charakterze doprecyzowującym

MIB: Ruszają konsultacje projektu optymalizacji budowy dróg

samorządu terytorialnego a Skarbem Państwa inwestycji drogowych, w przypadku gdy JST jest zainteresowana współfinansowaniem danej inwestycji drogowej realizowanej nie przez JST; * zmiana o charakterze doprecyzowującym w związku z różnymi interpretacjami Regionalnych Izb