dacie przystąpienia

Przystąpienie do odwołania - nowe wymogi formalne

W nowym stanie prawnym (ustalonym przez przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych) pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego wniesione w postaci elektronicznej wymagają opatrzenia podpisem zaufanym[1].

Cyfrowy Polsat pozyskał 1 mld zł finansowania w postaci dodatkowego kredytu

marca 2023 r. Dodatkowy kredyt będzie spłacony jednorazowo w dacie ostatecznej spłaty, podano również. 30 października Cyfrowy Polsat podjął uchwałę w sprawie podjęcia wstępnych działań związanych z potencjalnym pozyskaniem dodatkowego finansowania dłużnego w postaci kredytu

Kiedy Węgry do euro? Będzie wiadomo w 2011 r.

- W tym momencie myślę, że Węgry do końca 2011 r. powinny być gotowe do wyznaczenia daty wejścia do strefy euro - powiedział Matolcsy po otrzymaniu nominacji na ministra gospodarki w nowym rządzie. W niedawnych wyborach do węgierskiego parlamentu

Przystąpienie do odwołania - czego nie może dotyczyć?

Przystąpienie do odwołania - czego nie może dotyczyć?

, który wniósł odwołanie, tj. uzyskaniem przez tegoż danego zamówienia. Zapamiętaj: Ustawodawca nie przewidział możliwości częściowego przystąpienia do strony postępowania i dla skuteczności tej czynności wymaga istnienia interesu przystępującego w rozstrzygnięciu całego odwołania na korzyść jednej ze

Nie będzie ograniczeń wydobycia ropy

w Niemczech. Dane okazały się o 1,1 pkt gorsze od oczekiwań wynosząc 105,7 pkt. Co ciekawe rynek walutowy zignorował zupełnie ten odczyt. Dane z USA również nie zachwyciły, chociaż liczba sprzedawanych domów na rynku wtórnym nieznacznie wzrosła. Problemem jednak okazały się indeksy zaufania

Cena sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data ustalona na 147,61 mln zł

. Na podstawie umowy zmieniającej, do umowy ramowej przystąpiła ABCD Marketing - spółka zależna ABC Data S.A. - w zakresie sprzedaży jej przedsiębiorstwa na rzecz BidCo, podano w komunikacie. "Strony w umowie zmieniającej potwierdziły, że doszło do spełnienia się lub

ABC Data ma umowę ramową z inwestorem, będzie wezwanie na 100% akcji

. ABC Data podało dziś wcześniej, że 12 grudnia 2018 r. przystąpiło do negocjacji z wybranym inwestorem strategicznym, tj. z ALSO Holding AG (podmiot prawa szwajcarskiego) w sprawie transakcji zbycia przedsiębiorstwa spółki. ABC Data podało wcześniej, ujawniając opóźnioną

Strajk sparaliżował Dacia-Renault

. Dacia uważa, że strajk jest nielegalny, bo uczestniczy w nim 49 proc. załogi. Związkowcy Dacii twierdzą, że do strajku przystąpiło prawie 80 proc. zatrudnionych. Oceną legalności strajku zajmie się sąd 2 kwietnia, kiedy w stolicy Rumunii zacznie się szczyt państw NATO. Strajk

Opóźnia się otwarcie większości kin w Lublinie. "Nie da się tego zrobić z tygodnia na tydzień"

Opóźnia się otwarcie większości kin w Lublinie. "Nie da się tego zrobić z tygodnia na tydzień"

premierach filmowych. O planowanej dacie otwarcia poszczególnych kin sieci Multikino, poinformujemy w kolejnych komunikatach" Podobne ogłoszenie wystosowało też Cinema City. "Tak jak Wy nie możemy już doczekać się, aby otworzyć nasze kina i ponownie powitać Was najlepszą filmową rozrywką! Pomimo

GetBack rozpoczął przygotowania do restrukturyzacji

skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok na 15 maja 2018 roku. "Pierwotna data publikacji wyżej wymienionych raportów ustalona była na dzień 30 kwietnia 2018 roku. GetBack nie może opublikować raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego w tej dacie, tj. w dniu 30

Ekologia a żywność. "Recyklatu więcej, cukru mniej"

Ekologia a żywność. "Recyklatu więcej, cukru mniej"

w tym, że produkty po tej dacie nadal są przydatne do spożycia, są bezpieczne, zachowują swoje wartości odżywcze, a zwykle też smakowe. Wystarczy je organoleptycznie sprawdzić, sam tak robię. Na etykiecie Danio proponujemy nawet konsumentom oznaczenie: „popatrz, powąchaj, posmakuj, zanim

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

zł (słownie: pięćset tysięcy) Sprzedaż nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 685 z późn. zm.), wg. stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Warunkiem przystąpienia do

KE: Polska spełnia część kryteriów przystąpienia do strefy euro

, lub borykają się z trudnościami w zakresie otoczenia biznesu i ram instytucjonalnych. Wpływ pandemii koronawirusa na dane historyczne wykorzystane do przygotowania sprawozdania jest ograniczony. Datą graniczną sprawozdania był 23 kwietnia, a określone w Traktacie metody

Ponad połowa Polaków nie chce, żeby auta po szkodzie całkowitej wracały ponownie na drogi

Ponad połowa Polaków nie chce, żeby auta po szkodzie całkowitej wracały ponownie na drogi

lub autoryzowanym serwisie nie spełnia przesłanek ustawowych gospodarowania odpadami”. A „przedmiotowy pojazd prawidłowo został uznany za odpad w dacie transgranicznego przemieszczenia, także biorąc pod uwagę złożone w sprawie dowody dotyczące ocen technicznych danego pojazdu”. NSA

Cyfrowy Polsat ma umowę wydłużającą termin spłaty kredytów do 30 IX 2024 r.

daty ostatecznej spłaty dodatkowego kredytu terminowego przewidzianego w akcie przystąpienia na dzień 31 marca 2025 r.; oraz (ii) w związku z implementacją MSSF 16 - zmianę poziomów wskaźnika całkowitego zadłużenia finansowego, od którego uzależniony jest poziom marży dla

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) - najważniejsze pytania i odpowiedzi

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) - najważniejsze pytania i odpowiedzi

.? – Pracodawca nalicza i pobiera składki na PPK od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po dacie podpisania umowy o prowadzenie PPK i przekazuje je do wybranej instytucji do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składki zostały pobrane. Firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników

Pięć banków w programie "Mieszkanie bez wkładu własnego". Który jako pierwszy udzieli kredytu?

Pięć banków w programie "Mieszkanie bez wkładu własnego". Który jako pierwszy udzieli kredytu?

wtórnym oferta jest skromna – komentuje Marek Wielgo. Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że w Warszawie i okolicach mieszkania spełniające kryteria cenowe programu można obecnie znaleźć w 43 inwestycjach deweloperskich. We Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu i okolicach tych miast takich

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

terminie. Przepisy wskazują jasno, że wynagrodzenie powinno być wypłaconej co najmniej raz w miesiącu o ustalonej dacie. Szczegóły dotyczące terminu powinny być opisane w regulaminie wynagrodzenia lub w umowie podpisanej bezpośrednio z pracownikiem na początku rozpoczęcia współpracy - wyjaśnia Piotr

Energa: 48% uprawnionych pracowników zdecydowało się na udział w PPK

powinny zostać zawarte do 12 maja br. Dane o tym, ile osób przystąpi do drugiej tury programu będą znane najprawdopodobniej pod koniec maja" - czytamy dalej. Obowiązek wprowadzenia PPK obejmie wszystkich pracodawców Grupy Energa do roku 2021, podano także

Spadek odziedziczony ustawowo. Co robimy - wyjaśniamy krok po kroku

Spadek odziedziczony ustawowo. Co robimy - wyjaśniamy krok po kroku

wniosku w sądzie rejonowym, właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej. Wniosek powinien zawierać: - dane osoby (imię, nazwisko, adres zamieszkania) składającej wniosek, a także dane wszystkich pozostałych spadkobierców ustawowych; - dane osoby zmarłej (imię, nazwisko, adres zamieszkania

Zakłady Mięsne Henryk Kania złożyły zaktualizowane propozycje układowe

1, Grupa 3, Grupa 4 (z wyłączeniem Kluczowych Leasingodawców), Grupa 6 i Grupa 7, nastąpi w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego kończącego się po dacie uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ, nie wcześniej jednak niż po 30 dniach od daty uprawomocnienia się układu

Elektrobudowa warunkowo wydłużyła termin uzgodnienia termsheet do 30 IX br.

zmieniona na dzień 30 września 2019 r.; - najpóźniej w dniu 3 października 2019 r. wszystkie niespłacone kwoty główne, wraz z odsetkami z tytułu dokumentów finansowania w rozumieniu umowy o finansowanie, staną się wymagalne (o ile dana kwota nie stała się wymagalna przed tą datą

Coraz więcej Polaków deklaruje się jako niewierzący. Jak dokonać apostazji?

jej parafia. Oświadczenia nie można wysłać pocztą ani upoważnić innej osoby do jego przekazania proboszczowi. We własnoręcznie podpisanym oświadczeniu należy podać dane personalne, informacje na temat daty i parafii swojego chrztu oraz zadeklarować, że oświadczenie składane jest dobrowolnie i ze

Prezes PFR: Firmy, które chcą "tarczę", muszą się podzielić informacjami

giełdę? Będziemy w tej transakcji partycypować. A taki ruch procentuje w przyszłości. Sprawdzając, czy firma spełnia kryteria do otrzymania pomocy, przeprowadzacie badanie due diligence. Uzyskujecie w ten sposób wiedzę na temat nie tylko finansów, ale też informacji prawnych. Dacie gwarancję tym firmom

First Data Polska podpisał umowę na uczestnictwo w systemie Inkart

Warszawa, 21.08.2017 (ISBnews) - First Data Polska podpisała umowę uczestnictwa w systemie Inkart, poinformowała Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). W wyniku zawartego porozumienia krajowe transakcje, dokonywane kartami płatniczymi w ponad 100 tys. terminalach POS należących do

Jaki jest przebieg licytacji i skutki nabycia nieruchomości? Jakie są okoliczności wyznaczenia drugiej licytacji?

licytacji nikt nie przystąpi do przetargu, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Jeżeli po drugiej licytacji żaden z

Euro jak robaki - mają być straszakiem, który wywoła negatywne emocje u suwerena

1 stycznia do strefy euro przystąpiła Chorwacja, stając się 20. krajem członkowskim. PiS nie omieszkał wykorzystać tej sytuacji do nasilenia negatywnej kampanii przeciwko europejskiej walucie, którą rozkręca już od dobrych kilku miesięcy. W styczniu Mateusz Morawiecki straszył Polaków, że Chorwaci

Analizy.pl: Liczba klientów TFI wzrosła o 6,9% r/r do 2,49 mln na koniec 2019r.

Analizy.pl od 20 TFI (przy czym jedna osoba może być klientem więcej niż jednego towarzystwa). Wzrost to zasługa głównie pracowniczych programów emerytalnych. Dane nie zawierają klientów funduszy zdefiniowanej daty w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Gdyby brać pod

"Mieszkanie bez wkładu własnego" najszybciej w Alior Banku

oferty, a większość uruchomi ją dopiero w III kwartale tego roku . Pierwsze wnioski w połowie lipca Jak pisaliśmy, najszybciej z oferty będą mogli skorzystać klienci Alior Banku. Ten zapowiadał wdrożenie programu już w lipcu. Teraz wskazał konkretną datę. Nowa oferta ma czekać na

Nie zdążyłeś wykorzystać bonu turystycznego? Nic straconego. Będziesz miał na to więcej czasu

organizacje pożytku publicznego oraz przedsiębiorców, którzy przystąpili do projektu "Polski bon turystyczny". Ich listę można znaleźć na stronie www.bonturystyczny.gov.pl . Z danych ZUS wynika, że do tej pory rodzice i opiekunowie z 4,3 mln przyznanych bonów turystycznych aktywowali blisko 3,8 mln

Szczepienia w pracy - znamy nowe ustalenia rządu. Próg 500 pracowników utrzymany, ale są wyjątki

przystąpi do pilotażu Teraz już wiemy, że połowa maja to termin startu programu szczepień w zakładach pracy, a sam pilotaż ma ruszyć na dniach. Ma w nim wziąć udział sześć firm, w tym trzy należące do Skarbu Państwa. Organizacje zrzeszające przedsiębiorców apelowały, by rząd zrezygnował z kryterium

Odejście od węgla albo miliardy przejdą Polsce koło nosa. Czy UE skusi polski rząd pieniędzmi na transformację?

Brukseli, że jak nam nie dacie pieniędzy, to będziemy kopcić. Nie możemy się już dłużej zachowywać jak niegrzeczny chłopiec – kwituje.

Cube.ITG uplasował akcje serii C za łączną kwotę 19,73 mln zł

, w tym głównie poprzez potrącenie wierzytelności wobec spółki, w tym również wierzytelności wynikających z przystąpienia w dniu 24 sierpnia 2017 r. spółki do długu spółki pośrednio zależnej Data Techno Park wobec podmiotów nabywających akcje. Podmioty obejmujące akcje zobowiązały się do nie

Elektrobudowa ma umowę zmieniającą do umowy w sprawie finansowania spółki

, C. dotychczasowe postanowienia odnoszące się do okresu obowiązywania oświadczenia złożonego przez Bank PKO BP S.A. zostały zaktualizowane o wskazaną powyżej datę, jak również przedmiotowe oświadczenie zostało uzupełnione o zapis, iż jeżeli do dnia 7 sierpnia 2019 r. Bank PKO BP nie przystąpi do

Rząd potyka się o CEPiK i odkłada modernizację samochodowej ewidencji. Totalna fuszerka dawnego resortu Streżyńskiej

sprawdzić, czy nie kupi pojazdu wraz z długiem, który potem będzie musiał spłacać. Jednak Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło właśnie projekt nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym, który przewiduje przedłużenie modernizacji systemu CEPiK. Według projektu o dacie gotowości do gromadzenia danych wymaganych w

Torpol przebuduje stację Łódź Kaliska za 330,7 mln zł netto

38 miesięcy od daty rozpoczęcia. Dziś odbyło się uroczyste podpisanie umowy na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na stacji Łódź Kaliska w ramach projektu pn. 'Prace na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska - Zgierz - Kutno' oraz projektu pn

Jak sporządzić testament? A jak przejąć spadek zapisany w testamencie?

własnoręczny Testament własnoręczny nic nie kosztuje – można go sporządzić choćby długopisem na papierowej serwetce. Warunek: od pierwszej litery do ostatniej kropki powinien być spisany własną ręką oraz zawierać datę i podpis. Data może mieć charakter opisowy, np. „Niniejszy testament sporządziłem

Euro opłaci się Chorwacji. Polsce wejście do strefy euro także by się opłaciło

W listopadzie 12-miesięczna inflacja w Polsce, liczona wskaźnikiem HICP stosowanym przez Eurostat, wyniosła 16,1 proc., zaś w Chorwacji 13 proc. Dane za grudzień są na razie wstępne i liczone metodami krajowymi, a nie unijnymi. Według nich w Polsce inflacja wyniosła 16,6 proc., a w Chorwacji 13,5

PZU uruchomił szybką obsługę szkód dla poszkodowanych w gminie Wojciechów

. "Już dziś w terenie działają pracownicy PZU, tak aby jak najszybciej pomóc naszym klientom. Aktywnie ustalamy poszkodowanych ubezpieczonych w PZU, dotrzemy do nich nie czekając na zgłoszenia. Wypłacimy odszkodowanie w ciągu jednego dnia od daty zgłoszenia szkody" - czytamy w komunikacie

Spółki z Grupy Boryszew mają przedwstępną umowę sprzedaży aktywów aluminiowych

. Na podstawie umowy sprzedający zobowiązali się do sprzedaży 190 mln akcji spółki stanowiących na datę zawarcia umowy 100% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, przy czym: - Boryszew zobowiązał się do sprzedaży 117 720 968

Grupa Azoty ma umowę z Hyundai Engineering na realizację Polimerów Police

przystąpienia do pełnej realizacji w terminie czterech miesięcy od daty rozpoczęcia, wskazano także. Stronom umowy EPC przysługuje możliwość odstąpienia od umowy oraz zawieszenia jej wykonania na warunkach w niej określonych. "Całkowity szacowany budżet

Tysiące mandatów za brak maseczek. "Czasy pouczania się skończyły"

Od zakończenia trzeciej fali koronawirusa maseczki praktycznie zniknęły z twarzy Polaków. Sytuacja epidemiczna jest jednak na tyle poważna, że policja ponownie przystąpiła do kontroli obowiązku noszenia masek ochronnych w miejscach publicznych. Jak wskazują policjanci cytowani przez "Dziennik

URE ogłosił pierwsze w 2017 r. aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

przepisami i w oparciu o zasady ustalone w ramach Regulaminu aukcji, który jest dostępny na stronie internetowej URE. Aukcje będą prowadzone za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej, gdzie wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą

Rzecznik MŚP apeluje o odmrożenie gospodarki, najpóźniej do 1 lipca

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - O wyznaczenie i ogłoszenie ostatecznej daty zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu firm zwrócił się do premiera rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz. W jego ocenie, operacja "odmrażania gospodarki" powinna

Polacy uciekli z PPK. Rządowa spółka pokazała wyniki. W PiS-ie popłoch i plan zmiany konstytucji

, zatrudniające powyżej 250 osób. I już wtedy dane były niepokojące. Polski Fundusz Rozwoju, państwowa spółka, która zarządza pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) i je nadzoruje, ogłosił pod koniec 2019 r., że do programu w największych firmach przystąpiło tylko 39 proc. Polaków. Później miało być lepiej. Ale

"Powrót" uciekinierów do PPK. Niebawem odbędzie się autozapis do PPK bez pytania o zdanie. Ale czy to się opłaci?

nieracjonalne działania. Takim impulsem w PPK jest ponowny autozapis do programu". - napisano w "Biuletynie miesięcznym PPK" z lutego. Automatyczny zapis dotyczy pracowników między 18. a 55. rokiem życia. Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, ale nie przekroczyli 70 lat, aby przystąpić do

Gigantyczny spadek rejestracji używanych aut. To skutek pandemii czy efekt uboczny ''tarczy antykryzysowej"?

używanych samochodów osobowych i lekkich dostawczych z importu - to o 66 proc. mniej niż przed rokiem. Czytaj też: '' Tarcza finansowa PFR''. Fundusz ukradkiem zmienił kluczowe kryteria dla firm Wstecz o 16 lat Samar podaje, że jest to także najniższy wynik od maja 2004 r., kiedy Polska przystąpiła do UE

To ostatnia szansa na bilety lotnicze w dobrej cenie. Zdradzamy triki, pokazujemy kierunki

wtorek i zakończyć także w środku tygodnia. Tym sposobem zaoszczędzimy na różnicy w cenach pomiędzy biletami weekendowymi a tymi w dni powszednie. – Jeśli chcemy polecieć tanio, nie możemy się upierać się przy konkretnym przewoźniku, dacie ani nawet destynacji – przestrzega Piotrowski. &ndash

Wyciśnij kasę z banku. Które konta bankowe jeszcze pozwalają zarobić?

programie mogą liczyć posiadacze aut marek Toyota i Lexus. Program w obecnym kształcie potrwa do końca czerwca, ale można się spodziewać, że i po tej dacie bank w jakiś sposób będzie nadal premiował płatności za paliwo. Transakcje bezgotówkowe kartą opłacają się też posiadaczom kont w Banku Pocztowym. W

Sztuczna inteligencja nie jest wolna od uprzedzeń. Polska badaczka chce zmienić rozumienie języka w AI

Rafał Pikuła: "Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata" - powiedział przeszło sto lat temu Ludwig Wittgenstein. W ten sposób austriacki filozof przystąpił do badania możliwości poznawczych umysłu. Czy w podobny sposób myślisz, skoro zajmujesz się analizą języka w dobie

Sąd zatwierdził układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli Biomed-Lublin

-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek, podała spółka. W układzie uwzględniono następujące zapisy: "Grupa 1 - wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo oraz wierzyciele, którzy nie wyrazili zgody na przystąpienie do układu

Borys z PFR liczy, że zdecydowana większość uczestników OFE przystąpi do IKE

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Zdecydowana większość uczestników otwartych funduszy emerytalnych (OFE) przystąpi do indywidualnych kont emerytalnych (IKE), w które mają zostać przekształcone OFE, uważa prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys

Nadciąga mróz, a węgla nie ma nawet 700 tys. rodzin. Polacy wykupują farelki

Koniec pogodowej taryfy ulgowej: po ciepłym październiku i pierwszej połowie listopada idzie mróz. W najbliższych dniach temperatura nocą spadnie do minus 7 stopni Celsjusza, więc trzeba będzie więcej dorzucić węgla do kotła. A skoro węgla nie ma, to trzeba będzie palić, „czym się da"

Oferta PPK Skarbiec TFI jest już dostępna na portalu PFR - Moje PPK

bowiem nawet w pierwszym okresie nie będzie zbyt wielkiego entuzjazmu wśród pracowników, to jednak dane z innych krajów pokazują, że projekty podobne do PPK stają się powszechne. Potrzeba na to trochę czasu, aby 'przyzwyczaić' ludzi do takiego planu. Wtedy ci, którzy nie przystąpili widząc korzyści dla

Putin: "Zamach na Nord Streamy to dzieło Anglosasów"

międzynarodowych magistralach gazowych Nord Stream, które biegną po dnie Morza Bałtyckiego. Faktycznie przystąpili do unicestwienia paneuropejskiej infrastruktury energetycznej - powiedział Putin w piątek po południu, podczas ceremonii podpisania umów o wejściu w skład Federacji Rosyjskiej samozwańczych "

Praca nie tylko na wakacje. Jak zostać ratownikiem. Albo przewodnikiem

To zajęcia, które można połączyć z własną pasją – np. podróżowaniem po świecie czy chodzeniem po górach, a jednocześnie zarobić. Oczywiście nie może tego robić każdy – trzeba posiadać określone umiejętności, lubić daną dziedzinę i mieć predyspozycje do pracy z ludźmi. 1. Ratownik wodny

Przesyłki z AliExpress zdrożeją? Nowe przepisy zwiastują wyższe ceny i zatory w dostarczaniu towarów z Chin

roku projekt przedstawiono na stronach centrum legislacji. Zmiany miały wejść od 1 stycznia 2021 r., ale datę wejścia w życie przepisów przesunięto z powodu pandemii na 1 lipca 2021 r. Co się zmieni? Definicja sprzedaży wysyłkowej, która obecnie jest inna dla dostaw towarów z Polski i na jej terytorium

Co z PPK? Firmy pytają, co robić, gdy nikt nie zapisuje się do emerytalnego programu PiS

Nowy program emerytalny PiS, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wystartował w lipcu 2019 r. Na początku objął pracowników największych firm, zatrudniających powyżej 250 osób. Ostatecznie do programu przystąpiło 39 proc. zatrudnionych. To porażka. Jeszcze bowiem pod koniec sierpnia 2018 roku

Hakerzy kontra sąd. Testowali bezpieczeństwo, ale trafili za kratki

nienaruszone i nie zostaną wyrządzone żadne szkody. Demercurio i Wynn przystąpili do działania w niedzielną noc. Natknęli się na patrol policji stanowej, ale funkcjonariusze przypomnieli sobie podobne zdarzenia z przeszłości i pozwolili im kontynuować pracę. Następnego dnia zleceniodawca znalazł wizytówkę

Przegląd prasy

energii w Polsce przekroczyła już 10 gigawatów, ale celu UE wys. 15% energii z OZE w 2020 r. raczej nie da się spełnić --Otwarcie galerii handlowych z początkiem maja przyczyniło się do zaskakująco mocnego odbicia sprzedaży detalicznej Dziennik Gazeta

Wakacje 2021. Gdzie test na COVID, gdzie zaszczepieni i ozdrowieńcy bez testu, gdzie paszport covidowy

temat szczepionki, testu lub przejścia choroby przez posiadacza paszportu. Od 1 lipca ma być on honorowany na terenie całej Unii (z zastrzeżeniem sześciotygodniowego okresu przejściowego, jeśli dany kraj takiego potrzebuje), choć wiele krajów, w tym Polska, dołączyło do programu jeszcze przed tą datą

PZU oferuje bezpłatnie ubezpieczenie NNW dla dzieci na czas wakacji

wypełnić formularz deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia na stronie internetowej wakacjezpzu.pl i wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych we wskazanych celach, podano także. "Polisa w PZU dla dziecka na całe wakacje działa 24 godziny na dobę na całym świecie

Właściciel zamku w Łapalicach chce dokończyć budowę i otworzyć hotel

Rada Miasta w Kartuzach podjęła wczoraj uchwałę o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Łapalic, w którym znajduje się nieukończony zamek - poinformował Express Kaszubski . Uchwalenie planu pozwoli zalegalizować i ukończyć budowę.   Hotel

PHN wybrał generalnego wykonawcę do budowy Skysawa za ok. 325 mln zł netto

powierzchni ok. 40 000 m2 w standardzie 'shell and core' wraz z budową łącznika metra. Termin realizacji prac objętych umową dla budynku A o powierzchni około 11 500 m2 został ustalony w ciągu 104 tygodni od daty przekazania terenu budowy, a dla budynku B - wieży liczącej 155 m wysokości, w ciągu 156 tygodni

Rozpoczęła się budowa mostu na Dunajcu w ciągu DK75, kosztem 189 mln zł

zagrożenie stanowił most w Kurowie. Dzięki aktualizacji Programu Budowy Dróg Krajowych przez obecny rząd możemy dzisiaj przystąpić do budowy mostu na Dunajcu w Kurowie. To ważny dzień dla każdego, komu zależy na walce z wykluczeniem komunikacyjnym Sądecczyzny" powiedział minister infrastruktury Andrzej

Przedsiębiorco, chcesz rozwijać się w sektorze e-commerce? PFR i Google przeszkolą cię za darmo

ograniczanie kontaktów wpływa na sektor usługowy. Ucierpiało wiele biznesów, także w dziedzinie sharing economy, o czym świadczy upadłość Hertza (wypożyczalnia aut). Inwestowanie w cyfryzację ma wspomóc polskie firmy nie tylko w czasie trwania pandemii, ale długoterminowo. Do programu mogą przystąpić wszystkie

UKE, MC i operatorzy podpisali porozumienie ws. ochrony użytkowników internetu

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), Ministerstwo Cyfryzacji, NASK oraz Orange Polska, Polkomtel, P4 i T-Mobile Polska przystąpiły do porozumienia o współpracy w zakresie szczególnej ochrony użytkowników internetu przed stronami wyłudzającymi

Duńska firma zakończyła swoją działalność w Rosji. Skutki?

szykowała produkcję gondoli, w których są instalowane turbiny wiatrowe.  Zakończenie działalności w Rosji duńska firma ogłosiła już w pierwszych tygodniach agresji Rosji na Ukrainę. Jednak nie dało się tego szybko uczynić ze względu na różne przeszkody piętrzone przez władze Rosji.  Czytaj także

J.W. Construction ogłosił skup do 1 mln akcji własnych po 2,18-3,4 zł/szt.

Warszawa, 26.07.2019 (ISBnews) - J.W. Construction Holding postanowił przystąpić do nabywania do 1 mln akcji własnych w celu umorzenia po cenie 2,18-3,4 zł sztuka, podała spółka. Program będzie prowadzony w okresie od 29 lipca 2019 r. do 31 lipca 2020 r

Czy warto być w PPK? Oszczędzanie na przyszłość

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) zaczęła obowiązywać w lipcu 2019 r. Na początku nowy program objął pracowników największych firm zatrudniających powyżej 250 osób, których jest ich 4,2 tys. Ostatecznie, jak wynika z danych Polskiego Funduszu Rozwoju, państwowej spółki, która

Przegląd informacji ze spółek

ogłoszą nową strategię rozwoju, podała spółka. Nowa strategia m.in. zakłada kompletne odcięcie się od wcześniejszej działalności Huckleberry Games. Pracownicy Banku Pekao mogą zdalnie podpisywać dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym od Asseco Data Systems. Dzięki

Internauci odrzucili plan Elona Muska dla Ukrainy. A on poinformował, że jednak kupi Twitter

nią w 2014 r. Krym, a decyzję o przynależności regionów Donbasu, anektowanych w ostatnich dniach przez Rosję, uzależnić od wyników referendum przeprowadzonego pod egidą ONZ. Ponadto Musk proponował, aby Ukraina była państwem neutralnym, rezygnując z ambicji przystąpienia do NATO.  Głos ludu

Parlament Europejski kończy z autami z silnikami spalinowymi. Od 2035 r. zakaz sprzedaży w UE

mniej niż w zeszłym roku. A to przekłada się na zużycie poniżej 2 litrów paliwa na 100 km.  Jasne, że takiego wyniku nie da się osiągnąć bez sprzedaży na masową skalę aut na prąd lub na wodór.    To jednak preludium do uśmiercenia samochodów z silnikami spalinowymi. Ma ta nastąpić od 2035

Jak bezpiecznie kupić zadłużone mieszkanie? Licytacje komornicze

, sprzedaje się już na pierwszej licytacji. Jeśli nie – nie pomoże nawet druga licytacja, za dwie trzecie ceny wywołania. Do licytacji może przystąpić każdy (z wyjątkiem dłużnika i komornika oraz ich krewnych). Udział w licytacji zaczyna się od wpłaty rękojmi, która wynosi 10 proc. sumy oszacowania

Rząd ujawnił projekt "narodowej kwarantanny". Zakaz przemieszczania się, obostrzenia dla Polaków wracających zza granicy

jeszcze daty. Te trzy warianty to etap odpowiedzialności (obowiązuje obecnie), etap stabilizacji, czyli powrotu do podziału Polski na strefy czerwoną, żółtą i zieloną oraz narodowa kwarantanna. Etap odpowiedzialności obowiązujący obecnie zakłada otwarcie galerii handlowych od przyszłej soboty, ale

Mostostal Zabrze wstępnie zainteresowany przejęciem działalności Elektrobudowy

. Po uzyskaniu niezbędnych danych, MZ Elektro będzie mogła rozpocząć proces analizy potencjalnej transakcji. Mostostal zastrzega jednak, iż złożenie ww. oświadczenia o wstępnym zainteresowaniu nie przesądza o przystąpieniu przez MZ Elektro do jakiejkolwiek transakcji lub o nabyciu przez MZ Elektro

Spółki z Grupy Asseco rozpoczynają nowe międzynarodowe projekty w energetyce

(Lietuvos Energija). Ponadto przystąpiło do toczącego się postepowania na budowę nowego bilingu. Litewski koncern jest obecny w 4 krajach: Litwie, Łotwie, Estonii i Polsce, podano w komunikacie. "Grupa Asseco konsekwentnie prowadzi ekspansję w sektorze utilities na

Action pracuje nad propozycjami restrukturyzacji swoich zobowiązań finansowych

Warszawa, 17.11.2017 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji przystąpiło do prac związanych z opracowaniem danych i informacji uzasadniających propozycje restrukturyzacji swych zobowiązań finansowych w celu ich prezentacji wierzycielom, podała spółka

Przegląd prasy

PBSz od Grupy Primetech za 204 mln zł --ABC Data przystąpiło do negocjacji z ALSO Holding jako inwestorem strategicznym --Getin Noble Bank ma porozumienie m.in z Talanx i Meiji Yasuda ws. TU Europa --Santander BP uplasował

Twoja pensja w wyniku odkładania na PPK będzie niższa, niż myślisz. O ile?

pracowników między 18. a 55. rokiem życia. Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, ale nie przekroczyli 70 lat, aby przystąpić do programu, powinni złożyć u pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK. Osoby, które mają ukończone 70 lat, nie mogą zostać zapisane do PPK

Amber Gold. 67 osób przystąpiło do pozwu zbiorowego

. Na pomysł wpadła krakowska kancelaria MyLo, a do pozwu od razu dołączyło 52 klientów z Małopolski. W marcu Sąd Apelacyjny w Warszawie dopuścił pozew do rozpoznania, a 30 maja w "Rzeczpospolitej" ukazało się ogłoszenie o możliwości przystąpienia do pozwu. To otworzyło furtkę innym

Polexit? Odejmij nawet 30 proc. swojej pensji. Raport ekonomistów pokazuje prawdziwe skutki bycia we Wspólnocie

najlepiej widać w eksporcie. Jak przypomniano, tylko ten do UE wzrósł od czasu przystąpienia do Wspólnoty z 39 mld do 189 mld euro. Wzrósł też import, ale nie tak dynamicznie jak sprzedaż za granicę. Dzięki temu mamy wynoszący kilkadziesiąt miliardów euro dodatni bilans handlowy. 

Klęska programu emerytalnego PPK. Mamy najnowsze dane z firm i budżetówki

zatrudniające powyżej 250 osób. I już wtedy dane były niepokojące. Polski Fundusz Rozwoju, państwowa spółka, która zarządza pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) i je nadzoruje, ogłosił pod koniec 2019 r., że do programu w największych firmach przystąpiło tylko 39 proc. Polaków. Później miało być lepiej

Obniżenie emerytur mundurowych. Jak się bronić przed ustawą dezubekizacyjną

niepodległej Polsce, świadczonej na takich samych zasadach, na jakich wypracowywali je po raz pierwszy funkcjonariusze przyjęci do służby po tej dacie?”. I odpowiada: „Takie działanie wydaje się mieć charakter represyjny i dyskryminacyjny i może stanowić zaprzeczenie zasady zaufania obywateli do

Budowlanka jedzie na oparach. Jest coraz gorzej

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące budownictwa mieszkaniowego dają pesymistyczny obraz sytuacji na rynku. Najważniejsze statystyki, czyli te dotyczące liczby uzyskiwanych pozwoleń na budowę oraz rozpoczynanych budów, lecą na łeb na szyję. Deweloperzy we wrześniu tego roku

Bumech: JSW wstrzymała realizację umowy na prace w Ruchu Zofiówka

ze wstrzymaniem realizacji umowy przez zamawiającego - przedstawiciele konsorcjum przystąpili do negocjacji z zamawiającym celem pozyskania robót zastępczych" ? czytamy dalej. Pod koniec lutego konsorcjum z udziałem Bumech Mining - spółki zależnej Bumechu ? zawarło

Compensa TU na Życie zaoferuje PPK od 1 lipca

skorzystają zarówno z programu inwestycyjnego (gwarantowany dostęp do min. 8 funduszy zdefiniowanej daty), jak i z dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej, stanowiącej integralną część oferty i sprzedażowy atut z punktu widzenia pośredników i pracodawców. "PPK to długoletnie

Wielka porażka programu emerytalnego PiS. Mamy oficjalne dane rządowe o PPK

? 1,1 mln pracowników Dane dotyczą ponad 4,2 tys. firm zatrudniających powyżej 250 osób, a więc tych, które miały obowiązek podpisania umowy z firmą prowadzącą PPK i nimi zarządzającą. W sumie te przedsiębiorstwa zatrudniają ok. 2,9 mln osób. Do PPK przystąpiło 1,128 mln pracowników. 55 proc. z nich

Więcej wniosków o kredyt i więcej sprzedanych mieszkań. Ale rynek nadal z problemami

Sprzedaż mieszkań w 2022 r. notowała wyłącznie dramatyczne spadki. Jak wynika z danych Otodom Analytics, deweloperzy działający na siedmiu największych rynkach (w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu, Łodzi i Katowicach) sprzedali w ubiegłym roku o 38 proc. mniej mieszkań niż

Te triki gwarantują, że oszczędzisz pieniądze w sklepie spożywczym. Sklepy nie chcą, abyś o nich wiedział

drugą butelkę oleju rzepakowego. A w Biedronce, potrząsając telefonem, aby odkryć codzienną "superofertę", dostałem propozycję kupna koncentratu do płukania tkanin Eden za 5,99 zł. Płyną z tego dwa wnioski: Jeśli ktoś robi w danej sieci regularne zakupy, zawsze powinien przystąpić do programu

Spółki zależne ZE PAK planują zwolnienia grupowe maksymalnie 209 pracowników

przystąpienie do konsultacji. Ponadto, PAK KWB Konin i PAK Górnictwo powiadomią Powiatowy Urząd Pracy w Koninie, podano również. Ostateczne dane w zakresie wysokości zawiązanych rezerw oraz wpływu restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe zostaną podane w sprawozdaniach

NCBR uruchomiło pilotażowe działanie akceleracyjne z amerykańskim stanem Nevada

. Działanie jest adresowane do startupów, czyli młodych firm technologicznych - przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obszarze technologicznym o krótkiej historii działalności prowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których data wpisu do właściwego rejestru jest nie krótsza niż 6

DTP przystąpiło do negocjacji z inwestorem branżowym

przedmiotem negocjacji, może doprowadzić do integracji działalności operacyjnej spółki z biznesem inwestora branżowego, co wpłynie na wartość emitenta. W związku z przystąpieniem do tych negocjacji, emitent, w ramach procesu due diligence, udostępni inwestorowi branżowemu szczegółowe dane dotyczące emitenta i

MRPiPS: Przedsiębiorcy turystyczni mogą już rejestrować się na PUE ZUS

Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - Przedsiębiorcy turystyczni mogą zarejestrować się do programu Polski Bon Turystyczny na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS). Do rejestracji mogą przystąpić firmy lub organizacje pożytku publicznego, które

URE ogłosił kolejne aukcje na sprzedaż energii z OZE

której wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty. Aukcje przeznaczone są dla wytwórców wykorzystujących: - instalacje istniejące o mocy zainstalowanej elektrycznej

Węgiel od samorządów - wszystko, co chcesz wiedzieć, ale boisz się zapytać

Do 8 listopada gminy w Polsce miały czas do przystąpienia do programu dystrybucji węgla na zasadach określonych w tzw. ustawie węglowej. Węgiel w cenie 2 tys. zł za tonę kosztuje 100 proc. więcej niż przed rokiem, ale i tak mniej niż „jakościowy" węgiel z polskich kopalni, którego cena

Renta planistyczna jak podatek katastralny? Rząd ucina temat

wzrostu (właściwą stawkę ustala rada gminy w danym planie). O fakcie sprzedaży nieruchomości informuje wójta, burmistrza lub prezydenta miasta notariusz. Robi to w ciągu siedmiu dni od spisania aktu notarialnego. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia o wszczęciu

Przegląd informacji ze spółek

. Odzyski GetBack w restrukturyzacji za czerwiec 2019 r. wyniosły 30 789 219 zł, w tym 13,09 mln wyniosły odzyski faktycznie zrealizowane, podała spółka. Konsorcjum Stali miało 3,95 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2019 r. według wstępnych danych, co stanowi spadek o