dochód nominalny i realny

Anna Popiołek

GUS pokazał, jak szybko biedniejemy przez inflację. Emerytom jest lżej niż pracującym

GUS pokazał, jak szybko biedniejemy przez inflację. Emerytom jest lżej niż pracującym

Realna sytuacja materialna gospodarstw domowych w 2022 r. pogorszyła się, a my realnie biedniejemy. Największe zaskoczenie wynikające z danych GUS? Emeryci mają do dyspozycji średnio więcej pieniędzy niż pracujący.

Polacy bogacą się w kryzysie

"Puls Biznesu" zwraca uwagę, że mimo kryzysu sytuacja Polaków w 2009 roku poprawiła się. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, dochód rozporządzalny przeciętnego Polaka wzrósł w minionym roku realnie (po uwzględnieniu inflacji) o 3 procent. To znaczy, że nominalnie mieliśmy do wydania przeciętnie po 828 złotych więcej niż rok wcześniej.

Ile kadencji musiałby rządzić PiS, żeby wywiązać się z obietnicy "niemieckich zarobków"? Mamy wyliczenia

Obietnica życia na zachodnim poziomie jest jedną ze sztandarowych obietnic PiS. Kłopot w tym, że przy obecnej skuteczności, żeby dotrzymać słowa, partia rządząca musiałaby utrzymać się u władzy jeszcze przez ponad 10 kadencji.

Inflacja w Polsce. Ceny nadal rosną w dwucyfrowym tempie

Inflacja w Polsce. Ceny nadal rosną w dwucyfrowym tempie

realnych dochodów gospodarstw domowych (w wyniku wysokiej inflacji i tempa wzrostu wynagrodzeń nienadążających już za nią), które powodowały ograniczanie zakupów - komentuje Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego. I dodaje: - W związku z tym, że inflacja obniża tempo, a płace nadal rosną

Sejmowa KFP przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2020 r.

makroekonomiczne: wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7%), średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5%), wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6,3%.), wzrost spożycia prywatnego (nominalnie o 6,4%), W 2020 r. planuje się także

"Polski ład". Jaka piękna katastrofa

"Polski ład". Jaka piękna katastrofa

średnie dochody i ile osób przekroczy limit 133 692 zł, powyżej którego ulga nie przysługuje. Inflacja bije podatników dwukrotnie. Po pierwsze – zjada ich bieżące dochody, o ile nie są odpowiednio indeksowane, po drugie podnosi wymiar podatku, gdyż przy wyższych nominalnie (ale nie realnie

MF: Luka w VAT spadła do 12,5% potencjalnych wpływów w 2018 z 15,4% w 2017 r.

z podatku VAT były wyższe o 18 145 860 tys. zł, tj. o 11,6% nominalnie i o 9,8% realnie. Relacja omawianych wpływów do PKB wyniosła 8,3% i w stosunku do relacji zanotowanej w 2017 r. zwiększyła się o 0,4 pkt proc., podano też w dokumencie. (ISBnews)

Komu lepiej, komu gorzej? 20 proc. najbiedniejszych ma do dyspozycji tylko 8 proc. całkowitego dochodu

Komu lepiej, komu gorzej? 20 proc. najbiedniejszych ma do dyspozycji tylko 8 proc. całkowitego dochodu

poprawę. Wśród rolników dochody pozostały nominalnie na niemal identycznym poziomie, co w roku 2017, a realnie spadły: o 1,5 proc. Najbardziej poprawiło się emerytom - wzrost ich średniego dochodu wyniósł 4,4 proc. A jak wygląda struktura dochodów gospodarstw domowych? Słowem: ilu z nas ma ile? 67

W trakcie senackiej debaty zgłoszono kilkadziesiąt poprawek do ustawy budżetowej

wykonania dochodów budżetu państwa w roku 2019. Wskaźniki makroekonomiczne, które determinują prognozę dochodów, to: wzrost PKB w ujęciu realnym na poziomie 3,7%, a nominalnym - 6,1%; średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli inflacja, na poziomie 2,5%; wzrost przeciętnego rocznego

Wpływy z VAT wzrosną do 179,6 mld zł, z CIT do 34,8 mld zł w 2019 r. - prasa

projekcie budżetu na 2019 r. założono następujące podstawowe wskaźniki makroekonomiczne: wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8%), średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3%), wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6

Sejm przyjął wykonanie budżetu państwa za 2019 r.

nominalny wzrost funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2019 r. wyniósł 9,5% i był podobny do obserwowanego rok wcześniej (w 2018 r. był najwyższy od dziesięciu lat). Realne tempo wzrostu funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2019 r. nieznacznie spowolniło do 7,0% z 7,4% rok wcześniej, podano

PKO BP: Budżet na 2020 bazuje na realnych, choć nie konserwatywnych założeniach

analitycy PKO Banku Polskiego. "Przyjęty wczoraj przez rząd projekt budżetu na 2020 zakłada zbilansowane dochody i wydatki sektora centralnego. Potwierdziły się tym samym wcześniejsze doniesienia prasowe wskazujące, że w 2020 po raz pierwszy w historii budżet centralny nie

MF: Luka w VAT zmniejszyła się o 6 pkt proc. r/r do ok. 25 mld zł w 2017 r.

ustawie budżetowej na 2017 r. na poziomie 109,3%. W porównaniu do 2016 r. dochody z podatku VAT były wyższe o 30,22 mld zł, tj. o 23,9% nominalnie i o 21,4% realnie, podano też w materiale. (ISBnews)

S&P podtrzymał długoterminowy rating A- Polski, perspektywa stabilna

. "Moglibyśmy podwyższyć rating, jeśli realny wzrost dochodów w Polsce będzie nadal przewyższał jego tempo u głównych partnerów handlowych, bez tworzenia nierównowag zewnętrznych; lub też jeśli rząd osiągnie nadwyżki budżetowe, prowadzące do obniżenia długu publicznego w ujęciu nominalnym. Moglibyśmy

Brzeziński: PiS rządzi dzięki 500 plus. Dało im w 2019 roku nawet 10 posłów. Dlatego przed wyborami będzie 700 plus

Brzeziński: PiS rządzi dzięki 500 plus. Dało im w 2019 roku nawet 10 posłów. Dlatego przed wyborami będzie 700 plus

, Chile, które mają bardzo niewielki wskaźnik dochodów z PIT w dochodach podatkowych. To nie jest ruch, który jest rozsądny czy maksymalizuje dobrobyt społeczny. Pan się spodziewał, że to się tak skończy? Że ten opór będzie tak duży? – Nie. Myślę, że większość osób się nie spodziewała i PiS się też

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu spadł o 0,4 pkt m/m w lipcu

" - czytamy w raporcie. Rosnąca inflacja redukuje realną siłę nabywczą wynagrodzeń oraz świadczeń socjalnych. Zdecydowanie bardziej odczuwają to osoby o niższych dochodach, gdzie zazwyczaj udział wydatków na żywność jest wyższy od przeciętnej dla całej populacji. Zaś w

Rząd przyjął projekt budżetu na 2016r. z 3,8% wzrostu PKB; 54,62 mld zł deficytu

czynniki makroekonomiczne: - wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8%), - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,7%), - nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej (3,6

Budżet na 2019 rok: przejadanie dobrej koniunktury

Budżet na 2019 rok: przejadanie dobrej koniunktury

publicznych obejmującego też: ZUS, KRUS, NFZ, samorządy i wiele mniejszych instytucji. Szybki wzrost daje rządowi pole manewru, sprawiając, że dochody rosną szybciej niż większość wydatków. Generalnie dochody państwa rosną w tempie zbliżonym do nominalnego tempa wzrostu PKB, natomiast tempo wzrostu

APK: Deficyt 'general gov't' to 8,4% PKB, dług sektora - 55,2% PKB w 2020 r.

niektórych sektorów gospodarki, ograniczenia w handlu, przemieszczaniu się oraz rekreacji mają negatywny wpływ na poziom konsumpcji oraz na dochody podatników (firm i pracowników). Oznacza to mniejsze wpływy z podatków pośrednich, podatków od dochodów i składek na ubezpieczenia społeczne" - wskazano w

Rząd przyjął ostateczną wersję projektu zrównoważonego budżetu na 2020 rok

wydatkowej oraz kryteriów dotyczących wartości referencyjnej dla deficytu nominalnego (3% PKB) sektora instytucji rządowych i samorządowych" - podkreśliło CIR. Na prognozowane dochody będzie miał wpływ m.in. działania związane ze zmniejszeniem podatku PIT. Do rozwiązań tych

Polski ład. Duże zmiany w podatkach i kwocie wolnej. Wiemy, komu PiS dołoży, a komu zabierze, żeby to sfinansować

Polski ład. Duże zmiany w podatkach i kwocie wolnej. Wiemy, komu PiS dołoży, a komu zabierze, żeby to sfinansować

samozatrudnienie. Grzegorz Szysz, partner, Grant Thornton, ocenia, że składka ma nominalnie wzrosnąć dla tych, których dochody są na poziomie nieco powyżej 5 tys. zł miesięcznie.  Jego zdaniem realnie poziom opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą znacząco wzrośnie. - Przewrotnie można

Projekt budżetu MF: PKB wzrośnie o 3,6% w 2017, deficyt sektora publ. - 2,9% PKB

Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej) dokonano aktualizacji niektórych wskaźników makroekonomicznych. "Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które determinują prognozę dochodów na rok 2017 to: - wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,6

427 (a już nie 500) plus. Rosnące ceny zjadają nasze dochody i świadczenia

427 (a już nie 500) plus. Rosnące ceny zjadają nasze dochody i świadczenia

. wynagrodzenie brutto wzrosło o 330 zł, czyli nominalnie o 7,3 proc. Realnie jednak był to wzrost rzędu 4,8 proc., a różnica wynika właśnie ze wzrostu cen. Co więcej, w systemie wag, na podstawie którego GUS wylicza inflację, żywność odpowiadała w 2015 r. za 24,36 pkt (to nadal nasz najważniejszy wydatek w

Rząd przyjął projekt budżetu na 2020 r. z 3,7% wzrostu PKB i zerowym deficytem

społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach aktywnej i ambitnej polityki prorodzinnej" - czytamy w komunikacie. W projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. zaplanowano: - dochody - 429,5 mld zł, - wydatki - 429,5

Rząd przyjął projekt budżetu na 2019 r. z 3,8% wzrostu PKB, 28,5 mld zł deficytu

, - deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 1,8% PKB. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne: wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8%), średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3%), wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w

Sejmowa KFP rekomenduje odrzucenie poprawek Senatu do budżetu 2020

poprawki, zakładającej przekazanie ponad 3 mln zł dotacji dla Europejskiego Centrum Solidarności. Zgodnie z ustawą budżetową, zarówno dochody, jak i wydatki budżetu państwa mają wynieść po ok. 435,3 mld zł. Założono, że PKB wzrośnie o 3,7% w ujęciu realnym, inflacja utrzyma się

Senat przyjął ustawę budżetową na 2020 rok z ponad 90 poprawkami

retencyjnego Słupca, modernizacji Teatru Polskiego w Szczecinie i wiele innych. Zgodnie z ustawą budżetową zarówno dochody, jak i wydatki budżetu państwa mają wynieść po ok. 435,3 mld zł. Założono, że PKB wzrośnie o 3,7% w ujęciu realnym, inflacja utrzyma się na poziomie 2,5%, a

Budżet na 2019 rok przyjęty przez rząd. 28,5 mld zł deficytu, a to... rekordowo mało

tym roku i 1,3 proc. w 2019 r. Nominalnie to 29,2 mld zł w 2019 r., dodała. Fundusz wynagrodzeń w ustawie wzrósł do 36 mld zł z 33 mld zł. Zgodnie z wersją przyjętą przez rząd wstępnie pod koniec sierpnia br. wzrost PKB wyniesie 3,8 proc. (w ujęciu realnym) w przyszłym roku, czyli tyle samo

PiS dba o emerytów? To fikcja. Obecne rządy prowadzą do zubożenia osób starszych

bardziej odczuwalna przez osoby biedniejsze. A takich jest właśnie całkiem sporo w grupie emerytów i rencistów. Emeryci i renciści wydają większą część swojego dochodu rozporządzalnego na żywność i napoje bezalkoholowe oraz użytkowanie mieszkania i nośniki energii niż osoby pracujące (51,7 proc. vs

Rząd przedłuży wakacje kredytowe? Tego spodziewają się bankowcy [TYLKO W WYBORCZA.BIZ]

referencyjnej WIBOR także w przypadku kredytów złotowych, co w mojej ocenie jest już czystym szaleństwem i doprowadziłoby do pełnej destabilizacji sektora bankowego. Mamy ustawę wprowadzającą wakacje kredytowe. Dla wąskiej grupy klientów, o niskich dochodach, wakacje kredytowe są potrzebne, ale to rozwiązanie

Słabe punkty polskiej gospodarki? Sektor bankowy przestaje być atutem

na łącznym zysku sektora bankowego nominalnie w ujęciu bezwzględnym. Zapomina się, że sektor bankowy to specyficzna branża obejmująca całą gospodarkę, finansująca setki tysięcy firm i miliony gospodarstw domowych. Taka skala działania musi oznaczać, że łączny wynik finansowy przy dobrej koniunkturze

Rząd przyjął projekt budżetu na 2019 r. z 28,5 mld zł deficytu

. Minister finansów Teresa Czerwińska poinformowała, że budżet zakłada dochody na poziomie 387,6 mld zł i wydatki na poziomie 416,1 mld zł, tym samym daje to 28,5 mld zł deficytu. Jest to rekordowo niski poziom, podkreśliła. Dodała, że dochody podatkowe zaplanowano na 359,7 mld zł

NBP: Stabilizacji dynamiki spożycia towarzyszy rosnąca ufność konsumencka

cen w przyszłości" - czytamy dalej w raporcie. W I kw. 2016 r. realne dochody sektora gospodarstw domowych zwiększyły się o 3,5% r/r oraz o 1,7% kw/kw. Wzrost realnych dochodów opierał się głównie na wzroście dochodów pierwotnych, w szczególności korzystnej dynamice

Rząd przyjął zrównoważony budżet 2020, zakładający m.in. 7,1 mld zł wpłat z NBP

, - dane makroekonomiczne: wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7%), średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5%), wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6,3%.), wzrost spożycia prywatnego (nominalnie o 6,4

Rząd przyjął projekt budżetu na 2017r. z 3,6% wzrostu PKB, 59,3 mld zł deficytu

determinują prognozę dochodów na rok 2017 to: - wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,6%), - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,3%), - nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5

Cztery prawdy o budżecie. Ostatnia ustawa Zjednoczonej Prawicy. Grają na ostro

". Ale przemilczał, że tak naprawdę to budżet ostatniej szansy dla Zjednoczonej Prawicy, żeby powstrzymać spadek notowań - bo o odbudowie przy 16-proc. inflacji i realnym kryzysie gospodarczym nie ma co marzyć. Sondaże sugerują, że nawet jeśli PiS wygra, to zabraknie mu większości do

Sasin: Będziemy musieli znowelizować budżet na 2020 rok, pojawi się deficyt

realnych podstaw finansowych, a nie możemy przyjmować rozwiązań, które są rozwiązaniami tylko populistycznymi, bez możliwości finansowych". Zgodnie z ustawą budżetową zarówno dochody, jak i wydatki budżetu państwa mają wynieść po ok. 435,3 mld zł. Planowany deficyt sektora

Rząd przyjął uchwałę w sprawie WPFP na lata 2019-2022

elementem WPFP jest ?Program konwergencji. Aktualizacja 2019", który do końca kwietnia zostanie przedłożony Komisji Europejskiej i Radzie Ecofin. "W 2019 r. oczekiwane jest stosunkowo łagodne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego do 4%, w 2020 r. PKB wzrośnie realnie

NBP: Gospodarstwa domowe zwiększały wydatki na spożycie prywatne w I kw.

Warszawa, 04.09.2015 (ISBnews) - Gospodarstwa domowe więcej przeznaczały na spożycie prywatne w I kw. 2015 r., przy wolniejszej dynamice wzrostu realnych dochodów do dyspozycji brutto, wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego (NBP). W I kwartale 2015 r. nastąpiło także

RPP: Inflacja w I poł. 2020 r. może być nieco wyższa niż zakłada projekt budżetu

przyszłym roku realne tempo wzrostu PKB w Polsce obniży się i wyniesie 3,7%. Jednocześnie średnioroczna inflacja cen towarów i usług konsumpcyjnych ma wzrosnąć i ukształtować się na poziomie 2,5%. W ocenie NBP, zarysowane tendencje są zbieżne z obecnymi oczekiwaniami dotyczącymi przebiegu procesów

Prezydent podpisał nowelę ustawy modyfikującą regułę wydatkową

w roku budżetowym istotnych działań jednorazowych i tymczasowych, podała Kancelaria Prezydenta. Ustawa wprowadza również zmiany o charakterze porządkującym. "W obowiązującej konstrukcji stabilizującej reguły wydatkowej wyróżnia się część realną i nominalną. Część

Problemy z polskim budżetem. "W Grecji też zaczęło się od manipulowania danymi o stanie kasy państwa"

od giełdy i finansów.  Skonstruowany bez deficytu budżet centralny ma przy tym znaczenie raczej czysto propagandowe. Nie oznacza to jednak, że nie należy przyglądać się, jak PiS-owi udało się osiągnąć idealną równowagę między wydatkami a dochodami. Bo też od początku sposób zbilansowania kasy

Bitwa na argumenty. Ceny mieszkań będą spadać czy nadal rosnąć?

jakiś czas mniej mieszkań. Biorąc pod uwagę bilans tych czynników, wydaje mi się, że na duży spadek cen nominalnych raczej nie należałoby liczyć, natomiast w ujęciu realnym - czyli po korekcie o średnie ceny konsumpcyjne i płace - ceny mogą być w najbliższych latach niższe.  Ceny będą rosnąć

Jest sposób, aby aż trzykrotnie podwyższyć odsetki z lokaty

zamożne gospodarstwa domowe wydają sporą część swoich miesięcznych dochodów. Więcej płacimy też za usługi - za wizyty u dentysty, u prywatnych lekarza czy kosmetyczki i fryzjera. A to oznacza, że aby nasze pieniądze nie traciły na wartości, lokaty musiałyby być oprocentowane na blisko 20 proc.! To dlatego

Konsumpcja prywatna może osłabiać się w tym roku wg analityków

wzroście płac w okolicach 7%. Jednakże wysoki wzrost inflacji wpłynie na realny dochód do dyspozycji, co przełoży się na zmianę wzorca wydatkowego i może ograniczyć sprzedaż detaliczną w nadchodzących miesiącach" - analityk Erste Group Research Małgorzata Krzywicka. "

NBP: Względnie wysoki wzrost popytu konsumpcyjnego może się utrzymywać

prywatne wzrosło w III kw. 2014 r. o 2,4% r/r. W III kw. 2014 r. tempo wzrostu realnych dochodów do dyspozycji brutto sektora gospodarstw domowych obniżyło się do 3,2% r/r, wciąż kształtując się na umiarkowanie wysokim poziomie. Dodatnio na wzrost realnych dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych

Przestańmy chwalić się niskim bezrobociem. Dwucyfrowego w Polsce już nie będzie

pytanie odpowiedzialnie. Uważam, że realny scenariusz jest taki: nominalne wzrosty płac pozostaną dwucyfrowe, ale realnie, przez inflację, płace się obniżą. Na dynamikę średniej płacy i zatrudnienia mogą też wpłynąć realne obniżanie się wartości świadczeń, np. 500+ czy emerytur. Być może część biernych

APK: PKB spadnie o 3,4%, spożycie prywatne - o 3% w 2020 roku

dochodów do dyspozycji, co przyczyni się do dalszego wzrostu stopy oszczędności gospodarstw domowych. Obniży się również aktywność inwestycyjna, zwłaszcza poza sektorem instytucji rządowych i samorządowych. Silny spadek popytu zagranicznego na towary i usługi wpłynie na spadek eksportu. Założono, że PKB w

Dynamika wzrostu konsumpcji prywatnej wyhamuje w 2020 roku wg analityków

dochodów mniej zamożnych gospodarstw domowych powinno wspierać wydatki konsumpcyjne w 1kw. Z drugiej strony w dalszym horyzoncie poprawę hamować będzie wysoka inflacja - wzrost CPI będzie zaniżać realny wzrost wynagrodzeń pozostałych gospodarstw, co będzie miało negatywny wpływ na wzrost konsumpcji i PKB w

Pandemiczna czkawka. Zbyt luźna polityka pieniężna żywi pasożytnicze firmy zombi

. Co prawda w Japonii, Francji i Niemczech jakość długu korporacyjnego poprawiła się w tym okresie, ale to USA i Chiny rozdają karty w światowej gospodarce. Drugim powodem do niepokoju jest zmiana relacji między dochodami firm a poziomem zadłużenia, co bezpośrednio prowadzi do zombifikacji. Tu także

GUS: Ubóstwo skrajne w Polsce spadło do 4,2% w 2019 roku

wydatków gospodarstw domowych (w ujęciu nominalnym, jak również realnym - czyli uwzgledniającym zmiany poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych), podał Urząd. Obserwowany w 2019 r. spadek zasięgu ubóstwa skrajnego dotyczył większości branych pod uwagę grup ludności

NBP: Oszczędności gospodarstw domowych są w trendzie spadkowym

inwestowania i stopą oszczędzania przez gospodarstwa domowe" - czytamy w raporcie "Sytuacja finansowa gospodarstw domowych w III kw. 2015 r." NBP wyjaśnia, że GUS skorygował w istotny sposób dane dotyczące dochodów, oszczędności i konsumpcji sektora gospodarstw

Polska wieś pokochała Unię Europejską. I PiS

doprowadziło do znacznego spłaszczenia dochodów na wsi i w mieście, gdyż w tym samym czasie realne dochody mieszkańców miast wzrosły tylko o 50 proc. - Nadal jednak dochody mieszkańców wsi są niższe niż w miastach i stanowią 75 proc. dochodów w mieście. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę niższe koszty życia na

MF podtrzymuje, że wzrost PKB utrzyma się na poziomie 3,4% w 2015 r.

. i 7,1% na koniec 2019 r. "Spożycie prywatne natomiast, główny indykator dochodów z podatków pośrednich, wzrośnie w br. o 2,8% w ujęciu nominalnym, co oznacza znacznie niższy poziom wzrostu od prognozowanego na etapie opracowywania projektu ustawy na 2015 r. Czynnikami

Fitch podniósł perspektywę ratingu Opola do pozytywnej, potwierdził BBB+(pol)

% dochodów bieżących, pomimo oczekiwanego wzrostu w ujęciu nominalnym w wyniku inwestycji. "Oczekujemy, że zadłużenie bezpośrednie miasta wyniesie 230 mln zł lub umiarkowane 39% dochodów bieżących na koniec 2015r. (w 2014r.: 224 mln zł lub 39%). Polityka zadłużania miasta

SGH obala mit PiS. Dlaczego firmy płacą więcej CIT, a w budżecie pojawiły się miliardy?

specyfice i koniunkturalnym charakterze. Zatem wdrożone instrumenty prawnopodatkowe w zakresie CIT nie przyniosły oczekiwanego efektu i nie będą skutkować realnym uszczelnieniem systemu podatkowego w Polsce. Polskie firmy mocno poniżej średniej Niezależnie od przechwałek rządzących z którejkolwiek partii by

MF: Potrzeby pożyczkowe brutto wzrosną do 181,7 mld zł w 2018 r.

; - czytamy także. Zgodnie z prognozą, dochody podatkowe w 2018 r. wyniosą 331 672 637 tys. zł, tj. o 6,6% nominalnie więcej w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. Relacja tych dochodów do PKB w 2018 r. wyniesie 16,1% i pozostanie na poziomie relacji z 2017 r. Dochody

Czerwińska: Podnosząc rating, S&P docenił zmiany w polityce fiskalnej rządu

dalszego wzrostu realnych dochodów w Polsce, który będzie przewyższać wzrost u naszych głównych partnerów handlowych oraz nie spowoduje nierównowagi zewnętrznej lub jeśli rząd będzie notował nadwyżki budżetowe, prowadzące do spadku długu publicznego w ujęciu nominalnym. Rating może zostać podniesiony także

S&P podniósł długoterminowy rating Polski do A- z BBB+, perspektywa stabilna

podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe w przypadku dalszego wzrostu realnych dochodów w Polsce, który będzie przewyższać wzrost u naszych głównych partnerów handlowych oraz nie spowoduje nierównowagi zewnętrznej lub jeśli rząd będzie notował nadwyżki budżetowe, prowadzące do spadku długu publicznego

GUS skorygował wzrost PKB za 2017 r. do 4,8% z wcześniejszych 4,6%

. - do 3,1% z 3%, natomiast dynamika za 2015 r. pozostała bez zmian. W ujęciu nominalnym PKB wyniósł w 2017 r. po rewizji 1 988,73 mld zł. "Według skorygowanego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2017 r. wzrósł realnie o 4,8%, w porównaniu

PIE: Polska gospodarka jest zespolona z Unią Europejską

znaczenie.  Członkostwo  w UE wpłynęło na poprawę wiarygodności Polski w oczach inwestorów zagranicznych i agencji ratingowych. To zwykle przekłada się na realne pieniądze i zobowiązania, a w przypadku finansów państwa takim probierzem jest obsługa długu

Kowalczyk: "Za 7-8 lat będziemy zarabiać 10 tys. zł". Ekonomiści: "To nierealne"

także: Nie wszystkich będzie na to stać - w "Temacie dnia" prof. Blikle o "dusigroszach" i sezonie na podwyżki Kowalczyk: za 7-8 lat nie będziemy zarabiać 10 tys. zł Jednak najbardziej nieuzasadnione jest przyjmowanie nierealnych założeń dotyczących tempa wzrostu naszych

Czynniki popytowe spowolnią tempo zatrudnienia w kolejnych mies. wg analityków

najmniejszy przyrost dla lipca od 2013 r., podobnie słabo wypadały odczyty z kwietnia i maja. Nasilająca się inflacja obniża realną dynamikę płac, która w lipcu wyniosła 7,2% r/r wobec ponad 9% na początku roku. Pakiet fiskalny powinien jednak istotnie wzmocnić dochody gospodarstw domowych w kolejnych

Wkład konsumpcji gospod. domowych we wzrost PKB pozostanie wysoki wg analityków

przedsiębiorstwa). Ekonomiści oczekują długiego okresu stabilizacji kosztu pieniądza i braku zmian stóp procentowych nawet do końca 2020 roku. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "W ujęciu realnym sprzedaż

Rosyjski senator znów podejrzany we Francji o nadużycia podatkowe

mln euro, które wydał na zakup przez podstawione osoby willi na Lazurowym Wybrzeżu, zaniżając realną wartość transakcji. O zwolnienie Kerimowa w liście do prezydenta Francji Emmanuela Macrona zaapelował wówczas tuzin rosyjskich przedsiębiorców i artystów odznaczonych Legią Honorową. W obronę

Konsumpcja prywatna utrzyma silny wkład do PKB w tym roku wg analityków

) świadczenia społeczne podniosą tempo dochodów o około 1/3 w 2kw i 2poł19. W czerwcu dynamika sprzedaży detalicznej obniżyła się do 3,7%r/r (w ujęciu realnym) z 5,6%r/r w poprzednim miesiącu. W odróżnieniu od danych dotyczących produkcji, taki wynik był zbieżny z naszymi prognozami oraz rynkowym konsensusem

Silny popyt na pracę utrzyma się, presja płacowa nadal umiarkowana wg analityków

inflacja negatywnie wpływa na realne dochody gospodarstw domowych. Ekonomiści skłaniają się ku stwierdzeniu, że tempo tempa wzrostu zatrudnienia będzie przyśpieszać w kolejnych miesiącach, powodowane między innymi wzrostem inwestycji i możliwym odpływem z rynku pracy osób

Wielkie dopłaty do prądu z morza. Okazja nie tylko dla Orlenu

z kapitału (czyli zysk inwestora), który ma realnie wynieść 6,03 proc. rocznie (nominalnie, po odliczeniu podatków, to 7,2 proc. rocznie).  Założono przy tym, że farma będzie wykorzystywać średnio 45,7 proc. mocy ustawionych na morzu turbin wiatrowych, czyli będzie pracować na pół gwizdka. A

Kiedy polskie zarobki dogonią unijne? W 2069 roku. I tylko pod specjalnymi warunkami

, Niemczech czy Szwecji wzrosty płac oscylowały wokół 1 proc., a w wielu krajach, np. w Finlandii, we Włoszech czy w Belgii, pracownicy i pracownice realnie stracili. Tak czy owak, zarabiają znacznie lepiej. Czytaj też: To jeden z czołowych przedsiębiorców namówił Morawieckiego na podatek estoński. "

Rząd przyjął projekt budżetu na 2018 r. z 3,8% wzrostu PKB, 41,5 mld zł deficytu

. - deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 2,7% PKB, podano dalej. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne: wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8%), średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3%), wzrost przeciętnego rocznego funduszu

Odszedł po 23 latach pracy w resorcie finansów. I zdradza PiS-owskie triki z budżetem

. - Nominalnie dochody rosną, ale co z tego, skoro ludzie mogą kupić mniej albo tyle samo? Problemem jest też kwestia ujemnych stóp procentowych - to powoduje, że nasze oszczędności na lokatach bankowych realnie maleją. Kiedy ludzie zaczną dostrzegać, że ta inflacja ich uwiera? - Już dostrzegają. W Szkole

NIK: Prawidłowo obliczony deficyt sektora finansów publ. wyniósł 2,7% PKB w 2016

oraz uszczelnienie systemu podatkowego, podkreśliła Izba. "Realny poziom stóp procentowych w Polsce w 2016 r. pozostawał relatywnie wysoki na tle innych krajów europejskich, z uwagi na deflację i brak zmian nominalnych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Rada

Ministerstwo Finansów chwali się sukcesem. Dzięki PiS luka w VAT spada

w latach 2008-15 oszacowało na 262 mld zł. Luka - zdaniem resortu - miała rosnąć „imponująco”, w 2015 r. była 7,1 razy większa niż w roku 2007. W latach 2008-15 dochody z VAT wzrosły nominalnie o ok. 21-24 proc., natomiast PKB w tym samym czasie nominalnie wzrósł o 40 proc. To oznacza

Rząd rozsierdził budżetówkę. Urzędnicy są wściekli

najbardziej interesuje to, jak będzie wyglądał ich domowy budżet w 2022 r., tym bardziej że mamy blisko 5-procentową inflację. To bardzo duży spadek realnych dochodów tej grupy, jeśli rząd zrealizuje swoje plany zamrożenia wynagrodzeń – mówi Andrzej Radzikowski. Do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków

Wiemy, ile ostatecznie będzie wynosić marcowa waloryzacja emerytur. A kiedy emerytura obywatelska?

O wysokości waloryzacji świadczeń decydują dwa wskaźniki: inflacja w gospodarstwach emeryckich (czyli podwyżki cen towarów, które kupują emeryci) i nie mniej niż 20 proc. realnego wzrostu płac (czyli podwyżki, które dostają pracownicy) z poprzedniego roku. Tyle że we wrześniu 2019 r. Jarosław

Konsumpcja będzie wspierać wzrost gospodarki, ale dynamika słabsza wg analityków

schodzenie z tych zapasów). Wciąż podstawą wysokiej dynamiki wydatków konsumpcyjnych jest solidne tempo dochodów. Szacowany przez nas szeroka miara dochodów gospodarstw domowych uwzględniająca płace, transfery społeczne i inne świadczenia wzrosła w 2kw18 aż 11,2%r/r (realnie) wobec 7,1%r/r w 1kw18. Takie

NBP: Gospodarstwa domowe zwiększały dochody i spożycie prywatne w IV kw.

Warszawa, 01.06.2015 (ISBnews) - Gospodarstwa domowe zanotowały dalszy wzrost w dochodach do dyspozycji brutto oraz spożyciu prywatnym w IV kw. ub.r., wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego (NBP). w I kwartale 2015 r. nastąpiło przyspieszenie procesów gromadzenia

Mamy kłopot z rosnącą inflacją - ceny rosną, brakuje rąk do pracy

niemal na pewno spowolni, więc RPP będzie musiała jednocześnie stabilizować ceny i pobudzać gasnący wzrost gospodarczy. Zadanie nie do wykonania. Dla rządu wzrost inflacji jest, na krótką metę, dobrą wiadomością. Wyższe ceny oznaczają większe nominalne (w cenach bieżących) dochody budżetu, a tym samym

DNB oczekuje szybkiego wzrostu ochrony zdrowia i części samochodowych w 2015 r.

ze sprzedaży w sektorze telekomunikacja - informatyka oraz w handlu detalicznym i hurtowym, po słabym wzroście w 2014 r., w 2015 r. w zasadzie nie będą rosły. Pomimo przyspieszenia dynamiki nominalnych dochodów gospodarstw domowych (za sprawą szybciej rosnących dochodów z zatrudnienia, jak i

Wynagrodzenia w firmach mogą nadal rosnąć w tempie nawet 4% r/r wg analityków

żądania płacowe. Rynek pracy pozostaje wsparciem dla konsumpcji, która (zarówno prywatna jak i publiczna) jest jedynym motorem wzrostu gospodarczego. W listopadzie fundusz płac wzrósł o 7,2% r/r, zarówno w ujęciu realnym jak i nominalnym. Dane nie maja wpływu na RPP, gdyż potwierdzają dotychczasowy obraz

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2020 r. m.in. z niższą stawką PIT

podwyższenie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Przyjęto, że w latach 2019 i 2020 realne tempo wzrostu PKB w Polsce wyniesie odpowiednio: 4% oraz 3,7%. Podobnie, jak miało to miejsce w 2018 r., oczekiwany jest dalszy wzrost udziału inwestycji w PKB, m.in. w

Presja płacowa może narastać w 2019 r. wg analityków

presja płacowa może zacząć ponownie narastać w 2019. Stabilny wzrost płac i zatrudnienia oznacza, że wzrost nominalnego funduszu płac będzie się utrzymywał w okolicy dwucyfrowych poziomów (10,7% r/r w lutym vs 10,6% r/r w styczniu). Jednocześnie rosnąca inflacja ograniczy przestrzeń do wzrostu realnego

Deutsche Bank Polska: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,8% w 2019 z 4,9% w 2018

. W opinii głównego ekonomisty, sytuacja budżetu będzie nadal bardzo dobra. Będzie ją wspierać poprawa ściągalności podatków, wzrost dochodów gospodarstw domowych oraz niski poziom bezrobocia. Pomimo oczekiwanej stabilizacji stopy bezrobocia w 2019 r. na poziomie 5,6%, wynagrodzenia nominalne powinny

Zatrudnienie ma szansę dalej rosnąć wraz z rosnącą presją płacową wg analityków

listopadzie wyniosła 4,6% r/r) co niewątpliwie korzystnie wpływa na dochody realne gospodarstw domowych i wspiera konsumpcję prywatną. Fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw zwiększył się nominalnie o 4,4% r/r, zaś w ujęciu realnym odnotowano wzrost o 5,2% r/r. Sytuacja na rynku pracy jest obecnie bardzo

W kogo uderzy prospołeczność PiS? Nie, nie w klasę średnią

Prawo i Sprawiedliwość zrobiło dla osób gorzej sytuowanych tyle, ile żaden rząd wcześniej. To stwierdzenie z pewnością zirytuje osoby przekonane, że PiS należy krytykować za wszelką cenę. Ale spokojnie: PiS zrobił najwięcej nominalnie, tj. jeśli po prostu zliczyć jego działania i zestawić je z

RPP o budżecie 2018: Założenia makroekonomiczne zbieżne z projekcją NBP

listopadowej Narodowego Banku Polskiego (NBP), uważa Rada Polityki Pieniężnej (RPP). " W uzasadnieniu do projektu Ustawy budżetowej na rok 2018 założono, że realne tempo wzrostu PKB w Polsce wyniesie 3,8% w przyszłym roku, przy średniorocznej inflacji cen towarów i usług

Przegląd prasy

sklepie Steam wynosi ok. 250 tys. graczy --MCI Capital wykupił obligacje serii O o wartości nominalnej 20 mln zł --Zamet przystąpił do testów na utratę wartości aktywów spółek produkcyjnych --MF: Dochody z podatków pośrednich

Wzrost zatrudnienia i płac sugerują poprawę dynamiki PKB w II kw. wg analityków

na wzrost realnych dochodów gospodarstw domowych w skali porównywalnej do boomu dochodów obserwowanego z l. 2006-2008. Biorąc pod uwagę powyższe podtrzymujemy nasze oczekiwania wyraźnego przyspieszenia dynamiki PKB już od II kw., po wyraźnym spowolnieniu w I kw." ? analitycy BOŚ Banku

Gdzie te dzieci? To pytanie dopiero będziemy sobie zadawać

planuje wyjazd do Niemiec (32 proc.) i Holandii (18 proc.). Rozważana jest również Norwegia. - Wobec rozpędzonej inflacji, rosnących do granic wytrzymałości kosztów obsługi kredytów hipotecznych i przy realnie - nie nominalnie, bo kwota przelewu pensji może się nie zmieniać, a czasem nawet rosnąć

Przegląd prasy

--MR przewiduje wypłatę odszkodowań z budżetu za niezapłacone faktury w zamian za część składek pobieranych przez ubezpieczycieli --Patkowski z MF: Po kwietniu załamanie w dochodach budżetowych na pewno będzie i jesteśmy tego świadomi --Patkowski z

Umiarkowany wzrost płac może utrzymać się w kolejnych miesiącach wg analityków

Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Majowe dane z rynku pracy okazały się nieco niższe od oczekiwań rynkowych w przypadku dynamiki wynagrodzeń i zatrudnienia. Fundusz płac wzrósł o ok. 9% r/r w ujęciu realnym i utrzymuje się w przedziale 9-10% od 6 miesięcy. Ekonomiści podtrzymują

Co się dzieje z inwestycjami? Posunięcia rządu dalej zniechęcają firmy

Wiemy, że w I półroczu ceny przetwórstwa przemysłowego były o 3 proc. wyższe niż rok wcześniej, a produkcji budowlano-montażowej o 0,3 proc. wyższe. Budynki, maszyny i pojazdy, kupowane w ramach nakładów inwestycyjnych były więc nieco droższe niż przed rokiem, a to znaczy, że wzrost realny

Przegląd prasy

okaziciela serii E1, o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł, podała spółka. --Agora podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane, zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności w kwocie ok. 13,6 mln zł od

Sprzedaż detaliczna powoli spada, nadal istotna dla wzrostu wg analityków

handlu detalicznym był bliski 1,6% r/r. Głównym źródłem spowolnienia była kategoria żywność i napoje bezalkoholowe, meble RTV i AGD oraz sprzedaż w sklepach niewyspecjalizowanych, gdzie roczny wzrost w ujęciu realnym wyniósł odpowiednio -0,6%, 4,4% oraz 4,2%, podczas gdy w czerwcu kategorie te notowały

NBP: Rynek mieszkaniowy w ubiegłym roku bez nadpodaży

. "W 2016 r. dynamika akcji kredytowej była dodatnia i stabilna. Niskie stopy procentowe złotowych kredytów mieszkaniowych oraz wzrost realnych dochodów gospodarstw domowych miały pozytywny wpływ na ich zdolność kredytową. Saldo należności od gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych w

Rząd przyjął uchwałę ws. planu finansowego państwa na lata 2017-2020

Informacyjne Rządu (CIR). Według CIR, program konwergencji (aktualizacja 2017) prezentuje priorytety polityki rządu, planowane działania oraz ich wpływ na dochody i wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych. Przedstawia on także wstępną kwotę wydatków na 2018 r. (określaną

Byle do wyborów. A później? Władza PiS się skończy, gdy skończą się pieniądze

inwestycjach? Tego jeszcze nie wiemy. W przyszłym roku resort finansów szacuje, że podatek VAT przyniesie 179,6 mld zł, czyli o 7,3 proc. więcej niż w 2018 r.  – Czy realny jest nominalny wzrost dochodów z VAT w 2019 o 7,3 proc.? Myślę, że optymistyczny, ale realny - mówi Mateusz Walewski, główny

Pogorszenie danych o produkcji i sprzedaży może być przejściowe wg analityków

, że w II kw. w II poł. 2016 r. dynamika konsumpcji prywatnej będzie rosnąć w tempie ponad 4,0% r/r. W tym okresie bowiem dynamika dochodów gospodarstw domowych w ujęciu zmian realnych zbliży się okresowo do poziomu notowanego w okresie boomu l. 2006 ? I poł. 2008" - analitycy BOŚ Banku

Zarabiać na małych mieszkaniach. Inwestycja w mikroapartament, czyli właściwie w co?

, to w kalkulacji tracimy swoje standardowe źródło dochodu związane z dotychczasową pracą – zauważa ekspert mFinanse. Jak kalkulować koszty – Część kosztowa powinna być przewidywalna. Na pewno jesteśmy w stanie określić, jakie są koszty nabycia lokalu, standardu deweloperskiego i

Dane o zatrudnieniu i płacach sugerują przyspieszenie dynamiki PKB wg analityków

średnio w 2015 r. (3,5% r/r) i w I kw. 2016 r. (3,7% r/r) i spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach będzie ono przyśpieszać wobec faktu, że polska gospodarka zbliża się do stanu pełnego zatrudnienia. Fundusz płac w sektorze firm urósł w maju o 7,0% r/r w ujęciu nominalnym i o 8,0% r/r w ujęciu realnym