cena pakietu akcji gpw

1 mld zł z budżetu na kopalnie. Plus górnicy przed wyborami dostaną po 14 tys. zł premii

W siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów związkowcy kopalni Bogdanka wynegocjowali 24 tys. zł premii i podwyżki świadczeń. Pierwsza rata premii - 14 tys. - zostanie wypłacona na 5 dni przed wyborami. Ojcem sukcesu ogłosił się Michał Moskal z PiS, który wcześniej zaręczył się w kopalni.

Kulczyk zdejmuje Ciech z giełdy. Co zrobią grupy PZU i PKO BP? Prokuratura drąży bez efektów

Sebastian Kulczyk chce ściągnąć z giełdy spółkę Ciech. Na transakcji przy okazji mogą sporo zarobić fundusze PZU i PKO BP. Tymczasem prokuratura już 8 lat prowadzi śledztwo ws. nieprawidłowości przy prywatyzacji Ciechu, ale sprawy do sądu kierować nie chce.

Akcjonariusze GPW zgodzili się na sprzedaż pakietu Aquis

wyraziło kierunkową zgodę na rozpoczęcie procesu publicznej sprzedaży akcji Aquis. GPW wynegocjowało minimalną cenę sprzedaży pakietu akcji GPW 11,475 mln GBP. Oferta publiczna akcji Aquis oraz wynegocjowane minimalne warunki dają potencjalną możliwość sprzedaży akcji Aquis będących w posiadaniu GPW od

Górnicy nie wrócą "na państwowe". Duża spółka postawiła się Sasinowi. Boi się kontroli

Górnicy nie wrócą "na państwowe". Duża spółka postawiła się Sasinowi. Boi się kontroli

stanie się państwo. Jednak w tym tygodniu zarząd Enei (52 proc. akcji należy do skarbu państwa) podał Jackowi Sasinowi czarną polewkę i powiedział: "Tak tanio naszej kopalni nie sprzedamy. Negocjujmy". Prokuratura od 2016 r. ściga urzędników za, jej zdaniem, zbyt tanią sprzedaż pakietu

Akcjonariusze GPW zdecydują 23 IV o zgodzie na sprzedaż udziałów w Aquis

Aquis wyraziło kierunkową zgodę na rozpoczęcie procesu publicznej sprzedaży akcji Aquis. GPW wynegocjowało minimalną cenę sprzedaży pakietu akcji GPW 11,475 mln GBP. Oferta publiczna akcji Aquis oraz wynegocjowane minimalne warunki dają potencjalną możliwość sprzedaży akcji Aquis będących w posiadaniu

Famur ogłosił wezwanie na 26,77% akcji Primetech po 1,45 zł za szt.

posiadanymi przez wzywającego)" - czytamy w komunikacie. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 1,45 zł za jedną akcję. Zapisy zaplanowano na okres od 11 sierpnia do 9 września. Przewidywany termin zawarcia transakcji to 14 września, a termin

Prairie rozpoczęła ofertę akcji dla polskich akcjonariuszy po cenie 0,69 zł/szt.

cenie emisyjnej 0,69 zł, podała spółka. "Oferta skierowana jest wyłącznie do akcjonariuszy którzy posiadali akcje Prairie na koniec 20 lipca 2020 r. Uprawnieni akcjonariusze mają możliwość złożenia zapisu na akcje po cenie emisyjnej 0,69 zł. Zapisy przyjmują domy

Play wprowadza ofertę promocyjną z elementem grywalizacyjnym

operator m.in. przygotował dla swoich klientów dodatkowe pakiety bezpłatnego internetu. Przez cały kwiecień w Wypożyczalni Play Now pojawiają się natomiast kolejne filmowe nowości w specjalnej, niższej cenie. Operator uruchomił także procedury zero-rating dla platform edukacyjnych, dzięki czemu korzystanie

MZN Property: Cena w wezwaniu Ringier Axel Springer Media jest godziwa

% względem kursu zamknięcia akcji (0,97 zł) na GPW w dniu 25 lutego 2020 roku, który był ostatnim dniem notowań przed ogłoszeniem wezwania" - czytamy także. W oparciu o powyższe rozważania zarząd stwierdza, że w jego ocenie cena akcji zaproponowana w wezwaniu odpowiada

Canal+ rezygnuje z debiutu na warszawskiej giełdzie

Canal+ rezygnuje z debiutu na warszawskiej giełdzie

Canal+ Polska przed otwarciem dzisiejszej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie miał podać ostateczną cenę akcji, za którą sprzeda oferowane przyszłym inwestorom akcje. Zamiast tego drugi największy operator płatnej telewizji w Polsce zawiadomił w komunikacie, że odwołuje emisję

Echo sprzedało ostatnie 15,26 mln akcji EPP za 17,1 mln euro

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Echo Prime Assets, spółka zależna Echo Investment, otrzymała potwierdzenie sprzedaży 15 264 900 akcji EPP N.V. z przewidywaną datą rozliczenia sprzedaży (i otrzymania ceny) nie później niż do 7 listopada 2018 r., podało Echo. Cena sprzedaży

Mostostal Warszawa: Cena w wezwaniu Acciony odpowiada wartości godziwej

Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - Zarząd Mostostalu Warszawa uważa cenę w wezwaniu Acciony (3,45 zł za jedną akcję) za odpowiadającą wartości godziwej spółki, podała spółka. "W ocenie zarządu, wezwanie jest zgodne z interesem spółki, ponieważ

Cyfrowy Polsat ogłosił zamiar nabycia 21,95% akcji Asseco Poland za 65 zł sztuka

Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat ogłosił zamiar nabycia do 18 221 000 akcji Asseco Poland, reprezentujących 21,95% kapitału i głosów za cenę 65 zł za jedną akcję, podał Polsat. Planowany jest rozwój współpracy grup. Podmiotem

KPMG: Premie płacone w wezwaniach do sprzedaży akcji systematycznie spadają

Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - W wezwaniach do sprzedaży akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) średnia arytmetyczna premia płacona ponad cenę minimalną wyniosła 10% w 2019 r. co oznacza spadek o 4 pkt. proc. r/r, podano w raporcie KPMG

GNB ma list intencyjny z Idea Bankiem ws. zakupu wierzytelności wys. do 2 mld zł

3 zgodnie z MSSF9, wyrażone w złotym oraz nie będą przysługiwały wobec konsumentów" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z zawartym listem intencyjnym, strony uzgodniły, że cena nabycia pakietu zostanie ustalona w drodze negocjacji w oparciu o wyceny sporządzone na

Tajemniczy miliarder-widmo z Krotoszyna stworzył sieć sklepów wartą więcej niż Allegro, PZU czy Bank PKO BP

Tajemniczy miliarder-widmo z Krotoszyna stworzył sieć sklepów wartą więcej niż Allegro, PZU czy Bank PKO BP

; Próbuję więc inaczej.   Wrzucam do ChatGPT podstawowe dane finansowe spółki.   Moduł?   „Analizując przedstawione dane dotyczące akcji Dino Polska SA, można wyciągnąć kilka wniosków:  Cena / Wartość księgowa (P/BV): Wartości P/BV dla Dino Polska SA są wyższe niż

GPW: Aneks zobowiązujący do warunkowej sprzedaży pakietu Aquis wszedł w życie

call) całego posiadanego na moment wykonania opcji call pakietu akcji w Aquis Exchange, podała GPW. "Opcja call może być wykonana przez Aquis Exchange jedynie w razie spełnienia się w przyszłości jednego z dwóch poniższych warunków: 1

Prezes Play nie oczekuje dalszej sprzedaży akcji przez głównych akcjonariuszy

rozpoczęcie przyspieszonego plasowania (ABB) do 23 082 237 akcji operatora, stanowiących do 9,08% kapitału i głosów. Cena akcji w procesie ABB została ustalona na 30,5 zł za sztukę. Jak wówczas podano, w związku z transakcją, pozostałe akcje posiadane przez Kenbourne i Tollerton będą przedmiotem ograniczenia

Asseco Poland prowadzi negocjacje ws. zbycia do 20% Formula Systems

Warszawa, 03.08.2017 (ISBnews) - Asseco Poland prowadzi negocjacje z zamiarem zawarcia transakcji sprzedaży pakietu akcji spółki zależnej Formula Systems (1985) Ltd z siedzibą w Tel Awiw, stanowiącego maksymalnie 20% udziału w kapitale zakładowym i głosów, podała spółka

TIM zwiększył udziały w Rotopino.pl do 99,1% kapitału

Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - TIM kupił 2 499 111 akcji Rotopino.pl za cenę 2,6 zł za sztukę, zwiększając tym samym swój udział w kapitale spółki do 99,1% z 74,1%, podał TIM. Rozliczenie transakcji nastąpi 20 września br. "Zarząd TIM SA

Wing nabył w wezwaniu 10,04% akcji Echo Investment po 4,65 zł za sztukę

utrzymać spółkę na GPW i kontynuować jej rozwój zgodnie z dotychczasową strategią, jednak na poziomie operacyjnym obie spółki będą działały niezależnie. "Jesteśmy inwestorem długoterminowym i traktujemy zakup większościowego pakietu akcji Echo Investment jako strategiczną

Netia: Cena w wezwaniu Cyfrowego Polsatu mieści się w zakresie wartości godziwej

wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 119 349 971 akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 5,77 zł za sztukę. W grudniu Cyfrowy Polsat poinformował, że złożył zlecenia nabycia łącznie pakietu ok. 32

Mercor chce pozyskać inwestora finansowego w zamian za nowe akcje

Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - W ramach przeglądu opcji strategicznych Mercor uznał pozyskanie inwestora finansowego poprzez emisję akcji w liczbie nie większej niż 19,99% istniejących i dopuszczonych do obrotu na GPW za najkorzystniejsze dla dalszego rozwoju, podała spółka

RN Mennicy Polskiej wyraziła zgodę na nabycie akcji Enei do kwoty 80 mln zł

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Mennicy Polskiej wyraziła zgodę na realizację inwestycji kapitałowej polegającej na nabyciu akcji Enei do łącznej kwoty 80 mln zł po cenie za jedną akcję nieprzekraczającej ceny maksymalnej ustalonej w uchwale RN, podała Mennica

Cyfrowy Polsat kupi 58,7 mln akcji Netii od spółki Karswell za 338,8 mln zł

kapitałowej spółki przez instytucje finansowe przeliczonej na określony ułamek ceny, za którą Karswell nabył akcje w wezwaniu, za każdy dzień "okresu przejściowego" w odniesieniu do nabywanego pakietu. "Wcześniej, w dniu 3 lipca 2018 roku, Cyfrowy Polsat nabył od

Ursus zawarł umowę objęcia akcji zwykłych serii S z czterema podmiotami

. Na mocy umowy Pol-Mot Holding objął 800 000 akcji, Prologus - 880 000, Pol-Mot Auto - 1 520 000, a Invest-Mot - 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii S emitowanych przez Ursus, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, za cenę emisyjną w wysokości 2,5 zł. "Przed

Cyfrowy Polsat i Karswell w wyniku wezwania mają 110,7 mln akcji Netii

zapisywania się na sprzedaż 119 349 971 akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 5,77 zł za sztukę. Wcześniej w grudniu Cyfrowy Polsat nabył pakiet łącznie ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących

CI Games przeprowadzi emisję do 21 mln akcji przy cenie min. 1,2 zł za sztukę

Warszawa, 25.08.2020 (ISBnews) - CI Games przeprowadzi emisję do 21 mln akcji, przy cenie minimalnej ustalonej na poziomie nie niższym niż 1,2 zł, podała spółka. Zamiarem spółki jest pozyskanie środków przede wszystkim od inwestorów profesjonalnych. Minimalny wartość zapisu

GPW: Zmiana dokładności kroków notowania akcji i na rynku terminowym od 4 marca

; 0,0002 zł; 0,0005 zł; 0,0010 zł; 0,0020 zł; 0,0050 zł, podano także. "Na GPW krok notowania akcji danej spółki lub jednostek danego funduszu typu ETF zależy od kursu (ceny giełdowej) tych instrumentów oraz płynności (wartości) obrotu. Obowiązuje sześć tabel kroków

Orphee sprzedało 13,5 mln akcji Diesse za 13,3 mln euro

łączną cenę 13,3 mln euro, podała Orphee. Tego samego dnia sprzedaż na warunkach uzgodnionych w umowie została zrealizowana, tj. Orphee otrzymała płatność za akcje, akcje zostały przeniesione na nabywcę, wykonane zostały także inne czynności, co do których w umowie zastrzeżono wymóg ich przeprowadzenia w

MCI Capital ocenia, że wezwanie jest zgodne z interesem spółki, a cena - godziwa

Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Zarząd MCI Capital ocenia, że wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszone przez MCI Management 12 czerwca 2018 r. ma pozytywny wpływ na interes spółki, a zaproponowana cena 9,8 zł za akcję odpowiada wartości godziwej spółki

Comp zawarł z SGPS umowę zobowiązującą do sprzedaży 100% akcji PayTel

Warszawa, 20.06.2018 (ISBnews) - Comp zawarł z podmiotem z grupy kapitałowej SIBS ? SGPS umowę zobowiązującą do sprzedaży 100% akcji spółki zależnej PayTel, poinformowała spółka. Strony określiły, że łączna cena sprzedaży 100% akcji nie będzie mniejsza niż 34 mln zł, zaś

Grupa ALSO Holding i MCI wezwały do sprzedaży 37,1% akcji ABC Data po 1,3 zł/szt

;Zaproponowana cena w wezwaniu wynosi 1,3 zł za jedną akcję ABC Data S.A. Cena w wezwaniu jest też o 53% wyższa od ceny giełdowej z zamknięcia z dnia 20.12.2018, które wyniosło 0,85 zł. Oferowana cena akcji w wezwaniu stanowi premię w wysokości 37% w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen

G. Stulgis nie planuje dalszej sprzedaży akcji Alumetalu, nawet po lock-up'ie

fundusz inwestycyjny sprzedał w ostatnich dniach 960,5 tys. akcji Alumetalu. "Nie sprzedałem akcji w ramach IPO z 2014 roku, podobnie jak przez cały dotychczasowy okres obecności spółki na GPW. Obecnie w ramach dywersyfikacji posiadanego majątku osobistego postanowiłem

Cyfrowy Polsat nie podjął decyzji co do zwiększania zaangażowania w Netię

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii. Na początku grudnia 2017 r. Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 119 349 971 akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie

EuroRating potwierdził rating PKN Orlen na poziomie BBB, perspektywa stabilna

również sprzeciwów do tej transakcji ze strony UOKiK i Komisji Europejskiej" - czytamy dalej. EuroRating zwrócił jednocześnie uwagę na fakt, że w przypadku odpowiedzi Skarbu Państwa na wezwanie, państwo pozbędzie się większościowego pakietu (52%) akcji Energi po cenie

LC Corp nabył 25% akcji Idea Leasing za 107,54 mln zł

. Umowa uprawnia LC Corp do żądania sprzedaży przez Idea Bank dodatkowego pakietu 5 875 akcji Idea Leasing, stanowiących 25% kapitału zakładowego. "Opcja call może zostać wykonana w każdym czasie pod warunkiem nabycia przez LC Corp akcji. Cena sprzedaży akcji opcyjnych w

Prezes Marvipolu sprzedał 4,66% akcji spółki, liczy na wzrost płynności i wyceny

Warszawa, 21.09.2016 (ISBnews) - Książek Holding - wehikuł inwestycyjny, którego właścicielem jest prezes i główny akcjonariusz Marvipolu Mariusz Książek - sprzedał pakiet 4,66% akcji Marvipolu. Prezes podkreśla, że zbywając pakiet akcji liczy na wzrost obrotów na akcjach

PKN Orlen rozważa dalszy wykup akcji Unipetrolu, by osiągnąć 100%

. PKN Orlen zrealizował płatności na rzecz akcjonariuszy mniejszościowych, którzy odpowiedzieli na ogłoszone w grudniu ubiegłego roku dobrowolne wezwanie na wykup pakietu akcji Unipetrol a.s. Łączna wartość transakcji wyniosła ok. 3,5 mld zł. PKN Orlen oferował po 380 koron za akcję, które łącznie

PEManagers rozpoczął skup nie więcej niż 125 tys. akcji własnych

skupić nie więcej niż 125 000 sztuk akcji własnych. Na ten cel przeznaczone zostanie do 5 mln zł, podano także. "Cena płacona przez spółkę za każdą nabywaną akcję nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej

ABC Data przejęła pakiet kontrolny S4E

Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - ABC Data nabyła 100% udziałów w spółce celowej SPV Sail, posiadającej pakiet kontrolny w kapitale zakładowym spółki S4E w łącznej liczbie 1.412.423 akcji, stanowiący 81,3% akcji S4E, podała ABC Data. ?W dniu

Spółki Famuru zawarły umowę na sprzedaż PBSz na rzecz JSW za 204 mln zł

spółka Primetech musiała dopłacić ponad 6 mln zł z własnych środków" - powiedziała prezes Primetech Beata Zawiszowska, cytowana w komunikacie Łączna cena sprzedaży pakietu wynosi 204 mln zł, z czego 199 mln zł zostało zapłacone w dacie zamknięcia transakcji, natomiast 5

MCI.EuroVentures sprzedał pakiet akcji tureckiego Indeksu za ponad 36 mln zł

. W ramach transakcji pakietowych fundusz sprzedał inwestorom instytucjonalnym pakiet ok. 7% akcji. Średnia cena sprzedaży wyniosła 9,7 TRY (turecka lira). Przed transakcją fundusz posiadał 26% udziału w kapitale zakładowym tureckiej spółki, podano także. "Nadal

Kurs akcji Wittchena wzrósł o 10% na debiucie na rynku głównym GPW

Warszawa, 09.11.2015 (ISBnews) - Akcje Wittchena zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 10% do 18,7 zł, zaś kurs praw do akcji (PDA) nie zmienił się wobec ceny odniesienia i wyniósł 17 zł. Wittchen jest 480. spółką

Na GPW w centrum zainteresowania akcje związane z Leszkiem Czarneckim

długu publicznego, a to z kolei spowoduje wzrost kosztów pożyczkowych. Tego typu napięcia na pewno nie pomagają złotemu i GPW. Dzisiaj GUS opublikuje ceny produktów rolnych w lipcu. Będą to istotne dane dla rynku pod względem potencjalnych ruchów inflacyjnych. Na ten odczyt

Na aferze KNF tracą banki kontrolowane przez państwo

., Pekao SA – 7,93 proc., PKO BP – 6,76. Z banków prywatnych najbardziej spadły akcje mBanku – 5,23 proc., który podobnie jak Getin ma pokaźny pakiet kredytów frankowych. Akcje Handlowego straciły od 13 do 21 listopada – 3,91 proc. Millennium – 2,11 proc., Banku Ochrony

NN Continental Europe Holdings ma zgodę KNF na nabycie akcji ING PTE od ING BSK

zgromadzeniu i kapitału zakładowego, podała Komisja. W lutym br. ING Bank Śląski podpisał umowę sprzedaży całego posiadanego pakietu 20% akcji ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego na rzecz ING Continental Europe Holdings B.V. (ING CEH). Cena sprzedaży akcji została ustalona na

OT Logistics sfinalizował transakcję przejęcia STK oraz Kolei Bałtyckiej

wzajemnych wierzytelności. "Cenę za 100% akcji STK S.A. ustalono na 35,5 mln zł, zaś pakiet 80% walorów Kolei Bałtyckiej S.A. wyceniono na 3,4 mln zł. W ramach transakcji o łącznej wartości ok. 39 mln zł, OT Logistics obejmuje 100% akcji STK S.A. oraz 80% akcji Kolei

Soho Development planuje aktualizację przeglądu opcji strategicznych do końca V

zakończeniu negocjacji w sprawie zakupu przez Marvipol pakietu akcji Soho Development. O odstąpieniu od transakcji zdecydował brak porozumienia w sprawie ceny i istotnych warunków transakcji, podano wtedy. Soho Development jest notowana na GPW od 1997 roku

Cyfrowy Polsat nabędzie akcje Netii w ramach wezwania

ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 119 349 971 akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 5,77 zł za sztukę. Wcześniej w grudniu Cyfrowy Polsat nabył pakiet łącznie ok. 32% akcji spółki

PZU, PFR i PKO BP mają porozumienie w zw. z nabyciem pakietu Pekao

realizowałoby swoje uprawnienia jako wierzyciel zabezpieczony. Cena, za którą PZU będzie mogło nabyć pakiet akcji PFR objęty ofertą od PKO BP zostanie ustalona co do zasady poprzez odniesienie się do kursu akcji banku z dnia przedstawienia oferty przez PKO BP" ? czytamy dalej

Akcjonariusze XTPL zdecydują 24 IV o nowym progr. motywacyjnym dla pracowników

akcjonariuszy XTPL skierowany zostanie pakiet uchwał, składający się na nowy pracowniczy program motywacyjny. Obejmie on kluczowe kadry XTPL SA i XTPL Inc., obowiązywać będzie do 2021 r. Jego filar to warranty (opcje na akcje), obejmujące maksymalnie 10% kapitału spółki. Cena objęcia akcji przez beneficjentów

Redan wyemituje obligacje serii F o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł

innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji

Enter Air zadebiutuje na GPW w poniedziałek

Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - Enter Air zadebiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w poniedziałek, 14 grudnia, podała spółka. Tydzień temu Enter Air ustalił cenę emisyjną akcji na 14 zł (wobec ceny maksymalnej wynoszącej 17 zł

WZ Redana zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy i o kapitale docelowym

2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r. (ISBnews)

Getin Holding ma zgodę rosyjskiego organu antymonopolowego na sprzedaż Carcade

rosyjskiego organu antymonopolowego, zbycie przez Carcade na rzecz GH wszystkich posiadanych przez Carcade akcji ZAO Idea Bank z siedzibą w Mińsku, tj. 26 690 akcji stanowiących 22,059% kapitału zakładowego Idea Bank Białoruś, za łączną cenę 573 351 746 RUB, a także rozwiązanie umowy zastawu rejestrowego

JSW uzgodniła z Kopeksem warunki zakupu 95,01% akcji PBSz

Warszawa, 17.07.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała z Kopeksem oraz Przedsiębiorstwem Budowy Szybów (PBSz) dokument (tzw. term sheet) obejmujący podstawowe warunki transakcji zakupu przez JSW pakietu 95,01% akcji PBSz, podały spółki w komunikatach

Waterland PE nie zamierza zbyć żadnych akcji Kredyt Inkaso w wezwaniu Best

. Na początku lipca Best ogłosił wezwanie na 4 269 961 akcji Kredyt Inkaso, stanowiących 33,01% ogólnej liczby głosów ma walnym zgromadzeniu, po cenie 22 zł za sztukę. Best, jako akcjonariusz Kredyt Inkaso (KI), nie jest zadowolony z wyników tej spółki i poprzez wezwanie zaprasza Waterland Private

Przegląd informacji ze spółek

podwyższył kapitał w drodze emisji do 327 000 akcji zwykłych serii N. Ustalona cena emisyjna akcji wynosi 46 zł. Enerkon Solar International Inc. jednostronnie, bez podania konkretnej i jednoznacznej przyczyny, zerwał negocjacje dotyczące udzielenia finansowania spółce Ursus Bus

Novaturas zwiększa ofertę pakietów wakacyjnych o 27% w tym roku

letni wobec 21% w 2016 r. i 16% w 2015 r. Novaturas rozpoczyna ofertę dziś, od book-buildingu, i spodziewa się, że pierwszy dzień notowania akcji spółki na GPW w Warszawie i Nasdaq w Wilnie przypadnie ok. 21 marca. Łączna wartość oferty publicznej

Przegląd informacji ze spółek

Rawlplug nabył 1 500 000 sztuk akcji własnych po cenie jednostkowej 8,3 zł za akcję w wyniku zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, podała spółka. Mercator Medical Thailand (MMT), spółka zależna Mercator Medical, zawarł z Unispace Health Pty

ING BSK sprzedał 20% udziałów w ING PTE na rzecz NN Continental Europe Holdings

% liczby głosów na walnym zgromadzeniu i kapitału zakładowego. W lutym br. ING Bank Śląski podpisał umowę sprzedaży całego posiadanego pakietu 20% akcji ING PTE na rzecz ING Continental Europe Holdings B.V. (ING CEH). Cena sprzedaży akcji została ustalona na 210 mln zł

OT Logistics kupi od Erste 20 tys. akcji Luka Rijeka za ok. 653 tys. zł

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - OT Logistics ma umowę z Erste na podstawie, której nabędzie od funduszy zarządzanych przez Erste 20 810 akcji Luka Rijeka d.d. za łączną cenę ok. 653 tys. zł, podała spółka. Spółka otrzymała także z Sądu Arbitrażowego decyzję (award) uchylającą

Grupa WP sfinalizowała umowę nabycia 6,31% akcji eSky.pl

inwestora na akcjach objętych zastawem celem zabezpieczenia płatności ceny opcji put oraz wydano odcinki zbiorowe akcji objętych zastawem do depozytu, - inwestor zapłacił cenę sprzedaży za nabywane akcje, a sprzedający wydał odcinek zbiorowy nabywanych akcji, w konsekwencji czego

W wezwaniu Waterland na Kredyt Inkaso złożono już zapisy na 61,16% akcji

Inkaso w pierwszym terminie zapisów, tj. od 16 sierpnia do 23 sierpnia" - czytamy w komunikacie. Do końca wezwania w dniu 29 sierpnia cena wynosi 20 zł za akcję. W ubiegłym tygodniu fundusz otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Cyfrowy Polsat ma bezwarunkową zgodę UOKiK na przejęcie Netii

, po cenie 5,77 zł za sztukę. Wcześniej w grudniu Cyfrowy Polsat nabył pakiet łącznie ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy - Mennicy Polskiej oraz FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN) za łączną kwotę 638,8 mln zł

Marvipol odstąpił od zakupu akcji Soho Development

Warszawa, 20.04.2017 (ISBnews) - Grupa Marvipol oraz akcjonariusze Soho Development zdecydowali o zakończeniu negocjacji w sprawie zakupu przez Marvipol pakietu akcji Soho Development, podał Marvipol. O odstąpieniu od transakcji zdecydował brak porozumienia w sprawie ceny i

AccorInvest ma 98,6% akcji Orbisu, został nowym inwestorem strategicznym

wezwania ogłoszonego w dniu 17 grudnia 2019 r., w tym 85,8% akcji posiadanych przez grupę Accor S.A. W związku z nabyciem przez AccorInvest większościowego pakietu akcji Orbis spółki Orbis stały się podmiotami zależnymi AccorInvest, co umożliwiło dostosowanie warunków usług zarządzania hotelami

Cena akcji Idea Banku ustalona na 24 zł

ofercie akcji banku, natomiast zamierza uczestniczyć w ofercie publicznej akcji banku poprzez objęcie nowo emitowanych akcji banku" - głosił komunikat banku. Dwa tygodnie temu Idea Bank podał, że cena maksymalna akcji w ofercie publicznej akcji została ustalona na 32 zł

Spółka Abrisu ogłosi wezwanie na akcje WDX po 14,88 zł, wycofa spółkę z GPW

Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Spółka zależna Abris CEE Mid-Market Fund III L.P., WOHO Holdings Limited, zawarła z akcjonariuszami WDX umowy, w ramach których przewidziano ogłoszenie wezwania na akcje WDX w cenie 14,88 zł za jedną akcję, poinformowała spółka. W przypadku

Przegląd informacje ze spółek

Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad spółką Partner, podał Urząd. DataWalk rozpoczął dziś publikacją prospektu ofertę publiczną do 1,35 mln nowych akcji z zamiarem przejścia na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). Wpływy netto z emisji wyniosą do

Rewelacyjny debiut Allegro: +51,16 proc. na otwarciu. Spółkę na GPW przywitał Gowin

Debiut Allegro zaczął się od bicia w dzwonek. Głośny dzwonek wwiercał się w uszy. Później były już tylko burzliwe oklaski. Na warszawskim parkiecie pojawił się nowy lider. Był to równocześnie największy debiut giełdowy w historii GPW. Zwykle notowanie akcji startuje o 9 rano. Tym razem było inaczej

Oferta Novaturas zaczyna się dziś od budowy księgi popytu, cena maks. 13,5 euro

inwestorów indywidualnych - 8 marca 2018 r. publikacja informacji o ostatecznej liczbie i cenach akcji oferowanych - około 21 marca 2018 r. pierwszy dzień notowania akcji spółki na GPW w Warszawie i na Nasdaq w Wilnie. "

Akcjonariusze PBKM zdecydowali o emisji ponad 3,5 mln nowych akcji po 62 zł/szt.

Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydowali o emisji akcji nowej serii, skierowanej do obecnego inwestora tj. Active Ownership Fund. Cena emisyjna jednej nowej akcji została ustalona na 62 zł, a łączna cena emisyjna za

Torpol: Podwyższona cena w wezwaniu nadal nie jest godziwa

Warszawa, 12.11.2015 (ISBnews) - Po podniesieniu ceny w wezwaniu na akcje Torpolu, ogłoszonym przez Projekt 03 - spółkę zależną Marvipolu - do 12,1 zł, spółka podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko i nadal uważa, że cena nie jest godziwa, podał Torpol

Przegląd prasy

ciężkiej recesji, coraz więcej państw sięga po fiskalne pakiety stymulacyjne Parkiet --Dywidendy spółek za 2019 rok mogą byc mocno ograniczone --Prezes Impela wzywa, by za wszelką cenę bronić łańcucha dostaw towarów i usług

Redan obejmie akcje TXM za 7,9 mln zł, Concordia - obligacje zam. za 20 mln zł

"[Umowa] została zawarta w konsekwencji zaplanowanego dokapitalizowania TXM przez Emitenta oraz Concordię, w ramach którego m.in.: 1. Emitent [Redan] planuje objąć 3 950 000 nowo wyemitowanych akcji TXM o łącznej wartości nominalnej 7,9 mln zł, za łączną cenę emisyjną 7,9

BVT wycofało wniosek, ale podtrzymuje plany debiutu na rynku NewConnect

Warszawa, 29.06.2015 (ISBnews) - BVT - spółka zajmująca się windykacją pakietów wierzytelności masowych - wycofała złożony wniosek o wprowadzenie jej akcji do obrotu na rynku NewConnect, ale w dalszym ciągu zamierza zadebiutować na alternatywnym rynku, podała firma

Przegląd informacji ze spółek

, poinformowali przedstawiciele spółki. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) będzie rekomendował wypłatę 2,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 rok wobec 2,4 zł na dywidendy na akcję z zysku za 2019 r., poinformował prezes Marek Dietl

Apator zakończył rozmowy z inwestorem, nie będzie wezwania na akcje

Warszawa, 23.06.2016 (ISBnews) - Inwestor, który prowadził rozmowy z Apatorem odstąpił od zamiaru ogłoszenia wezwania na akcje spółki, gdyż zaproponowana cena nie została zaakceptowana przez akcjonariuszy reprezentujących istotny mniejszościowy pakiet. W efekcie rozmowy

Cyfrowy Polsat nie oczekuje na razie dywidendy z Netii

koncentrację od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Cyfrowy Polsat poinformował wczoraj, że złożył zlecenia nabycia łącznie pakietu ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy - Mennicy Polskiej oraz FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów

Przegląd informacji ze spółek

. Czternastu akcjonariuszy Grupy Hollywood, posiadających łącznie ponad 90% akcji i ponad 90% głosów na walnym zgromadzeniu, ogłosiło przymusowy wykup akcji spółki, reprezentujących 7,43% kapitału zakładowego i 5,76% ogólnej liczby głosów, podała spółka. Cena wykupu wyniesie 1 zł za akcję

Inwestor ogłosi wezwanie na 66% akcji Echo, zostawi spółkę na GPW

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) - Konsekwencją finalizacji nabycia 41,55% akcji Echo Investment przez podmiot należący do Griffin Topco III S.a r.l. będzie ogłoszenie publicznego wezwania na 66% akcji spółki, podał Griffin. Echo Investment ma także pozostać na GPW. "

Cyfrowy Polsat i Asseco nie planują połączenia, ale wspólną ofertę usług

wczoraj zamiar nabycia do 18 221 000 akcji Asseco Poland, reprezentujących 21,95% kapitału i głosów za cenę 65 zł za jedną akcję. Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Spółka jest notowana na GPW od 1998 roku. Jest to największy software house z

Przegląd prasy

31 XII --GPW rozpoczęła etap operacyjny budowy Platformy Transakcyjnej --DataWalk zdecydował o emisji do 327 tys. akcji serii N po cenie 46 zł/szt. --Kwieciński: Wzrost PKB w pobliżu 4,5% w 2019, w samym III kw. nieco

Famur: Za 7-10 lat większość przychodów połączonej grupy z eksportu

zależnych od TDJ S.A. Zaproponowana przez Famur cena za pakiet 48 932 015 szt. akcji Kopeksu, stanowiących 65,83% udziałów w kapitale zakładowym oraz dających po nabyciu 48 932 015 głosów podczas walnego zgromadzenia (65,83% udziału w ogólnej liczbie głosów) wynosi 204,05 zł. W ocenie zarządu Famuru

Cena emisyjna Enter Air ustalona na 14 zł, debiut na GPW w połowie grudnia

Warszawa, 03.12.2015 (ISBnews) - Enter Air ustalił cenę emisyjną akcji na 14 zł (wobec ceny maksymalnej wynoszącej 17 zł). Ostatecznie oferowanych jest 7 mln akcji nowej emisji, co pozwoli Grupie pozyskać 98 mln zł. Redukcja zapisów dla inwestorów detalicznych wyniosła 34,1

TDJ Equity zakończyło ABB 97,29 mln akcji Famuru po cenie 5,5 zł/ sztuka

wcześniej o złożeniu 5 maja 2017 r. warunkowej oferty nabycia 65,83% akcji Kopex od podmiotów zależnych od TDJ S.A. Zaproponowana przez Famur cena za pakiet 48 932 015 szt. akcji Kopeksu, stanowiących 65,83% udziałów w kapitale zakładowym oraz dających po nabyciu 48 932 015 głosów podczas walnego

BVT ponownie złożyło wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect

Warszawa, 31.08.2015 (ISBnews) - BVT ponownie złożyło wniosek do GPW o wprowadzenie jej akcji do obrotu na rynku NewConnect. Spółka w lipcu br. przeprowadziła split akcji w stosunku 1:50, podała spółka. Spółka ubiega się o wprowadzenie do obrotu na

LC Corp B.V. nabył 25% akcji Idea Leasing za 107,54 mln zł (sprostowanie)

daty zawarcia umowy I" - czytamy w komunikacie. Przed zawarciem umowy Idea Bank posiadał 23 501 akcji Idea Leasing, stanowiących 100% kapitału zakładowego. Umowa uprawnia LC Corp B.V. do żądania sprzedaży przez Idea Bank dodatkowego pakietu 5

JSW ma warunkową umowę kupna PBSz od Grupy Primetech za 204 mln zł

zagwarantowania zapewnień sprzedającego i zostanie rozliczona po dacie zamknięcia transakcji, najdalej w terminie trzech miesięcy po tej dacie. Cała kwota ceny przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań kredytowych, w celu zwolnienia zabezpieczeń na akcjach i aktywach PBSz" - czytamy w komunikacie

Haitong Bank podniósł wycenę PZU do 32 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - Analitycy Haitong Bank podtrzymali rekomendację "kupuj" dla PZU i jednocześnie podnieśli cenę docelową akcji z 30 zł do 32 zł wynika z raportu datowanego na 11 listopada. We wtorek na GPW ok. godz. 9:30 za

OEX i Neo Investment złożyły do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie Tell

jest w toku, podano również. Pod koniec grudnia akcjonariusze Tell zatwierdzili podwyższenie kapitału w celu nabycia przez Tell od spółki OEX pakietu 100% akcji spółki Cursor i 51,03% udziałów spółki Divante. Tell wyemituje 1.777.692 akcje po cenie emisyjnej 13 zł za akcję w

Przegląd prasy

przeciwnego zdania --Urzędnicy MAP obawiają się, że oferowane za każdą akcję Energi 7 zł w wezwaniu PKN Orlen to zbyt niska cena, a transakcja może być traktowana jako działanie na szkodę Skarbu Państwa Parkiet -- Szacowana

PKO Parasolowy FIO obejmie do 4,37 mln akcji serii M Qumaka

liczbie nie większej niż 4 371 500 akcji serii M po cenie emisyjnej 1 zł za każdą obejmowaną akcję serii M" - czytamy w komunikacie. Zarząd poinformował, że zawarcie umowy inwestycyjnej z inwestorem jest istotnym krokiem w drodze do realizacji postanowień uchwały o

Przegląd informacji ze spółek

drugiej części pakietu akcji mLocum, poinformował wiceprezes Rafał Jarodzki. Polska Grupa Energetyczna (PGE) złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad spółką EDF Polska, podał Urząd. Zarządy

Przegląd prasy

dynamiki sprzedaży mieszkań w I półr. po rekordach --Akcjonariusze PiLab zdecydują 6 VIII o przejściu na GPW z NC i emisji akcji --Archicom pozyskał z emisji obligacji 50 mln zł --Cena akcji w ofercie publicznej Silvair

Przegląd prasy

zapowiada na I poł. 2020 r. pakiet proinwestycyjny we współpracy z MF --Centrum usług biznesowych Shell w Krakowie ma ponad 4 tys. pracowników --Credit Agricole: Cena skupu wieprzowiny wyniesie ok. 6 zł/kg na koniec 2019 r

Oferta akcji Venture Inc o szacowanej wartości 35 mln zł netto ruszy w czwartek

popytu i nastąpi ustalenie oraz opublikowanie ostatecznej liczby oraz ceny akcji oferowanych. W dniach 3 - 5 października nastąpi przyjmowanie zapisów, a 6 października odbędzie się przydział akcji oferowanych. Około 1 miesiąca od przydziału akcji oferowanych ma nastąpić pierwszy dzień notowania akcji