dochód z hektara przeliczeniowego

Piotr Miączyński, Leszek Kostrzewski

Iluzoryczna troska o biednych plus fantazje PiS o sprawiedliwości społecznej. Kto zyska, a kto straci na "Polskim ładzie"?

Iluzoryczna troska o biednych plus fantazje PiS o sprawiedliwości społecznej. Kto zyska, a kto straci na "Polskim ładzie"?

Całe zamieszanie wokół "Polskiego ładu" pokazuje, że PiS nowy system podatkowy tworzy na trytytki i kawałki drutu. Wróć. Trytytki to przy tym symbol solidności.

Kto może korzystać z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Rolnicy i ich rodziny mają swój system ubezpieczenia społecznego, który jest obsługiwany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Szokująca analiza. Kto zarobi na "Polskim ładzie"? Odpowiedź brzmi: emeryci, a nie osoby biedne

- Dzięki proponowanym w "Polskim ładzie" zmianom dochody rodzin osób w wieku 60+/65+ wzrosną łącznie o 11,3 mld zł rocznie, co stanowi ponad połowę łącznych kosztów reformy w systemie PIT dla systemu finansów publicznych - pisze Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA.

500 zł na dziecko. Wnioski do pobrania

500 zł na dziecko. Wnioski do pobrania

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. podatku dochodowym od osób fizycznych POBIERZ Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane

PiS ma nowy pomysł na znalezienie pieniędzy na ochronę zdrowia. Kto za to zapłaci i ile?

PiS ma nowy pomysł na znalezienie pieniędzy na ochronę zdrowia. Kto za to zapłaci i ile?

osobę od hektara przeliczeniowego).   7 proc. PKB na zdrowie w 2025 r. O co chodzi z tą cyfrą? Dziś wygląda to tak, rząd szuka pieniędzy na finansowanie ustawy 6 proc. PKB, zgodnie z którą nakłady na ochronę zdrowia mają być stopniowo zwiększane, by w 2024 r. osiągnąć 6 proc. PKB. Co za tym idzie

Rząd dołoży rolnikom z akcyzy na paliwo. Zwroty dostaną też hodowcy bydła

Rząd dołoży rolnikom z akcyzy na paliwo. Zwroty dostaną też hodowcy bydła

zwiększy więc dochody samorządów z tytułu takiej działalności o 6,3 mln zł rocznie. Co na to UE? Instytut Gospodarki Rolnej zwracał uwagę, że zwiększenie zwrotu akcyzy dla rolników może być niezgodne z przepisami UE o pomocy publicznej. Rząd stwierdził jednak, że od 2015 r. zwrot akcyzy jest przyznawany na

Jakie zmiany w KRUS planuje rząd?

hektara przeliczeniowego lub w dziale specjalnym (z wykazu działów - w załączniku do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników). Co to jest hektar przeliczeniowy? To specjalna jednostka klasyfikacji gruntów rolnych, wprowadzona na potrzeby przepisów o podatku rolnym. Generalnie można przyjąć, że im

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

urzędu gminy. I kolejny warunek - ubezpieczenie społeczne w KRUS obowiązuje wówczas, gdy działalność rolnicza jest prowadzona w gospodarstwie o powierzchni powyżej 1 hektara przeliczeniowego lub w dziale specjalnym (z wykazu działów - w załączniku do ustawy o ubezpieczeniu

Masz firmę albo pracujesz na umowie cywilnoprawnej? Sprawdź, w jaki sposób możesz ubiegać się o kredyt

Masz firmę albo pracujesz na umowie cywilnoprawnej? Sprawdź, w jaki sposób możesz ubiegać się o kredyt

rozwiązania Rolnicy Jeszcze inne dokumenty do kredytu będą musieli przedstawić rolnicy. Bank oczekuje oryginałów zaświadczeń z gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego za ostatni rok, zaświadczenia o liczbie hektarów przeliczeniowych, z których wyliczany jest dochód oraz zaświadczenia o niezaleganiu z

Prezes KRUS: Zrównujemy obowiązki? Zrównajmy też prawa

. Podatek rolny to średnio 85 zł rocznie za hektar. Z grubsza do budżetów gminnych trafia z niego 1 mld zł rocznie. A w tym roku budżet dopłaci do ubezpieczenia zdrowotnego dla rolników 1,87 mld zł... - Ta sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, niżby się wydawało. Podatek

Pieniądze na dzieci

składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; * jeśli rodzina żyje z gospodarstwa rolnego - zaświadczenie z gminy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa (w hektarach przeliczeniowych); * jeśli rodzina

Podlicz sobie Unię, czyli poradnik o tym jak zarobić na ziemi

... Czy trzeba być rolnikiem, by dostać dopłatę? Nie! Oto przykład: inżynier Kowalski po rodzicach ma 5 hektarów ziemi piątej klasy. Mieszka z rodziną w mieście, nie sieje, nie zbiera, a gospodarstwo traktuje jak działkę rekreacyjną. Czy dostanie 2 tys. zł rocznie (5 hektarów

KRUS posiadaczy ziemskich

. Czy jednak tak być powinno? Czy nie trzeba możliwie szybko zmienić tę sytuację, a z biedą walczyć inaczej? W przeciętnym gospodarstwie domowy rolników świadczenia społeczne i socjalne, zwłaszcza z KRUS, stanowią wyższy odsetek ich dochodów niż dochody z produkcji rolnej. W

Skorzystaj na Unii: ziemia

Ceny skupu zmienią się niewiele, ale zysk z hodowli świń wzrośnie. Po pierwsze, wszyscy rolnicy, więc i hodowcy, dostaną dopłaty do hektara, które będą po prostu dodatkowym dochodem. Po drugie, spadną koszty produkcji, ponieważ ceny pasz (czyli zbóż) są w Unii są niższe. Co bardzo ważne, ponieważ ceny

Przedsiębiorcy nie płacą ZUS, bo 'koszty pracy są zabójcze'

Budżety państw w Europie uzależnione są od dochodów z pracy. Im politycy mniej mają pieniędzy, tym bardziej podnoszą jej koszty. Rząd Donalda Tuska już raz to zrobił. Od lutego tego roku składka rentowa poszła w górę o 2 pkt proc. Teraz jednak mimo

Gospodarstwo w spadku? Sprawdź, czy masz prawo do dziedziczenia

zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza"), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo