dochody małżonka

mawi

Nietypowe zwolnienie z podatku ze sprzedaży nieruchomości

Nietypowe zwolnienie z podatku ze sprzedaży nieruchomości

Żeby nie zapłacić podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości, można kupić inną, albo udział w niej, np. od... małżonka. Jednak ten drugi sposób jest możliwy tylko wtedy, gdy dom lub mieszkanie nie jest majątkiem wspólnym małżonków.

Egzekucja komornicza przeciwko małżonkowi dłużnika

W przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego, komornik sądowy może prowadzić egzekucję także przeciwko małżonkowi dłużnika.

Komu się należy renta rodzinna

O rentę po mężu mogą się starać zarówno wdowy, które nie mają żadnych dochodów, jak i kobiety, których emerytura była niższa od emerytury zmarłego małżonka. Te same prawa ma mężczyzna po śmierci żony.

Kazimierz Marcinkiewicz ma pretensje, że sąd każe mu utrzymywać byłą żonę. A co mówi prawo?

Kazimierz Marcinkiewicz ma pretensje, że sąd każe mu utrzymywać byłą żonę. A co mówi prawo?

? Zobaczmy, co mówią przepisy. Otóż prawo do alimentów mają nie tylko dzieci, ale też eksmałżonek. Zasada jest taka, że do alimentów nie ma prawa – choćby żył w nędzy – ten z małżonków, którego sąd uznał za wyłącznie winnego rozwodu. Za to małżonek niewinny, którego poziom życia po rozwodzie się

Rozwód z partnerem. A co, jeśli oznacza również rozwód z firmą?

Rozwód z partnerem. A co, jeśli oznacza również rozwód z firmą?

spadku, dochody z najmu panieńskiego mieszkania żony czy kawalerskiego pawilonu handlowego męża; * środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków; * przedmioty domowe służące do użytku obojgu małżonkom, również wtedy, gdy zostały odziedziczone lub

PIT 2009: Wspólne rozliczanie małżonków

analogiczną funkcję jak małżonek bez dochodów we wspólnym rozliczeniu małżeńskim. Oczywiście rodzina niepełna także odlicza od swojego podatku składkę zdrowotną i ulgi. Może też oczywiście przekazać 1?proc. podatku. Czy wspólne rozliczenie jeszcze się opłaca

Rośnie wartość spadków i darowizn, od których nie zapłacimy podatku

Rośnie wartość spadków i darowizn, od których nie zapłacimy podatku

podatkowym?  Bliska rodzina to I grupa podatkowa. Są to: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa. II grupa podatkowa to dalsza rodzina, do której ze względów podatkowych zaliczani są: 

Kto musi spłacać długi, gdy rozpadnie się małżeństwo?

Kto musi spłacać długi, gdy rozpadnie się małżeństwo?

tego, kto zajmuje nieruchomość, na którą strony wspólnie zaciągnęły kredyt, bank może wystąpić o zapłatę rat kredytowych do dowolnie wybranego przez siebie małżonka. 2. Kto spłaca zobowiązania zaciągnięte wspólnie? W trakcie trwania małżeństwa, w którym istnieje wspólność majątkowa, małżonkowie

Małżeńskie boje z "Polskim ładem". Interpretacja Ministerstwa Finansów niezgodna z prawem

Małżeńskie boje z "Polskim ładem". Interpretacja Ministerstwa Finansów niezgodna z prawem

jedno z nich zarobkuje i zarobi np. 150 tys. zł, a drugie zajmuje się domem i nie uzyskuje dochodów. – Mimo że połowa dochodów tego, który zarabia, będzie doliczona niepracującemu, to i tak żadne z małżonków nie skorzysta z ulgi, choć wydawałoby się, że przecież taki dochód podzielony na pół

Po rozwodzie. Podział wspólnego dorobku małżonków [PORADNIK]

Po rozwodzie. Podział wspólnego dorobku małżonków [PORADNIK]

majątkowej, a także niektóre przychody osiągane podczas trwania małżeństwa. Przepisy dokładnie określają ten katalog. Będą to np. spadki i odszkodowania za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, darowizny czy prawa autorskie. 2. Co z majątkiem wspólnym? Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami

Alimenty na współmałżonka. Komu i ile trzeba płacić?

Alimenty na współmałżonka. Komu i ile trzeba płacić?

rozwiedzionych małżonków”). Jednak małżonek pobierający alimenty od ekspartnera musi się liczyć z tym, że dochody konkubenta mogą go pozbawić tego świadczenia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2000 r., sygn. akt II CKN 1015/00: „Usprawiedliwione potrzeby rozwiedzionego małżonka pozostającego w

Rozdzielność majątkowa. Razem czy oddzielnie?

majątek wspólny – każde z małżonków będzie samodzielnie dysponować swoimi dochodami i wszystkim, co kupuje lub sprzedaje. Co jednak z majątkiem małżonków, który do tej pory był wspólny? Majątek wspólny pozostaje nadal, ale nie będzie się już powiększać – od momentu powstania rozdzielności

Rząd łata bubla. Resort finansów tłumaczy się z "małżeńskiej pułapki"

Rząd łata bubla. Resort finansów tłumaczy się z "małżeńskiej pułapki"

podatkowego, członka zarządu PJH Doradztwo, konstrukcja ulgi dla tzw. klasy średniej powoduje problem, gdy małżonkowie chcą się rozliczyć wspólnie, ale tylko jedno z nich zarobkuje i zarobi np. 150 tys. zł, a drugie zajmuje się domem i nie uzyskuje dochodów. – Mimo że połowa dochodów tego, który

Skarbówka niesłusznie pobrała podatek od małżeństwa. Mężowi oddała pieniądze, żonie nie

Skarbówka niesłusznie pobrała podatek od małżeństwa. Mężowi oddała pieniądze, żonie nie

Podatnika mówi, że ta sytuacja obrazuje stan państwa. – Nikt normalny nie ma prawa zrozumieć, że w takiej samej sprawie jeden małżonek otrzyma zwrot tego, co państwo mu bezprawnie zabrało, a drugi nie, bo zabierając temu drugiemu, urzędnik kolejny raz złamał prawo. To kompletna paranoja, a nie państwo

Mąż, gdy tylko dostawał wypłatę, pił i znikał, a gdy się w końcu zjawiał, dawał na dom i dzieci 400 zł. Z pomocą przyszedł kodeks

Mąż, gdy tylko dostawał wypłatę, pił i znikał, a gdy się w końcu zjawiał, dawał na dom i dzieci 400 zł. Z pomocą przyszedł kodeks

. Do wniosku trzeba dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające dochody osoby, która składa wniosek, oraz jej małżonka. Mogą tutaj pomóc zaświadczenia z miejsc pracy obu małżonków o wysokości zarobków. Pomaga też dołączenie dokumentów potwierdzających, że małżonek nie ponosi żadnych kosztów utrzymania

Ojciec był hulaką i kobieciarzem, porzucił córkę, teraz chce pieniędzy. Alimenty na rodziców i współmałżonków

Ojciec był hulaką i kobieciarzem, porzucił córkę, teraz chce pieniędzy. Alimenty na rodziców i współmałżonków

umieszczona w nim osoba. Jeżeli otrzymuje ona świadczenie emerytalne lub rentowe, opłatę za pobyt w DPS można potrącać z tych świadczeń. Dzieci takiej osoby są zobowiązane do wnoszenia opłat dopiero wtedy, gdy jej własne dochody na to nie wystarczają i nie wnosi ich małżonek tej osoby. – Z obowiązku

Pan Jerzy pił i stosował przemoc wobec dzieci. Dzisiaj ma 80 lat i domaga się od nich alimentów

Pan Jerzy pił i stosował przemoc wobec dzieci. Dzisiaj ma 80 lat i domaga się od nich alimentów

osoba. Jeżeli otrzymuje ona emeryturę lub rentę, opłatę za pobyt w DPS można potrącać z tych świadczeń. Dzieci takiej osoby są zobowiązane do wnoszenia opłat dopiero wtedy, gdy jej własne dochody na to nie wystarczają i nie wnosi ich małżonek tej osoby. – Z obowiązku wnoszenia opłat dzieci i dalsi

Są spore zmiany w uldze na dzieci. Ile można rozliczyć w PIT? Uwaga, rozwodnicy na celowniku

Są spore zmiany w uldze na dzieci. Ile można rozliczyć w PIT? Uwaga, rozwodnicy na celowniku

twoje i twojego małżonka). Uwaga! Podatkowo – jeśli chodzi o ulgę na dziecko – nie jest się jednak w związku małżeńskim, jeśli orzeczono separację, małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. 112 000 zł w przypadku, jeśli jesteś osobą samotnie

Dla matek, emerytów, wynajmujących mieszkania, otrzymujących darowiznę. Oto przegląd obietnic z programu PiS na wybory

Dla matek, emerytów, wynajmujących mieszkania, otrzymujących darowiznę. Oto przegląd obietnic z programu PiS na wybory

nich będzie dużo wyższa kwota wolna od podatku od spadków i darowizn. Od 1 lipca 2023 r. kwoty wolne wzrosną: - z 10 434 zł do 36 120 zł w pierwszej grupie podatkowej, do której zaliczamy małżonka, wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierba, ojczyma

Pożyczył 300 tys. zł na dom od przyjaciela. Jakie podatki powinien zapłacić?

Pożyczył 300 tys. zł na dom od przyjaciela. Jakie podatki powinien zapłacić?

 od dnia zawarcia umowy.  Jaki PCC przy umowie pożyczki od rodziny? Tu jest wyjątek dla osób zaliczanych do tzw. pierwszej grupy podatkowej. Zalicza się tu: małżonka, rodziców, dziadków, pradziadków, dzieci, wnuków, prawnuków, pasierba, ojczyma, macochy, rodzeństwa, teściów, zięcia, synowej

Rozwód. Jak dostać alimenty od eksmałżonka? Jak podzielić majątek obciążony kredytem? Jak uzgodnić opiekę nad dziećmi?

Rozwód. Jak dostać alimenty od eksmałżonka? Jak podzielić majątek obciążony kredytem? Jak uzgodnić opiekę nad dziećmi?

dochodów, sąd potraktował jako niewiarygodne. Gdyby nawet tak było, to można by uznać, że małżonek trwoni majątek, a to nie zwalnia go z obowiązku alimentacyjnego wobec byłej żony. (wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 13 listopada 2013 r., akt I Ca 331/13). Ważne! Wyłącznie winny rozwodu małżonek może

Rozwodzisz się? Oszczędnościami emerytalnymi podzielisz się ze swoją (swoim) eks

Rozwodzisz się? Oszczędnościami emerytalnymi podzielisz się ze swoją (swoim) eks

sposób dokonują podziału środków zgromadzonych na rachunku lub rachunkach (obojga byłych małżonków) w funduszu lub funduszach emerytalnych. W przypadku braku porozumienia co do podziału majątku wspólnego sprawę załatwi sąd. Jeżeli były małżonek uprawniony jest do otrzymania części środków zgromadzonych

Jakie zmiany w emeryturach od 2023 roku? Waloryzacja będzie rekordowa, będzie kilka prezentów

Jakie zmiany w emeryturach od 2023 roku? Waloryzacja będzie rekordowa, będzie kilka prezentów

50 procent swojego świadczenia. Zmian w prawie chce też Platforma Obywatelska. Według planu PO emeryt nadal decydowałby, czy po śmierci małżonka pozostaje przy swoim świadczeniu, czy przechodzi na 85 proc. świadczenia zmarłego. Jeśli jednak pozostałby przy swoim świadczeniu, dodatkowo miałby prawo do

Ulga na dziecko. Czy samotne matki i rozwodnicy tracą do niej prawo przez "Polski ład"?

preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko – w sytuacji gdy przewidywane dochody podatnika nie przekroczą kwoty 120 000 zł, a małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów – powoduje, że płatnik oprócz podstawowego pomniejszenia o kwotę 300 zł

Uwaga, bubel w "Polskim ładzie"! Pułapka na wspólnie rozliczających się małżonków

, doradcy podatkowego, członka zarządu PJH Doradztwo, konstrukcja ulgi dla tzw. klasy średniej powoduje problem, gdy małżonkowie chcą się rozliczyć wspólnie, ale tylko jedno z nich zarobkuje i zarobi np. 150 tys. zł, a drugie zajmuje się domem i nie uzyskuje dochodów. - Mimo że połowa dochodów tego, który

Ostatnia szansa na rozliczenie PIT 2023. Te ulgi musisz dopisać samemu. Inaczej stracisz pieniądze

jest na ciebie, a zapłata została dokonana z konta twojego małżonka, to możesz skorzystać z odliczenia pod warunkiem, że między wami istnieje wspólność majątkowa - pociesza fiskus. I jeszcze jedno. - Jeżeli dostęp do sieci internet jest tylko jedną z usług kupowanych u danego dostawcy, obok np

Jak PiS zrobił na szaro samotnych rodziców. Jeszcze nie wiedzą, że zapłacą wyższy podatek

decyzję Kiedy ulga na pewno przysługuje? Na pewno w przypadku wdów i wdowców oraz w sytuacji, gdy małżonek odbywa karę pozbawienia wolności. Ale pojawiły się już pierwsze interpretacje po wejściu w życie nowych przepisów. Wystąpiła o taką matka dziecka w wielu 16 lat ( sygnatura 0115

Zarabiasz za granicą? W tym roku spotka cię podwójnie przykra niespodzianka przygotowana przez fiskusa

ma obowiązek składania zeznania rocznego, jeżeli np. osiągnie inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej bądź będzie chciał złożyć zeznanie łącznie z małżonkiem lub opodatkować dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Jak wygląda w

Rozliczenie PIT 2022. Kupiłeś pompę ciepła? Uważaj na podatkowe pułapki

miarę jak etapami remontujemy swój dom. Od dochodu można odpisać wydatki na wymianę kotła węglowego, zakup fotowoltaiki, pompy ciepła czy na docieplenie. Pełny katalog wydatków można znaleźć  na tej stronie . Dziś hasło „termomodernizacja", w związku z wysokimi kosztami ogrzewania

Zarabiasz za granicą? Borówki w Holandii, budowa w Anglii, ryby w Norwegii? To teraz musi być PIT od tych dochodów w Polsce

podatkowe za wystarczającą przesłankę dla odstąpienia od dochodzenia od podatnika zapłaty podatku w Polsce. Polskie organy podatkowe w praktyce przyjmują, że głównym czynnikiem determinującym rezydencję podatkową podatnika jest miejsce zamieszkania jego oraz jego najbliższej rodziny (dzieci, małżonka

Stwierdzono u ciebie chorobę zawodową? Sprawdź, co ci się należy

samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty, 93 014 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, 46 507 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub

Rewolucja dla wynajmujących mieszkania weszła w życie. Duże zmiany od przyszłego roku ["Polski ład"]

rozliczania najmu prywatnego, stosując: 1. Opodatkowanie wg skali, liczone od dochodu, a więc po odjęciu kosztów uzyskania przychodu i z uwzględnieniem wynoszącej 30 000 zł kwoty wolnej od podatku - stawką 17 proc. dla dochodów do 120 000 zł; - stawką 32 proc. dla dochodów powyżej 120 000 zł; - dodatkową

Kto może korzystać z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

podlega ubezpieczeniu w ZUS z innego tytułu i nie ma przyznanego prawa do emerytury lub renty ani prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, musi w ciągu 14 dni zgłosić się do ubezpieczenia we właściwej jednostce KRUS. Obowiązkowo obydwoma rodzajami ubezpieczenia obejmowany jest także małżonek rolnika

"Polski ład". Zarobią pracujący emeryci i rodziny wielodzietne. Co daje ulga dla klasy średniej?

, w którym przychody jednego małżonka przekraczają górny limit, a przychody drugiego mieszczą się w limicie, ten drugi małżonek w dalszym ciągu będzie miał prawo do skorzystania z ulgi". "Polski ład". Ulga na powrót z emigracji Z nowej ulgi może skorzystać podatnik, który wrócił do

Zasiłek z pomocy społecznej. Na jakie pieniądze możesz liczyć?

) i złożenia wniosku z odpowiednimi załącznikami. Zgodnie z art. 61 ust. 1 zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS są w kolejności: mieszkaniec domu pomocy, nie więcej jednak niż 70 proc. dochodu; małżonek, zstępni przed wstępnymi w drodze umowy cywilnoprawnej,  gmina, na której terenie

Niepokojące zmiany w podatkach i PIT od 1 stycznia. Te rzeczy musisz wiedzieć i podjąć szybko decyzję

dochód z tytułu kontraktu menedżerskiego. W nowym PIT-2 jest jeszcze kilka innych ciekawych rzeczy. Rubryka do poinformowania, że jest się samotnym rodzicem i chce się rozliczyć z dzieckiem, lub chęci rozliczenia się z małżonkiem oraz złożenie niezbędnych w tym wypadku oświadczeń o przewidywanej

PiS wrzuca w Sejmie poprawkę antyrozwodową. Bo samotnym matkom byłoby za dobrze

zapisano w "Polskim ładzie", zwielokrotni zysk samotnych rodziców w stosunku do korzyści uzyskiwanych przez rodziców będących małżonkami, co może być powszechnie postrzegane jako nieuzasadnione". I teraz prawdziwa petarda z uzasadnienia poprawki: „ponadto stan ten może implikować

Jak oszczędzać z Kartą Dużej Rodziny?

Z tego poradnika dowiesz się: komu przysługuje Karta Dużej Rodziny, jakie dokumenty trzeba zgromadzić, gdzie załatwia się formalności, jakie korzyści daje Karta Dużej Rodziny, czy Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać także dorosłe dzieci. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom oraz ich małżonkom

Rewolucja w wynajmie dla małżeństw. A po cichu fiskus zastawia pułapki na osoby rozliczające się w ramach działalności

Końcówka ubiegłego tygodnia, nagła wrzutka sejmowa. Ewa Szymańska z PiS serwuje nagle aż pięć poprawek do projektu nowelizacji ustawy o VAT. Kompletnie niezwiązanych z tematem. Wśród nich jest kwestia dotycząca ryczałtu od przychodu z najmu małżonków. To uzgodnione działanie z resortem finansów

"Polski ład": Kwota wolna od podatku nie dla wszystkich. Nie obejmie dużej grupy osób

przedsiębiorcom, którzy zarabiają dużo - uśredniając od 100 tys. zł rocznie. Nie mogą oni jednak rozliczać się z małżonkiem, a od dochodu odliczają głównie wartość składek ZUS (na ubezpieczenie społeczne), natomiast od podatku - składki zusowskie na ubezpieczenie zdrowotne (7,75 proc. podstawy wymiaru). Nie każdy

Jak zabezpieczyć majątek w małżeństwie [PORADNIK]

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jedno z nich. Mieszkanie, jego wyposażenie, samochód, działkę za miastem, sprzęt rekreacyjny (narty, rowery

Rozwód z majątkiem w spadku [PORADNIK]

. Czy były małżonek dziedziczy z automatu Jeśli przed śmiercią spadkodawcy małżonkowie się rozwiedli albo sąd prawomocnie orzekł ich separację, dziedziczenia ustawowego (czyli w oparciu o kolejność zapisaną w kodeksie cywilnym) nie ma. Oznacza to tyle, że była żona nie

Opiekujesz się niepełnosprawnym? Sprawdź, o ile wyższy zasiłek otrzymasz

uważa się dochód następujących członków rodziny: dochód samego podopiecznego, jego małżonka, osoby, z którą wspólnie wychowują dziecko, innych dzieci do ukończenia 25. roku życia. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku

Domy opieki - dzienne, całodobowe, państwowe i prywatne

wynosi ona maksymalnie 70 proc. dochodu pensjonariusza. Jeśli jednak kwota ta nie pokryje w całości kosztów pobytu w DPS, wówczas brakującą sumę dopłacić muszą najbliżsi. W pierwszej kolejności zobowiązani są do tego małżonek, dzieci i wnuki, w drugiej kolejności – rodzice i dziadkowie. Według

PIT-u, PIT-u 2023. Ruszyły rozliczenia podatkowe - komu dopłata, komu wypłata? Takiego bałaganu nie było już dawno

uwzględnieniem zasad i stawek, które obowiązują obecnie, a więc również w stosunku do dochodu osiągniętego w okresie od stycznia do końca czerwca możemy zastosować stawkę 12 proc., mimo że np. pracodawca pobierał zaliczki według stawki 17 proc.  Tak jak wcześniej można się rozliczyć indywidualnie, wspólnie

Wspólne życie, ale oddzielne konta bankowe. Polacy odchodzą od tradycyjnego modelu małżeńskich finansów

żony czy męża i ich formalnego potwierdzenia, to egzekucja długu z majątku wspólnego nie wchodzi w grę. Za dług powinien wtedy odpowiadać w granicach swojego majątku osobistego małżonek, który się zadłużył – dodaje.  Ile on/ona ma zaskórniaków? Jak się okazuje, to pytanie często zadają

Siedem pułapek "Polskiego ładu", na których możesz stracić tysiące złotych. Uważaj zwłaszcza na piątą

wspólnym rozliczeniu małżonków. Zdaniem Przemysława Hinca, doradcy podatkowego, jest problem, gdy małżonkowie chcą się rozliczyć wspólnie, ale tylko jedno z nich zarobkuje i zarobi np. 150 tys. zł, a drugie zajmuje się domem i nie uzyskuje dochodów. – Mimo że połowa dochodów tego, który zarabia

Trudna decyzja o ubezwłasnowolnieniu. Co mówi prawo?

prawa wyborczego i nie może wykonywać zawodów takich jak sędzia, adwokat, prokurator, urzędnik państwowy, notariusz. 3. Wniosek o ubezwłasnowolnienie Wniosek składa się do sądu okręgowego w miejscu zamieszkania osoby, której dotyczy postępowanie. Może to zrobić: małżonek; krewni w linii prostej, czyli

Polski fiskus sięga do kieszeni osób pracujących za granicą. Będą zrywać związki z krajem?

odstąpienia od dochodzenia od podatnika zapłaty podatku w Polsce – ostrzega Trocińska. Polskie organy podatkowe w praktyce przyjmują, że głównym czynnikiem determinującym rezydencję podatkową podatnika jest miejsce zamieszkania jego oraz jego najbliższej rodziny (tj. dzieci, małżonka), czyli wspomniane

Czy komornik może zająć emeryturę w czasie pandemii? Prawnicy Czytelnikom odc. 34

(zajęcia komorniczego) jest wyższa o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego zadłużony ma na utrzymaniu. Członkowie rodziny to małżonek, rodzic wspólnego dziecka, dziecko do 25. roku życia, a także starsze niż 25 lat dziecko niepełnosprawne. Natomiast przez dziecko rozumie się

Król Karol mógł zarobić miliony na farmach wiatrowych. Teraz chce zadbać o swój wizerunek

, następcy Elżbiety II, poinformował w czwartek pałac Buckingham. - Życzeniem króla jest, aby ten wzrost dochodów z powstania sześciu morskich farm wiatrowych na terenach należących do monarchii został wykorzystany dla dobra publicznego, a nie na potrzeby rodziny królewskiej - brzmi komunikat. Po co rodzinie

Pieniądze dla opiekunów. Opiekunowie podzieleni i niedocenieni

września następnego roku kalendarzowego. Zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych za dochód opiekuna uważa się dochód następujących członków jego rodziny: małżonka, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostających na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a

Nadchodzi najgorsze rozliczenie podatkowe w historii. Oto 5 rzeczy, które musisz wiedzieć przed 1 stycznia

. Kompletnie nie opłaca się w tym roku sporządzać zeznania podatkowego na papierze Jak będzie wyglądało rozliczenie podatkowe za rok 2022? – Co do zasady będziemy składać tylko jedno roczne zeznanie podatkowe, z uwzględnieniem zasad i stawek, które obowiązują obecnie, a więc również w stosunku do dochodu

Wypadki przy pracy. Sprawdź, na co i kiedy możesz liczyć

całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, . 82 531 zł, gdy do odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, . 41 265 zł, gdy do odszkodowania uprawniony jest inny członek rodziny zmarłego niż małżonek lub dziecko

Załącznik PIT/O

Załącznik PIT/O należy wypełniać równocześnie z zeznaniem. W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków należy złożyć wspólny załącznik. Jeżeli małżonkowie opodatkowują swoje dochody oddzielnie, załącznik powinien wypełnić jedynie podatnik

Pieniądze na dzieci. Jak je wywalczyć? Kiedy? Wszystko, co musisz wiedzieć o alimentach

upłynąć nawet kilkanaście tygodni, szczególnie gdy małżonek sprytnie przedłuża postępowanie. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło wprowadzić nowe rozwiązanie: tzw. alimenty natychmiastowe, które będzie można otrzymać w ciągu dwóch tygodni. Czym jest zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych

Pochówki w czasach pandemii. Komu się należy zasiłek pogrzebowy

zmarłej: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, numer PESEL, imiona i nazwiska rodziców oraz małżonka zmarłego, a także dane osoby zgłaszającej.Ważne! Jeśli nie znamy wszystkich informacji dotyczących zmarłego, USC sobie poradzi. Osoba zgłaszająca zgon otrzyma nieodpłatnie

Wypadek przy pracy. Co robić, gdy już do niego dojdzie

uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; * 44 264 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko; * 88 527 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i

Emilewicz: Wakacje kredytowe będą kosztować sektor bankowy około 1 mld zł

bądź konsumenckiego kredytobiorca będzie mógł skorzystać w sytuacji utraty pracy bądź znaczącego obniżenia dochodu. W przypadku małżeństw ? także w sytuacji, gdy jeden z małżonków stracił pracę. Wakacje kredytowe dotyczą tych kredytów, gdzie okres spłaty wynosi ponad 6

W USA koncerny muszą zasłużyć na ulgi dla aut na prąd. Amerykanizacja elektromobilności

lub pojazdów towarowych (dostawczych i ciężarówek).  Oprócz limitu ceny auta obowiązuje też limit dochodowy. Z ulg nie mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe, których dochody przekraczają 150 tys. dol. rocznie, małżonkowie rozliczający się wspólnie o łącznych dochodach

"Polski ład". Prowadzisz firmę? Ostatni dzwonek na zmiany. Skala, liniowy czy może ryczałt? Decyzja tylko do poniedziałku

. zł. Mamy koszty. Mamy ulgi podatkowe, np. ulgę dla klasy średniej, jest możliwość rozliczania z małżonkiem. Podatek liniowy Stała stawka podatku 19 proc. Składka zdrowotna 4,9 proc. dochodu. Mamy koszty. Nie ma kwoty wolnej. Nie mamy ulg (choćby ulgi dla klasy średniej, możliwości rozliczania się z

MF: Ponad 35 mln dokumentów trafiło do Krajowej Administracji Skarbowej

z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2019 r. "Do 31 stycznia KAS otrzymała niemal 35,3 mln dokumentów. To o ok. 200 tys. więcej niż w 2019 r. Teraz w oparciu o zebrane dane, zostaną wygenerowane e-PIT-y dla podatników. Zostaną

"Polski ład". Wszystko, co trzeba o nim wiedzieć. W 10 minut

zapisano w "Polskim ładzie", "zwielokrotni zysk samotnych rodziców w stosunku do korzyści uzyskiwanych przez rodziców będących małżonkami, co może być powszechnie postrzegane jako nieuzasadnione". Według PiS nowa regulacja ma zapobiec fikcyjnym rozwodom, zwłaszcza osób zamożnych, które

Zmiana przepisów. Rodzice zaniedbujący własne dzieci nie będą mogli na stare lata liczyć na ich wsparcie

: małżonkowie, dzieci i dalej wnuki. Zmiana przepisów alimentacyjnych. Pani Ewa i inne dorosłe dzieci Takich historii jak pani Ewy i jej niepełnosprawnego brata opisywaliśmy w "Wyborczej" wiele. Wszystkie są do siebie podobne. Rodzic, zazwyczaj ojciec, porzucał dziecko i nie łożył na jego utrzymanie

Niezbędnik emeryta 2020. Ekstrarady, jak podnieść swoją emeryturę albo rentę

małżonek ani dzieci. Przejmie je budżet państwa na wypłaty dla innych emerytów. - To niesprawiedliwe, dlaczego państwo przejmuje składki, które do niego nie należą - to jeden z wpisów internauty pod tekstem o składkach, który opublikowaliśmy rok temu. Logika państwa jest jednak inna. Twórcy systemu

PiS zmienia ulgi dla rodzin z dziećmi i samotnych rodziców. Na celowniku władzy są rozwodnicy i rozwódki

zysk samotnych w stosunku do rodziców będących małżonkami, co może być powszechnie postrzegane jako nieuzasadnione - recytuje posłanka. - Może generować daleko idące skutki społeczne w postaci wzrostu liczby rozwodów warunkowych względami ekonomicznymi - ostrzega Chorosińska (stenogramu z tego

Będzie kolejna "tarcza", a w niej ulga na zakup mieszkania? Rząd chce pomóc młodym, ale skąpi pieniędzy

dla młodych, którzy chcą nabyć swoje pierwsze mieszkanie, dlatego zaproponował, by przysługiwała tylko osobom w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego małżonka), które nie posiadają innych lokali mieszkalnych (także jeśli właścicielem jest małżonek/małżonka). Te warunki

"Tarcza antykryzysowa 3.0" chroni dłużnika kosztem wierzyciela

Przepis 52 "tarczy 3.0" mówi o tym, że jeżeli dłużnikowi zostało obniżone wynagrodzenie albo on lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu, to kwota wolna ma być wyższa o 25 proc. na każdego nieosiągającego dochodu członka jego rodziny, którego zadłużony ma na utrzymaniu (np. małżonka

Rząd planuje ulgi na zasiedlenie dla nabywców mieszkań na rynku pierwotnym

, * Małżeństwo z 3 dzieci ? 12 641,75 zł. Ulga byłaby skierowana do osób w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństw pod uwagę brany byłby wiek młodszego małżonka) na nabycie pierwszego domu/mieszkania. Z preferencji korzystałyby rodziny z co najmniej trojgiem dzieci

Sejm przyjął ustawy podatkowe m.in. obniżające CIT do 9% dla małych firm

korzystniejsze zasady rozliczeń dot. samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności oraz obniżają CIT do 9% małych firm" - czytamy w sprawozdaniu sejmowym. Sejm zadecydował, że preferencyjne opodatkowanie rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie

Zadłużyłeś się po uszy? Nowe przepisy ułatwią ogłoszenie upadłości konsumenckiej

? Podobnie – nie będą obowiązywać zasady jak przy egzekucji komorniczej, kiedy chronione przed zajęciami są pensja minimalna (od 1 stycznia 2019 r. to 1634 zł), oraz maks. 50 proc. uzyskiwanego dochodu. Były małżonek pod ochroną Ustawa wprowadza ochronę byłego małżonka dłużnika. Teraz do masy

Darowizna - kto, komu, co i ile może darować. Praktyczne przykłady

;prezentów", w języku prawniczym zwane darowiznami, może być kosztowne, bo należny podatek to od 3 do 20 proc. od tej części darowizny, która przekracza kwotę wolną. Jedynie członkowie najbliższej rodziny (małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, ojczym, macocha) mogą obdarowywać się prezentami bez umiaru, bo

Odziedziczyłeś mieszkanie i chcesz je sprzedać? Już wkrótce nie zapłacisz podatku

o PIT, CIT, ordynacji wyborczej i innych ustaw, która ma zacząć obowiązywać od nowego roku, skończy z liczeniem przepisowych pięciu lat od daty przyjęcia spadku czy daty rozwodu. W przypadku spadkobierców (np. owdowiałego małżonka, dzieci czy wnuków) okres ten ma być liczony od daty nabycia lub

Za "dobrą zmianę" płacą najsłabsi. Morawiecki jednym ruchem wyciął ulgę dla 200 tys. osób

, a do tego samotni rodzice muszą teraz przedstawiać wyrok alimentacyjny lub ugodę małżeńską. Ktoś, kto na przykład boi się pozwać małżonka – pomocy nie dostanie. Skutek? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chwali się 1,3 mld oszczędności na 500 plus. Teraz mamy kolejny przypadek

Lepiej złóż ten formularz PIT. Możesz zyskać 300 zł płynności finansowej miesięcznie

(w tym wypadku maksymalnie dwóch) i ZUS. - Od 2023 roku formularz PIT-2 mogą złożyć osoby "zatrudnione" w ramach umowy o dzieło i umowy zlecenia, a także osoby osiągające przychody z tytułu praw autorskich, a także osoby osiągające dochód z tytułu kontraktu menedżerskiego – wyjaśnia

Banki w blokach startowych. Który jako pierwszy udzieli kredytu 2 proc.?

nie obowiązuje limit ceny za metr kwadratowy.  Maksymalna wysokość kredytu ma wynosić 500 tys. zł, a w przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko – do 600 tys. zł. Rozmowy z bankami trwają Udział

Chcesz wiedzieć, jakie będziesz płacić podatki w przyszłym roku? Rząd w końcu to pokazał. Są duże niespodzianki

rośnie do 30 tys. i jeśli ktoś ma dochody w tym przedziale, to owszem, nie zapłaci podatku, ale zapłaci 9-procentową składkę zdrowotną. Jeśli ktoś ma jednak dochody powyżej 30 tys., to wtedy wszystko powyżej tej kwoty jest obciążone 17 proc. podatku plus 9 proc. składki zdrowotnej. Razem daje to 26 proc

Załącznik PIT/O

przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków należy złożyć wspólny załącznik. Jeżeli małżonkowie opodatkowują swoje dochody oddzielnie, załącznik powinien wypełnić jedynie podatnik korzystający z odliczeń. Pity 2012 Pobierz bezpłatny program do rozliczania

To już nie są plany. Prezydent Duda podpisał "Polski ład". Co trzeba wiedzieć o zmianach w podatkach, które wejdą od stycznia?

mniej (lub stracą więcej) niż małżeństwa nieposiadające dzieci, w przypadku których utrzymano możliwość wspólnego rozliczenia. Pozostanie za to wspólne rozliczenie małżonków, na którym znacząco korzystać będą małżeństwa o wysokich dochodach, w których pracuje jedna osoba lub w których jedna osoba

Emerytura PiS dla matek 4+ to... nie emerytura. Kobiety, które ją pobierają, nie mają innych przywilejów i dodatków

lub KRUS oceniają nasze dochody. Przy czym nie ustalono żadnego kryterium dochodowego, które by pozbawiało szans na emeryturę. Wiadomo tylko, że nie będą brane pod uwagę dochody małżonka. Może więc dojść do sytuacji, w której kobieta ma dochód np. 500 zł przy zerowych dochodach męża i nie dostanie

PiS zmienia nasz system podatkowy. Sprawdź, czy na tym stracisz, czy zarobisz. A jeśli tak, to ile?

małżeństwa nieposiadające dzieci, w przypadku których utrzymano możliwość wspólnego rozliczenia" – piszą badacze. Pozostanie za to wspólne rozliczenie małżonków, na którym znacząco korzystać będą małżeństwa o wysokich dochodach, w których pracuje jedna osoba lub w których jedna osoba zarabia dużo

Pułapka! Niektórzy Polacy pracujący za granicą będą musieli składać PIT-y w Polsce

nowej rezydencji. - Polskie organy podatkowe w praktyce przyjmują, że głównym czynnikiem determinującym rezydencję podatkową podatnika jest miejsce zamieszkania jego najbliższej rodziny (tj. dzieci, małżonka), tzw. ośrodek interesów życiowych. Dopiero w przypadku braku najbliższej rodziny decydują

Opieka nad bliskimi - pomoc lekarska, domy opieki, zasiłki

zasiłkowy zaczyna się 1 października, a kończy 30 września następnego roku kalendarzowego. Zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych za dochód opiekuna uważa się dochód następujących członków jego rodziny: małżonka, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu

Mieszkanie po rozwodzie

konsekwencją jest też podział tego, czego małżonkom udało się dorobić. To, co się dzieje z mieszkaniem, które zajmuje rozwodząca się para, zależy od tego, czy mieszkanie jest jej własnością, czy też nie. SĄD DZIELI MAJĄTEK Zacznijmy od sytuacji, gdy

Podatki 2022. Pięć rzeczy, które koniecznie musisz wiedzieć o rozliczeniach podatkowych w tym roku. Aby nie stracić

więcej niż 760 zł. Limit ten dotyczy jednego podatnika. Oznacza to, że jeżeli wydatek ponoszą małżonkowie, każde z nich ma prawo do swojego własnego limitu (limit nie przechodzi na następny rok). Ulga jest od dochodu. Odliczenia w ramach ulgi można dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch

Jak dostać emeryturę, nawet jeśli nigdy się nie pracowało?

jest lub był osobą ubezpieczoną (czyli legalnie pracował lub pracuje i odprowadza składki) lub jest członkiem rodziny pozostałym po ubezpieczonym (chodzi o najbliższą rodzinę – dzieci, małżonek). Ile trzeba pracować, aby starać się o świadczenie specjalne? Przepisy nic na ten temat nie mówią

Formularz PIT-36

Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

– 764 zł netto na osobę w rodzinie (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu). Przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych mówią, że do wyliczeń bierze się dochody wszystkich członków rodziny opiekuna, w tym: jego małżonka, rodziców

Prezydent podpisał nowelę o PIT i CIT wprowadzającą m.in. stawkę 9% CIT

), sprawiedliwe traktowanie podatników (przyjazność)" - czytamy w informacji. Najbardziej istotne zmiany w ustawie o PIT to m.in. możliwość łącznego opodatkowania dochodów małżonków oraz preferencyjnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci również wtedy, gdy

PIT 2015. Liczymy wysokość podatku

sumy zaliczek, pojawia się niedopłata. Podatnik musi wpłacić różnicę pomiędzy tymi kwotami na konto fiskusa przed końcem okresu rozliczeń. Inaczej podatek liczą małżonkowie i samotni rodzice rozliczający się z dziećmi. Zasada jest w obu przypadkach identyczna. Łączny dochód

Ślub, komunia? Skarbówka może zajrzeć do kopert i zażądać podatku

zakresie nieujawnionych źródeł dochodu w jednym przypadku (z uwagi na powołanie się przez małżonków na przychody z prezentów ślubnych jako pokrycie wydatków) oraz prowadzono jedno postępowanie podatkowe wobec podatnika, który wskazał jako źródło pokrycia wydatków na zakup środków trwałych przychody z

Podatki i dziedziczenie w związkach partnerskich [PORADNIK]

małżonkowie dostają dodatkową kwotę wolną od podatku. Na rękę to ponad 550 zł. Jeśli jeden z małżonków dużo zarabia, tak że jego dochód znacznie przekracza próg dochodowy ze skali podatkowej (85 528 zł), a drugi małżonek zarabia znacznie mniej (albo wcale), to dzięki wspólnemu rozliczeniu dochód tego z wyższą

Jak się starać o kartę dużej rodziny?

lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli ojciec i matka, macocha lub ojczym oraz dzieci. Mogą ją otrzymać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. Aby dostać kartę, rodzice nie mogą być pozbawieni – w

Podatkowe rozliczenie roczne emerytów [PORADNIK]

małżonków nie ma dochodów. Zyskują wtedy dodatkową kwotę wolną od podatku - ponad 550 zł. Jeszcze większe korzyści wspólne opodatkowanie może dać, gdy dochody jednego z małżonków są bardzo wysokie, a drugiego niższe. Dzięki łącznemu ich opodatkowaniu te wysokie mogą spaść spod 32-proc. stawki PIT pod stawkę

Alimenty w rodzinie

może uznać, że: *wyłącznie winny jest jeden małżonek (drugi jest całkowicie niewinny); *winni są oboje małżonkowie; *oboje małżonkowie są niewinni. WINNY I PŁACI Ten

Komu należy się miejsce w domu opieki? Jakie są koszty pobytu?

społecznej. Zgodnie z art. 61 ust. 1 zobowiązani do wnoszenia opłaty są w kolejności: - mieszkaniec domu pomocy (a gdy jest nim dziecko - jego opiekun ustawowy), nie więcej jednak niż 70 proc. dochodu; - małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie) w drodze umowy cywilnoprawnej

"Polski ład". Prowadzisz firmę? Ostatni dzwonek na zmiany. Skala, liniowy czy może ryczałt? Jak zapłacić optymalne podatki?

proc. Składka zdrowotna: 9 proc. dochodu. Odliczamy kwotę wolną 30 tys. zł. Mamy koszty. Mamy ulgi podatkowe, np. ulgę dla klasy średniej, jest możliwość rozliczania z małżonkiem. Podatek liniowy Stała stawka podatku 19 proc. Składka zdrowotna 4,9 proc. dochodu. Mamy koszty. Nie ma kwoty wolnej. Nie

Przegląd zmian prawnych wchodzących w życie w 2020 roku

to, by co najmniej jeden ze wspólników miał kwalifikacje zawodowe, a pozostali wspólnicy byli małżonkiem lub krewnymi w linii prostej (małżonek, dziecko lub rodzic). Z początkiem roku poszerzą się też możliwości podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce przez naukowców z zagranicy

Gumtree.pl: Świąteczne upominki kupuje niemal 84% Polaków

prezentami. Dla 36% badanych oczywistym jest, że upominek kupuje każdy dla każdego w rodzinie, a co trzeci z nas decyduje się na zakup prezentu jedynie dla najbliższej osoby (małżonka, partnera czy też dziecka). 13% Polaków wręcza upominek tylko swoim dzieciom. "Aż 60

Jak zatrudnić nianię? Gdzie szukać profesjonalnej opiekunki i ile to kosztuje?

rozwodzie. Dotyczy to również rodzica, który samotnie wychowuje dziecko, choć jest w związku małżeńskim, bo jego małżonek np. nie ma praw rodzicielskich albo jest w więzieniu. Jak zatrudnić opiekę do dziecka? Niania tylko powyżej 18. roku życia Określone wytyczne obowiązują też nianię. Może nią zostać