dofinansowane projektów

Projekt OncoArendi na liście rekomendowanych do dofinansowania NCBR

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Projekt OncoArendi Therapeutics pt. "Poszukiwanie i rozwój inhibitorów deubikwitynaz do zastosowania w immunoterapii przeciwnowotworowej" znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i

Projekt onkologiczny Ryvu Therapeutics wybrany do dofinansowania przez NCBR

Warszawa, 30.12.2019 (ISBnews) - Projekt Ryvu Therapeutics pn. "Rozwój terapii celowanych opartych na mechanizmie syntetycznej letalności w onkologii" został umieszczony na liście projektów wybranych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania w

Bloober Team otrzymał dofinansowanie na projekt 'H2O'

Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Bloober Team w ramach programu Creatywna Europa - MEDIA, Sub-Programme, Development of European Video Games otrzyma dofinansowanie do wysokości 150 tys. euro na realizację projektu pn."H2O ", podała spółka. W

NCBR wybrało 27 projektów do dofinansowania w ramach programu GAMEINN

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach programu sektorowego GAMEINN wybrało 27 projektów do dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania 104 652 946,38 zł. Dofinansowanie na projekty otrzyma m.in. 7 spółek notowanych na GPW

Inventionmed otrzyma 3,56 mln zł dofinansowania dla projektu TutorDerm

Warszawa, 28.08.2019 (ISBnews) - Inventionmed otrzymał pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego przyznające dofinansowanie projektowi spółki pn. "Opracowanie innowacyjnego symulatora medycznego wykorzystującego technologię podwójnej immersji"

Projekt konsorcjum z Pure Biologics rekomendowany do dofinansowania z NCBR

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Projekt Pure Biologics realizowany w konsorcjum z jednostką badawczą Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii został rekomendowany do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach konkursu "

Bloober Team ma umowy dofinansowania dwóch projektów gamingowych

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Bloober Team zawarł umowy z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego w przedmiocie dofinansowania projektów gamingowych spółki na łącznie ponad 94 tys. zł, podała spółka w dwóch odrębnych komunikatach. Jeden projekt

Alchemia otrzyma dofinansowanie z NCBR na projekt dot. walcowania rur

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Alchemia podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, występującym w roli tzw. instytucji pośredniczącej (NCBR), umowę na max. 48,15 mln zł dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn: "Innowacyjna

Alechemia otrzyma dofinansowanie z NCBR na projekt dot. walcowania rur

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Alchemia podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, występującym w roli tzw. instytucji pośredniczącej (NCBR), umowę na max. 48,15 mln zł dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn: "Innowacyjna

MFiPR: Pięciu projektom transportowym przyznano 1,9 mld zł dofinansowania z CEF

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Pięć polskich projektów transportowych otrzyma dofinansowania ze środków Instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) w ramach naboru, który zakończył się w lutym. Łączna wartość projektów to 2,6 mld zł, z czego 1,9 mld zł pokryją środki unijne

Ursus: NCBiR podtrzymuje decyzję o odstąpieniu od dofinansowania projektu

Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) podtrzymało wyrażone wcześniej stanowisko o odstąpieniu od podpisania z Ursusem w restrukturyzacji umowy o dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie i demonstracja innowacyjnego samochodu dostawczego

Pure Biologics ma umowę z NCBR o dofinansowanie projektu lekowego

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Pure Biologics zawarło umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) o dofinansowanie projektu lekowego obejmującego "Opracowanie terapii na bazie immunoligandów rekrutujących układ immunologiczny do walki z nowotworem" w ramach

Projekt Selvity dot. technologii TCRact otrzyma 11,7 mln zł dofinansowania NCBR

immunoterapiach nowotworów" został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 Szybka Ścieżka, podała spółka. Wartość całkowita projektu netto wynosi 20

Varsav Game Studios wnioskuje o dofinansowanie projektu wartego 5,21 mln zł

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Varsav Game Studios wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu "Szybka ścieżka dla Mazowsza", finansowanego ze środków w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i liczy na wsparcie

Miraculum złożyło wniosek o dofinansowanie projektu 'Wzór na konkurencję'

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Miraculum złożyło do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wniosek o dofinansowanie projektu "Wzór na konkurencję" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 kwotą do 3 mln zł, podała spółka. Wniosek ma

NFOŚiGW i unijny program LIFE 2020 dofinansują do 95% projektów klimatycznych

wsparcie NFOŚiGW wesprze projekty dofinansowanie do 95% dla najlepszych projektów. "W podprogramie na rzecz środowiska KE czeka na fiszki projektowe, czyli noty koncepcyjne, do 14 lub 16 lipca 2020 r. (w zależności od priorytetu), a potem na pełne wnioski tych, którzy będą

Projekt onkologiczny Ryvu Therapeutics ma ok. 22,4 mln zł dofinansowania z NCBR

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Ryvu Therapeutics zawarło umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na dofinansowanie projektu "Nowe, małocząsteczkowe leki immunomodulujące w terapii opornych nowotworów" na kwotę blisko 22,4 mln zł, podała spółka

NFOŚiGW dofinansuje 27 projektów kogeneracyjnych na ponad 258 mln zł

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał z beneficjantami umowy na łącznie ponad 258 mln zł dofinansowania z Funduszu Spójności na rozwój wysokosprawnej kogeneracji, podała instytucja. Wsparcie otrzyma 27

Warunki udziału w procedurze zapytania ofertowego na zamówienie współfinansowane z UE

Warunki udziału w procedurze zapytania ofertowego na zamówienie współfinansowane z UE

sporządzenia co najmniej jednej dokumentacji aplikacyjnej dla projektów informatycznych w sektorze ochrony zdrowia, zawierających koncepcję techniczną przedsięwzięcia, które otrzymały dofinansowanie ze środków UE . Wykonawca miał również wykazać, że w skład jego zespołu wchodzi co najmniej kierownik

Projekt onkologiczny Ryvu Therapeutics ma 32,76 mln zł dofinansowania z NCBR

Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Ryvu Therapeutics zawarło z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój terapii celowanych opartych na mechanizmie syntetycznej letalności w onkologii" w ramach Programu Operacyjnego

MFPR: Polsko-norweskie projekty otrzymają zostaną dofinansowane kwotą 156 mln zł

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - W ramach konkursu GRIEG wyłoniono 28 projektów badawczych, realizowanych wspólnie przez zespoły naukowe z Polski i z Norwegii, które zostaną dofinansowane kwotą 156 mln zł na badania podstawowe, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Rozwoju

ABM i szpital w Lublinie mają umowę na dofinansowanie projektu Biomedu-Lublin

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Agencja Badań Medycznych (ABM) zawarła z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie umowę dotyczącą dofinansowania projektu pn. "Badania nad wytworzeniem swoistej immunoglobuliny ludzkiej z osocza dawców po przebytej

NCBR podpisało umowę o dofinansowaniu projektu Cherrypick Games

Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) podpisało umowę o dofinansowaniu projektu Cherrypick Games, polegającego na opracowaniu inteligentnej platformy do analizy środowiska gry i zachowań użytkowników gier typu freemium, podała spółka

MFiPR: Sześć projektów otrzymało łącznie ok. 722 mln zł dofinansowania z POIiŚ

Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - Beneficjenci zawarli z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) łącznie 6 umów dofinansowania swoich projektów infrastrukturalnych kwotą ok. 722 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), podało Ministerstwo

Celon Pharma ma umowę z NCBR na dofinansowanie 2 projektów w wys. 54,6 mln zł

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Celon Pharma podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowy o dofinansowanie dwóch projektów w wysokości 54,6 mln zł, podała spółka. "Projekt 1: Rozwój przedkliniczny i kliniczny pierwszego w klasie

Spółka Introlu otrzyma 7,9 mln zł dofinansowania dla swojego projektu

Warszawa, 21.06.2018 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) pozytywnie rozpatrzyło wniosek o dofinansowanie projektu Limatherm S.A., spółki ze 100-proc. udziałem Introlu, kwotą 7,87 mln zł, podał Introl. "Celem projektu

KE zatwierdziła 253 mln euro dofinansowania do projektów realizowanych w Polsce

dofinansowanie ze środków unijnych w łącznej wysokości ponad 253 mln euro. Komisja Europejska zatwierdziła pakiet inwestycyjny dla 14 projektów, realizowanych w 7 krajach Unii, w tym w Polsce, poinformowała Komisja. Łączna wartość unijnego wsparcia inwestycji, realizowanych oprócz

OncoArendi ma umowę z NCBR na dofinansowania projektu kwotą ok. 22,4 mln zł

Warszawa, 26.11.2019 (ISBnews) - OncoArendi Therapeutics zawarło z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę określającą zasady udzielenia dofinansowania projektu pt. "Rozwój przedkliniczny i kliniczny kandydata na lek OATD-01, do stosowania u pacjentów z sarkoidozą

NCBR dofinansuje wyłonione projekty w branży kosmicznej na ponad 143 mln zł

Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Piętnaście projektów z branży zaawansowanych technologii kosmicznych, wyłonionych w konkursie "Szybka Ścieżka - Technologie kosmiczne", otrzymało łączne dofinansowanie w wysokości ponad 143 mln zł, poinformowało Narodowe Centrum Badań

Pure Biologics ma umowę z NCBR o 29,87 mln zł dofinansowania projektu PureBIKE

Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Pure Biologics podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę o dofinansowanie projektu PureBIKE obejmującego "Opracowanie bispecyficznego fragmentu przeciwciała do symultanicznego zwalczania nowotworu i rekrutacji komórek układu

Projekt OncoArendi dot. OATD-01 na liście rekomendowanych do dofinansowania NCBR

Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - Projekt OncoArendi Therapeutics pt. "Rozwój przedkliniczny i kliniczny kandydata na lek OATD-01, do stosowania u pacjentów z sarkoidozą" znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i

Dwa projekty Celon Pharma wybrane do łącznie 54,6 mln zł dofinansowania z NCBR

Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Dwa projekty Celon Pharma zostały wybrane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania łączną kwotą ok. 54,6 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, podała spółka. Projekt 1 to

NCBR dofinansuje 56 projektów na Mazowszu na kwotę ok. 500 mln zł

Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło wyniki konkursu "Ścieżka dla Mazowsza". Do dofinansowania zostało wybranych 56 projektów na łączną kwotę niemal 500 mln zł, podała spółka. Do konkursu mogły

CPK otrzymało dofinansowanie UE na projekt linii kolejowej do czeskiej granicy

ramach tego instrumentu, podano także. "To pierwszy wniosek o dofinansowanie Programu Kolejowego CPK w ramach instrumentu 'Łącząc Europę'. Uzyskanie wsparcia finansowego, przy dużej konkurencji projektów z innych krajów UE, to dowód na to, że inwestycja jest potrzebna, i

Projekt Scope Fluidics dot. systemu PCR|ONE wybrany do dofinansowania przez PARP

Przedsiębiorczości (PARP) do dofinansowania, podało Scope Fluidics. Projekt realizowany jest w ramach działań mających na celu rozwój i komercjalizację systemu diagnostycznego PCR|ONE. "Umowa o dofinansowanie projektu zostanie podpisana pod warunkiem dostarczenia przez Curiosity

Projekt rozbudowy CB+R Mabion otrzyma 63,25 mln zł dofinansowania

Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Wniosek Mabionu o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A. - badania nad nową generacją leków" złożony w ramach konkursu 2.1/2/2017 do działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R

Pure Biologics ma umowę z NCBR o 10,78 mln zł dofinansowania projektu AptaMG

Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Pure Biologics zawarł umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) o dofinansowanie projektu AptaMG "Rozwój pierwszego w klasie terapeutycznego wyrobu medycznego do stosowania w leczeniu przełomu miastenicznego u pacjentów cierpiących

Pure Biologics ma 29,9 mln zł dofinansowania do projektu PureBIKE od NCBR

(NCBR) do dofinansowania w ramach konkursu Szybka Ścieżka 2/1.1.1/2019, podała spółka. Projekt będzie realizowany pod nazwą PureBIKE z identyfikatorem PB003. Całkowita wartość projektu wynosi 40,4 mln zł, a kwota dofinansowania z funduszy unijnych - 29,9 mln zł. "Celem

InventionMed ma umowę z MIR na dofinansowanie projektu w kwocie 16 mln zł

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - InventionMed podpisał z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju umowę na dofinansowanie budowy "Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR" w kwocie 16 mln zł, podała spółka. Całkowita wartość projektu to 29,5 mln zł

KE przyjęła 2 projekty dofinansowania inwestycji kolej. w Polsce na 880 mln euro

Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska w ramach polityki spójności przyjęła dwa główne projekty dotyczące ulepszenia polskiej sieci kolejowej, zwiększenia jej przepustowości oraz zagwarantowania szybkich i bezpiecznych przewozów, podała Komisja. Dofinansowanie

Synektik ma umowę na dofinansowanie projektu Platforma Evolution

Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Synektik podpisał umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie realizacji projektu "Platforma Evolution", poinformowała spółka. Całkowita wartość projektu wynosi 3 023 971,20 zł, a wydatki kwalifikowane

PKN Orlen otrzymał dofinansowanie w ramach INNOCHEM na pięć projektów

Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - Opracowanie innowacyjnej metody produkcji biokomponentów oraz unikalnego systemu monitoringu korozji w przemyśle to dwa z pięciu projektów PKN Orlen, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu INNOCHEM realizowanego przez Narodowe Centrum

Mabion otrzymał od NCBiR ok. 28 mln zł dofinansowania projektu

Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Mabion podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę na dofinansowanie projektu pn. "Rozwój leku biotechnologicznego poprzez opracowanie innowacyjnego przeciwciała monoklonalnego podklasy IgG1 o obniżonej zawartości

Synektik otrzymał 1,92 mln zł dofinansowania dla projektu Platforma Evolution

Warszawa, 09.10.2017 (ISBnews) - Synektik otrzymał 1,92 mln zł dofinansowania w projekcie pt. "Platforma Evolution odpowiedzią na proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych na styku wybranych inteligentnych specjalizacji" realizowanego w

KE: Projekt Baltic Pipe otrzyma niemal 215 mln euro dofinansowania z CEF

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Projekt gazociągu Baltic Pipe otrzyma niemal 215 mln euro dofinansowania z instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility - CEF), podała Komisja Europejska. "W sektorze gazowym CEF wesprze kwotą

Celon Pharma ma dwie umowy z NCBR na dofinansowanie projektów 

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Celon Pharma podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dwie umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Priorytet I: Wsparcie Prowadzenia Prac B+R Przez Przedsiębiorstwa, Działanie 1.2

Braster otrzyma z NCBiR 5,38 mln zł dofinansowania na swój projekt

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Projekt Brastera o wartości 8,54 mln zł został wybrany przez NCBiR do dofinansowania kwotą 5,38 mln zł, podała spółka. "Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało na swojej stronie internetowej listę projektów

Bloober Team ma dofinansowanie projektu działalności w USA i Australii

Warszawa, 09.03.2017 (ISBnews) - Bloober Team zawarł umowę z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości na dofinansowanie, w wysokośc 135,74 tys. zł, projektu dotyczącego działalności w USA i w Australii, poinformowała spółka. "Umowa dotyczy

ABB otrzyma dofinansowanie wysokości 6,5 mln euro na projekt 'Novum'

Warszawa, 26.07.2017 (ISBnews) - Komisja Europejska dofinansuje projekt badawczo-rozwojowego "Novum", realizowany przez konsorcjum powołane przez ABB, poinformowała firma. Naukowcy wspólnie opracują innowacyjną, zautomatyzowaną technologię wytwarzania elementów

Lotos Kolej ma 74 mln zł dofinansowania do projektu zakupu taboru intermodalnego

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Lotos Kolej - spółka zależna Grupy Lotos - otrzyma ponad 74 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej na projekt zakupu nowoczesnego taboru intermodalnego, podała spółka. Dofinansowanie stanowi połowę wartości projektu

PSE mają umowy na ponad 300 mln zł dofinansowania z POIiŚ na projekty sieciowe

inwestycje PSE otrzymały ponad 300 mln zł dofinansowania w ramach #POIiŚ. Dzisiaj w @MinEnergii podpisano umowy w tej sprawie. #energetyka #OZE" - napisały PSE na swoim profilu na Twitterze. Wsparcie otrzymały projekty, które umożliwią m.in. przyłączanie jednostek OZE

PGE GiEK ma ponad 115 mln zł dofinansowania na projekty środowiskowe w El. Opole

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka z grupy kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu trzy umowy o dofinansowanie projektów

PKP Cargo zawrze umowy o ok. 300 mln zł dofinansowania projektów intermodalnych

Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - PKP Cargo podpisze wkrótce z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) umowy o ok. 300 mln zł dofinansowania do trzech inwestycji w segmencie przewozów intermodalnych, podała spółka. Pieniądze będą pochodzić z unijnego programu

Projekt Medium spółki Bloober Team na liście rekomendowanych do dofinansowania

Warszawa, 30.06.2016 (ISBnews) - Projekt Bloober Team pt. "|MEDIUM| przełomowa i unikatowa gra storytellingowa oparta o koncepcję symultanicznej rozgrywki na dwóch ekranach" znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania unijnego. Koszty

Podpisano pierwsze umowy dofinansowania projektów drogowych z Polski Wschodniej

Warszawa, 28.06.2016 (ISBnews) - Beneficjenci podpisali pierwsze 7 umów w ramach dofinansowania projektów drogowych z Programu Polska Wschodnia (POPW). Wartość projektów wynosi ok. 459 mln zł, a unijna dotacja 371,8 mln zł. W ramach pierwszego naboru do dofinansowania wybrano

Komisja Europejska zatwierdziła dofinansowanie dla 10 projektów drogowych

jest pierwszym krajem Unii Europejskiej, który otrzymał decyzje zatwierdzające dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014 ? 2020 dla 11 projektów drogowych. 16 marca 2016 r. Komisja Europejska zatwierdziła 10 dużych projektów drogowych z Polski. Ich łączna wartość to 3,3

i2 Development środkami z IPO dofinansuje najważniejsze projekty we Wrocławiu

Warszawa, 19.05.2016 (ISBnews) - i2 Development pozyskała z giełdy około 34 mln zł i zamierza przeznaczyć te środki w pierwszej kolejności na dofinansowanie największego projektu pod nazwą Bulwary Staromiejskie, a także 4 kolejnych, które zlokalizowane są we Wrocławiu

ME: Projekt Baltic Pipe otrzyma 33 mln euro dofinansowania z UE

Warszawa, 26.01.2018 (ISBnews) - Projekt połączenia systemów gazowych Polski i Danii gazociągiem Baltic Pipe otrzyma 33 mln euro dofinansowania ze środków funduszu Łącząc Europę, poinformowało Ministersto Energii. "Promotorzy projektu połączenia

Midven nie wyklucza emisji akcji celem dofinansowania projektów portfelowych

Warszawa, 24.06.2016 (ISBnews) - Midven nie wyklucza emisji akcji celem dofinansowania wybranych projektów ze swojego portfela, poinformował prezes Andrzej Zając. Spółka podpisała list intencyjny w sprawie inwestycji w platformę B2B. "Wraz ze

Celon Pharma ma umowy z NCBiR na dofinansowanie 2 projektów po 24,7 mln zł każdy

Warszawa, 13.12.2017 (ISBnews) - Celon Pharma podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę na dofinansowanie dwóch projektów - jednego pn. "Opracowanie opartej o komórki CHO oraz innowacyjny system ekspresyjny platformy produkcji biopodobnych oraz rozwój

Celon Pharma ma umowę z NCBiR na dofinansowanie projektu kwotą 22,9 mln zł 

Warszawa, 22.11.2017 (ISBnews) - Celon Pharma podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na dofinansowanie projektu pn. "Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnych agonistów TrkB w terapii chorób układu nerwowego", złożonego w ramach Programu

Celon Pharma ma umowę z NCBR na dofinansowanie projektu kwotą 25,6 mln zł 

Warszawa, 10.11.2017 (ISBnews) - Celon Pharma podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój przedkliniczny i kliniczny inhibitora ścieżki ubikwityna-proteasom jako innowacyjnego leku stosowanego w terapii nowotworów"

PGNiG uzyskało łącznie 711 mln zł dofinansowania na projekty PMG

Warszawa, 01.02.2016 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) uzyskało łącznie 711 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na projekty budowy i rozbudowy magazynów gazu (PMG), wynika z komunikatu Ministerstwa Energii

PBKM ma umowę z NCBiR na dofinansowanie projektu kwotą ok. 11,4 mln zł

Warszawa, 11.10.2017 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę o dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie innowacyjnego produktu leczniczego terapii zaawansowanej opartego na komórkach mezenchymalnych

PKN Orlen: Anwil ma 5 mln zł dofinansowania na projekty efektywności produkcji

Warszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - Anwil z Grupy PKN Orlen otrzymał w drugiej edycji programu Innochem łącznie ponad 5 mln zł dofinansowania na realizację dwóch projektów zwiększających efektywność produkcji w obszarze tworzyw sztucznych i nawozów azotowych, podała spółka. "

NCBiR przyznało 1 mld zł dofinansowania na projekty w konkursie BRIdge Alfa

, ograniczając ryzyko po ich stronie, oferuje dofinansowanie w wysokości 80% budżetu tworzonej Alfy. Jednocześnie BRIdge Alfa zapewnia ogromne korzyści wynalazcom i twórcom technologii. Wybrane przez Alfy projekty otrzymują wszechstronne wsparcie: poczynając od fazy preinkubacji, poprzez testy i budowę prototypu

Mabion otrzyma od NCBiR ok. 27 mln zł dofinansowania na rozwój projektu

Warszawa, 19.09.2017 (ISBnews) - Mabion zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój i skalowanie innowacyjnego procesu wytwarzania terapeutycznego, rekombinowanego przeciwciała monoklonalnego, w celu umożliwienia

Projekt PBKM ma pozytywną rekomendację NCBiR dot. dofinansowania 13,7 mln zł

na 1 miejscu na liście 13 projektów przedsiębiorstw rekomendowanych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) kwotą 13,7 mln zł, poinformowała spółka. "Całkowity koszt projektu ma wynieść ok. 23,9 mln zł, natomiast kwota wnioskowanego

Perma-Fix Medical uzyskał dofinansowanie z NCBiR dla projektu badawczego

konsorcjum wynosi 13 290 597 zł, w tym wartość kosztów kwalifikowanych tego projektu wynosi także 13 290 597 zł. Zgodnie z warunkami umowy po spełnieniu określonych przez umowę warunków konsorcjum otrzyma od NCBiR dofinansowanie w kwocie 10 023 748 zł, z czego kwota 9 223 749 zł zostanie przeznaczona na

Kwieciński z MR: Wartość projektów z dofinansowaniem UE przekroczyła 201 mld zł

Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Wartość wszystkich projektów realizowanych z dofinansowaniem funduszy europejskich przekroczyła 201 mld zł, poinformował wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. "Potwierdza to wysoki popyt, głównie wśród

Ursus na liście NCBiR projektów rekomendowanych do dofinansowania z UE

do dofinansowania w ramach programu operacyjnego 'Inteligentny Rozwój 2014-2020', podała spółka. Głównym celem projektu jest opracowanie i zastosowanie w ciągnikach Ursus nowej, innowacyjnej konstrukcji transmisji. Zgodnie z opublikowanymi przez NCBiR wynikami oceny

PGE GiEK uzyskało 22,1 mln zł dofinansowania od NFOŚiGW na trzy projekty

Warszawa, 08.08.2017 (ISBnews) - Trzy projekty spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) uzyskały dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), poinformowała spółka. Na realizację zadań spółka otrzymała wsparcie w

GDDKiA i Policja pozyskały ok. 2,5 mld zł dofinansowania POIŚ na swoje projekty

Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz Komenda Główna Policji (KGP) podpisały umowy o ponad 2,5 mld zł unijnego dofinansowania na swoje projekty. GDDKiA pozyskała środki na realizację prawie 145 km dróg, natomiast Policja

Tauron otrzyma 28 mln zł dofinansowania z NCBiR na 8 projektów

Warszawa, 24.04.2017 (ISBnews) - Tauron otrzymał dofinansowanie w wysokości 28 mln zł od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na 8 projektów w ramach I konkursu Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego (PBSE), poinformowała spółka. Przyznane dofinansowanie

Tauron Ciepło ma umowę z WFOŚiGW na dofinansowanie 8 projektów w wys. 141 mln zł

Warszawa, 30.08.2017 (ISBnews) - Tauron Ciepło zawarł umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach na dofinansowanie ośmiu projektów w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji (PLNE), podała spółka. Łączna wartość środków

Tauron Dystrybucja ma 21,9 mln zł dofinansowania z POIiŚ na dwa projekty

. Pierwszy dofinansowany projekt polega na kompleksowej modernizacji dwóch stacji elektroenergetycznych we Wrocławiu i w Oławie. W zakres prac wchodzi budowa, przebudowa urządzeń i infrastruktury technicznej. Drugi projekt to przebudowa stacji elektroenergetycznej Janów w Katowicach poprzez budowę nowych

Siedem projektów transportowych otrzyma łącznie 461 mln zł dofinansowania z UE

Warszawa, 28.06.2017 (ISBnews) - Podpisane dziś umowy na 7 projektów transportowych - w Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Poznaniu, Siechnicach i Wrocławiu - oznaczają ponad 461 mln zł dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość tych

NCBiR przyznało Biotonowi 20,99 mln zł dofinansowania na projekt dot. insuliny

dofinansowanie w wysokości 20,99 mln zł, podała spółka. "Spółka powzięła informację, że w wyniku rozpatrzenia złożonego w dniu 23 sierpnia 2016 roku wniosku o przyznanie dofinansowania projektowi spółki 'Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania krótko i długodziałających

Pięć miast otrzymało 596,5 mln zł dofinansowania z UE na projekty transportowe

Warszawa, 06.12.2016 (ISBnews) - Pięć polskich miast podpisało umowy o dofinansowanie projektów w obszarze infrastruktury transportowej i komunikacyjnej na łączną kwotę 596,5 mln zł, poinformowali przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) i beneficjentów

Bloober Team otrzymał dofinansowanie max. 150 tys. euro dla projektu Dum Spiro

Warszawa, 14.09.2016 (ISBnews) - Bloober Team otrzymał od Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego decyzję w przedmiocie dofinansowania kwotą max. 150 tys. euro projektu pod nazwą Dum Spiro, podała spółka. "Maksymalna

Vigo System otrzymało z BGK 6 mln zł dofinansowania projektu technologicznego

Warszawa, 05.10.2016 (ISBnews) - Vigo System podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę o dofinansowanie kwotą 6 mln zł projektu pt: "Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką" w ramach Programu

Celon Pharma: Projekt inhibitora kinaz JAK otrzymał 21,7 mln zł dofinansowania

Warszawa, 23.11.2016 (ISBnews) - Realizowany przez Celon Pharma projekt "Selektywny inhibitor kinaz JAK w terapii chorób o podłożu immunologicznym" otrzymał 21,71 mln zł dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), podała spółka

Grupa Lotos ma dofinansowanie do projektu instalacji wodorowej (sprostowanie)

W pierwszym akapicie wczorajszej depeszy napisaliśmy, że Grupa Lotos podpisała umowę ws. finansowania projektu "Pure H2" - tymczasem wczoraj odbyła się prezentacja projektu, a podpisanie umowy nastąpiło dziś. Poniżej zaktualizowana wersja

Projekt PZ Cormay wybrany do dofinansowania w ramach promocji Go to Brand POIR

, które Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wybrała do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand POIR, podała spółka. "Przedmiotem projektu jest wsparcie niżej wymienionych działań w celu

Spółka zal. Stoppoint ma ok. 10 mln zł dofinansowania na projekt terminala

Warszawa, 27.01.2017 (ISBnews) - Dazumi - spółka zależna Stoppoint (w trakcie rejestracji zmiany nazwy z Produkty Klasztorne) - otrzymała ok. 10 mln zł dofinansowania na uruchomienie produkcji samoobsługowego terminalu, podała spółka. "Blisko 10

PZ Cormay ma umowę z NCBiR na dofinansowanie projektu w wysokości 7,51 mln zł

. "Przedmiotem umowy jest udzielenie spółce dofinansowania na realizację projektu 'Prace rozwojowe nad demonstratorami innowacyjnych technologii nowej generacji analizatorów diagnostycznych wraz z dedykowanymi liniami odczynników' ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Projekt PZ Cormay otrzyma dofinansowanie NCBiR w wysokości 7,5 mln zł

Warszawa, 16.05.2016 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zarekomendowało dofinansowanie projektu PZ Cormay kwotą 7,51 mln zł, podała spółka. "Wśród projektów rekomendowanych do dofinansowania znajduje się projekt PZ Cormay S.A. pt

Projekt Cormay wśród wybranych do dofinansowania PARP na kwotę ok. 20 mln zl

Warszawa, 25.04.2016 (ISBnews) - Projekt PZ Cormay znajduje się wśród projektów wybranych do dofinansowanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na kwotę niemal 20 mln zł w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu

Indata ma 5,44 mln zł dofinansowania z NCBiR na projekt bioinformatyczny

Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Indata zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę o 5,44 mln zł dofinansowania dla projektu pt. "Opracowanie narzędzi bioinformatycznych do poszukiwania leków", podała spółka. "Projekt

Dziewięć pierwszych projektów transport. otrzyma 8,2 mld zł dofinansowania z CEF

Warszawa, 30.05.2016 (ISBnews) - Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) zawarło 9 pierwszych umów o dofinansowanie projektów w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility, CEF). Beneficjentami projektów są PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP

Mercor pozyskał 10,3 mln zł dofinansowania z NCBiR na projekt w ochronie ppoż.

Warszawa, 29.02.2016 (ISBnews) - Mercor podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na 10,32 mln zł dofinansowania dla projektu pn. "Kompleksowe rozwiązania z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej budynków wraz z budową linii demonstracyjnej". Kwota

Selvita otrzymała dofinansowanie projektu z NCBiR w wysokości 27,93 mln zł

Warszawa, 02.02.2016 (ISBnews) - Selvita podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) o dofinansowanie projektu pt. "Rozwój nowej generacji spersonalizowanych terapii celujących w metabolizm komórek nowotworowych", podała spółka. Całkowita wartość

Indata ma dofinansowanie z NCBR na projekt oprogramowania do poszukiwania leków

Warszawa, 23.03.2016 (ISBnews) - Indata otrzymała 5,44 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na wart 7,9 mln zł projekt pt. "Opracowanie narzędzi bioinformatycznych do poszukiwania leków", podała spółka. "

Elektrobudowa ma umowę na dofinansowanie projektu z NCBiR na 13,6 mln zł

Warszawa, 07.12.2015 (ISBnews) - Elektrobudowa ma umowę o dofinansowanie projektu na kwotę 13,639 mln zł, przy całej wartości projektu wynoszącej 34,099 mln zł, poinformowała spółka. "Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.1: "

Grupa Integer.pl otrzyma ponad 10 mln zł dofinansowania z UE na swój projekt

Warszawa, 29.09.2015 (ISBnews) - Projekt opracowany przez Grupę Integer.pl otrzyma dofinansowanie w ramach unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, podała spółka. Kwota wnioskowanego przez spółkę dofinansowania to ponad 10 mln zł. "

Pure Biologics ma 10,8 mln zł dofinansowania do projektu aptamerowego od NCBR

Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Pure Biologics otrzymało pozytywną rekomendację Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dotyczącą projektu AptaMG (PB005), którego celem jest stworzenie filtra biomolekularnego służącego do aferezy pacjentów chorych na miastenię rzekomoporaźną

MG: Projekt bloku na biomasę Energa-Kogeneracja otrzymał dofinansowanie z UE

Warszawa, 19.02.2015 (ISBnews) - Komisja Europejska potwierdziła dofinansowanie z funduszy unijnych dla projektu budowy bloku energetycznego na biomasę spółki Energa Kogeneracja w Elblągu, podało Ministerstwo Gospodarki. Koszt projektu to ponad 271 mln zł, a wsparcie z programu