dane długu publicznego w pkb

Piotr Skwirowski

Polski dług mocno w dół. Ale dzięki OFE

Polski dług mocno w dół. Ale dzięki OFE

Polski dług publiczny spadł na koniec pierwszego kwartału 2014 r. do 49,5 proc. PKB, z 57,2 proc. rok wcześniej. Dług dla całej UE wzrósł z 86,2 do 88 proc. Takie dane podał we wtorek unijny urząd statystyczny Eurostat.

A dług publiczny wciąż rośnie

Według Forum Obywatelskiego Rozwoju dług publiczny osiągnął poziom 1 bln zł. Ministerstwo Finansów swoje wyliczenia przedstawi dopiero w marcu lub kwietniu i wówczas poznamy też oficjalne dane Głównego Urzędu Statystycznego. 1 bln zł to 53,9 proc. PKB z 2016 roku. Wyliczenia FOR zapewne rozminą się z danymi Ministerstwa Finansów i GUS.

FOR: Rostowski mija się z prawdą w sprawie długu

Jacek Rostowski mija się z prawdą, twierdząc, że spada relacja długu publicznego do PKB. ?Dane? o spadku zadłużenia w stosunku do PKB przedstawiane przez ministra Rostowskiego pomijają dług publiczny chowany w Krajowym Funduszu Drogownictwa oraz dług, który narasta w ZUS w związku z przekierowaniem większej części składek do OFE na bieżące wydatki budżetowe - przekonuje w ogłoszonej właśnie publikacji Paweł Dobrowolski, prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju Leszka Balcerowicza.

1,7, a nie 1,8 proc. wyniósł wzrost PKB w 2009 roku

praktyczne znaczenie na przyszłość. Niższą mamy bazę wzrostu PKB w tym roku, a tym samym ryzyko przekroczenia przez dług progu 55 proc. PKB jest większe. Ministerstwo Finansów założyło, że w tym roku dług wyniesie 54,7 proc. PKB.

Niedługo pękną 2 bln zł długu. Zaciągamy go niefrasobliwie, a kosztuje nas coraz więcej

Niedługo pękną 2 bln zł długu. Zaciągamy go niefrasobliwie, a kosztuje nas coraz więcej

Według danych Ministerstwa Finansów pod koniec pierwszego kwartału dług sektora instytucji rządowych i samorządowych – czyli dług państwa liczony według metodologii Unii Europejskiej – wyniósł 1 531 780 500 000 zł. Od początku rządów PiS urósł o ponad 600 mld zł, a w przyszłym roku ma

Budżet poza budżetem. Płacimy miliardy złotych za widzimisię rządu PiS

Budżet poza budżetem. Płacimy miliardy złotych za widzimisię rządu PiS

przejrzystość finansów publicznych. Przeprowadzona przez NIK analiza wykonania budżetu państwa wykazała, że w zeszłym roku rząd zastosował bezprecedensowe mechanizmy służące wypychaniu wydatków poza budżet. To dzięki rekordowej inflacji relacja długu do PKB nie rośnie A to nie koniec problemów z nadmiernym

Polski dług rekordowo tani. To bardzo zła informacja

Polski dług rekordowo tani. To bardzo zła informacja

Krajowego Brutto, gdyż ona pokazuje możliwości spłaty zadłużenia. W czterech kwartałach kończących się w czerwcu 2022 r, PKB wyniósł 2,817 bln zł.  To znaczy, że polski dług liczony według metodologii unijnej wynosi 51,6 proc. Ponad trzy czwarte długu sektora finansów publicznych to papiery dłużne

Budżet PiS na 2023 r., czyli po nas choćby potop

Budżet PiS na 2023 r., czyli po nas choćby potop

, niż wprowadzić sztywną cenę 996 zł za tonę. Dlatego nie mniejszym problemem jest prognozowany wzrost deficytu sektora finansów publicznych (według metodologii UE), który wyniesie w przyszłym roku ok. 4,4 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) wyniesie 53,1 proc

"Pseudowyliczenie z sufitu". Adam Glapiński atakuje członków RPP i liczy koszt wyborczych obietnic

"Pseudowyliczenie z sufitu". Adam Glapiński atakuje członków RPP i liczy koszt wyborczych obietnic

publicznych w przypadku propozycji wyborczych PiS wzrośnie o: 0,0 proc. PKB w 2023 r.; 0,5 proc. PKB w roku 2024 i 0,7 proc. PKB w roku 2025. Natomiast wzrost długu sektora finansów publicznych w przypadku propozycji wyborczych PO wzrósłby o: 0,3 proc. PKB w roku 2023; 1,7 proc. PKB w 2024 r.; 2,5 proc. PKB w

Marian Banaś w Sejmie. NIK skontrolowała wykonanie budżetu

Marian Banaś w Sejmie. NIK skontrolowała wykonanie budżetu

odrzuceniem całego budżetu.  Aktualne podejście do budżetu zaciemnia rzeczywisty obraz sytuacji – pozwala zadłużać się ponad wpisaną w konstytucji miarę 60 proc. Według najnowszych, opublikowanych 21 lipca danych Eurostatu dług publiczny Polski wyniósł 52,1 proc. PKB. To właśnie miara zadłużenia

Budżet na 2024 r. i nowy problem dla przyszłego rządu. Mamy rekordy na obligacjach

Budżet na 2024 r. i nowy problem dla przyszłego rządu. Mamy rekordy na obligacjach

względem zadłużania się. A każde spowolnienie gospodarcze może spowodować eksplozję długu - zmniejszonymi wpływami podatkowymi, spadkiem PKB i przekroczeniem progu 55 proc. Ale problem w tym, że to nie wielkość zadłużenia powoduje, że państwa bankrutują, ale wielkość odsetek . To właśnie może grozić

Czernicki z MF: Dług blisko 55% PKB tylko przy silnym załamaniu wpływów podatk.

przyczyniło się do odbudowania aktywności gospodarczej. To, w połączeniu ze stroną wydatkową, da nam pełny obraz" - wskazał ekonomista. Resort podawał wcześniej, że relacja państwowego długu publicznego (PDP) do PKB w 2019 r. wyniosła 43,8% i spadła w porównaniu z 2018 r. o 2,8

Morawiecki: mamy wzrost i niższy deficyt budżetowy. "To kreatywne triki księgowe" - odpowiadają ekonomiści

Morawiecki: mamy wzrost i niższy deficyt budżetowy. "To kreatywne triki księgowe" - odpowiadają ekonomiści

deficyt, który nie powinien przekroczyć 68 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych, liczony według metodologii Unii Europejskiej, zapisano w wysokości 4,5 proc. PKB. Zgodnie z prognozami resortu finansów dług sektora rządowego i samorządowego ma wynieść 53,3 proc. PKB. Rekordowa inflacja i marny

Rząd przyjął inflacyjny budżet na 2023 rok. Rośnie wszystko, w tym dług publiczny

Rząd przyjął inflacyjny budżet na 2023 rok. Rośnie wszystko, w tym dług publiczny

wyniesie 147 mld zł. To ok. 4,2-4,4 proc. całego naszego PKB. A to oznacza tylko jedno - wzrost zadłużenia Polski. Według założeń nasz dług publiczny w relacji do PKB liczony unijną metodologią wzrośnie z 52 do 53 proc. na koniec 2023 roku. - Mamy też w planie reagować na potrzeby bieżące, które mogą

Projekt budżetu 2020: Deficyt 'general government' wyniesie 17,5 mld zł

także. Zakłada się, że państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 20,6 mld zł w 2019 r. i o 27,3 mld zł w 2020 r. "Relacja długu do PKB obniży się w 2019 r. do 44,9%, a następnie do 43,5% w 2020 r. Z kolei relacja do PKB kwoty

Tajne transakcje Ministerstwa Finansów. Resort wyjaśnia

Tajne transakcje Ministerstwa Finansów. Resort wyjaśnia

rekordem? Cały dług publiczny w 2019 r. wzrósł o 10 mld zł. W marcu tego roku zadłużenie wzrosło o rekordowe 40 mld. Dane za kwiecień nie są jeszcze znane. Ale można przypuszczać, jako że będzie to pierwszy pełny miesiąc z lockdownem, zostanie ustanowiony kolejny rekord. Według agencji ratingowej S&P dług

Rząd ujawnił Brukseli dług Polski. To... 1,5 bln zł. Kto to spłaci?

Rząd ujawnił Brukseli dług Polski. To... 1,5 bln zł. Kto to spłaci?

dwa lata wzrósł o tyle, co wcześniej przez dekadę w latach 2009-2019 – mówi Antoni Kolek, szef Instytutu Emerytalnego. Ekonomiści zazwyczaj porównują dług w relacji do PKB. Mamy tu limity, nasze zadłużenie nie może przekroczyć 60 proc PKB. Polska 2019 – dług finansów publicznych – 46

Polska musi pożyczyć bilion złotych w pięć lat. Pożegnamy programy socjalne?

Polska musi pożyczyć bilion złotych w pięć lat. Pożegnamy programy socjalne?

(czyli PKB wyniosło ok. 2,6 bln zł, a nasze zadłużenie ok. 1,4 bln zł). Metodologią krajową 43,8 proc. (dane MF na koniec 2021 r.). Rząd woli podawać tę drugą, zaniżoną wartość, bo uwierzył w doktrynę, która mówi, że można zwiększać zadłużenie (w nieskończoność), bo rosnące długi będą spłacać się same

Banaś atakuje. NIK obnaża, jak rząd ukrywa długi i żongluje publicznymi pieniędzmi

Banaś atakuje. NIK obnaża, jak rząd ukrywa długi i żongluje publicznymi pieniędzmi

wyniosła 224 mld zł – mówiła Rybczyńska. To aż 10 proc. PKB. Po co ten trik? Aby uniknąć przekroczenia w tym roku przez państwowy dług publiczny tzw. progu ostrożnościowego 55 proc. PKB. Nie trzeba więc wdrażać rozwiązań stabilizujących finanse publiczne. Czyli oszczędzać. Tego Morawiecki nie chce

"Mamy nie tylko dług, ale i majątek". Odpowiedź na "licznik Balcerowicza"

"Mamy nie tylko dług, ale i majątek". Odpowiedź na "licznik Balcerowicza"

Od ponad 10 lat w centrum Warszawy wisi licznik długu publicznego - stworzony przez Forum Obywatelskiego Rozwoju Leszka Balcerowicza. Ma być swoistym memento: wybija rosnące setki miliardów i biliony, które musimy spłacić. - Chcemy pokazać drugą stronę medalu i pokazać, że finanse

Rząd chce się zadłużać ponad konstytucyjny próg

Rząd chce się zadłużać ponad konstytucyjny próg

przekroczyć 60 proc. PKB („Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto”). Jeśli zadłużenie osiągnie tę granicę, to wtedy rząd i parlament zobowiązane

Budżet goni budżet. Gigantyczny dług publiczny, przez dwa lata powyżej dopuszczalnego progu

Budżet goni budżet. Gigantyczny dług publiczny, przez dwa lata powyżej dopuszczalnego progu

zbilansowania. Co automatycznie przekłada się na wzrost długu publicznego. Ministerstwo Finansów podało, że według metodologii unijnej deficyt całego sektora finansów publicznych (a więc budżetu centralnego, samorządów i ubezpieczeń społecznych) w 2021 r. osiągnie ok. 6 proc. PKB. To ambitne założenie, bo w tym

Ekonomiczna ortodoksja została zweryfikowana przez kryzys. Czas wyciągnąć lekcję i budować nowy konsensus

Ekonomiczna ortodoksja została zweryfikowana przez kryzys. Czas wyciągnąć lekcję i budować nowy konsensus

bezrobociem.  Patrząc szerzej, dług publiczny w relacji do PKB jest w Polsce stabilny i wykazuje długookresowy trend spadkowy. Po jednorazowym wzroście, do którego zachęcaliśmy w kryzysowym 2020 r., dług do PKB dalej spada (na koniec 2021 r. wyniósł 53,8%, wciąż poniżej reguły) razem ze wzrostem całej

Dziura w finansach państwa zmalała, ale dług publiczny sięga już prawie 55 proc. PKB

podało, ile nasz dług wynosi w złotówkach. Okazało się, że politycy zadłużyli nas na 1 bln 6 mld 281,6 mln zł. - Dane te są obliczane według metodologii Eurostat, ale oznaczają one, że dług publiczny według "krajowej metodologii" zapewne przekroczył 52 proc. PKB. Innymi słowy w okresie

Krzyżyk na KPO to koniec państwa dobrobytu i wyższe podatki

130-150 mld zł z KPO (w zależności od kursu walutowego) nie wygląda na aż taki deszcze pieniędzy. Ale Polska w ostatnich latach zadłuża się ponad miarę. I możemy mieć z tego powodu problemy w przyszłości. Dług publiczny Polski wzrósł z 1 bln zł w 2019 r. do 1,5 bln zł. To, że państwa się zadłużają

Lista wstydu KPO. Od wielkich inwestycji po miejsce w przedszkolu

pandemii COVID-19. Bruksela postanowiła zasilić europejskie gospodarki bezprecedensową pomocą finansową. Po raz pierwszy w historii UE wyemitowała wspólny dług na jednakowych, atrakcyjnych warunkach (czyli z niskimi odsetkami). To obligacje, które mogli kupić inwestorzy albo inne państwa). Z tak

Na obronność powyżej unijnej średniej, na ochronę środowiska - poniżej. Ile wydaje Polska?

W całej Europie największy udział środków publicznych jest przeznaczany na ochronę socjalną - wynika z danych Eurostatu za 2017 r. o wydatkach państw. Przeciętnie w Unii na ten cel wydaje się 18,8 proc. PKB. Drugim najpoważniejszym w kolejności wydatkiem jest zdrowie - na nie średnio państwa UE

Eurostat: Ochrona socjalna ze środków publ. to 15,9% PKB w Polsce, 19,2% w UE

Warszawa, 06.03.2017 (ISBnews) - Wydatki publiczne na ochronę socjalną w Unii Europejskiej odpowiadały 19,2% PKB w 2015 r. ,wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. W Polsce było to 15,9% PKB. "Kolejnymi najważniejszymi obszarami było

Jesień ludów albo mrożenie cen. Europa szykuje się do zimy

osiągnął poziom 97 proc. PKB – nienotowany od pięćdziesięciolecia. W gospodarkach wschodzących i rozwijających się  poziom ten wyniósł 63 proc. PKB i był rekordowy w skali trzydziestu lat. Zadłuża się też Polska, co do tej pory było amortyzowane wzrostem PKB. Polski dług publiczny liczony na

Ekonomista Banku Pekao: "Budżet państwa nie powinien oszczędzać, tylko wydawać więcej"

Anna Popiołek: W 2020 roku będziemy mieć dług publiczny na poziomie 62 proc. PKB. Rekordowo dużo. Jest się czym przejmować? Do niedawna fakt, że nie mogliśmy się zadłużać bardziej niż do 60 proc. PKB, był cnotą. Dziś mówi się nam, że to przywara. Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku

Będzie italexit? Strefa euro w tarapatach. Polska może dostać rykoszetem

, gdy problemy Grecji rozlały się na inne kraje, dług publiczny Włoch wynosił ok. 134 proc. PKB. Dziś to już ponad 160 proc. Wówczas wpadliśmy w kryzys – Polskie PKB spadło w 2012 r. z 4,3 proc. do 2 proc., bezrobocie wzrosło o 0,9 pkt proc., do 13,4 proc. (dziś to ok. 5 proc.), a ceny mieszkań

Rząd zapowiada cięcia inwestycji. Ale pieniędzmi z KPO się brzydzi

; doprowadziła do sytuacji, w której pod względem finansowym rząd dochodzi do ściany. Relacja długu do PKB nie jest jest jeszcze graniczna, ale w związku z kryzysem i wzrostem stóp procentowych koszty samych odsetek wyniosą 80-100 mld zł, a rząd chce pożyczyć kolejne 200-400 mld zł. W tym celu zmienia

Szeroko otwarte wrota do krainy cudów. Czyli co ekonomiści wiedzą o zadłużaniu, a czego się domyślają

ekonomista  Międzynarodowego Funduszu Walutowego, autor książki napisanej wraz z Carmen Reinhart „Wzrost w czasach zadłużenia”. Przed dziesięciu laty oboje twierdzili, że wysoki, przekraczający 90 proc. PKB dług publiczny hamuje wzrost i grozi kryzysem. Dziś Rogoff jest mniej stanowczy

Kościński: Tarcza finansowa nie będzie groźna dla deficytu finansów publicznych

general government, ale państwowy dług publiczny. Według niego, dług publiczny obliczany zgodnie z polską metodologią nie powinien przekroczyć 50% w relacji do PKB w 2020 roku. Później Ministerstwo Finansów podało, że państwowy dług publiczny (PDP, zadłużenie sektora finansów

Rząd jak windykator. Dostałeś dodatek od państwa? Oddasz go w podatkach

spowodowały ogromny wzrost zadłużenia Polski: o ile w 2019 r. było to 1 bln zł, o tyle w przyszłym będzie to już 1,5 bln zł. Ale do tej pory wzrost zadłużenia Polski był amortyzowany wzrostem PKB. Polski dług publiczny liczony na podstawie zasad unijnych w 2021 r. zmalał w relacji do PKB z 57,4 proc

Wiarygodność kredytowa Polski zagrożona przez pandemię i konflikt z Brukselą. Ocena agencji S&P

Hiszpanii czy Grecji), wykształceni pracownicy, członkostwo w UE, kontrolowany dług publiczny i zadłużenie prywatne, zdrowy system bankowy czy względnie rozwinięty lokalny rynek finansowy. S&P ocenia, że polskie PKB wzrośnie w tym roku o 4,5 proc. A pandemia? Według analityków zza oceanu poradzimy sobie z

Sejm: Projekt czasowo uchylający SRW ponownie trafił do sejmowej komisji

trakcie drugiego czytania sprawozdawca Komisji Finansów Publicznych Henryk Kowalczyk (PiS) stabilizacyjna reguła wydatkowa "przynosi też znakomite efekty [?] czyli malejący z roku na rok przez ostatnich pięć lat deficyt sektora finansów publicznych, malejący dług publiczny od ponad 55% w stosunku PKB

Do 2024 r. mocno zbiedniejemy [WYWIAD]

Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego PKB Polski w drugim kwartale wzrósł o 5,3 proc. w ujęciu rok do roku . Znacznie ważniejsze są jednak dane w ujęciu kwartał do kwartału. Okazuje się, że w stosunku do pierwszego kwartału w drugim nasze PKB zmalało aż o 2,3 proc. Do tej

Unijny nadzór fiskalny nie działa

Holandii), ale tam gdzie było to koniecznie, uwzględniono także inne państwa członkowskie. Dług publiczny w Polsce - na razie bez obaw Jeśli chodzi o poziom długu publicznego, to w pierwszym kwartale tego roku aż pięć państw UE miało zadłużenie przekraczające 100 proc. PKB. Na pierwszym miejscu jest

Apel ekonomistów o przejrzystość finansów państwa

rezultacie zgodnie z zapowiadaną skalą programów, rzeczywisty dług publiczny (według definicji unijnej) może wzrosnąć do poziomu przekraczającego 55%, a nawet 60% PKB, czyli poziomu zapisanego w konstytucji w art. 216, który zawiera dyspozycję: „Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i

Generacja Z ma coraz bardziej dość prymatu cyferek PKB. Czy wiara w dewzrost to zdrowy instynkt samozachowawczy?

, już nie wspomnę. I o kolejnym aspekcie makroekonomicznym - to dzięki ucieczce do przodu państwa wyrastają z długów publicznych zaciągniętych w gorszych czasach. Maciej Grodzicki uważa, że to po prostu konieczność. - Gdy dziś słyszę jakiekolwiek prognozy wzrostu PKB to kojarzą mi się one jedynie z

Rząd przyjął zrównoważony budżet 2020, zakładający m.in. 7,1 mld zł wpłat z NBP

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dziś ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na 2020 r., zakładającą m.in. brak deficytu budżetowego i wzrost PKB w wysokości 3,7% a także strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023

Potrzebujemy nowego Balcerowicza. Przedsiębiorczość Polaków umiera. Zastępuje ją czekanie na jałmużnę od polityków

. ponad spodziewaną inflację, by pozyskać finansowanie. Ile będzie musiała dać Polska?  A nasze potrzeby są rekordowo wysokie.   Rząd przyjął projekt budżetu na 2024 r. z deficytem budżetowym 164,8 mld zł.   - Dług publiczny ma w 2024 r. wzrosnąć do 54 proc. PKB, o ok. 5 punktów

Znamy założenia budżetu. Wynagrodzenia znów uciekną inflacji. Chyba że rząd podmieni dane

, recesja... i wzrost wynagrodzeń Rząd w przyszłorocznym budżecie założył, że inflacja wyniesie 7,8 proc. To dane zbieżne z prognozami rynkowymi. Na przykład według Komisji Europejskiej będzie to 7,3 proc., a prezes NBP Adam Glapiński powiedział na ostatniej konferencji, że jak w 2023 r. inflacja

Wiarygodność Polski spada na łeb na szyję. To da się przeliczyć na pieniądze

inwestycji spada, a winę ponoszą właśnie nieufność i niszczenie rządów prawa. Finanse publiczne jak zły szeląg No dobrze, to co dokładnie możemy zobaczyć w badaniach zespołu ekonomistów? Przeanalizowali oni dane od 2008 r., a wskaźnik wiarygodności wyliczono od 2014. W pierwszych latach zachowywał się on

KPO nie ma. Na osłodę jest 15 mld zł. Skąd są te pieniądze i na co idą?

. Dlatego tak ważne jest, żeby całość pieniędzy z KPO była odblokowana. Albo KPO, albo gospodarcza mizeria i dług Polska nie jest w stanie sama zastąpić pieniędzy z KPO, bo do wzięcia jest przecież 107 mld zł za darmo, bez konieczności spłaty. Rząd chwalił się, że zadłużenie Polski spada w relacji do PKB

Rząd chce przyjął w III kw. nowelę odraczającą powrót do 7% i 22% stawki VAT

-19 oraz zapewnienie wsparcia płynnościowego firmom, a także utrata dochodów podatkowych doprowadzi do znacznego wzrostu deficytu i długu publicznego. MF przypomina, że zgodnie z szacunkami w aktualizacji programu konwergencji działania rządu związane z epidemią a także

Rząd właśnie ogłosił: od stycznia żywność drożeje. Koniec z tarczą, a więc VAT w górę. Ile na tym stracimy? Mamy wyliczenia

. z deficytem budżetowym 164,8 mld zł.  - Dług publiczny ma w 2024 r. wzrosnąć do 54 proc. PKB, o ok. 5 punktów procentowych wobec tego roku. Potrzeby pożyczkowe budżetu rosną w 2024 r. do rekordowych poziomów 225,4 mld zł netto i 420,6 mld zł brutto, co jest pochodną wysokiego deficytu, jak

Rządowy pakiet cięć w ministerstwach to była bajka? Mamy rzeczywistą listę oszczędności

unijną w stosunku do PKB spada (PKB rośnie, w związku z tym dług wyrażony w procentach maleje), to problemem jest nie jego wysokość, ale - tak jak w przypadku każdego kredytobiorcy - koszt spłaty odsetek. A te bywają przygniatające i to właśnie z powodu niemożności regulowania "rat" zdarzały

Słabe punkty polskiej gospodarki? Sektor bankowy przestaje być atutem

ryzach deficyt fiskalny i ograniczać relację długu publicznego do PKB, aby w razie recesji móc zareagować. Szczególnie ostrożnie należy teraz myśleć o nowych wydatkach lub obniżaniu podatków. Akurat 1 lipca wchodzi w życie obniżka podatków. Dolny próg PIT będzie wynosił 12 proc., a nie 17 proc. Tak się

PiS tnie Ziobrze wydatki na wynagrodzenia. Sejm przyjął budżet na 2021 r.

na koniec przyszłego roku wyniesie 64,7 proc. PKB. Oznacza to przekroczenie konstytucyjnego limitu długu, który w ustawie zasadniczej określony jest na 60 proc. Inne przyjęte w budżecie kryteria makroekonomiczne to m.in. powrót do dodatniego wzrostu PKB, który w przyszłym roku ma osiągnąć, według

Polski fundusz odbudowy, czyli przepis na katastrofę za kilkadziesiąt miliardów

-50 mld), a więc kwota ponad dwukrotnie mniejsza.   Co więcej, nasz dług publiczny według metodologii unijnej na koniec przyszłego roku dobije do 60-64 proc. PKB, a więc przekroczy konstytucyjny próg ostrożnościowy. Zresztą już zapowiedziano cięcia w administracji, wprowadzane są nowe podatki, a

Gdy Tusk zmieniał OFE, PiS wyzywał go od złodziei. Teraz byłego premiera chwali

pofatygowało się na pocztę i złożyło stosowne oświadczenia, to w 2014 r. zabrano z naszych kont w otwartych funduszach emerytalnych 153 mld zł zainwestowanych w papiery skarbowe. Powód? Paląca potrzeba obniżenia długu publicznego, który lada moment mógł przekroczyć granicę, po przejściu której wymagane byłyby

"Zwykły rząd sobie nie poradzi". Balcerowicz wieszczy po PiS gospodarcze tsunami

podźwignęła – dzięki polityce wewnętrznej, nie dzięki pomocy EBC – i obniżyła dług publiczny z ponad 100 proc. PKB do 60 proc. PKB. Tymczasem Grecja, gdzie rządzili populiści, wpadła w kryzys i brnie. Dług publiczny wynosi już 180 proc. PKB. Tej różnicy nie da się wytłumaczyć różnicami w

Chiny coraz dalej od marzenia o randze światowego mocarstwa nr 1?

– wynika z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Z kolei analitycy tygodnika "The Economist", używając tej samej miary, wysnuli wniosek, że Amerykanie pozostaną bogatsi niż Chińczycy przez co najmniej następne 50 lat. Natomiast w kategoriach PKB Chiny miałyby prześcignąć USA już w

PIE: Polska gospodarka jest zespolona z Unią Europejską

stabilne - agencje oceniają je na A-. Te zmiany przełożyły się na koszty obsługi polskiego długu. Jeszcze w 2004 r. sięgały one 2,7 proc. PKB przy zadłużeniu odpowiadającym 45 proc. PKB. Obecnie są ponad dwa razy niższe, przy

CIA znów myli Polskę z Portugalią? Podaje, że nasz dług to 123 proc. PKB

W rankingu relacji długu publicznego do PKB w 2012 r. znalazło się 155 państw świata. Przodują Japonia (214 proc.), Zimbabwe (187 proc.) i Grecja (156 proc.). Zaskoczeniem jest polski wynik, który uplasował nasz kraj na dziewiątym miejscu. CIA podała

MF: Dług sektora general government spadł do 1 003,4 mld zł na koniec 2017 r.

minister finansów Teresa Czerwińska w komentarzu do danych o zadłużeniu sektora finansów publicznych. "Zgodnie ze wstępnym szacunkiem PKB ogłoszonym w lutym przez GUS, relacja państwowego długu publicznego wyniosła 48,5% PKB i była niższa o 3,4 pkt proc. od poziomu z 2016 r

W budżet bez deficytu nikt nie uwierzył. Ale nowelizacja nie mówi całej (smutnej) prawdy o kasie państwa

, których według polskiego prawa do długu publicznego się nie wlicza. Tyle że według metodologii unijnej już tak. Wiosną tego roku Komisja Europejska przewidywała, że deficyt sektora finansów publicznych wyniesie w Polsce w 2019 r. aż 9,5 proc. PKB, a dług publiczny osiągnie granice 58 proc. PKB &ndash

"The New York Times": Leki odchudzające zmieniają gospodarkę. Dania patrzy i nie wierzy

przemysł farmaceutyczny. Dania jest ojczyzną innych firm farmaceutycznych, ale Novo Nordisk znacznie je wyprzedził. Przychody firmy w ubiegłym roku były około 10 razy większe niż przychody kolejnej największej duńskiej firmy farmaceutycznej, Lundbeck. Przez długi czas Novo Nordisk koncentrowała się

Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego straszny globalną recesją

stagflacyjnym kryzysem zadłużenia. Poziom długu prywatnego i publicznego jako część światowego PKB jest dziś na znacznie wyższych poziomach niż w przeszłości (główną przyczyną jest tu pandemia). W tych warunkach szybka normalizacja polityki pieniężnej i rosnące stopy procentowe doprowadzą silnie zadłużone

Nadchodzi spustoszenie w gospodarce. Według ekonomistów Citi pandemia w Polsce wywoła najpoważniejszy kryzys od 1989 r.

utrzymanie zatrudnienia, to może być jeszcze gorzej. Konieczność walki z koronawirusem spowoduje, że deficyt sektora finansów publicznych może wynieść na koniec roku 7,5-8 proc. PKB. Dług publiczny urośnie, według analizy Citi, do 52,1 proc. i 53 proc w przyszłym. To znacznie gorzej, niż zapowiada rząd, bo

Gospodarka kurczy się szybciej. Brak szczepień i ostra zima biją w PKB

. Według KE Polska jest w tej chwili w najlepszej kondycji fiskalnej w całej Wspólnocie. Nawet skokowy wzrost naszego długu publicznego nie powinien nam zaszkodzić. A przynajmniej w krótkiej perspektywie.

RPP: Deficyt 'general government' wzrośnie, ale wyniesie poniżej 1,7% PKB w 2019

wynoszącego 3% PKB, zaś dług publiczny w ujęciu metodologii ESA2010 ma się obniżyć do 46,3% PKB i pozostawać w tendencji spadkowej. Spadek relacji długu do PKB oddala również ryzyko przekroczenia przez tę relację limitów zadłużenia wyznaczonych w regulacjach krajowych" - podsumowano w opinii

Dalsze podwyżki stóp, wysoka inflacja i wzrost bezrobocia. OECD kreśli scenariusz dla Polski

zaufanie spowodują spowolnienie wzrostu gospodarczego.  Stany Zjednoczone i Europa już gwałtownie zwalniają. Koniem pociągowym jest i będzie Azja . Główne azjatyckie gospodarki rynków wschodzących będą odpowiadać za prawie trzy czwarte światowego wzrostu PKB w 2023 r. W nowej prognozie gospodarczej

Paweł Borys dla Wyborcza.biz: Rząd wesprze energetykę dopiero, gdy ta będzie mieć problemy

będą bardzo dobre, ze spadkiem długu całych finansów publicznych do PKB do ok. 51 proc., a z drugiej potrzeby pożyczkowe rosną, ponieważ priorytetem są wydatki na obronność i przeciwdziałanie skutkom kryzysu energetycznego. Większość krajów europejskich mierzy się teraz z takimi trudnościami. To skąd

Rekordowo niski deficyt finansów publicznych. Spada też dług

miejsce w latach 1995-2017 – tłumaczy prof. Gomułka. Czytaj też: Na depozytach w końcu można zarobić? Wkładając pieniądze na lokatę, nadal większość z nas traci Niższy nie tylko deficyt, ale też długDług publiczny po raz pierwszy w historii spadł nie tylko w relacji do PKB, ale również w

Dramatyczny przyrost długu. W ciągu roku wzrósł niemal o 100 mld złotych

. Dług skarbu państwa to tylko część (większa) długu publicznego. Zadłużone są także samorządy oraz w niewielkim stopniu Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Dane o łącznym długu publicznym poznamy dopiero za 2 miesiące. Pod koniec września zadłużenie sektora samorządowego wyniosło 69 mld zł – w ciągu

"Polski ład". Klasa średnia sfinansuje obietnice PiS

, zwiększenie wydatków na zdrowie. Wszystko to są cele godne poparcia, ale nie wiadomo, kto je sfinansuje. Z kryzysu spowodowanego pandemią wychodzimy z długiem publicznym sięgającym 60 proc. PKB (to oficjalna informacja rządu zawarta w Aktualizacji Programu Konwergencji 2021) i z deficytem znacznie

Turecka inflacja - skutki pewnego eksperymentu prezydenta Erdogana

Bankowego zainicjowała kompleksowy program restrukturyzacji. Banki państwowe zostały wzmocnione poprzez fuzje i sprywatyzowane. Zniesiono obowiązek udzielania kredytów na preferencyjnych warunkach, które przynosiły straty. Łączny koszt ratowania banków wyniósł 31 proc. PKB, a w konsekwencji dług publiczny w

Banaś zdradzał przed Sejmem inżynierię finansową rządów PiS. Gorzka pigułka od prezesa NIK dla Morawieckiego

przekroczenia w tym roku przez państwowy dług publiczny tzw. progu ostrożnościowego 55 proc. PKB. Wtedy budżet musi być bez deficytu (to akurat wykonalne, sytuacja budżetu nie mówi nam o niczym), ale ograniczona jest waloryzacja rent i emerytur, ograniczone wydatki Kancelarii Sejmu, Senatu, Prezydenta

PiS chce swoimi trikami zaniżyć nasz dług o 250 mld zł. Po to, by nie złamać konstytucji

departamentu polityki makroekonomicznej Ministerstwa Finansów, przez 23 lata pracownik resortu, obecnie główny ekonomista Pracodawców RP. O co chodzi? Licznik długu a konstytucja Rząd nie może nas zadłużać w nieskończoność. Konstytucja zabrania, aby dług był wyższy niż 60 proc. PKB. - Dług konstytucyjny (PDP

Pokusa zadłużania. Przekroczenie pewnych granic zaszkodzi wszystkim

nadzwyczajne działania, a zarazem określenie precyzyjnej ścieżki powrotu do stanu respektującego wymogi reguł finansowych. Byłoby to racjonalne, transparentne i odpowiedzialne zachowanie. Tymczasem sposób, w jaki liczony jest dług publiczny w Polsce, jest odmienny od tego, jak robi to Unia Europejska

Kto broni złotego? Premier Morawiecki zaczyna podejmować paniczne decyzje

długu, najwyższa od ponad 20 lat. Ma to gigantyczne znaczenie dla polskiej gospodarki, patrząc na ogólne zadłużenie naszego kraju. Oprócz wydatków zapisanych w przyszłorocznym budżecie dodatkowe ponad 200 mld zł wydatków jest wyprowadzonych poza budżet. Coroczny deficyt pompuje nasz dług publiczny, za

Francja ma kłopot: PKB w stagnacji, dług ciągle rośnie

tym roku urośnie tylko o 0,4 proc. To mniej niż równie kiepska oficjalna prognoza rządu, który zakłada wzrost na poziomie 0,5 proc. Równie kiepskie są dane na temat francuskiego długu publicznego, który po I kwartale wzrósł do 89,6 proc. francuskiego PKB. To aż 3 punkty

Wzrósł deficyt budżetowy w Grecji. Winne są banki

się z założenia, że pomoc dla greckich banków miała charakter wyjątkowy i jednorazowy. W 2011 roku deficyt budżetowy Grecji wynosił 9,8 proc. PKB. W ubiegłym miał planowo spaść do 6,6 proc. Eurostat podał również dane o wysokości greckiego długu

Carmen Reinhart: Ta inflacja to nie jest coś przejściowego

publiczny przekraczający 90 proc. PKB dusi wzrost. Dziś średnia dla strefy euro wynosi dużo ponad 100 proc., a dla zaawansowanych gospodarek - ok. 130 proc. Od tamtego czasu nie rozwinęliśmy się w jakiś wyjątkowy sposób, prawda? Grecja i Włochy mają dochód per capita niższy niż w 2008 roku, kiedy zaczął się

Fitch ostrzega Polskę przed nadmiernym deficytem. Winne pomysły z "piątki Kaczyńskiego"

2020 r. wyniesie on maksymalnie 2,2 proc. Teraz zdaniem analityków może on skoczyć nawet do poziomu 2,8 proc. PKB. Wzrosnąć ma także dług publiczny. Na koniec tego roku ma według ekspertów wzrosnąć do 49,1 proc., a na koniec 2020 r. – 49,6 proc. PKB. Jednocześnie zdaniem agencji polski rząd nie

Morawiecki: Decyzja Moody's o podniesienie perspektywy ratingu Polski racjonalna

walucie zagranicznej i krajowej. Bazowy scenariusz Moody's zakłada deficyt fiskalny na poziomie ok. 2,8% PKB w latach 2017-2021 oraz dług publiczny - w wysokości ok. 55% PKB. Oczekiwany w tym okresie wzrost PKB Polski ma wynieść średnio 3,2%. Prognoza na 2017 r. to 3,2% wzrostu

Dwie niedziele handlowe w miesiącu, przedsiębiorczość i zielona energetyka - Trzecia Droga ujawnia swój program

Polska ma jedną z najniższych stóp inwestycji. Ten wynik to niespełna 17 proc. PKB, a mówili, że za pierwszej kadencji osiągniemy poziom 25 proc. PKB. Nasz cel to wygrać ten wyścig - zapowiedział lider Polska 2050 Szymon Hołownia podczas konwencji wyborczej w Warszawie. To gospodarka ma być główną

Grecja wraca na rynki

nerwowości na rynkach walutowych. Gdyby Grecy zgłosili problemy powinno się to odbić negatywnie na notowaniach złotego. Jak wygląda sytuacja Grecji po tych wszystkich pakietach oszczędności? Dług publiczny stanowi 177% PKB. Za wzrost zadłużenia odpowiadają zarówno zwiększone koszty

23 mld zł kosztuje budżet program "Rodzina 500 plus". Opłaca się?

Politycy zadłużyli nas już na prawie bilion złotych. Na koniec ubiegłego roku mieliśmy w sumie 928,7 mld zł zadłużenia , czyli aż o blisko 95 mld zł więcej niż rok wcześniej. Według wstępnych danych wiadomo również, że relacja długu publicznego do PKB to już 50,1 proc., czyli poziom długu jest

VAT bez zmian. PiS piąty rok z rzędu łamie obietnicę wyborczą

system podatkowy? PiS na pewno jeszcze ten rekord pobije. W środę na posiedzeniu rządu przyjęto projekt o kolejnym odłożeniu przywrócenia poprzednich stawek VAT. Powód? Oczywiście pandemia. Teraz stare stawki mają wrócić pod paroma warunkami, m.in. kiedy dług publiczny nie będzie wyższy niż 43 proc. PKB

Dwa lata temu młodzi ekonomiści chcieli, aby Polska zaciągała większy dług. Co mówią teraz?

).  – Oczywiście, dług publiczny wiąże się z kosztami wypłaconych odsetek i mamy pełną świadomość konieczności zachowania balansu między zobowiązaniami krajowymi i zagranicznymi. "Jednak należy zauważyć, że polski dług jest obecnie najtańszy w historii, a Polska jest jednym z liderów

Rekordowe zadłużenie Włoch. W 2011 r. 120 proc. PKB długu publicznego!

Jednocześnie deficyt finansów publicznych spadł do 3,9 proc., a cała gospodarka wzrosła o 0,4 proc. Dla porównania polski deficyt za ubiegły rok jest prognozowany na 5,6 proc. PKB, a wzrost gospodarczy wyniósł 4,3 proc. PKB. Podane dane oznaczają, że

Ebury: Złoty będzie się umacniać pod koniec 2019 oraz w 2020 r.

gospodarczym wskaźnik długu publicznego do PKB w kraju spadł do poziomu 48,9% PKB. Rząd planuje w najbliższym czasie zwiększyć transfery fiskalne, niemniej negatywny efekt dla finansów publicznych powinien zostać zbalansowany przez efekt zmian w systemie emerytalnym" - czytamy również

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Wstępny szacunek Produktu Krajowego Brutto (PKB) za 2018 r. okazał się nieco wyższy (5,1% r/r) od oczekiwań rynkowych (5,0% r/r). Zdaniem ekonomistów, dane te pozwalają szacować, że wzrost PKB w IV kw. ub.r. ukształtował poniżej 5%. Opublikowane

Fundacja Balcerowicza robi audyt Andrzeja Dudy. Najdroższy prezydent od 25 lat

gospodarkę) przeniosła się na finanse publiczne. Finanse publiczne są magmą W środę 8 lipca Andrzej Duda napisał, że deficyt finansów publicznych jest "znacząco poniżej średniej unijnej". - Nieprawda. W 2019 roku deficyt wyniósł 0,7 proc. PKB wobec śr. unijnej 0,1 proc. PKB. Większość krajów UE nie

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

wzrostu w 3q19 (rozczarowujący wzrost konsumpcji, szybszy i głębszy niż zakładaliśmy spadek inwestycji publicznych) oraz napływające dane miesięczne za 4q19 obniżamy naszą prognozę wzrostu w 4q19 do 3,8% r/r (z 4,0% poprzednio) jednocześnie rewidujemy prognozę wzrostu PKB w 2019 do 4,2% (z 4,3% poprzednio

Dane za IV kw. 2018 dają szansę na 4% wzrostu PKB w całym 2019 r. wg analityków

będzie podtrzymywało na podwyższonym poziomie dynamikę spożycia publicznego, przynajmniej w I poł. 2019 r., co pozwoli na utrzymanie podwyższonej kontrybucji tej składowej we wzrost PKB. Nie znamy jeszcze pełnych danych dot. dynamiki nakładów brutto na środki trwałe, zakładamy że spowolnienie tej

"Po życiu ponad stan trzeba oszczędzać praktycznie na wszystkim". Rzońca przewiduje cięcie socjalu

wydawano pieniądze przez jednostki formalnie nieobjęte regułami. Podstawowym zadaniem w sferze finansów publicznych jest powrót do reguł fiskalnych. Aby uniemożliwić ich omijanie, reguły muszą objąć całość wydatków publicznych i długu publicznego – tak jak definiuje je Eurostat. Czeka nas recesja

Polska gospodarka jak bokser po knock-downie. "Powróci do walki w ostatnich rundach"

kłopotów producentów w największych światowych gospodarkach), ale też ograniczenie popytu na towary w największej pod względem PKB gospodarce świata. Mimo to według wstępnych danych GUS polski PKB urósł przez ten okres o 1,9 proc. To więcej, niż przewidywali eksperci, bo ich średnie oczekiwania

Pandemia wymyka się spod kontroli rządów. Biliony euro na ratowanie gospodarek

Unii dług publiczny jej państw członkowskich nie może też przekraczać 60 proc. PKB danego kraju. Zawieszenie tego limitu pozwoli zaś np. Włochom zaciągnąć na walkę z koronawirusem i wsparcie gospodarki nowych pożyczek - chociaż dług publiczny Włoch już stanowi równowartość 137 proc. PKB tego kraju, bo

Francja coraz bardziej zadłużona. Dług publiczny przekroczył 80 proc. PKB

Według przedstawionych przez agencję statystyczną Insee danych na koniec marca dług publiczny na poziomie 80,3 proc. PKB oznacza wzrost ogólnego zadłużenia Francji o 2,2 proc. w skali kwartału i aż o 10,8 proc. w skali roku. Za tak duży skok długu odpowiada zeszłoroczne

Gospodarka w pandemii. Dziś wszystkie prognozy gospodarcze są niewiarygodne

strategii jest oczywisty – wszędzie nastąpił gwałtowny spadek produkcji i PKB. Według opublikowanych właśnie danych w marcu produkcja przemysłowa w Niemczech spadła w stosunku do lutego o 9,2 proc., a w stosunku do marca 2019 o blisko 12 proc. Analitycy ekonomiczni przewidywali spadek mniejszy &ndash

W danych GUS-u już widać nadchodzące spowolnienie

- twierdzi Gomułka. Inna sprawa, jak wykorzystaliśmy ten okres wyjątkowej koniunktury. - Zalecałem, abyśmy dążyli do osiągnięcia nadwyżki budżetowej. Przyjęto inną strategię zakładającą, że nie będzie znacznego spowolnienia - mówi Gomułka. W efekcie wprawdzie nasz dług publiczny w relacji do PKB w przyszłym

Wzrost PKB słabnie, w 2016 r. może ukształtować się poniżej 3% wg analityków

niepewność odnośnie opodatkowania przedsiębiorstw czy stabilności finansów publicznych związanej m.in. z planowanym obniżeniem wieku emerytalnego. Choć dzisiejsze dane pokazują, że tempo wzrostu PKB kształtuje się poniżej ścieżki centralnej z listopadowej, skorygowanej w dół, projekcji NBP, to jednak nie

Deficyt budżetowy Polski powyżej średniej unijnej. Dług pod kontrolą

długu publicznego w poszczególnych krajach. Na tle krajów UE Polska wygląda nie najgorzej. W ubiegłym roku dług publiczny Polski wyniósł 51 proc. PKB wobec 47,2 proc. w 2008 r. Najniższym długiem w Unii może pochwalić się Estonia (7,2 proc. PKB). Dozwolony w kryteriach z Maastricht próg 60 proc

OECD tnie nam prognozę wzrostu PKB. Za wcześnie?

. Organizacja zaznacza, że to dotychczasowe wysiłki (czytaj: poprzedniego rządu) sprawiły, że dyscyplina fiskalna poprawiła się i można było myśleć o zbijaniu deficytu sektora finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB. Przy takiej polityce spadałby też dług publiczny. W swoim podstawowym scenariuszu OECD zakłada

Minister finansów Teresa Czerwińska po wymownym milczeniu zapowiada: Staramy się znaleźć pieniądze na "piątkę Kaczyńskiego"

Europejskiej i przewidzianych w nim zasad dyscypliny budżetowej. Przewidują one, że państwa członkowskie muszą trzymać w ryzach deficyt finansów publicznych oraz dług publiczny. Ten pierwszy nie może przekroczyć 3 proc., drugi - 60 proc. PKB. Tymczasem wypowiedź Morawieckiego wcale takiego ryzyka nie wyklucza