ceny robót

Andrzela Gawrońska-Baran

Cena 100 procent przy zamawianiu robót budowlanych? Pamiętaj o niezbędnych warunkach!

Cena 100 procent przy zamawianiu robót budowlanych? Pamiętaj o niezbędnych warunkach!

O czym trzeba pamiętać, zanim ogłoszony zostanie przetarg z ceną jako jedynym kryterium oceny oferty?

Zmiana umowy przetargowej ze względu na wojnę lub inflację. Czy jest możliwa?

Gwałtownie i nieprzewidywalnie rosnące ceny materiałów oraz robót budowlanych, będące efektem wojny w Ukrainie, pozwalają na zmianę umowy o wykonanie zamówienia publicznego - takie rozwiązanie rekomenduje Prokuratoria Generalna.

Zamawiający nie może żądać określenia cen robót dodatkowych w ofercie przetargowej

W praktyce udzielania zamówień publicznych coraz częściej występują sytuacje w których zamawiający nakłada na wykonawców wymóg, aby ewentualne roboty dodatkowe były realizowane wg cen zawartych w złożonych ofertach przetargowych. Tymczasem tego rodzaju warunek nie znajduje oparcia w obowiązującym stanie prawnym.

Waloryzacja cen robót budowlanych

Waloryzacja cen robót budowlanych

. Aktualne rozchwianie rynku budowlanego powoduje, że ogłaszając nowe postępowanie o zamówienie publiczne, którego przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający powinni rozważyć wprowadzenie do treści wzoru umowy klauzul waloryzacyjnych. Brak możliwości waloryzacji ceny wykonania zamówienia spowoduje, że

Wykonawcy robót na kolei chcą więcej pieniędzy. Rząd dorzucił dodatkowe 5,7 mld zł

Wykonawcy robót na kolei chcą więcej pieniędzy. Rząd dorzucił dodatkowe 5,7 mld zł

podniosły. Droższe oferty składają nie tylko prywatni wykonawcy, ale też spółki własne z portfela PKP.  Wysokie ceny robót to też kwestia niedużej liczy wykonawców wobec ogromnej ilości robót. Firmom nie trudno jest windować oferty w przetargach. Więcej pieniędzy na remonty torów Od dawna więc

Rażąco niska cena - poznaj definicję

. Biorąc pod uwagę cel wprowadzenia pojęcia rażąco niskiej ceny można przyjąć, że rażąco niska cena to cena niewiarygodna, nierealistyczna w porównaniu do cen rynkowych dla danej usługi, dostawy lub roboty budowlanej. Pojęcie rażąco niskiej ceny wprowadzono do ustawy Prawo

Prezes UZP o kryteriach oceny ofert

Komunikat został wydany w związku z toczącymi się w mediach dyskusjami dotyczącymi ustalania kryteriów oceny ofert w postępowaniach o zamówienie publiczne, w szczególności w odniesieniu do zamówień na roboty budowlane. Prezes UZP zwraca uwagę, iż zamawiający może oprzeć wybór

Oświadczenie woli wykonawcy należy interpretować wprost zgodnie z treścią siwz

Oświadczenie woli wykonawcy należy interpretować wprost zgodnie z treścią siwz

Pytanie: Zamawiający określił dwa kryteria wyboru ofert – cenę 60% oraz okres gwarancji jakości 40%. Okres gwarancji jakości miał być oceniany następująco: „Okres gwarancji jakości na wykonane roboty ponad założony wymagany okres gwarancji 36 m-cy: 1–8 m-cy liczba punktów G

Za Małachowiankę firmy proponowały mniej niż w kosztorysie

Odnowę zabytkowych budynków LO im. marszałka Stanisława Małachowskiego urząd miasta podzielił na dwa etapy. W pierwszym trzeba wykonać roboty budowlane, prace konserwatorskie oraz badania archeologiczne w budynku dawnej kolegiaty św. Michała. W drugim etapie

Budowa na pół gwizdka

dostawców, zarówno materiałów, jak i usług. Dobra znajomość sektora daje możliwość uzyskania, w drodze konkursu ofert, korzystnych cen na roboty czy materiały. - Drugim sposobem obniżenia kosztów może być tzw inżynieria kosztów, odnosząca się zarówno do rozwiązań projektowych, metod realizacji, jak i

Poprawne szacowanie wartości zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. W takim przypadku wartością Twojego zamówienia będzie łączna wartość projektu i prac budowlanych. I tu właśnie zachodzi przypadek wliczania wartości prac

Wykonawca metra chce remontować most Grota. Za pół ceny

Wykonawca metra chce remontować most Grota. Za pół ceny

zaproponowała włoska firma Astaldi, która buduje metro w Warszawie. Za roboty chce tylko 544 mln zł. Kolejny jest czeski Metrostav z ceną 796 mln zł. Są jeszcze trzy oferty za blisko 900 mln zł. Najwięcej chce zaś kontrolowany przez Hiszpanów Budimex - aż 1 mld 781 mln zł. Kosztorys drogowców wynosił zaś 932

Jak nie narazić się na zarzut nierównego traktowania przy wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny?

% przekraczała kwotę na sfinansowanie zamówienia (tj. o ok. 7,4 mln zł). Przeanalizowaliśmy formularze cenowe wykonawców . Wyszło nam, że wszyscy wykonawcy w różnych pozycjach tego formularza mają poszczególne pozycje (elementy robót) niższe od ceny kosztorysu inwestorskiego o 30%, 40%, 50% a nawet ponad 60

Materiały budowlane znowu drogie na wiosnę?

Nawrockiego, kłopoty mogą sprokurować co najwyżej handlowcy. - Jeśli zimą porobią zapasy, a na wiosnę stworzą sztuczny tłok. Najpewniej wielu inwestorów da się na to nabrać i wówczas ceny pójdą w górę - wyjaśnia. Dyrektor ds. marketingu w Grupie Polskie Składy Budowlane (PSB

GUS: Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 2,6% r/r w czerwcu

miesiąca zanotowano wzrost cen budowy budynków oraz robót budowlanych specjalistycznych (po 0,2%). Ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrosły o 0,3%. W porównaniu z czerwcem 2019 r. podniesiono ceny budowy budynków (o 3%), budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Elon Musk nabija nas w butelkę czy sprawia, że już nie pójdziemy do pracy?

Elon Musk nabija nas w butelkę czy sprawia, że już nie pójdziemy do pracy?

wszystkich potrzebach, a nawet zachciankach. Masowo produkowane roboty Optimus, w cenie poniżej 20 tysięcy dolarów za sztukę, mają pracować w fabrykach, pomagać starszym i zastępować ludzi w tych czynnościach, których sami nie chcą albo nie mogą wykonywać. Po tej pięknej wizji na scenę wyszedł główny gość

Jak nie narazić się na zarzut nierównego traktowania przy wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny?

Jak nie narazić się na zarzut nierównego traktowania przy wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny?

% przekraczała kwotę na sfinansowanie zamówienia (tj. o ok. 7,4 mln zł). Przeanalizowaliśmy formularze cenowe wykonawców. Wyszło nam, że wszyscy wykonawcy w różnych pozycjach tego formularza mają poszczególne pozycje (elementy robót) niższe od ceny kosztorysu inwestorskiego o 30%, 40%, 50% a nawet ponad 60%. Co

Inflacja w sierpniu w Polsce: 10,1 proc. Wiadomo, co drożało najszybciej

Inflacja w sierpniu w Polsce: 10,1 proc. Wiadomo, co drożało najszybciej

Ceny nadal rosną bardzo szybko, mimo że jest to odczyt minimalnie niższy niż w ubiegłych miesiącach. To nie znaczy jednak, że ceny spadną albo chociaż przestaną rosnąć. Nic takiego - obecne poziomy cen w sklepach spożywczych czy stawki za utrzymanie mieszkania nadal będą rosnąć, choć w nieco tylko

Rażąco niska cena

Rażąco niska cena

ceny można przyjąć, że rażąco niska cena to cena niewiarygodna, nierealistyczna w porównaniu do cen rynkowych dla danej usługi, dostawy lub roboty budowlanej. Pojęcie rażąco niskiej ceny (patrz art. 90 ustawy PZP) wprowadzono do polskiego systemu prawnego przede wszystkim w celu uniemożliwienia

Sztubacki baner NBP. Patrzcie i klaszczcie, nawet jeśli drożyzna was wykańcza

Sztubacki baner NBP. Patrzcie i klaszczcie, nawet jeśli drożyzna was wykańcza

własne budynki". Pociąg, który z dumą ciągnie za sobą transparent: "Od czterech miesięcy jeżdżę bez opóźnień". Pomyślelibyście, że to dzień świra, prawda? To co powiedzieć o dniu, w którym bank centralny - po dwóch latach ogromnych wzrostów cen - ośmiela się wywiesić baner : "

Więcej inwestycji, mniej budynków i remontów. GUS podał dane o produkcji budowlano-montażowej

Więcej inwestycji, mniej budynków i remontów. GUS podał dane o produkcji budowlano-montażowej

. większe, a zajmujące się wznoszeniem budynków - o 4,4 proc. Czytaj też:  Wynagrodzenia nadal rosną szybciej niż ceny. A to będzie dalej nakręcać inflację Półrocze lepsze niż rok temu Główny Urząd Statystyczny podał też dane porównujące okresy narastające od początku roku. W okresie styczeń

Cena oferty przewyższa możliwości zamawiającego

Cena oferty przewyższa możliwości zamawiającego

. Istotnie powyższe zobowiązanie wielu zamawiających utożsamia z koniecznością unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy podana przed otwarciem ofert kwota jest niższa niż cena najkorzystniejszej oferty. Tymczasem katalog przesłanek obligujących zamawiającego do unieważnienia

Dostawa i montaż windy - jak oszacować zamówienie?

Dostawa i montaż windy - jak oszacować zamówienie?

Pytanie:  Prowadzimy postępowanie dofinansowane z PROW, w ramach którego zamawiamy roboty budowlane oraz dostawy (montaż windy zewnętrznej). Zamawiający podzielił zamówienie na roboty budowlane i dostawy – i realizuje je w dwóch odrębnych procedurach (prace świadczą różni wykonawcy

Analiza kosztorysów ofertowych w trybie podstawowym

ofertowych, jakie złożyli wykonawcy, jeżeli z zapisów SWZ wynika, że stanowią one część oferty. W świetle ustawy Pzp korekta omyłek rachunkowych jest obowiązkiem zamawiającego. Zamawiający ma obowiązek wskazać w SWZ sposób obliczenia ceny. W przypadku robót budowlanych jedną z 

Rażąco niska cena i omyłki w ofertach - kolejność podejmowania działań przez zamawiającego

Pytanie: Przeprowadziliśmy postępowanie na roboty budowlane „Budowa kanalizacji sanitarnej" w trybie podstawowym bez negocjacji. Otrzymaliśmy 3 oferty. Oferta nr 1 zawiera rażąco niską cenę (względem naszej wartości oraz średniej arytmetycznej z otrzymanych ofert). Dodatkowo w ofercie

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach na usługi wsparcia technicznego

nowelizacji ustawy Pzp, które weszła w życie 10 listopada 2022 r. art. 439 ustawy Pzp przewiduje obowiązek wprowadzenia do treści umowy zawieranej na okres dłuższy niż 6 miesięcy bez względu na ich przedmiot (roboty budowlane, usługi a także dostawy), postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości

Pseudofachowcy od remontów w akcji. Odwrotnie założone okna, a w spłuczce ciepła woda

, rozmontowuje urządzenia i zostawia gołe ściany. – Stwierdza, że źle wycenił roboty lub do wykonania prac trzeba zrobić coś jeszcze i jeśli nie będzie dopłaty, to on się rozlicza i zostawia prace w takim stanie. Wykonawca oferuje dopłatę i prace dodatkowe w bardzo nieatrakcyjnych cenach, często znacznie

Czy przy wynagrodzeniu ryczałtowym niezbędny jest kosztorys ofertowy?

kosztorys ofertowy. Wartość robót w kosztorysie ofertowym różni się od ceny podanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym. Jakie działania powinien podjąć zamawiający? Dodam, że różnica jest jedynie w groszach (w kosztorysie jest to 19 groszy, w ofercie 16). Odpowiedź: W przypadku określenia przez

Czy jest możliwa zmiana wynagrodzenia ryczałtowego za realizowane roboty budowlane ?

Mając powyższe na uwadze, wykonawcy składający ofertę cenową w postępowaniach o udzielenie zamówienia na roboty budowlane powinni pamiętać, że za zaoferowaną cenę będą zobowiązani do wykonania pełnego zakresu robót określonych w dokumentacji projektowej. Wskazany obowiązek jest niezależny od faktu

Jaką kwotę musi podać zamawiający przed otwarciem ofert wykonawców?

Pytanie: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlan e powyżej progów unijnych przewidujemy udzielenie zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Czy na otwarciu ofert powinniśmy podawać wartość przeznaczoną na realizację zamówienia podstawowego wraz z

Biznes i medycyna - szpitale na zakupach. Łatwiej dziś o robota, trudniej o specjalistę

. Przy czym rynek ten już od 20 lat zdominowany jest przez amerykańską firmę Intuitive Surgical, producenta robotów da Vinci. Obecnie 80 proc. robotów, które pracują w szpitalach na całym świecie, to roboty da Vinci. Najwięcej zainstalowanych jest na rynku amerykańskim - 4139 (stan na wrzesień 2022), w

Trzech deweloperów ogłasza upadłość w ciągu dwóch miesięcy. Kryzys na niemieckim rynku nieruchomości?

;we znaki dają się także droższe kredyty. Inwestycje przestają się spinać.  Według danych niemieckiego urzędu statystycznego średnio w 2022 r. cena robót budowlanych w głównych branżach wzrosła o 16,7 proc. rok do roku. Tej skali wzrosty ostatni raz zaobserwowano w 1970 r. – Nie wszystkie

Ekopark zadebiutuje na NewConnect w poniedziałek

2018 roku. Przed debiutem spółka przeprowadziła ofertę prywatną 700 tys. akcji serii D, z ceną emisyjną 1,43 zł za sztukę. Kurs odniesienia ustalono na 1,72 zł. Ekopark to przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych, zajmująca

Czy zamawiający ma prawo kupić urządzenie powystawowe od danego podmiotu?

Pytanie: W jakim trybie udzielić zamówienia w następującej sytuacji? Zamawiający otrzymał niezwykle korzystną ofertę od firmy (z którą współpracował w zakresie badań naukowych) na zakup aparatury naukowej powystawowej. Cena jaką zaoferowano, jest niezwykle korzystna, bo stanowi 50% ceny urządzenia

Waloryzacja wynagrodzeń za zamówienia publiczne. Czy nowe prawo jest korzystne dla przedsiębiorców?

zamówień publicznych. Zmiana zasad waloryzacji wynagrodzenia określonego w podpisanej umowie o wykonanie zamówienia publicznego. Ważne zmiany: Zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, umowa, której przedmiotem są roboty budowlane , dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6

Czy renowacja fresków to usługa czy robota budowlana?

tych prac okazało się, że ich wartość przekracza 50% ceny umowy podstawowej, więc został spisany aneks zmniejszający zakres zamówienia o te 2 elementy, a następnie odebrano roboty i parafia rozliczyła się z wykonawcą . Żeby zakończyć remont parafia musi wybrać nowego wykonawcę na zakres prac

Przesłanki badania oferty pod kątem wysokości zaoferowanej ceny

Pytanie: Zamawiający jest zobowiązany wszcząć postępowanie wyjaśniające odnośnie rażąco niskiej ceny (art. 90 ust. 1 ustawy Pzp). W toku badania ofert (postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów unijnych , na roboty budowlane - termomodernizacja budynków

Oto rosyjska myśl wojskowa. Robopies, którego można wyłączyć pilotem

rosyjskiemu wojsku za milion rubli (16,3 tys. dol.). Możliwe, że tę na cenę składał się także ręczny granatnik przeciwpancerny RPG-26, który został zamontowany na grzbiecie M-81, oraz możliwość wykonywania misji w trybie półautonomicznym. Najprawdopodobniej wszystko było jedynie akcją marketingową, która

ZUE złożyło najtańszą ofertę, za 382,2 mln zł, na budowę linii tram. w Olsztynie

. "Termin realizacji zadania: 791 dni od daty zawarcia umowy. Kryteria oceny ofert stanowią: 1) cena - waga: 60%, 2) okres dodatkowej rękojmi - waga: 10%, 3) organizacja robót - waga: 15%, 4

Bitwa na argumenty. Ceny mieszkań będą spadać czy nadal rosnąć?

ogromny napływ uchodźców podnosi popyt na mieszkania. Ponadto skokowy wzrost cen materiałów budowlanych i kosztów robót może sprawiać, że deweloperzy będą znacznie mniej chętni do obniżania cen. Warto też zauważyć, że wielu deweloperów wstrzymało realizację projektów, co sprawia, że na rynek trafi za

Kryteria oceny ofert w nowej ustawie Pzp

Pytanie: Czy zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym (po 1 stycznia 2021 r.) możliwe jest zastosowanie w procedurze krajowej na roboty budowlane dwóch kryteriów oceny ofert tj.: ceny 60%, gwarancji 40%? Odpowiedź: Zastosowanie kryterium ceny i drugiego kryterium – odnoszącego się do

Wykonawca zastosował inne metody zaokrąglenia miar, niż sugerował zamawiający - jak ocenić ofertę?

Pytanie: Prowadzimy postępowanie na roboty budowlane w trybie podstawowym z możliwością negocjacji. Jednym z wymaganych dokumentów jest kosztorys ofertowy przygotowany przez wykonawców na podstawie naszych przedmiarów. Ilości miar w przedmiarach  przedstawiono do czterech miejsc po

Ceny prądu i poprawka "ulotkowa". Rząd wyśle nam 20 mln ulotek o tanim prądzie

, papierkowa robota. Nie wiadomo, co w przypadku gdy ktoś się pomyli albo nie doszacuje zużycia. O napisaniu oświadczenia muszą też pamiętać osoby, które zużywają więcej niż 2 tys. kWh i które chcą mieć prąd w tej samej cenie w 2023 r. Rodziny wielodzietne i rolnicy (limit 3 tys. kWh) i rodziny mieszkające z

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia. Katalog możliwych do zastosowania wskaźników i podstaw ustalania zmiany wynagrodzenia jest katalogiem otwartym. W przypadku zamówień na roboty budowlane, w których ustalone zostało wynagrodzenie kosztorysowa warto w takim

Umowa ramowa w PZP. Ogłoszenie o wykonaniu, sprawozdawczość i ustalanie wartości umowy - praktyczne wskazówki dla Zamawiających

Pytanie Umowa ramowa zawarta na okres 2 lat z jednym Wykonawcą. Warunki realizacji zostały zawarte i określone w samej umowie ramowej. Asortyment i ceny jednostkowe również zostały określone w dokumentach zamówienia i stanowią załącznik do umowy ramowej. Zamawiający w miarę pojawiających się

Rekord niewypłacalności w budownictwie

budownictwie jest złożona, a poszczególne sektory rozwijają się nierównomiernie. O ile dynamicznie rozwija się działalność sektora inżynieryjnego i robót specjalistycznych, o tyle w dół branżę ciągnie malejąca wartość robót, które można podsumować jako "wznoszenie budynków". – Za to przede

Oferta przetargowa

Oferta przetargowa - kolokwialnie - zbiór dokumentów składanych (przesyłanych) do zamawiającego w terminie wyznaczonym treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia bądź zaproszeniem do składania ofert. Elementem oferty musi być cena realizacji zamówienia oraz wskazanie przedmiotu oferowanej

Kryzys u bram. Coraz luźniej w kalendarzach firm budowlanych

, że składy dzwonią do firm i są otwarte na negocjacje cen, o czym od dawna nie było mowy. Więcej, mam sygnały, że część hurtowni, aby ograniczyć koszty, szykuje zwolnienia pracowników – mówi Tomasz Zacłona z ZUH Zanex, firmy, która zajmuje się ocieplaniem budynków w województwie śląskim i działa

Kosztorys ofertowy

). Ocena oferty Opis sposobu obliczenia przez wykonawcę robót budowlanych ceny realizacji zamówienia zasadniczo sprowadza się do uwzględnienia w cenie oferty wszystkich elementów cenotwórczych (przede wszystkim kosztów planowanego zakresu robót oraz innych wymagań określonych

Będą kolejne cięcia stóp. A przez to wysoka inflacja jeszcze co najmniej przez cztery lata

robotę" [to według niego „młodzieżowy slang"]. Tymczasem według aktualnej projekcji inflacyjnej NBP stopy prawie „zrobiłyby robotę". Prawie, bo inflacja na koniec 2025 roku wciąż miała lekko przekraczać górny przedział dopuszczalnych odchyleń od celu [czyli 3,5

Budowlańcy będą schodzić z placów budowy. Zarzyna ich inflacja. "Realizują kontrakty, narażając się na spore straty"

Morawieckiego „o wyjątkowo poważnej sytuacji wykonawców zamówień publicznych w zakresie umów o roboty budowlane, która jest następstwem skutków zbrojnej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę": "Ostatnie tygodnie przyniosły wyjątkowo gwałtowny, a przede wszystkim nieprzewidywalny wzrost cen

Wielki sukces fotowoltaiki. W weekend prąd ze słońca wyparł węgiel. Ale jest nowe wyzwanie

węgla 36,5 proc. - reszta to znikomy udział biomasy, ropy naftowej, gazu, ale też wiatraków. Nad Polską jest wyżowa pogoda, jest słonecznie, ale słabo wieje - wiatraki stoją i pracują na 6 proc. swoich możliwości. Rynkowe ceny energii spadły do 24 groszy za kWh. Dla porównania stawki zostały zamrożone

Mieszkanie taniej nawet o ponad 40 tys. zł. Deweloperzy zaczynają kusić promocjami

oferuje wielofunkcyjnego robota domowego. Nie znajdziemy na razie dość licznych w przeszłości ofert wykańczania mieszkań w cenie stanu deweloperskiego. Pojawiają się natomiast różne programy. – Atal rozpoczął program sprzedażowy, który gwarantuje klientom niezmienną cenę mieszkania, a jednocześnie

Szaleją ceny materiałów budowlanych. Co rośnie najbardziej?

kolejnych miesiącach ceny surowców i materiałów budowlanych będą miały tendencję wzrostową w wyniku kolejnej kumulacji robót w infrastrukturze drogowej, kolejowej, energetyce i ożywienia w nieruchomościach mieszkaniowych i komercyjnych po zwalczeniu epidemii koronawirusa – mówi. Dla branży budowlanej

Nie tylko z mieszkaniami nie wyszło. Państwo miało też budować domy z drewna

latach rządów PiS: »duże spadki popytu na kredyty mieszkaniowe«, »wzrost opóźnień płatności za roboty« oraz »wzrost cen robót montażowo-budowlanych«" - zwraca uwagę Krzysztof Brejza. PiS dzisiaj zapewnia, że budowa domów drewnianych nie ma związku z "

W sklepach pojawiły się shrinkflacja i skimpflacja. Nawet jak nie rozumiesz, to cię dopadną - gorzej i mniej za tę samą cenę

W czerwcu w sklepach było drożej średnio o 18 proc. niż rok temu - wynika z indeksu cen w sklepach sporządzanego cyklicznie przez firmę analityczno-badawczą UCE Research i Wyższe Szkoły Bankowe. Droższa żywność - co bije rekordy? Najbardziej zdrożało masło - aż o 48 proc. rok do roku. Mięso - 30,5

GUS: Wskaźnik koniunktury w budownictwie spadł do -4,6 pkt w grudniu

-montażowe rosną podobnie jak przed miesiącem. Firmy budowlane przewidują spadek zatrudnienia większy od sygnalizowanego w listopadzie. W najbliższych trzech miesiącach ceny robót budowlano-montażowych mogą rosnąć podobnie jak zgłaszano w listopadzie" - czytamy dalej. Spośród

Zmiany w kosztorysie ofertowym a korekta oferty wykonawcy, który nie dokonał zmian

oraz DW1.1. Specyfikacje obu tych rodzajów różnią się ceną ofertową. Rozsądne byłoby, aby kwalifikować ich montaż oddzielnie z uwagi na rozliczenie kosztorysowe". Zamawiający przychylił się do wniosku i podzielił pozycję w przedmiarze robót na: drzwi DW1 (1 szt.) i drzwi DW1.1. (2 szt.), o czym

GUS: Wskaźnik koniunktury w budownictwie spadł m/m do -1,9 pkt w listopadzie

roboty budowlano-montażowe rosną, podobnie jak przed miesiącem. Firmy budowlane przewidują spadek zatrudnienia większy od sygnalizowanego w październiku. W najbliższych trzech miesiącach ceny robót budowlano-montażowych mogą rosnąć podobnie, jak zgłaszano w październiku" - czytamy dalej

Maleje popyt na działki. W warunkach galopującej inflacji budowa domu wymaga nie lada odwagi

zapoczątkowane w okresie pandemii zakłócenia w łańcuchu dostaw. Drogie jak materiały budowlane Z danych serwisu Intercenbud, który analizuje ceny dostawców oraz zawarte w kosztorysach wykonawców robót budowlanych, wynika, że w drugim kwartale tego roku wyroby stalowe podrożały średnio o 53 proc., wyroby z betonu

GUS: Wskaźnik koniunktury w budownictwie spadł do +0,7 pkt w X

budowlano-montażowe rosną podobnie jak przed miesiącem. Firmy budowlane przewidują spadek zatrudnienia większy od sygnalizowanego we wrześniu. W najbliższych trzech miesiącach ceny robót budowlano-montażowych mogą rosnąć podobnie jak zgłaszano we wrześniu" - czytamy dalej

Patodeweloperka na celowniku rządu. Będzie więcej kontroli powstających inwestycji?

każde mieszkanie, w przypadku 51-100 mieszkań - plac zabaw powinien mieć minimum 50 m kw., 101-300 - minimum 0,5 m kw. na każde mieszkanie, powyżej 300 mieszkań - minimum 200 m kw. Czytaj także: Nestor polskiego rynku nieruchomości ostrzega: Ceny mieszkań zaraz zaczną szybko rosnąć. Nie wierzysz? Zrób

Polacy wydali fortunę na thermomiksy. Dużo więcej niż rok wcześniej. Dla klasy średniej to symbol statusu

). Te 262 mln euro to, licząc po kursie na koniec grudnia 2022 roku, grubo ponad 1,2 mld zł. Nieźle jak na robota kuchennego w cenie iPhone'a 14 Pro. Najnowszy wariant Thermomiksa kosztuje bowiem 5995 zł. A w ubiegłym roku sprzedano ich u nas niemal 250 tys. Dla porządku dodam, że w 2021 roku przychody

Zasady wyboru oferty

zamawiających zamierza udzielić wybranemu wykonawcy oddzielnego zamówienia na swój zakres robót. Po otwarciu ofert okazało się, że złożono 2 oferty. Pierwsza była droższa od drugiej, ale cena pierwszej oferty dla zakresu robót dla pierwszego zamawiającego była niższa od ceny drugiego

Drogi superdrogie. Rządowa agencja chce iść na rękę firmom budowlanym

być pod presją. - Wykonawcy robót to firmy operujące na bardzo niskiej marży. Wynosi ona 3-5 proc., wyjątkowo może wynieść 7 proc. Jak firma może wziąć na siebie ciężar ryzyka wzrostu cen? Zwłaszcza że w przetargach publicznych to właśnie zaoferowana wartość kontraktu jest kluczowym kryterium

Kolej(na) szansa niewykorzystana. "Paliwa drogie, chcemy podróżować. Kiedy, jak nie teraz?"

jeszcze pandemiczny i te wyniki były mocno zakłócone.  To też, ale bardziej mówię o tym, jaki szum zrobił się wokół podwyżki cen biletów w PKP Intercity. Od prawa do lewa wszyscy o tym dyskutują.  - Wolałbym abyśmy rozmawiali w nieco bardziej pozytywnym aspekcie. Na przykład, że pociągi jeżdżą

Rażąco niska cena części oferty przetargowej

ofertę zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp , ponieważ złożone wyjaśnienia potwierdziły rażąco niską cenę części składowej oferty? Roboty budowlane z całego kraju Odpowiedź: Zamawiający

Awbud powiększył aneksem wartość umowy z Murapol Westini do 76,7 mln zł netto

Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Awbud zawarł z Murapol Westini aneks do umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych dwóch budynków mieszkalnych w Warszawie, podała spółka. Wartość kontraktu wzrosła o 7,4 mln zł, do 76,7 mln zł netto. "Na

Inflacja jeszcze spuchnie. Rząd znów dolewa oliwy do ognia, mamiąc nas, że to tarcza antyinflacyjna

sytuacji, bo może powiedzieć, że dba o najbiedniejszych i chroni ich przed wzrostem cen. Tyle że nie uchroni, a tylko utrudni robotę swoim kolegom z NBP. Przyklaskiwaliście rozpalaniu inflacji, teraz wszyscy musimy ponieść koszt jej dławienia. A te będą dużo wyższe, niż się dziś wydaje. Stopy procentowe

Zamówienia sektorowe poniżej progów unijnych - regulamin zgodny z nową ustawą Pzp

roboty budowlane) itd. zapisów właściwych dla np. przetargu nieograniczonego poniżej progów oraz trybów właściwych dla postępowań klasycznych poniżej tych wartości. Na chwilę obecną brak już trybu zapytania o cenę. Kierownik zamawiającego upiera się o pozostawienie tego trybu w regulaminie. Tryb ten

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych. Jako kryterium oceny ofert zostały wskazane cena

Żyją z doradzania sklepom. Nam zdradzają, jak sami robią zakupy. I czego unikają

. Może się okazać, że ktoś specjalnie nie zdjął takiej kartki". Pan Kamil (protestuje): "Jak jest napis promocja i nie ma daty zakończenia promocji, to możesz ubiegać się o zwrot różnicy w cenie". Pani Agnieszka: "Wiem, ale roboty z tym tyle, że się odechciewa". I na to liczą też

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych . Jako kryterium oceny ofert zostały wskazane cena

Oferta konsorcjum Bumechu na prace za 13,46 mln zł netto wybrana przez JSW

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Bumechu, jego spółki zależnej Bumech - Technika Górnicza, Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych Wschód i Lubelskich Zakładów Remontowych, warta 13,46 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu

Jan Kędzierski, współtwórca interaktywnego robota znalazł się w gronie najlepszych polskich innowatorów

zapowiedzieli, że chcą robota wyposażyć w kolejne opcje językowe: mandaryński, francuski, koreański czy japoński. W firmę zainwestował już amerykański fundusz inwestycyjny SOSV, za sprawą którego zespołowi udało się wyjechać do Chin i zaprojektować robota, którego cena będzie w zasięgu przeciętnej rodziny

Zmiany w prawie budowlanym. Co trzeba wiedzieć przed 2023 rokiem?

. – mówi radca prawny Małgorzata Repelewicz z Kancelarii Repelewicz i Wspólnicy. Czytaj też: Raport cenowy. Widać spadki cen, ale Kowalski i tak z nich nie skorzysta Od 3 stycznia 2022 r. na zgłoszenie można budować domy do 70 m kw. Powstawać w uproszczonej procedurze mogą jednorodzinne budynki

Kalendarium ISBnews

przedsiębiorstw w marcu 2020 roku WTOREK, 21 kwietnia --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2016-2019, wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2020

Kalendarium ISBnews

kwietnia --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę sprzedaży detalicznej w marcu 2020 roku, ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (luty 2020 r.), koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - kwiecień 2020 roku

GUS: Wskaźnik koniunktury w budownictwie wzrósł do +2,7 pkt w styczniu

. Ceny robót budowlano-montażowych mogą rosnąć szybciej niż sygnalizowano w ubiegłym miesiącu" - czytamy dalej. Spośród badanych podmiotów 32,7% planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą (przed rokiem 30,6%). Styczeń jest piątym z kolei miesiącem, w którym

Najszybciej w Warszawie, najbezpieczniej we Wrocławiu. Ranking miast przyjaznych kierowcom

ocenione w ośmiu różnych kategoriach: prędkość jazdy, ceny paliw, koszty ubezpieczenia i wymiany opon, liczba kolizji, dostępność miejsc parkingowych, carsharing i infrastruktura przyjazna samochodom elektrycznym. Gdzie jest najlepiej? Gdańsk i Częstochowa zostały uznane za najbardziej przyjazne kierowcom

"Zarabiam 12 tys. na rękę, pracuję po 4 godziny dziennie. Chętnie zmieniłbym to na coś gorszego"

reszta tak zaczętego dnia? Trochę mam swojej roboty, czyli maile, Excel itp. To mi zajmuje tak z godzinę, może dwie. Poza tym są spotkania. Jak wyglądają? Jedne to spotkania z zespołem. Te są tak pół na pół służbowo-towarzyskie. Połowę czasu gadamy o pogodzie, co kto robił w weekend, w co grał czy co

GUS: Wskaźnik koniunktury w budownictwie spadł do -2,8 pkt w grudniu

-montażowe. Zatrudnienie może być ograniczane w nieznacznie większym stopniu niż wskazywały prognozy z listopada. Ceny robót budowlano-montażowych mogą rosnąć nieco szybciej niż sygnalizowano w ubiegłym miesiącu" - czytamy dalej. Spośród badanych podmiotów 30,9% planuje

Glapiński chce uciszyć buntowników. Potężny kryzys w NBP

błędu. A u nas? Nic z tych rzeczy. Adam Glapiński karmi nas frazesami o tym, że inflacja w końcu spadnie. Dopytywany przez dziennikarzy rozkłada ręce i mówi, że efekty działania RPP przychodzą po czasie, a inflacja rośnie, bo producenci, sprzedawcy, dystrybutorzy dalej podnoszą ceny. Szok! O tym właśnie

Firma ze Słupska zainwestowała w roboty. Dziś zatrudnia dwa razy więcej pracowników

zrobotyzowaniu produkcji mogliśmy dać konkurencyjną cenę, zapewnić większą wydajność, efektywność, jakość i wyższą powtarzalność niż przy ręcznym spawaniu. Tym samym klienci zaczęli składać coraz to nowe zamówienia na wyroby, które produkowaliśmy dzięki robotom. Zwiększony obrót napędził wzrost zatrudnienia

Zwykły odkurzacz do lamusa? Ranking odkurzaczy-robotów

cena robota cię nie przeraża, to czemu nie? Robot sprzątający przyda ci się, jeżeli między cotygodniowym odkurzaniem prawdziwym odkurzaczem chcesz nieco ogarnąć mieszkanie. Taki robot najlepiej włączyć, kiedy właśnie wychodzisz z domu na kilka godzin. Wtedy hałas odkurzania i czas trwania sprzątania

Oferta konsorcjum Torpolu na prace w Gdyni najkorzystniejsza dla PKP PLK

Warszawa, 06.08.2018 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Torpolu oraz PUT Intercor, warta ok. 1 498,8 mln zł netto (tj. ok. 1 843,6 mln zł brutto), przedstawia najkorzystniejszy dla inwestora bilans kryteriów ceny oraz terminu realizacji w przetargu organizowanym przez PKP Polskie

GUS: Wskaźnik koniunktury w budownictwie spadł do +1,5 pkt w październiku

przewidywania są niekorzystne, gorsze od pozytywnych prognoz formułowanych we wrześniu. Podobnie jak przed miesiącem zwiększają się opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Po raz pierwszy od grudnia 2017 r. przedsiębiorcy wskazują na możliwość niewielkiego ograniczenia zatrudnienia. Ceny

Odezwa premiera Morawieckiego do narodu: przed zimą docieplajcie domy. Rychło w czas

Idzie zima, Polacy robią zapasy opału: węgla, pelletu, drewna. Ceny są rekordowe, bo każdy z tych nośników energii zdrożał o kilkaset procent. W związku z embargiem na węgiel z Rosji i obawą, że surowca może zabraknąć, rząd rozluźnił procedury zbierania chrustu z lasu i pozwolił sprzedawać

Analityk rynku nieruchomości: Skończyło się "easy money"

także deweloperzy, podwykonawcy, pośrednicy w obrocie nieruchomościami i notariusze. W środowisku mówi się, że robota jest do końca roku, realizowane są bieżące zlecenia, a scenariusz na kolejny rok rysuje się w ponurych barwach. Liczba firm bez zamówień prac na kolejne miesiące lawinowo rośnie i jest

Ankieta NBP: 55% firm deweloperskich oczekuje poprawy swojej sytuacji w I półr.

o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2017 r." Bank centralny podkreślił, że 70% przedsiębiorców uznało, że w I półroczu 2018 r. nie nastąpi znacząca zmiana popytu na nieruchomości i roboty budowlane

Prawie 150 tys. zł na jednym mieszkaniu. Tak zarabiają deweloperzy

miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Łódź czy Katowice. Tam rzeczywiście ceny są wyższe, popyt również. O wysokie marże więc łatwiej niż w mniejszych ośrodkach.  Kolejna sprawa to kwestia definicji marży brutto. Nie jest to czysty zysk dewelopera. Od marży trzeba bowiem

Tyrowicz krytykuje Glapińskiego. 20 proc. inflacji, nietrafione wypowiedzi i ocena gospodarki

wpadła na imprezę, zostanie na dłużej i coś trzeba z tym zrobić - powiedziała w RMF FM prof. Joanna Tyrowicz. Tyrowicz wspominała też swoją pracę w NBP. - Kiedyś trzeba przestać narzekać i wziąć się do roboty. Kiedy pan prof. Glapiński był członkiem RPP, to rzadko tam bywał, z analitykami nie

GUS: Wskaźnik koniunktury w budownictwie spadł +4 pkt we wrześniu

, choć mniej znaczący od prognozowanego przed miesiącem. Ceny robót budowlano-montażowych mogą rosnąć, choć w mniejszym stopniu od oczekiwanego w sierpniu, podano także. "Spośród badanych podmiotów 32,6% planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą (przed

Holenderska para jako pierwsza na świecie legalnie zamieszkała w domu wydrukowanym w technologii 3D

legalnie zamieszkany, zarejestrowany przez lokalne władze i wystawiony na wynajem. Holenderska para znalazła ogłoszenie w internecie. Będzie płacić 800 euro miesięcznie - dwa razy mniej, niż wynosi cena za taki metraż - za wynajem domu przez pół roku.  Budowa domu o takim kształcie, ale

Jeździłam autem, które na drodze jest drapieżnikiem. Oswoiłam je i pokazało swoje drugie oblicze [TEST]

kawał dobrej roboty. BMW M2 - najmniejsze auto z rodziny M To kolejny samochód ze stajni BMW, który na żywo prezentuje się dużo lepiej niż na zdjęciach. Musicie wierzyć mi na słowo lub wypatrywać go na ulicy. I to kolejne auto, które wygląda... dość specyficznie. Nie można jednak odmówić mu charakteru

Oferent poświadcza nieprawdę - jak postępować?

. Cena oferty - waga 60 2. Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia - waga 40. Za doświadczenie przewidziano następującą punktację: Doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

Dekpol ma przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości i budowy na niej magazynów

powierzchni 1,9 ha, którą emitent zamierza nabyć od osoby fizycznej" - czytamy w komunikacie. Sprzedający zobowiązał się warunkowo m.in. do wybudowania obiektu magazynowo-biurowego w ramach realizacji I etapu inwestycji, zaznaczono także. "Cena

Echo Investment sprzedało budynek West Link na rzecz Globalworth za 2,7 mln euro

przez kupującego m.in. celem dofinasowania budowy budynku. Cena będzie podlegać dalszym korektom po zamknięciu transakcji w oparciu o ostateczne pozycje środków pieniężnych, długu i kapitału obrotowego spółek celowych, jak również koszty pozostałych do wykonania robót wykończeniowych i robót budowlanych

Budują dom własnymi rękami i bez kredytu. Taniej nawet o połowę

początku marca 2022 r. ceny stali budowlanej osiągnęły rekordową cenę około 9,5 tys. zł za tonę. Obecnie kosztuje w okolicach 3,5 tys. zł. Czytaj też: Budowa domu coraz droższa. Ile trzeba mieć, by zrealizować inwestycję? Budowa Marcina jest w toku. Mężczyzna szacuje, że potrwa jeszcze 3-4 lata

GUS: Wskaźnik koniunktury w budownictwie wyniósł nadal +6,4 pkt w sierpniu

do zapowiadanego w lipcu. Przewidywany jest wzrost cen robót budowlano-montażowych, podobny do oczekiwanego przed miesiącem, podał Urząd. "Spośród badanych podmiotów 32,5% (przed rokiem 27,8%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Dyrektorzy tych