dochód rozporządzalny

Adriana Rozwadowska

Duży wzrost dochodu rozporządzalnego: teraz prawie 1,6 tys. zł na głowę. Ale czy do utrzymania?

Duży wzrost dochodu rozporządzalnego: teraz prawie 1,6 tys. zł na głowę. Ale czy do utrzymania?

W 2017 roku średni dochód rozporządzalny na głowę w rodzinie wzrósł o 123 zł, najwięcej w tej dekadzie, i wyniósł 1598 zł - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

GUS: Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny wzrósł do 1598 zł/os. w 2017 r.

Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2017 r. wyniósł 1598 zł wobec 1475 zł rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Główny Urząd Statystyczny informuje, że przeciętny

GUS: Dochód rozporządzalny na osobę wzrósł o 4,3% r/r do 1693 zł/mies. w 2018 r.

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w 2018 r. wyniósł 1 693 zł, co oznacza wzrost o 4,3% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W 2018 roku nadal utrzymywało się relatywnie duże zróżnicowanie przeciętnych miesięcznych

GUS: Dochód rozporządzalny emerytów i rencistów o 1,6% wyższy niż średni w 2016

Warszawa, 04.12.2017 (ISBnews) - Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów wyniósł 1 499 zł w 2016 r. i był o 1,6% wyższy od średniej ogólnopolskiej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS

GUS: Przeciętny mies. dochód rozporządzalny na osobę wzrósł do 1475 zł w 2016 r.

Warszawa, 27.03.2017 (ISBnews) - Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę wyniósł 1 475 zł w 2016 roku, wynika z danych Głównego Urzędu Statystyczny (GUS). Miesięczny dochód rozporządzalny na osobę ogółem w 2015 r. wyniósł 1 386 zł, zaś w

GUS: Dochód rozporządzalny na osobę wzrósł o 6,3% r/r do 1598 zł/mies. w 2017 r.

Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w 2017 r. wyniósł 1 598 zł wobec 1 475 zł rok wcześniej co oznacza wzrost o 6,3% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Poziom przeciętnego miesięcznego

GUS: Przeciętny dochód rozporządzalny na osobę wzrósł do 1386 zł/ mies. w ub.r.

Warszawa, 24.03.2016 (ISBnews) - Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę ukształtował się w ub.r. na poziomie 1386 zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Urząd podawał wcześniej, że w 2014 r. dochód w tym ujęciu wyniósł 1340 zł

GUS: Dochód rozporządzalny na osobę wzrósł o 4,3% r/r do 1386 zł/ mies. w 2015r.

Warszawa, 25.05.2016 (ISBnews) - Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę wyniósł w 2015 r. 1386 zł (w zaokrągleniu do 1 zł) i był realnie wyższy o 4,3% od dochodu z roku 2014, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W 2014 r. wzrost dochodu w tym

GUS: Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę wyniósł 1340 zł w 2014

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) - Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ogółem wyniósł 1340 zł w 2014 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Podana wysokość dochodu służy do ustalenia przez radę gminy stawek opłat za

GUS: Przeciętny dochód rozporządzalny na osobę wzrósł o 3,2% r/r w 2014 r.

Warszawa, 26.05.2015 (ISBnews) - Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w zaokrągleniu do 1 zł ukształtował się w 2014 r. na poziomie 1340 zł i był realnie wyższy o 3,2% w skali roku. Przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych na osobę w 2014 r

Podwyżki? Są. Ale zjadają je koszty życia. "Wątpię, czy pracownicy realnie czują poprawę"

Podwyżki? Są. Ale zjadają je koszty życia. "Wątpię, czy pracownicy realnie czują poprawę"

, zupełnie inaczej jest w Wielkopolsce - mówi Mikołajewski. - Ale nie wiem, czy pracownicy realnie odczuwają, że mają więcej pieniędzy. W latach 2014-15 płace stały, ruszyły w 2016 roku, ale jednocześnie zaczął się wzrost cen: benzyny czy gazu o 6 proc. Dochód rozporządzalny na osobę wzrósł przecież

Polacy bogacą się w kryzysie

Dochody ludzi rosły z dwóch powodów - pisze gazeta. Po pierwsze, gospodarka mimo kryzysu zachowała wzrost i część owoców tego wzrostu trafiła do gospodarstw domowych. Po drugie, spadły podatki dochodowe, więc w naszych kieszeniach zostało więcej pieniędzy

Komu lepiej, komu gorzej? 20 proc. najbiedniejszych ma do dyspozycji tylko 8 proc. całkowitego dochodu

Komu lepiej, komu gorzej? 20 proc. najbiedniejszych ma do dyspozycji tylko 8 proc. całkowitego dochodu

Żyje nam się lepiej, ale poprawa wyhamowała. Najbardziej poprawiło się emerytom, najlepiej żyją pracujący na własny rachunek. Trudno jest rencistom, rolnicy odnotowali za to realny spadek dochodu. W 2015 roku przeciętny dochód rozporządzalny na osobę w rodzinie wynosił 1386 zł, rok

Paradoks 2023 roku. Będzie praca, ale będzie też bieda

Paradoks 2023 roku. Będzie praca, ale będzie też bieda

bogacimy, czy biedniejemy, mówi różnica między wzrostem wynagrodzeń a inflacją. Do tej pory przez wiele lat inflacja była niska, a wzrost wynagrodzeń wysoki. Polacy się bogacili, co można wnioskować np. z danych o dochodzie rozporządzalnym. Według GUS w 2010 r. statystycznie po opłaceniu rachunków i

GfK: Średnia siła nabywcza w Polsce wyniosła 7 228 euro na mieszkańca w 2018 r.

. "Kontrast między biednymi a bogatymi jest w Polsce szczególnie duży w porównaniu z innymi krajami Europy. Dochód rozporządzalny mieszkańców najuboższego z 380 polskich powiatów wyniósł mniej niż wynosi jedna trzecia dochodu mieszkańców najzamożniejszego powiatu" - czytamy w komunikacie

GUS: Dochody gospodarstw domowych wzrosły o 7%, wydatki o 4,3% r/r w 2016 r.

Warszawa, 20.09.2017 (ISBnews) - Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę wyniósł 1 475 zł w 2016 r. co oznacza wzrost o 7% r/r, a przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych na osobę osiągnęły wartość 1 132 zł (wzrost o 4,3% r/r), podał

GfK: Polska na 29. miejscu w Europie pod względem siły nabywczej konsumentów

, wynika z rankingu GfK Purchasing Power Europe 2017. "Średnia kwota, jaką europejscy konsumenci dysponują na wydatki i oszczędności w 2017 r. wynosi 13 937 euro na osobę. Rozporządzalny dochód netto konsumentów w 42 krajach znacznie się od siebie różni. Najwyższą średnią

Nierówności po polsku. Dochody rosną, a bogaci znów uciekają biednym

Nierówności po polsku. Dochody rosną, a bogaci znów uciekają biednym

województwa rozporządzalny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wynosi zaledwie 92,4 proc. średniej. Natomiast po dodaniu stolicy jest to już 116,7 proc., co daje mazowieckiemu najlepszy wynik wśród wszystkich województw. Dochody Polaków wpływają na ich żołądki. W 2020 r. kupiliśmy znacznie więcej mąki (o

Polska krajem klasy średniej? Tak nam się przynajmniej wydaje

Polska krajem klasy średniej? Tak nam się przynajmniej wydaje

, podczas gdy wśród wyborców PO ten pogląd popiera jedynie 12 proc. ankietowanych. Polska klasa średnia Oczywiście nie ma jednej, ogólnie przyjętej definicji klasy średniej. Jednak podstawową daną, która bardzo często występuje w badaniach ekonomistów, jest wysokość rozporządzalnego dochodu w

Kwieciński: Tempo wzrostu PKB może zbliżyć się do 5% r/r w 2019 roku

społeczne - tj. głównie inkluzywne" - wskazał Kwieciński. "Wzrost dochodu rozporządzalnego jest dla nas jednym z najważniejszym wskaźnikiem w SOR - wzrost dochodu rozporządzalnego był szybszy niż wzrost gospodarczy. Ten dochód wzrósł od 1386 zł do 1693 zł w ciągu 2015

Czerwińska: Wzrost PKB spowolni do 3,7-3,8% w 2019 r. i 3,3% w 2020 r.

- tempo wzrostu PKB w przyszłym roku obniży się do 3,7-3,8%, a w 2020 r. - 3,3% w efekcie słabnącej dynamiki konsumpcji prywatnej, co ma być spowodowane negatywnym wpływem inflacji na dochód rozporządzalny i wolniejszym przyrostem zatrudnienia, który będzie determinowany przez ograniczenia podażowe"

Wiceszef OPZZ o nowej pensji minimalnej: Wyższe płace, głupcze! [LIST]

wsparcie państwa nie było ukierunkowane dla osób o najniższych dochodach. W czasie pandemii dysproporcje dochodowe nie tylko się nie zmniejszyły, ale się zwiększyły. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny osób najbogatszych był prawie sześć razy wyższy od analogicznego dochodu najbiedniejszych. W 2019

GfK: Siła nabywcza w Polsce per capita to 48% średniej wobec Europy w 2017 r.

. Badanie siły nabywczej GfK Purchasing Power Europe 2017 jest dostępne dla 42 europejskich krajów ze szczegółowym rozbiciem na regiony, według gmin lub kodów pocztowych. Siła nabywcza jest miernikiem rozporządzalnego dochodu per capita po odjęciu podatków, składek na

Drożyzna i inflacja powodują, że co trzeci Polak przestaje płacić bieżące rachunki

, wyniosły w zeszłym roku 1316 zł przy 2062 zł rozporządzalnego dochodu. (Dochód rozporządzalny to suma bieżących dochodów gospodarstwa domowego ze wszystkich źródeł, pomniejszona o podatki bezpośrednie, np. PIT, oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne). Ale w grupie najuboższych dochód wynosił

Kalendarium ISBnews

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2017 r. --11:00: Konferencja roczna Carrefour Jednodniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej ŚRODA, 28 marca

Europejski ranking zamożności. Polska bardzo daleko, wielkie nierówności między Warszawą - 70 030 zł i prowincją - 29 040 zł

rozumiana jako dochód rozporządzalny po odjęciu podatków i darowizn, z uwzględnieniem ewentualnych świadczeń państwowych. Podane wartości nie uwzględniają inflacji. Dla zdecydowanej większości państw realna siła nabywcza była więc mniejsza niż przed rokiem.

GFK: Sprzedaż detaliczna w Polsce wzrośnie o 5,3% w br., w UE - o 1,4%

31,4%. Wynika to z faktu, iż europejscy konsumenci przeznaczają coraz większą część swoich rozporządzalnych dochodów na opiekę zdrowotną, zakupy online oraz koszty życia" - czytamy w materiale. (ISBnews)

Kwieciński: Chcemy wzrostu PKB na poziomie 4-5% w średnim terminie

4% a 5%" - powiedział Kwieciński dziennikarzom. Dodał, że celem jest też to, by dochód rozporządzalny rósł orfaz by gospodarka była oparta na innowacyjności. Kwieciński mówił dziś, że jego zdaniem wzrost PKB za cały rok 2018 przekroczy 5% r

KE podniosła prognozę wzrostu PKB Polski do 4,4% w 2019, na 2020 bez zmian: 3,6%

się wzmocnienie konsumpcji prywatnej w II połowie 2019 r. i na początku 2020 r., gdy nowe transfery fiskalne i obniżki podatków zwiększą dochody rozporządzalne gospodarstw domowych. Wraz z silnym wzrostem płac i korzystnymi tendencjami na rynku pracy, będzie to wspierało nastroje konsumentów. Wzrost

Ferro nadal chce zwiększać sprzedaż zagraniczną, rozważa akwizycje

długoterminowej perspektywie. Głównym czynnikiem kształtującym przychody grupy jest popyt odtworzeniowy i w przypadku znaczącego oraz długotrwałego spadku dochodów rozporządzalnych możemy mieć do czynienia z presją na sprzedaż i marże" - powiedział Gątkiewicz, cytowany w komunikacie

Trzeba nam czynszówek i katastru. A państwo nie może pomagać ludziom zaciągać kredytu na całe życie

. Niestety, kompletne informacje na ten temat spływają z opóźnieniem, bo GUS nie bada dochodów rozporządzalnych z tak dużą częstotliwością. Dlatego część ekspertów, obliczając zdolność kredytową, posługuje się informacjami o wynagrodzeniach. To ważna informacja, tyle że daje nam wgląd jedynie w część

Znamy założenia budżetu. Wynagrodzenia znów uciekną inflacji. Chyba że rząd podmieni dane

dysponują oni większym dochodem rozporządzalnym niż wiele polskich rodzin, w tym rodzin wielodzietnych. Wynika to z faktu, że emeryci mają mniejsze wydatki (odchowane dzieci, nie spłacają rat za mieszkanie, wiele usług publicznych jest dla nich za darmo, mogą też liczyć na pomoc zarabiających dzieci i

Paris Polish Forum: Polska osiągnie średnią siły nabywczej Europy za 15-25 lat

dłużej" - powiedział de Boysson podczas panelu. Siła nabywcza rozumiana jest jako dochód rozporządzalny na mieszkańca po odjęciu podatków i darowizn na cele dobroczynne. Badanie GfK Purchasing Power opiera się na nominalnym dochodzie rozporządzalnym, bez uwzględnienia

Kwieciński: Uruchomiliśmy 900 mld zł środków publ. w ramach SOR, tj. 62% planu

, * rosną płace - w październiku o 7,6% r/r, * nadwyżka w budżecie po październiku wyniosła 6,5 mld zł, * dochód rozporządzalny gospodarstw domowych wzrósł w latach 2015-2017 o ponad 15%, * 67% Polaków dobrze ocenia poziom

Walka z inflacją musi nas zaboleć. Innej drogi nie ma. Mniej pieniędzy, rzadsze zakupy czy wakacje

wydatki ani oszczędności nie wpłynie. - Tak, ale wyższa rata zmniejsza dochód rozporządzalny, czyli pieniądze, które każdego miesiąca mogę wydać na różnego rodzaju zakupy. To bardzo prosty mechanizm. Po prostu chłodzimy gospodarkę, sprawiamy, abyśmy jak najmniej wydawali. Rosnące stopy to też teoretycznie

Były podwyżki za prąd, ogrzewanie, wywóz śmieci. Teraz kolej na podwyżki stawek za wodę

2,6 mld zł więcej niż rok wcześniej. W 2020 r. i 2021 r. te kwoty znacząco wzrosną. Szykują się bowiem kolejne podwyżki - tym razem za wodę, która i tak jest bardzo droga. Według firmy doradczej EY wydatki na wodę wynosiły w Polsce średnio 2,1 proc. dochodu rozporządzalnego i był to jeden z

Raport o stanie wsi. Papierowy rolnik bierze kasę z UE, ale pracuje w mieście

wiele się poprawiło. Generalnie w okresie po akcesji (2004-18) dochód rozporządzalny na 1 osobę na wsi zwiększył się o 158 proc., natomiast w mieście o 119 proc. W ostatnich latach wskaźnik wzrostu w przypadku wsi wyniósł 30 proc., (w miastach 19 proc.). W 2004 r. dochód rozporządzalny ludności

Kalendarium ISBnews

Urząd Statystyczny opublikuje przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2017 r. --11:00: Konferencja roczna Carrefour Jednodniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej ŚRODA, 28 marca

PiS dba o emerytów? To fikcja. Obecne rządy prowadzą do zubożenia osób starszych

bardziej odczuwalna przez osoby biedniejsze. A takich jest właśnie całkiem sporo w grupie emerytów i rencistów. Emeryci i renciści wydają większą część swojego dochodu rozporządzalnego na żywność i napoje bezalkoholowe oraz użytkowanie mieszkania i nośniki energii niż osoby pracujące (51,7 proc. vs

Rachunki za wywóz śmieci, ogrzewanie, wodę, czynsz w górę. O ile?

śmieci - zamieszanie z opłatami W sierpniu prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która zakłada, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obliczana na podstawie metody „od ilości zużytej wody", nie będzie mogła przekroczyć 7,8 proc. dochodu rozporządzalnego na 1

Jeronimo Martins liczy na utrzymanie stabilnej marży EBITDA w Biedronce w 2020

oczekujemy pozytywnego popytu konsumenckiego ze względu na korzystne warunki gospodarcze oraz wzrost dochodów rozporządzalnych" - czytamy w prezentacji wynikowej. Jeronimo Martins zapowiedziało również, że "Biedronka uruchomi kasy samoobsługowe, które do końca 2020 r

'Minutes' RPP: Wzrost PKB w 2019 r. będzie wyższy niż pokazuje marcowa projekcja

członkowie Rady wyrażali opinię, że stabilizacji dynamiki płac sprzyjają wprowadzone programy społeczne, podnoszące dochód rozporządzalny gospodarstw domowych i - przez to - ograniczające ich presję na podwyżki płac" - czytamy także. Według centralnej ścieżki marcowej

BIEC: Wskaźnik przychody/ koszty ICI pogarsza się od września 2017 r.

gospodarstwach domowych co najmniej równie szybko rosną przychody. Dodatnia relacja przychodów do kosztów pozwala bowiem na realizację marży, zaś w przypadku gospodarstw domowych na utrzymanie osiągniętego wcześniej dochodu rozporządzalnego, co przekłada się na utrzymanie osiągniętego poziomu konsumpcji

MR: Rząd przyjął projekt ustawy o Małym ZUS plus

też ich dochód rozporządzalny. To wszystko pozytywnie wpłynie na popyt konsumpcyjny i inwestycyjny, a także aktywność zawodową w naszym kraju" - powiedziała minister Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie. Zdaniem wiceministra Marka Niedużaka, w związku z tym, że

MPiT kieruje do konsultacji projekt ustawy, która ma wprowadzić 'Mały ZUS plus'

punktów tzw. Pakietu dla Przedsiębiorców, który przedstawialiśmy w kampanii wyborczej. Dzięki niemu najmniejsi przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze na inwestycje, rozwój swoich firm czy konsumpcję. Wzrośnie też ich dochód rozporządzalny. To wszystko pozytywnie wpłynie na popyt

Kwieciński oczekuje wzrostu PKB o ok. 4% lub nieco powyżej w I kw. i całym 2019r

inwestycyjnych w gospodarce. Z punktu widzenia dynamiki wzrostu należy też zwrócić uwagę na zapowiedziany przez rząd pakiet rozwiązań fiskalnych stymulujących dochody rozporządzalne gospodarstw domowych, a tym samym konsumpcję prywatną. To powinno w znaczącym stopniu zrównoważyć oddziaływanie niekorzystnych

BIK: Banki udzieliły o 23% mniej r/r kredytów mieszkaniowych w kwietniu

rozporządzalnych dochodów ratami kapitałowymi i odsetkowymi) i wysokim scorem (wysoka wiarygodność kredytowa). Miesięczny odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych w kwietniu 2020 r. wyniósł 0,75%. W ostatnich 12 miesiącach (kwiecień 2020 r. do kwietnia 2019 r.) jakość

Morawiecki: Stopa bezrobocia może spaść do historycznie niskiego poziomu 6,4%

. Wskazał, że jest to wzrost, który wzmacnia dochód rozporządzalny, siłę nabywcza. Podkreślił, że jego "marzeniem wielkim jest" to, by zwiększyć skłonność do oszczędzania i doprowadzić do przyrostu oszczędności w gospodarce narodowej. (ISBnews)

Nie wierzymy w szczepienia, boimy się o finanse. Tak "przeorała" nas pandemia

pesymistycznie nastawieni nie tylko dzisiaj, patrzą także z większymi obawami w przyszłość – podkreśla Grzegorz Przytuła, partner EY i ekspert od handlu. – Dochód rozporządzalny w Polsce jest nadal poniżej poziomu średniej w Unii Europejskiej, przez co często mamy mniejszą poduszkę

Podwyżki stóp biją w osoby spłacające kredyty. Wiemy, kto pierwszy może przestać regulować raty [WYLICZENIA]

obciążenia z tytułu spłaty wszelkich kredytów do dochodów rozporządzalnych. Czyli mówiąc najprościej: ile nam zostaje w kieszeni po zapłaceniu rat. – Tu problem dotyczy zwłaszcza osób, które oprócz kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w złotówkach spłacają również inne kredyty: gotówkowe, ratalne czy z

Sejmowa komisja poparła nowelę wyłączającą dodatek stażowy z płacy minimalnej

. Szacuje się, że przeciętny wzrost dochodu rozporządzalnego pracownika sektora publicznego objętego projektowaną zmianą (tj. otrzymującego wynagrodzenie nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia za pracę i posiadającego co najmniej 5-letni staż pracy) wyniesie w 2020 r. ok. 206 zł miesięcznie, zaznaczono

Moody's: Perspektywa polskiego sektora bankowego stabilna przy solidnym PKB

też dużo możliwości zwiększenia portfeli kredytowych, ponieważ polskie gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa należą do najmniej zadłużonych w Unii Europejskiej. Wskaźnik długu do dochodów rozporządzalnych polskich gospodarstw domowych wynosił zaledwie 61% wobec średniej w strefie euro na poziomie 94

Cztery prawdy o budżecie. Ostatnia ustawa Zjednoczonej Prawicy. Grają na ostro

, że konsumenci mają wyższe dochody rozporządzalne, ponieważ płacą niższe w stosunku do wydatków państwa podatki. Podatnicy czują się bardziej zamożni i wydają w takiej sytuacji więcej na konsumpcję i inwestycje". Ale… z czasem ten dług trzeba oddać i wtedy podatnicy będą w gorszej sytuacji

Portfel przedsiębiorcy najzasobniejszy [GRAFIKA TYGODNIA]

W zeszłym roku każdy przeciętny Polak miał do dyspozycji 1386 zł miesięcznie. Główny Urząd Statystyczny nazywa tę kwotę dochodem rozporządzalnym i informuje, że realnie wzrosła ona o 4,3 proc. w porównaniu z sytuacją w 2014 r. Przeciętne miesięczne wydatki wyniosły 1091 zł na

Kalendarium ISBnews

raz pierwszy w Polsce technologii zgazowania węgla SGT w --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2017 r. --11:00: Konferencja roczna Carrefour

PIE: Prawie 1/2 członków klasy średniej nie ma oszczędności, tyle samo ma kredyt

na ogół z osiąganiem przez respondentów wyższych dochodów niż w przypadku klasy średniej bądź niższej. Medianowa wartość dochodu rozporządzalnego wśród osób przynależących do klasy niższej społecznej wynosi 2 000 zł, klasy średniej - 2 500 zł, zaś klasy wyższej - 4 596 zł" - czytamy dalej

BGŻ BNP Paribas: Polacy spożywają ok. 6,3 kg czekolady rocznie

jednymi z produktów żywnościowych, które najsilniej reagują na zmiany poziomu dochodów w gospodarstwach domowych. W latach 2012-2016 przeciętny dochód rozporządzalny w gospodarstwach domowych zwiększył się o 19,4%, co było jednym z powodów, dla których spożycie czekolady i wyrobów czekoladowych tak

KPF/IRG SGH: Wzrost cen energii nie spowodowałby zmian wydatków 27,1% Polaków

wynagrodzeń i ich dochodów rozporządzalnych" - dodał. Wyniki badań wskazują ponadto, że dla 72% respondentów wydatki na energię elektryczną są ważnym elementem ich comiesięcznego budżetu, z czego dla 29,5% "zdecydowanie" ważnym. 28% zaznaczyło odpowiedź "raczej

Pełniejsza kiesa Polaków, zwłaszcza beneficjentów 500 plus. Duża poprawa na wsi i w dużych rodzinach

W zeszłym roku każdy z nas miał przeciętnie do dyspozycji 1475 złotych miesięcznie. GUS nazywa tę kwotę dochodem rozporządzalnym i informuje, że realnie wzrosła ona o 7 proc. w porównaniu z sytuacją w 2015 roku. To sporo. Jak ocenia Karol Pogorzelski, ekonomista ING Bank, w przybliżeniu 2,5

Sura z RPP: Koronawirus może sprawić, że wzrost PKB w br. spowolni do poniżej 3%

. "Równolegle dochód rozporządzalny gospodarstw domowych w ostatnim czasie wzrósł i jest na solidnym poziomie. Wynika to z rozszerzenia programu 500+ na pierwsze dziecko, z dopłat na dzieci niepełnosprawne, z obniżenia PIT-u dla najmniej zarabiających oraz z zerowego PIT-u dla najmłodszych. A mimo to

OECD: Konsumpcja nadal będzie napędzać wzrost w Polsce; podwyżki stóp w 2019 r.

dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych. Inwestycje nabiorą tempa dzięki rosnącemu wykorzystaniu unijnych funduszy strukturalnych oraz niskim stopom procentowym" - czytamy w raporcie "Global Economic Outlook". OECD zwraca uwagę, że "wzrost

OECD: Konsumpcja nadal będzie napędzać wzrost w Polsce; podwyżki stóp w 2019 r.

dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych. Inwestycje nabiorą tempa dzięki rosnącemu wykorzystaniu unijnych funduszy strukturalnych oraz niskim stopom procentowym" - czytamy w raporcie "Global Economic Outlook". OECD zwraca uwagę, że "wzrost

EBOR podniósł prognozę wzrostu PKB dla Polski o 0,3 pkt do 3,6% w 2016 r.

%. "Oczekujemy, że wzrost w 2016 r. pozostanie na podobnym poziomie [jak w ub.r.], przy czym dochody rozporządzalne skorzystają z hojnego napływu środków dzięki rządowemu programowi prorodzinnemu, wynoszącemu ok. 1% PKB. Inwestycje prywatne będą nadal szybko się rozwijały, a w 2017 r. dodatkowym dla

KE podniosła prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. o 0,2 pkt do 3,7%

, zwiększą dochody rozporządzalne i poprawią zaufanie konsumentów" - czytamy w raporcie z wiosennymi prognozami Komisji. Inwestycje prywatne powinny rosnąć w umiarkowanym tempie ze względu na wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych, wysoką zyskowność przedsiębiorstw oraz

Strategia demograficzna według PiS. Mniej rozwodów, mniej cesarskich cięć

dziecko (w 2018 r. niespełna 76 proc.), dochód rozporządzalny na osobę w rodzinie, liczba metrów kwadratowych na osobę w gospodarstwach domowych zamieszkiwanych przez małżeństwa z trójką dzieci. Docelowe wartości nie są podane. Spaść mają za to liczba rozwodów (obecnie, według GUS, 65 tys. rocznie) i

Wielki producent i sprzedawca rowerów: Do niedawna pieniądze wręcz wysypywały się na rynek. To nie wróci

Piotr Miączyński, Leszek Kostrzewski: Czego się pan boi? Filip Wojciechowski: Skutków ekonomicznych światowego kryzysu. Kryzysy nie są demokratyczne, tlen zabierają od dołu, eliminując dochód rozporządzalny tym o słabszych przychodach. A dawno nie było sytuacji, w której tak zagrożona byłaby

ZPF: Udział odzyskanych należności w III kw. spadł o 19% wobec II kw. 2019 r.

postępującego zjawiska inflacji" - dodał Roter. Pomimo poprawy zamożności gospodarstw domowych w Polsce, rosnących dochodów rozporządzalnych i rynku pracobiorcy rośnie liczba tzw. mutlidłużników w portfelach należności wierzycieli wtórnych. Przez multidłużników w badaniu ZPF

Pandemia pochłonęła 25 tys. restauracji. Kolejne padną po wakacjach

lepiej. W krótkim okresie można powiedzieć, że są oznaki optymizmu, niezależnie od wszystkich pesymistycznych przesłanek.  W długiej perspektywie w Polsce jest szansa na rozwój branży gastronomicznej. - Polak wciąż przeznacza mniej z rozporządzalnego dochodu na gastronomię niż Rumun

Młodzi w Europie poturbowani przez kryzys. MFW w Davos namawia rządy do sypnięcia im pieniędzmi

finansowym i w latach po nim następujących. Wystarczy popatrzeć na tzw. przeciętny dochód rozporządzalny (w ujęciu realnym mediana dochodów, które „mamy w kieszeni”) - co rok przez dekadę był on w przypadku młodych niższy o 3-4 proc., niż wynosił w 2007 r. Dopiero w 2016 r. młodzi mieli w

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,7 pkt do 4,2%

wewnętrznym, przy czym konsumpcję prywatną będą wspierać korzystne trendy na rynku pracy i rekordowo wysokich wskaźnikach optymizmu konsumentów. Spodziewane jest pewne osłabienie konsumpcji pod koniec okresu prognozy, gdy wyższa inflacja obniży realne dochody rozporządzalne gospodarstw domowych i gdy spowolni

GUS: Przeciętne mies. wydatki gosp. domowych na osobę wzrosły o 4,3% r/r w 2016

(Rodzina 500+) stanowiło przeciętnie w gospodarstwach domowych otrzymujących to świadczenie 16,8% dochodów rozporządzalnych na 1 osobę (na podstawie wyników za II?IV kwartał.)" - czytamy też w komunikacie. Zauważalnie wyższy udział wydatków w gospodarstwach pobierających

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt do 3,5% w 2015 r.

% (wobec 3,4% oczekiwanych w maju) - podobnie jak w 2017 r. "Oczekujemy, że PKB Polski będzie rosło o 3,5% w całym horyzoncie prognozy. Konsumpcja prywatna powinna nadal zyskiwać na dalszej poprawie w zakresie dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych oraz na warunkach

OECD obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. o 0,4 pkt do 2,6%

%. Obecnie OECD prognozuje też, że wzrost PKB Polski wyniesie 3,1% w 2018 r. "Oczekuje się, że wzrost PKB umocni się do ok. 3% rocznie w 2017-2018 dzięki wyższym transferom socjalnym, niskim stopom procentowym i rosnącym wpływom ze środków unijnych. Wzrost dochodów

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. o 0,6 pkt do 3,1%

2016 i 2017 r. Dalsza poprawa na rynku pracy oraz wzrost transferów publicznych, w szczególności nowe świadczenia na dzieci, zwiększą dochody rozporządzalne i poprawią zaufanie konsumentów. Konsumpcja prywatna powinna spowolnić, gdy tymczasowe efekty nowych transferów socjalnych osłabną" - czytamy

Kalendarium ISBnews

--09:45: Śniadanie prasowe SES Encoal Energy - Zaprezentowanie po raz pierwszy w Polsce technologii zgazowania węgla SGT --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2017 r. --11:00

Rząd chce nałożyć akcyzę na płyn do elektronicznych papierosów. Palacze wydadzą o 670 zł rocznie więcej

– 0,18 euro. Na zmianach w akcyzie budżet państwa ma zarobić 100 mln zł rocznie. Palacze stracą. Ile? Całkiem sporo. "W przypadku przeniesienia przez podatników kosztów wprowadzenia akcyzy na płyny do papierosów elektronicznych na konsumentów dochody rozporządzalne konsumentów mogą ulec

Ministerstwo Rozwoju: Plan Morawieckiego trafia do konsultacji

. Efekty? Najważniejszym ma być zwiększenie dochodów Polaków. W 2020 r. przeciętny rozporządzalny dochód brutto gospodarstw domowych na jednego mieszkańca ma wzrosnąć do 80 proc. średniej w Unii Europejskiej (z niecałych 69 proc. w 2014 r.), a 10 lat później ma się on zbliżyć do średniej unijnej

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,5 pkt do 3,3% w 2015 r.

ograniczonej inflacji - dochodach rozporządzalnych. Stopa inwestycji będzie nadal rosła w świetle niskich kosztów finansowania i rządowych projektach wsparcia budownictwa mieszkaniowego" - czytamy w raporcie. Komisja zwraca przy tym uwagę, że przejście do nowej unijnej

Dwa lata planu Morawieckiego. Ambitne założenia, ale pracownicy radzą sobie sami

16 lutego 2016 roku Rada Ministrów przyjęła założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (tzw. SOR), a ówczesny wicepremier Mateusz Morawiecki przedstawił ją Polsce w formie slajdów. Założenia? Ambitne. W SOR zapisano, że przeciętny dochód rozporządzalny (a więc dochody z pracy

KE podniosła prognozy wzrostu PKB Polski - do 3,2% w 2015 r. i 3,4% w 2016 r.

). "Pomimo zewnętrznych problemów, realny wzrost PKB Polski był silny w 2014 r. Oczekuje się, że działalność gospodarcza pozostanie mocna, dzięki solidnemu popytowi krajowemu, na który pozytywnie będzie wpływać poprawa warunków na rynku pracy oraz rosnące dochody rozporządzalne. Obecnie prognozujemy

Fundacja Republikańska/ PFR: Niskie oszczędności obniżają potencjał wzrostu PKB

do PKB w Polsce jest niższa niż w państwach grupy Wyszehradzkiej i znacznie niższa niż w państwach tzw. starej Unii Europejskiej. W Polsce w 2015 r. wskaźnik aktywów finansowych netto gospodarstw domowych w relacji do dochodu rozporządzalnego wynosił 100% wobec 233% w strefie euro. W przypadku

KRD: Prywatne przychodnie i gabinety lekarskie mają ok. 100 mln zł długów

Internet bez konieczności odwiedzania placówki medycznej oraz wysoka dynamika konsumpcji gospodarstw domowych, dobra sytuacja na rynku pracy i wzrost dochodu rozporządzalnego na osobę. To one będą napędzać prywatny rynek medyczny w Polsce w kolejnych latach. "Polacy płacąc

Świadczenia dla rodzica z 4 dzieci obciążą budżet kwotą 11 mld zł w ciągu 10 lat

gospodarstwa domowe, a także na sytuację ekonomiczną osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. W wyniku zmian wprowadzonych w projekcie zwiększy się dochód rozporządzalny gospodarstw domowych osób starszych (w tym również osób niepełnosprawnych), którzy otrzymają świadczenia lub zwiększenia dotychczas

Dostatnie życie? Statystycznemu Polakowi wystarczy niespełna 2,6 tys. zł miesięcznie

1907 zł. Dostatnie życie zapewni pensja 2595 zł. Z danych GUS wynika przy tym, że w zeszłym roku przeciętny dochód na osobę w rodzinie wynosił 1340 zł - to tzw. dochód rozporządzalny. Opinie co do tego, ile wynosi absolutne minimum, są dość zbliżone - rozstrzał odpowiedzi

PMR szacuje wzrost rynku artykułów i odzieży sportowej na 5,6% r/r w 2015 r.

były ożywienie gospodarcze oraz wzrost wydatków konsumenckich, a także obecna od kilku lat moda na uprawianie sportu. Rynek artykułów i odzieży sportowej jest mocno uzależniony od zasobów finansowych Polaków oraz koniunktury gospodarczej, dlatego też każdy wzrost dochodu rozporządzalnego przekłada się

GUS: Ubóstwo skrajne i relatywne znacząco spadło w 2016 r.

w przypadku rodzin z dziećmi - wprowadzenie od 1 kwietnia 2016 r. świadczenia wychowawczego. Uwagę zwraca również odnotowany w okresie 2015-2016 wzrost realnego dochodu rozporządzalnego w gospodarstwach domowych rolników" - czytamy w komentarzu GUS. "Ze względów

Paweł Borys dla Wyborcza.biz: Rząd wesprze energetykę dopiero, gdy ta będzie mieć problemy

, powinna być przede wszystkim ograniczona w czasie i możliwie kierowana do osób potrzebujących. I tak, "Polski ład" był ukierunkowany na to, żeby osoby o niższych dochodach płaciły mniejsze podatki, w efekcie czego miały wyższy dochód rozporządzalny. A osoby o wyższych dochodach - płaciły nieco

PAIH: Eksport 'spożywki' i kosmetyków do Kolumbii ma duży potencjał wzrostu

wzrostu. Ze względu na dużo niższy dochód rozporządzalny przeciętnego Kolumbijczyka nie stawiałabym jednak na produkty premium, tylko na te popularne. Kolumbia oferuje szanse biznesowe w takich sektorach jak: farmaceutyczny, sprzęt medyczny, IT dla biznesu i FMCG" - powiedziała kierownik

BIG InfoMonitor/BIK: Zaległości seniorów wzrosły o 1/3 w ciągu ostatnich 3 lat

jest co najmniej dwa razy wyższa niż emerytur. "Z pewnością nie pomaga też utrzymująca się dysproporcja pomiędzy emerytami a ogółem społeczeństwa, jeśli chodzi o udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym. Jak podaje GUS, w ub.r. w przypadku ogółu społeczeństwa wydatki

Sieć supermarketów Mila rozważa debiut na GPW

dogodne lokalizacje" - wymienił Góralczyk. Zdaniem prezesa, wsparciem sprzedaży poza rosnącą popularnością sklepów typu proximity będzie również sprzyjające otoczenie makroekonomiczne, w szczególności rosnący dochód rozporządzalny, ale także dobra sytuacja na rynku pracy

PIE: Polska gospodarka jest zespolona z Unią Europejską

ze 172 zł/godz. w 2004 r. do 350 zł/godz. w 2018 r.   Zmiany te przełożyły się na poprawę standardu życia rolników. W latach 2004-20 dochód rozporządzalny rolniczych gospodarstw domowych wzrósł nominalnie ponadtrzykrotnie. W tym samym czasie luka płacowa między rolnikami

Polska wieś pokochała Unię Europejską. I PiS

wsi, realne dochody są już dziś bardzo zbliżone - dodaje prof. Wilkin. W 2016 r. przeciętne miesięczne nominalne dochody rozporządzalne na jedną osobę w gospodarstwach domowych wyniosły 1475 zł ogółem, w mieście 1642 zł, a na wsi - 1214 zł. Przed akcesją byliśmy krajem o największej skali ubóstwa

Ile pieniędzy mają emeryci i na co je wydają? Jakie mają mieszkania i jak wyposażone?

wzrasta do ponad 8 mln. Prawda pierwsza: Biedę klepią głównie renciści. Niedługo jednak ten sam los czeka kobiety na emeryturze W 2016 roku w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę wyniósł 1499 zł. Przy czym na emerytów przypadało 1569 zł, a na

Rozwarstwienie się nie pogłębia. Sytuacja poprawiła się wszystkim

przeciętnie do dyspozycji 1340 zł miesięcznie. GUS nazywa tę kwotę dochodem rozporządzalnym. Realnie wzrosła ona o 3,2 proc. w porównaniu z 2013 r. Przeciętne miesięczne wydatki wyniosły 1079 zł na osobę. W najlepszej sytuacji materialnej są pracujący na własny rachunek - mają po

PMR: Wartość rynku spożywczego wzrośnie o 4,2% r/r do 255 mld zł w 2016 r.

wypłat z rządowego programu Rodzina 500+, który pozytywnie wpłynie na poziom dochodu rozporządzalnego polskich gospodarstw domowych. Przewidujemy, że znacząca część środków z programu przeznaczona zostanie na konsumpcję artykułów spożywczych, a także na zakupy artykułów nieżywnościowych w sklepach

Przegląd prasy

--GUS: Dochód rozporządzalny na osobę wzrósł do 1819 zł/mies. w 2019 r. --Amazon przekaże 1 mln euro dla organizacji pomocowych w Polsce --KGHM: Kolejne 2 samoloty ze sprzętem medycznym wylądują jutro w Warszawie --Poczta

EY/ Oxford Economics: Wzrost PKB strefy euro przyspieszy do 1,6% w 2015 r.

, wzrost PKB w strefie euro może mieć zróżnicowaną, a więc korzystną strukturę. Stopniowy spadek bezrobocia oraz utrzymujące się niskie ceny paliw pozytywnie wpływają na realne dochody rozporządzalne gospodarstw domowych. Poprawiają się też nastroje wśród przedsiębiorców, sygnalizując możliwość kontynuacji

Kalendarium ISBnews

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2017 r. --11:00: Konferencja roczna Carrefour --Jednodniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej ŚRODA, 28 marca

dochód rozporządzalny

Dochód rozporządzalny (dochód osobisty do dyspozycji, rozporządzalne dochody osobiste, household's available income) jest to ta część dochodu gospodarstwa domowego, którym może ono dysponować, przeznaczając na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności. Pojęcie dochodu rozporządzalnego ściśle wiąże się z dochodem gospodarstwa domowego. Dochód rozporządzalny w stosunku do dochodu gospodarstwa

więcej o dochód rozporządzalny na pl.wikipedia.org