dochody zagraniczne netto

Oszałamiające zyski Orlenu. Koncern pławi się w gotówce, składki solidarnościowej unika

Oszałamiające zyski Orlenu. Koncern pławi się w gotówce, składki solidarnościowej unika

sześciokrotnie, licząc rok do roku.  W efekcie wzleciał też zysk netto grupy Orlenu. Po pierwszym kwartale tego roku wyniósł aż 9,15 mld zł w stosunku do 2,85 mld zł przed rokiem. Lukratywne rafinerie Ze sprawozdania Orlenu wynika, że do tych gigantycznych zysków najbardziej przyczyniły się segmenty

Projekt budżetu: Potrzeby pożycz. netto w 2020 większe o 4 mld zł niż plan z IX

Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews) - Potrzeby pożyczkowe netto budżetu na 2020 r. w projekcie przyszłorocznej ustawy budżetowej zostały ustalone na 23,52 mld zł w projekcie przesłanym do Sejmu w grudniu wobec 19,38 mld zł dochodów podatkowych planowanych w projekcie z września

Fitch podtrzymał ratingi Poznania na poziomie A-, perspektywa stabilna

zadłużenia (payback ratio; zadłużenie ogółem netto do nadwyżki operacyjnej) wzrośnie z 1,9 raza w 2018 r. do około 5,3 raza w 2023 r. i będzie odpowiadał ocenie 'aa'. Wskaźnik poziomu zadłużenia Poznania (zadłużenie netto do dochodów operacyjnych) pozostanie mocny, chociaż wzrośnie z około 29% w 2018 r. do

Fitch potwierdził ratingi Zabrza, perspektywa stabilna

stawek maksymalnych" - czytamy dalej. Ratingi Zabrza mogą zostać obniżone, jeśli zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto wzrosną powyżej 130% dochodów bieżących przy jednoczesnym pogorszeniu się wyników operacyjnych, co będzie prowadzić do pogorszenia się

NBP: Napływ inwestycji bezpośrednich do Polski spadł do 8,15 mld euro w 2017 r.

zagranicznych inwestycji bezpośrednich wyniósł 34,7 mld zł. Złożyły się na niego reinwestycje zysków o wartości 38,1 mld zł oraz ujemne kwoty napływu kapitału netto z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych wynoszące (-1,6 mld zł) i z tytułu dłużnych instrumentów finansowych w wysokości (-1,9 mld zł

PIE: Spowolnienie w Niemczech może odbić się na BIZ w polskie MŚP

, opolskim i wielkopolskim kapitał niemiecki stanowi ponad 1/3 kapitału zagranicznego ogółem" - czytamy dalej. "Niemieccy inwestorzy bezpośredni osiągnęli w Polsce, według ostatnich dostępnych danych NBP, dochody w wysokości 16,3 mld zł rocznie (2017), co stanowiło 20,5

Bank, powołując się na "Polski ład", postanowił zabrać czytelnikowi 26 proc. emerytury

Bank, powołując się na "Polski ład", postanowił zabrać czytelnikowi 26 proc. emerytury

podatki.  Skąd ten cały problem? Najkrócej mówiąc: z zaciskania fiskalnych kleszczy na dochodach z zagranicy, co od dłuższego czasu wykonuje ekipa Mateusza Morawieckiego.  Ale po kolei.  Bank PKO BP pobiera najzupełniej legalnie podatek od emerytur zagranicznych na podstawie ustawy o 

Po co Jarosławowi Kaczyńskiemu Żabka? Janusz Kowalski chce też Lidla i Biedronki

Po co Jarosławowi Kaczyńskiemu Żabka? Janusz Kowalski chce też Lidla i Biedronki

to było zombi, z potwornymi stratami (za 2021 rok Netto w Polsce odnotowało 476 mln zł na minusie - to suma wyników Tesco i Netto).   Czy PiS mógłby za państwowe pieniądze kupić Lidla, Żabkę, Biedronkę?   Kaczyński w Puławach mówił, że kapitał zagraniczny przez wojnę ucieka i

NBP: Napływ inwestycji bezpośrednich do Polski spadł do 12,59 mld euro w 2016 r.

Warszawa, 02.10.2017 (ISBnews) - Napływ bezpośrednich inwestycji do Polski netto spadł do 12,59 mld euro w 2016 r. z 13,76 mld euro rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W 2016 r. napływ netto inwestycji bezpośrednich do Polski

Blamaż ekspertów Patryka Jakiego. Pomylili się w obliczeniach, źle je wykonali, dobre rzeczy pominęli. "Losowy generator liczb"

Blamaż ekspertów Patryka Jakiego. Pomylili się w obliczeniach, źle je wykonali, dobre rzeczy pominęli. "Losowy generator liczb"

straciła na tych relacjach? Straciła na planie Marshalla? Metoda Grossego i Krysiaka doprowadziłaby do takiego wniosku, ale to przecież absurd. Podam też inny przykład - Rosja w latach 90. miała dość dużą nadwyżkę w dochodach netto na rachunku bieżącym, choć jednocześnie znajdowała się w głębokiej depresji

Fitch potwierdził rating BBB i A+(pol) Torunia z perspektywą stabilną

niż w scenariuszu bazowym o 0,25 pp rocznie od roku 2020" - czytamy dalej. Ratingi mogą zostać podniesione, jeśli obciążenie długiem fiskalnym (zadłużenie ogółem netto/dochody operacyjne) wyniesie około 100% dochodów bieżących, a wskaźnik spłaty zadłużenia w sposób

Fitch potwierdził rating województwa mazowieckiego A-/AA+, perspektywa stabilna

zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto będą trwale wyższe niż 120% dochodów bieżących oraz gdy wyniki operacyjne znacząco się pogorszą. (ISBnews)

Czy komornik może zająć emeryturę w czasie pandemii? Prawnicy Czytelnikom odc. 34

Czy komornik może zająć emeryturę w czasie pandemii? Prawnicy Czytelnikom odc. 34

daje kwotę 1920 zł netto. „Tarcza antykryzysowa” wprowadza wyjątek od tej zasady. Zgodnie z nim, w sytuacji gdy pracownikowi-dłużnikowi zostało w związku z epidemią koronawirusa obniżone wynagrodzenie albo on lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu, wówczas kwota wolna od potrąceń

Skandal z podatkami osób pracujących za granicą. Uchwalono bubel

Skandal z podatkami osób pracujących za granicą. Uchwalono bubel

stycznia 2021 r. - Osoby, które uzyskały w trakcie 2020 roku zagraniczne dochody, względem których mogą zastosować ulgę abolicyjną, powinny móc rozliczyć ją w zeznaniach podatkowych składanych w tym roku na starych zasadach, tj. bez limitu – twierdzi Dyl. Co na to wszystko resort finansów? Dyl

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) Torunia, perspektywa stabilna

Warszawa, 16.04.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Torunia (Issuer Default Ratings; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A+(pol). Ratingi mają perspektywę stabilną

Bank Handlowy miał 113,67 mln zł zysku netto, 51,98 mld zł aktywów w III kw.2019

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Bank Handlowy odnotował 113,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 158,48 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 291,63 mln zł wobec 280,72 mln zł rok

Fitch podtrzymał ratingi Torunia na poziomie BBB, perspektywa stabilna

zadłużenia. Wydatki majątkowe będą w dalszym ciągu koncentrować się na drogach i transporcie publicznym. "Ratingi mogą zostać podniesione, jeśli zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto Miasta spadną poniżej 100% dochodów bieżących, przy jednoczesnym utrzymaniu dobrych

APK: Eksport wzrośnie o 5,3% r/r, a import o 6% r/r w 2019 r.

źródłem nierównowagi zewnętrznej będzie w dalszym ciągu deficyt dochodów pierwotnych, który odzwierciedla ujemną międzynarodową pozycję inwestycyjną netto polskiej gospodarki" - podano także. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

Comarch odnotował 45,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 8,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Apator odnotował 9,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Przegląd prasy

--Capital Park miał 9,45 mln zł zysku netto, 82,66 mln zł EBIT w III kw. 2019 r. --Celon Pharma ma umowę z NCBR na dofinansowanie 2 projektów w wys. 54,6 mln zł --Nadwyżka w handlu zagranicznym Niemiec wyniosła 19,2 mld euro we wrześniu

Comarch miał 29,2 mln zł zysku netto, 49,91 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2018 r.

, zaciągniętych w walutach obcych, zmniejszyła wynik netto Grupy o 8 770 tys. zł, wysoka wartość bieżącego podatku dochodowego za rok 2018, która wyniosła 36 360 tys. zł i była wynikiem wysokiej rentowności działalności spółek Grupy w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz wysokim udziałem dochodu Comarch nie objętego

Polak pracujący za granicą podatek zapłaci dwa razy. Sejm głosował za, będzie bolało

dotychczasowy cel ulgi abolicyjnej zmierzający do zmniejszenia obciążeń podatkowych grupy podatników najbardziej tego potrzebującej przy jednoczesnym wyeliminowaniu nadużyć występujących przy korzystaniu z ulgi abolicyjnej przez podatników osiągających wysokie dochody zagraniczne – twierdzi resort

Przegląd prasy

: Dochody z podatków pośrednich - 28,6% planu, z CIT- 30,6%, PIT- 26,7% po IV --Ferrum miało wstępnie ok. 2,73 mln zł straty netto w I kw. 2020 r. --Solaris ma umowę na 50 autobusów elektrycznych dla MPK Kraków za 165,5 mln zł

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) Torunia z perspektywą stabilną

zobowiązania pośrednie netto, które jest następstwem realizacji dużych inwestycji" - czytamy w komunikacie. Zdaniem Fitch na koniec 2017r. zadłużenie bezpośrednie Miasta wyniesie 888 mln zł lub 90% dochodów bieżących (2016 r.: 890 mln zł oraz 94%), podano także

NBP: Napływ inwestycji bezpośrednich do Polski wzrósł do 50,78 mld zł w 2015 r.

Warszawa, 14.10.2016 (ISBnews) - Napływ bezpośrednich inwestycji do Polski wzrósł do 50,78 mld zł w 2015 r. z 45,01 mld zł rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "W 2015 r. napływ netto inwestycji bezpośrednich do Polski wyniósł 50,8

Fitch potwierdził ratingi BB+ i BBB+(pol) Zabrza z perspektywą stabilną

inwestycji prywatnych. Fitch spodziewa się, że relacja zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto do dochodów bieżących wyniesie około 90% w 2019 r. (2016 r.: 106%), ponieważ dług bezpośredni miasta pozostanie stabilny w wartościach względnych (poniżej 55% dochodów bieżących

Unia szkodzi - twierdzi Piketty. Czy przykład Polski pokazuje coś innego?

. Stwierdził mianowicie, że zyski transferowane z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Polski, przez kapitał zagraniczny znacznie przewyższają transfery netto otrzymywane przez te kraje z Unii Europejskiej. Guru lewicy nie stawia wprawdzie kropki nad „i” i nie twierdzi, że wejście do Unii

Projekt budżetu 2019: Deficyt budżetu wyniesie 23,76 mld zł w 2018 r.

, - dodatniego salda w obligacjach indeksowanych w wysokości 1 628,2 mln zł, b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 3 802,9 mln zł. Na ujemne finansowanie zagraniczne potrzeb pożyczkowych netto w wysokości 11 060,5 mln zł

Perzyna z GUS: Spadek w przemyśle większy niż spadek dynamiki PKB ogółem w II kw

spadła r/r 10,3% wobec wzrostu o 0,7% w I kw. br. "Jeśli chodzi o popyt zagraniczny, w świetle dostępnych danych można oczekiwać neutralnego - ze wskazaniem na pozytywny wpływu eksportu netto na wzrost gospodarczy" - powiedziała także Perzyna

PiS wdraża nową politykę, która ma zmusić Polaków do powrotu z emigracji. Z jednej strony nahaj, z drugiej niższe podatki

zachęci. Jak to się ma do tych osób, które już w kraju są i też pracują i osiągają dochody, a takich ulg nie mają możliwości odliczyć? O tym już resort nie mówi. Jak ściągnąć Roberta Lewandowskiego do Polski? Rząd planuje wprowadzenie w ustawie PIT ryczałtu od przychodów zagranicznych osób przenoszących

Przegląd prasy

--Ultimate Games miało 4,24 mln zł zysku netto, 4,57 mln zł zysku EBIT w 2019 r. --MF zaniecha poboru PIT od niektórych dochodów od kredytu mieszkaniowego --Ciech Pianka i Ciech Vitrosilicon ograniczyły produkcję --Agora

Transatlantycka kłótnia o dotacje. Mówią o walce z drożyzną, a bardziej chronią swoich

urządzenia zmniejszające zużycie energii o 35 proc. lub więcej, otrzymają rabat w wysokości do 50 proc. kosztów projektu lub 4 tys. dol. Biedniejsze gospodarstwa – nawet do 80 proc. 60 mld dol. ma być przeznaczone na wsparcie społeczności o niskich dochodach i społeczności kolorowych. Będą to

PKO BP miał 503 mln zł zysku netto, 364,64 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - PKO Bank Polski odnotował 503 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 862 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek

Przegląd prasy

--Goodyear uruchomił w Polsce sprzedaż opon online --KGHM ZANAM planuje zagraniczne kontrakty na maszyny, interesuje się m.in. OZE --Oferta Izostalu na 45,9 mln zł netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu --Ebury: Spotkanie RPP i

PKO BP miał 804 mln zł zysku netto, 377,2 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

Warszawa, 05.08.2020 (ISBnews) - PKO Bank Polski odnotował 804 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 1217 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek

Przegląd prasy

zdecydowali o wypłacie 3,41 zł dywidendy na akcję --Ferro nadal chce zwiększać sprzedaż zagraniczną, rozważa akwizycje --Primetech miało 0,99 mln zł zysku netto z działalności kont. w I kw. 2020 r. --Atende miało 1,82 mln zł

Przegląd prasy

--MF: Dochody z podatków pośr. - 73,5% planu, z CIT - 87,5%, PIT - 74,5% po IX --MF: Deficyt budżetu to 1,79 mld zł po IX, tj. 6,3% planu wg wstępnych danych --Master Pharm miał wstępnie 5,21 mln zł zysku netto w I-III kw 2019 r

Wynik netto Banku Pekao za 2020 r. będzie niższy o ok. 200-250 mln zł 

%. Relacja kredytów netto do depozytów wyniosła na koniec 2019 roku 91%. Wskaźnik kosztów zarządzania ryzykiem koniec 2019 r. osiągnął poziom 43 pb. Powtarzalny wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 41% na koniec 2019 roku. Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy

Nauka jazdy omijania fiskusa. Jak działa w praktyce lex Uber

– tłumaczy Urban. Platforma taka jak Free Now może od tego roku przekazywać zlecenia wyłącznie licencjonowanym kierowcom, którzy płacą prowizję za każde zlecenie. – Pobieramy od kierowców prowizję 16 proc. netto od wykonanego kursu. Jesteśmy konkurencyjni względem innych wiodących platform do

Strata netto Raiffeisen Bank Polska wyniosła 29,69 mln zł w I poł. 2017 r.

na poziomie 99,2% wobec 93,9% rok wcześniej. Wskaźnik ROE netto wyniósł odpowiednio: -0,9% wobec 2,2%, zaś ROA netto sięgnął -0,1% wobec 0,3% przed rokiem. Marża odsetkowa netto wyniosła w I półr. br. 2,1% wobec 1,8% przed rokiem. Z kolei wskaźnik koszty/ dochody wyniósł 78% wobec 70,2% rok wcześniej

500 zł dla osób z niepełnosprawnościami. Kiedy złożyć wniosek? Sprawdź kryteria i niezbędne formalności

osoby, których dochód nie przekracza 1100 zł brutto (888 zł netto). To oznaczało, że dodatkowe pieniądze dostaną jedynie ci, którzy otrzymują nie więcej, niż wynosi minimalna emerytura lub renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy albo minimalna renta rodzinna. W Sejmie posłowie – na wniosek

Przegląd prasy

--Beata Daszyńska-Muzyczka ma zostać prezesem BGK wg gazety ISBnews --Energa uwzględnia przejęcia w swojej strategii, również zagraniczne --Energa zakłada łączny capex na ok. 20,6 mld zł do 2025 r

NBP: Zagraniczne inwestycje bezp. w Polsce wzrosły o 20% do 41,5 mld zł w 2018r.

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Transakcje zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce wyniosły 41,5 mld zł w 2018 r., tj. wzrosły o 20% r/r, wynika ze wstępnych danych Narodowego Banku Polskiego (NBP). Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w tym czasie spadły do 3,1

Przegląd prasy

. --Fitch podtrzymał rating A- Polski ze stabilną perspektywą --Action miał 4,43 mln zł straty netto, 4,27 mln zł straty EBIT w I poł. 2019 r. --Celon-Pharma miała 8,16 mln zł zysku netto, 6,43 mln zł zysku EBIT w I półr

Bank Światowy: Polska 27. pod względem bogactwa na osobę w Europie i Azji Środk.

10 tysięcy USD (10 353), kapitał ludzki to 113 tysięcy USD (113 406), zaś aktywa zagraniczne netto to minus niecałe 9 tysięcy USD (-8 912)" - czytamy w komunikacie. W regionie to przed Polską uplasowały się Węgry - 156 tys. USD per capita, a także Litwa - 169 tys. USD

Zmiany w prawie. Polski ład a własna firma: co może być kosztem uzyskania przychodu. Kompleksowy poradnik

, nabycia gruntów i prawa użytkowania wieczystego. Dochód przedsiębiorcy to jego przychód po odjęciu kosztów. Pomniejszają one więc nasz podatek, bo im są większe - tym mniejszy jest nasz podatek dochodowy. Co się zmieni wraz z wejściem w życie nowego "Polskiego ładu"? Trzeba powiedzieć jasno

Przegląd prasy

pozwy wobec Skarbu Państwa o odszkodowania --Dochody fiskusa z podatków PIT i CIT załamały się w kwietniu, zaś spadek w okresie styczeń- kwiecień wyniósł 13% --Aż 20% palaczy deklaruje, że będzie sięgać po papierosy mentolowe z czarnego rynku po tym

Kruk oczekuje wzrostu zysku netto o kilkanaście procent w 2018 r. 

wpływu różnic kursowych z wyceny jednostek zagranicznych w skonsolidowanym sprawozdaniu z dochodów całkowitych (-36,2 mln zł) zamiast w rachunku zysków i strat (+35,4 mln zł)" - podała spółka w komunikacie. Prezes poinformował, że zmiany prawne dotyczące przedawnienia

Podatki, zyski, fundusze - eksperci Solidarnej Polski mieszają wszystko w jednym kotle. Wychodzi bigos

kapitału. Spółki transferują też wynagrodzenia pracowników zagranicznych zatrudnionych w Polsce. Łącznie nazywa się to saldem dochodów pierwotnych bilansu płatniczego i w latach 2004-20 wyniosło ono, według danych NBP, minus 889,5 mld zł. W sumie tej zawarte są też zyski reinwestowane, czyli te, które w

Przegląd informacji ze spółek

skutkiem pandemii, jednak spółka nadal stawia na wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych i poszukuje celów akwizycyjnych, poinformował Wojciech Gątkiewicz. Primetech odnotował 0,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom

Getin Holding: Decyzja ws. ewentualnej sprzedaży biznesu na Ukrainie w grudniu 

wyniki, pozytywne przepływy finansowe, by zmniejszać zadłużenie holdingu" - podkreślił Kaczmarek. Spółki zagraniczne wypracowały dla Grupy 115,9 mln zł zysku netto w I-III kw. br. i wypłaciły na rzecz holdingu 70 mln zł dywidendy. "Na pewno

Getin Holding oczekuje kontynuacji pozytywnych trendów za granicą w br.

, widać to w wynikach sprzedażowych w Rosji. Wzrost o 90% przełoży się w najbliższych miesiącach pozytywnie na dochody prowizyjne, odsetkowe i zysk netto. Otworzyliśmy kilka nowych oddziałów. Wynik jest pozytywny, a trend dynamiki leasingu pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość Carcade"

Work Service miał 0,62 mln zł straty netto, 10,46 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

z działalności zagranicznej sięgnął 50,5%, co pokazuje jak duże jest zapotrzebowanie na usługi personalne nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach. Oznacza to, że źródła naszych dochodów z rodzimego rynku i zagranicznej działalności, po raz pierwszy w historii się wyrównały i zapewniły

NBP: Napływ inwestycji bezpośrednich do Polski wzrósł do 37,6 mld zł w 2014 r.

. Składały się na niego reinwestycje zysków w kwocie 25,3 mld zł, napływ kapitału w formie akcji i innych udziałów kapitałowych w wysokości 6,9 mld zł i napływ kapitału netto w postaci różnych instrumentów dłużnych wynoszący 5,5 mld zł" - czytamy w raporcie. Największy napływ

Trzy kwartały ze spadkiem PKB, fatalny poziom inwestycji

netto do PKB okazał się ponownie dodatni i wyniósł 0,4 punktu procentowego” – zaznacza Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Czyli mówiąc wprost: gdyby nie handel zagraniczny, recesja w Polsce byłaby głębsza. Pierwszy kwartał tego roku z całą pewnością także zakończymy ze

Fundacja Republikańska/ PFR: Niskie oszczędności obniżają potencjał wzrostu PKB

długoterminowej. Ponadto rozwiązanie to wzmocni bazę finansowania sektora przedsiębiorstw, uniezależniając go od finansowania zagranicznego" - skomentował wyniki badania prezes PFR Paweł Borys. W raporcie wskazano, że wartość aktywów finansowych netto gospodarstw domowych w relacji

Przegląd informacji ze spółek

odnotowało 4,51 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2017 r. wobec 24,74 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elemental Holding podpisał list intencyjny z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN

Jedn. zysk netto Raiffeisen Banku wzrósł o 76,9% r/r do 262,4 mln zł w I-III kw.

Warszawa, 16.11.2016 (ISBnews) - Jednostkowy zysk netto Raiffeisen Bank Polska wyniósł 262,4 mln zł w I-III kw. 2016 r., co oznacza wzrost o 76,9% r/r, podała instytucja. "Po dziewięciu miesiącach 2016 r. zysk netto Banku wyniósł 262,4 mln zł i

Przegląd prasy

--NBP: Zagraniczne inwestycje bezp. w Polsce wzrosły o 20% do 41,5 mld zł w 2018r. --Inter Cars rekomenduje 0,71 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --Introl miał wstępnie 1,4 mln zł zysku netto w 2018 r. --UKNF zawiadomił

Europa coraz głośniej mówi o credit crunchu. Dlaczego banki są znów w opałach?

także na kondycji samego sektora bankowego. Studzenie akcji kredytowej, owszem, zabezpiecza aktywa banków, ale jednocześnie zmniejsza ich dochody. EBC prognozuje, że problem „credit crunch” z całą mocą ujawni się w trzecim kwartale, bo wtedy banki zaostrzą kryteria przyznawania kredytów w

Przegląd informacji ze spółek

Ronson Development South, spółka zależna Ronson Development SE, zawarła z osobą prawną umowę sprzedaży nieruchomości za 6,5 mln zł netto położonej we Wrocławiu przy ul. Buforowej, podał,deweloper. Centrala mBanku znajdować się będzie w wieży

Zysk netto Raiffeisen Bank Polska z dz. kont. spadł r/r do 3,04 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 15.03.2017 (ISBnews) - Raiffeisen Bank Polska odnotował 3,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 114,87 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie

Zysk netto Bank Pekao wzrósł r/r do 1054,13 mln zł w IV kw. 2017 r.

Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Bank Pekao odnotował 1 054,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 494,71 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu

MF: Potrzeby pożyczkowe brutto wzrosną do 181,7 mld zł w 2018 r.

wykonania w 2017 r. 143 069,2 mln zł (w ustawie budżetowej na 2017 r. 178 488,7 mln zł), podano dalej. "Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 57 916,8 mln zł, a finansowanie zagraniczne wyniesie 5 406,5 mln zł"

APK: PKB spadnie o 3,4%, spożycie prywatne - o 3% w 2020 roku

dochodów do dyspozycji, co przyczyni się do dalszego wzrostu stopy oszczędności gospodarstw domowych. Obniży się również aktywność inwestycyjna, zwłaszcza poza sektorem instytucji rządowych i samorządowych. Silny spadek popytu zagranicznego na towary i usługi wpłynie na spadek eksportu. Założono, że PKB w

Wiedza ujemna Mateusza Morawieckiego. Czy premier wie, ile dostajemy z Unii? [SPRAWDZAMY]

Morawiecki stwierdził, że z UE przypływa do Polski 25 mld zł, a zagraniczny kapitał czerpie dywidendy w wysokości ok. 100 mld zł, dochodząc na koniec do wniosku, że "Polska jest płatnikiem netto". Nie po raz pierwszy ważny polityk PiS oskarża zagranicę i Unię Europejską o drenowanie

GH widzi ryzyko odstąpienia kontrahenta od umowy nabycia aktywów na Ukrainie

wypracowany w 2019 r. to efekt dobrych wyników spółek zagranicznych oraz działań restrukturyzacyjnych realizowanych przez Idea Bank Polska. W minionym roku spółki zagraniczne wypracowały dla grupy 155 mln zł zysku netto i wypłaciły na rzecz Holdingu ponad 100 mln zł dywidendy. "

Getin Holding oczekuje kontynuacji dobrych wyników spółek zagranicznych

44 mln zł w I kw. br. Wynik jednostkowy holdingu wyniósł 37,2 mln zł w I kw., zaś na poziomie skonsolidowanym strata netto z działalności kontynuowanej, przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 22,47 mln zł. "Spółki zagraniczne zarobiły 122,1 mln zł w

Zaangażowanie kredytowe brutto BGK wzrosło o 5,9 mld zł do 33,9 mld zł w 2018 r.

Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Zaangażowanie kredytowe brutto Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w polską gospodarkę wzrosło w 2018 r. o 5,9 mld zł i wyniosło 33,9 mld zł, podał bank. BGK wsparł ponad 200 zagranicznych transakcji i projektów polskich firm kwotą 3,3 mld zł

Szykuj się na ciągłe zmiany cen. Ekonomistka: "Wysoka inflacja zostanie z nami nawet 4 lata"

słabsza, bo w wyniku wysokiej inflacji spadają dochody realne. Do tej pory ludzie sięgali po oszczędności, by utrzymać poziom życia, ale gdzieś jest próg, którego konsumenci nie chcą, nie będą chcieli przekroczyć, pozbyć się oszczędności. To oznacza, że pogodzą się, a część z nich już

Pekao: PKB na osobę potroiło się w Polsce od 1991 r., blisko poziomu Portugalii

. "W relacji do PKB polski eksport towarów i usług wzrósł z 23% w 1995 roku do 55% w roku 2018 i jest obecnie wyższy niż w Niemczech (47%). Od 2013 roku jesteśmy eksporterem netto, co oznacza, że wartość eksportu towarów i usług przekracza wartość importu. Polska stała się także atrakcyjnym miejscem

Getin Holding miał 24,4 mln zł zysku netto, 28,1 mld zł aktywów w I kw. 2018 r.

działalności zagranicznej Holdingu, której udział w zysku netto osiągnął poziom ponad 60%. Kolejny raz wszystkie segmenty biznesowe zakończyły okres sprawozdawczy z pozytywnym wynikiem finansowym" - czytamy w komunikacie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 208,67 mln zł wobec 249,56

KPMG: Wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce wzrośnie do ponad 25 mld zł w 2019

prognozują, że polski rynek dóbr luksusowych przekroczy wartość 38 mld zł w 2024 roku. "Kluczowymi odbiorcami dóbr luksusowych są osoby bogate, zarabiające minimum 20 tys. zł brutto miesięcznie oraz bardzo bogate, z dochodami powyżej 50 tys. zł brutto. W 2018 roku do pierwszej

Fitch podtrzymał ratingi BB+ i BBB+(pol) dla Zabrza, perspektywa stabilna

Warszawa, 30.11.2015 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe ratingi długoterminowe Zabrza dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie BB+ oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie BBB+(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna, podała

Pieniądze dla opiekunów. Opiekunowie podzieleni i niedocenieni

przysługuje tylko wtedy, gdy łączny dochód rodziny opiekuna oraz rodziny podopiecznego nie przekracza 764 zł netto na osobę miesięcznie (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu). Uwaga! Okres zasiłkowy zaczyna się 1 października, a kończy 30

Zbadano poziom życia na emeryturze. Rząd PiS-u nie będzie zadowolony z tego rankingu

wybierali mnie na rzeczniczkę swoich praw. Pracując w wiejskiej szkole organizowałam wycieczki krajoznawcze dla dzieci i rodziców w latach 90., np. do Skalnego Miasta w Czechach. Dla niektórych był to pierwszy wyjazd zagraniczny, jeszcze wtedy z paszportem. Praca w dużej miejsko-gminnej szkole dała mi

Czerwińska: Podnosząc rating, S&P docenił zmiany w polityce fiskalnej rządu

możliwe w przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji fiskalnej Polski lub jeśli nagły wzrost wynagrodzeń doprowadzi do szybszego niż prognozowany wzrostu finansowania zagranicznego netto, co będzie sygnałem pogarszającej się konkurencyjności. (ISBnews)

Zysk netto Raiffeisen Bank Polska spadł r/r do 26,6 mln zł w I-III kw. 2017 r.

. Wskaźnik ROE netto wyniósł po trzech kwartałach br. 0,6% wobec 2% rok wcześniej, a ROA netto - odpowiednio: 0,1% wobec 0,2%. Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) sięgnął 68,1% wobec 67,8% rok wcześniej. "Na koniec września 2017 r. współczynnik kapitałowy Tier 1 osiągnął poziom

Kupują całe osiedla na etapie dziury w ziemi. Fundusze polują na okazje w Polsce

zakupach Polska staje się interesującym rynkiem dla funduszy z zagranicy. Takiej aktywności z ich strony jak obecnie jeszcze w naszym kraju nie było. – Rynek najmu instytucjonalnego dopiero się w Polsce rozwija. Ale obserwując liczbę podpisywanych kontraktów i aktywność funduszy zagranicznych, można

Fitch potwierdził ratingi BB+ i BBB+ Zabrza, perspektywa stabilna

Warszawa, 30.05.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe ratingi długoterminowe Zabrza dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej (IDR) na poziomie BB+ oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie BBB+(pol), podała agencja. Perspektywa ratingów jest

Przegląd prasy

zysku netto, 86,92 mln zł EBIT w II kw. 2019 r. --Nadwyżka w handlu zagranicznym Niemiec wyniosła 20,2 mld euro w lipcu --Sąd uchylił zarząd własny ZM Henryk Kania i ustanowił zarządcę M. Możdżenia --Newag miał 13,74 mln zł

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą (aktualizacja)

system bankowy. Ograniczeniem dla ratingów jest niski wskaźnik PKB na osobę wobec mediany krajów porównywalnych oraz wysoki, choć malejący poziom zadłużenia zagranicznego netto" - czytamy w komunikacie. Deficyt sektora rządowego i samorządowego (general government) obniżył

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą

makroekonomiczne, wspierane przez stabilne ramy w polityce pieniężnej oraz solidny system bankowy. Ograniczeniem dla ratingów jest niski wskaźnik PKB na osobę wobec mediany krajów porównywalnych oraz wysoki, choć malejący poziom zadłużenia zagranicznego netto" - czytamy w komunikacie

Synthos: Odpis na zagraniczne aktywa obniży o 112 mln zł zysk netto za I półr.

Warszawa, 18.08.2017 (ISBnews) - Synthos przeprowadził testy na utratę wartości zagranicznych aktywów segmentu styrenowego, nabytych w 2016 r., poinformowała spółka. Wpływ wartości odpisu, po uwzględnieniu efektu podatkowego, na skonsolidowany i jednostkowy zysk netto za I półr

Jest życie po kredycie. Dla niektórych oddłużenie jest w 100 procentach pewne. Czy zaboli?

elektrykiem, a pańskie dochody to tysiąc złotych z prac dorywczych miesięcznie, syndyk może zadzwonić do urzędu pracy i sprawdzić, czy nie czeka tam oferta dla elektryka za – dajmy na to - pięć tysięcy złotych netto. Wszystko po to, aby sprawdzić prawdziwość pańskiego wniosku. I syndyk może mi rozkazać

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

. Analitycy podkreślają, że odnotowane niższe od oczekiwań tempo wzrostu spożycia gospodarstw domowych, pomimo utrzymującego się bardzo wysokiego wzrostu dochodów zapowiada, że wzrost dochodów będzie oszczędzany. Skala wzrostu dochodów daje przestrzeń do utrzymania dynamiki spożycia w okolicach 4% r/r

Zysk netto Raiffeisen Bank Polska spadł o 18,3% r/r w I półr.

Warszawa, 18.08.2016 (ISBnews) - Grupa Raiffeisen Bank Polska wypracowała 81,5 mln zł zysku netto I półroczu 2016 r., co stanowi spadek o 18,3% r/r. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) spadł do 70,2% na koniec czerwca wobec 70,7% rok wcześniej, podał bank w raporcie

Przegląd prasy

-- Stocznia Gdańsk będzie miała 3 filary - produkcja statków, wieże wiatrowe oraz skomplikowane konstrukcje stalowe - mówi prezes ARP Andrzej Kensbok Parkiet -- Na GPW nie zanosi się na debiuty zagranicznych firm - Presja płac

Strata netto Raiffeisen Bank Polska zwiększyła się r/r do 76,14 mln zł w I kw.

Warszawa, 17.05.2017 (ISBnews) - Raiffeisen Bank Polska odnotował 76,14 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 10,12 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. "W I

Po danych za II kw. analitycy podtrzymują prognozy 4,4-4,6% wzrostu PKB w 2019r.

publicznego odnotowano wzrost o 3,4% r/r. Inwestycje wzrosły o 9,0% r/r wobec wzrostu o 12,6% r/r w 1Q19. Zmiana stanu zapasów obniżyła roczne tempo wzrostu PKB w 2Q19 o 0,1 pp.* popyt zagraniczny ? wymiana handlowa z zagranicą miała neutralny wpływ na dynamikę PKB w 2Q19 (zerowy wkład eksportu netto). Odczyt

Przegląd prasy

stopy ułatwią także wykupywanie aktywów w Polsce przez zagraniczne podmioty --Opóźnienia po stronie krajowch operatorów zagrażają polskim producentom energii słonecznej Gazeta Wyborcza -- Miliony Polaków może czekać ubóstwo

Przegląd prasy

internetowych w niedzielę - w Polsce działa przecież tak dużo zagranicznych sprzedawców internetowych, których nie da się po prostu wyłączyć --Kierowcy taksówek szykują blokady autostrad, by zmusić rząd do działań przeciw Uberowi; ale dane pokazują, że raczej nie mają powodów do

Przegląd prasy

--Pracownicy CDM Pekao mają być gotowi nie tylko do sprzedaży produktów giełdowych, ale również bankowych wg gazety Dziennik Gazeta Prawna --Choć na wprowadzeniu niższej, 15-proc. stawki skorzysta ponad 90% podatników, nie musi dojść do załamania dochodów

Comarch odczuwa spadek na rynku zamówień publicznych

- Całościowe dochody firmy Comarch po pierwszym półroczu wynoszą ponad 516 mln zł, to o 11 mln zł więcej w porównaniu z rokiem 2015 - ogłosił na konferencji podsumowującej wyniki Comarchu w pierwszym półroczu Konrad Tarański, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy. Krakowski

Przegląd informacji ze spółek

wyrobu, by sprostać zapotrzebowaniu ze strony zarówno polskich, jak i zagranicznych klientów, poinformował Marcin Ślęzak, szef biznesu Żywice w Grupie Ciech oraz członek zarządu Ciech Sarzyna. Sieć stacji Lotos powiększyła się w sierpniu o trzy nowe lokalizacje - Szepietowo w

Ministerstwo Rozwoju: Plan Morawieckiego trafia do konsultacji

Przesłany w weekend do konsultacji społecznych projekt "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" ma ponad 220 stron. Co zakłada? Głównym celem ma być stworzenie korzystnych warunków dla wzrostu dochodów Polaków w taki sposób, aby na rozwoju Polski skorzystali

PKO BP miał 1217 mln zł zysku netto, 328,99 mld zł aktywów w II kw. 2019 r.

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - PKO BP odnotował 1 217 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 933 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł