dochód narodowy brutto unia europejska

Andrzej Kublik

Rząd kombinuje, jak ocalić Orlen przed podatkiem od wojennych zysków

Rząd kombinuje, jak ocalić Orlen przed podatkiem od wojennych zysków

Unia Europejska nie pozwala rządowi premiera Mateusza Morawieckiego zwolnić Orlenu z opłaty solidarnościowej od zysków ze sprzedaży paliw po cenach wywindowanych przez napaść Rosji na Ukrainę. Ale rząd PiS nie kwapi się do ściągnięcia tej daniny.

Polacy "nie potrafią" w podatki? Płacimy mniej, niż myślimy

Polacy "nie potrafią" w podatki? Płacimy mniej, niż myślimy

znajduje się nieco poniżej średniej z udziałem 41,2 proc. Spośród krajów zrzeszonych w OECD najmniejszą obecnością państwa w gospodarce cechuje się Meksyk (około 25 proc.), a największą Norwegia (niemal 60 proc.).  Polska plasuje się również poniżej średniej wśród krajów Unii Europejskiej. Według

Polska powinna przyjąć euro? "Płace nie dorównają nagle zachodnim i nie zyskamy nagle wiarygodności kredytowej"

Polska powinna przyjąć euro? "Płace nie dorównają nagle zachodnim i nie zyskamy nagle wiarygodności kredytowej"

dekadę później zaczęło dzielić: pojawiła się stygmatyzująca narracja o zamożnej i pracowitej Północy oraz biednym i leniwym Południu. Euro dźwiga konsekwencje grzechu pierworodnego. Twórcy unii walutowej w sposób sztuczny sprowadzili do wspólnego mianownika państwa, które rozwijają się w niejednakowym

Rekordowe zarobki Polaków za granicą. Średnia: 7,7 tys. zł brutto. Najlepiej płacą... wcale nie na Wyspach

Rekordowe zarobki Polaków za granicą. Średnia: 7,7 tys. zł brutto. Najlepiej płacą... wcale nie na Wyspach

narodowej do przeciętnych zarobków Polaków za granicą, okazuje się, że kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej - w 2004 roku - zarabialiśmy przeciętnie 47 proc. tego co osoby, które zdecydowały się na emigrację (odpowiednio 2290 zł i 4900 zł brutto). W 2010 roku proporcja polepszyła się: w kraju

KE proponuje budżet UE na 2019 r. zakładający wzrost zobowiązań o 3%

on mniej więcej 1% dochodu narodowego brutto UE i stanowi około 2 % wszystkich unijnych wydatków publicznych. Jego celem jest uzupełnienie budżetów krajowych i realizacja priorytetów uzgodnionych przez wszystkie państwa członkowskie UE. "W projekcie umowy o wystąpieniu

427 (a już nie 500) plus. Rosnące ceny zjadają nasze dochody i świadczenia

427 (a już nie 500) plus. Rosnące ceny zjadają nasze dochody i świadczenia

śmieciowej, która dostosowywała Polskę do standardów unijnych i wprowadzała obowiązek selektywnej segregacji odpadów. Efekt? W niektórych gminach stawki poszybowały w górę aż o 300 proc. Śmieciarze i bankowcy Rząd wykorzystał to do ataków na Unię Europejską oraz samorządy. Ale sam zanotował w tej

Co trzeci Polak do 34. roku życia mieszka z rodzicami. Powód? Prozaiczny

Co trzeci Polak do 34. roku życia mieszka z rodzicami. Powód? Prozaiczny

usamodzielnili, pracujących jest o zaledwie 3 punkty procentowe więcej. Różnica tkwi za to w zarobkach. W grupie kontrolnej średnie dochody są wyższe niż wśród gniazdowników, wśród których aż 60 proc. zarabiało w 2018 r. poniżej płacy minimalnej (wynosiła wówczas 2,1 tys. zł brutto, czyli 1568 zł na rękę

Prezydent podpisał ustawę budżetową na rok 2017

, dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe ? 13 564 757 tys. zł oraz wpłaty jednostek samorządu terytorialnego ? 2 123 349 tys. zł. Kwota dochodów ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi prognozowana jest na 1 796 479 tys. zł

Unia szkodzi - twierdzi Piketty. Czy przykład Polski pokazuje coś innego?

Unia szkodzi - twierdzi Piketty. Czy przykład Polski pokazuje coś innego?

korzyści jednych nie muszą oznaczać strat dla innych, przeciwnie – na ogół zyskują obie strony transakcji. Darvas przeanalizował statystyki pokazujące dynamikę gospodarek Europy Środkowej w porównaniu z gospodarką niemiecką. Od rozszerzenia  UE w 2004 r do roku 2017 dochód narodowy brutto (DNB

KE proponuje budżet UE w wysokości 1,11% DNB UE-27 na lata 2021-2027

Warszawa, 02.05.2018 (ISBnews) - Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący długoterminowego budżetu na lata 2021-2027, wynoszącego 1 135 mld euro w środkach na zobowiązania (kwota wyrażona w cenach z 2018 r.), co stanowi równowartość 1,11% dochodu narodowego brutto (DNB

Prezes Maspeksu Krzysztof Pawiński: "Stworzyliśmy pojęcie myślozbrodni, jak u Orwella! Ja sam na siebie mam donosić"

Prezes Maspeksu Krzysztof Pawiński: "Stworzyliśmy pojęcie myślozbrodni, jak u Orwella! Ja sam na siebie mam donosić"

ziemi. To będzie zawsze czyściec i próba dojścia do lepszych standardów. Dlatego musimy dobrze redystrybuować dochód narodowy, który cały czas rośnie. Jak dzielimy dobrobyt, który wytwarzamy? Dzielimy go najlepszym możliwym kanałem, jakim jest płaca za pracę. Ale są miejsca, gdzie tej pracy nie ma. I

Ustawa o działalności innowacyjnej zmniejszy dochody finans. publ. o 1 mld zł/r.

nadal jest on niższy niż wartość wskaźnika GERD dla Unii Europejskiej (wzrost z 1,76% do 1,95%), podkreślono także. (ISBnews)

Ekonomia według Morawieckiego: płace rosną, więc nie ma problemu z inflacją. Komu się to nie zgadza w portfelu?

Ekonomia według Morawieckiego: płace rosną, więc nie ma problemu z inflacją. Komu się to nie zgadza w portfelu?

, bo to oni wydają przecież całość dochodów na konsumpcję. Po drugie, nie każdy dostał podwyżkę w ostatnim roku i nie w każdym przypadku pokryła ona wzrost cen. Komu rosną pensje? Zgodnie z danymi GUS średnie wynagrodzenie w Polsce wyniosło 5802 zł brutto (4100 zł netto). Ale to tylko średnia &ndash

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2016 r.

tys. zł oraz wpłaty jednostek samorządu terytorialnego - 1 972 438 tys. zł. Kwota dochodów ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi prognozowana jest na 1 737 550 tys. zł" - czytamy także. Limit wydatków przewidziany w ustawie budżetowej na

Polacy i Meksykanie będą dostawać najniższe emerytury na świecie. Te kwoty nie wystarczą na życie [RAPORT OECD]

Polacy i Meksykanie będą dostawać najniższe emerytury na świecie. Te kwoty nie wystarczą na życie [RAPORT OECD]

Polsce stanowiły 31,5 proc. populacji (ich liczba wzrośnie aż o 5,1 mln w porównaniu z 2014 r.). Według Eurostatu pod względem mediany wieku znajdziemy się w piątce najstarszych krajów Unii Europejskiej. W Polsce niskie emerytury nie będą grozić jedynie grupom, które mają własny uprzywilejowany system

OECD: Kraje europejskie dają mniej pieniędzy dla biednych

może być wytłumaczeniem dla takiego postępowania. Przy tym tempie pomocy Unia Europejska nie spełni założeń przyjętych w 2000 r. w ramach programu ONZ Milenijne Cele Rozwoju. Zakładają one, że do 2015 r. kraje UE będą przeznaczać na pomoc 0,7 proc. dochodu narodowego brutto

Koniec tego raju, czeka nas nie tylko bezrobocie. Po epidemii nie będzie na szkoły, przychodnie, posiłki w szkołach

Koniec tego raju, czeka nas nie tylko bezrobocie. Po epidemii nie będzie na szkoły, przychodnie, posiłki w szkołach

ile spadną dochody gospodarstw domowych? – Powinny o tyle, o ile spadnie produkt krajowy brutto. Ale ten kryzys jest nietypowy, bo z jednej strony spadnie popyt, gdy ludzie bez pracy ograniczają wydatki, ale kryzys uderza też silnie w podaż, ponieważ zrywane są łańcuchy produkcji i dostaw

Polityka NBP pompuje inflację i osłabia banki. Gdzie wisi miecz Damoklesa?

Polityka NBP pompuje inflację i osłabia banki. Gdzie wisi miecz Damoklesa?

września 2020 roku łączny współczynnik kapitałowy sektora bankowego wynosił 20,42 i był wyższy niż minimalny poziom wymagany przez NBP. Na tle Unii Europejskiej polskie banki nie są liderami stabilności, ale są bliskie średniego poziomu. Problemem są jednak spadające zyski. Po trzech kwartałach 2020 roku

RPP o budżecie 2017: Założenia makroekonomiczne zbieżne z projekcją NBP

2017 r. wzrostu PKB i inflacji obarczony jest wieloma czynnikami ryzyka. "Uzasadnienie wskazuje, że niepewność dotyczy w szczególności sytuacji gospodarczej w otoczeniu polskiej gospodarki, zwłaszcza w Unii Europejskiej" - czytamy dalej. (ISBnews)

MFW: Tempo reform w Grecji jest za wolne

wyznaczonym terminie, to i tak bardzo trudne będzie odzyskanie zaufania zagranicznych rynków. W konsekwencji do końca 2013 r. stosunek długu do dochodu narodowego brutto (GDP) jest prognozowany na 150 proc. Wynika to po części z tego, że Europa, chcąc uniknąć zagrożenia ekspansji greckiego kryzysu

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 3,2% w 2016, przyspieszy do 3,5% w 2017 r.

oczekiwań odczyt PKB za I kw. br. oraz mający bardziej średniookresowe implikacje wzrost niepewności związany z opowiedzeniem się Wielkiej Brytanii za wyjściem z Unii Europejskiej. Niekorzystne dane o krajowej koniunkturze w I kw. obniżają ścieżkę wzrostu w krótkim horyzoncie bieżącej projekcji, natomiast

Unijny VAT, czyli jak Bruksela 40 miliardów szuka

to właśnie narodowe budżety są podstawą finansowania unijnej kasy. Aż 75 proc. całego budżetu UE to bezpośrednie wpłaty z budżetów, których wielkość oblicza się na podstawie Dochodu Narodowego Brutto (DNB). W czasach kryzysu, gdy rządy UE rozpaczliwe szukają oszczędności w finansach publicznych

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł

Polska musi bronić dużego budżetu Unii

zachodnioeuropejskiej tendencji do skąpstwa, z powodu której od wielu lat każdy kolejny budżet UE jest relatywnie mniejszy o poprzedniego. Jeszcze w 1993 r. faktyczne płatności z unijnego budżetu przekraczały 1,1 proc. dochodu narodowego brutto UE. W 2007 r. zbliżały się do 0,9 proc. DNB. A różnica dziesiątych części

Przedsiębiorca i składki na ZUS. Ile trzeba płacić i jaka będzie z tego emerytura?

mniej – mówi Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan. Wymienia jednak zagrożenia, które spowodowałaby zmiana w naliczaniu składki. – Musimy pamiętać, że mówimy tu o składkach ludzi najbardziej przedsiębiorczych. Oni nie boją się ryzyka. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy w Unii Europejskiej

Centrum A. Smitha: Dzień Wolności Podatkowej 2017 to 9 VI wobec 15 VI w ub.r.

największą dynamiką PKB w Unii Europejskiej oraz wykorzystanie ich do zmiany w Polsce. Z obecnym potencjałem polskiej przedsiębiorczości, technologii oraz kapitału możemy mieć dwucyfrową dynamikę. Jednak, aby tak się stało, potrzebne są zmiany m.in. systemu podatkowego i poziomu opodatkowania oraz

Koronawirus. Prof. Zbigniew Pastuszak: "1921+" dla firm! Netto! Natychmiast!

Europę Zachodnią i Unię Europejską. To dlatego na wszystkich Radach Europejskich w ostatnich tygodniach podkreślam bardzo jednoznacznie: UE musi zbudować bardzo odważny pakiet. Musimy wrócić do naszych poprzednich pomysłów, takich jak podatek cyfrowy, podatek od transakcji finansowych, podatek

Ile zarabiają i ile mają na koncie najważniejsze osoby w Sejmie? Sprawdź!

. Dochody z tytułu zatrudnienia 66 tys. 458,68 zł brutto uposażenia z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów   25 tys. 875,01 zł brutto diety poselskiej -opodatkowane 2 tys. 168,21 zł, nieopodatkowane 23 tys. 706,80 zł

Europosłowie i budżet UE - teatr czy zagrożenie?

zbito go poniżej symbolicznego poziomu 1 proc. dochodu narodowego brutto Unii, co Parlament Europejski uznałby za prowokację. Inne żądania trudno przełożyć na ludzki język, choć są naprawdę ważne. Europosłowie chcieliby większej swobody w przesuwaniu niewydanych pieniędzy

Rząd oprze budżet na 2013 r. na szybszym wzroście gospodarczym

2,7 proc., a przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej - 3765 zł. Realne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ma wzrosnąć o 2,8 proc., a stopa bezrobocia rejestrowanego ma wynieść 12,4 proc. To podstawowe liczby budżetu państwa na 2013 r. - To założenia ostrożne

Rostowski: Polska przeszła przez kryzys bez recesji

1 mld 700 mln zł wzrostu składki do Unii Europejskiej. Wynika to z faktu, że w sytuacji, w której inne kraje Unii doznały bardzo drastycznych spadków dochodu narodowego, to Polska ma jeszcze wzrost gospodarczy. Składka wynika z poziomu PKB. Jak nasze PKB rośnie w relacji do PKB innych krajów

Impas w negocjacjach nad unijnym budżetem

zwiększyć wydatki z 815 do 930 mld euro (1,14 proc. dochodu narodowego brutto UE). Na to nie chcą przystać kraje, które do wspólnej kasy dokładają więcej, niż otrzymują z niej dotacji (tzw. płatnicy netto), czyli Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Austria, Szwecja i Holandia. Domagają się też, by ograniczyć

Czesi mają nadwyżkę budżetową. Na ile ich gospodarka góruje nad polską?

. Od października 2013 roku obowiązuje dyrektywa transgraniczna, zgodnie z którą państwa Unii Europejskiej są zobowiązane do zwrotu ubezpieczonym chorym kosztów leczenia w innych krajach UE. Jak informuje NFZ, do funduszu wpłynęło 4227 wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej od Polaków

Beata Szydło ogłasza program Mieszkanie Plus

względem warunków mieszkaniowych Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. Co gorsza, bardzo niska jest w naszym kraju dostępność mieszkań. Są one po prostu zbyt drogie dla większości polskich rodzin. Nowy program adresowany ma więc być przede wszystkim do tych, którzy zarabiają za mało

Rząd przyjął ponad 100 nowych przepisów w "tarczy 3.0". Dotarliśmy do nich. Oto cały pakiet

% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł, – wydłużenie terminów na realizację niektórych obowiązków sprawozdawczych, przedłużenie terminów ważności niektórych dokumentów

Unia chce ograniczyć wydatki do minimum

unijnych rządów mówi o sumie mniejszej o 2,1 mld euro. To by oznaczało, że rządy UE chcą zredukować wydatki unijnego budżetu do poziomu 0,95 proc. dochodu narodowego brutto Unii. Najmniej od połowy lat 90. I wszystko wskazuje na to, że unijni ministrowie, którzy dziś spotykają

Tempo wzrostu PKB może oscylować w granicach 4,3-4,6% w 2018 r. wg analityków

był nieco szybszy od oczekiwań wzrost inwestycji, który mógł osiągnąć w 1Q 2018 wartość dwucyfrową. Na szybki wzrost nakładów na środki trwałe wskazują dane o produkcji budowlano-montażowej, wspieranej przez napływ środków z budżetu Unii Europejskiej. Eksport netto natomiast mógł nieco obniżać wzrost

Dane za IV kw. dają szansę na wzrost PKB w całym 2018 r. na 4-4,6% wg analityków

przez nakłady infrastrukturalne, współfinansowane przez środki z budżetu Unii Europejskiej. Niemiej skala wzrostu tej kategorii sugerować może, że odbiciu uległy również inwestycje przedsiębiorstw. Wysoki wkład do wzrostu gospodarczego miała także konsumpcja indywidualna, która wzrosła o 4,9% r/r, wobec

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

dla Polskich firm do zwiększenia swojej konkurencyjności nie tylko w kraju, ale także na terenie całej Unii Europejskiej, uważa Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Od 1 sierpnia udzielający

Deficyt, cięcia, weto PE? Co się może wydarzyć na i po szczycie

dolnym limitem dla Francji jest 960 mld euro , czyli 1 proc. unijnego dochodu narodowego brutto (DNB). 3. Żadnych cięć (nierealne) Trzecia, najbardziej różnorodna grupa, to przede wszystkim najwięksi beneficjenci budżetu (jeśli liczyć fundusze jako

Pierwszy dzień szczytu budżetowego UE zakończony. Stracimy 1,5 mld euro?

rzecznicy umiarkowanych cięć, by unijny budżet na lata 2014-20 sprowadzić do poziomu 1 proc. unijnego dochodu narodowego brutto (DNB). Jakie cięcia? Na razie niewielkie Kluczowi rzecznicy "jednego procentu" to Niemcy i Francuzi. Sęk w tym, że

Jak Viktor Orbán kupuje zaufanie Węgrów

. Podatki od dochodów osobistych zostały obniżone do 16 proc. Węgrzy płacą za to wysoki VAT - 27 proc., najwyższy w całej Unii Europejskiej. Jeden z najbardziej znanych na świecie węgierskich ekonomistów Andras Inotai, uważa, że to system antyrozwojowy. "Na niskim podatku od

Dane za cały 2016 wskazują na wzrost PKB za IV kw. w wys. 2,4-2,7% wg analityków

wzrostu gospodarczego w 2016 r. było przede wszystkim efektem spadku inwestycji, które obniżyły się o 5,5%. Wyhamowanie aktywności inwestycyjnej to konsekwencja opóźnień w wydatkowaniu środków z nowej pespektywy finansowej Unii Europejskiej oraz negatywnego wpływu podwyższonej niepewności na inwestycje

Jest budżet UE. Polska z wielką kasą - 441 mld zł. Kto stracił?

, czyli o 3 mld więcej, niż początkowo podszeptywał van Rompuy. To równowartość jednego procenta unijnego dochodu brutto, który jest granicą tabu także dla Parlamentu Europejskiego (musi zaaprobować budżet, by wszedł on w życie), więc Hollande zapewne może liczyć na aplauz europosłów

PKP pogrąża się w chaosie. Pasażerowie ofiarami politycznego rewanżu i prywaty

, producenta Pendolino. Kontrakt przewidywał zakup 20 składów oraz ich serwisowanie przez 17 lat. Wartość transakcji to blisko 2 mld zł. Kupujący szybką kolej PKP InterCity korzystał z dotacji Unii Europejskiej oraz z taniego kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Transakcja była mocno krytykowana przez

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBtech z sektora TMT

MSR17), podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews Billon : Otrzymał 2 mln euro z Unii Europejskiej na zapisywanie wrażliwych dokumentów na blockchain. Źródło: spółka Vmware : Nowym Country Managerem w Polsce został Arkadiusz Sikora. Wcześniej

Kraj kwitnących globalnych marek. Kiedy Polska będzie drugą Japonią?

. Tamtejsze firmy dostawały dzięki temu wiele lukratywnych zleceń. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Dochód narodowy brutto w Japonii zwiększył się w latach 1954-72 prawie pięciokrotnie. Inwestycje i eksport wzrosły czterokrotnie. W 1953 roku Japonia pod względem wartości PKB wyprzedziła Włochy

Emerytura przedsiębiorcy

Mordasewicz. Wymienia jednak zagrożenia, jakie spowodowałaby zmiana w naliczaniu składki. - Musimy pamiętać, że mówimy tu o składkach ludzi najbardziej przedsiębiorczych. Oni nie boją się ryzyka. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy w Unii Europejskiej, wykorzystają do prowadzenia

FOR-u przepis na pensje

większość ludzi tylko 2-3 tys. zł, dochodzi do pewnego rozwarstwienia dochodów, ale niekoniecznie jest ono nieuzasadnione. Prezesi czy menedżerowie spółek to często ponadprzeciętnie uzdolnieni ludzie, posiadają wysokie wykształcenie czy innowacyjny pomysł na biznes. Ich wysokie pensje też oczywiście mogłyby

Pogrążona w kryzysie Portugalia ostrzega: Strzeż się, Polsko!

Pierwsze zaczęło znikać Barreiro. Zaraz po rewolucji goździków (1974), kiedy tysiące ludzi traciło pracę w upadających fabrykach koncernu CUF. Znikało powoli, ale nieodwracalnie, bo kiedy inni całymi garściami brali z Unii Europejskiej, Barreiro tego nie potrafiło

Polskie mieszkania. Małe, nieliczne, niedostępne

stosowanego na Zachodzie (i zalecanego przez ONZ i Bank Światowy) wskaźnika P/E. Oblicza się go, dzieląc medianę cen mieszkań przeciętnej wielkości (po tyle samo jest tańszych i droższych) przez medianę rocznego dochodu brutto gospodarstwa domowego. W Polsce stosuje się ceny średnie, dlatego Reas sam

Najczęściej zadawane pytania

rejestracyjne VAT składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT, w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach VAT, na druku VAT-R lub VAT-R/UE , jeśli usługi będą świadczone poza Polską na terenie Unii Europejskiej

Startują negocjacje budżetu UE: Dostaniemy 68 mld euro czy więcej?

Jak wielkim zastrzykiem dla Polski są fundusze unijne, pokazują niedawne podliczenia Komisji Europejskiej za 2011 r. Otrzymaliśmy rekordową sumę ok. 10,97 mld euro, czyli 3,1 proc. naszego dochodu narodowego brutto (na czysto, po odliczeniu 3,58 mld euro polskiej składki na

Stypendia dla studenta, czyli o jakie pieniądze może się starać zdolny żak

stronach tych organizacji niebawem pojawią się szczegóły dotyczące składania wniosków. O stypendia warto też pytać w europejskiej informacji dla młodzieży, czyli sieci Eurodesk wspieranej przez Komisję Europejską i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Działa w niej ponad tysiąc

Oszustwo - nasz sport narodowy. Fiskus nabiera się na banalne sztuczki

Jesteśmy rekordzistami. Udział szarej strefy w polskim PKB sięga 25 proc. Średnia dla całej Unii Europejskiej to tylko 15 proc. - Gdyby ograniczyć szarą strefę w Polsce do poziomu średniej w UE, budżet miałby dodatkowe dochody podatkowe przekraczające 20 mld zł - uważa Mirosław