dalida gepfert

Aleksandra Przybylska

Dalida Gepfert: Dzisiaj dziewczyny widzą zupełnie inny świat. Widzą, że kobiety mogą w biznesie robić, co chcą

Dalida Gepfert: Dzisiaj dziewczyny widzą zupełnie inny świat. Widzą, że kobiety mogą w biznesie robić, co chcą

Jeśli chcemy wpływać na świat, na nasze otoczenie, to nie ma innej drogi, jak przejmowanie stanowisk, które w biznesie ten wpływ nam dają - mówi Dalida Gepfert, prezes zarządu Veolia Energia Poznań

Jak ogrzewać i nie zanieczyszczać środowiska? Warto odzyskiwać ciepło, które już powstało

Innowacyjna instalacja kogeneracyjna połączona z pompami ciepła, odzyskująca je ze ścieków, już niebawem zacznie produkować energię cieplną i elektryczną w takich ilościach, że zmniejszy o 2 tys. ton rocznie emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Akcjonariusze Bogdanki powołali 6 nowych członków rady nadzorczej

Pawła Orlofa. "W związku z powołaniem ww. osób rada nadzorcza będzie funkcjonować w następującym składzie: - pani Dalida Gepfert; - pani Magdalena Kaczmarek; - pan Bartosz Krysta

Enea chce utrzymać wolumen sprzedaży i EBIT w tym roku na poziomie z 2014 r.

, osiągając przychody w wysokości 3.700 mln zł. Wynik EBIT osiągnął 1.186,5 mln zł. Wiceprezes ds. finansowych Dalida Gepfert poinformowała także, że spółka na chwilę obecną nie planuje emisji obligacji na ten rok. "Na ten rok nie planujemy kolejnej

Enea planuje wzrost nakładów inwestycyjnych do 3,56 mld zł w tym roku

Warszawa, 20.03.2015 (ISBnews) - Enea planuje wzrost nakładów inwestycyjnych do 3,56 mld zł w 2015 r. wobec 2,75 mld zł w ub.r., poinformowała wiceprezes ds. finansowych Dalida Gepfert. "Ten rok to prawie 3,6 mld planowanych inwestycji

Enea jest zainteresowana akwizycjami w kogeneracji i OZE

zabudżetowaną na akwizycje, czy to w kogenerację, czy w OZE, czy też takie projekty jak zrealizowany w tym roku projekt akwizycji Bogdanki" - powiedziała wiceprezes ds. finansowych Dalida Gepfert podczas konferencji prasowej. Zgodnie z wcześniej ogłoszoną strategią, do 2020 r

Enea nie planuje zmiany polityki dywidendowej LW Bogdanka

Warszawa, 22.10.2015 (ISBnews) - Po przejęciu większościowego pakietu akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka, Enea nie planuje zmiany polityki dywidendowej tej spółki, poinformowała wiceprezes Enei ds. finansowych Dalida Gepfert. "Spotkaliśmy się z

Enea: Nabycie Bogdanki to jedna z opcji zabezpieczenia dostaw paliwa

Warszawa, 14.09.2015 (ISBnews) - Enea traktuje zakup LW Bogdanka jako jedną z opcji zabezpieczenia dostaw paliwa, ale nie jedyną, poinformowała wiceprezes Dalida Gepfert. "To okazja biznesowa dla dotychczasowych właścicieli Bogdanki. Jesteśmy

Enea ma umowę z BGK na emisje obligacji do kwoty 700 mln zł

finansować między innymi z pieniędzy pozyskanych w ramach współpracy z BGK. Budując nowe moce wytwórcze i unowocześniając sieci dystrybucyjne nie tylko zwiększamy wartość grupy, ale także umacniamy bezpieczeństwo energetyczne kraju" - powiedziała wiceprezes Enei ds. finansowych Dalida Gepfert, cytowana

Enea ma otwartą drogę do przejęcia Bogdanki

Enea ma otwartą drogę do przejęcia Bogdanki

czwartek przez akcjonariuszy Bogdanki oceniamy bardzo pozytywnie - mówi Dalida Gepfert, wiceprezes Enei. Enea przejmie Bogdankę, jeśli pod koniec okresu wezwania złożone zapisy obejmą nie mniej niż 16 520 016 akcji dających 48,57 proc. głosów. Z posiadanymi już akcjami (ok. 480

Przegląd informacji ze spółek

Bogdanka jako jedną z opcji zabezpieczenia dostaw paliwa, ale nie jedyną, poinformowała wiceprezes Dalida Gepfert. Enea zatwierdziła "Aktualizację 2015" do "Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej Enea na lata 2014-2020", w której zaadresowała istotnie trzy

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

planuje wzrost nakładów inwestycyjnych do 3,56 mld zł w 2015 r. wobec 2,75 mld zł w ub.r., poinformowała wiceprezes ds. finansowych Dalida Gepfert. GDDKiA ogłosiła przetarg na odcinek S5 Wronczyn - Radomicko Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i

Miliony czekają w zarządach. Zmiany w spółkach po wyborach

Miliony czekają w zarządach. Zmiany w spółkach po wyborach

poszczególni członkowie zarządu. W grupie Tauron wypłaty dla kadry kierowniczej w ubiegłym roku to 9,1 mln zł (łącznie, np. z odprawami). Prezes Enei Krzysztof Zamasz zarobił 1,9 mln zł, a pozostali członkowie zarządu Dalida Gepfert - Paweł Orlof i Grzegorz Kinelski - po 1,6 mln zł. Łączne zarobki członków

Przyszłe dochody byłego doradcy Tuska szokują? W innych spółkach Skarbu Państwa zarabia się równie dobrze

Przyszłe dochody byłego doradcy Tuska szokują? W innych spółkach Skarbu Państwa zarabia się równie dobrze

. zł z tytułu pozostałych świadczeń, w tym ulgowej odpłatności za energię elektryczną. W zarządzie spółki w 2013 r. zasiadali: Krzysztof Zamasz, Dalida Gepfert, Grzegorz Kinelski i Paweł Orlof. Cztery osoby zasiadające w zarządzie spółki Tauron otrzymały w sumie w 2013 r. 4,2 mln zł pensji, 1,9 mln

Wielki podatek dla szefów firm uchwalony ekspresem

Wielki podatek dla szefów firm uchwalony ekspresem

poszczególni członkowie zarządu. W grupie Tauron wypłaty dla kadry kierowniczej w ubiegłym roku to 9,1 mln zł (łącznie, np. z odprawami). Prezes Enei Krzysztof Zamasz zarobił 1,9 mln zł, a pozostali członkowie zarządu Dalida Gepfert - Paweł Orlof i Grzegorz Kinelski - po 1,6 mln zł. Łączne zarobki członków

Przegląd informacji ze spółek

, Enea nie planuje zmiany polityki dywidendowej tej spółki, poinformowała wiceprezes Enei ds. finansowych Dalida Gepfert. Cenospheres Trade & Engineering (CTE) zwołała na 17 listopada br. walne zgromadzenie akcjonariuszy, które zdecyduje m.in. o podwyższeniu kapitału

Przegląd informacji ze spółek

inwestycyjnych do 3,56 mld zł w 2015 r. wobec 2,75 mld zł w ub.r., poinformowała wiceprezes ds. finansowych Dalida Gepfert. Zarząd EGB Investments podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia emisji trzyletnich obligacji serii AF (2/2015) o wartości do 6 mln zł, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

). Obniżenie średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) obniży EBITDA Enei o 90 mln zł w 2016 r., co nie przełoży się znacząco na plany spółki, poinformowała wiceprezes ds. finansowych Dalida Gepfert. Akcjonariusze Cenospheres Trade&Engineering (CTE) podjęli decyzję o wyemitowaniu nie