dane z bael

Adriana Rozwadowska

Bezrobocie w Polsce: zaledwie 4,8 proc. Mniej niż średnia unijna. Bezrobotni liczeni w tysiącach

Bezrobocie w Polsce: zaledwie 4,8 proc. Mniej niż średnia unijna. Bezrobotni liczeni w tysiącach

Zgodnie z opublikowanymi w poniedziałek danymi Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w czerwcu zaledwie 4,8 proc. Europejska średnia to 9,1 proc. W tym samym dniu GUS opublikował wyniki BAEL za pierwszy kwartał tego roku i gorsze informacje: mimo malejącego bezrobocia liczba osób biernych zawodowo nie spada. A to kluczowe dla dalszego rozwoju gospodarki.

42 proc. Polaków nie pracuje i nie szuka pracy. To spory spadek

5,5 proc. wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu br. według danych GUS. Według innych - za czwarty kwartał 2021 r. - osób bez pracy jest jednak zaledwie 2,9 proc. Skąd ta różnica?

Pobierający 500+ i rodzice, którzy go nie dostają. Ilu z nich pracuje?

W sumie 7,7 mln rodziców pobiera świadczenie 500+. Spośród nich 13 proc. nie pracuje ani nie szuka pracy, bezrobotnych jest z kolei 2 proc. W piątek GUS podał też dane dotyczące pracy zdalnej. Niewielu z nas wykonuje swoje obowiązki spoza biura.

Kiepskie nastroje konsumentów pomimo spadku bezrobocia. Widać "grube minusy i recesję"

Kiepskie nastroje konsumentów pomimo spadku bezrobocia. Widać "grube minusy i recesję"

Nie mamy dobrych wieści. GUS podał najnowsze dane o koniunkturze konsumenckiej. Wynika z nich, że nadal jesteśmy w podłych nastrojach. – Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej wyniósł 38,4 pkt i był o 1,2 pkt proc. niższy w

Ilu Polaków nie ma pracy, a ilu wcale nie zamierza jej szukać? GUS podał dane

Ilu Polaków nie ma pracy, a ilu wcale nie zamierza jej szukać? GUS podał dane

, że ok. jednej trzeciej z nich nie zgłasza się do PUP-ów w celu poszukiwania pracy, ale po to, by mieć ubezpieczenie. Także we wtorek GUS podał bezrobocie liczone zgodnie z inną metodologią (BAEL) - za drugi kwartał br. Według tych szacunków udział osób bezrobotnych wśród ludności aktywnej zawodowo

GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL wzrosła do 3,8% w III kw. 2018 r. (aktual.)

Uzupełniamy dzisiejszą depeszę o dane nt. wskaźnika aktywności zawodowej (w pierwotnej wersji podaliśmy tylko wskaźnik zatrudnienia) Warszawa, 26.11.2018 (ISBnews) - Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL

NBP: Sytuacja na rynku pracy nadal poprawiała się w I kwartale

BAEL osiągnęła poziom 6,3% (wyrównany sezonowo). "Zatrudnienie na podstawie danych ankietowych także odnotowało wysoki wzrost, lecz dynamika jest nieco niższa ze względu na znaczne obniżenie populacji Polski w danych BAEL. Pomimo wysokiego popytu na pracę wzrost

NBP: Tempo wzrostu liczby pracujących wg BAEL przyspieszyło w III kw.

rynku pracy, pomimo nieznacznego osłabienia tempa wzrostu gospodarczego i mało optymistycznych danych miesięcznych z przemysłu i budownictwa. Dynamika liczby pracujących wg BAEL zwiększyła się do 2,1% r/r, na szybszy wzrost wskazywały także statystyki raportowane przez firmy" - czytamy w "

Rynek pracy w 2022 roku był trudny. Jak zapowiada się 2023?

Rynek pracy w 2022 roku był trudny. Jak zapowiada się 2023?

, gdy szukają pracy? I skąd czerpią wiedzę o potencjalnym/nowym pracodawcy? W badaniu LMC Polska z lipca 2021 roku 43 proc. respondentów odpowiedziało, że sprawdzają opinie na portalach, 46 proc. przegląda media społecznościowe pracodawców, a prawie połowa – 47 proc. – o tym, jak się w danej

Rośnie bezrobocie w Łódzkiem. W maju przybyło tysiąc osób bez pracy. Będzie gorzej

Rośnie bezrobocie w Łódzkiem. W maju przybyło tysiąc osób bez pracy. Będzie gorzej

roku stopa bezrobocia wynosiła w Łódzkiem 5,9 proc. Natomiast w marcu 2019 r. - 6,1 proc. Czy do tego poziomu dojdziemy, gdy GUS podsumuje maj? Niestety, jak pokazują dane z samego łódzkiego PUP-u, jest spore ryzyko, że tak się stanie. Miesiąc się jeszcze nie skończył, natomiast - jak informuje urząd

GUS: Bezrobocie w kwietniu wzrosło po raz pierwszy od 2013 roku

GUS: Bezrobocie w kwietniu wzrosło po raz pierwszy od 2013 roku

notowanego w ostatnim kwartale 2019 r. Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 56 proc. i utrzymał się na poziomie notowanym w poprzednim kwartale. Natomiast stopa bezrobocia według BAEL w I kwartale br. wyniosła 3,1 proc. Jednak w przypadku tego badania mamy do czynienia z danymi za styczeń, luty i marzec

W styczniu bezrobocie wzrosło do 10,3 proc. Ale to sezonowa zwyżka

W styczniu bezrobocie wzrosło do 10,3 proc. Ale to sezonowa zwyżka

W styczniu w urzędach pracy zarejestrowanych było 1,647 mln bezrobotnych. To o 84 tys. więcej niż w grudniu, ale aż o 271 tys. mniej niż w styczniu 2015 r. - Wzrost bezrobocia w styczniu jest zjawiskiem naturalnym, dlatego opublikowane dziś dane nie

Rafalska: Dezaktywacja kobiet z powodu programu 500+ objęła 24-30 tys. osób

korzysta, to nie jest to skala dezaktywacji, z powodu której można grzmieć na całą Polskę" - powiedziała Rafalska w wywiadzie dla RMF FM. To są dane BAEL-owskie po bardzo precyzyjnym odsianiu szeregu grup, podkreśliła. Według wyników Badania

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia wyniesie 5% w tym roku i 5,6% w 2021 r.

wzroście o 2,8% w ub.r.). Dla danych o liczbie pracujących, aktywności zawodowej i stopie bezrobocia źródłem są dane BAEL, podkreślił bank centralny. (ISBnews)

NBP: Tempo wzrostu liczby pracujących wg BAEL spowolniło w II kw.

kontraktów zawieranych na czas nieokreślony, wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego (NBP). "Wzrost zatrudnienia wg BAEL wyraźnie wyhamował (dynamika roczna spadła do 1,2% r/r), a poziom zatrudnienia obniżył się względem poprzedniego kwartału. Skompensowane to zostało

To idzie młodość!... na bezrobocie. Koronawirus pozbawił ich pracy i perspektyw

To idzie młodość!... na bezrobocie. Koronawirus pozbawił ich pracy i perspektyw

Według danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii stopa bezrobocia w marcu wyniosła w naszym kraju 6,4 proc. Bezrobotnych było dokładnie 1 mln 79,8 tys. To spadek w porównaniu z końcem lutego o 19,8 tys. osób, czyli o 1,8 proc. Jeszcze lepsze dane przedstawił Eurostat. Wynika z nich, że

"To jednorazowy wyskok". Mimo pandemii i zagrożenia lockdownem średnie zarobki mocno wzrosły

"To jednorazowy wyskok". Mimo pandemii i zagrożenia lockdownem średnie zarobki mocno wzrosły

ubiegłego roku (tu ekonomiści liczyli się ze spadkiem o 1,1 proc.). Obecnie w sektorze przedsiębiorstw pracuje więc 6 mln 312 tys. osób. Dlaczego zarobki rosną mimo zwolnień i pandemii? Tu analitycy są odrobinę bezradni. Ekonomiści Pekao piszą o "mieszanych danych z rynku pracy". Spadek

MRPiPS: Spadek liczby sklepów nie musi być winą niedzielnego ograniczenia handlu

liczba zatrudnionych oraz koniunktura w handlu są zależne od wielu czynników i nie jest możliwe stwierdzenie, który z nich ma przeważający wpływ. Ponadto, konsekwencje zaostrzenia ograniczenia handlu w niedziele na zatrudnienie w handlu będą możliwe do przeanalizowania po ukazaniu się danych BAEL za

GUS: 1,7 proc. bezrobotnych w Poznaniu, 22 proc. w Braniewie

GUS: 1,7 proc. bezrobotnych w Poznaniu, 22 proc. w Braniewie

pracy (PUP). Te dane są przeszacowane o ok. 30 proc. - część bezrobotnych pracuje bowiem w szarej strefie, a w PUP rejestruje się wyłącznie dla ubezpieczenia społecznego; inni w ogóle nie są zainteresowani pracą, bo np. opiekują się członkiem rodziny. Z kolei BAEL jest bliższe prawdy - opiera

BIEC: WRP spadł do 77,4 pkt w marcu, dobre perspektywy rynku pracy

Warszawa, 31.03.2016 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - spadł o w marcu br. o 0,2 pkt m/m, osiągając 77,4 pkt, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Wskaźnik spada od

'Minutes' RPP: Wzrost PKB w 2019 r. będzie wyższy niż pokazuje marcowa projekcja

;Część członków Rady oceniała, że ostatnie dane z rynku pracy ? w tym o liczbie nowych ofert pracy - mogą sugerować, że wzrost popytu na pracę słabnie. Jednocześnie wzrost wynagrodzeń ? zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w całej gospodarce - pozostaje stabilny i zbliżony do 7%. Niektórzy

GUS: Rekord. Bezrobocie w pierwszym kwartale 5,4 proc. Mimo 13 zł za godzinę zatrudnienie najbardziej rośnie w gastronomii, ale rośnie też czas pracy

GUS: Rekord. Bezrobocie w pierwszym kwartale 5,4 proc. Mimo 13 zł za godzinę zatrudnienie najbardziej rośnie w gastronomii, ale rośnie też czas pracy

.). Z kolei wg udostępnionych tego samego dnia danych BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności) bezrobocie w pierwszym kwartale br. wyniosło zaledwie 5,4 proc. To najniższy poziom w historii, zwłaszcza że w rzeczywistości część bezrobotnych rejestruje się wyłącznie dla ubezpieczenia zdrowotnego

Oficjalne bezrobocie zawyżone o jedną trzecią

Oficjalne bezrobocie zawyżone o jedną trzecią

"twardą" daną o bezrobociu. Tyle że mówi więcej prawdy niż pozornie twarde dane z PUP. Zgodnie z definicją BAEL za bezrobotną nie zostanie uznana osoba, która pracowała, ale poza rejestrem. Ani taka, która nie jest w stanie podjąć pracy w ciągu dwóch tygodni. Po

Rafalska: Główne miary rynku pracy przekroczyły rekordowe poziomy z 2008 r.

Ludności (BAEL) wynosiła w II kw. 2017 r. 5% wobec 5,4% w poprzednim kwartale. Nominalnie liczba osób bezrobotnych spadła do 863 tys. z 926 tys. osób w poprzednich trzech miesiącach. Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w II kwartale 56,7% wobec 56,2% w poprzednich trzech

NBP: Tempo wzrostu liczby pracujących wg BAEL spowolniło w IV kw.

także tworzenie nowych miejsc pracy (samozatrudnienie), wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego (NBP). "Wzrost zatrudnienia wg BAEL wyniósł 1,9% r/r - o 0,2 pkt proc. poniżej dynamiki obserwowanej w III kw. 2014 roku. Wzrost ten dotyczył jednak ponownie głównie mniej

NBP: Poziom zatrudnienia w IV kw. był najwyższy od połowy lat 90. XX w.

. Według NBP, bezrobocie znajduje się coraz bliżej minimum z 2008 roku, mimo, że jego spadek od III kwartału 2015 r. hamowany był przez wzrost aktywności zawodowej. Po usunięciu efektów sezonowych stopa bezrobocia BAEL spadła względem III kwartału o 0,3 pkt proc. osiągając poziom 7,1

Bezrobocie w dół. W polityce zamieszanie

najniższy wynik od 1990 roku. Mowa oczywiście o polskiej metodologii obliczania bezrobocia. Wg. europejskiej BAEL wynik ten wynosiłby zaledwie 4,8%. Dane te nie miały wpływu na rynki gdyż pokryły się z oczekiwaniami analityków. Dobre dane z Niemiec

Minister pracy: Proponujemy zawieszenie stosunku pracy na trzy miesiące

proc. , ale eksperci są zgodni, że fala nadejdzie dopiero w wakacje, kiedy wielu pracownikom skończą się okresy wypowiedzenia. Prognozują, że na koniec roku czeka nas bezrobocie na poziomie 10 proc. Podobne prognozy ma dla Polski Międzynarodowy Fundusz Walutowy , z tym że liczy bezrobocie według BAEL

Randstad: Ryzyko utraty pracy jako duże ocenia 26% badanych

określony i 17% ? na czas określony, to z rynku wypadłoby aż 3,64 mln ludzi. Uważam, że ich obawy mają poważne podstawy i na koniec roku do 0,5 mln bezrobotnych w ujęciu BAEL (IV kwartał 2019 roku) trzeba będzie doliczyć 2?2,6 mln ?nowych" bezrobotnych, co podbije stopę bezrobocia nawet do 18%. Ostatni

GUS: W lutym przybyło bezrobotnych. Ale stopa bezrobocia się nie zmieniła

, że prace budowlane można prowadzić niemal bez przerwy. Nie mamy jednak spadku liczby bezrobotnych, ale jej wzrost. Wynikać to może z faktu, że samych projektów budowlanych nie ma aż tak wiele. To m.in. efekt tego, że kończą się pieniądze z poprzedniej perspektywy budżetowej. Dość powiedzieć, że

Praca dla (prawie) każdego

prace się kończą i normalnie bezrobotnych w pośredniakach przybywa. Ale jeśli ktoś chce sobie zafundować jeszcze więcej optymizmu, niech spojrzy na dane o bezrobociu zbierane na podstawie tzw. aktywności ekonomicznej (BAEL). Według BAEL bezrobotnym jest ten, kto rzeczywiście nie ma pracy (bo ta na

NBP: Silny popyt konsumpcyjny podtrzyma wzrost zatrudnienia

wymienia się często zwiększenie liczby osób nieaktywnych zawodowo w związku m.in. z potencjalnie większym zaangażowaniem przez te osoby w opiekę nad dziećmi. Dane BAEL wskazują jednak, że choć liczba osób nieaktywnych z powodów rodzinnych wzrasta, to nie jest to zjawisko nowe, a jest obserwowane już od

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 5,3% w tym roku i do 4,9% w 2018 r.

systematycznie obniżające się bezrobocie, na co wskazują zarówno dane z urzędów pracy, jak i wyniki BAEL" - czytamy w "Raporcie o inflacji". Według NBP, przyśpieszenie tempa wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw i znaczny spadek odsezonowanej stopy bezrobocia w

BIEC: WRP lekko spadł w VIII, powrót poprawy na rynku pracy

raporcie. Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu br. wyniosła 10,1%, zaś po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych nie zmieniła się w stosunku do ubiegłego miesiąca i wyniosła10,6%, podał BIEC. "Dane pochodzące z Badania Aktywności

Belka: Spadek inwestycji w I kw. to zjawisko przejściowe

Warszawa, 08.06.2016 (ISBnews) - Spadek inwestycji w I kw. br. miała charakter przejściowy i oczekujemy poprawy w kolejnych kwartałach, wynika z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polski Marka Belki. "Dane za I kw. niewątpliwie nas rozczarowały

Work Service: Niemal 27% firm planuje zatrudniać pracowników po 50. roku życia

Warszawa, 16.10.2017 (ISBnews) - Blisko 27% firm planuje zatrudniać pracowników po 50. roku życia, wynika z danych Work Service. Jednocześnie w ciągu półtora roku o 10 pkt proc. zwiększył się odsetek firm, które mają w swojej załodze osoby 50+. "

Najwyższe bezrobocie jest wśród kobiet z jednym dzieckiem i prawem do 500+. Aż 12,4 proc.

Do prowadzonego przez Główny Urząd Statyczny Badania Ekonomicznego Ludności (BAEL) w tym roku wprowadzono nową zmienną: fakt pobierania lub niepobierania przez rodziców świadczenia 500+ na dzieci. Ukazały się już dane za I i II kwartał bieżącego roku. Co z nich wynika? W II

Bezrobocie idzie na rekord. W kwietniu wyniosło 9,5 proc.

To wszystko w oparciu o dane z rejestrów Powiatowych Urzędów Pracy. Wiadomo jednak, że nie oddają one całej prawdy o rynku pracy, i nawet szefowie urzędów pracy nie traktują ich do końca poważnie. Dlaczego? Status bezrobotnego może po prostu oznaczać, że ktoś pracuje w szarej strefie. Albo że

Wojciechowski z Plus Banku: RPP pozostawi stopy proc. bez zmian do końca 2016 r.

Warszawa, 14.09.2015 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie do końca 2016 r., ocenia w rozmowie z ISBnews główny ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski. Według niego, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku

Zakupy rosną wolniej. Ważny dla naszej gospodarki wskaźnik obniża loty

już spadać tak szybko, bo zbliżamy się do tzw. naturalnego poziomu bezrobocia. Oznacza to, że nie można spodziewać się jego nadmiernych wahań. Eksperci z Pekao SA wskazują wręcz, że stopa bezrobocia mierzona metodą BAEL (w uproszczeniu chodzi o osoby, które aktywnie szukają zatrudnienia) w przyszłym

Bezrobocie w Polsce - 8,2%. Stopy procentowe w Turcji 8%.

polityki gospodarczej. Co to oznacza dla rynków? Najprawdopodobniej by wykonać taką operację będzie konieczne spieniężenie chociaż części aktywów. Oznacza to, że warszawska giełda, która i tak nie radzi sobie ostatnio jakoś fenomenalnie może otrzymać kolejny cios. Z danych

Efekt 500 plus: 50 tys. kobiet wypadło z rynku pracy tylko w 2016 roku. Rezygnują najgorzej wykształcone i słabo opłacane

wieku produkcyjnym, wobec prawie 80 proc. mężczyzn w analogicznej sytuacji. Czy ma na to wpływ program 500 plus? Do tej pory dysponowaliśmy wyłącznie symulacjami. Pierwszą analizę – na podstawie danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), którymi dysponuje Główny Urząd Statystyczny

Bezrobocie rekordowo niskie. Polacy odpływają z rynku pracy

najnowsze dane, weźmiemy pod uwagę, że część z zarejestrowanych bezrobotnych pracy wcale nie szuka, a rejestruje się tylko po to, żeby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne, to okaże się, że sytuacja na polskim rynku pracy jest jeszcze lepsza. Jak wynika z badań ludności metodą BAEL, która liczy tylko

Rynek pracy w pandemii. Mamy ten milion bezrobotnych czy nie?

opisać rynek pracy w kryzysie, nie oddaje realiów. Dlaczego? Bezrobotni niekoniecznie w rejestrach Z prognoz resortu Marleny Maląg przygotowanych na podstawie wstępnych danych urzędów pracy wynika, że w kwietniu i maju przybyło 102,4 tys. bezrobotnych , a ogólna ich liczba przekroczyła 1 mln 11 tys., co

Nasze pensje rosną wolniej, niż prognozowali analitycy

W październiku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4 259,37 zł. To wzrost o 3,6 proc. rok do roku, a wobec września - podwyżka o 1 proc. - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Analitycy spodziewali się, że pensje będą rosły w październiku w

Randstad: Rotacja na rynku pracy wzrosła do 24% w III kw. wobec 19% kwartał temu

Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - Poziom rotacji na polskim rynku pracy wyniósł 24% w III kw. 2018 r. wobec 19% w II kw. 2018 roku, wynika z 33. edycji "Monitora Rynku Pracy" Instytutu Badawczego Randstad. "Polskiego rynku pracy nie

Bezrobotni na "tarczy antykryzysowej". Rząd chyba o nich zapomniał

finansowego dla pracodawców. Nie ma innej służby, która by temu podołała. Będą przyjmowały wnioski. Rozpatrywały. Czy dadzą radę i ile to będzie kosztowało? - zastanawia się Antkowiak. - Próbuję sobie wyobrazić, jak urzędnicy poradzą sobie z weryfikacją oświadczeń pracodawców. Czy będą mieli odwagę podejmować

Rafalska: Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku produkc. wzrośnie do 71% do 2020 r.

ten cel zostanie osiągnięty, zwłaszcza, że dynamika wzrostu jest wyższa, niż jego średnia w UE" - powiedziała minister. Rafalska stwierdziła również, że "dane z rynku pracy jednoznacznie pokazują, że program Rodzina 500+ nie wpływa dezaktywizacyjnie na kobiety na

Przegląd prasy

Warszawa, 26.08.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita -- E-handel w tym roku będzie już odpowiadał za niemal 3% polskiego PKB. W pięć lat udział nowego sektora urósł

Przegląd prasy

--PKP PLK, uczelnie i NCBR pracują nad mobilnymi systemami pomiaru torów --BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane niemieckie i CPI w Polsce --MF: Udział gmin we wpływach z podatku PIT wzrośnie do 38,16% w 2020 r

Bezrobocie spada, aktywność zawodowa kobiet - też. Rodzice pobierający świadczenie mniej chętnie pracują zawodowo

punktu procentowego w porównaniu II i III kwartału 2017 roku. GUS po raz pierwszy dodał też do badania dane o aktywności zawodowej wśród rodzin pobierających i niepobierających świadczenia z programu „Rodzina 500 plus”. Współczynnik aktywności zawodowej wśród rodziców wychowujących dzieci

Przegląd prasy

netto, 1,34 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r. --BOŚ Bank: Dane z USA i szacunek PKB w I kw. w centrum uwagi w tym tygodniu --Zarząd Apatora z prezesem Mirosławem Klepackim powołany na nową kadencję --PHN rekomenduje 0,41 zł

Bezrobocie idzie na rekord. W marcu tylko 10 proc.

niższe wskaźniki. Jednak jak na tę porę roku tempo spadku jest znaczne (0,3 pkt proc.) i poziom rekordowo niski. Tak dobrego marca nie mieliśmy od 25 lat. - Marzec powinien być ostatnim miesiącem z dwucyfrowym bezrobociem, jaki będziemy obserwować w tym roku. Najnowsze dane potwierdzają optymistyczne

Stopa bezrobocia wzrośnie, ale zakończy rok poniżej poziomu 10% wg analityków

% wobec wzrostu o 9,4% r/r we wrześniu. Według dzisiejszych danych BAEL stopa bezrobocia spadła w III kw. do 7,1% z 7,4% w II kw. Dane te lepiej odzwierciedlają faktyczną sytuację na rynku pracy" - główny ekonomista GO Markets Polska Rafał Sadoch "Według naszych

Prawie połowa firm chce dać podwyżki pracownikom. To najlepszy wynik od ośmiu lat

wspólnych (47 proc.) i przemysł (37 proc.). Z danych GUS wynika, że zatrudnienie w październiku wyniosło ok. 5,8 mln osób i wzrosło zgodnie z prognozami analityków o 3,1 proc. W porównaniu z wrześniem to wzrost o 0,1 proc. Bezrobocie najniższe od 25 lat

Nowy wskaźnik bezrobocia. Koniec z oszustami

w tematyce rynku pracy. To z tego powodu wyniki bezrobocia według BAEL są niższe od danych z rejestrów urzędów pracy. Rutkowski zwraca jednak uwagę na niedoskonałości i tych danych. - Badanie jest ankietowe, na pytania odpowiada w imieniu całej rodziny osoba będąca

Wzrost wynagrodzeń będzie bliski 7-8% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Majowe dane dotyczące wzrostu płac znalazły się znacząco powyżej konsensusu, a dane o zatrudnieniu wykazały kontynuację tendencji spowolnienia jej dynamiki wzrostu. Ekonomiści podtrzymują, że trend dynamiki płac zostanie utrzymany na poziomie z

Polska skutecznie walczy z biedą. Wskaźnik ubóstwa spada najszybciej w UE

spełnić cztery z dziewięciu takich kryteriów, by zostać zaliczonym do tej grypy. To również ci, którzy zarabiają poniżej 60 proc. mediany wynagrodzeń w danym kraju, czyli wartości, powyżej której dokładnie połowa Polaków zarabia więcej, a połowa mniej. W 2015 r. do dyspozycji Polak miał średnio 2,2 tys

Rząd na politykę rodziną przeznaczy w tym roku ok. 59 mld zł

. Według CIR, jeśli chodzi o wpływ programu na rynek pracy, a zwłaszcza na dezaktywizację zawodową kobiet pobierających świadczenie, to nie jest on widoczny. "Analiza danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) nie wskazuje wprost na bezpośredni związek

Bezrobocie spadło, ale ostatni raz w tym roku. Najlepiej od ośmiu lat

było zgodnie z szacunkami podawanymi przez resort pracy na początku listopada. - Stopa bezrobocia spadła ósmy miesiąc z rzędu i znajduje się obecnie na poziomie najniższym od grudnia 2008 r. Jednocześnie październik był najprawdopodobniej ostatnim miesiącem spadku stopy

Przegląd prasy

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita -- Sezon zakupów świątecznych zapowiada się znacznie lepiej, niż rok temu - wynika ze wstępnych danych

GUS: Tylko 3,6 proc. bezrobotnych, ale aż co drugi Polak i Polka są bierni zawodowo

często osoby, które nie szukają pracy - mają np. zajęcie w szarej strefie - lub rejestrują się wyłącznie dla ubezpieczenia.  Dlatego bliższe prawdy są dane z także prowadzonego przez GUS Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) porównywalne z danymi międzynarodowymi. W badaniu ankieterzy

Przegląd prasy

Warszawa, 26.02.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --MF podnosi limit amortyzacji aut do 150 tys. zł z 20 tys. euro --Kilku kolejnych

Tegoroczny szczyt bezrobocia już za nami. 9 proc. w grudniu?

. Ponieważ euro z poprzedniej perspektywy budżetowej się kończą, to i inwestycji finansowanych nimi nie ma zbyt wiele. Mało tego, ubywa ich raczej, niż przybywa. Dość powiedzieć, że produkcja budowlana od kilku miesięcy spada w porównaniu z sytuacją przed rokiem. Nie ma jednak co

Bank Pekao: Spowolnienie tempa wzrostu PKB w 2019 r. sięgnie 3,5% r/r

Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - Ostatnie dane wskazują, że wzrost PKB w 2019 roku spowolni do 3,5% r/r z 5% oczekiwanych w 2018 roku, uważają ekonomiści Banku Pekao. Pogłębi się również negatywny wkład eksportu netto w przyszłym roku, zdaniem analityków

Sprzedaż i zamówienia w przemyśle rosną, bezrobocie bez zmian

zarejestrowanych było 1,87 miliona bezrobotnych. GUS poinformował, że w trzecim kwartale 2011 roku stopa bezrobocia mierzona ankietą Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) spadła do 9,3 procent z 9,5 procent w drugim kwartale 2011 roku. Urząd statystyczny podał także dane o

Przegląd prasy

Pearls VC zainwestował w estoński eAgronom --BOŚ Bank: Struktura PKB Polski w III kw. i dane z USA w centrum uwagi w tym tyg. --Orbis ma umowę z UBM Development AG o zarządzanie Hotelem Mercure w Katowicach --PZU Zdrowie

Kto naprawdę nie ma pracy, czyli mapa bezrobocia

. Stopa bezrobocia w I kwartale wyniosła 10 proc., choć w rejestrach urzędów pracy widnieje 13,1 proc. Dane BAEL są porównywane z innymi krajami Unii, średnia unijna wynosi 9,5 proc. Zdaniem prof. Janusza Czapińskiego, głównego autora "Diagnozy społecznej"

Przegląd prasy

Warszawa, 27.08.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Gdyby firma chciała dziś kupić energię na cały 2019 r., musiałaby liczyć się z wydatkami o ok. 50% wyższymi

Podwyżkowa mapa Polski. Gdzie płace rosną najmocniej? Najlepiej być budowlańcem w Wielkopolsce

zdrowotnego.  Z tego względu bardziej przydatne są dane z BAEL - Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, które oparte są na deklaracjach osób ankietowanych. Dotyczą III kwartału br. - a więc okresu od lipca do września. Zgodnie z nimi stopa bezrobocia w Polsce jest jeszcze niższa: wynosi 

Bezrobocie ciągle straszy Unię Europejską i USA

Z danych Eurostatu wynika, że w całej Unii Europejskiej majowe bezrobocie sięgnęło 9,6 proc., a w strefie euro trzeci miesiąc z rzędu utrzymywało się na rekordowym poziomie 10 proc. Liczba bezrobotnych w UE sięga obecnie 23 mln 127 tys. osób. To zaledwie o 37 tys. mniej niż w

Firmom dramatycznie brakuje pracowników, dlatego sięgają po starsze osoby. Biedronka specjalnie dla nich stworzyła nowe stanowisko pracy

miesiąc temu. Dzięki temu  bezrobocie w Polsce wynosi zaledwie 6,3 proc. To najniższa stopa bezrobocia od 1992 roku, czyli od momentu prowadzenia takich statystyk. Jeśli analizując najnowsze dane, weźmiemy pod uwagę, że część z zarejestrowanych bezrobotnych pracy wcale nie szuka, a rejestruje się

Randstad: Wynagrodzenie chce zwiększyć 27% firm w najbliższych 6 m-cach

częściej będą tworzyć firmy ze wsi znajdujących się w obrębie dużych aglomeracji (co druga ma takie plany) oraz z miast od 50 do 200 tysięcy mieszkańców (43%)" - podano także. "Wzrost zapotrzebowania na pracę potwierdzają również dane GUS wskazujące, że rośnie liczba

NBP: W przyszłym roku ceny zaczną rosnąć. Przyspieszy też wzrost PKB

z drożejącej żywności i paliw, a dane pokażą, czy faktycznie mieliśmy rację. Naszym zdaniem wzrost cen będzie dodatni już w grudniu, a w 2017 r. zbliży się do 1 proc. rok do roku" - oceniają analitycy banku BZ WBK. Potwierdzają to najnowsze prognozy Narodowego Banku

Bezrobocie już tak nie straszy. Firmy chcą zatrudniać

(oba kraje po 5,1 proc.). Polska, według metodologii BAEL, na której opierają się dane Eurostatu, ma 7,6 proc. bezrobotnych. Według GUS pracy nie ma 10,1 proc. Polaków, różnice biorą się stąd, że urząd ten używa bardziej surowej metodologii. Co ważne, marsz w dół kontynuują

Przegląd prasy

Warszawa, 27.11.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --DM Navigator: Udział finansowania obligacyjnego w strukturze zadłużenia finansowego deweloperów sięga około 66

Nasze pensje pójdą w górę, rekordowa grupa firm zapowiada podwyżki

poniżej 7 proc. Natomiast 14 proc. firm zamierza dać więcej - mówi Bulik. Do ciekawych wniosków na temat podwyżek doszli ekonomiści z NBP. Na podwyżki płac trzeba czekać dłużej niż na wzrost zatrudnienia (ponad dwa lata, w porównaniu z mniej więcej 1,5 roku). A za większość

W kwietniowe weekendy zamknięte sklepy. Efekt: kiepska sprzedaż

, jak przewidywało ministerstwo pracy (...). Podejrzewamy, że to jest związane z budownictwem i przetwórstwem przemysłowym. Jest to stosunkowo szybki spadek bezrobocia. W drugą stronę idą dane o aktywności ekonomicznej ludności BAEL, ale to nie dziwi, one są niejako zawsze z tyłu - powiedział Szczurek

Jest praca. Bezrobocie zaskakująco niskie - tylko 9,7 proc.

Takie weryfikacje danych w górę i w dół zdarzają się dość często. Różnica może wynikać z innego oszacowania liczby osób aktywnych zawodowo - stopa bezrobocia to właśnie odsetek aktywnych zawodowo, czyli pracujących lub gotowych podjąć pracę. Lepiej

Polski fenomen: starzejemy się prawie najszybciej na świecie, a na rynku pracy wciąż panuje kult młodości

skala dezaktywizacji jest dużo mniejsza. Z przedstawionych przez resort danych wynikało, że znaczna część nowych emerytów i tak nie była aktywna zawodowo. Zgodnie z danymi BAEL, czyli zbieranymi przez GUS, o 99 tys. spadła liczba rencistów, a liczba osób pobierających inne świadczenia (emeryturę

Młodzi wychodzą z bezrobocia

. - Metodologia BAEL, czyli ta, której używa Eurostat, nie skupia się na jakości miejsc pracy, ale daje pełniejszy obraz rynku - wyjaśnia prof. Witold Orłowski z PwC. Jest taka sama dla wszystkich krajów UE, dlatego pozwala porównać nasz rynek pracy z innymi. 8 proc. bezrobocia ogółem, które wyliczył nam właśnie

Przegląd prasy

Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Open Finance: Stopa zwrotu z inwestycji w najlepsze letnie apartamenty sięga 9

Strefa euro: inflacja w dół, bezrobocie w górę

grudniu wynosiło ledwie 6,5 proc. (według GUS bezrobocie rejestrowane sięgało 9,5 proc.). Ale ekonomiści tłumaczą, że Eurostat w swoich obliczeniach wykorzystuje dane z co-kwartalnego badania gospodarstw domowych (BAEL) zrobionego jeszcze w III kw.

Waloryzacja emerytur w 2018 r. Już wiemy, ile wyniesie

. Aktywnych zawodowo jest 17,2 mln Polaków. Bez pracy pozostaje 1,2 mln osób. W kwietniu bezrobocie według GUS wyniosło 7,7 proc., ale według danych BAEL (gdzie odrzucamy tych, którzy nie są zainteresowani pracą) to zaledwie 5,4 proc. To najniższy poziom w historii! Rosną też płace. W sektorze przedsiębiorstw

Pierwszy rok 500+. Tysiąc decyzji o marnotrawieniu. "Ubóstwo dzieci i młodzieży niemal zlikwidowane"

, jakie przeprowadza GUS. Innego zdania jest Iga Magda z Instytutu Badań Strukturalnych: – Nie mogę się z tym zgodzić, bo wpływ programu jest jednak widoczny. Nie chodzi o nagły i gigantyczny wzrost. W BAEL widzimy jednak wyraźny spadek aktywności zawodowej kobiet między 25. a 44. rokiem życia. Ten

Bezrobocie znowu spada - do 6,1 proc. Ale mamy pięć dowodów na to, że problemy naszego rynku pracy pozostają nierozwiązane

zaledwie 56 proc. i jest na poziomie najniższym od trzech lat, a liczba osób aktywnych zawodowo ledwo przekracza 17 mln - to najmniej od prawie dekady Dla porównania we Francji czy Niemczech, ale i w Czechach, ten wskaźnik przewyższa 70 proc., a w Szwecji, Islandii i w Szwajcarii - 80 proc. Z danych BAEL

Tempo wzrostu wynagrodzeń utrzyma się na poziomie sprzed roku wg analityków

szeregi danych dot. zatrudnienia w przedsiębiorstwach i gospodarce narodowej z danymi dot. liczby pracujących wg BAEL. Silniejszy spadek czerwcowej dynamiki wynagrodzeń poskutkował solidnym spadkiem dynamiki funduszu płac w przedsiębiorstwach. Biorąc jednak pod uwagę jedynie okresowy efekt czerwcowego

Bezrobocie ciągle w dół. Jest najniższe od ponad 25 lat. Ale czasy inwestycji za nami

, promocyjnego czy logistycznego - mówi Krzysztof Ingot z Work Service. - Jednak dobra koniunktura może w kolejnych miesiącach spowolnić. Przed nami okres zimowy, w którym co roku sezonowo rośnie bezrobocie. Jednocześnie dane makroekonomiczne wskazują na hamowanie gospodarki, co może przełożyć się na wolniejszą

Co robi Polka, gdy dostaje 500 zł na dziecko? Pracuje czy rzuca aktywność zawodową?

zawodowo z powodu deklarowanych obowiązków rodzinnych i związanych z prowadzeniem domu zwiększyła się o ponad 100 tys. w porównaniu z tym samym okresem poprzednim rokiem". Widząc te dane, niektórzy mogą więc postawić tezę: zobaczcie, gdy Polacy dostali do ręki 500 zł na

Przegląd prasy

Warszawa, 25.08.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Boston Consulting Group: Polska na 30. miejscu wśród 162 krajów pod względem tempa poprawy jakości życia

Recesja mięknie, ale bezrobocie straszy

Świat wychodzi z recesji, ale to wcale nie oznacza, że z dnia na dzień ludziom zacznie się żyć lepiej. Największy kryzys od lat 30. poprzedniego wieku spowodował lawinowy wzrost bezrobocia. Według piątkowych danych Eurostatu bezrobocie w całej Unii

Przegląd prasy

Warszawa, 28.11.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Skrzypczak: W mojej ocenie MON w tym roku nie ma już szans na zrealizowanie zakupowych planów wartych co

Bezrobocie w UE spada. Europa coraz więcej pracuje

. W ciągu ostatniego roku sytuacja poprawiła się aż w 22 krajach, najbardziej w Bułgarii, na Słowacji i w Polsce. Oficjalne dane Eurostatu opierają się na badaniu aktywności ekonomicznej ludności (BAEL). Nie uznaje ono za bezrobotnych osób niezainteresowanych podjęciem pracy (choć mogą być

Stopa bezrobocia spadnie we wrześniu poniżej 10% wg analityków

najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów: "Według danych o aktywności ekonomicznej ludności BAEL, które lepiej obrazują faktyczną sytuację na rynku pracy, jednocyfrową stopę bezrobocia mamy już od ponad roku, a w II kw. br. obniżyła się ona do 7,4% z 8,6% w pierwszych trzech

Konsumpcja w Polsce zwalnia

, z 9,5 proc. w grudniu do 10,5 proc. w styczniu. Firmy zwalniają, bo muszą ograniczać produkcję głównie przez mniejszy popyt za granicą. W danych BAEL (badanie aktywności ekonomicznej ludności) pogorszenia na rynku pracy jeszcze nie widać. Według nich w IV kw. stopa

Przegląd prasy

Warszawa, 27.05.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Statystyczny konsument nie przywiązuje się do marek: tylko co dziesiąty kupuje zawsze te same produkty i nie

Święta wielkanocne podpompowały sprzedaż

spadała. Mamy się z czego cieszyć? - Tylko pozornie - przekonują ekonomiści. - Dane zostały zawyżone przez święta wielkanocne, ludzie kupowali po prostu więcej żywności - tłumaczy Jacek Wiśniewski, główny ekonomista Raiffeisen Bank Polska. - W następnych kwartałach konsumpcyjny

Walka ze "śmieciówkami" przynosi efekty, ale pensje stoją w miejscu. Najmniej zarabiają imigranci

Warszawy jest znaczna - wynosi około 30 proc. - na niekorzyść imigrantów. Jeszcze gorzej prezentuje się stawka za godzinę pracy. Imigranci deklarowali, jakie są ich wynagrodzenia "na rękę" oraz ile godzin przepracowują przeciętnie w tygodniu. Dane porównano z zarobkami

Czy Węgry to wzór? Wyniki gorsze niż w Polsce

. Są to dane niezłe, zważywszy na wciąż trwającą w Europie stagnację, ale nie rewelacyjne. Rok wcześniej PKB Węgier wzrósł o 3,6 proc. (najszybciej w naszym regionie), a inwestycje - aż o 11,7 proc. (najszybciej w Europie). Zestawmy to z wynikami Polski. W ubiegłym roku PKB

Czy Węgry to rzeczywiście wzór dla Polski?

. Są to dane niezłe, zważywszy na wciąż trwającą w Europie stagnację, ale nie rewelacyjne. Rok wcześniej PKB Węgier wzrosło o 3,6 proc. (najszybciej w naszym regionie), a inwestycje aż o 11,7 proc. (również najszybciej w Europie). Zestawmy to z wynikami Polski. W ubiegłym