dividend yield

mDom Maklerski rozpoczął rekomendowanie PCM od 'kupuj' i wyceny 65 zł

poprzez wzrost organiczny oraz akwizycje. Na wskaźniku 2015P P/E 12,1x oraz 2016P P/E 11,8x Grupa Masterlease notowana jest z odpowiednio 17% oraz 10% dyskontem do grupy porównawczej. Uważamy, iż dyskonto do spółek porównywalnych nie jest zasadne ze względu na ponadprzeciętną dywidendę (wskaźnik dividend

Spółki dywidendowe: rozczarowanie i niepewność

Źródło: Stooq Również na rynkach Zachodu przewaga indeksów i funduszy opartych na spółkach dywidendowych nad szerokim rynkiem nie jest tak pokaźna, jakby się wydawało. Na przykład fundusz Vanguard High Dividend Yield ETF odwzorowuje praktycznie zachowanie indeksu Dow Jones. Gdy

Prezes PZU: Pekao może być pierwszym bankiem inwestycyjnym w Polsce

kwestii strategii. To jest bardzo dobrze zarządzany bank, nie przewidujemy zmian w strategii, chcemy, żeby wypłacał maksymalne dywidendy, liczone jako dividend yield. Nie będzie żadnej rewolucji, także jeśli chodzi o sprawy kadrowe. Nie będziemy potężnie zmieniali czegoś, co działa bardzo dobrze"

PZU przedstawi założenia polityki dywidendowej w ciągu kilku tygodni

dividend yield w długim okresie" - powiedział prezes, zapytany, czy dywidenda w nowej strategii będzie mieściła się w widełkach 50-100% rocznego zysku, przyjętych w poprzedniej strategii. Krupiński powiedział, że stopień wypłaty dywidendy, który został w tym roku

Franklin Templeton wprowadza dywidendowe klasy tytułów uczestnictwa do oferty

Emerging Markets Bond Fund N(Qdis) PLN-H1, N(Mdis) USD: tytuły uczestnictwa denominowane w złotych polskich lub dolarach amerykańskich, dywidenda wypłacana raz na kwartał. - Franklin Euro High Yield Fund, A(Mdis)EUR: tytuły uczestnictwa denominowane w euro, dywidenda wypłacana

Spółki dywidendowe - sposób na marne lokaty i na wyższą emeryturę

Spółki dywidendowe - sposób na marne lokaty i na wyższą emeryturę

, że dziś duże spółki skromniej dzielą się zyskiem niż jeszcze kilka lat temu. – W 2013 r. wskaźnik dividend yield dla indeksu WIG20 wynosił 5,5 proc., w 2017 roku spadł do 2,5 proc. i szacujemy, że w tym roku będzie podobnie – dodaje Chyłek. Taka stopa dywidend już nie robi dużego wrażenia