dane bezrobocie w ostatnich latach

Marta Piątkowska

Bezrobocie wyższe od prognoz. GUS podał pełne dane, najgorzej na Podkarpaciu

Bezrobocie wyższe od prognoz. GUS podał pełne dane, najgorzej na Podkarpaciu

Jest gorzej, ale lepiej. Wrześniowa stopa bezrobocia okazała się znacząco wyższa od przewidywań analityków, jednak niższa, niż przed miesiącem. Choć nadchodzą tłuste, przedświąteczne miesiące, to powodów do zadowolenia może zabraknąć.

Paradoks 2023 roku. Będzie praca, ale będzie też bieda

Bezrobocie zmniejsza się samo: z rynku pracy odchodzi rocznie o 150 tysięcy osób więcej, niż na niego wchodzi. Ale w przyszłym roku znów zarobimy mniej, niż wynosi wzrost cen.

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3% w maju

505 tys. w maju wobec 496 tys. miesiąc wcześniej. W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w maju 6,7%. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć

Biedniejemy, proszę państwa

Biedniejemy, proszę państwa

I choć większość ekonomistów podkreśla, że dane nie wskazują wzrostu bezrobocia, to w ostatnich latach wiele ich prognoz się nie sprawdziło. Na razie jego poziom należy do najniższych w historii, a polski rynek pracy błyskawicznie wciągnął na swój pokład nawet kilkaset tysięcy uchodźców z zagranicy

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,9% w kwietniu

zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3% w marcu

zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,9% w lutym

mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wzrosła do 3,3% w grudniu

zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła nadal 3,2% w listopadzie

bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,4% w maju

7,7% dla strefy euro. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,7% w maju wobec 6,6% miesiąc wcześniej i 6,7% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,3% w kwietniu

wynosił 8,2% dla strefy euro. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,6% w kwietniu wobec 6,4% miesiąc wcześniej i 6,8% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła nadal 3,2% w październiku

pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia

Średnie wynagrodzenie w lutym to ponad 7 tys. zł, ale firmy niechętnie zatrudniają. Rynek pracy czeka zadyszka

Średnie wynagrodzenie w lutym to ponad 7 tys. zł, ale firmy niechętnie zatrudniają. Rynek pracy czeka zadyszka

- Rynek pracy zaczyna odczuwać spowolnienie gospodarcze. Spadek etatów o tej porze roku miał miejsce ostatnio w 2015 r. i nawet w trakcie pandemii (luty 2021 r.) sektor przedsiębiorstw zatrudniał pracowników. Jednocześnie cały czas utrzymuje się presja na wzrost wynagrodzeń, która ma niewątpliwie

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła nadal 3,3% we wrześniu

pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,4% w marcu

7,7% dla strefy euro. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,6% w marcu wobec 6,5% miesiąc wcześniej i 6,9% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła nadal 3,3% w sierpniu

, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,3% w lutym

7,4% dla strefy euro. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,5% w lutym wobec 6,5% miesiąc wcześniej i 6,9% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,3% w lipcu

zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych

Pobierający 500+ i rodzice, którzy go nie dostają. Ilu z nich pracuje?

Pobierający 500+ i rodzice, którzy go nie dostają. Ilu z nich pracuje?

tych, którzy pozostają na rynku pracy, choć obecnie pracy nie mają. Dlaczego bezrobotni są bezrobotni? Wskaźnik bezrobocia w Polsce wg BAEL (czyli. badania aktywności ekonomicznej, co nie jest tym samym co bezrobocie rejestrowane na podstawie danych Powiatowych Urzędów Pracy) wyniósł w

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,8% w czerwcu

zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,4% w grudniu

wynosił 7,5% dla strefy euro. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,2% w grudniu wobec 6,3% miesiąc wcześniej i 6,6% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wzrosła do 3,8% w maju

zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,8% w czerwcu

wynosił 7,7% dla strefy euro. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł w czerwcu 7,1% w maju wobec 7% miesiąc wcześniej i 6,6% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,5% w listopadzie

wynosił 7,5% dla strefy euro. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,3% w listopadzie wobec 6,3% miesiąc wcześniej i 6,6% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,7% w kwietniu

podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 7,5% w październiku

wynosił 7,5% dla strefy euro. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,3% w październiku wobec 6,3% miesiąc wcześniej i 6,7% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,4% w marcu

zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła nadal 7,5% we wrześniu

wynosił 7,4% dla strefy euro. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,3% we wrześniu wobec 6,2% miesiąc wcześniej i 6,7% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,5% w lutym

zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 7,4% w sierpniu

wynosił 7,5% dla strefy euro. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,2% w sierpniu wobec 6,3% miesiąc wcześniej i 6,7% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,7% w styczniu

podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,8% w listopadzie

, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako

MPiT oczekuje spadku stopy bezrobocia rejestrowanego ponownie poniżej 6% w lutym

w najbliższych miesiącach, jednak tempo redukcji stopy bezrobocia będzie wolniejsze niż we wcześniejszych latach" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS. Będąca pod wpływem czynników sezonowych stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 6,1% i była o 0,3 pkt proc

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,8% w październiku

pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 7,5% w maju

euro. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,3% w maju wobec 6,4% w poprzednim miesiącu i wobec 6,9% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych

Chiny ujawniają informacje o swoim PKB. Z opóźnieniem

. Ostatni kongres partyjny nie dał odpowiedzi, kiedy polityka restrykcji się zakończy. Problemem Chin są m.in. szczepionki. Mimo iż Pekin zdołał opracować własne, to preparaty chińskie w porównaniu z zachodnimi są o wiele mniej skuteczne. Efekt dla chińskiej gospodarki jest taki, że mimo iż 3,9 proc

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,4% we wrześniu

podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 7,6% w kwietniu

strefy euro. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,4% w kwietniu wobec 6,4% w poprzednim miesiącu i wobec 7% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,4% w sierpniu

podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 7,7% w marcu

euro. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,4% w marcu wobec 6,5% w poprzednim miesiącu i wobec 7% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,5% w lipcu

zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,8% w lutym

ten wyniósł 6,5% w lutym wobec 6,5% w poprzednim miesiącu i wobec 7,1% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,7% w czerwcu

zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,8% w styczniu

%. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,5% w styczniu wobec 6,6% w poprzednim miesiącu i wobec 7,2% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła nadal 3,8% w maju

zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,8% w kwietniu

podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,9% w listopadzie

%. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,7% w listopadzie wobec 6,7% w poprzednim miesiącu i wobec 7,3% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła nadal 7,5% w lipcu

7,5% dla strefy euro. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,3% w lipcu - bez zmian m/m i wobec 6,8% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy

42 proc. Polaków nie pracuje i nie szuka pracy. To spory spadek

posługują się inną, bardziej trafną metodologią (podstawą są dane ankietowe, BAEL jest więc w stanie uchwycić osoby pracujące w szarej strefie). Zgodnie z nimi w ostatnim kwartale 2021 r. liczba bezrobotnych spadła względem poprzedniego o 5,9 proc. Liczba osób pracujących wzrosła - z 16 mln 555 tys. do 16

Przestańmy chwalić się niskim bezrobociem. Dwucyfrowego w Polsce już nie będzie

osób, które są bierne, bo np. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji albo po prostu grają cały dzień w gry. Te osoby da się przecież odzyskać dla rynku pracy. Politycy nie spieszą się do reformy - czy też raczej dofinansowania - systemu ochrony zdrowia. - Mieliśmy minimum 10 lat, od 2010 do 2020 roku

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wynosiła nadal 4,4% w marcu

zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 7,5% w czerwcu

wynosił 7,5% dla strefy euro. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,3% w czerwcu - bez zmian m/m i wobec 6,8% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy

To idzie młodość!... na bezrobocie. Koronawirus pozbawił ich pracy i perspektyw

2020 r. 27,1 proc. Bezrobotnych w wieku poniżej 24 lat było w czwartym kwartale 2020 r. blisko 131 tys. Najwięcej młodych bezrobotnych jest w województwach: mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Warto przy tym pamiętać, że krajowe dane o stopie bezrobocia rejestrowane różnią się metodologią od danych

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,1% w październiku

%. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,7% w październiku wobec 6,7% w poprzednim miesiącu i wobec 7,4% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 4,4% w lutym

zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,1% we wrześniu

%. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,7% we wrześniu wobec 6,7% w poprzednim miesiącu i wobec 7,5% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,5% w styczniu

podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,1% w sierpniu

%. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,8% w sierpniu wobec 6,8% w poprzednim miesiącu i wobec 7,5% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 4,4% w grudniu

, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 4,5% w listopadzie

, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,2% w lipcu

%. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,8% w lipcu wobec 6,9% w poprzednim miesiącu i wobec 7,6% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 4,6% w październiku

, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,3% w czerwcu

%. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,9% w czerwcu - tj. tyle samo, co w poprzednim miesiącu wobec 7,6% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 4,6% we wrześniu

podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,4% w maju

%. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7% w maju - wobec 7,1% w poprzednim miesiącu i wobec 7,7% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 4,7% w sierpniu

podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek

Przez rok liczba bezrobotnych wzrosła o 25 proc. Trudna sytuacja na rynku pracy w Wielkopolsce

. Natomiast w ciągu roku pandemii pracę straciło ponad trzy razy więcej Wielkopolan niż w dwa wcześniejsze lata. - Takiego wzrostu bezrobocia dawno nie było - nie ma wątpliwości Barbara Kwapiszewska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. To właśnie WUP zbiera zbiera dane z całego regionu. Są opracowywane na

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,5% w kwietniu

%. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7,1% w kwietniu - wobec 7,1% w poprzednim miesiącu i wobec 7,8% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,8% w lipcu

zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,5% w marcu

%. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7,1% w marcu - wobec 7,1% w poprzednim miesiącu i wobec 7,9% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,8% w czerwcu

zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,5% w lutym

%. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7,1% w lutym - wobec 7,2% w poprzednim miesiącu i wobec 8% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu

"Inflacja jest okej"? Właśnie straciliśmy 100-200 mld zł naszych oszczędności

prezydent Recep Erdogan kilkukrotnie w ostatnich latach odwoływał prezesów. Obecny - Sahap Kavicoglu - jest uznawany za wykonawcę woli prezydenta Erdogana. I Turcja uznała, że nie będzie zduszać inflacji - woli, żeby ona trwała, bo wraz z nią trwa wzrost gospodarczy. W reakcji na wzrost cen Turcja obniżyła

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,8% w maju

zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,6% w styczniu

%. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7,3% w styczniu - wobec 7,3% w poprzednim miesiącu i wobec 8,1% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła 4,8% w kwietniu

podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,7% w grudniu

%. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7,3% w grudniu - wobec 7,3% w poprzednim miesiącu i wobec 8,2% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w

Poziom bezrobocia taki sam jak dwa lata temu. Ale ci, którzy nie mają pracy, nie mają w czym wybierać

ogółem wynosi 5225 osób, przy czym w Opolu 2768 osób, a w powiecie opolskim 2457 osób. Niniejszym poziom bezrobocia powrócił do stanów notowanych w maju 2018 r. - wylicza Tomasz Kwiatek. Dla porównania w zeszłym roku stopa bezrobocia w Opolu wynosiła 2,8 proc. i była najniższą notowaną od lat. Z kolei w

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła nadal 5,3% w marcu

zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,7% w listopadzie

%. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7,3% w listopadzie - wobec 7,4% w poprzednim miesiącu i wobec 8,3% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 5,3% w lutym

zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych

Rekord, i to zimą: bezrobocie w Polsce tylko 6,5 proc.

Zazwyczaj w miesiącach zimowych bezrobocie rośnie - w tym roku po raz pierwszy od dziesięciu lat w listopadzie spadło i osiągnęło rekordowo niski poziom: 6,5 proc. Jednocześnie jest to najlepszy notowany w listopadzie wynik od 1990 r. Pamiętać należy, że bezrobocie rejestrowane liczy się na

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,8% w październiku

%. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7,4% w październiku - wobec 7,5% w poprzednim miesiącu i wobec 8,3% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie

Stopa bezrobocia będzie nadal spadać, ale coraz wolniej wg analityków

. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 5,9%, czyli spadła o 0,2 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca. W czerwcu 2017 r. stopa ta wyniosła 7,1%. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca 2018 r. wyniosła 967,9

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 5,4% w styczniu

podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek

BIEC:WRP spadł o 0,4 pkt m/m w XI, pojawiają się negatywne tendencje rynku pracy

razie stopa bezrobocia rejestrowanego jest najniższa od początku lat 90-tych, choć w zasadzie ze względu na liczne zmiany zarówno definicji osoby bezrobotnej, jak metody pozyskiwania danych, statystyki te nie powinny być ze sobą porównywane" - czytamy w raporcie. Obecnie

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,9% we wrześniu

%. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7,5% we wrześniu - wobec 7,5% w poprzednim miesiącu i wobec 8,4% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 5,9% w grudniu

podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek

MRPiPS: Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 7,7% w kwietniu

. "W kwietniu zarejestrowanych było w urzędach pracy 1,25 mln osób, a więc o 71,9 tys. (5,4%) mniej niż w marcu i o 269,5 tys. (17,7%) mniej niż rok temu. Tak niskiego wskaźnika bezrobocia w kwietniu nie zanotowano od 26 lat" - czytamy w komunikacie. W tegorocznej

Dane GUS o bezrobociu mogą mylić. Szczyt dopiero przed nami

zawodową wpływać będzie także stopień wykorzystania przez firmy środków antykryzysowych. Część przedsiębiorców może decydować się na utrzymanie miejsc pracy, oczekując poprawy sytuacji gospodarczej w nieodległej przyszłości, bo pamiętają problem z ostatnich lat z pozyskiwaniem wykwalifikowanych

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 6% w listopadzie

pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona

To już nie "czarny łabędź", ale bardzo niepokojący ptaszor. Chiny robią, co mogą, by ratować deweloperów

przypadku gospodarki chińskiej, jeszcze niedawno były nie do wyobrażenia. Rośnie bezrobocie, inwestycje hamują. Bezrobocie w grupie osób od 16 do 24 lat podskoczyło do prawie 20 proc., co jest najgorszym wynikiem w historii. Ogólna stopa bezrobocia wynosi 6,1 proc. wobec 5,8 proc. w marcu. Co to oznacza dla

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 9,1% w sierpniu

%. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7,6% w sierpniu - wobec 7,7% w poprzednim miesiącu i wobec 8,5% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w

Bezrobocie jeszcze raz dwucyfrowe. W sierpniu 10 proc.

. Ministerstwo Pracy zapowiada, że jeszcze we wrześniu stopa bezrobocia się obniży i dzięki temu pierwszy raz od siedmiu lat poziom bezrobocia rejestrowanego będzie jednocyfrowy. - Prawdopodobnie we wrześniu i w październiku liczba bezrobotnych, wzorem ostatnich dwóch lat, będzie się

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 5,7% w październiku

pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła nadal 9,1% w lipcu

%. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7,7% w lipcu - bez zmian wobec poprzedniego miesiąca i wobec 8,5% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w

Kryzys w koronawirusie najbardziej dotkliwy dla młodych. To oni najczęściej tracą teraz pracę

podsumowujących drugi kwartał  tego roku wynika, że co trzeci nowy bezrobotny nie skończył 30. roku życia. Obecnie osoby w wieku od 24 do 34 lat są najliczniejszą grupą bezrobotnych w Polsce. Jest ich blisko ćwierć miliona. Młodzi byli w ostatnich miesiącach najczęściej typowani do zwolnienia. Liczba osób

"Takiego wzrostu bezrobocia dawno nie było". Tylko budowlańcy i kurierzy mogą spać spokojnie

wszystko. Patrząc na losy ludzi, nie można przejść obok tego obojętnie. To są konkretne, ludzkie dramaty a wzrostu bezrobocia w ciągu roku na poziomie 15 tys. osób naprawdę dawno nie mieliśmy. Patrząc na uliczne protesty z ostatnich tygodni i miesięcy, najbardziej poszkodowane są branże gastronomiczna i

J. Borowski: Stopa bezrobocia będzie spadać do 9,4% na koniec 2016 r.

dziesiątych punktu procentowego, ale w dłuższym terminie trend spadkowy będzie wyhamowywał" - powiedział ISBnews Borowski. Główny ekonomista dodał jednocześnie, że w ostatnich latach wiele zrobiono, aby bezrobocie strukturalne zmniejszyć - wskazał na reformę urzędów pracy