dofinansowanie transportu drogowego

UE dołoży do budowy Rail Baltica. Linia zyskała znaczenie militarne

Unia Europejska pokryje 85 proc. kosztów budowy linii kolejowej Rail Baltica z Tallina do Warszawy. Po agresji Rosji na Ukrainę wzrosło militarne znaczenie tego połączenia.

MR: Zakontraktowano 1,2 mld zł na inwestycje drogowe w Polsce Wschodniej

z zakresu transportu drogowego wybranych w pierwszym konkursie Programu Polska Wschodnia (POPW)" ? powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak, cytowany w komunikacie. Dodał, że obok transportu drogowego, w POPW wspierane są inwestycje w infrastrukturę kolejową

GDDKiA ma umowy na ok. 3,24 mld zł dofinansowania z POIŚ pięciu inwestycji

. "W ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T podpisano umowy o dofinansowanie dla następujących projektów, których beneficjentem będzie GDDKiA

Lotos Kolej kupił 216 wagonów platform od Kolowagu i lokomotywę od Newagu

przez firmę Lotos Kolej" jest dofinansowany ze środków unijnych. Realizacja projektów infrastrukturalnych i taborowych odbywa się przy wsparciu Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Nadrzędnym celem tej grupy projektów jest zwiększenie udziału transportu

Rząd przyjął projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

przygotowanie inwestycji z rządowego programu uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury drogowej ? Mosty dla Regionów. Projektowana ustawa pozwoli na dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach lokalnych na nowych zasadach w 2019 r., podkreślono także

Podpisano pierwsze umowy dofinansowania projektów drogowych z Polski Wschodniej

Warszawa, 28.06.2016 (ISBnews) - Beneficjenci podpisali pierwsze 7 umów w ramach dofinansowania projektów drogowych z Programu Polska Wschodnia (POPW). Wartość projektów wynosi ok. 459 mln zł, a unijna dotacja 371,8 mln zł. W ramach pierwszego naboru do dofinansowania wybrano

GDDKiA, PKP IC oraz SKM podpisały umowy na ok. 1,2 mld zł dofinansowań UE

; - powiedział dyrektor CUPT Przemysław Gorgol podczas konferencji prasowej. PKP Intercity otrzyma 402,5 mln zł dofinansowania na modernizacje 183 wagonów i 20 lokomotyw elektrycznych do prędkości 160 km/h, modernizacje 6 lokomotyw spalinowych oraz zakup 6 pojazdów szynowo-drogowych do

Komisja Europejska zatwierdziła dofinansowanie dla 10 projektów drogowych

jest pierwszym krajem Unii Europejskiej, który otrzymał decyzje zatwierdzające dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014 ? 2020 dla 11 projektów drogowych. 16 marca 2016 r. Komisja Europejska zatwierdziła 10 dużych projektów drogowych z Polski. Ich łączna wartość to 3,3

Siedmiu beneficjentów, w tym PKP Cargo, ma 682 mln zł dofinansowania z POIiŚ

ruchem drogowym przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Wartość całkowita projektu: 162 000 000 zł. Wartość dofinansowania z UE: 137 700 000 zł. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: zakup 358 nowych urządzeń rejestrujących na wszystkie kategorie dróg, w tym zakup urządzeń rejestrujących do

Miasta i PLK otrzymały kolejne 4,9 mld zł z POIŚ, alokacja przekroczyła 50% puli

, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Gliwicach i Jaworznie. Dotacja unijna wynosi prawie 3 mld zł. W sumie zawarto już 35 umów o wartości ponad 13 mld zł, w tym prawie 7 mld zł to dofinansowanie UE (to prawie 68% alokacji POIŚ na transport miejski), poinformowali przedstawiciele instytucji

MFPR: Straż Pożarna otrzyma 11 mln zł z funduszy UE na walkę z koronawirusem

pomieszczeń czy pojemniki do transportu materiałów CBRNE. "Dodatkowe pieniądze trafią do strażaków z funduszy unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko. Podstawą ich przyznania jest aneks do umowy o dofinansowanie już realizowanej inwestycji. Chodzi o projekt

Szykuje się podwyżka opłat za egzamin na prawo jazdy. Decyzja spada na samorządy

Szykuje się podwyżka opłat za egzamin na prawo jazdy. Decyzja spada na samorządy

Prawa i Sprawiedliwości złożyła w Sejmie projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, który otwiera samorządom furtkę do kształtowania opłat. Ceny egzaminów na prawo jazdy będą wyższe Obecnie kandydaci na kierowców muszą zapłacić 30 zł za egzamin teoretyczny i 140 za

MR podpisało umowy na 650 mln zł dofinansowania inwestycji we wschodniej Polsce

. Istotne są także kwestie klimatyczne i środowiskowe, dlatego stawiamy na zrównoważony transport miejski, podnoszący komfort życia w miastach" ? powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak, cytowany w komunikacie. Inwestycje dofinansowane na podstawie dziś podpisanych

Rząd szykuje lotne kontrole ciężarówek i autobusów

Rząd szykuje lotne kontrole ciężarówek i autobusów

budżet państwa. Wstępna umowa w sprawie dofinansowania zakupu takiego sprzętu została zawarta już dwa lata temu. Stworzenie takiego systemu kontroli drogowych wymagać też będzie zatrudnienia w Inspektoracie Transportu Drogowego dodatkowych 53 pracowników przeszkolonych na samochodowych diagnostów. Czytaj

MK i NFOŚiGW przeznaczą ok. 150 mln zł na programy dot. elektromobilności

; przeznaczony dla taksówek zarezerwowano 40 mln zł wsparcia na zakup/leasing 1 tys. elektrycznych taksówek (kategoria M1) oraz 1 tys. ładowarek domowych typu wall box. Pilotaż skierowany jest do mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców, posiadających licencję na przewóz osób w transporcie drogowym

Rzeszów. Technologiczna rewolucja w komunikacji. Plan na ekologiczny transport miejski

Rzeszów. Technologiczna rewolucja w komunikacji. Plan na ekologiczny transport miejski

zapewnienie wysokiej jakości usług i uprzywilejowanie transportu zbiorowego w ruchu drogowym. Konieczna jest także integracja transportu publicznego, która obejmie transport miejski i transport regionalny. Chodzi m.in. o koordynację rozkładów jazdy czy budowę węzłów integracyjnych. Nowe technologie to zero

Ustawa o PKS-ach wchodzi w życie. To jeden z elementów słynnej "piątki Kaczyńskiego"

Ustawa o PKS-ach wchodzi w życie. To jeden z elementów słynnej "piątki Kaczyńskiego"

zwrócił uwagę Mirosław Suchoń z Nowoczesnej: - Wyobrażam sobie, że w kilku gminach przewozy zahamują, zrobią sobie przerwę, żeby po niej wrócić już na dofinansowane linie. "Pieniędzy jest za mało" Marcin Gromadzki z firmy doradczej Public Transport Consulting mówił nam w maju, że wielu

Rząd zajmie się projektem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych w III kw.

porozumienie Banku Gospodarstwa Krajowego z ministrem właściwym do spraw transportu dotyczące szczegółowych zasad funkcjonowania FDS. Doświadczenie BGK w obsłudze KFD, pozwoli bankowi sprawnie i skutecznie obsługiwać również FDS. Zadaniem FDS będzie dofinansowanie budowy i przebudowy dróg publicznych

CPK dofinansuje odbudowę linii tramwajowej do Konstantynowa i Lutomierska

i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w

Koniec pociągów spalinowych w Polsce jest bardzo bliski

Koniec pociągów spalinowych w Polsce jest bardzo bliski

", powodujący zmiany klimatyczne. Dotyczy to przede wszystkim transportu drogowego i lotniczego, mniej kolejowego – w 2020 r. dwutlenek węgla wyprodukowany przez pociągi stanowił jedynie ok. 3 proc. światowej emisji pochodzącej z transportu. Pomimo tego, w przyszłości kolej ma być jeszcze

PGZ: Autosan opracuje autobus elektryczny z zewnętrznym źródłem napędu

bezemisyjnego transportu publicznego, które nie są wyposażone w silnik spalania wewnętrznego i spełniają wymogi dopuszczenia do ruchu drogowego oraz posiadają co najmniej dwie innowacje: wyposażenie w zestandaryzowane moduły bateryjne oraz styk umożliwiający sterowanie pojazdem w zakresie wszystkich

Słowik z MR: Dobre tempo przyznawania środków z POIŚ, rozdysponowano 28,2 mld zł

, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, miasta Opole, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gliwicach i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (MIB). Zadania, która otrzymają dofinansowanie warte są łącznie 1 073,5 mln zł

MR zwiększyło o 1,2 mld zł środki w POIiŚ na inwestycje drogowe dla 9 miast

? Dofinansowanie UE: 117,7 mln zł ? Lata realizacji: 2017-2019 Przebudowa układu drogowego na pl. Bpa Chrapka w Toruniu ? Wartość całkowita: 26,3 mln zł ? Dofinansowanie UE: 22,2 mln zł

Samochody elektryczne czy hybrydowe to nie tylko rewolucja technologiczna. Dotyczą ich również odrębne przepisy

Elektryk, hybryda - z czym tak naprawdę mamy do czynienia? Od razu trzeba powiedzieć, że z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkie rodzaje samochodów traktowane są jednakowo. Pojawiły się jednak już pewne zmiany w kodeksie drogowym, które na razie mają dość ograniczone znaczenie

Zmiany w podatkach od paliw. Bez wpływu na cenę detaliczną paliwa

stawki akcyzy.  Taka zmiana zostaje wprowadzona na 2020 r.  Więcej na drogi i koleje Zmiana stawek podatków i opłat od paliw ma zapewnić w tym roku dodatkowo ok. 500 mln zł na inwestycje drogowe i kolejowe - jak wskazał rząd w uzasadnieniu do ustawy okołobudżetowej na 2020 r.  Dochody z

Ustawa o PKS-ach z "piątki Kaczyńskiego" już w Sejmie. Opozycja: "To legislacyjny knot, ale inicjatywa słuszna"

połączeniach. Do tego nie będzie dofinansowania linii, na których ruch ledwo, ale jeszcze istnieje. Bo pieniądze mają być przeznaczone tylko na nowe linie, w rozumieniu takim, że nie były obsługiwane przez co najmniej trzy miesiące. - Co na przykład z powiatem Lipno, który dokłada do transportu kosztem

Rząd przyjął Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023, warty 107 mld zł

4 mld zł. "Głównym celem programu jest budowa spójnego i nowoczesnego systemu dróg krajowych, zapewniającego efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego. Aby ten cel zrealizować przewidziano: budowę brakujących odcinków dróg ekspresowych i

Ciężarówki na LNG szkodą środowisku bardziej niż diesel? Ekolodzy rehabilitują diesla

Do tej pory ciężarówki z silnikami na gaz uważano za bardziej przyjazne dla środowiska niż ich ciężarówki poruszane silnikiem Diesla. Wpływowa europejska organizacja ekologiczna Transport & Environment (T&E) twierdzi, że to nieprawda. W opublikowanej właśnie analizie T&E powołuje się na wyniki

Dotacja z UE na ekspresową S7 do Grójca. Ponad 70 proc. unijnych funduszy na drogi już wykorzystane

ekspresowych i obwodnic miast w Polsce. Do końca listopada zatwierdzono już wnioski GDDKiA o wypłatę z unijnego budżetu 24,1 mld zł, a na konto Krajowego Funduszu Drogowego wpłynęło prawie 20,5 mld zł. Unijne pieniądze na transport Dofinansowanie budowy drogi ekspresowej S7 z Warszawy do Grójca to tylko jedna

Od 2027 r. nowy podatek od ogrzewania. Rząd nie robi nic, by go uniknąć

przemysł. W grudniu po wielu rundach negocjacji Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski uzgodniły, że od 2027 r. ogrzewanie w budynkach i transport drogowy zostaną włączone do systemu handlu pozwoleniami na emisje CO2 o nazwie ETS 2. Minister klimatu Anna Moskwa wyrażała nadzieję, że

Koleje Dolnośląskie i GDDKiA otrzymają 271 mln zł z POIiŚ na swoje projekty

Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - Koleje Dolnośląskie (KD) oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisały z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT, jednostką przyznającą środki w imieniu rządu) umowy na dofinansowanie swoich projektów łączną kwotą

Rząd nie zamierza wycofać się z zakupu nowych samochodów. "To nie limuzyny"

kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii, jest każdy pojazd silnikowy oraz jego przyczepa lub naczepa, wykorzystywana głównie do transportu towarów lub pasażerów do celów działalności gospodarczej, na przykład transportu zarobkowego lub

Obwodnicą Suwałk na Niedzielę Palmową. Pierwsza nowa droga w tym roku

w państwach bałtyckich. Cała droga ekspresowa S61 o długości ponad 200 km od Budzisk na granicy z Litwą do skrzyżowania z drogą ekspresową S8 w Ostrowi Mazowieckiej ma być gotowa na początku przyszłej dekady. To połączenie nie tylko usprawni międzynarodowy transport drogowy, ale także ułatwi dojazdy

Państwo skąpi pieniędzy na PKS-y, a winne są też samorządy. "Dwie trzecie gmin wiejskich nie widzi potrzeby organizacji transportu publicznego"

We wtorek rząd przyjął rozczarowującą ustawę o dofinansowaniu PKS-ów . Okazało się, że na ten rok przeznaczy tylko 300 mln zł zamiast 400 mln zł, a na przyszłe lata 800 mln zł. Kwota jest za mała o połowę, a jeszcze nie będzie waloryzowana nawet o inflację. Najgorsze, że mechanizm przyznawania

Wszyscy dopłacamy do dróg nawet 130 mld zł rocznie [ANALIZA KOSZTÓW]

Drogowego - 137 mln zł. Te wszystkie wydatki sumują się do kwoty 50 mld zł. To jeszcze nie koniec. W zeszłym tygodniu rząd ogłosił nowy program wsparcia dla dróg lokalnych. Państwo dofinansuje modernizację i budowę tysięcy kilometrów dróg kwotą 36 mld zł w ciągu 10 lat, czyli rocznie na drogi będzie

GDDKiA podpisała umowy na ok. 488 mln zł unijnego dofinansowania na budowę dróg

Inwestycji i Rozwoju (MIiR). Z kolei 17 mln zł trafi do Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie na rozbudowę Systemu Informacji Rzecznej na Dolnej Odrze. "Drogowa dyrekcja podpisuje dzisiaj 41. i 42. umowę o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko. Z 10,8 mld zł

Transport nad przepaścią. Tylko szybkie działania uratują resztkę połączeń poza miastami

szczebel powiatu, który odpowiadałby za zintegrowany transport drogowy na swoim obszarze. Dziś często gminy układają własne siatki połączeń, które nie tylko gryzą się z liniami z sąsiednich gmin, ale też z organizowanymi przez powiaty, województwa samorządowe bądź sąsiednie miasta. Gdybyśmy sensownie

Niemcy częściej zatankują w Polsce. I sprzedadzą nam więcej starych aut

Do 2023 r. Niemcy zainwestują ponad 50 mld euro w ograniczenie szkodliwych dla klimatu emisji dwutlenku węgla - zdecydowały partie koalicji rządzącej Niemcami. Największe zmiany czekają transport, a ich konsekwencje może odczuć także Polska. Zgodnie z nowym planem klimatycznym od 2021 r. Niemcy

Czym do pracy po kryzysie? "Jeśli transport stoi, budżet państwa traci miliardy" [WYWIAD]

miejsca pracy i stworzyć ich więcej. Przewozy są bardzo pracochłonne. Łącznie w polskim transporcie pracuje ponad 600 tys. osób. Polska jest też trzecia pod względem wielkości wśród producentów autobusów w Europie. Branża transportowa płaci dużo podatków, opłat drogowych czy składek ZUS, więc jeśli

Rewolucyjny pomysł śląskiego start-upu. Autonomiczne minibusy na ulicach już za rok

organizacja, która wprowadziła wiele standardów używanych w przemyśle samochodowym). - Oznacza to, że pojazd będzie mógł pokonać trasę z punktu A do punktu B bez ingerencji człowieka w normalnych warunkach drogowych i pogodowych. Z przepisów obowiązujących w Polsce wynika, że w pojeździe będzie musiał

Dworzec Metropolitalny w Lublinie. Sześć firm zainteresowanych budową, ale każda z ofert za droga

, czwarte zostanie ogłoszone jeszcze w tym roku. Łączny koszt inwestycji to około 300 mln zł, z czego prawie 174 mln zł stanowi dofinansowanie unijne. Całkowitą przebudowę przejdzie układ drogowy, który usprawni ruch i komunikację nowego Dworca Metropolitalnego – mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk

MR: Sześć inwestycji drogowych w Polsce Wschodniej otrzyma 424 mln zł dotacji UE

Warszawa, 03.02.2017 (ISBnews) - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach II konkursu dotyczącego wsparcia infrastruktury drogowej z Programu Polska Wschodnia wybrała do dofinansowania 6 inwestycji o łącznej wartości ponad 514 mln zł. Otrzymają one 424 mln zł

MIB: Ruszają konsultacje projektu optymalizacji budowy dróg

drogowych (efekt: obniżenie partycypacji budżetu centralnego w kosztach realizacji inwestycji drogowych); * zmiana ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego w celu umożliwienia finansowania lub dofinansowania między jednostkami

Prezydent podpisał ustawę ws. finansowania inwestycji drogowych przez samorządy

przekazywania przez samorządy środków na takie inwestycje. Nowe przepisy wprowadzają fakultatywną możliwość finansowania albo dofinansowania inwestycji przez samorządy, które będą chciały przeznaczyć środki finansowe na realizację zadań przy drogach innych kategorii" - czytamy w komunikacie Ministerstwa

Lewiatan proponuje działania osłonowe dla przedsiębiorców w związku z COViD

giełdzie, - wprowadzenie rozwiązań, które ułatwią transport towarowy (separacji ruchu pojazdów wykonujących transport drogowy lub przewożących kierowców od ruchu samochodów osobowych, rozdawanie kart lokalizacyjnych jeszcze po stronie państwa sąsiadującego w odległości co

Rząd już obcina dotacje dla autobusów? Miało być 800 mln zł, a kancelaria premiera mówi o 500 mln

Adamczyk. A nowego zastępcy Adamczyka od spraw transportu drogowego jeszcze nie ma. Natomiast w ogłoszonym kilka godzin później projekcie ustawy jako osobę odpowiedzialną za te przepisy wskazano ministra Adamczyka. 

Pięć miast pozyskało 481 mln zł dofinansowania z POIŚ na inwestycje drogowe

Warszawa, 21.02.2017 (ISBnews) - Pięć miast zawarło umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 481 mln zł dla swoich inwestycji transportowych, poinformowali przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) i wiceszef resortu rozwoju Witold Słowik. Środki UE

PwC: Potencjał inwestycyjny Warszawy trzykrotnie przewyższa inne duże miasta

podnosząc jakość życia mieszkańców. Oczywiście, nie brakuje tu wyzwań. Jednym z ważniejszych, charakterystycznych też dla innych metropolii, jest smog, a także uciążliwość ruchu drogowego. Realizowane przez miasto inwestycje w zakresie transportu niskoemisyjnego czy dofinansowanie wymiany pieców grzewczych

PiS chce wprowadzić kolejny podatek. Litr paliwa zdrożeje o ponad 20 groszy. Ma być więcej na drogi

Na kongresie PiS politycy rządzącej partii chwalili się, że zwiększają wydatki socjalne bez podnoszenia podatków. Ale kiedy Polacy wyjechali na wakacje, posłowie PiS postanowili nałożyć nowy haracz na kierowców i cały transport. Już w najbliższy piątek 14 lipca w Sejmie zaplanowano pierwsze

CPK otrzymało dofinansowanie UE na projekt linii kolejowej do czeskiej granicy

pozwoli na włączenie do sieci połączeń dalekobieżnych prawie 90-tysięczne Jastrzębie-Zdrój" - podkreślił prezes CPK Mikołaj Wild. Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy

Rząd przyjął projekt dot. elektromobilności, m.in. tańsze będą auta elektryczne

zasady rozmieszczenia, rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystywania paliw alternatywnych w transporcie, w tym wymagania techniczne dla niej oraz zasady rozwoju infrastruktury ładowania dla drogowego transportu publicznego. Wskazano obowiązki podmiotów publicznych w związku z

Grupa Lotos: Instalacje do oczyszczania gazu zostaną oddane do użytku w 2021 r.

ilości odnoszą się do wodoru jeszcze nieoczyszczonego, trzeba go jeszcze odpowiednio doczyścić. Do tego potrzebna jest właśnie instalacja do oczyszczania wodoru, wskazano również. Oczyszczony wodór może być wykorzystywany nie tylko w transporcie drogowym, ale także przemyśle

Czy S3 dotrze do Czech? Optymizm rządu studzi Komisja Europejska

transportu, natomiast budowa dróg jest finansowana w ograniczonym zakresie. Dodatkowo, w ramach zakończonego właśnie naboru projektów, dofinansowanie otrzymał szereg projektów kolejowych, ale również duży projekt drogowy, dotyczący budowy odcinka drogi ekspresowej S61 położonego przy granicy z Litwą. Projekt

CPK to także impuls do rozwoju ruchu kolejowego - eksperci

, żeby tego uniknąć" - dodał dr Kozuba. Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000

FPP: W tarczy antykryzysowej brakuje pomocy dla firm z niepełnosprawnymi

sektorze transportu drogowego towarów - 100 tys. euro. To ryzyko mocno dotyka pracodawców osób niepełnosprawnych. Oni ten sam limit wykorzystują m.in. na finansowanie opieki medycznej nad pracownikami niepełnosprawnymi. Odroczenie wpłat do ZUS jest więc w większości poza zasięgiem pracodawców osób

Czy wodór napędzi nowy świat? Unia wyda na rewolucję setki miliardów euro

zakłada strategia wodorowa przyjęta w lipcu przez KE.  Jedną z takich dziedzin jest transport drogowy, zwłaszcza dużych ładunków i na dalekich trasach. W tym przypadku wodór ma pomóc unijnym politykom w wyprowadzeniu transportu drogowego ze ślepego zaułka, w który sami go skierowali. Przed

Dziewięć pierwszych projektów transport. otrzyma 8,2 mld zł dofinansowania z CEF

Warszawa, 30.05.2016 (ISBnews) - Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) zawarło 9 pierwszych umów o dofinansowanie projektów w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility, CEF). Beneficjentami projektów są PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP

Budimex weźmie udział w projekcie na rzecz bezpieczeństwa transportu - Safeway

Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - Budimex, jako partner Ferrovial Agroman, weźmie udział w Safeway - międzynarodowym projekcie badawczo-rozwojowym, dofinansowanym ze środków UE w ramach programu Horyzont 2020, podał Budimex. Projekt potrwa 42 miesiące i zakończy się w 2022 r

Na drogi lokalne zrzucą się państwowe spółki i Lasy Państwowe. Premier dostaje uznaniową pulę pieniędzy do rozdziału

zwiększy się kwota, która z budżetu zostanie przekazana na lokalne inwestycje drogowe. Wiele w tej kwestii będzie zależało również od możliwości samorządów. Z tego względu szacujemy, że w 2019 roku dofinansowania sięgną co najmniej ok. 3,5 mld zł” – stwierdził wiceminister finansów Leszek Skiba

Dopłaty do aut na prąd zdążyły na wybory. Ale dofinansowane elektryki trzeba będzie oznakować

haczyk. Dotowanych samochodów dostawczych nie można wykorzystywać do działalności zarobkowej w drogowym transporcie towarów. Czyli z dotacji nie mogą skorzystać firmy świadczące usługi transportowe lub spedycyjne. Z dotacji mogą zaś skorzystać firmy świadczące tzw. usługi zintegrowane, których tylko

Inwestycje w portach: promy w Świnoujściu, kolej w Gdyni

terminalu promowego w Świnoujściu, aby był on przystosowany do obsługi większej liczby większych jednostek i transportu intermodalnego (łączący kilka rodzajów transportu). Będą przebudowane m.in. stanowiska promowe, tory kolejowe. Roboty budowlane rozpoczną się w 2017 r

Komisja Europejska daje nam pieniądze na kolej

beneficjentem konkursu CEF 2014, otrzymując dofinansowanie w wysokości ok. 1,97 miliarda euro" - poinformował nas wczoraj Jakub Adamowicz, rzecznik KE ds. transportu i polityki regionalnej. Trzy czwarte tej kwoty (ponad 1,5 mld euro) Komisja chce przeznaczyć na wsparcie

Eurovia i Warbud wybudują odcinek drogi S3 Legnica-Jawor za ok. 316 mln zł

wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie z programu CEF "Łącząc Europę" ( Connecting Europe Facility) dla prawie 32-kilometrowego odcinka od Bolkowa przez Lubawkę do granicy polsko-czeskiej. Główne cele inwestycji to ułatwienie międzynarodowego transportu drogowego

W Szczecinie dostaną tanie kredyty na elektryczne auta. Pierwszy taki program w Polsce

transporcie drogowym i motoryzacji. Plan "W drodze do elektromobilności" przewiduje gwałtowne przyspieszenie sprzedaży w Polsce samochodów o napędzie elektrycznym. Za 10 lat w Polsce ma być 1 mln samochodów na prąd, a elektryfikacja motoryzacji będzie kołem zamachowym

Na Dolnym Śląsku będzie mniej smogu. Kto musi wymienić ogrzewanie?

jakości powietrza powodowują przede wszystkim ogrzewanie, transport drogowy oraz tereny przemysłowe. „Największym problemem dla regionu są zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenem” – napisali eksperci w strategii województwa, którzy dodatkowo stwierdzili

Drogowy pęd do funduszy europejskich

w ochronę środowiska, energetykę oraz transport dla Polski przewidziano 27,4 mld euro. Z tej kwoty na inwestycje drogowe, głównie budowę dróg ekspresowych oraz obwodnic miast, Polska może otrzymać w ramach POIŚ ok. 10 mld euro, co obecnie stanowi równowartość ponad 42 mld zł

CPK zostało dokapitalizowane kwotą 300 mln zł w ramach inwestycji Skarbu Państwa

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego spółka CPK, odpowiadająca za realizację Centralnego Portu Lotniczego, została dofinansowana kwotą 300 mln zł, co jest efektem objęcia nowych udziałów przez Skarb Państwa, "

PLK złożyły wnioski o finansowanie projektów za 10 mld zł z nowej perspektywy UE

, poinformował pełnomocnik zarządu - dyrektor ds. strategii i planowania Marcin Mochocki. "Zależy nam, by z nowych funduszy UE skorzystać jak najszybciej. Inwestycje, które przygotowujemy, pozwolą na skrócenie podróży pociągami pasażerskimi, a także usprawnią transport towarów na

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

: ?Transport drogowy rzeczy w post-covidowej rzeczywistości", który odbędzie się 3 czerwca br. o godz. 11:00, podał bank. "Pandemia koronawirusa wywarła bezprecedensowy wpływ na światową gospodarkę i sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Podczas webinaru eksperci

Czego rząd PiS nie powie nam o budżecie? Że jest niekonstytucyjny i niebezpieczny, nie wspiera inwestycji

realizowana jest poza budżetem państwa. Natomiast pozostałe 57 mld idzie na zupełnie inne cele. Jakie? Najważniejsze z nich to kwota 26,5 mld zł, która trafia na Fundusz Solidarnościowy z przeznaczeniem na 13. i 14. emeryturę do wypłaty w przyszłym roku, 12 mld na transport, w tym na dofinansowanie kolei i

Na nowe inwestycje transportowe możemy dostać od KE 1,9 mld euro

dofinansowanie z CEF Komisja wybrała 195 projektów, na których wsparcie przekaże 6,7 mld euro. Prawie jedną trzecią tej kwoty ma otrzymać Polska na nowe inwestycje transportowe, głównie kolejowe. Propozycje KE muszą jednak zaakceptować jeszcze państwa członkowskie UE, a decyzja w tej sprawie ma zapaść 8 lipca

Jak uzyskać pomoc publiczną [PORADNIK]

granicach limitów, których nie może ona przekroczyć. Podstawowy odnawialny limit w okresie kolejnych trzech lat to 200 tys. euro brutto i 100 tys. euro brutto dla sektora transportu drogowego. Przedsiębiorca musi brać pod uwagę, że pewne ulgi, z których korzysta, mogą stanowić pomóc tego typu. Komisja

BGK podpisze w ramach IP umowy o wartości 6 mld zł, planuje 2 emisje obligacji

Warszawa, 29.04.2015 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) liczy na podpisanie w ramach programu Inwestycje Polskie umów na łączna kwotę co najmniej 6 mld zł w 2015 r., poinformował prezes Dariusz Kacprzyk. BGK liczy na kilkumiliardowe dofinansowanie ze Skarbu Państwa i

Trakcja ma umowę na prace na linii do Terespola za ok. 417 mln zł netto

kolejowym i drogowym. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały wartą ponad 417 mln zł (netto) umowę na ostatnie prace na linii Siedlce ? Terespol" - czytamy w komunikacie. Inwestycja obejmuje głównie modernizację i przebudowę trzech stacji w Białej Podlaskiej, Małaszewiczach

Logistyka wyprzedza rzeczywistość. I oferuje dobrą pracę

Ponad 200 tys. przedsiębiorstw w Polsce zajmuje się transportem i działalnością magazynową. Bardzo szybko rośnie przewóz ładunków i to niemal wszystkimi rodzajami transportu. Według danych firmy doradczej JLL całkowita wynajęta w Polsce powierzchnia magazynowa w 2017 r. przekroczyła 3,1 mln m kw

Przegląd prasy

inflacji --Prezydent podpisał nowelę prawa o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym --Prezydent podpisał nowelę ustawy dot. uprawnień do emisji gazów cieplarnianych --Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatku od

Te wykresy pokazują, jak PiS zadłużył Polskę. I jak to ukrywa

obniżenie wydatków budżetu państwa na ten cel - twierdzi FOR, fundacja Leszka Balcerowicza. Kolejne 12 mld idzie na transport, w tym na dofinansowanie kolei i lokalnej infrastruktury drogowej w latach 2020-21, 3 mld - dodatkowo na armię, 7 mld - na rezerwy celowe, 1,3 - na górnictwo węglowe, 2,3 mld - na

Przegląd prasy

--Komisja Transportu PE poparła zmiany dot. sektora transportu drogowego --Prezes PKN Orlen: W Polsce jest miejsce na jeden koncern multienergetyczny --Indeks WIG20 spadł o 0,31% na zamknięciu we wtorek --Drageus Games

Mieszkaniówka siłą napędową budownictwa

pozwoleń na budynki gospodarczo-inwentarskie. Spadnie też liczba budowanych budynków użyteczności publicznej. Najbardziej może jednak martwić zapaść w pozwoleniach na budowę infrastruktury transportu, czyli m.in. dróg, mostów, torów i dworców. W ubiegłym roku GUNB odnotował tylko niespełna 7,1 tys

W 2014 mniej pieniędzy na budowę i remonty dróg

zwiększono je o ponad 2 mld zł. Ministerstwo Finansów tłumaczy to "aktualizacją danych" po uzgodnionej w lipcu z Ministerstwem Transportu zmianie tegorocznego planu wydatków z KFD. Te wydatki nie dotyczą jednak bezpośrednio budżetu, bo na inwestycje drogowe KFD zbiera

Centrala ZUS w Chełmie, NSA w Jeleniej Górze? Rząd chce wyprowadzić centralne instytucje państwowe z Warszawy

ds. transportu drogowego jest w Kolonii, archiwum centralne - w Koblencji. W Polsce kierunek jest odwrotny. Klub Jagielloński, który promuje wizję „policentrycznego rozwoju Polski”, czyli rozproszenia instytucji i urzędów publicznych jeszcze w 2015 r., wyliczył, że na 77 instytucji

Przegląd prasy

, zaprosi do składania ofert sprzedaży akcji --Akcjonariusze Oponeo.pl zdecydowali o 0,1 zł dywidendy na akcję za 2019 r. --Polnord ma decyzje o odszkodowaniach drogowych w Wilanowie na 34,7 mln zł --Indeks WIG20 spadł o 0,97

Nowe problemy na placach budowy dróg w Polsce

budować we wrześniu i mieli zakończyć prace do końca tego roku. FCC twierdzi, że dokumentacja przetargowa GDDKiA nie pokazywała prawdziwych warunków geologicznych na niemal całym terenie budowy, a to zmieniało koszty inwestycji. Według Hiszpanów drogowa Dyrekcja oczekiwała, że

Autostrada Gdańsk - Odessa. Nowe zadanie dla Sławomira Nowaka od rządu Ukrainy

współpracować z Komisją Europejską i władzami Polski, aby otrzymać dodatkowe finansowanie i zbudować pełnowartościową autostradę według wzorów europejskich – zapowiedział Omeljan cytowany w komunikacie Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy. Nie ujawnił, na jakie dofinansowanie liczy Ukraina. Z zapowiedzi

Przegląd prasy

--PG Dutch i Marvipol Logistics wnioskują do UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy --Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym ws. przewozu osób --Skarbiec TFI: Dobra selekcja spółek pozwoliła przetrwać efekty tarć USA-Chiny

Nowa strategia Ubera. Kapituluje i zaczyna działać zgodnie z przepisami

do obecnych przepisów sam. Bo choć wcześniej Uber zapewniał, że nie obowiązują go polskie regulacje, więc nie musi mieć kas fiskalnych i licencji (skarbówka i Inspekcja Transportu Drogowego są przeciwnego zdania), w grudniu 2017 roku spółka zadecydowała nagle, że w ramach pilotażu część

Unia zmienia politykę transportową. W Polsce skorzysta na tym kolej

zapowiedział wczoraj nową unijną politykę infrastruktury transportowej komisarz ds. transportu Siim Kallas. Dziewięć unijnych korytarzy Po raz pierwszy Bruksela postanowiła stworzyć bazową sieć transportową UE złożoną z dziewięciu tzw. korytarzy, które mają

Wolontariusze fundacji nabijają kabzę Uberowi

ustawy o transporcie drogowym, która ma wyrównać sytuację licencjonowanych taksówkarzy i kierowców Ubera. Uber potwierdził, że fundacja Incolumis Civis jest jego partnerem flotowym. Misyjna jazda Na stronie Incolumis Civis czytamy, że działania fundacji są odpowiedzią na brak poczucia bezpieczeństwa na

Przegląd informacji ze spółek

roku obrotowym 2017. T-Systems i Strabag AG są gotowe do przetargu na system poboru opłat drogowych w Polsce - mogą zbudować konsorcjum, podobnie jak przy projekcie w Belgii, gdzie współpracują w ramach spółki celowej Satellic, poinformowała account director international T

Przegląd prasy

likwidację Inspekcji Transportu Drogowego --CD Projekt uzyskał ok. 30 mln zł na innowacje w ramach programu GameINN --Quercus TFI: Wprowadzenie Mifid II i konsolidacja rynku to tematy nr 1 w 2017 r. --Dariusz Śliwowski został

KE nie da Polsce przesunąć na drogi pieniędzy, których kolej nie wyda?

Zaostrza się spór Polski z Komisją Europejską w sprawie przesunięcia na inwestycje drogowe 1,2 mld euro unijnych dotacji przeznaczonych pierwotnie na inwestycje kolejowe w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko". Polska zaczęła zabiegać o zgodę KE

Jakie zniżki przysługują niepełnosprawnym? Do wielkich muzeów w Europie nawet bezpłatny wstęp, także dla opiekuna

pracy, *wystąpienia o kartę parkingową i dofinansowania z PFRON do likwidacji barier w mieszkaniu czy wyjazdu na turnus rehabilitacyjny. Osoby, które mają orzeczenie o inwalidztwie, niezdolności do pracy albo do samodzielnej egzystencji, powinny wystąpić o orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień

Uber wchodzi do Trójmiasta. "Postrach taksówkarzy" ma już w Polsce 200 tys. klientów

. Ponadto kierowcy muszą mieć ukończone 21 lat, ważne ubezpieczenie i zaświadczenie o niekaralności, brak wykroczeń w ruchu drogowym oraz własny pojazd. - UberPOP jest częścią rewolucji w transporcie miejskim. Ta nowa platforma zmienia sposób poruszania się po mieście i kształtuje

Płyną unijne pieniądze na budowę dróg

Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko do dziś MI podpisało 45 umów o dofinansowanie dla inwestycji transportowych, na łączną kwotę ponad 23 mld zł, z czego ponad 20 mld zł to projekty drogowe. Unijne dotacje finansują lwią część dróg krajowych powstających dziś w Polsce. Od 16

Skok na fundusze UE: 12 najdroższych unijnych inwestycji

połączenie drogi krajowej nr 1 z autostradą A1, poprzez budowę obwodnicy Pelplina i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 229. Wyprowadzenie dużej części transportu drogowego na nową obwodnicę miało zahamować ciągłą degradację zabytkowego centrum Pelplina, z Bazyliką Katedralną na czele, a także zwiększyć poziom

Budowlanka już nie daje rady. Firmy opuszczają inwestycje. Brakuje już 100-150 tys. pracowników

spuścili z ceny, a inwestycja wciąż nie ruszyła.  O 46 mln większą kwotę, niż przewidywał Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach, zaproponowały firmy startujące w przetargu na remont miejskiego dworca PKS. Efekt? Kolejną próbę wyłonienia wykonawcy przełożono na lipiec.  Na długo zapowiadaną

Przegląd prasy

europejskiej gospodarki --PGNiG szuka armatora, od którego będzie czarterować zbiornikowce do transportu gazu kupowanego w USA Puls Biznesu --Prezes LiveChata: Ciągle myślimy o debiucie na Nasdaq lub NYSE; wierzymy, że przyszłość

Plan gotowy: Za trzy lata pojedziemy obwodnicą Olsztyna

inwestycji. Ratusz odpowiada bowiem za połączenie miasta z obwodnicą w dwóch miejscach: w okolicach Szczęsnego i Wójtowa. Tak wynika z wcześniejszych ustaleń z drogowcami. - Wybudujemy nowy odcinek ul. Towarowej [od ul. Budowlanej - red.] do węzła drogowego w okolicach Wójtowa - informuje prezydent Piotr