doświadczenie zawodowe

Katarzyna Bełdowska

Jakie są zasady składania i uzupełniania oświadczenia konsorcjum z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp?

Jakie są zasady składania i uzupełniania oświadczenia konsorcjum z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp?

Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jest składane wówczas, gdy zamawiający uzależnił możliwość ubiegania się o zamówienie od spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej oraz wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.

Zadowolony pracownik to skarb - Międzynarodowy krajobraz radości w pracy 2019

"Radość w pracy" ma znaczenie - i to niezależnie od tego, skąd pochodzimy, co robimy i jakie jest nasze doświadczenie zawodowe. Potwierdzają to już nie tylko opinie doświadczonych analityków rynku pracy, ale i najnowsze wyniki badania opinii, przeprowadzonego w 11 krajach Europy i w Chinach.

Outsourcing przyciąga talenty

Ciekawe projekty i zawodowe wyzwania, benefity, międzynarodowe środowisko pracy, pomoc przy przeprowadzce. Co centra usług dla biznesu proponują studentom i absolwentom, a co doświadczonym ekspertom?

Staż pracy na śmieciówce? Dla urzędów się nie liczy [LIST CZYTELNICZKI]

Staż pracy na śmieciówce? Dla urzędów się nie liczy [LIST CZYTELNICZKI]

zatrudnienia pracownika, zakładowy, czyli u danego pracodawcy, bądź też sektorowy - w administracji rządowej czy też szerzej w sektorze finansów publicznych. Natomiast doświadczenie zawodowe rozumiane jest znacznie szerzej. Może być ono zdobywane nie tylko w ramach zatrudnienia, ale także w ramach świadczenia

Zamawiający nie powinien żądać listy osób pracujących dla wykonawcy wraz z ich uprawnieniami

Zamawiający nie powinien żądać listy osób pracujących dla wykonawcy wraz z ich uprawnieniami

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zobacz: Najczęściej na potwierdzenie należytego wykonania robót budowlanych wykonawcy składają referencje

Nowelizacja Pzp - zmiany w zakresie udostępniania potencjału

Nowelizacja Pzp - zmiany w zakresie udostępniania potencjału

znowelizowanej ustawy Pzp. W przywołanym art. 22a ust. 4 znowelizowanej ustawy Pzp wskazano, że "W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują

Wykonawca nie wypełnił wykazu dotyczącego kryteriów oceny, ale potwierdził je w innych dokumentach - co robić?

Wykonawca nie wypełnił wykazu dotyczącego kryteriów oceny, ale potwierdził je w innych dokumentach - co robić?

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części zamówienia do

Jak sporządzić zobowiązanie do udostępnienia zasobów w zamówieniach publicznych?

Udostępnianie zasobów w zamówieniach publicznych W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te

Czy można powołać się na zasoby podmiotu trzeciego, aby uzyskać punkty w kryterium doświadczenie?

Czy można powołać się na zasoby podmiotu trzeciego, aby uzyskać punkty w kryterium doświadczenie?

być organizacja, kwalifikacje zawodowedoświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. Z przepisu wynika, że zamawiający może przyznawać dodatkowe punkty za osoby, których kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie mogą

Załączanie referencji w ofercie. Czy wystarczą jako dowód spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne?

W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym Zamawiający postawił warunek zdolności technicznej lub zawodowej w postaci posiadania określonego doświadczenia szczegółowo opisanego w dokumentacji postępowania. Jednocześnie w dokumentacji zamówienia wskazano, że zamawiający przed wyborem

Ikea wyciąga rękę do uchodźców. Pierwsza firma w Polsce, która ma dla nich płatne staże

Ikea wyciąga rękę do uchodźców. Pierwsza firma w Polsce, która ma dla nich płatne staże

trudności w znalezieniu stabilnego zatrudnienia. Wynika to często z braku doświadczenia zawodowego na lokalnym rynku pracy, słabej znajomości języka polskiego, nieznajomości procedur i ograniczonego dostępu do informacji. Nie pomagają również obawy pracodawców oraz uprzedzenia i stereotypy na temat

Procedura składania ofert przez spółkę cywilną w zamówieniach publicznych

Procedura składania ofert przez spółkę cywilną w zamówieniach publicznych

, gdy zamawiający uzależnił możliwość ubiegania się o zamówienie, od tego, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej oraz wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. Zgodnie z regulacjami Pzp

"Jak stworzyliśmy demona", czyli z dziejów grzechu na Wall Street

Bookstaber daje mistrzowski opis rozwoju inżynierii finansowej, która o mało nie doprowadziła światowych giełd do krachu, i pokazuje, w jak wielkim niebezpieczeństwie może znaleźć się realna gospodarka i kieszenie podatników, jeśli pozwoli się, aby utalentowani matematycy zawład

Obligatoryjne wydłużenie wymaganego doświadczenia z trzech do pięciu lat

Obligatoryjne wydłużenie wymaganego doświadczenia z trzech do pięciu lat

Wymienione rozporządzenie daje jednocześnie uprawnienie zamawiającemu badania doświadczenia w okresie dłuższym niż ostatnie 3 lata, o ile celem wydłużenia jest zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu. Dodatkowo Prawo zamówień publicznych w art. 112 ust. l (oraz art. 16 pkt 3

Doświadczenie osób jako kryterium oceny - czy można zastosować ograniczenie czasowe?

Doświadczenie osób jako kryterium oceny - czy można zastosować ograniczenie czasowe?

pod uwagę przy ocenie ofert. Jednymi z kryteriów oceny ofert, którymi może posłużyć się zamawiający, są kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia (art. 91 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp ).  Karol

Wypalenie zawodowe i jak sobie z nim radzić

Wypalenie zawodowe i jak sobie z nim radzić

Z tego poradnika dowiesz się: w jaki sposób objawia się wypalenie zawodowe jakie są jego najczęstsze przyczyny kto jest najbardziej narażony na wypalenie zawodowe w jaki sposób pracodawca może się przyczynić do wypalenia zawodowego co robić, gdy czujemy się wypaleni jak szef może zniwelować u

Poradnik. Praca dla emeryta - ile można dorobić?

Poradnik. Praca dla emeryta - ile można dorobić?

emerytalne nabywa się w różnym wieku. Zdecydowanie łatwiej przebranżowić się emerytowi w wieku 35 czy 40 lat, dla którego jest to tak naprawdę najlepszy czas zawodowy, niż osobie 65-letniej, z wieloletnimi doświadczeniami w określonej dziedzinie. - Oczywiście wiele funduszy czy dotacji jest dedykowanych

Wynagrodzenia nie nadążają za podwyżką minimalnej krajowej. "To niesprawiedliwe" - mówią pracownicy

Wynagrodzenia nie nadążają za podwyżką minimalnej krajowej. "To niesprawiedliwe" - mówią pracownicy

, obowiązki i doświadczenie wskazują na to, że ich zarobki powinny być wyższe od minimalnych, już wkrótce zarabiać będzie w okolicach minimalnej krajowej.  "Chcesz się realizować, musisz mieć dobrze zarabiającego partnera" Monika zdradza, że w jej grupie zawodowej krąży półżartobliwe

Oleszczuk-Zygmuntowska, 23-letnia kandydatka z listy KO: "Lewica nie wzięła mnie na listy. Moje priorytety to żłobki i prawa pracownicze"

Oleszczuk-Zygmuntowska, 23-letnia kandydatka z listy KO: "Lewica nie wzięła mnie na listy. Moje priorytety to żłobki i prawa pracownicze"

praktykach albo stażu? Mam doświadczenie pracy na stacji benzynowej, w gastronomii, handlu, pracowałam także na bezpłatnym stażu w fundacji. Jestem działaczką związkową, większość mojej pracy w związku zawodowym, gdy prowadzę szkolenia, pomagam założyć związek zawodowy innym pracownikom, wykonuję

"Mam 35 lat, jestem za stara na występy". Jak od nowa zarobić na emeryturę

"Mam 35 lat, jestem za stara na występy". Jak od nowa zarobić na emeryturę

Radosław wiedział, że już dłużej nie da rady. Mimo skończonych ledwie 42 lat zdrowie nie pozwalało mu dłużej tańczyć na wysokim poziomie. Zamknął więc za sobą drzwi Teatru Muzycznego w Poznaniu i postanowił zostać zawodowym kierowcą. Nauczył się jeździć autobusem, a nawet prowadzić cysternę

Dobre zarobki bez studiów. Są zawody gdzie dostaniesz dwa razy średnią pensję

Dobre zarobki bez studiów. Są zawody gdzie dostaniesz dwa razy średnią pensję

Dyrektorzy generalni, kierownicy ds. technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, wyspecjalizowani prawnicy i lekarze - to według dostępnych danych GUS-u najlepiej zarabiające grupy zawodowe.  Przedstawiciele tych profesji to najczęściej (a w przypadku lekarzy czy prawników

Podwładny wicepremiera Sasina zajmie się bezpieczeństwem energetycznym

Podwładny wicepremiera Sasina zajmie się bezpieczeństwem energetycznym

ani w branży energetycznej. Była prezesem spółki Quality and Development Institute zajmującej się szkoleniami i audytami, a także prezesem Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw.  Wiele doświadczeń pełnomocnika Ministerstwo Klimatu i Środowiska dosyć enigmatycznie przedstawiło zawodowe

Brak wykazu doświadczenia projektanta ocenianego w kryterium oceny oferty - czy wezwać do uzupełnienia?

Brak wykazu doświadczenia projektanta ocenianego w kryterium oceny oferty - czy wezwać do uzupełnienia?

doświadczenie zawodowe głównego projektanta posiadającego uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej. Zamawiający przyzna po 20 pkt za każdą usługę polegającą na wykonaniu (jako autor) przez osobę wskazaną jako główny projektant branży drogowej w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

Trendy na rynku pracy. Gigerzy, job sharing, cyfrowi nomadzi

dojrzali eksperci z dużym doświadczeniem zawodowym, szukający dla siebie ambitnych wyzwań. Do 2025 roku liczba gigerów w Polsce się podwoi, co piąty pracownik będzie należał do tej grupy – tak szacuje raport Ernst & Young i Giglike. W USA 36 proc. pracowników to gigerzy. Cyfrowi nomadzi, czyli

Jest praca w gastronomii. Najlepsi w tej branży zarabiają teraz krocie

, doświadczenia zawodowe zdobywali w jednym z najbardziej popularnych hoteli w miejscowości Limassol - Elias Beach Hotel. Uczniowie pracowali na stanowiskach zgodnie ze swoim kierunkiem kształcenia, m.in w restauracji, kuchni oraz hotelowej cukierni. Nauka dla dorosłych Zawód cukiernika, kucharza czy barmana mogą

Liczy się tylko rzeczywiste wsparcie w udostępnianiu zasobów

, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych[1]. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do

Andrzej Duda szuka pracy? Ktoś podszywa się pod prezydenta w serwisie dla "profesjonalistów"

Kazimierza Marcinkiewicza. Były premier z ramienia PiS (z lat 2005-06) w lipcu 2020 roku napisał na LinkedIn, że szuka pracy. "Jestem gotowy do pracy kiedykolwiek i gdziekolwiek jest to potrzebne" - podkreślał. Dodawał, że "jest 60-latkiem z dużym doświadczeniem zawodowym" i "ma

"Przegapisz podwyżki". "Mamy teraz ważny projekt". Nowelizacja tacierzyńskiego w praktyce

urlopu ojcowskiego. Gosia zauważa, że pomogło mu to lepiej zrozumieć, jak to jest szukać pracy, gdy jest się kobietą w wieku rozrodczym. Czytaj też: "Co zrobić, by niczego w życiu zawodowym nie żałować? Zaczynać karierę wcześnie i nie bać się zmian" - Mężczyźni nie rozumieją tej perspektywy

TSUE murem za frankowiczami. Dziś kolejny prokonsumencki wyrok Trybunału

, doświadczenie zawodowe czy kierunkowe wykształcenie. - Niezależnie od indywidualnej sytuacji każdego z kredytobiorców obowiązek informacyjny spoczywający na banku musi być tożsamy względem każdego konsumenta, zarówno w przedmiocie przekazywanych informacji, jak i obowiązku sformułowania treści umowy w sposób

MŚ: Norbert Lenkiewicz został powołany na głównego geologa

Środowiska. Norbert Lenkiewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył również aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych, podano

Jest praca, nie ma kandydatów. Mamy do czynienia z nietypowym zjawiskiem

pracować w określonym zawodzie. Jako przykład może posłużyć zatrudnianie w centrach usług dla biznesu osób bez doświadczenia zawodowego i znajomości określonych procesów, np. księgowych czy logistycznych, natomiast ze znajomością języka obcego. Czy ten trend ma szansę utrzymać się dłużej? – Tak długo

Rafał Milczarski odwołany z funkcji prezesa LOT-u i Polskiej Grupy Lotniczej

przewodnicząca rady Elżbieta Bugaj. Na stronie LOT Milczarski przedstawiany jest jako "menedżer z bogatym, międzynarodowym doświadczeniem w branży transportowej". Zobacz też: Nie przenoście nam urzędu do Łodzi. Tak minister Buda dopieszcza swój okręg Jak można przeczytać w umieszczonej na stronie LOT

Koniec absurdu. Zabraniano im pracy, teraz wreszcie będą mogli dorobić

z nich jest Agnieszka Szpila - pisarka i mama dwóch córek będących w spektrum autyzmu, której głośny tekst ,,Gdzie są te dzieci? W dupie!" dał początek zmianom.  - Ta ustawa daje wybór - mówi Szpila. - Ludzie będą mogli zostać na starym świadczeniu, nie pracując zawodowo tylko dalej

Kolejne roszady kadrowe w Gaz-Systemie. Piąty wiceprezes przeszedł z resortu klimatu

zeszłego roku na miejsce menedżerów, którzy zastąpili nominatów Piotra Naimskiego, byłego pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Paweł Pikus ma doświadczenia w branży paliwowej i gazowej, tyle że urzędnicze. Urzędnik od ropy naftowej i gazu Od 2012 r. Pikus pracował w

Dostrzec różnorodność. Program "Sprawny staż"

zaburzeniami słuchu, ograniczeniami ruchowymi. Ale kompetencje są ważniejsze od schorzenia. Uczestnicy „Sprawnego stażu", dostając się na praktyki do dużej organizacji, przeważnie szlifują doświadczenie zawodowe w biurze prawnym, zespole likwidacji szkód czy dziale HR i analiz finansowych. Zdalne

Czy wykonawca może zlecić całość zamówienia podwykonawcy?

Pytanie Zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te

Opowiedzmy naszą Europę. Zapraszamy do udziału w szkoleniu Parlamentu Europejskiego dla młodych dziennikarzy

ich kariery zawodowej w zrozumieniu roli Unii Europejskiej, a w szczególności Parlamentu Europejskiego, w kształtowaniu otaczającej nas rzeczywistości – przede wszystkim lokalnej, najbliższej nam wszystkim. W ramach szkolenia uczestniczki i uczestnicy: wezmą udział w warsztatach tworzenia

Kiedy szła na studia, usłyszała: "całe życie będziesz podcierać tyłki". Dziś jest pielęgniarką influencerką

pokazywać swoją zawodową codzienność. Teraz jej profil na TikToku obserwuje już ponad 320 tys. osób. Jej treści mają głównie charakter rozrywkowy – są dowcipną odpowiedzią na niektóre stereotypy czy humorystycznym odsłonięciem szpitalnych kulis. – Zmieniłam profil po dodaniu filmiku

USA ściągają do siebie miejsca pracy z Azji, ale nie radzą sobie z azjatycką kulturą pracy

planuje sprowadzenie z Tajwanu ponad 500 pracowników, którzy zajmą się instalacją maszyn i szkoleniem Amerykanów.  Rzeczywistość wygląda jednak tak, że TSMC nie tyle brakuje wyszkolonych pracowników, co tanich i wyszkolonych pracowników . Związki zawodowe Arizony informowały już na samym początku

Zasady weryfikacji spełniania warunków umowy w kontekście przetargów na odbiór odpadów komunalnych

zamawiający może określić warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Zgodnie z art. 124 ust. 1

Poczta Polska zatrudni łącznie 360 osób z niepełnosprawnością w 2020 r.

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Poczta Polska rekrutuje do pracy kolejne osoby z niepełnosprawnością w ramach aktywizacji zawodowej. W 2020 roku w ramach programu pn. "Praca - Integracja" spółka zatrudniła już 58 osób, zaś do końca roku liczba ta wzrośnie do 360 osób

Pożegnanie Piotra Winnickiego

nim pogadać zarówno po kumpelsku, jak i zawodowo w ten sposób, że nie było widać różnicy - wspomina Cię Hubert.  - Wraz z Twoim odejściem, Piotrek, zniknie część Wyborcza.biz. Ten niezwykły, unikalny pierwiastek ludzki, który jest sumą wiedzy, inteligencji, doświadczenia i empatii. Pierwiastek

Firmy nie chcą zatrudniać starszych osób. Młodszych pracowników wybierają cztery razy częściej - ageizm najgorszy w Warszawie

przypadku stanowisk wymagających doświadczenia – tu dyskryminacja była zdecydowanie gorsza w Warszawie. Osoby młodsze były zapraszane na rozmowę cztery razy częściej niż ich starsi kontrkandydaci. Wygląda na to, że starszym pracownikom z doświadczeniem zawodowym pracę jest znaleźć trudniej w Warszawie

Daniel Obajtek zadbał o swoją księgową. Przesiadka z Lotosu do Energi

akcji ma Orlen, powołała ją właśnie do zarządu Energi na stanowisko prezesa. Energetyczną spółką Orlenu zacznie kierować od 1 września.  Kariera bajkowa jak Obajtka "Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w obszarach zarządzania, finansów, księgowości i rachunkowości" - tak

Jak napisać CV, by zrobić wrażenie na pracodawcy i zdobyć wymarzoną pracę

wziął do ręki i zadzwonił w celu umówienia rozmowy rekrutacyjnej. 2. Czego lepiej nie pisać w CV Zdecydowanie najważniejszą częścią CV jest doświadczenie zawodowe, zapisane chronologicznie od najbardziej aktualnego. Warto poświęcić dłuższą chwilę na wypunktowanie najważniejszych zadań pełnionych na

One rzuciły wszystko i postawiły na karierę w branży IT. Warto było?

kwalifikacji - Dare IT Challenges. Program Dare IT skierowany jest do wszystkich kobiet - bez względu na wiek, wykształcenie czy dotychczasowe doświadczenie zawodowe. Właśnie zakończył się nabór do 5. edycji programu, ale już można się wpisać na listę zainteresowanych udziałem w kolejnej. 

"Leniwe" dziewczyny idą do pracy. Chcą pracować 8 godzin, a potem robić to, na co naprawdę mają ochotę

;  Jak komentuje działaczki partii Razem Martyna Jałoszyńska: - Oczywiście, że jest mnóstwo osób, które chcą się rozwijać w pracy, robić coś, co sprawia im satysfakcję, czy inwestować w swój rozwój zawodowy. Ale jest i inne podejście. I nic dziwnego, trudno oczekiwać od kogoś

Jak się zabrać za e-learning? I jak uczyć się efektywnie i skutecznie

dynamiczny, a sytuacja na świecie tak zmienna, że jeżeli stale nie uczymy się czegoś nowego, to sami obniżamy swoje szanse na rozwój zawodowy. Ostatnie lata pokazały, że z jednej strony prawie wszyscy możemy funkcjonować w hybrydowym środowisku zawodowym, ale mało kto jest do tego odpowiednio przygotowany

Kancelarie prawne tylko dla adwokatów i radców prawnych? Taki pomysł ma Naczelna Rada Adwokacka

adwokat i radca prawny nabywają niezbędne doświadczenie, aby świadczyć pomoc prawną - najpierw na aplikacji, a później w toku praktyki zawodowej. Dzięki temu każdy obywatel korzystający z pomocy profesjonalnego prawnika może czuć się bezpiecznie, co jest istotne zwłaszcza w obecnych czasach - wyjaśnia

Jak górnik i farmaceutka zostali programistami? Wszyscy chcą pracować w branży IT

kilkumiesięczne szkolenia, weekendowe kursy. Sprzedają marzenia, oferując zmianę zawodu, który odmieni nasze życie, zapewni dostatnie finanse, pozwoli na zawodowy awans. Chętnych jest wielu, ale jak przekonują programiści, udaje się mniej więcej co dziesiątej osobie. Ci jednak twierdzą, że warto iść pod prąd, a

Marcin Kapkowski został powołany na wiceprezesa Gaz-Systemu

wykształcenia jest inżynierem automatykiem. Przez wiele lat pełnił funkcje w zarządach spółek prawa handlowego, jako członek zarządu, a także prezes stojący na czele dużej grupy kapitałowej. Międzynarodowe doświadczenie zdobywał przez lata pracy w szwedzkiej korporacji. W blisko już dwudziestoletniej karierze

Skończysz studia w Warszawie, zarobisz najwięcej. Najsłabsze miasto traci do stolicy ponad 1000 zł

rynku pracy. Inaczej ich zarobki byłyby jeszcze niższe - stwierdził Marian Owerko, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu, a jednocześnie twórca i szef Programu Kariera. Zachęca jednocześnie, aby już na studiach brać udział w stażach i w ten sposób zbierać doświadczenia zawodowe.  Licencjat czy

ARP i KRePUZ mają poruzmienie ws. kształcenia kadr na potrzeby grupy ARP

przemysłu'. Celem tej inicjatywy jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do wykwalifikowanej kadry. Przy okazji korzystają też uczniowie, zdobywając niezbędne doświadczenie. Dotychczas współpracowaliśmy z technikami i szkołami zawodowymi, teraz otwieramy się na uczelnie wyższe, bo zapotrzebowanie na młodych

Nadchodzi koniec zakazów rozmów o wynagrodzeniach. "Nagle znalazło się dla mnie 4 tys. zł podwyżki"

tym doświadczeniu Magda z utęsknieniem czeka na wejście w życie dyrektywy o jawności wynagrodzeń, którą pod koniec marca przegłosował Parlament Europejski.  Czytaj też: Parlament Europejski postanowił: koniec z tajemnicą wynagrodzeń, w ogłoszeniach o pracę mają też być widełki płacowe 

Dariusz Świerczyński powołany na wiceprezesa Tarczyński 

. Początkowe doświadczenie zdobywał w obszarze zarządzania jakością w LG.Philips LCD (lata 2006-2008), następnie swój rozwój zawodowy związał z przemysłem spożywczym w obszarze zarządzania produkcją, pracując w latach 2008-2016 w Lorenz Bahlsen Snack-World. W latach 2016-2017 pracował w PCC Consumer Products

To jak tutorial w tworzeniu jednorożca na żywo. Rusza SGH MBA for Startups

najmniej studia licencjackie oraz posiadać minimum trzy lata doświadczenia zawodowego. Wsparcie finansowe dla studentów Pięć osób, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji i dodatkowo przedstawią najciekawsze i najbardziej innowacyjne biznesplany, otrzyma dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł, czyli ponad

Artur Cieślik został powołany na wiceprezesa zarządu Grupy Lotos

prawnik i menadżer posiadający ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach rynku kapitałowego, spółkach publicznych oraz międzynarodowej kancelarii prawnej. Karierę zawodową rozpoczynał w dziale prawnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 1997 roku. Wykładowca na Wydziale Prawa i

Optymalizacja floty odpadów. Czy obowiązek monitoringu GPS był sprawdzany podczas przetargu czy realizacji umowy?

szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Stosownie art. 116 ust. 1 zd. 1 ustawy Pzp w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może określić warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub

Marcin Dyl złożył rezygnację z prezesa zarządu IZFiA

. "Zdecydowałem się podjąć ten krok po wielu miesiącach namysłu. Decyzję podjąłem po konsultacjach z Radą Izby. Moim zamiarem jest pozostanie w ścisłym związku zawodowym ze środowiskiem rynku kapitałowego, a przede wszystkim z sektorem funduszy inwestycyjnych, któremu nadal będę służył swoim

Jak dobrze napisać CV? Wbrew pozorom, nie jest to takie łatwe

odbierając telefon od rekrutera mieć wiedzę, w sprawie którego stanowiska oddzwania. Według ekspertów od rekrutacji CV powinno być dostosowane do stanowiska, na które aplikujemy. Jeśli wysyłamy CV na kilka ofert pracy na stanowiska sprzedażowe i pracodawcy wymagają na nich podobnego doświadczenia zawodowego

25 mln dni na zwolnieniach lekarskich z powodu problemów psychicznych. Polscy pracownicy nie radzą sobie ze stresem

. Ponadto ok. 7 proc. Polaków w toku trwania ich życia doświadczyło zaburzeń związanych z używaniem alkoholu. Wśród ogółu cierpiących na zaburzenia alkoholowe znakomitą większość stanowią pracujący mężczyźni. Powód? Prozaiczny. - Jest ich więcej niż bezrobotnych - mówi dr Jacek Moskalewicz, socjolog z

"Jeśli zarabiamy po równo, to mój facet jest za mało ambitny". Programistyczna miłość z cyferkami w tle

bycia piękną" O tym, że zapewnić ma nie tylko przyszłość, ale też teraźniejszość, mówi Maria Prokhorenko, pochodząca ze Lwowa copywriterka dla branży IT, firm rekrutacyjnych i projektów dotyczących edukacji technologicznej. Z racji zawodowych doświadczeń ostatnie jej związki były z programistami

Bezrobocie nie istnieje? "Szukam pracy, ale idzie mi bardzo ciężko; firmy chcą stażystów"

- Szukam pracy w marketingu, ale idzie mi to bardzo ciężko, bo wiele firm poszukuje jedynie stażystów, a przy tym wymaga minimum rocznego doświadczenia. To trochę wygórowane oczekiwania, w końcu stażysta ma się uczyć. Nie wiem, kto dostaje te prace, bo mimo że mam dwa lata doświadczenia w

Cztery osoby na wózkach i pies w urzędzie w Gdyni. Już nie mówią: "Jak sobie poradzicie?"

zweryfikuje brak samodzielności. Widziałam np. matkę, która przychodzi z 30-letnim synem, praktycznie intelektualnie sprawnym, w sprawie pracy i mówi za niego. Tak być nie powinno.  Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, a miałam wypadek jako 8-latka, ile zawdzięczam mądrej miłości rodziców, którzy po

Łowcy głów z Zachodu polują na polskich programistów. Zarobki? Bajeczne

specjalistów IT z długim doświadczeniem zawodowym. - W Polsce jest bardzo dużo osób na początku swojej kariery zawodowej w IT, natomiast osób z co najmniej 10-letnim doświadczeniem jest znacznie mniej. I zarabiają godziwe pieniądze, naprawdę na poziomie światowym - dodaje Konrad Weiske, założyciel Spyrosoft

Eksperci nazywają ją "niewidoczną". Przemoc ekonomiczna wchodzi do ustawy o przemocy domowej

około 4,3 proc. społeczeństwa (4,4 proc. kobiet i 4,2 proc. mężczyzn). Zdaniem ofiar, których doświadczenia również badało ministerstwo, sprawcą przemocy w rodzinie najczęściej jest mężczyzna-partner (36,5 proc. wskazań). Kobiety-partnerki odpowiadają za 7,1 proc. przypadków przemocy ekonomicznej

Rada nadzorcza NFOŚiGW ogłosiła nabór na prezesa

z zakresu spraw należących do właściwości NFOŚiGW, a także doświadczenie zawodowe i wiedza niezbędna do wykonywania zadań na stanowisku prezesa zarządu NFOŚiGW. NFOŚiGW, który powstał w 1989 r., jest głównym ogniwem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i

Rynek pracownika? Wszyscy o nim mówią, a mało kto go widział

, którzy po prostu wstydzą się rozmawiać o pieniądzach. Mają poczucie wdzięczności, że ktoś im w ogóle daje pracę. Boją się odezwać. Dla mnie to trochę taka nieporadność życiowa – mówi prosząca o anonimowość przewodnicząca jednego ze związków zawodowych działających na Podkarpaciu. Takie wycofanie

200 mln zł i pusta siedziba w centrum Warszawy. Tak działa Rolno-Spożywcza Spółka Inwestycyjna

Głównej Handlowej na kierunku marketing sportu. Doświadczenie zawodowe? To zdobywał w roli wiceprzewodniczącego Wydziału Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej oraz przewodniczącego komisji odwoławczej do spraw licencji organizacji.  Pytania bez odpowiedzi

Kaufland podniesie płace od 1 marca, przeznaczy na ten cel ok. 50 mln zł

zakresie, lecz także jest to miejsce, z którym wielu pracowników na długo wiąże swoją karierę zawodową. Ponad 67% wszystkich pracowników posiada już ponadtrzyletnie doświadczenie zawodowe w sieci" - podsumowano w materiale. Kaufland to międzynarodowa sieć sklepów oferująca

Przestrzeganie praw pracowniczych na najgorszym poziomie od lat

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC) każdego roku, m.in. w oparciu o przesyłane przez organizacje członkowskie informacje, tworzy światowy indeks przestrzegania praw pracowniczych. Ocenia poszczególne kraje w skali od 1 do 5, gdzie najlepszą oceną jest 1 (tylko sporadycznie

M. Michałek powołany na prezesa, a K. Kwiecień na wiceprezesa Kogeneracji

, podano. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kreowania, kierowania i zarządzania podległym mu obszarem w przemyśle i energetyce zarówno w międzynarodowych koncernach jak i spółkach z udziałem Skarbu Państwa. W trakcie kariery zawodowej ponad 2 lata pracował

Tu kształcą fachowców: kucharzy, elektryków, fryzjerów. 11 mln zł odmieni Centrum w Bydgoszczy

Dziś (21 maja) podczas konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę przetargową na rozbudowę i modernizację Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Projekt jest częścią dwóch dużych inwestycji realizowanych w Bydgoszczy i Toruniu. Jego całkowita wartość

Uwaga! Wypalenie zawodowe. Z rozstrojem żołądka chodzisz do pracy? Zmień coś

mentorem, tj. bardziej doświadczoną osobą, która udzieli wsparcia i podzieli się wiedzą, warsztaty, np. z komunikacji, ale także szkolenia zawodowe wzmacniające umiejętności pracownika. Dobrze też działa dłuższy urlop. Teraz jest bardzo dobry czas na zmianę pracy. Mimo oznak spowolnienia firmy nadal

Zwolniony listem poleconym? "To przecież o mnie"

od 1968 r. nie doświadczyła zwolnień w takiej skali, jak to miało miejsce na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w latach 2020-22. W sądzie pracy jest około 40 spraw, przynajmniej 35 z nich wciąż czeka na rozpoznanie. Dotyczy to także sprawy profesorki iberystyki zwolnionej dyscyplinarnie dwa lata

Postępowanie krajowe na usługę cateringową

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Ponadto w odniesieniu do usług i warunków

MK: Maciej Chorowski został powołany na prezesa NFOŚiGW

Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych, a od 2014 r. kierownika Katedry Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej. Paweł Mirowski doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Energetyce Szczecińskiej oraz Zakładach Chemicznych Police. Pełnił również funkcję dyrektora

Podpiszesz umowę, pokażemy ci nieruchomość. Ministerstwo Rozwoju chce zmian w pracy pośredników

prezentacji nieruchomości od wcześniejszego podpisania przez zainteresowanego klienta umowy z pośrednikiem. Doświadczyła tego Anna. – Pośrednik kazał mi podpisać umowę w ciemno, bo inaczej nie obejrzę mieszkania. Nie zgodziłam się. Powiedziałam, że nic nie podpiszę, dopóki nie przeczytam warunków &ndash

Poczta Polska przejęła Wojskowe Zakłady Kartograficzne. Związkowiec: to trup podrzucony przez polityków PiS

SA. Prawdopodobnie do wykorzystania przez Fundację "Pocztowy Dar", która bardzo mocno przecież zaangażowała się w kampanię referendalną (razem z wyborami) - komentuje z rozbrajającą szczerością Piotr Moniuszko, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty. -  Poczta

"The New York Times": Masowe zwolnienia w IT to szok dla generacji Z. Ale na starszych nie robią takiego wrażenia

, co roku zadawał sobie pytanie: Co zrobię, jeśli zostanę zwolniony?  Czytaj także: Zaskoczeni przez Google'a. Przyszli do pracy, a gdy karty wejściowe nie zadziałały, okazało się, że są zwolnieni Dwa pokolenia, dwa światy Kontrast między reakcją Chang i Pulliama na zawodowe rozczarowanie

Jaromir Frankowicz powołany na kolejną kadencję członka zarządu Idea Banku

Wydziale Zarządzania i Informatyki (1999 r.) oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku "Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem na Jednolitym Rynku Europejskim." (2002 r.) Ma szerokie doświadczenie zawodowe w obszarze IT zdobyte w instytucjach bankowych. W

Nadciąga fala strajków. Walczą nie tylko pielęgniarki, punktów zapalnych jest więcej

, pielęgniarzy i położnych, pomimo licznych sygnałów od członków naszej organizacji związkowej dotyczących rażącego pogorszenia warunków pracy i płacy, trwającego od wielu miesięcy stresu, przemęczenia i wypalenia zawodowego – zauważała w komunikacie Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku

Chcesz zdobyć stypendium Kulczyka? Kończy się czas na zgłoszenia

osoby, które mają wyższe wykształcenie, sprawnie posługują się językiem polskim oraz angielskim i mają co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego. Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać dwa zadania: udzielić poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania i polecenia zawarte w zadaniu konkursowym

Skarbówka przyznaje, że nie jest w stanie realizować "Polskiego ładu". "Grozi nam zapaść"

; pisze do premiera Międzyzakładowy Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa w Krajowej Administracji Skarbowej. "Splunięcie nam w twarz" Związkowcy narzekają, że pomimo nowych zadań premier nie przewidział dla nich podwyżek. "Podniesienie funduszu płac w Krajowej Administracji Skarbowej o

R. Wanat-Szelenbaum i G. Barański powołani na wiceprezesów Pekao TFI

nadzorował pion operacyjny, podała spółka. "Renata Wanat-Szelenbaum posiada ponad 17-letnie doświadczenie w sektorze finansowym. Od lat związana z bankowością oraz rynkiem kapitałowym. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje zarządzanie ofertą produktową, zarządzanie sprzedażą

Zarzuty dotyczące warunków udziału w przetargu muszą być poparte dowodami

określenie warunku udziału w postępowaniu – dotyczącego zdolności technicznych lub zawodowych w zakresie doświadczenia wykonawcy – w sposób nieproporcjonalny, nadmierny w stosunku do przedmiotu zamówienia, ograniczający konkurencyjność, a także naruszający zasadę równego traktowania wykonawców

ADP: 80% polskich pracowników myśli o karierze w aktualnym miejscu pracy

-44, którzy mają już dłuższy staż pracy i większe doświadczenie. 89% z nich odpowiedziało, że posiada kwalifikacje, które przyczynią się do sukcesu zawodowego, podano. "Pracownik, który dobrze czuje się w miejscu pracy - jest doceniany przez pracodawcę, awansuje oraz

Praca zdalna coraz droższa. Przepisów nie ma, ministerstwo radzi, co zrobić z rachunkami

; Brak w nim mowy o wodzie, czynszu oraz wywozie śmieci. Należy podkreślić, że w indywidualnym porozumieniu z pracownikiem lub ze związkiem zawodowym katalog ten oczywiście może ulec poszerzeniu. Czy jednak projekt w obecnym kształcie będzie w przyszłości obowiązujący? Znając z doświadczenia jakość

Radosław Krawczyk został powołany na prezesa OT Logistics

Krawczyk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, ukończył studia MBA (Executive Master of Business Administration)i ma kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw a w szczególności: płynnością finansową, ryzykiem

Jacek Ozdoba został powołany na wiceministra klimatu

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach adwokackich" - czytamy w komunikacie. W latach 2014-2018 był radnym Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, a od 2018 r. radym miejskim. "Od

Ma 76 lat i jest dostawcą pizzy. "W klubie seniora pracuję tylko ja"

aktywnych zawodowo jest 80 proc. Polaków. To dość dużo w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Ale w wieku poprodukcyjnym, czyli dla kobiet powyżej 60. roku życia, a dla mężczyzn powyżej 65. roku życia, wskaźnik aktywności zawodowej wynosi już tylko 9,2 proc. – To osoby, które mają pracę lub

Piotr Gaweł został powołany do zarządu Polkomtela

Warszawa, 15.01.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Polkomtela powołała Piotra Gawła na stanowisko członka zarządu, podała spółka. "Pan Piotr Gaweł jest menedżerem posiadającym bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w jednych z najbardziej

PiS jak "dobry i zły glina". Łagodzi przepisy drogowe, które wcześniej sam zaostrzył

na drogach, mogą realnie wpłynąć na postawę kursantów. Uważam, że wiedza i doświadczenia praktyków realnie przekładają się na jakość prowadzonych zajęć. Z tego powodu do poprowadzenia wykładów zapraszamy aktywnych zawodowo funkcjonariuszy Policji z Wydziału Ruchu Drogowego oraz psychologów transportu

Marcin Szuba nowym dyrektorem inwestycyjnym Esaliens TFI

wykwalifikowaną kadrę i pracowników z dorobkiem wzbogacającym zespół Esaliens TFI w unikalne doświadczenie oraz kompetencje. Zarówno wykształcenie, jak i dotychczasowa praktyka zawodowa Marcina są ściśle związane z branżą medyczną. Zapraszając go do współpracy, chcemy, by realizował i rozwijał swoje kompetencje

"Boimy się, że będziemy następni". Pracownicy branży IT mówią o fali zwolnień

doświadczeni i posiadający specjalistyczne umiejętności mogą rozdawać karty. Pracownicy, których zajęcia są ogólne i mało konkretne, mogą się bać.  Jak zauważa Olga Legosz, współzałożycielka fundacji Sukces Pisany Szminką i liderka projektu Fun.Tech.Future, dziś wybór drogi zawodowej, także w IT, to

Jak się przebranżowić? Gdzie szukać pracy?

. Według urzędników osoba bezrobotna w trakcie stażu nabywa umiejętności praktyczne przez wykonywanie zadań w danej firmie bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Korzystanie ze stażu pozwala zatem zdobyć doświadczenie zawodowe, stwarzając tym samym większą szansę na zdobycie zatrudnienia. Urząd pracy

Biznes, w którym masz wsparcie

się przedsiębiorczą postawę. Przy tym każdy z nich ma różne doświadczenie życiowe i zawodowe czy pochodzenie. Z siecią z sukcesem rozwijają się osoby o polskich, ale i zagranicznych korzeniach – aktualnie franczyzobiorcy-obcokrajowcy reprezentują 14 różnych narodowości. Dla wszystkich tworzymy

Kiedy w ramach uzupełnienia wykazu osób dopuszczalna jest wymiana wskazanego pierwotnie kierownika budowy?

kierowników powinien posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień na stanowisku kierownika robót w wymienionych ?specjalnościach. Na potwierdzenie spełniania warunku zamawiający wymagał złożenia przez wykonawców wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia , w

Jan Sarnowski został powołany na wiceministra finansów

prawa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach doradztwa prawnego i podatkowego w Berlinie i Warszawie. W latach 2016-2018 doradca ministra rozwoju i finansów, odpowiedzialny za koordynację procesu uszczelnienia polskiego systemu podatkowego. Współtwórca i zastępca dyrektora programu

Kiedy wykonawca może powołać się na zasoby podmiotu trzeciego dla wykazania spełniania warunków udziału?

osób, powołując się na ich doświadczenie w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ze względu na braki w przedstawionym wykazie (nie wypełniono pola, na jakiej podstawie wykonawca dysponuje danymi osobami) wezwano wykonawcę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia danych w tym zakresie. Wykonawca