charakter konsultacyjny

NanoGroup miało 2,34 mln zł straty netto, 2,41 mln zł straty EBIT w 2018 r.

poprzez zawieranie umów partneringowych z innymi firmami biotechnologicznymi lub farmaceutycznymi, a także oferując usługi badawcze oraz usługi o charakterze konsultacyjnym w zakresie uzyskanych postępów prac badawczo-rozwojowych" - czytamy w raporcie. W ujęciu jednostkowym

Resort finansów chce wprowadzić koncyliacyjne metody rozwiązywania sporów fiskusa z podatnikami

skomplikowanej strukturze, obarczonych dużym ryzykiem podatkowym dla podmiotów gospodarczych; wyceny wartości przedmiotu opodatkowania; oceny charakteru przedmiotu transakcji itd. W toku procedury konsultacyjnej będą dokonywane ustalenia faktyczne, prowadzone będzie postępowanie

Konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK rozpoczną się w lutym

zaprezentowane są warianty przebiegu danej linii. "Mają one charakter orientacyjny. Ostateczny przebieg dla każdej z nich będzie zależał m.in. od wyników konsultacji społecznych, badań środowiskowych i szczegółowych uwarunkowań technicznych" - powiedział pełnomocnik rządu ds

Wyniki konsultacji w sprawie nowych kanałów telewizji naziemnej

Wyniki konsultacji w sprawie nowych kanałów telewizji naziemnej

ofertę uzupełni Telewizja Republika. "Powyższe stanowiska zawierały często nie tyle odpowiedzi na pytanie, ile apel lub żądanie skierowane do KRRiT. Przeważająca większość stanowisk konsultacyjnych wyrażających poparcie dla Telewizji Republika miała jednobrzmiący tekst lub była wypełnionym

Budowanie nad wodą. Jak się zmienia Trójmiasto?

Budowanie nad wodą. Jak się zmienia Trójmiasto?

, które oceniał inwestor oraz powołana przez niego rada konsultacyjna, w skład której wchodzą osoby z Urzędu Miasta Gdańsk, Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Zabytków, Trójmiejskiego Środowiska Architektów Polskich. Rada konsultacyjna oraz inwestor jednomyślnie zdecydowali o

Nowa spółka wybuduje Łódź Fabryczną. Co to oznacza?

działalności nowej spółki będzie wykonanie pewnego zakresu prac budowlanych związanych z projektem. Będzie miała ona typowo charakter wykonawczy, nie będzie się zajmować zarządzaniem projektem, ale konkretnymi pracami budowlanymi - zaznacza Marcin Zaręba, dyrektor kontraktu z ramienia konsorcjum Torpol-Astaldi

Wskaźnik C/I Banku Handlowego wyniósł 57,5% na koniec czerwca

. Koszty ogólno-administracyjnej zmniejszyły się o 9,4 mln zł (tj. 3,2%) w efekcie niższych kosztów telekomunikacyjnych i sprzętu komputerowego oraz kosztów usług doradczych, audytorskich, konsultacyjnych oraz innych usług zewnętrznych. Ponadto odnotowano 1,5 mln zł spadek kosztów pracowniczych, w wyniku

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

%), ataki typu DDoS (27%) oraz wewnętrzne naruszenia bezpieczeństwa informacji (18%). Według 39% ankietowanych atak miał wpływ na fizyczne bezpieczeństwo, co stanowi poważny problem, biorąc pod uwagę charakter pracy i strategiczne znaczenie obiektów przemysłowych. Źródło: spółka

Władza rodzicielska: Czy masz obowiązek utrzymywać dorosłe dzieci?

musi odbywać się z ich szkodą. Na jaki okres podejmowane są ustalenia? Mogą mieć charakter tymczasowy albo "na zawsze". Np. rodzice wstępnie ustalili, że ojciec dziecka będzie się z nim widywał, ilekroć będzie miał wolne (mężczyzna był

Najlepsze inwestycje komunalne w Polsce. Pięć z Małopolski

. Połowę dała Unia Europejska. 3. Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach . Siedziba muzeum znajduje się w budynku dawnej komendy Policji w Świętochłowicach. Na czterech kondygnacjach znajduje się stała ekspozycja Muzeum Powstać Śląskich. Ekspozycja ma nowoczesny, multimedialny charakter. Koszt: 9,5