dodatek dla niepełnosprawność

Ewa Furtak

Orzeczenie o niepełnosprawności daje wiele korzyści

Orzeczenie o niepełnosprawności daje wiele korzyści

Jednym z najważniejszych dokumentów umożliwiających staranie się o różne formy wsparcia dla osób wymagających pomocy i ich opiekunów jest orzeczenie o niepełnosprawności.

Jakie wsparcie przysługuje opiekunom osób niesamodzielnych

Osoby, które muszą zaopiekować się bliskimi, mogą liczyć na wsparcie z ośrodków pomocy społecznej.

Świadczenia dla osób niesamodzielnych. Komu i jakie wsparcie przysługuje? Zasiłek, dodatek pielęgnacyjny i inne

Jakie wsparcie finansowe przysługuje osobom niesamodzielnym? Gdzie mogą zwrócić się po pomoc? Najważniejsze miejsca to pomoc społeczna i ZUS. W czasie pandemii koronawirusa możemy wiele spraw załatwiać zdalnie.

Nie chcemy, by rządzący mówili, że jesteśmy bohaterkami. Wystarczy, jeśli będą wspierali nas i nasze dzieci

Nie chcemy, by rządzący mówili, że jesteśmy bohaterkami. Wystarczy, jeśli będą wspierali nas i nasze dzieci

, którzy zrezygnowali z pracy i własnego życia, by zajmować się potomstwem z niepełnosprawnościami. To 80 proc z ponad 291 tys. opiekunów.   Anna sprawuje opiekę nad 27-letnim synem Adrianem. Sama skończyła właśnie 59 lat. Grażyna, 54-latka, zajmuje się 30-letnią Martą. Przez całe swoje

"Nowy polski ład" dla niepełnosprawnych to stary rządowy nieład

"Nowy polski ład" dla niepełnosprawnych to stary rządowy nieład

Jedynie w papierowej wersji programu, zamieszczonej na rządowych stronach, jest króciutki akapit dotyczący pomocy dla osób niepełnosprawnych. Zaczyna się takim obiecującym wstępem: „Osoby z niepełnosprawnościami zasługują, tak samo jak wszyscy, by żyć pełnią życia. Państwo musi zapewnić im

Wyższe zasiłki i świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Jak zmieniają się stawki?

Wyższe zasiłki i świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Jak zmieniają się stawki?

dodatku pielęgnacyjnego. Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest niezależnie od dochodów przede wszystkim rodzicowi, który rezygnuje lub nie podejmuje pracy zarobkowej, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem (jeżeli niepełnosprawność dziecka powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia

Zasiłek z pomocy społecznej. Na jakie pieniądze możesz liczyć?

Zasiłek z pomocy społecznej. Na jakie pieniądze możesz liczyć?

przypadkach, pomimo przekroczenia kryterium dochodowego, może być przyznany specjalny zasiłek celowy lub zasiłek celowy zwrotny. Pielęgnacyjny dla seniorów Zasiłek z pomocy społecznej jest też przeznaczony dla osób powyżej 75. roku życia lub z niepełnosprawnością, które same nie mogą sobie poradzić w

Opiekunowie osób niepełnosprawnych. Ile pieniędzy z zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego?

Opiekunowie osób niepełnosprawnych. Ile pieniędzy z zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego?

pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna. Opiekunem nie może być osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie nie zostanie przyznane, jeśli na osobę wymagającą opieki inny członek rodziny ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, jest na nią ustalone prawo do dodatku do zasiłku

Ma cukrzycę, padaczkę, wadę wzroku. Siostra to jedyna rodzina, ale jeśli przejmie nad nią opiekę, będzie musiała zrezygnowac z pracy. Pomoc od państwa?

Ma cukrzycę, padaczkę, wadę wzroku. Siostra to jedyna rodzina, ale jeśli przejmie nad nią opiekę, będzie musiała zrezygnowac z pracy. Pomoc od państwa?

Już więcej niż co dziesiąta osoba w Polsce boryka się z niepełnosprawnością różnego stopnia. 52-letnia pani Krystyna jest od dziecka bardzo schorowaną osobą. Ma cukrzycę, padaczkę, niewydolność nerek i ciężką wadę wzroku, w dodatku kilka lat temu uległa wypadkowi, po którym ma bardzo duże problemy

"Tarcza antykryzysowa": dodatkowy zasiłek opiekuńczy i zmiany w opłatach

"Tarcza antykryzysowa": dodatkowy zasiłek opiekuńczy i zmiany w opłatach

dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i z 1125 zł do 1200 zł przy stopniu umiarkowanym. Podwyższony zostanie też dodatek do kwoty bazowej przy zatrudnianiu osób o szczególnych schorzeniach – z 600 zł do 1200 zł w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i z 600 zł do

Dodatek do ogrzewania nie dla właścicieli fotowoltaiki. Kto jeszcze nie dostanie 1,5 tys. zł?

Dodatek do ogrzewania nie dla właścicieli fotowoltaiki. Kto jeszcze nie dostanie 1,5 tys. zł?

, rząd wprowadził dopłaty do źródeł ogrzewania. Ale, o czym informowaliśmy , zapomniał o rodzinach, które ogrzewają się elektrycznie. Taką pomoc dopisał do ustawy o zamrożeniu ceny 2000 kWh prądu na przyszły rok. Pomoc nie będzie jednak dla wszystkich. Są trzy wyłączenia. Nowe dane CEEB - dodatek dla

Bon turystyczny ważny jest do końca marca 2023 r. Sam nocleg czy impreza może się odbyć później.

Bon turystyczny ważny jest do końca marca 2023 r. Sam nocleg czy impreza może się odbyć później.

pomocy społecznej. Dodatek wychowawczy przyznawany jest na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, także do ukończenia przez nie 18. roku życia. Ważne! Bon dotyczy także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500 plus im nie przysługuje

Rząd zdecydował, że opodatkuje 13. emeryturę

Rząd zdecydował, że opodatkuje 13. emeryturę

z podatkiem Trzynastka nie będzie brana pod uwagę przy wypłacie 500 plus dla osób z niepełnosprawnością. Nie będzie też - jak zapisano w ustawie - wliczała się do dochodu przy ubieganiu się o zasiłki z pomocy społecznej czy dodatek mieszkaniowy. Podając dochód na członka rodziny, mamy prawo nie

Wsparcie dla najstarszych. Co się należy seniorom?

Wsparcie dla najstarszych. Co się należy seniorom?

1. Dodatek pielęgnacyjny z ZUS Wypłacany jest z urzędu osobom mającym prawo do emerytury lub renty i skończone 75 lat. Należy się także dorosłym całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji (bez względu na wiek) na podstawie odpowiedniego orzeczenia lekarza ZUS. Dodatek wynosi 229,91

Pieniądze dla opiekunów. Opiekunowie podzieleni i niedocenieni

Pieniądze dla opiekunów. Opiekunowie podzieleni i niedocenieni

Blisko pięć lat temu, w wyroku z 21 października 2014 r., Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy o świadczeniach rodzinnych różnicujący wysokość państwowej pomocy dla opiekunów w zależności od tego, kiedy powstała niepełnosprawność ich podopiecznego, jest niezgodny z konstytucją

Firma i macierzyństwo. Poradnik dla mam prowadzących działalność gospodarczą

Firma i macierzyństwo. Poradnik dla mam prowadzących działalność gospodarczą

dziecko od 5. do 18. roku życia i 135 zł na dziecko powyżej 18. roku życia, jednakże nie dłużej niż do 21. roku życia albo 24. roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatki do zasiłku

"500 plus dla seniora". Komu przysługuje takie wsparcie?

"500 plus dla seniora". Komu przysługuje takie wsparcie?

, m.in. dodatek i zasiłek pielęgnacyjny, dodatek dla sieroty zupełnej, dodatek kombatancki czy też ryczałt energetyczny. Nie są brane pod uwagę także świadczenia o charakterze jednorazowym, np. zasiłki socjalne lub zasiłek pogrzebowy. Osobom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed

Brakuje pieniędzy na czynsz? Poratuje cię pomoc społeczna, jeśli złożysz wniosek o zasiłek - dodatek mieszkaniowy

Brakuje pieniędzy na czynsz? Poratuje cię pomoc społeczna, jeśli złożysz wniosek o zasiłek - dodatek mieszkaniowy

przed opodatkowaniem, ale po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu. Do dochodów nie wlicza się m.in.: jednorazowych zapomóg w związku z urodzeniem dziecka, stypendiów dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, pomocy w

Zmiany w zasiłkach rodzinnych. Rząd postanowił podwyższyć niektóre świadczenia

Zmiany w zasiłkach rodzinnych. Rząd postanowił podwyższyć niektóre świadczenia

rodzinie Anny i Tadeusza Kowalskich, którzy mają dwójkę dzieci, dochód na jednego członka rodziny wynosi 694 zł. Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego jest przekroczone o 20 zł. Rodzina Kowalskich może się ubiegać o zasiłki, ale będą one o 20 zł mniejsze. Ile będą wynosić dodatki dla

Dodatki i wsparcie finansowe na dzieci. Sprawdź, komu przysługują i jak się o nie starać

Dodatki i wsparcie finansowe na dzieci. Sprawdź, komu przysługują i jak się o nie starać

opiekujemy się bliźniętami lub więcej; * 6 lat – jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności. Dodatek nie przysługuje, jeżeli: * rodzic bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego przepracował na etacie krócej niż 6 miesięcy; * w czasie urlopu wychowawczego podjął lub kontynuuje

500 zł dla osób z niepełnosprawnościami. Kiedy złożyć wniosek? Sprawdź kryteria i niezbędne formalności

500 zł dla osób z niepełnosprawnościami. Kiedy złożyć wniosek? Sprawdź kryteria i niezbędne formalności

podatników, którzy płacą PIT (osoby fizyczne), lub przedsiębiorców na podatku liniowym, ale również podatników, którzy osiągają dochody z inwestowania na giełdzie. W sumie z ich opłat ma się uzbierać 1,15 mld zł rocznie. Pieniądze na dodatek dla osób z niepełnosprawnościami mają też pochodzić z podatku

Zasiłki i dodatki z pomocy społecznej. Od listopada 2018 r. dostaniesz więcej

Zasiłki i dodatki z pomocy społecznej. Od listopada 2018 r. dostaniesz więcej

na podatek dochodowy. Dla kogo pomoc Zasiłek stały należy się osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku (czyli tym, które mają już prawo do emerytury) lub całkowicie niezdolnym do pracy z tytułu niepełnosprawności. Wysokość zasiłku to różnica między kryterium dochodowym a dochodem. Zasiłek nie może

Pomoc społeczna. Kto może dostać zasiłek, dopłatę do czynszu, pieniądze na leki odzież, opał?

Pomoc społeczna. Kto może dostać zasiłek, dopłatę do czynszu, pieniądze na leki odzież, opał?

. 3. Zasiłek okresowy Jest formą pomocy dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność czy bezrobocie, ale istnieje szansa, że wkrótce nabędą uprawnienia do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wysokość zasiłku zależy od sytuacji

Jak ZUS przyznawał rentę. Czyli sześć lat walki o świadczenie

z gminy dodatek mieszkaniowy. Całe szczęście tego, zgodnie z innymi przepisami, zwracać nie muszę - mówi moja rozmówczyni.   Stopień niepełnosprawności Polskie przepisy mówią o trzech stopniach niepełnosprawności: lekkim, umiarkowanym i znacznym. Przyznają je zespoły orzekania o

Kiedy nie masz na czynsz, leki lub dzieci. Zasiłki pomagają wyjść na prostą

dochodowym a faktycznym dochodem tej osoby, przy czym przyznana kwota nie może być wyższa niż 444 zł i niższa niż 30 zł. Na żywność, odzież i leki - zasiłek okresowy Inną formą pomocy jest zasiłek okresowy dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność

Wojna nie zważa na metrykę. Dla nich nie ma "nowego początku", choćby chcieli

- nakładają się kłopoty finansowe. Tetiana i Wołodymyr utrzymują się tylko z ukraińskich emerytur, a te po przeliczeniu wynoszą po kilkaset złotych miesięcznie (zazwyczaj 200-400 zł). Minimum egzystencji w Polsce dla jednej osoby w wieku emerytalnym wynosi 732,42 zł.  Minimum egzystencji (definicja za

Rafalska: '13' będzie przysługiwać także rencistom socjalnym oprócz emerytów

roku świadczenia "13-stki dla emerytów" wyniesie ok. 8-9 mld zł. Podkreślała wówczas, że wszystkie dotychczasowe rewaloryzacje i dodatki dotyczyły pełnej grupy emerytów i rencistów z tytułu częściowej i całkowitej niezdolności do pracy. W jej przekonaniu, będzie dotyczyło to wszystkich tych

15 pytań o bon turystyczny. Nie wszędzie go zrealizujesz, ale sprzedać nie możesz. Uwaga na pułapki

w Ministerstwie Rozwoju. - Bon turystyczny to pomoc dla polskich rodzin z dziećmi, niezależnie od tego, jakie mają zarobki, tak jak w przypadku programu 500 plus. Można go wykorzystać na wakacje, ferie, wycieczki szkolne czy zielone szkoły organizowane w kraju – mówiła wicepremier i minister

PiS nie ma pieniędzy i sięga po emerytalną rezerwę na kryzys. "Będzie dramat"

PiS liczy na głosy seniorów w kolejnych wyborach parlamentarnych. To dlatego przewidział dla nich 13. i 14. emeryturę. Najbliższa trzynastka ma być wypłacona już w kwietniu. Problem w tym, że nagle okazało się, że nie ma na nią pieniędzy. Brakuje dokładnie 5 mld zł. Co więc postanowił PiS? Sięgnąć

Dofinansowanie sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego? Zniżki w komunikacji? Sprawdź, jakie ulgi należą się osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym

. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), * grupa III (lekki stopień niepełnosprawności): 1216 zł (maks. 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). * opiekun: 973 zł (maks. 20 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), * dla osób w trudnej sytuacji życiowej: 1945 zł (maks. 40 proc. przeciętnego

Horrendalne podwyżki opłat za mieszkania komunalne. Jak obniżyć opłaty?

. dla jednej osoby, 40 m kw. dla dwóch osób, 45 m kw. dla trzech osób, 55 m kw. dla czterech osób, 65 m kw. dla pięciu osób, 70 m kw. dla sześciu osób. Powierzchnia zwiększa się o 15 m kw., kiedy w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku lub której niepełnosprawność wymaga

Salowe na śmieciówkach będą protestować. Firma, która je zatrudnia, twierdzi, że nie będą

pracować na trzech śmieciówkach, które zawieram z trzema firmami, nie z Impelem, dla którego faktycznie pracuję. A tak "najfaktyczniej" pracuję przecież dla szpitala. To zwykłe krętactwo, które na dodatek odbywa się za publiczne pieniądze w publicznej placówce - mówi inna salowa. Nie chce

Pomoc dla kombatantów i ofiar represji. Jakie przysługują im zasiłki i dodatki?

-59. Dodatki finansowe Osoby uprawnione pobierające już emeryturę lub rentę mają prawo do: *dodatku kombatanckiego, który wynosi 239,66 zł miesięcznie (dla żołnierzy górników jest to świadczenie pieniężne tej samej wysokości), *dodatku kompensacyjnego – 35,95 zł miesięcznie (nie otrzymują go

Ruszyła specjalna linia telefoniczna poświęcona bonowi turystycznemu

Świadczenie w ramach bonu turystycznego jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Wartość jednego bonu to 500 zł, natomiast w przypadku dzieci z niepełnosprawnością będzie to 1000 zł. Bon turystyczny będzie ważny do końca marca

Poczta Polska chce zatrudnić do 600 osób w ramach sezonowej rekrutacji

kwietniu, czyli w miesiącach wzrostu zakupów internetowych w związku ze zbliżającą się wiosną oraz Świętami Wielkanocnymi. Dodatkowi pracownicy potrzebni są do sortowania oraz przewożenia przesyłek" - czytamy w komunikacie. W przypadku aplikujących na umowy zlecenia nie jest

Nie tylko zakaz pracy - państwo zrzuca z siebie odpowiedzialność i odbiera prawa kobietom po 50tce

swoich rodzin. Wiosną 2018 roku spędzili w Sejmie 40 dni domagając się podwyżki renty socjalnej, przyznawanej osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, a także dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Po protestach rząd podniósł rentę z 745 do 878 zł

Kampania "putinówka" to autorski pomysł Jacka Sasina. Wiemy, ile będzie kosztować

firmy mają żniwa, to po prostu fakt. W przyszłym roku odczujemy je w ograniczonym stopniu - rząd zamroził ceny prądu do wysokości 2000 kWh rocznego zużycia (2600 kWh dla rodzin z osobą z niepełnosprawnością i 3000 kWh dla rolników i rodzin wielodzietnych). W praktyce ta konstrukcja pomocy adresuje ją do

Ile, jak, w czym? Tak państwo pomaga rodzinom wychowującym dziecko z głęboką niepełnosprawnością

. Pomysłodawcą był rząd wspierany przez środowiska pro-life. Chodziło o pomoc dla rodzin i przede wszystkim dla kobiet, które decydowały się urodzić dzieci ciężko i nieodwracalne upośledzenie albo cierpiące na nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. W uzasadnieniu ustawy autorzy napisali: „Potrzeba

Rząd "mści się" na niemieckiej firmie? Przywraca taryfy w Warszawie [TYLKO U NAS]

Artykuł aktualizowany Sejm przegłosował ustawę, która zamraża ceny prądu do 2000 kWh dla gospodarstw domowych i nieco więcej dla rolników, osób wielodzietnych i z niepełnosprawnościami. Stawką jest ograniczenie podwyżek za prąd od 2023 r. dla 15,8 mln gospodarstw domowych. Podwyżki, gdyby trzymać

Jak rząd rżnie głupa. PiS-owskie rozwiązania problemów rodzin osób niepełnosprawnych

żądają 500 zł dodatku „na życie” dla swoich dorosłych dzieci. Zgadzają się nawet na to, by  świadczenie było wprowadzane krocząco – 300 zł od czerwca 2018 r., 400 zł od stycznia 2019, a 500 zł od stycznia 2020.To dla nich być albo nie być. Dziś osoba, której niepełnosprawność

2000 kWh - co zrobić, żeby zmieścić się w limicie. Poradnik ekstremalny

(3000 kWh) oraz  gospodarstwa domowe z osobą z niepełnosprawnością (2600 kWh). A dla osób, które ogrzewają się elektrycznie i ich zużycie prądu wykracza poza wszystkie limity, jest dodatek 1 tys. zł lub 1,5 tys. zł (jeśli roczne zużycie przekracza 5 tys. kWh). Po przekroczenie progów czeka nas

Sejm przegłował ustawę o prądzie. Jedni świętują, inni płaczą i płacą

niepełnosprawnością - limit wyniesie 2,6 tys. kWh, Są dopłaty dla osób, które mają ogrzewanie elektryczne. Wyborcza.biz od tygodni ostrzegała, że o ile osoby, które ogrzewają się węglem, dostaną gotówkę do ręki (co nie znaczy, że na węgiel, bo węgla w wielu składach nie ma), to inne gospodarstwa domowe pomocy nie

Inflacja przyspiesza, a zasiłki na dziecko nie wzrosną. PiS zamraża świadczenia

wartości każdego świadczenia na poziomie 12,4 proc wartości. Świadczenie rodzinne realnie wyniesie około 108 zł. Mniej o ponad 15 zł. W przypadku 386 zł dodatku dla rodzica solo wychowującego dziecko utrata wynosi 47 zł. Podsumowując: na 500+ rodzina straciła w tym czasie  62 zł, na zasiłku rodzinnym

PiS uderzył w wyjątkowo słabą grupę emerytów. Mieli zyskać, a stracą

niepełnosprawności, która wymaga całodobowej opieki. Starsza niepełnosprawna pani ma 1300 zł renty plus dodatki. Matka i córka nie korzystają ze wsparcia z ośrodka pomocy społecznej, bo wspólnie odrobinę przekraczają kryteria dochodowe. A wydatków, gdy się ma 74 i 91 lat,  jest masa. Przede wszystkim na

Dodatek, zasiłek, ulga. Pomoc społeczna i seniorzy

pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej dwóch tygodni w miesiącu. Pieniądze dla kombatantów ** Dodatek kombatancki w wysokości 239,66 zł przysługuje m.in. osobom, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o

Wyniki spisu powszechnego. Co ogłosi GUS i jak to zmieni obraz naszego kraju?

świadczeń. Do tego dojdą informacje o wykształceniu, niepełnosprawności (orzeczeniu, stopniu niepełnosprawności), schorzeniach. Wśród wielu pytań były też te dotyczące sytuacji życiowej: współmałżonków i partnerów ze związków nieformalnych.  Swoje pytania mieli też emigranci: długo- i

Fundusz solidarnościowy - rząd podwyższa podatki najbogatszym i zabiera fundusze bezrobotnym. Ale na osoby z niepełnosprawnościami i tak zrzucimy się wszyscy

funduszu solidarnościowego. Na pomoc osobom z niepełnosprawnościami zrzucimy się wszyscy. – Część składki na Fundusz Pracy, która obecnie wynosi 2,45 proc., zostanie przekierowana na fundusz solidarnościowy dla osób niepełnosprawnych – zapowiedziała Teresa Czerwińska. Do funduszu trafi składka

Singiel miał dostać 5 tys. zł, rodziny wielodzietne 100 tys. zł. Kolejna niespełniona obietnica "Polskiego ładu"

zamyśle adresowano je do osób bez zdolności kredytowej. Singiel 5 tys. zł, rodzina 100 tys. zł Jak informowała Anna Kornecka, wysokość dofinansowania w ramach bonu mieszkaniowego miała być uzależniona od liczby osób w rodzinie. Bon miał być przeznaczony zarówno dla samotnych osób, małżeństw, jak i

Zachorowała, straciła pracę, przestała płacić czynsz, teraz ma dług. Jest dla niej pomoc

zadłużenie przekroczyło już 3 tys. zł. Nie ona jedna jest w takiej sytuacji. W zeszłym roku dług lokatorów mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i wynajmowanych od państwa wynosił około 4,5 mld zł. Dla kogo dodatek mieszkaniowy? Najlepiej poszukać pomocy, nim popadnie się w długi. Można się

Eksperymentalny program już w Polsce. Otrzymają pieniądze za nic

zamożne. Ale na tym nie koniec wsparcia finansowego dla osób biorących udział w eksperymencie. Koncepcja programu - tak jak przedstawia ją Guy Standing, profesor Uniwersytetu Londyńskiego - obejmuje także dodatki dla osób o specjalnych potrzebach, np. dla osób z niepełnosprawnością. Wybrano biedniejsze

Chcesz dostać 500 plus dla niepełnosprawnych? Musisz stawić się w ZUS-ie z dowodem w ręku

;. - Niech mi ktoś wyjaśni, dlaczego osobę niepełnosprawną trzeba poddawać kolejnemu badaniu przez kolejną komisję. To wszystko trwa i na dodatek kosztuje. Gdyby respektowano orzeczenia zespołów do spraw stopnia niepełnosprawności, o ile łatwiej by było rozładować kolejki wnioskodawców czekających na

13. emerytury w tym roku bez podatku

500 plus dla osób niepełnosprawnych. Obawiam się jednak, że jak dostanę trzynastkę, to policzą mi to jako dodatkowy dochód i 500 plus stracę. Nie ma takiej obawy. Trzynastka nie będzie brana pod uwagę przy wypłacie 500 plus dla osób z niepełnosprawnością. Nie będzie też - jak zapisano w ustawie

MRPiPS: Zasiłek pielęgnacyjny i opiekuńczy wzrosną od 1 listopada

Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dotyczące podwyższenia świadczeń dla rodzin, poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). "Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty następujących

Nawet 800 zł na dziecko dostaniesz we wrześniu. Wyprawka szkolna prawie darmo? Ile trzeba wydać?

niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dodatkowe wsparcie przewidziano również dla dzieci z najuboższych rodzin. Rodzice, którzy pobierają zasiłek rodzinny, mogą wystąpić o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Można go przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego albo rocznego

ZUS w nocy z piątku na sobotę rozpoczyna wydawanie bonu turystycznego 500 plus

krajową, ale projekt uległ zmianie . Teraz przysługuje on dzieciom, na które rodzice dostają świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy "Rodzina 500 plus". Dzieci z niepełnosprawnościami dostaną 1000 zł. Bon przysługuje także dzieciom, których rodzice dostają świadczenie rodzinne

Duże zmiany w kodeksie pracy [INFORMATOR]

podnieść oczko, ale pończoszek nie bierze Stażowe do zmiany Od nowego roku weszła w życie jeszcze jedna zmiana. Otóż do pensji minimalnej nie będzie już wliczany dodatek stażowy. Na ten przepis od lat skarżyli się związkowcy. Dlaczego? – Bo jest zwyczajnie niesprawiedliwy dla osób z dłuższym stażem

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych - pomyśl o dofinansowaniu

renta z tytułu niezdolności do pracy, a kilkanaście procent utrzymuje się np. z zasiłku dla bezrobotnych albo świadczenia przedemerytalnego. Niepełnosprawni to niejedyne osoby potrzebujące wsparcia. W trudnej sytuacji są też przewlekle chorzy, którzy choć nie mają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Ulgi dla niepełnosprawnych. Sprawdź, jakie przywileje ci się należą

. Orzeczenie o niepełnosprawności może mieć adnotację o prawie osoby niepełnosprawnej do zamieszkania w oddzielnym pokoju. Daje to możliwość doliczenia dodatkowej powierzchni mieszkaniowej (15 mkw) przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy. Orzeczenie to nie renta

Pomoc dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Ile można dostać i czy trzeba rzucić pracę?

; innym osobom, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Kim są te „inne osoby”? Może to być np. dorosłe rodzeństwo, pod warunkiem że rodzice lub inni członkowie rodziny spokrewnieni

Urlopy, zasiłki, ochrona przed zwolnieniem - co przysługuje mamom i kobietom w ciąży?

niepełnosprawnością – do 18. roku życia. Jeden miesiąc (z 36 miesięcy) jest przeznaczony wyłącznie dla drugiego rodzica, np. mama przebywa na urlopie 35 miesięcy, a tata 1 miesiąc albo odwrotnie. W przypadku wykorzystania urlopu przez jednego z rodziców wychowawczy trwa maksymalnie 35 miesięcy. W rodzinach, w

Duże zmiany w alimentach. Dla tych, którzy płacą, i dla tych, którzy dostają

w przyjętym przez rząd 9 marca projekcie ustawy "o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny". Za projekt odpowiada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Co zakładają? Rząd chce wprowadzić korzystne rozwiązania dla osób pobierających świadczenia z Funduszu

Od września wyższa renta socjalna. Sprawdź, na jaką podwyżkę możesz liczyć

Od 1 września wzrosła wysokość renty socjalnej. Pierwsza wypłata objęła wyrównanie za trzy miesiące, czyli za czerwiec, lipiec i sierpień. Podwyżka to 165 zł brutto. Dotychczas świadczenie wynosiło 865,03 zł brutto, czyli 745,18 zł netto. Teraz osoby z niepełnosprawnościami otrzymają miesięcznie

Umowy o pracę. Na co warto uważać, podejmując zatrudnienie

. urlopach okolicznościowych, dniach czy godzinach wolnych na opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 14, urlopach dla pracowników z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności) i ochronie przed rozwiązaniem umów o pracę (np. kobiet w ciąży, pracowników korzystających z urlopów macierzyńskich, urlopów

Zmiany w rentach: socjalnej, rodzinnej i inwalidzkiej. Kto dostanie podwyżki? Ile można dorobić?

. Domagali się wprowadzenia 500 zł dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych powyżej 18. roku życia. Oprócz tego chcieli zrównania wysokości renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Rząd zgodził się na spełnienie tego drugiego postulatu. Komu się należy

Zarobki w ZUS? Oficjalną, wysoką średnią dostaje... 5 proc. pracowników

przekroczyły nawet 3000 zł brutto (2203 zł netto). W ZUS nie ma dodatków stażowych, jest za to trzynastka - jedyny stały dodatek do wynagrodzenia. Otrzymanie premii w wysokości 6 proc. zależy bowiem m.in. od tego, czy przebywało się na zwolnieniu lekarskim. A to sprawia, że osoby z niepełnosprawnościami 

Urlop wypoczynkowy. Kto, kiedy i jak długo może mieć płatne wakacje?

niego dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wymiar urlopu wypoczynkowego jest wyższy, i wynosi odpowiednio: 30 dni, jeżeli jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 36 dni, jeżeli jest zatrudniony co najmniej 10 lat. W

14. emerytura - wypłata już w listopadzie. Kto i ile dostanie?

, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające oraz rentę dla inwalidów wojennych i wojskowych. Na wszystkie wypłaty rząd chce przeznaczyć 10,6 mld zł. 6. Od pół roku dostaję najniższą emeryturę matczyną przysługującą osobom, które wychowały co najmniej czworo dzieci. Czy

OSR: Koszt bonu turystycznego to maks. 4 mld zł, w projekcie ok. 100 tys. firm

formie bonu będzie wynosić 500 zł na każde dziecko. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze ani na inne środki wymiany. Uprawnienie do otrzymania bonu przysługiwać będzie beneficjentom programu społecznego 500+, a także beneficjentom dodatków [?] oraz którym prawo to

Komu się należą wyższe zasiłki rodzinne

orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli ta niepełnosprawność powstała do ukończenia 21. roku życia). Jest jeszcze świadczenie pielęgnacyjne (520 zł miesięcznie i teraz do końca roku do niego 100 zł miesięcznie dodatku wyłącznie dla opiekunów dzieci). To pomoc

"Mam prawo do emerytury z ZUS i KRUS. Czy to oznacza, że dostanę dwie trzynaste emerytury?". Odpowiedzi na najważniejsze pytania

. Trzynastka nie będzie brana pod uwagę przy wypłacie 500 plus dla osób z niepełnosprawnością. Nie będzie też – jak zapisano w ustawie – wliczała się do dochodu przy ubieganiu się o zasiłki z pomocy społecznej czy dodatek mieszkaniowy. Podając dochód na członka rodziny, mamy prawo jej nie

Prezydent podpisał ustawę o świadczeniu dla niezdolnych do samodz. egzystencji

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, podała Kancelaria Prezydenta. Celem ustawy jest dodatkowe wsparcie dochodowe tych osób

Zasiłki, ulgi i dodatki dla osób starszych i kombatantów. Na jaką pomoc mogą liczyć seniorzy?

Dodatki z ZUS dla seniorów i kombatantów Osobom starszym i kombatantom przysługują dodatki wypłacane przez ZUS. – Dodatek pielęgnacyjny otrzymują osoby, które mają prawo do emerytury lub renty i skończyły 75 lat. Wtedy jest on przyznawany z urzędu. Należy się także tym, którzy są całkowicie

"A co mi się jeszcze należy?" Ludzie się zorientowali, że "państwo daje"

ich 9,1 proc. Rok później - 6,5 proc. Rząd odtrąbił sukces, jednak pracownicy socjalni i wolontariusze z fundacji wspierających osoby najuboższe mówią wprost: statystyki nijak mają się do rzeczywistości. Obecnie próg dochodowy, uprawniający do pomocy socjalnej, wynosi dla osoby samotnej 776 zł

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

sposób, by zlikwidować zakaz pracy zarobkowej dla opiekunów. Wiele osób chciałoby dorobić na umowę-zlecenie czy umowę o dzieło, raz w tygodniu albo chociaż raz w miesiącu, ale im nie wolno pod groźbą utraty prawa do zasiłku. Komu przysługuje zasiłek O zasiłek opiekuńczy wcale nie jest łatwo. Przepisy

Dla kogo zasiłek opiekuńczy? Ile może dostać opiekun niepełnosprawnego?

warunkiem, że mają niskie dochody. Ponad dwa lata temu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że różnicowanie wysokości pomocy dla opiekunów ze względu na wiek, w którym ich podopieczny stał się niepełnosprawny (przed ukończeniem 18 lub 25 lat albo w dorosłości), jest niezgodne z art. 32

Problemy ze spłatą. Jak egzekwowany jest zwrot długów?

alimentacyjnego. – Liczba osób w gospodarstwie domowym nie wpływa na sposób prowadzenia egzekucji. Mogą jednak mieć zastosowanie inne przepisy ochronne i wyłączenia. Wyłączeniu spod egzekucji podlegają świadczenia alimentacyjne oraz świadczenia przyznawane przez rząd, np. zasiłki, świadczenia i dodatki

Pomoc dla starszych i chorych

opiekuna, - potwierdzeniem jego miejsca zamieszkania, - odpisem aktu urodzenia dziecka. Dodatek pielęgnacyjny Wypłaca go ZUS. Przeznaczony jest dla osób, które mają prawo do emerytury lub renty

Chcą poprawiać 500+. Projekty Nowoczesnej, PSL i PO

proc. rodzin z jednym dzieckiem otrzyma dodatek. Między innymi dlatego partie opozycyjne chcą zmian w ustawie. Nowoczesna: 500 zł nie dla bogatych Nowoczesna, po pierwsze, chce, by programem zostali objęci wszyscy rodzice samotnie wychowujący jedno

13. i 14. emerytura w 2021 roku. Najważniejsze pytania i odpowiedzi

uwagę przy wypłacie 500 plus dla osób z niepełnosprawnością. Nie będzie też - jak zapisano w ustawie - wliczała się do dochodu przy ubieganiu się o zasiłki z pomocy społecznej czy dodatek mieszkaniowy. Podając dochód na członka rodziny, mamy prawa nie uwzględniać trzynastki. Czy 13. emerytura wlicza się

Nowe przeliczanie emerytur. Oto jakie zmiany rząd szykuje w emeryturach

emerytury następuje, gdy dorabiając, przekroczymy 130 proc. średniej płacy. Trzynastka nie będzie brana pod uwagę przy wypłacie 500 plus dla osób z niepełnosprawnością. Nie będzie też - jak zapisano w ustawie - wliczała się do dochodu przy ubieganiu się o zasiłki z pomocy społecznej czy dodatek mieszkaniowy

Czy w przyszłym roku będzie trzynasta i czternasta emerytura? Oto najważniejsze pytania i odpowiedzi

takiej obawy. Trzynastka nie będzie brana pod uwagę przy wypłacie 500 plus dla osób z niepełnosprawnością. Nie będzie też - jak zapisano w ustawie - wliczała się do dochodu przy ubieganiu się o zasiłki z pomocy społecznej czy dodatek mieszkaniowy. Podając dochód na członka rodziny, mamy prawa nie

PiS zawiedziony, że Polki nie rodzą. Będą zwolnienia z PIT oraz dofinansowanie samochodu

pomagać w opiece nad dzieckiem w wieku 1-3 lata. Nie wiadomo jednak, na czym konkretnie ta pomoc miałaby polegać. Być może będzie to specjalnie wypłacany przez państwo dodatek pieniężny – Ciekawymi rozwiązaniami, realizowanymi już na Węgrzech, są m.in. wprowadzenie opieki dla dziadków, świadczenia

Wsparcie dla kombatantów i represjonowanych. Co się im należy?

przymusowo zatrudnianych w batalionach budowlanych w latach 1949-59. Wsparcie finansowe dla kombatantów i represjonowanych Aby otrzymać dodatki pieniężne dla osób uprawnionych, muszą pobierać emeryturę lub rentę. Należy się im: ** Dodatek kombatancki, który wynosi 222,01 zł miesięcznie (żołnierze górnicy nie

Polska w ruinie. PiS miażdży sześć lat rządów PiS

ten stał się jeszcze bardziej widoczny w czasie pandemii COVID-19” – ten akurat fragment komentuje się sam. Ponadto według PiS w Polsce służba zdrowia jest potężnie niedofinansowana. Nasze wydatki na zdrowie na mieszkańca są niemal dwa razy niższe niż średnia dla krajów OECD! W dodatku

"Tarcza antykryzysowa" dla firm. Jak skorzystać z pomocy? Jakie są dodatkowe rozwiązania?

zapomóg wypłacanych samozatrudnionym i osobom na umowach cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło). 4. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami Pierwsza „tarcza” wprowadziła większe dofinansowanie wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami. Wzrosło z 1800 zł do 1950 zł dla osób ze znacznym stopniem

Co się należy starszym i chorym

świadczeń emerytalnych) lub całkowicie niezdolnym do pracy z tytułu niepełnosprawności, jeżeli nie przekraczają one kryterium dochodowego - dla osób samotnych to 542 zł, a dla osób w rodzinie - 456 zł. W obu przypadkach to kwota netto (czyli po odliczeniu zaliczek na podatek dochodowy i składek na

Pieniądze na dziecko w 2017 roku? 500 plus, becikowe, zasiłki

orzeczenie o minimum umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Nabycie prawa do zasiłku rodzinnego jest równoznaczne z możliwością ubiegania się o dodatki. Jeżeli rodzina spełnia kryteria, może skorzystać ze wszystkich. Dodatki na dzieci po podwyżkach

Na jaką pomoc mogą liczyć potrzebujący

przysługuje osobom uprawnionym do emerytury lub renty i uznanym za całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji, a także osobom, które ukończyły 75 lat. Od 1 marca 2013 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 203,50 zł miesięcznie. Dla osoby, która ukończyła 75 lat, dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest z

PiS przerażony, że Polki przestały rodzić. Demografowie: Orzeczenie o aborcji oznacza, że dzieci będzie jeszcze mniej

. - Naraża kobiety na ogromne cierpienie psychiczne związane z przymusowym utrzymaniem ciąży, która kończy się ciężką niepełnosprawnością lub śmiercią dziecka tuż po porodzie. - Może prowadzić do emigracji młodych Polaków w związku z ograniczeniem wolności wyboru w fundamentalnej dla nich sprawie. Zmiany w

Sprawdź, co się należy starszym i chorym, a co ich opiekunom

przyrodnie), wnuki, dziadkowie osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności oraz wymagającej opieki i pomocy w codziennej egzystencji. A także opiekunowie prawni niepełnosprawnych, ich dalsi krewni, jeżeli nikt z najbliższych nie jest w stanie podjąć się opieki. Trzeba jednak

Dziś już pół miliona Polek ma skrajnie niską emeryturę. A będzie gorzej

jest "poprawy sytuacji ekonomicznej kobiet". A dokładnie co? * zabezpieczenia emerytalnego nieodpłatnej pracy kobiet; * realnego zabezpieczenia społecznego rodzin osób z niepełnosprawnościami; * skutecznego ściągania alimentów przez państwo i karania dłużników

Od wtorku 1 października wchodzi w życie ustawa 500 plus dla osób niepełnosprawnych. Na pieniądze trzeba będzie jednak poczekać

Projekt ustawy „o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji” drogę legislacyjną przeszedł w ekspresowym tempie. Rząd przyjął go 9 lipca, a Sejm 31 lipca, prezydent podpisał 9 sierpnia. Wszystko po to, aby zdążyć przed wyborami. Ustawa będzie obowiązywać

500 plus dla niepełnosprawnych. Rząd znajdzie na to 3 mld zł. Premier zdradza warunki

Morawiecki. Ale rok temu rząd nieco inaczej patrzył na problem dorosłych, którzy stali się w dzieciństwie niepełnosprawni i dziś są całkowicie niesamodzielni. To oni wraz z opiekunami protestowali 40 dni w Sejmie. Chcieli na początek właśnie 500 zł dodatku do świadczeń. Takich pieniędzy dla nich

Renta socjalna. Od września więcej, ale i tak za mało. Dla kogo świadczenie i 165 zł podwyżki?

chcieli podniesienia wysokości renty socjalnej oraz wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Chodziło o 500 zł miesięcznie bez kryterium dochodowego. Rząd nie chciał się zgodzić na dodatek rehabilitacyjny. Jedynie podwyższył

Praca na odległość miała być rewolucją na rynku pracy. Czy tak zostanie i po pandemii?

większą elastyczność pracy. Kobiety pracowały i zajmowały się domem. Spora liczba firm koszty, jakie ponosili zatrudnieni, np. za internet, telefon, rekompensowała specjalnymi dodatkami do pensji. Wyglądało na to, że na rynku pracy będziemy mieli wszechogarniający home office. Nowe jest piękne Jeszcze w

PiS przyznaje: Polki nie rodzą przez naszą politykę rodzinną

niepełnosprawnością lub śmiercią dziecka tuż po porodzie. – Może prowadzić do emigracji młodych Polaków w związku z ograniczeniem wolności wyboru w fundamentalnej dla nich sprawie.

Brakuje Ci na czynsz? Sprawdź, o jakie dodatki możesz się starać

Dodatek mieszkaniowy to nie jest zapomoga tylko dla najuboższych. Osoba z pensją 3 tys. zł i rodziną na utrzymaniu też ma prawo do dodatku. A ty? Zsumuj najpierw swoje comiesięczne opłaty za mieszkanie: czynsz, ogrzewanie, woda, ścieki... Dużo wyszło? Pomyśl, czy musisz przez

Chcesz zdobyć świadczenie pielęgnacyjne? Spiesz się, masz czas do końca czerwca!

W czerwcu rząd przygotował kilka nowości dla opiekunów niepełnosprawnych pobierających świadczenia pielęgnacyjne (520 zł/miesięcznie). Co znajdziemy w tych przepisach? Dodatek 100 zł Na początek to, co już obowiązuje

Ile Polskę będzie kosztowała Wiosna? Biedroń wie, że jego "budżet" się nie spina. Tylko 500 plus i inne świadczenia to 30 mld zł

inne dodatki, bezpłatne wsparcie asystentów, urlopy wytchnieniowe dla opiekunów osób niepełnosprawnych, bezpłatne turnusy dla ich podopiecznych...). Z programu Wiosny konkretnie nie wynika, o które świadczenie chodzi, ale porównajmy: kiedy wiosną 2018 roku w Sejmie protestowali opiekunowie dorosłych

Dodatkowe pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci

, rozporządzenie nie uwzględnia takiego dodatku dla całej rzeszy innych osób, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne. Dodatek przyznawany jest opiekunom dzieci niezależnie od dochodu. Ale nie dostaną go wszyscy uprawnieni, lecz jedynie ci, którzy sami wystąpią o niego z wnioskiem. Na