ceny pet

Andrzej Kublik

Lego ugrzęzło (na razie) w plastiku z ropy naftowej. Jest bardziej ekologiczny niż ten z recyklingu

Lego ugrzęzło (na razie) w plastiku z ropy naftowej. Jest bardziej ekologiczny niż ten z recyklingu

Po dwóch latach kosztownych eksperymentów duński koncern Lego zrezygnował z prób produkcji swoich klocków z tworzywa uzyskiwanego z recyklingu plastikowych butelek. Okazało się to nieekologiczne.

Biznes z klimatem. Kaucja za butelki PET: po co, jak i kiedy

Jesteśmy na drodze do systemu depozytowego lub kaucyjnego na butelki PET, żeby więcej ich recyklingować. Ramy prawne ma dać odpowiednia ustawa. Na jakim jest etapie? - Wiadomo tylko, że jest przygotowywana. I to w zasadzie tyle. Nie znamy bliżej ogólnych zasad. Miała się pojawić w styczniu tego roku - mówi Jakub Tyczkowski, prezes organizacji odzysku opakowań Rekopol.

Mądrze wybrana karma - klucz do zdrowego i długiego życia Twojego pupila!

Mądrze wybrana karma - klucz do zdrowego i długiego życia Twojego pupila!

Właściwy dobór karmy ma tu niebagatelne znaczenie. Bo racjonalne i zbilansowane żywienie ma wpływ nie tylko na samopoczucie, ale przede wszystkim na zdrowie zwierząt. Marka Butcher’s Pet Care razem z Katarzyną Dowbor podejmują wyzwanie i stawiają na edukację właścicieli w zakresie czytania

Ergis miał wstępnie 8,02 mln zł zysku netto w I połowie 2019 r.

pogorszenia wyników w I półroczu 2019 roku są trudności na rynku twardych folii i laminatów do żywności. Podstawowym problemem jest niekorzystna relacja cen surowców z recyklatów do z cen surowców pierwotnych (PET virgin) oraz nadprodukcja tworzywowych opakowań do żywności. W I połowie 2019 roku zysk EBITDA

Ergis miał wstępnie 192,88 mln zł przychodów, 5,18 mln zł netto w III kw.

pewnym stopniu zniwelował negatywne skutki tych czynników" - czytamy dalej. W III kw. grupa zanotowała stosunkowo dobrą rentowność sprzedaży folii miękkich z PVC oraz taśm PET. Mimo dalszego pogarszania się relacji między cenami PET z recyklingu a PET "virgin"

Ergis miał 3,87 mln zł zysku netto, 12,9 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

spadła z 13,5 mln zł do 12,9 mln zł r/r" - czytamy dalej w w komunikacie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 5,17 mln zł wobec 4,38 mln zł zysku rok wcześniej. W I kwartale 2019 roku ceny surowców - z wyjątkiem płatków PET

Ergis miał wstępnie 14,05 mln zł zysku netto w 2018 r.

klientów istotnego wzrostu cen surowców. Cena płatków PET w 2018 roku wzrosła o 20,7% (w 2017 wzrost ten wyniósł 11,1%), a cena PET virgin o 17,2% (w 2017 ceny wzrosły o 18,1%)" - wyjaśnia Ergis. Według spółki, niekorzystnie na wyniku finansowym odbiły się także problemy z

Ergis miał wstępnie 8,6 mln zł zysku netto, 15,1 mln zł EBITDA w II kw.

umacniającą się pozycję firmy na rynku. Z kolei za spadek zysku operacyjnego rok do roku odpowiada wzrost kosztów pracy i utrzymująca się niekorzystna sytuacja na rynku surowcowym, w szczególności wzrost ceny PET o ponad 20% oraz utrzymywanie się wysokiej ceny PVC. Przedstawione wyniki dają nadzieję na powrót

Zarząd Ergisu ocenił cenę akcji w wezwaniu jako godziwą

Warszawa, 17.10.2019 (ISBnews) - Zarząd Ergisu ocenił, że zaproponowana w wezwaniu do zapisywania się na akcje spółki cena na poziomie 3 zł za sztukę odzwierciedla wartość godziwą spółki, podał Ergis. "Cena akcji oferowana w wezwaniu wynosi 3 zł

Cena w wezwaniu na akcje Ergisu podniesiona do 3,88 zł za sztukę

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Cena w wezwaniu Finergis Investments Limited i Marka Górskiego do zapisywania się na sprzedaż akcji Ergisu została podniesiona do 3,88 zł z 3 zł wcześniej, podali wzywający i podmiot pośredniczący. "Akcje objęte

Ergis miał 5,2 mln zł zysku netto,13,5 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

mln zł wobec 11,17 mln zł zysku rok wcześniej. Jak podawano wcześniej, spadek rentowności wynika w podobnym stopniu z dokonanych w drugiej połowie 2017 podwyżek wynagrodzeń, jak i z utrzymującej się niekorzystnej sytuacji surowcowej, szczególnie wysokich cen płatków PET, PVC

Ergis miał 11,65 mln zł zysku netto, 21,97 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

wynagrodzeń były w grupie w 2018 wyższe o 6,9 mln zł niż w 2017 roku. Drugim czynnikiem silnie wpływającym negatywnie na EBITDA było pogorszenie rentowności sektora twardych folii opakowaniowych (RFD) spowodowane wzrostem cen surowców (PET virgin, płatki PET) - łącznie EBITDA w tym sektorze spadło w 2018 roku

Ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju LPP: Nie chcemy, żeby ubrania trafiały na śmietnik

Ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju LPP: Nie chcemy, żeby ubrania trafiały na śmietnik

prowadzimy działalności handlowej, w outletach i przy zastosowaniu niższych cen. Od 2018 r. w sklepach naszych marek zbieramy używaną odzież od naszych klientów. W tej chwili do wszystkich naszych sklepów w Polsce można przyjść z ubraniami i je zostawić. Wystarczy podejść do kasy z workiem i powiedzieć, że

Ergis złożył do KNF i GPW wnioski o wycofanie akcji z obrotu giełdowego

% kapitału Ergisu po cenie 3,88 zł za jedną sztukę. W wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Ergisu, ogłoszonego w październiku przez Finergis Investments oraz Marka Górskiego, 22 listopada 2019 roku zostały zawarte transakcje nabycia 17 254 934 akcji spółki na GPW. 1

Drugie życie butelek PET. Skuteczny system kaucyjny to przyszłość

Drugie życie butelek PET. Skuteczny system kaucyjny to przyszłość

zdaniem wprowadzenie systemu kaucyjnego na butelki PET do 3L spowoduje pojawienie się ogromnej liczby stosunkowo czystych butelek PET do przetworzenia, a to z kolei powinno pozytywnie wpłynąć na cenę recyklatu. Pamiętajmy, że od 2025 roku producenci wody i napojów muszą wprowadzać opakowania zawierające

Zysk netto Grupy Ergis spadł wstępnie o 38,8% r/r do 5,16 mln zł w I kw. 2018 r.

surowcowej, szczególnie wysokich cen płatków PET, PVC, zmiękczaczy, oraz bieli tytanowej" - czytamy w komunikacie. Negatywnie na prezentowane wyniki wpłynął zysk EBITDA zrealizowany na sprzedaży twardych folii i laminatów do pakowania żywności, który I kwartale 2018 roku był o

GPW zawiesiła notowania Ergisu wz. z ogłoszeniem przymusowego wykupu akcji

. Wcześniej Finergis Investments w porozumieniu z Markiem Górskim ogłosili przymusowy wykup 2 828 849 akcji, stanowiących 7,49% kapitału Ergisu po cenie 3,88 zł za jedną sztukę. Dzień przymusowego wykupu ustalono na 18 grudnia 2019 r., a pośredniczącym w wezwaniu został Dom Maklerski mBanku

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

o zezwolenie na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym. Wcześniej w grudniu Finergis Investments w porozumieniu z Markiem Górskim przeprowadzili przymusowy wykup 2 828 849 akcji, stanowiących 7,49% kapitału Ergisu po cenie 3,88 zł za jedną sztukę. W wyniku wezwania

Zysk netto Grupy Ergis spadł wstępnie o 38,8% r/r do 5,16 mln zł w I kw.(aktual)

wysokich cen płatków PET, PVC, zmiękczaczy, oraz bieli tytanowej" - czytamy w komunikacie. Negatywnie na prezentowane wyniki wpłynął zysk EBITDA zrealizowany na sprzedaży twardych folii i laminatów do pakowania żywności, który I kwartale 2018 roku był o 1,6 mln zł niższy niż

Ergis nie doszedł do porozumienia ws. przejęcia producenta folii poza Polską

zakupu 100% udziałów w spółce produkującej folie polietylenowe, zlokalizowanej na terenie Unii Europejskiej, poza granicami Polski" ? czytamy w opóźnionej informacji poufnej. Ergis był zainteresowany zakupem udziałów za cenę stanowiącą pięciokrotność oszacowanego na ok 8

Ergis miał wstępnie 3,95 mln zł zysku netto, 11,6 mln zł EBITDA w III kw.

wynagrodzeń wpływ na wyniki miały czynniki o charakterze nietrwałym, takie jak opóźnienie uzyskania pełnej sprawności nowej linii w fabryce w Berlinie i odbiegające od normalnej sezonowości zachowanie cen surowców" - czytamy w komunikacie. Niekorzystna sytuacja w największym

Ergis miał 11,35 mln zł zysku netto, 16,63 mln zł zysku EBIT w I poł. 2018 r.

stosunkowo poziomie z wyjątkiem płatków PET, którego ceny wzrosły o ponad 20% w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku (PET virgin wzrósł o ponad 10%), co negatywnie wpłynęło na poziom marż w foliach twardych PET/PE. Przychody ze sprzedaży wzrosły w I półroczu 2018 roku o 7,5%, przy względnie stałym

Ergis liczy na lekką poprawę wyników r/r w II kw. 2018

Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Ergis liczy na lekką poprawę wyników r/r w drugim kwartale br., poinformował prezes Tadeusz Nowicki. "W drugim kwartale można liczyć na lekką poprawę jeśli chodzi o wynik r/r. Wygląda na to, że ceny surowców nieco

Ergis miał 5,12 mln zł zysku netto, 7,18 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

Unii Europejskiej oraz kampania medialna stawiająca tworzywa sztuczne w negatywnym świetle. Lekki spadek cen większości surowców w pewnym stopniu zniwelował negatywne skutki tych czynników" - czytamy dalej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł

Finergis Investments i M. Górski ogłosili przymusowy wykup 7,49% akcji Ergisu

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Finergis Investments w porozumieniu z Markiem Górskim ogłosili przymusowy wykup 2 828 849 tj. 7,49% akcji Ergisu po cenie 3,88 zł za jedną akcję, podała spółka. "Przedmiotem przymusowego wykupu są wszystkie

Ergis oczekuje dobrego roku dzięki spadkom cen polimerów

Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Ergis ocenia pozytywnie perspektywy na najbliższy rok, poinformował prezes Tadeusz Nowicki. "Oczekujemy że ceny polimer?w wreszcie spadną, a koszty pracy się ustabilizują, perspektywy na najbliższy rok oceniamy

Kolejne kraje wprowadzają kaucję na butelki i puszki. Polska odkłada to na później

plastiku. Na popyt na surowiec z recyklingu bezpośrednio wpłynął gwałtowny spadek cen ropy naftowej, co jeszcze obniżyło wartość tworzyw sztucznych, w tym PET. Z resztą w 2019 roku tylko nieco więcej niż co trzecia butelka była przetwarzana. Pozostałe podlegały relingowi. Tym bardziej dziwi, że rząd

Spółka NanoGroup zgłosiła dwa wnioski patentowe dot. nanocząstek

zmienionych chorobowo - docelowo mają być wykorzystywane do innowacyjnej metody diagnostyki oraz terapii chorób nowotworowych. Prace NanoThea skupiają się na opracowaniu innowacyjnego radiofarmaceutyka do diagnostyki PET, czyli pozytonowej tomografii emisyjnej. Obecnie

Ergis miał wstępnie 20,45 mln zł zysku netto w 2017 r., spadek o 13,9% r/r

przeniesienia w krótkim czasie wzrostu cen surowców na ceny niektórych wyrobów gotowych - szczególnie miękkich folii PVC, twardych folii i laminatów do pakowania żywności oraz opakowań elastycznych. Obecnie naszym priorytetem jest, planowane na pierwsze półrocze 2018 roku, uruchomienie nowej linii do produkcji

Finergis i Marek Górski ogłaszają wezwanie na 20,08 mln akcji Ergisu po 3 zł/szt

, reprezentujących 53,15% ogólnej liczby akcji spółki i głosów na WZA spółki. Cena w wezwaniu została ustalona na 3 zł za akcję (co oznacza premię wysokości 15,4% względem średniego kursu akcji z okresu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających wezwanie oraz premię w wysokości 7,1% w stosunku do ostatnich 6 miesięcy

Zysk netto Ergisu wzrósł r/r do 15,72 mln zł w I poł. 2017 r.

spośród surowców strategicznych na podobnym poziomie pozostały ceny LLDPE, natomiast ceny wszystkich pozostałych surowców rosły, w tym niektórych znacznie (PVC i PET virgin o około 15%, zmiękczacze DOTP/DPHP nawet do 30%). Nie stwarzało to korzystnych warunków do prowadzenia sprzedaży w większości grup

Ergis miał 7,94 mln zł zysku netto, 26,83 mln zł EBITDA w I poł. 2019 r.

14,36 mln zł wobec 16,63 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 403,91 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 398,51 mln zł rok wcześniej. W I półroczu 2019 roku ceny surowców pozostawały względnie stabilne w stosunku do

Ergis skupi do 5% akcji własnych za maks. 10 zł sztuka

Warszawa, 16.05.2016 (ISBnews) - Ergis zdecydował o rozpoczęciu program skupu akcji własnych w celu umorzenia, podała spółka. Ergis zamierza skupić do 5% akcji własnych za cenę maksymalnie 10 zł. "Zdaniem zarządu, obecna wycena rynkowa akcji

Co się zmieni w 2020 roku. Droższy wywóz śmieci i kaucja za plastikowe butelki

powinni mieć również tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzą składowisko – musi on być ich własnością albo pozostawać w użytkowaniu wieczystym. Naraża to właścicieli składowisk i zakładów przetwarzania odpadów na dodatkowe koszty. A te rosną także ze względu na wzrost płacy minimalnej, cen

Polacy chcą zwracać zużyte butelki i puszki. Czy będzie wreszcie kaucja?

liczbach 60 kg tworzyw sztucznych zużywa rocznie statystyczny Polak 1,1 mln ton opakowań produktowych wprowadzono na polski rynek w 2017 roku 2 tys. zł to cena za tonę bezbarwnych butelek PET 133,1 mln Europejczyków ma dostęp do systemów kaucyjnych

Zysk Ergisu spadł o 58,5%r/r w III kw. w wyniku niekorzystnych zjawisk rynkowych

oczekiwano. Transfer linii jest już obecnie zakończony i grupa dysponuje tymi samymi co pierwotnie mocami produkcyjnymi; - utrzymująca się bardzo niekorzystna relacja ceny zakupu płatków PET z recyklingu do ceny zakupu granulatu PET, niwelująca przewagę konkurencyjną przy produkcji

Zysk netto Ergis spadł r/r do 4,63 mln zł w III kw. 2017 r.

2016 i wyniósł 48,9 mln. Przyczyną niższego od oczekiwanego EBITDA w III kwartale było utrzymywanie się wysokich cen niektórych surowców (np. PVC, zmiękczacze) oraz słabsze od oczekiwanych wyniki spółki zależnej Flexergis. Ponadto EBITDA III kwartału jest również obciążony

Ekologia a żywność. "Recyklatu więcej, cukru mniej"

przetwarzamy mniej niż 50 proc. butelek PET, a w Niemczech jest to ponad 90 proc. W taki poziom powinniśmy celować i w coraz większym stopniu wykorzystywać ten surowiec do produkcji nowych opakowań. PET to najłatwiej przetwarzalne tworzywo, można je wykorzystywać 7-8 razy. W jakim stopniu wasze butelki są

Akcjonariusze Ergis uchwalili skup do 5% akcji własnych

% kapitału zakładowego spółki, zaś cena nabycia akcji własnych nie niższa niż wartość nominalna akcji w dniu podjęcia niniejszej uchwały (60 groszy) i nie wyższa niż 10,00 zł za jedną akcję" - czytamy w uchwale. Zarząd jest upoważniony do realizacji nabycia akcji własnych do

Kaucja za plastikową butelkę z napojem? W Niemczech to działa. "Genialne w swej prostocie"

prostu jak wyrzucanie gotówki w błoto. Wystarczy wejść do sklepu i zobaczyć ceny. Jesteśmy w miasteczku Passewalk, godzinę drogi od centrum Szczecina. W lokalnym dyskoncie wchodzimy między półki z napojami. Wiszące nad nimi ceny są podane łopatologicznie: cena za napój, wysokość kaucji, cena łącznie

Rewolucyjny pomysł z Polski. Materiały budowlane z... ulicznego brudu

prof. Generowicz. Trzeba sprawdzić, czy po zmieleniu można go ponownie wykorzystać. Tak to powinno wyglądać w gospodarce obiegu zamkniętego. Pozostaje jeszcze kwestia ceny. – Myślę, że wyjdzie taniej lub porównywalnie ze zwykłym kruszywem budowlanym. Koszty wyprodukowania sprowadzają się do

W co pakować żywność? Przede wszystkim opakowaniami trzeba dobrze gospodarować

lepsze z punktu widzenia powtarzalności procesów produkcji niż jakiekolwiek biotworzywo. Po drugie, nie da się dziś otrzymać materiału, który miałby tak dobre właściwości barierowe, czyli ochronne dla produktu spożywczego jak polietylen, polipropylen czy PET. Po trzecie, opakowania biodegradowalne i inne

System kaucyjny w aplikacji? Polskie automaty rozdrabniają butelki i puszki, a konsumenci zbierają punkty

na zlecenie resortu firma doradcza Deloitte uznała, że jest on zbyt drogi na polskie realia. Zmieniły się jednak realia na terenie UE – do 2029 roku kraje członkowskie mają zbierać 90 proc. butelek PET. Wkrótce też – według zapowiedzi resortu – wprowadzona ma zostać rozszerzona

Ergis miał wstępnie 4,66 mln zł zysku netto w III kw. 2017 r.

, wywołany sytuacją surowcową. Ponieważ oczekujemy, że ceny polimerów wreszcie spadną, perspektywy na najbliższy rok oceniamy optymistycznie" - skomentował prezes Tadeusz Nowicki, cytowany w komunikacie Ergis planuje publikację skonsolidowanego raportu kwartalnego na 26

Ergis stawia na badania i rozwój, oczekuje poprawy na rynku surowców

otoczenie rynkowe było dla spółki niekorzystne, w związku z wahaniami cen surowców. W kolejnym kwartale Ergis spodziewa się poprawy. "Dobra wiadomość jest taka, że wszyscy analitycy spodziewają się, iż we wrześniu nastąpi istotny spadek cen surowców. Spodziewamy się, że

Koronawirus. Po kosztach produkują przyłbice dla polskich szpitali. Każdy może dorzucić swoje 5 zł

przyłbic i nieodpłatnie udzielają licencji na ich produkcję. To przyśpieszyło pracę. Po kosztach Produkcja ruszyła w piątek. W związku z tym, że na rynku brakuje materiału PET, przyłbice robią z PCV. Materiału im nie zabraknie.   - Gdy producent, usłyszał, że są tacy, którzy produkują przyłbice, a

Produkty pakowane w plastik będą droższe. Od stycznia nowy podatek

PET. Ich zagospodarowanie i przetwarzanie jako odpadów jest coraz bardziej utrudnione i kosztowne. W 2017 roku Polska osiągnęła poziom 35 proc. recyklingu plastikowych opakowań. Większość odpadów z tworzyw sztucznych trafiła i wciąż trafia do spalarni i na składowiska. Tani plastik jest więc coraz

Nadciągają kosmetyki i piwo w papierowych butelkach

napełniane piwem i w pełni nadają się do recyklingu. Jeden z prototypów ma cienką powłokę wewnątrz z tworzywa sztucznego PET pozyskanego z recyklingu, a drugi w 100 proc. biodegradowalną powłokę z bioplastiku PEF (biodegradowalnego polimeru). Carlsberg nie ukrywa, że jego celem jest stworzenie butelki, która

Pora na winobranie - poznajcie wino z poznańskiej winnicy. Trunek zbiera już nagrody

. Dawał im na to trzy tygodnie. - Zdecydowałem się na zakup tego budynku, bo ma świetną lokalizację. A przez to, że był w nim squat, nikt inny nie chciał go kupić, więc cena była konkurencyjna. Byłem też pewien, że dam radę dogadać się z anarchistami, tym bardziej że na studiach organizowaliśmy już razem

Zysk netto Ergis wyniósł 23,78 mln zł w 2016 r. wobec straty rok wcześniej

zł wobec 30,22 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 696,49 mln zł w 2016 r. wobec 675,1 mln zł rok wcześniej. "W 2016 roku miał miejsce spadek cen surowców strategicznych - w przedziale od 1 do około 10

Prezes w bluzie. W pandemii z "dress code" został tylko dres. Kupujemy na potęgę, firmy wyprzedają zapasy i szykują nowe

beżu, ale i grafitu, fioletu czy czerwonego wina. LPP do kolekcji Reserved wprowadziło natomiast dresy ekologiczne. Wykonane z poliestru z przetworzonych butelek PET czy bawełny organicznej. – W naszej flagowej marce Reserved wprowadziliśmy kolekcje Home hub, Athleisure czy Unisex. To propozycja

Ergis zanotował w 2014 r. rekordowy zysk netto, może być wysoka dywidenda

wszystkim w zakresie sprzedaży opakowań do żywności. Dodatkowo, mimo bardzo znaczących spadków cen ropy, nasze surowce w IV kw. spadły o maksimum 6% w przypadku PVC" - powiedział Nowicki na konferencji prasowej. W samym IV kw. 2014 r. przychody spółki wzrosły o 5,8% do 162,1

Monstera, ale nie potwór. Kilkaset złotych za kilka liści to już nie kuriozum

… - Dewizą wielu stało się stwierdzenie „Plant is a new pet", to znaczy, że traktujemy rośliny trochę jak pupili, mamy do nich emocjonalny stosunek. Tyle że roślina jest mniej kłopotliwa niż pies, bo nie wymaga wyprowadzania na spacer i zostanie na weekend w domu bez opieki &ndash

Książek o inwestycji w Synektik: Branża medyczna ma ogromny potencjał wzrostu

związku z zakupem istotnych pakietów akcji zaoferowałem pewną premię wobec aktualnej ceny giełdowej. Proszę zwrócić uwagę na bardzo niski poziom obrotów w trakcie codziennych sesji. Wszystko wskazuje na to, że zarówno jeśli chodzi o produkcję radioznaczników, jak i dystrybucję sprzętu, spółka wchodzi w

Troll patentowy próbuje zablokować produkcję testów na COVID-19

cenie. W ciągu 15 lat obecności na rynku firma zgromadziła od inwestorów 1,4 mld dol., ale nawet nie zbliżyła się do realizacji swoich obietnic. Jej spektakularny upadek świat oglądał w 2018 r . Elizabeth Holmes, założycielka firmy, została oskarżona przez amerykańską Komisję

Wysypiska śmieci miały już nie płonąć. Firmy narzekają na nowe przepisy: absurdalne wymogi

magazynach musi być szczelne i wyposażone w systemy kanalizacyjne. A przecież nie wszystkie surowce grożą zanieczyszczeniem środowiska - podkreśla Robert Szyman, dyrektor Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Czytaj też: Zapomnij o butelkach PET. Nadchodzi rPET Kaucja na wszelki wypadek

Auta będą robić z meduz, grzybów i pajęczyny. Innowacje Bentleya i Toyoty

ten producentów luksusowych samochodów z grupy Volkswagena, zaoferuje klientom weganom samochody z wnętrzem wykonanym ze skórki grzybów, a także z protein oraz materiałów pochodzących z meduz. Te nowe materiały mają jednocześnie gwarantować takie samo poczucie luksusu jak skóra zwierząt. O ich cenie

Ergis odzyskał Trend Tapety od inwestora, chce odebrać pozostałe należności

Trend Tapety Sp. z o.o., przy czym warunek rozwiązujący polegał na znalezieniu przez inwestora nowego nabywcy udziałów w Trend Tapety Sp z. o.o. za akceptowalną przez Ergis cenę. Umowa ta nie była umową znaczącą w rozumieniu obowiązków informacyjnych" - czytamy w komunikacie

Przegląd informacji ze spółek

Papierów Wartościowych (GPW) zdecydował o wprowadzeniu do obrotu kontraktów terminowych na indeks WIG.GAMES oraz indeksy makrosektorowe: WIG.MS-FIN, WIG.MS-BAS, WIG.MS-PET, podała spółka. Nowe kontrakty będą w obrocie od 30 wrześnie tego roku. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych

Z przyłbicą tylko pod Grunwald. "Z powodu tej decyzji pracę w Polsce straci co najmniej kilka tysięcy osób"

bez środków do życia. No i będę musieli zwalniać ludzi, którzy przy tej produkcji pracowali. Z powodu tej decyzji pracę w Polsce straci co najmniej kolejne kilka tysięcy osób. Bo to nie będą tylko ci, którzy produkowali przyłbice, ale również ci, którzy sprzedawali półprodukty, folię PET czy różnego

Za jej sprawą znikają opakowania z koszy i rowów. Kaucję na butelki i puszki wprowadzają kolejne kraje UE

Rozmowa z Anną Larsson, dyrektor ds. wdrażania przedsięwzięć na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym w organizacji Reloop. Gabriela Łazarczyk: Do 2025 roku kraje UE mają odzyskiwać 77 proc. wprowadzonych na rynek butelek PET, a do 2029 – 90 proc. Da się tego dokonać bez kaucji na takie

Dyrektywa o zakazie jednorazówek przeforsowana. Koniec plastikowych słomek, mieszadełek i sztućców

morzach i oceanach. – Nowe przepisy będą sporym ciosem dla plastikowego potwora – uważa Delphine Lévi Alvares, europejska koordynatorka ruchu Break Free From Plastic. Czytaj też:  Zapomnij o butelkach PET. Nadchodzi rPET Droższe opakowania alternatywne Ograniczeniom dla plastików

Ostatnie lato z piwem z plastiku i rybką ze styropianu

cząsteczek – zachwalał na naszych łamach Christian-Yves Crépet, dyrektor zarządzający stowarzyszenia Petcore Europe. Ale przemysł stara się go zastąpić. Także polski. Pionierskie rozwiązanie – mieszankę otrąb pszennych i biodegradowalnego tworzywa (polilaktydu PLA) – opracowała

Przegląd informacji ze spółek

NanoGroup ustalił cenę maksymalną w ofercie publicznej na poziomie 5,5 zł za jedną akcję oferowaną, poinformowała spółka. Konsorcjum Rafako (lider, 90% udziału) i Gmax Group zawarło z National Trading & Transport Group Co Ltd. (NTT Group) warunkową

Przegląd informacji ze spółek

% kapitału) po cenie 3,75 zł sztuka, podała spółka. Oferty można składać od 20 września do 4 października. Kredyt Inkaso ustanowiło program emisji obligacji, w ramach którego spółka może - w trybie oferty publicznej - emitować w walucie polskiej niezabezpieczone obligacje zwykłe na

Polacy chcą napojów w butelkach zwrotnych. 94 proc. Polaków popiera kaucję, 71 proc. deklaruje wycieczki do butelkomatów

zaszyte w cenie napoju, który wypiliśmy. Automaty się zatkały Rząd nie zdecydował się dotąd na choćby rozpoczęcie budowy systemu kaucyjnego. Tłumaczył, że to zbyt kosztowne. Tymczasem – jak pokazują badania Kantar wykonane na zlecenie „Wyborczej” na próbie 1000 osób – Polacy chcą

Rząd rozważa kaucję na wszystkie butelki i puszki. Zwroty w automatach, bez okazywania paragonów

depozytowo-kaucyjny coraz więcej krajów i regionów wprowadza jako obowiązkowy dla opakowań PET, szklanych czy aluminiowych. To najlepszy sposób walki z zanieczyszczeniem środowiska. Przynosi też korzyści finansowe gminom, mieszkańcom, a także przedsiębiorcom zajmującym się odpadami, którzy dzięki temu są w

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) ustalił cenę emisyjną akcji serii L, oferowanych w subskrypcji prywatnej na 58 zł za akcję, a liczbę oferowanych akcji na 918 728, podała spółka. Akcjonariusze Brastera zdecydują 8 stycznia o

Przegląd informacji ze spółek

transformację w kierunku dostosowania do obecnych trendów związanych ze zmianami klimatycznymi, poinformował prezes Mirosław Kowalik. Indeksy makrosektorowe: WIG.MS-FIN, WIG.MS-BAS, WIG.MS-PET są dostępne w obrocie na GPW, podała giełda. Wprowadzono także kontrakty terminowe na indeks

Przegląd informacji ze spółek

wieczystego gruntu wraz z własnością znajdującego się na nim budynku biurowo-usługowego Delta 44 położonego we Wrocławiu, przy ul. Dąbrowskiego 44 za cenę 28,7 mln zł netto, podał Vantage Development. Bank Pekao oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisały umowę na linię

Nowy trend w polskim handlu: bawełniane woreczki, tatuowanie warzyw i bioopakowania. Sklepy chcą zarobić na ekologii. Jak?

cenach”.  Przy zakupach można korzystać z własnych opakowań, np. przy zakupie kawy lub produktów na wagę. Sklepy redukują plastik Sklepy chcą też być odbierane jako ekologiczne: to, na ile jest to faktycznie troska o środowisko, a na ile ruch biznesowy – klienci zaczęli tego wymagać

Odpady w przestworzach. Dlaczego śmieci z samolotów są spalane, a posiłki się marnują?

(m.in. Gdańsk, Kraków, Katowice, Warszawa, Modlin), zapewnia, że po odebraniu odpadów z samolotów są one następnie segregowane, np. makulatura, tworzywa sztuczne (butelki PET) czy szkło. Kiedy dopytujemy, kto to robi, odpowiada jedynie, że „specjalistyczne firmy", ale nazw ich nie wymienia

KrakVet liczy na ok. 140 mln zł przychodów w 2014, wchodzi do Hiszpanii i Włoch

bentonitowe żwirki dla zwierząt, a także legowiska i przysmaki dla psów" - wymienił Batko. Z danych Europejskiej Federacji Przemysłu Zoologicznego (European Pet Food Industry Federation) wynika, że w Unii Europejskiej żyje ponad 200 mln zwierząt domowych, a szacowana wartość

Synektik planuje wydatki na inwestycje wysokości 7,6 mln zł w 2016 r.

. "Jeśli chodzi o radiofarmaceutyki, to jest to nasze największe rozczarowanie w kontekście sprzedaży. NFZ skorygował poziom wyceny badań PET/CT - obniżył o blisko 30% i to miało wpływ na ceny sprzedaży. Cena spadła, a liczba badań nie zmniejszyła się. Liczyliśmy, że wraz z wprowadzeniem pakietu

Od nowego roku zapłacimy więcej za wywóz śmieci. Ale może uda się zlikwidować dzikie wysypiska

-Tom. A Artur Zys dodaje: - Cena za zagospodarowanie gabarytów wzrosła w poznańskim ZZO z 270 do 530 zł za tonę, a prąd podrożał o 70 proc. Czytaj też: Zmieniają się nasze zakupy: jeden makaron, dwa gatunki ryb i grochowa z pudełka Ustawodawca podnosi koszty Nie tylko oni narzekają na kłopoty z

Czy to obciach spakować zakupy do własnego słoika, pudełka czy woreczka? Z pewnością nie, ale trzeba się namęczyć

klientów, z moim też nie ma problemu. Ładuje do niego własnoręcznie marynowane bakłażany i sczytuje z wagi absurdalnie wysoką cenę. Tak się robi ekozakupy. W markecie wyszłoby taniej, ale tam bakłażany leżą w plastikowym pudełku. Jak zrobić ekologiczne zakupy spożywcze? Co można brać ze sobą na zakupy

Nie mówimy, że dzięki naszym sokom można w tygodniu stracić na wadze, ale gwarantujemy, że są zawsze świeże

rynku, wciąż się rozwija, rośnie w siłę. Produkty kupujemy w masowych ilościach, przez co dostawcy oferują nam korzystniejsze ceny. Dla przykładu – w 2018 roku planujemy kupić i sprzedać około miliona kubków PET. Franczyzobiorcom przekazujemy całe nasze know-how, które oparte jest na kilkuletnim

Przegląd prasy

--Bridgestone rozbudowuje fabryki w Poznaniu, Stargardzie Szczecińskim i Burgos w Hiszpanii kosztem 194 mln euro ISBnews --Cena maksymalna w ofercie publicznej akcji NanoGroup ustalona na 5,5 zł --Indeks WIG20 wzrósł o 0,25% na

Plastikowa rewolucja zacznie się jeszcze przed wyborami. Producenci opakowań zrzucą się na recykling

kreatywności i sposobie pakowania. Te rozwiązania są już na rynku. Ważne są nasze codzienne wybory konsumenckie. Ceny żywności wzrosną. Producenci i markety przerzucą koszt podatku ekologicznego nałożonego na opakowania na konsumenta. - Chodzi o to, żeby produkty pakowane ekologicznie były też atrakcyjne

Przegląd informacji ze spółek

Banku Zachodniego WBK nieruchomość zlokalizowaną w Wieliczce o powierzchni 12,4978 ha za cenę 9 mln zł netto, poinformowała spółka. Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują o zmianach w radzie nadzorczej na wniosek Skarbu Państwa, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień

Przegląd prasy

--GPW rozwiąże w III kw. część rezerwy wys. 5,8 mln zł na poczet kosztów nadzoru --IMS rozpocznie w środę przyjmowanie ofert w ramach buy-back z ceną 3,75 zł/szt. --Kredyt Inkaso ustanowiło publiczny program emisji obligacji do 300 mln zł

MON ma umowę na zestawy rakietowe I fazy systemu Wisła warte ok. 4,65 mld USD

"To ogromne pieniądze, ale wiemy, także z naszego doświadczenia historycznego, że bezpieczeństwo nie ma ceny" - dodał prezydent. Także premier Mateusz Morawiecki podkreślił podczas uroczystości, że jest "to niezwykle ważny moment w historii uzbrojenia naszej

Przegląd informacji ze spółek

oceny perfuzji mięśnia sercowego i diagnostyki choroby wieńcowej w badaniu PET weszła w życie, podała spółka. Grupa Duon zdecydowała o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej i nie wyklucza w tym procesie pozyskania inwestora

Skuteczne, choć niemal w 100 proc. naturalne

, że też opakowania powstają z myślą o środowisku. – Nadają się do ponownego przetworzenia, ale – co najważniejsze – znaczna część opakowań jest już produkowana w stu procentach z plastiku pochodzącego z recyklingu. A nasz najnowszy projekt to słoiki z tzw. BIO PET, który powstaje z

Dog Inn - gdzie oddać psa na wakacje

. Cena zależy od linii i długości lotu. Najdrożej jest, kiedy lecimy do USA, Kanady, Chin czy Japonii. Zwierzę musi mieć aktualne badania, a jeśli podróżujemy po Unii Europejskiej - specjalny paszport. Podróżujący z psem musi zgłosić się na lotnisko wcześniej niż pozostali pasażerowie. Także o chęci

Przegląd informacji ze spółek

. Według szacunków spółki, Grupy Tauron z rynku mocy, skalkulowane w oparciu o przedziały ceny zamknięcia aukcji, mogą wynosić w 2023 r. od 74,69 mln zł do 85,36 mln zł. Jednostki należące do grupy kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zakontraktowały łącznie nie mniej

Myślisz, że pijesz polską wodę? Mylisz się. Zobacz, jakie zagraniczne koncerny stoją za znanymi wodami mineralnymi

niegazowana J... WODA USTRONIANKA 5L NGAZ PET Sprawdź ceny ? Sprawdź ceny ? Sprawdź ceny ? źródło: Okazje.info

Ten Square Games, studio gamingowe założycieli Naszej Klasy, łowi ryby i graczy

Square Games miało mnóstwo umiarkowanych sukcesów i zwyczajnych niewypałów. Nikt dziś nie pamięta o kilku podróbkach komediowego „Symulatora kozy”, niewielu wspomina bitewniaka „Jungle Wars”, przeznaczonego dla dzieci „Pet Roulette” czy strategię fantasy „Magic

Przegląd informacji ze spółek

obserwowane na światowych rynkach wzrosty cen węgla przełożą się na odbicie cen uzyskiwanych przez spółkę, poinformował prezes Krzysztof Szlaga. Enea chce do końca roku dokonać wstępnej analizy, która wskaże na warunki, na jakich mógłby zostać zbudowany pierwszy blok gazowo-parowy

Rewolucja śmieciowa przyniesie podwyżki opłat [ROZMOWA]

nowoczesnej Czajki. Ale skoro tyle państwo odzyskujecie, to przecież zarabiacie na sprzedaży surowca? - Dziś zarabia się na plastiku, na butelkach PET. Odzyskiwanie papieru, szkła kosztuje nas więcej niż cena, za jaką sprzedajemy surowce. W Niemczech

Przegląd informacji ze spółek

umorzenia za maksymalnie 250 mln zł, wynika projektów z uchwał walnego zgromadzenia. Proces badań pacjentów realizowany w ramach I fazy badań klinicznych nad kardioznacznikiem przeznaczonym do badań perfuzji mięśnia sercowego (MPI) metodą PET został zakończony, podał Synektik

Przegląd informacji ze spółek

Wind Mobile ustalił cenę emisyjną akcji oferowanych na 7,8 zł, czyli na dolnym poziomie widełek cenowych, podała spółka. Arteria zawarła umowę kredytu obrotowego z Raiffeisenem w wysokości 6 mln zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie transakcji zakupu

Firmy chcą być społecznie odpowiedzialne

nadszedł kryzys rynków finansowych spowodowany, w uproszczeniu, nieograniczoną konsumpcją i chciwością, pogonią za zyskiem bez względu na cenę. Wszystkie te wydarzenia kształtują ideę CSR i zrównoważonego rozwoju. Presja opinii publicznej – zarówno tej międzynarodowej, reprezentowanej przez ruchy

Przegląd informacji ze spółek

emisji Enter Air (stanowiących do 39,9% w podwyższonym kapitale) rusza dziś od book-buildingu, podano w prospekcie emisyjnym. Zapisy od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej wynoszącej 17 zł. Sfinks Polska ustalił cenę emisyjną akcji serii serii N na

Ustawa odpadowa: najpierw będzie chaos, potem będzie czyściej

- wilgotną, czyli biodegradowalną, i suchą. Wilgotną umieszczam w papierowych torebkach o pojemności półtora litra. Raz na miesiąc zgrzewkę z tymi torebkami zostawia mi firma odbierająca odpady. Są wliczone w cenę usługi. Co do nich wrzucam? Np. fusy z kawy, torebki po herbacie, ości, obierki, skórki z

Polacy lubią śmieci, cz. 2: Kuracja przeczyszczająca

. Albo butelki PET z etykietką PCW (kiedyś coca-cola zero, teraz soki Tymbark) lądują na wysypiskach, bo wprawdzie PET i PCW dają się przetwarzać, lecz nigdy razem. A rozdzielić je trudno. Jednak zawsze można spalić. Właśnie, jakim paliwem są śmieci

Polacy lubią śmieci cz.1

jest w istocie dzikim wysypiskiem śmieci sięgającym 2,5 metra w głąb. Koszt oczyszczenia i rekultywacji terenu uczynił owo "okazyjnie tanio" nieaktualnym. Od kiedy wzrosły ceny za wywóz śmieci, jest ich więcej w lasach, przy drogach, a niebawem będzie i w powietrzu

Dziecko ssie kasę od małego. Ile nas kosztuje? [CYKL "WYBORCZEJ" - CZ. 1]

- kupuje przez internet, szuka promocji, porównuje ceny i nie da się łatwo okantować. Natalia szukała np. butelek, smoczków, podgrzewacza do mleka na aukcjach internetowych i sortowała je według cen. Znalazła sklep z najlepszymi cenami (czasem jedna trzecia tego, co w zwykłym) i zamówiła tam prawie

Ja klikam, ty płacisz

) grają w Pet Party. W inne gry oczywiście też. Wybierają gry samodzielnie i sami za nie płacą - z kieszonkowego albo SMS-ami z komórki. Monika płaci też dzieciom za gry ze swojego internetowego konta bankowego. Zauważyła jednak: - Kiedyś wystarczyło 15 zł na dziecko miesięcznie, bo za pliki muzyczne