów, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu przedsiębiorców dalszym rozwojem ich firm i

MFiPR: Nabór wniosków w konkursie 'Centrum wiedzy o dostępności' od 24 VIII

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - W ramach rządowego programu Dostępność Plus uczelnie wyższe będą mogły ubiegać się o wsparcie unijne na tworzenie i działanie centrów wiedzy o dostępności, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Na ten cel przeznaczono 30

Krematorium dla zwierząt domowych, czyli popioły niezgody w gminie Czosnów

instalacją do spopielania i zaczęłam starania o unijne dofinansowanie. Napisałam biznesplan i z programu rozwoju obszarów wiejskich dostałam premię na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej. Do głowy mi nie przyszło, że przygotuję inwestycję, za duże pieniądze zbuduję altanę, kupię urządzenia

Fundusze unijne. Szansa dla tych, którzy stracili pracę przez pandemię koronawirusa

biznes. Przystąpiły do niego 72 osoby. Swój osobny program przygotowało nawet samo miasto Konin. W ramach projektu pomogło 44 bezrobotnym, którzy chcieli rozpocząć własną działalność gospodarczą. Dwa lata później ogłoszono drugą edycję tego konkursu. Tym razem wsparcie otrzymało 31 instytucji, a do

KE: Efekty działania funduszy UE w Polsce pozytywnie ocenia ponad 80% osób

; - czytamy dalej. Wśród obszarów, które Polacy wskazują jako najczęściej finansowane przez Unię Europejską w Polsce, znalazły się: ochrona środowiska (62,5% badanych), nauka i edukacja (52%) oraz rozwój działalności gospodarczej (48,7%). Jednocześnie to dotacje unijne poprawiające

Jak się przebranżowić? Gdzie szukać pracy?

Rozwoju, Pracy i Technologii. Wszelkie sprawy w zakresie dofinansowania bezrobotnym podjęcia działalności gospodarczej realizowane są przez powiatowe urzędy pracy i to do nich muszą bezpośrednio zgłosić się zainteresowani. Poradnictwo zawodowe Gdy tracimy pracę, często nie wiemy co dalej robić i jaką

Kalendarium ISBnews

-gospodarcza kraju w X 2019 r. --13:30: Konferencja prasowa Grupy Famur --15:00: Wydarzenie z okazji dwóch lat działalności FlixBusa w Polsce (ISBnews)

Pośredniak nie dla bezrobotnych. Wszystkie pieniądze idą teraz na "tarczę antykryzysową"

gospodarczą. 12 marca złożyła wniosek w urzędzie pracy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w swojej firmie. Spotkała się jednak z odmową. Urząd poinformował, że Komisja Oceny Wniosków nie może rozpatrzyć jej prośby pozytywnie, ponieważ środki na dofinansowanie firm zatrudniających osoby bez pracy

Dlaczego zostałem pominięty w programie subwencji? Prawnicy czytelnikom, odc. 82

prawną, prowadzącą działalność gospodarczą, wnioskujący nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych, najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki wnioskujący posiada siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną

Otwarcie UE na 15 krajów i skok inflacji do poziomu 3,3 proc.

. Lockdown i zamrożenie gospodarki odbiły się naturalnie także na inflacji.  O szczegółach piszemy tutaj. 20 proc. O tyle w trakcie pandemii wzrosły zarobki prawników. "Tarcze antykryzysowe" stały się bowiem wybawieniem, ale i utrapieniem prowadzących działalność gospodarczą. Na gwałt

MŚ: Zmiany w Programie 'Czyste Powietrze' weszły w życie

mieszkalnym lub w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość kosztów kwalifikowanych jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. Na

Firmy walczą o przetrwanie. Tysiące przedsiębiorców sięgają po pożyczki

remontowane drogi, a także komfortowe pociągi i modernizowane linie kolejowe. Ale niemal od 16 lat z unijnych pieniędzy korzystają także nasi przedsiębiorcy. Wielu z nich z powodu epidemii i zastoju gospodarczego znalazło się w bardzo trudnej sytuacji. Dlatego samorząd wojewódzki przeznaczył na początek 36

MFiPR: Blisko 400 mln zł dla MSP w Programie Polska Wschodnia w 2020 r.

zakup środków trwałych, np. komputerów. Maksymalna wartość unijnego dofinansowania to 800 tys. zł na projekt. Łącznie na firmy czeka pula 50 mln zł. Nabór zostanie powtórzony - przyjmowanie wniosków w drugiej rundzie rozpocznie się w sierpniu i potrwa do września. Latem

Polacy chcą odszkodowań za lockdown. Pozwy sięgają milionów złotych

wprowadzające ograniczenia i zakazy na czas pandemii) eliminujących w sposób całkowity wolność działalności gospodarczej. - Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie wielokrotnie podkreślał, że ograniczenia prawa i wolności powinny być wprowadzone w drodze ustawy, ale nie poprzez wydanie aktów

Bank BGŻ BNP Paribas uruchomił ofertę dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej

Warszawa, 03.10.2018 (ISBnews) - Bank BGŻ BNP Paribas uruchomił ofertę dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej, czyli firm, które oprócz maksymalizacji zysku wyznaczają sobie cele społeczne i inwestują wypracowane zyski w działalność gospodarczą, oświatową lub kulturalną

Sięgnij po bezzwrotną dotację z urzędu pracy na własny biznes. Można dostać ok. 27 tys. zł

otrzymanie dofinansowania. Trzeba w nim określić m.in.: * kwotę wnioskowanych środków, * rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierzamy podjąć, * kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, jakie zostaną poniesione * źródła ich finansowania, * szczegółową specyfikację * harmonogram wydatków w

Kampania wyborcza wylega na drogi. Czeka nas festiwal inauguracji inwestycji

Edwarda Gierka dla stworzenia bezpośredniego połączenia kolejowego z ówczesnym Związkiem Sowieckim.  Tamta niezwykle kosztowna inwestycja, prowadzona w ostatnich latach rządów ekipy Gierka, być może przyczyniła się do zapaści gospodarczej, w jakiej pogrążyła się PRL kilka miesięcy po przekazaniu LHS

MFPR: Zniesiono wymóg innowacyjności w skali kraju w kredycie na innowacje tech.

finansowania działalności przedsiębiorstwa z unijnego programu Inteligentny Rozwój. Funduszowy Pakiet Antywirusowy pomaga też innowatorom. Liczymy, że innowacje wprowadzone najpierw na poziomie firmy w przyszłości zaprocentują nowatorskimi rozwiązaniami na szerszą skalę" - powiedziała minister funduszy i

Od 1 grudnia przetwórcy mogą się starać o dotację z ARiMR

zostanie także do nowej grupy beneficjentów, czyli rolników, ich małżonków i członków gospodarstwa domowego (ubezpieczonych w KRUS), którzy rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. W tym przypadku maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 300 tys. zł

NCBR ogłosił konkurs dot. innowacyjnych nawozów przyjaznych dla środowiska

opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Projekty zgłoszone w konkursie muszą obejmować eksperymentalne prace rozwojowe, podkreślono. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi odpowiednio: 1 mln zł - w przypadku

BGK i PKO BP udzieliły Kolejom Mazowieckim 1,14 mld zł kredytu m.in. na tabor

zadłużenia, podał BGK. "Cieszymy się, że nasze projekty zostały tak wysoko ocenione przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Niewątpliwie jest to także wynik bardzo dobrego ich przygotowania. Pozyskane środki pozwolą zrealizować nam nasze plany inwestycyjne zgodnie z

Lewiatan:Zamrożenie opłat dystrybucyjnych może wstrzymać inwestycje w energetykę

działalności gospodarczej, Konstytucją RP i z TFUE. Ponadto ustawodawca wkracza w kompetencje niezależnych regulatorów tj. Prezesa URE, UOKiK i KNF, co jest niezgodne z TFUE i obowiązującym prawem, np. ustawą Prawo energetyczne, podkreśla organizacja. "Ustawa zakłada też, że

Szkło z huty w Toskanii, a wino spod Wrocławia - tak powstaje majstersztyk

wykształcenie rolnicze i dostała z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotację, 60 tys. zł na start: – Dzięki temu kupiliśmy m.in. stelaże praktycznie dla całej winnicy plus opryskiwacz sadowniczy. Wielu winiarzy korzysta z różnych form dofinansowania. Znam winnice, w których poczyniono w

Nie masz pracy? Możesz dostać prawie 22 tys. zł!

bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi" na rok 2014. Bo choć jak zwykle decyduje kolejność zgłoszeń, to jednak wnioski z uchybieniami formalnymi zostaną odrzucone. Preferowane są: produkcja, usługi i handel

MR i BGK przeznaczą 200 mln zł na wsparcie turystyki w Polsce Wschodniej

2017 r." - czytamy w komunikacie. Program "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka" jest kontynuacją wsparcia sektora turystyki w Polsce Wschodniej. Łączna wartość projektów przekroczyła 350 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło blisko 290 mln zł

Miała tu być polska Dolina Krzemowa. Na własne oczy oglądamy ponad 100 mln zł wyrzucone w błoto

Statystycznie Nowy Sącz może chwalić się największym  w Polsce odsetkiem milionerów w przeliczeniu na mieszkańca. Dochody w wysokości miliona złotych w 2020 roku miało na Sądecczyźnie - według lokalnej skarbówki - 331 osób, w tym 293 w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Z roku

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

Smoleń (spr.) po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej (...) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2021 r. sygn. akt I SA/Ol 2/21 w sprawie ze skargi (...) na decyzję Zarządu Województwa Warmińsko

"Idę podpalić się pod Sejm". Rok przedsiębiorców w pandemii - mają załamania nerwowe, depresje

w Polsce, ale też dystrybutorzy czy wypożyczalnie sprzętu restauracyjnego. "Tarcze antykryzysowe" odsłoniły także słabość polskiego systemu gromadzącego dane na temat biznesów w Polsce. Wyszły na jaw błędy popełnione w tłumaczeniach klasyfikacji działalności gospodarczych jeszcze sprzed

Przegląd informacji ze spółek

się w Łapach, w woj. podlaskim, na przecięciu dróg wojewódzkich DW 681 oraz DW 682. Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy Energa (CBRF) podpisało umowę na dofinansowanie ze środków unijnych projektu budowy modułowej instalacji odwracalnych ogniw stałotlenkowych wytwarzających

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

. Dafi Pro zainwestuje min. 10,2 mln zł w SSE 'Starachowice' w Podstrefie Morawica Dafi Pro otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej ?Starachowice", na mocy którego zainwestuje co najmniej 10,24 mln zł i

Stalprodukt: ZGH Bolesław mogą zostać obciążone odszkodowaniem na max. 64 mln zł

powyżej kwota winna być obniżona o 23%, dodano. "Przy budowie sieci wodociągowej PWiK korzystała z dofinansowania unijnego w wysokości 60-80% wartości inwestycji. W ocenie spółki w tym zakresie przeciwnik nie poniósł szkody" - czytamy również

Ranking "Financial Times": 31 polskich spółek na liście 1000 najszybciej rozwijających się firm w Europie

2016 r., a pod koniec badanego okresu mieć ich przynajmniej 1,5 mln. „Europejskie przedsiębiorstwa stoją przed kolejnym trudnym rokiem, w którym działalność gospodarcza może być ograniczana przez pandemię koronawirusa. Jednak piąty ranking »FT 1000« pokazuje szybkie tempo wzrostu, do

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

. Zgodnie z ustawą starostowie będą mogli udzielić jednorazowej pożyczki (do 5 tys. zł) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej, m.in. związkom wyznaniowym, stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego czy spółdzielniom socjalnym

Rolnicy muszą się spieszyć po unijne dotacje

okresie wakacyjnym i intensywnych prac rolnych, ale unijny urzędnicy nie dostosowują terminów do wakacji czy świąt. Ci, którzy są zainteresowani pozyskaniem dofinansowania, dostosują się do tych terminów - uważa dr Jerzy Kwieciński, ekspert ds. rozwoju regionalnego i funduszy Unii Europejskiej oraz

Sąd zarejestrował połączenie spółek leasingowych z Grupy PKO BP

materiale. Spółka będzie oferować ofertę klientom, który rozpoczęli dopiero działalność i dużym korporacjom. W ofercie ma innowacyjne produktów, a także dofinansowanie z programów unijnych. Wcześniej w kwietniu br. Andrzej Krzemiński, desygnowany na

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

. lub przed 1 kwietnia 2020 r., którzy nie opublikowali w ramach konta żadnego ogłoszenia związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie handlu przedmiotami ogłoszenia lub opublikowali w ramach tego konta mniej niż dziesięć ogłoszeń związanych z tą działalnością. Z akcji wyłączone są

Przegląd prasy

produkcji można ująć w kosztach uzyskania przychodów --Polacy wypłacają więcej gotówki, banki zachęcają do bankowości cyfrowej i ograniczają działalność oddziałów --Piątkowski z Banku Światowego: W polskim interesie jest jak najszybsze zwiększenie

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Bumech złożył do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, Wydział X Gospodarczy wniosek o zatwierdzenie układu częściowego przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu, podała spółka. Skonsolidowany zysk netto Stalproduktu wyniósł 96,12 mln zł w I

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

gromadzenia lub przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej, lub 4. prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest wytwarzanie energii elektrycznej, lub produkcja benzyn silnikowych lub oleju napędowego, lub transport rurociągowy ropy naftowej, benzyn silnikowych lub oleju napędowego, lub

Prezes PARP zmieniła agencję w największego publicznego inwestora w start-upy

publicznym inwestorem na rynku start-upów. Dofinansowanie z Agencji pozwoliło wyinkubować co najmniej tysiąc firm z samego tzw. działania na inicjowanie działalności innowacyjnej. Agencja kierowana przez Lublińską-Kasprzak zawarła prawie 17 tysięcy umów z przedsiębiorstwami i

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 10% r/r do 73 w listopadzie

przeprowadzenia postępowania upadłościowego bądź naprawczego (co wiąże się z kosztami - a przede wszystkim wymaga prowadzenia działalności gospodarczej). Mowa przy tym o produkcji generalnie roślinnej, co nie znaczy, iż sektor mięsny ma się dobrze - tutaj jednak niewypłacalności dotykają przetwórców (dwa

Start-upy. Młoda fala w poznańskim biznesie

przypadku start-upów – mówi prof. Michał Flieger z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dokładne określenie liczby start-upów jest trudne, ponieważ to bardzo płynna i elastyczna dziedzina działalności gospodarczej. – Część z nich, która znajduje swój model biznesowy pozwalający na

Przegląd prasy

aktywów Agros Nova --Rząd zdecydował o dofinansowaniu Muzeum Historii Polski kwotą 310 mln zł --Rząd rozszerzył Kostrzyńsko-Słubicką SSE o 121 ha --Rząd przyjął projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

W gospodarce stawiamy na ludzi

zapotrzebowanie na dany produkt. A przecież założenie kolejnej firmy zajmującej się np. organizacją eventów może się okazać bezcelowe. Wiele takich firm po 2-3 latach przestaje istnieć - kończą się bowiem preferencyjne stawki za prowadzenie działalności gospodarczej czy też dotacje unijne

Przegląd prasy

przemysłu Niemiec wzrósł do 44,6 pkt w VI wg wst. danych --T-Bull rozpoczyna prace nad nową grą z kategorii symulator na PC --Bloober Team otrzyma do 315,8 tys zł dofinansowania unijnego --KNF: Zysk netto ubezpieczycieli spadł

Kryptowalutowe bankructwo. Jak rozpłynęło się 100 mln zł

iFood, w której wspólnikiem jest dzisiaj Tobiasz Niemiro, a prezesem - Aszkiełowicz. Dofinansowanie pochodziło ze środków unijnych. Jak odzyskać pieniądze? Jakie są szanse poszkodowanych na odzyskanie środków?  - Mamy dwa tryby, jakie prawo przewiduje dla odzyskania środków: karny i cywilny

Jak podzielić dodatkowe miliony z unijnego budżetu

Komisja Europejska przygotowała miłą niespodziankę dla Polski i jej południowych sąsiadów. W nagrodę za dobre wyniki gospodarcze w ostatnich latach Polska, Czechy i Słowacja dostaną z budżetu unijnego dodatkowy miliard euro - poinformowała w poniedziałek

Jak prowadzić firmę

po zakończeniu szkoleń założyła firmę. Ze wsparcia skorzystać mogą zarówno osoby bezrobotne, jak i pracujące, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie roku przed przystąpieniem do projektu.

Lawina wniosków. 40 tys. zł na start firmy

działalności gospodarczej, są zameldowane na terenie województwa lubuskiego i, co najważniejsze, mają pomysł na swój biznes. We wniosku trzeba zaznaczyć, jaką działalność chcielibyśmy się zająć, jakie posiadamy kwalifikacje i szacunkowy koszt otwarcia firmy wraz z proponowanym wkładem własnym

Cegły, gwoździe i remont dyskoteki - tak miała się wykluwać polska innowacyjność. NIK ocenia: nie ma efektu z 15 mld zł dotacji

wdrożenie innowacji do działalności gospodarczej, a później komercjalizacja, a w dwóch kolejnych projektach efekty osiągnięto jedynie częściowo. CZYTAJ TEŻ: Sklepy zastawiają wyjścia ewakuacyjne towarem. Jest niebezpieczeństwo dla klientów i pracowników Polska na innowacji nie wyszła lepiej To może

Skok cywilizacyjny w Porcie Gdynia, który został Firmą Roku

naprawdę obfite dwa lata. Łącznie wydaliśmy blisko 380 mln zł, z czego aż 300 mln zł pochodziło z funduszy unijnych z programu na lata 2007-13. Uzyskanie tak dużych dofinansowań to dla nas powód do dumy, bo konkurencyjne porty pytają, jak udało nam się tego dokonać. Z tych pieniędzy zrealizowaliśmy siedem

Duże kłopoty małych lotnisk. Brak przewoźników, unijne kary

na potencjał gospodarczy Polski, nie do końca zgadzam się z tezą, że mamy za dużo lotnisk - mówi prezes Marzec. Ale nawet on przyznaje, że większa konkurencja trochę popsuła rynek. - Dwa-trzy lata temu tanie linie zmieniły swoją filozofię i położyły większy nacisk na działalność okołolotniczą - mówi

Przegląd prasy

kwietnia grupa zatrudnionych tam liczyła 90 tys. pracowników --Ambasadorowie państw UE we wtorek podjęli wstępnie decyzję o przedłużeniu unijnych sankcji gospodarczych wobec Rosji o pół roku - podały unijne źródła Parkiet

NIK pozytywnie ocenia wykonanie budżetu

NIK negatywnie oceniła działalność Ministerstwa Zdrowia. Zarzuty dotyczą wydania bez podstawy prawnej 300 milionów złotych na dofinansowanie szpitali. Zastrzeżenia Izby wzbudził też podział pieniędzy. Różne zasady miały być stosowane w stosunku do szpitali podległych

Przegląd prasy

stabilny rozwój banku - mówi prezes PZU --Jeśli uda się zrealizować plany na 2018 r., rząd praktycznie odbuduje dochody z VAT --Nawet co piąty samozatrudniony ma zaległości w ZUS; długi prawie 280 tys. osób prowadzących działalność gospodarczą

Jak budować, aby nie paść

oznaczać marnotrawstwo unijnych pieniędzy. Napisanie dobrego wniosku, to jednak coś zupełnie innego niż umiejętność prowadzenia firmy. Znam kilka przypadków, gdy kandydaci na biznesmenów uzyskali unijną dotację, kupili za nią meble, laptopy i na tym zakończyli działalność

Plan "Polska po kryzysie". Co premier miał na myśli?

finansową. Ale kilka dni temu premier Tusk zapowiedział korzystne dla samorządów zmiany: zobowiązania związane z projektami unijnymi będzie można wyłączyć spod obecnych rygorów, pod warunkiem że przedsięwzięcie będzie dofinansowane z budżetu unijnego w co najmniej 60 proc. 4

Pożyczki i poręczenia zamiast dotacji

działalność gospodarczą. - Zawsze ceniłam sobie samodzielność w pracy - mówi Martyna Borkowska, która półtora roku temu założyła firmę BlueBrick. Było to możliwe właśnie dzięki unijnym dotacjom. Borkowska i 19 innych kobiet wzięły udział w projekcie BiznesKa. Zaproszono do niego

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

5,3 mln zł pochodzi z unijnego dofinansowania. Źródło: spółka Konica Minolta : Rozszerzyła rodzinę kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych bizhub i-Series o trzy modele A3: bizhub C450i, bizhub C550i oraz bizhub C650i. Źródło: spółka Setanta : All In

Przedsiębiorcy: Państwo nam nie pomaga

. W badaniu wzięło udział 551 firm. Na pytania odpowiadały osoby prowadzące działalność gospodarczą, właściciele i współwłaściciele firm, dyrektorzy zarządzający i generalni. Co się okazało? Ponad połowa przedsiębiorców uważa, że aktualna sytuacja gospodarcza nie sprzyja

ARK: przez 10 lat wyszkolili pracowników z ponad 350 firm. Dziś są liderem w swojej branży

, muszę zdobyć więcej doświadczenia w biznesie – mówi Sasin. Dlatego zdecydował się na kolejny krok: nie zamykając własnej działalności gospodarczej, rozpoczął pracę dla większej firmy. Wybór padł na KPI Retail (obecnie Porsche Inter Auto Polska), która zajmowała się sprzedażą samochodów marek z

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

43 projekty podmiotów z branży gamingowej zostały zakwalifikowane do otrzymania 154,38 mln zł dofinansowania w ramach 4. konkursu GameINN. Wartość projektów to 226,63 mln zł, poinformowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Wśród dofinansowanych firm są m.in.: Moonlit, Artifex Mundi (dwa

Podlaskie sery tylko na podlaskich bazarach

marginalnej, ograniczonej i lokalnej - tzw. MOL (czyli niemal wszyscy rolnicy, którzy obecnie produkują wyroby tradycyjne), mogłaby założyć działalność gospodarczą i szukać rynków zbytu w całej Unii Europejskiej. - Obie te propozycje są nierealne - nie ma wątpliwości Danuta Popko ze

25 lat polskiej gospodarki. Co zmieniło się na plus, a z czym sobie nie poradziliśmy

Unii. Przystąpienie do UE zagwarantowało nam nieskrępowany dostęp do dóbr i usług oferowanych we wszystkich państwach członkowskich, a przedsiębiorcom możliwość rozwinięcia działalności na terenie całej wspólnoty. Dzięki implementacji unijnych przepisów do polskiego prawa, jest ono wciąż

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Strefą Ekonomiczną oraz Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą. Tymczasem do 15 maja Polska ma określić zasady bezpieczeństwa zgodne z unijnymi wytycznymi, zawartymi w tzw. 5G Toolbox. ?Obawy zarówno przedsiębiorców jak i społeczeństwa są zrozumiałe, gdyż mamy do czynienia z technologią, która

Zaraza. Jak w rok Polska przegrała pandemię i przyszłość naszych dzieci

wsparcie chorobowe. Coś jest nie tak, że ludzie niechętnie idą na chorobowe. Z jednej strony wiedzą, że dostaną wtedy tylko 80 proc. wynagrodzenia. Z drugiej mnóstwo ludzi jest zatrudnionych na jednoosobowej działalności gospodarczej i prawa do świadczenia nie ma. A do tego jest jeszcze wielu pracowników

Podkarpackie tygrysy z rodziny MSP

Z danych zebranych przez Bisnode Polska wynika, że siłą polskiej gospodarki są małe i średnie przedsiębiorstwa. Do nich także należy przyszłość - to one będą największymi konsumentami pieniędzy z nowego rozdania unijnych środków. Analitycy Bisnode dzieląc przedsiębiorstwa na

Co trzeci właściciel małej firmy nie wie, kto jest ministrem gospodarki

narzekają, że nikt im nie pomaga, a już na pewno nie państwo. Co najbardziej przeszkadza polskiemu przedsiębiorcy? Wysokie podatki (skarży się na nie co druga firma), wysokie koszty zatrudnienia, trudności z uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych. - Choć przedsiębiorcy są z tą sytuacją oswojeni

Przegląd informacji ze spółek

gospodarczą, cofnął wniosek o ogłoszenie upadłości, spółki, podał Polimex. PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podpisały z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) umowę na ponad 26 mln zł dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "

Usługa za siedem groszy

szefa. Cenię sobie niezależność – mówi Barbara. W 2011 roku Urząd Miasta w Bielsku-Białej rozpoczął projekt „Most do sukcesu”. Dzięki dotacji z Unii Europejskiej bielszczanie mogli starać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotacje dostało 36 osób. Można było

Gdzie po dotacje w 2011 r.?

". W ramach działania 8.1 można uzyskać dofinansowanie na uruchomienie specjalistycznych portali oraz na e-usługi (z wykluczeniem tzw. hostingu - utrzymywania domen internetowych). Za pieniądze unijne można pokryć część wydatków niezbędnych do realizowania projektu: najem

Dane za III kw. sugerują wzrost PKB za cały rok na ok. 2,4-2,8% wg analityków

regulacyjnymi. W większym stopniu zatem oczekiwania odbicia wzrostu gospodarczego w 2017 r. opieramy na założeniu silniejszej poprawy inwestycyjnych wydatków publicznych w trakcie 2017 r. Według danych Ministerstwa Rozwoju dynamika wzrostu podpisywanych umów na dofinansowanie jest bardzo wysoka, niemniej

Słońce, Majorka i "Por Favor". Żeglarskie biznesy Aleksandry Jankowskiej

funkcji prezesa Sailing Adventure Team i podarowała ojcu swoje udziały w spółce. Zawiesiła też swoją działalność gospodarczą pod nazwą Sailing Management. Zrezygnowała również z kierowania fundacją Regaty Morskie. Takie są wymogi ustawy antykorupcyjnej. Na czele fundacji i

Nowe przepisy UE dotyczące lotnisk uderzą w Ryanair?

projektowanych przez Brukselę nowych przepisach są nie tylko zaostrzone reguły dofinansowania "lotniskowych" inwestycji z pieniędzy unijnych. Ważniejsze jest to, że wprowadzają one restrykcyjne reguły dotyczące subsydiowania przez państwo linii lotniczych (np. po to, by zachęcić je do uruchamiania

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

działalności, poinformował agencję ISBnews prezes Adam Purwin. MG: Projekt bloku na biomasę Energa-Kogeneracja otrzymał dofinansowanie z UE Komisja Europejska potwierdziła dofinansowanie z funduszy unijnych dla projektu budowy bloku energetycznego na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Papierów Wartościowych w Warszawie dofinansowanie z funduszy unijnych na prace badawczo-rozwojowe związane z budową systemu GPW Data, podała giełda. Budżet projektu szacowany jest na około 8,3 mln zł, z czego 4,2 mln zł będzie pochodzić z dofinansowania przez NCBR. Wdrożenie projektu planowane jest na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

badania Krajowego Rejestru Długów (KRD). W mniejszym stopniu lęk ten dotyczy działalności hakerów, w większym wycieków danych z urzędów i firm - obawia się tego 54% respondentów. Źródło: ISBnews Chmura : Polski rynek ma duży potencjał rozwoju technologii chmurowej, a banki nadal