dam prace podwykonawców budowlanej

Piotr Miączyński

Budowlańcy będą schodzić z placów budowy. Zarzyna ich inflacja. "Realizują kontrakty, narażając się na spore straty"

Budowlańcy będą schodzić z placów budowy. Zarzyna ich inflacja. "Realizują kontrakty, narażając się na spore straty"

Żaden przedsiębiorca nie udźwignie finansowo kontynuowania umów bez waloryzacji wynagrodzenia. To jest prosta droga do upadłości, bankructw oraz masowych zwolnień pracowników - twierdzą firmy budowlane.

Czy wykonawca może zlecić całość zamówienia podwykonawcy?

W sytuacji opisanej w pytaniu zamawiający powinien ustalić konkretnie w jaki sposób podmiot trzeci udostępni swoje zasoby i czy wykonawca faktycznie nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia.

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

Jak wynika z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., doszło nie tylko do rozszerzenia katalogu obowiązkowych klauzul umownych, ale również (przynajmniej w teorii) do wyrównania praw oraz obowiązków wykonawców i zamawiających wynikających za zawartych umów o realizację zamówienia publicznego.

Rozbieżności w ofercie przetargowej

Rozbieżności w ofercie przetargowej

zastrzeżeniem sytuacji, w której zamawiający zastrzegł w siwz obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi, lub prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy, zwanych dalej "kluczowymi częściami zamówienia". Jeżeli zatem

Czy można powołać się na zasoby podmiotu trzeciego, aby uzyskać punkty w kryterium doświadczenie?

Czy można powołać się na zasoby podmiotu trzeciego, aby uzyskać punkty w kryterium doświadczenie?

prac odpowiadających temu fragmentowi zamówienia, oraz wskazać go w ofercie jako podwykonawcę. W kryteriach oceny ofert zamawiający będzie oceniać dodatkowe doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia oraz ich kwalifikacje. Czy w tej sytuacji możemy skorzystać z 

Euler Hermes: Niewypłacalność branży budowlanej wzrosła o 22% r/r w I półr.

pojawiają się już przypadki schodzenia wykonawców z nierentownych kontraktów, gdy wiążące się z tym kary są niższe niż potencjalne straty w przypadku kontynuowania inwestycji, podano również. "Co prawda firmy budowlane starają się sukcesywnie podnosić ceny nowych prac, w

KRD: Zadłużenie sektoru budownictwa wynosi 1,063 mld zł

Rejestru Długów (KRD). "Epidemia nie wstrzymała prac na budowach, a rządowe obostrzenia szczęśliwie ominęły sektor, który mimo perturbacji na rynku, wciąż może funkcjonować. Tym, na co najczęściej uskarżała się dotąd branża budowlana, była nadmierna biurokracja, która

KRD: Zadłużenie przedsiębiorstw budowlanych wobec innych firm wynosi 2,2 mld zł

stanowią zobowiązania zaciągnięte kilka lat wcześniej z tytułu kredytów lub leasingów. "Ostatnie lata były dla branży budowlanej bardzo trudne, jednak wraz z początkiem bieżącego roku budownictwo powoli odbija się od dna. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm spadła o 4% r/r do 73 w kwietniu

. "Oprócz opóźnień w ich realizacji oraz strat podwykonawców i? dostawców, niesie to za sobą jasny przekaz: skala wzrostu kosztów pracy oraz materiałów budowlanych, jak i popyt na prace budowlane na rynku uzasadniają w ocenie wykonawców porzucanie nierentownych obecnie inwestycji i godzenie się na

KRD: Zadłużenie w sektorze budowlanym wynosi 2,41 mld zł

budowlanej widać to szczególnie wyraźnie po opóźnieniach w płatnościach. W praktyce bardzo często podwykonawcy są właśnie na tej gorszej pozycji, ponieważ muszą upominać się o pieniądze za wykonaną pracę. Duże firmy budowlane szybciej otrzymują zapłatę od swoich kontrahentów, bo po 2 miesiącach i 6 dniach. Z

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez

Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem podmiotu trzeciego

Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem podmiotu trzeciego

Pytanie: W formularzu oferty, w miejscu gdzie zamawiający prosił o podanie części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, jeden z wykonawców (wykonawca A) nie tylko określił tę część, jako: "wykonanie robót budowlanych i

"Tylko kretyn płaci podwykonawcy za ostatnią fakturę". Czyli patologie w relacjach biznesowych

"Tylko kretyn płaci podwykonawcy za ostatnią fakturę". Czyli patologie w relacjach biznesowych

publicznych eventów czy prywatnych imprez: komunii, ślubów i wesel. Mają kolegów ze szkoły w miejscowej prokuraturze, policji czy miejscowym sądzie. To działa. Wiele lat temu opisywałam historię właściciela dużej firmy budowlanej w Łomży, który zawsze nie płacił podwykonawcom tej ostatniej faktury. I jeden z

Analityk rynku nieruchomości: Skończyło się "easy money"

Analityk rynku nieruchomości: Skończyło się "easy money"

także deweloperzy, podwykonawcy, pośrednicy w obrocie nieruchomościami i notariusze. W środowisku mówi się, że robota jest do końca roku, realizowane są bieżące zlecenia, a scenariusz na kolejny rok rysuje się w ponurych barwach. Liczba firm bez zamówień prac na kolejne miesiące lawinowo rośnie i jest

Branża budowlana tonie w długach. Efekt domina

Branża budowlana tonie w długach. Efekt domina

Dlaczego efekt domina? Jedna zadłużona firma, nie płacąc faktur, wciąga następną w kłopoty. A ta kolejną. I tak dalej. Branża budowlana tuż przed hossą Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na to, że cała budowlanka zarabia coraz lepiej, a to za sprawą wzmożonych prac drogowych, realizacji

Przedsiębiorcy wpadają w zatory płatnicze. Planują zwolnienia pracowników i cięcia kosztów

Przedsiębiorcy wpadają w zatory płatnicze. Planują zwolnienia pracowników i cięcia kosztów

Najgorzej mają małe firmy. „Firma męża zatrudnia 12 osób, jest to branża budowlana, jesteśmy podwykonawcami” – pisze pani Jadwiga (imię zmienione). - Do tego czasu był ogromny problem z pozyskiwaniem pracownika, a teraz jest dramat - ci korzystają z sytuacji i masowo idą na

Drogowy pęd do sylwestra. Raport drogowy 2021

Drogowy pęd do sylwestra. Raport drogowy 2021

problemy geologiczne i GDDKiA przesunęła o rok termin na realizację inwestycji. Już po kilku miesiącach konsorcjum miało problemy z zaległościami wobec podwykonawców i mobilizacją do prac, aż wreszcie drogowa dyrekcja wypowiedziała kontrakt. Wiadukt drogowy na tym odcinku S7 kończył podwykonawca

Podwykonawcy będą lepiej chronieni przez prawo

. Dopóki tego nie zrobi, nie dostanie pieniędzy. Szef Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa ostro krytykuje pomysł rządu, by zamawiający roboty budowlane mogli żądać od firm startujących w przetargu podania ich potencjalnych podwykonawców. - To nierealne, zwłaszcza w

Zaczyna się sezon drogowy, a wraz z nim utrudnienia. Idą też "włoska burza" i opóźnienia

Zaczyna się sezon drogowy, a wraz z nim utrudnienia. Idą też "włoska burza" i opóźnienia

rozliczenie się z podwykonawcami. Natomiast GDDKiA proponowała, że bezpośrednio zapłaci rachunki podwykonawcom Salini – ale w tym celu musi dostać od tej firmy dane o podwykonawcach z wykazem wykonanych i odebranych od nich prac i usług. Ale podwykonawcy twierdzili, że Salini nie zgadza się na takie

Euler Hermes: Niewypłacalności firm budowlanych wzrosła o 7% r/r do 75 w maju

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Liczba niewypłacalności polskich firm budowlanych wzrosła o 7% r/r do 75 w maju 2019 r., podał Euler Hermes na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego. Od początku roku liczba niewypłacalności wzrosła również o 7% w

Uwaga remont! Szykuj się na spore wydatki

Uwaga remont! Szykuj się na spore wydatki

;Remont. Co można odliczyć? Część kosztów poniesionych na remont można odliczyć od podatku. W ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej podatnik w rozliczeniu rocznym PIT może odliczyć od dochodu część wydatków poniesionych na prace remontowo-budowlane. Ulga przysługuje właścicielom oraz współwłaścicielom

Rollercoaster na rynku pracy w Wałbrzychu. Covid odciska na nim swoje piętno

Rollercoaster na rynku pracy w Wałbrzychu. Covid odciska na nim swoje piętno

etaty wśród poddostawców, podwykonawców oraz lokalnych usługodawców. Powstające miejsca pracy ograniczyły odpływ ludności z Wałbrzycha do większych aglomeracji oraz emigrację zarobkową. Na działalności zakładów strefowych zyskały również okoliczne szkoły branżowe i techniczne oraz uczelnie wyższe &ndash

Dorbud broni się przed upadłością. Nadchodzą ciężkie czasy dla firm budowlanych

Dorbud broni się przed upadłością. Nadchodzą ciężkie czasy dla firm budowlanych

; Zawarliśmy z Dorbudem porozumienie, na mocy którego część płatności z kontraktu za wykonane prace przelewamy bezpośrednio na konta podwykonawców. Nie chcieliśmy dopuścić do zejścia robotników z placu budowy, bo jej wznowienie trwałoby bardzo długo, a te obiekty są nam bardzo szybko potrzebne – mówi

BIG InfoMonitor/BIK: Suma budowlanych zaległości wynosi 4,57 mld zł

gdy rok wcześniej w bazach przybywały setki nowych dłużników. Firmy budowlane tylko w jednym miesiącu przyczyniły się do bankructwa 13 dostawców oraz podwykonawców. W I kw. produkcja budowlano-montażowa była większa o 26,1% niż w tym samym okresie ub.r., wynika z danych GUS

Euler Hermes: Liczba upadłości firm wzrosła r/r do 77 w lutym

, podano również. Według Euler Hermes, w najbliższych miesiącach nadal małe firmy budowlane będą upadać, zanim rynek budowlany zaskoczy na dobre, tym bardziej że inwestycje te nie będą tylko zwykłymi pracami infrastrukturalnymi (dostępnymi dla szerokiego grona podwykonawców), ale

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 7% r/r do 74 w lipcu br.

realizację małych, a więc i stosunkowo bezpiecznych oraz wysoko marżowych prac budowlanych. W najgorszej sytuacji są firmy średnie, z reguły lokalni podwykonawcy większych inwestycji, bo przy ich skali działalności ponoszą już wysokie koszty stałe, nie mają takiej elastyczności w zmianie zleceń jak firmy

Budowa A1 zostanie wreszcie skończona? Jest podwykonawca

na nieco dłuższym fragmencie A1 Czerniewice - Kowal, który ma około 60 kilometrów, można było spotkać 1900 osób i 700 maszyn. Prace idą bardzo powoli przede wszystkim dlatego, że w czerwcu z placu budowy zszedł podwykonawca (firma Strabag), który miał wybudować wiadukty. To

Mnóstwo młodych ludzi chce kupić mieszkania. Ale podwyżka cen prądu może im to utrudnić

głównie młodzi ludzie, którzy rozpoczynają samodzielne życie i szukają dachu nad głową. Wielu pomaga sobie kredytem. Jest też spora grupa inwestorów, która kupuje mieszkania w ramach lokaty kapitału. Inny jest rynek pracy. Jak zabiegacie o fachowców budowlanych, inżynierów? – Recepta jest znana

Chińskie firmy realizują strategiczne inwestycje w naszej energetyce. Polskimi podwykonawcami

grupa PGE z "powodów formalnych" mogła odrzucić ofertę Shanghai Electric na rozbudowę elektrowni Turów. Prace zgodne z harmonogramem. Ale odpowiedzi nie damy Dzięki zleceniom w Polsce Chińczycy chcą sobie wyrobić markę w Europie i zatrzeć złe wrażenie po wpadce z Covekiem. Liczą na kolejne

Budimex powinien utrzymać pozytywną dynamikę sprzedaży w segmencie budowlanym

danych Głównego Urzędu Statystycznego rentowność zysku brutto branży budowlanej po pierwszym kwartale bieżącego roku wyniosła jedynie 1,4%. Spadające marże w budownictwie są odczuwalne także dla Grupy Budimex. Wzrostowi przychodów Grupy Budimex w pierwszym półroczu 2018 towarzyszył spadek rentowności

Czy można wymagać kopii umowy o pracę ?

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi . Dostęp do informacji stanowiących dane osobowe nie jest niezbędny dla weryfikacji spełniania określonych warunków przez wykonawcę. W opinii GIODO dla realizacji tego celu wystarczającym

Brak obowiązku wskazania podwykonawcy.

podanie nazw (firmy) przewidywanych podwykonawców. Podczas prac legislacyjnych dotyczących zakresu nowelizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zagadnienia związane z udziałem podwykonawców w procesie realizacji zamówienia publicznego były przedmiotem szeregu

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

przedsiębiorcom, którzy oferują dobre usługi, ale nie są w stanie konkurować niską ceną" - powiedziała szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie. Dodała, że pojawiają się często problemy z rosnącymi cenami materiałów budowlanych, których wcześniej nie dało się

Karuzela problemów drogowych. NIK upomina się o rozwiązania

wcześniej kłopoty podwykonawców stały się jednym z głównych powodów kryzysu w branży budowlanej. Uniknąć nowej zapaści W ostatni czwartek NIK zorganizowała debatę z udziałem przedstawicieli Sejmu, rządu oraz przedsiębiorców, poświęconą problemom w branży budowy dróg. Bo według Izby wnioski z raportu

Grupa Lotos: Rozpoczęto prace ziemne na budowie instalacji Projektu EFRA

urządzeniami instalacji Projektu EFRA. Przygotowywany jest teren pod budowę dwóch zbiorników na półprodukty z instalacji DCU" ? czytamy także w materiale. Rozpoczęte prace budowlane, w zależności od specyfiki danej inwestycji czy zadania, będą prowadzone od kilku tygodni do

Pisz pan na Berdyczów, panie Birgfellner. Spółki wokół Srebrnej poukładano tak, że powinowaty Kaczyńskiego jest w kropce

Birgfellner chce zwrotu kosztów Gerald Birgfellner wystawił rachunek za dotychczas wykonane prace (nie tylko przez siebie, ale także przez podwykonawców, np. kancelarię Baker McKenzie) i poniesione koszty. Uzbierało się tego wszystkiego około 1,3 mln euro. Pieniędzy nie dostał. Dlaczego? Na prośbę

Ceny nieruchomości wzrosną o kolejne 2-3 proc.? Deweloperzy: to skutek zmiany przepisów

podkreślają jednak, że nie są to firmy stricte deweloperskie (ale także np. podwykonawcy) - tych w owym czasie upadło według nich zaledwie trzy (UOKiK dysponuje danymi na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności). - Zmiany w ustawodawstwie mają zapewnić osobom kupującym mieszkania bezpieczeństwo w

ZUE miało wstępnie 62,59 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r.

założenia spółka opracowała harmonogramy rzeczowo-finansowe, na podstawie których zawarła umowy ramowe na dostawy kluczowych materiałów budowlanych, zabezpieczyła mobilizację kadry i sprzętu, zgromadziła oferty podwykonawców i usługodawców, jak również przygotowała środki finansowe niezbędne do

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 8% r/r do 76 w lutym

upadłość miała miejsce w handlu elektroniką. "Na cenzurowanym jest mimo wszystko budownictwo. Sam sektor notuje obecnie niezłe wyniki, ale? O realiach w budownictwie nie świadczy jedynie wzrost wartości prac budowlanych, ale także stojący za tym (lub taki, który powinien się

Będzie powtórka z fali upadłości firm budowlanych?

kontraktach "zaprojektuj i buduj" w praktyce nie da się wynegocjować dodatkowych pieniędzy już w trakcie realizacji inwestycji. Natomiast w przypadku samego wykonawstwa robót budowlanych zamawiający coraz dokładniej sporządzają specyfikację warunków zamówienia

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

problemy z rosnącymi cenami materiałów budowlanych, których wcześniej nie dało się przewidzieć i w trakcie wykonywania umów wykonawcy muszą ponieść dużo większe koszty niż początkowo zakładali, skutkuje to czasem zrywaniem kontraktów i zatrzymaniem prac przy ważnych inwestycjach, np. nowoczesnych drogach

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

utrudniać uczciwą konkurencję. 3a. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

utrudniać uczciwą konkurencję. 3a. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 13% r/r do 76 w kwietniu

największych niewypłacalności dotyczyło właśnie firm budowlanych. W większości przypadków są to firmy o obrotach od kilkunastu do ok. 30 mln zł, często firmy prac wyspecjalizowanych - czyli podwykonawcy dużych firm ogólnobudowlanych. - Sektor o największej liczbie niewypłacalności

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 3a. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane

W budownictwie brakuje pracowników mimo lawinowych podwyżek płac. "Firmy muszą zrywać umowy i schodzić z placów budowy"

, podwykonawców i producentów materiałów budowlanych. Mniejszych firm w większym stopniu, bo nie stać ich na duże podwyżki, mają też trudniejszy dostęp do innych źródeł kadrowych – mówi ekspert. Krzysztof Kozioł z Budimexu (wykonuje kontrakty na budowę dróg i mieszkań oraz modernizacje kolejowe) mówi

Zmasakrowaliśmy Mentzena. Jego metoda na podatki rzadko kiedy się sprawdza

ruchomości lub nieruchomości opodatkowane stawką 8,5 proc. - Część przedsiębiorców świadczy do swojej spółki także usługi specjalistyczne jako podwykonawcy, które związane są z ich profesją - np. usługi budowlane i transportowe (stawka 5,5 proc.) – twierdzi Kęmpiński. 2. Zmiana umowy spółki na

Idzie kryzys, jakiego nie znaliśmy. Prezes Toyoty szczerze: "Pierwszy raz patrzę w przyszłość z takimi obawami"

budowlanych. Tam zaczną się zwolnienia. To samo stanie się z firmami dostarczającymi materiały budowlane. W mojej opinii będziemy mieć więc zaraz spadek produkcji, wzrost bezrobocia, recesję. Kryzys dotknie wszystkich. Jednych oczywiście mocniej, innych lżej, ale boleć będzie każdego. Ten łańcuszek zależności

"The New York Times": Musimy budować domy i kropka. Nawet jeśli nikt nie chce ich kupować

oczekujących, Hayden zaczął przetasowywać swoje zapasy, wysuwając na pierwszy plan mniejsze, tańsze lokale i stopniowo ograniczając liczbę domów na cele inwestycyjne. Robi to wszystko, nie zważając na fakt, że wciąż marzący o nowym domu potencjalni nabywcy nadal mają pracę i stać ich na wkład własny. - Wolimy

Biznesowe fighterki z Warmii. Z branży logistycznej

, dystrybutorzy oraz ich podwykonawcy. Doskonale znają specyfikę rynku transportowego, stąd też każdą ofertę dostosowują indywidualnie do wymogów klienta. - Mówiąc prościej, organizujemy transport materiałów budowlanych, artykułów spożywczych oraz maszyn na trasie od producenta do punktów dystrybucji. Dbamy o to

Polska bramą dla chińskich towarów. Co stoi na przeszkodzie terminalowi za 4 mld zł?

prace budowlane mają się rozpocząć w połowie 2022 roku i trwać cztery lata. Opóźnić albo zniweczyć może ją to, co dotychczas – brak woli politycznej i kompetencji, ale przede wszystkim brak pieniędzy. – Niestety, bardzo przypomina to budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nawet

Na kogo wypadnie, na tego ZUS. Państwowy ubezpieczyciel może nakazać firmie zapłacić zaległe składki za... nie jej pracowników

firmę do jakichś prac i na bieżąco płaci jej wszystkie zobowiązania. Podwykonawca nie odprowadza jednak składek za pracowników i znika. Kontrolerzy ZUS mogą teraz arbitralnie uznać, że główny wykonawca ma zapłacić wszystkie zaległe składki za pracowników podwykonawcy, czyli tak naprawdę będzie musiał

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

postępowaniu o udzielenie zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych; 3) zobowiązanie wykonawcy do bezzwłocznego dostarczenia informacji dotyczących nowych podwykonawców, w tym podania ich nazwy (firmy) i siedziby oraz danych, które

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 26% r/r do 101 w X

do czynienia pod względem ilości zleceń, jak i wartości bieżących prac, co jest (a na pewno powinno być) przyczyną ostrożnego podejścia dostawców materiałów budowlanych, popadających w efekcie w niewypłacalność niemal równie często jak producenci żywności (7 spośród 29 niewypłacalnych w październiku

Polimex-Mostostal: podwykonawca złożył wniosek o upadłość

. Podwykonawca złożył też 27 września do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej dłużnika. Dał czas Polimeksowi do zeszłego piątku na zapłatę i od tego uzależniał wycofanie wniosku. Budowlana spółka zadeklarowała chęć rozmów z Eurometalem o rozliczeniu prac, ale uzależniała to od wycofania wniosku o

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

: 1) dla robót budowlanych - podstawowe cechy zamówień lub umów ramowych na roboty budowlane, których zamawiający zamierza udzielić; 2) dla dostaw - zsumowaną wartość zamówień lub umów ramowych na dostawy, w podziale na grupy produktów, w ramach danej grupy określonej we

Pechowa droga S7 do Krakowa. Nagłe problemy, fuszerki i ślimacze tempo prac

oddanie drogi do ruchu w zapowiadanym terminie nie dał nadzór budowlany. Nie bez powodu. Gdy ten odcinek S7 przekazano wreszcie do eksploatacji w połowie lipca, na trasie ok. 3 km w rejonie obwodnicy Szydłowca wprowadzono ograniczenia w ruchu, ze względu na konieczność naprawy nasypów. W zeszłym tygodniu

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Przewozy PKP Cargo wzrosły o 13,8% r/r w ujęciu masy towarów i o 11% r/r w ujęciu pracy przewozowej w I półroczu 2017 r., podała spółka, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Comarch podjął strategiczną decyzję o

Sklepy w centrach handlowych znowu będą zamknięte. Lockdown w handlu odbije się bankructwami i bezrobociem

. Ograniczać swoją działalność będzie branża fitness - to 100 tys. miejsc pracy, 4 mld zł przychodów. Sprzedaż w centrach to jedna trzecia wartości całego handlu detalicznego w kraju. Pracuje tam ponad 400 tys. osób. Każda galeria ma podwykonawców, którzy sprzątają, ochraniają, pielęgnują tereny zielone

ARP: Jednolity Obszar Inwestycyjny szansą na dotarcie do wykwalifikowanych kadr

nakłady inwestycyjne uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości przedsiębiorstwa. Jakościowe dopasowane będą do warunków konkretnej lokalizacji. Preferowane będą inwestycje, które będą tworzyć stabilne i wysokopłatne miejsca pracy. Duże znaczenie będą miały inwestycje innowacyjne, a także

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

) w opisie przedmiotu zamówienia zamawiający określił wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione

MIB: Specustawa jest niezbędna dla pomyślnej realizacji inwestycji kolejowych

problem to brak gotowych projektów - poprzednie kierownictwo PKP PLK nie zadbało o ich przygotowanie. Tymczasem opracowanie projektu, wydanie decyzji środowiskowych i pozwolenia na budowę zajmuje średnio 3 lata, podczas gdy prace budowlane trwają przeciętnie dwa lata. Grozi to znacznym spowolnieniem

Drogi długo i drogo budowane. Nie da się wykonać drogowego programu PiS

. rząd premiera Donalda Tuska dał GDDKiA zielone światło do rozpisania przetargów na priorytetowe inwestycje, które miały powstać ze wsparciem dotacji z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-20 (faktycznie na realizację inwestycji jest czas do końca 2022 r., a rozliczenie unijnych dotacji - rok

Dlaczego budowa dróg wykańcza polskie firmy budowlane?

przykładem opłakanych skutków prowadzenia takiej polityki jest kontrakt na A2 dla chińskiego COVEC-u. Na każdym przetargu pojawiają się nowe firmy lub konsorcja, które chcą wejść na rynek, niemające odpowiednich mocy przerobowych, które dopiero po wygranej poszukują podwykonawców. Trywializując, chłop z

Przegląd informacji ze spółek

Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex - ocenia, że kontrakt na elementy prefabrykowane na potrzeby budowy tunelu kolejowego Łódź Fabryczna - Łódz Kaliska/Łódź Żabieniec pomoże wypełnić moce zakładu w Mszczonowie i ustabilizuje jego pracę w trudnym czasie pandemii, poinformował ISBnews prezes Przemysław

Śląski deweloper wyrusza na podbój niemieckiego rynku mieszkaniowego

indziej. Uznaliśmy, że poszerzenie naszej oferty o kolejne miasto w Polsce nic nam w tej chwili nie da, ponieważ jesteśmy już obecni na wszystkich siedmiu największych rynkach deweloperskich w kraju. Doszliśmy za to do wniosku, że kapitalnym wyzwaniem będzie otwarcie się na inny, zagraniczny rynek

Dlaczego obwodnica taka tania?"Oferty weryfikowaliśmy starannie"

m.in. zaproponowana technologia, umowy z podwykonawcami, umowy na dostawę materiałów budowlanych czy dostępny sprzęt - informuje Agnieszka Stefańska, rzeczniczka mazowieckiego oddziału GDDKiA. Dodaje, że w formule projektuj i buduj firmy mogą zaproponować własne rozwiązania

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

funduszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do wysokości określonej w pkt 2; 4) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty

Upominasz się o swoje prawa, zostajesz zwolniony - jak wyzyskiwali Polaków w Norwegii

. U nas też tak jest! - oburzał się inspektor pracy Erik Beck, który kontrolował budowę. Właściciel marki Zara, Inditex, twierdzi, że po kontroli jej podwykonawca, firma Kota Blue, spełnił wszystkie zalecenia norweskiej inspekcji pracy. Przedstawicielka Inditeksu nie

Mediacje gospodarcze zamiast sprawy sądowej

doszły do satysfakcjonującego je porozumienia. Co nam da e-recepta? Jak korzystać z recept elektronicznych Spór wokół zapisów umowy Pan C, przedsiębiorca budowlany, miał wykonać elementy zabudowy tarasowej dla domu wielorodzinnego jako podwykonawca. Z powodu ukształtowania terenu konstrukcja &bdquo

Przegląd informacji ze spółek

kontraktu jamalskiego. Rafał Biskupski zrezygnował z funkcji członka zarządu Master Pharm ze skutkiem na 20 grudnia, podała spółka. Unibep zawarł umowę na realizację w charakterze podwykonawcy robót budowlanych polegających na budowie dwóch garaży w

Luksusowy apartament na Saskiej Kępie przyniósł rzeszowianom międzynarodową nagrodę. Onyks, egzotyczne dibetou i mozaika na zamówienie

po pierwszej rozmowie o pracę, kiedy zadzwonił telefon. To mój nowy pracodawca informował, że mogę zaczynać pracę. A chwilę później dostałam propozycję zaprojektowania wnętrz – wspomina. Obie oferty przyjęła. Pracowała w agencji reklamowej, a po godzinach projektowała wnętrza. – Zaczęło

Miliardowe straty firm budowlanych. Giganci w tarapatach

inwestycyjnych - lokowały pieniądze w budowlanych obligacjach,   * podwykonawców - czekają na pieniądze za wykonaną pracę. To system naczyń połączonych. Jeśli dodać do tego, że branża budowlana zatrudnia ok. 700 tys. osób i odpowiada

Przedsiębiorcy, gdy zachorują, nie dostaną zasiłku

; Zamiast komukolwiek pomóc, rządzący spowodowali, że będzie dochodzić do patologii – odpowiadają przedsiębiorcy. Podają przykłady możliwych nadużyć w branży budowlanej. Główny wykonawca wynajmuje firmę do jakichś prac i na bieżąco płaci jej wszystkie zobowiązania. Podwykonawca nie odprowadza jednak

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami

Przegląd informacji ze spółek

100% udziałów w spółce Extradom.pl za cenę 75 mln zł, podała WP Holding. ZUE jako lider konsorcjum podpisało umowę ze Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o. (podwykonawca), której przedmiotem jest wykonanie przez Strabag części prac w ramach realizacji zadania pn. "

Koniec z dyktatem ceny w przetargach. Ma się liczyć jakość

określonych prac przez taką firmę, stanie się też ona odpowiedzialna za los podwykonawców. Takie rozwiązanie powinno skutecznie wyeliminować sytuacje, gdy mali podwykonawcy (często firmy posiadające dwa auta ciężarowe) zostają na lodzie, gdy główny wykonawca popada w kłopoty finansowe - tak działo się w 2012

Erbud liczy na spalarnie odpadów i energetykę

, ale kuszący - W przetargu w Białymstoku jesteśmy mianowanym podwykonawcą prac budowlanych kanadyjskiej firmy SNC-Lavalin. Ustalamy konsorcjum pod kątem spalarni w Szczecinie. Natomiast za mało czasu jest już na złożenie propozycji na budowę obiektu w Bydgoszczy, gdzie termin

Po potyczce o przejezdną A2 rząd czeka wojna o drogi

terminie wykonać robotę, z którą wcześniej nie dali sobie rady Chińczycy z Covec ani kontynuujący po nich pracę Polacy z firmy DSS. Na finiszu wyprzedziła też spółkę francuskiego giganta budowlanego Vinci, która na początku roku była bardziej zaawansowana od Bögl & Krysl z budową przejętego po

Dane za VI sugerują utrzymanie solidnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

produkcji w budownictwie, które w II kw. oscyluje wokół 20,0% r/r, a w I kw. wzrosło do blisko 30,0% r/r. " - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. "Dzisiejsze dane potwierdzają kontynuację wysokiej aktywności ekonomicznej w firmach przemysłowych oraz budowlanych

Kraków targami stoi

przetrwało jednak długo – firma już po kilku latach musiała zakończyć działalność. Część zaangażowanych w CEC osób postanowiła się jednak nie poddawać i kontynuować pracę pod nowym szyldem. Wśród nich była Grażyna Grabowska, obecna prezes Targów w Krakowie oraz wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu

Mikrośluby w niedostępnych miejscach, wesela bez rozmachu. Pandemia zmieniła zwyczaje

- zamknięto z dnia na dzień. Stwierdził więc, że ani teraz, ani za kilka miesięcy nie będzie mieć głowy i środków, żeby planować wesele. Inny klient z branży budowlanej odłożył weselne plany, żeby skupić się na ratowaniu biznesu. Miał tym trudniej, że współpracował z zagranicznymi partnerami. I faktycznie

Rząd chce uniknąć paraliżu na kolei. Pomoże specustawa?

gdy prace budowlane trwają przeciętnie dwa lata. Grozi to znacznym spowolnieniem inwestycji w latach 2016-17. Według ministra Adamczyka w tym roku mamy wykorzystać tylko 4,2 mld zł, choć według Krajowego Programu Kolejowego powinno być to 5,4 mld zł. To może spowodować spiętrzenie remontów w latach

Przegląd prasy

Poland jako zamawiającym, który podnosi wartość robót budowlanych związanych z budową sklepu IKEA w Lublinie do 72,33 mln zł netto, podała spółka. --Przewozy PKP Cargo wzrosły o 13,8% r/r w ujęciu masy towarów i o 11% r/r w ujęciu pracy przewozowej w I półroczu 2017 r., podała

Naruszenia, które nie skutkują nieważnością procedury w świetle kontroli UZP

Pierwsza grupa drobnych naruszeń jest związana z publikacją ogłoszeń. Jeżeli w ogłoszeniu brak jest informacji o współfinansowaniu zadania ze środków UE, lub w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej zamawiającego nie zamieszczono informacji o dacie przekazania

Dane o produkcji za X sugerują spowolnienie wzrostu PKB w IV kw. wg analityków

wynik produkcji przemysłowej. Po pierwsze dłuższy czas pracy w stosunku do września br. oraz października roku ubiegłego. W ujęciu rocznym czynnik ten mógł nawet podbić wynik o ponad 4 pkt. procentowe. Przy ocenie danych za październik należy mieć na uwadze, iż był to miesiąc z największą liczbą dni

Przegląd informacji ze spółek

. Na wszystkich budowach Budimeksu prace są realizowane, a problemy związane z koronawirusem - jako zdarzeniem siły wyższej - mają cały czas niski wpływ na działanie firmy i realizowanie kontraktów budowlanych. Zdecydowana większość pracowników Budimeksu pracuje normalnie: bezpośrednio lub zdalnie. W

Budują nowoczesną odlewnię. Będzie 100 miejsc pracy

jest firmą budowlaną z Radomska. Łodzianie powinni ją kojarzyć, bo remontuje m.in. szpital Korczaka i Jonschera. W 2010 roku Włosi z Carraro zaproponowali SKB współpracę. Tak SKB zostało podwykonawcą włoskiego koncernu. Firma zainwestowała w warsztat. Pojawiały się w nim

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także

Fikcja, czyli jak rząd odbudowuje stocznię. Wicepremier Morawiecki położył stępkę pod budowę promu, na który nie ma nawet projektu

23 czerwca na pochylni Wulkan w Szczecinie położono stępkę, czyli pierwszy element kadłuba pod budowę nowego promu dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Uroczystość odbyła się pod hasłem odbudowy przemysłu stoczniowego w Polsce. – Przyjechaliśmy tutaj, żeby dać z powrotem nadzieję na rozwój

Wykonawca: Budowa autostrady A1 zacznie się jeszcze zimą

materiałów budowlanych. Zaczną się także prace przy mostach, budowa przepustów oraz roboty ziemne - m.in. wykonanie podbudowy drogi. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z firmą Polimex-Mostostal już w 2010 r. Kontrakt obejmuje zarówno zaprojektowanie, jak

Sejmowy przetarg bez gwarancji społecznych. Związki piszą skargę do marszałka

nowelizacji wydaje się być hipokryzją. Lepiej dla pracowników? 19 października ubiegłego roku Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych. Dzięki nowym przepisom m.in. przy robotach budowlanych i usługach wykonawca lub podwykonawca

Jak możemy zarabiać na amerykańskiej armii (kosztem firm z Niemiec)

wojskowego. Pada w momencie chwilowego wstrzymania komunikacji w celu pełnego skoncentrowania się na danej czynności lub misji. Chcemy, aby nasza firma kojarzona była jako rozwiązanie, które przekształca chaos lub niewiedzę w wygrany projekt. Na jaką kwotę opiewa najwyższy kontrakt dla armii amerykańskiej, o

Taśmy Kaczyńskiego. Pieniężny miszmasz i dziwna rola Pekao SA

pośredników próbowała sprzedać nieruchomość. W ówczesnej ofercie jest cena sprzedaży - to właśnie 160 mln zł. Ale ten interes nie wypalił, bo nie było pozwoleń budowlanych. To jest to minimum zysku dla spółki z posiadanego gruntu na warszawskiej Woli. Czytaj też: Poseł Horała bezradny wobec kluczowego

Budżet prawie bez deficytu. Ile naprawdę jest zasługi PiS w dobrej sytuacji budżetu? [ANALIZA]

efekt uszczelniania systemu podatkowego. Rzeczywistość jest tymczasem znacząco bardziej skomplikowana. Dobre dane gospodarcze to efekt także równie dobrej koniunktury, w szczególności mocnego wzrostu konsumpcji. Skoro kupujemy więcej, to więcej też podatków spływa do budżetu. Ile więc w dobrej sytuacji

Polska w rusztowaniach, robotnicy giną

sprawy są trudne, a pozwani zaciekle bronią się przed odszkodowaniami. O tragicznych skutkach boomu budowlanego z ostatnich lat rzadko się mówi. A z danych GUS wynika, że co czwarty poszkodowany przy pracy uległ wypadkowi właśnie na budowie. Wśród nich są okupione życiem

Co wiemy o chińskiej firmie budującej autostradę A2?

budowy. Szkopuł w tym, że przed miesiącem Chińczycy zaczęli zalegać z zapłatą rachunków dla polskich podwykonawców. GDDKiA ocenia, że COVEC ma problemy z płynnością, Chińczycy twierdzą, że do tych problemów doprowadziła drogowa dyrekcja, opóźniając zatwierdzenie wykonanych prac i nie zgadzając się na to

Wciąż rosnące zatory. Nie płaci stocznia, spółka celebrytki, GDDKiA

, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informuje o kolejnych 23 firmach, które nie dostały pieniędzy (ponad 27 mln zł) za prace na kontraktach kolejowych. Ministerstwo Sportu i Turystki przyznaje, że nieuregulowane płatności wobec 80 podwykonawców i dostawców przy budowie Stadionu Narodowego sięgają 102 mln zł

Zaległości dobijają przedsiębiorców

upadłość. Podwykonawcy przez kilka miesięcy byli zwodzeni obietnicami zapłaty. Negocjacje nic nie dały. - W końcu podwykonawcy - grupa kilkunastu firm - utworzyli konsorcjum, którego zadaniem jest odzyskanie pieniędzy zainwestowanych w budowę fabryki - mówi mecenas Łukasz Welcer

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: ISBnews ATM : Zlecił budowę serwerowni F6 w Warszawie za 18,7 mln zł netto, podała spółka. Prace budowlane mają się zakończyć na przełomie II i III kw. 2021 r. Źródło: ISBnews eSky.p l: Rada Nadzorcza internetowego biura podróży powołała Łukasza Habaja