dodatek aktywizacyjny

dr Tomasz Góra

Czy wynagrodzenie i inne świadczenia podlegają ograniczeniom egzekucji sądowej?

Czy wynagrodzenie i inne świadczenia podlegają ograniczeniom egzekucji sądowej?

Pod pojęciem "innych wierzytelności" należy rozumieć wierzytelności inne niż z wynagrodzenia za pracę np. wynikające z umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło), a także wierzytelności, które wynikają z innych podstaw, tytułów, a także stosunków prawnych.

Choć powoli, to co miesiąc rośnie bezrobocie w Częstochowie. Od września wyższy zasiłek

Choć powoli, to co miesiąc rośnie bezrobocie w Częstochowie. Od września wyższy zasiłek

dorosłych, dodatku aktywizacyjnego czy świadczenia integracyjnego dla uczestników centrów integracji społecznej. Pozostałe zasady przyznawania obniżonej i podwyższonej kwoty zasiłku, w zależności od stażu pracy, pozostaną niezmienione. W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzona

Sejm przyjął ustawę o dodatku solidarnościowym, podniósł kwotę zasiłku

dostosowania stawek stypendiów na szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, dodatku aktywizacyjnego i innych świadczeń do podwyższonej wysokości zasiłku dla bezrobotnych wynosi ok. 168,5 mln zł w 2020 r. Całkowity szacowany wydatek z Funduszu Pracy na zasiłki dla

Nie wstydź się pójść do urzędu pracy. "Dla mnie zwolnienie po ponad 25 latach zatrudnienia w jednym miejscu to najlepsze, co mi się w życiu przydarzyło"

Nie wstydź się pójść do urzędu pracy. "Dla mnie zwolnienie po ponad 25 latach zatrudnienia w jednym miejscu to najlepsze, co mi się w życiu przydarzyło"

. Wszystkie podane przez mnie kwoty to świadczenia brutto. Po trzech miesiącach zasiłek jest zmniejszany. Ten niższy wynosi wtedy 541 zł, 100-procentowy po 90 dniach to 676 zł, a podwyższony 811 zł brutto. Dodatek aktywizacyjny Osoba, która sama sobie znajdzie pracę, jest premiowana przez urząd. Zasługuje na

Nie tylko zakaz pracy - państwo zrzuca z siebie odpowiedzialność i odbiera prawa kobietom po 50tce

Nie tylko zakaz pracy - państwo zrzuca z siebie odpowiedzialność i odbiera prawa kobietom po 50tce

funkcję integracyjną i aktywizacyjną, a słabiej zaspokajają potrzeby osób wymagających zaawansowanego wsparcia. A co ze wsparciem finansowym? Wiemy, że opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnościami dostają znacznie mniej niż opiekunowie dzieci. - W tej chwili różnica jest trzykrotna. Opiekunowie

Polski fenomen: starzejemy się prawie najszybciej na świecie, a na rynku pracy wciąż panuje kult młodości

Polski fenomen: starzejemy się prawie najszybciej na świecie, a na rynku pracy wciąż panuje kult młodości

były polityką kolejnych rządów, które problem olbrzymiego bezrobocia zamiast programami aktywizacyjnymi wolały rozwiązywać, wysyłając ludzi na wcześniejsze emerytury lub renty. W ten sposób ostatecznie utrwalono w społeczeństwie przekonanie, że dojrzali pracownicy to kłopot, a dotrwanie do wieku

Kto zmieni pampersa rodzicom? Dziś ciężar opieki rozkłada się na rodzeństwo. Niebawem jedno dziecko będzie się  opiekować rodzicami plus babcią i dziadkiem

Kto zmieni pampersa rodzicom? Dziś ciężar opieki rozkłada się na rodzeństwo. Niebawem jedno dziecko będzie się opiekować rodzicami plus babcią i dziadkiem

prawnicy niższego szczebla czy analitycy medyczni. A jeszcze, przynajmniej w Polsce, większość ludzi w wieku przedemerytalnym ma wykształcenie zawodowe albo średnie i nie będą w stanie zmienić zawodu na „kreatywny”. W dodatku trudno przewidzieć, które z profesji pozornie perspektywicznych, bo

Najgorsze jest pytanie: "A po co pani praca?". Pracodawcy boją się osób niepełnosprawnych, a państwo nie wspiera

Najgorsze jest pytanie: "A po co pani praca?". Pracodawcy boją się osób niepełnosprawnych, a państwo nie wspiera

Katarzyna. Sytuację pogorszył w dodatku wypadek. Kilka lat temu Katarzynę potrącił na chodniku bus. O ironio, przewoził osoby niepełnosprawne. Po wypadku usiadła na wózku na dobre, a jej szanse na znalezienie pracy jeszcze bardziej zmalały. CV wysyłała

Jak pomagać niepełnosprawnym? Minister pracy: Żeby jednym dać więcej, innym musielibyśmy zabrać. Inaczej się nie da

Jak pomagać niepełnosprawnym? Minister pracy: Żeby jednym dać więcej, innym musielibyśmy zabrać. Inaczej się nie da

instrumentów: świadczenia aktywizacyjnego i grantu na telepracę. Ci, którzy zatrudnią opiekuna, dostaną do 10 tys. zł dofinansowania. Myśli pan, że jak rodzice zamiast 820 zł dostaną 1000 zł, to wystarczy? - Wsparcie nigdy nie jest wystarczające. Pamiętajmy

Złe kredyty pod opieką

państwowym funduszem celowym, którego głównym zadaniem jest promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa i łagodzenie skutków bezrobocia. Z pieniędzy Funduszu Pracy finansowane są m.in. zasiłki dla bezrobotnych, stypendia za okres nauki, dodatki aktywizacyjne, świadczenia integracyjne, programy

dodatek aktywizacyjny

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku, jeżeli:
W wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP) podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego

więcej o dodatek aktywizacyjny na pl.wikipedia.org