cena ostateczna akcji bgż

Raiffeisen Polbank w końcu pójdzie pod młotek. BNP Paribas finalizuje przejęcie?

BNP Paribas lada chwila ogłosi chęć przejęcia Raiffeisen Polbanku - wynika z nieoficjalnych informacji Agencji Reutera. O transakcji spekulowano już od blisko roku, bo austriacka centrala Raiffeisena od dawna próbowała sprzedać polski biznes.

BGŻ BNP: 6,5 mln euro oraz 2,2 mln euro w akcjach z transakcji Visa Europe

Warszawa, 29.12.2015 (ISBnews) ? Bank BGŻ BNP Paribas otrzymał informację dotyczącą potencjalnego udziału banku w rozliczeniu transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc., która zakłada udział banku na poziomie 6,5 mln euro w gotówce i 2,2 mln euro w akcjach Visa Inc

Będzie nowy gigant bankowy w Polsce. Jest zgoda KNF!

Będzie nowy gigant bankowy w Polsce. Jest zgoda KNF!

krytycznie oceniła postępowanie dotychczasowego dominującego akcjonariusza BGŻ w zakresie przestrzegania standardów ładu korporacyjnego oraz przyjętych zobowiązań, zwłaszcza zaś założonego pierwotnie sposobu wycofania się z inwestycji w akcje banku" - czytamy w dzisiejszym komunikacie KNF. Nadzór jednak

Przegląd informacji ze spółek

Polskie E-Płatności (PeP) kupią 100% akcji PayUp Polska od Eurocash, podał Eurocash. Cena sprzedaży 100% akcji spółki została ustalona na 110 mln zł, przy czym ostateczna cena sprzedaży może ulec zmianie, w zależności od osiągnięcia przez spółkę uzgodnionych parametrów finansowych

Przegląd informacji ze spółek

(URE) zatwierdził zmianę taryfy PGNiG Obrót Detaliczny z podwyżką cen paliw gazowych oraz wydłużył okres jej obowiązywania do końca 2018 r., podał Urząd. Jednak ze względu na zatwierdzenie w styczniu br. taryfy dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG), w ostatecznym rozliczeniu od 1 kwietnia

Bierzcie kredyty na PGE

akcje PGE przez dwa tygodnie, od 13 do 27 października. Indywidualnym inwestorom przypaść ma blisko 10 proc. z 259,5 mln nowych akcji. Problemem była mała dostępność kredytów - prospekt emisyjny ukazał się tuż przed zapisami, a ostateczna cena i wielkość transz zostaną ustalone po zakończeniu zapisów. W

Przegląd informacji ze spółek

Konsorcjum Stali miało wstępnie 458,89 mln zł przychodu i 11,4 mln zł zysku netto w I kwartale 2018 r., podała spółka. Akcjonariusze Banku BGŻ BNP Paribas zdecydują w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji do 13,3 mln akcji

Raiffeisen Polbank i Deutsche Bank Polska: dwa kolejne banki na sprzedaż?

Raiffeisen Polbank i Deutsche Bank Polska: dwa kolejne banki na sprzedaż?

instytucjonalnym. Próba sprzedaży akcji okazała się jednak totalną klapą. Zainteresowani inwestorzy proponowali ponoć nieakceptowalne dla austriackiego właściciela ceny. Ostatnio banki są sprzedawane po cenach zbliżonych do wartości księgowej ich majątku. Bank BPH został sprzedany przez Amerykanów za 0,9 wartości

Przegląd informacji ze spółek

cenę emisyjną akcji serii J i K na 60,15 zł za sztukę oraz ostateczną liczbę walorów tych serii na 13,3 mln, podała instytucja. (ISBnews)

Przegląd prasy

. --Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie E-Płatności (PeP) kupią 100% akcji PayUp Polska od Eurocash, podał Eurocash. Cena sprzedaży 100% akcji spółki została ustalona na 110 mln zł, przy czym ostateczna cena sprzedaży może ulec zmianie, w zależności od osiągnięcia przez spółkę uzgodnionych parametrów

Przegląd informacji ze spółek

przewiduje, że średnia marża brutto dla projektów realizowanych i planowanych osiągnie ok. 50%, a cena emisyjna w IPO pozwala zakładać, że notowania akcji spółki po debiucie na GPW mają spory potencjał wzrostu, poinformował ISBnews wiceprezes Marcin Misztal. InvestCapital Malta

Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła memorandum informacyjne Vistula Group w związku z publiczną ofertą akcji serii O, podała Komisja. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Zakładów Magnezytowych Ropczyce

Przegląd prasy

złożono zapisy na sprzedaż 25 955 225 akcji spółki, podał Ipopema Securities, podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu wezwania. --Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas ustalił cenę emisyjną akcji serii J i K na 60,15 zł za sztukę oraz ostateczną liczbę walorów tych serii na 13,3 mln

Przegląd prasy

zysk netto Introlu wyniósł 4 tys. zł, a EBITDA 24,1 mln zł w 2017 roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. --Ten Square Games pozyskał od inwestorów deklaracje objęcia wszystkich sprzedawanych w IPO akcji, po cenie ostatecznej wynoszącej 46 zł za akcję. Oznacza

Przegląd informacji ze spółek

budynek z 62 mieszkaniami oraz 4 lokalami usługowymi, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania to II kw. 2020 r. Bioton otrzymał całość ceny sprzedaży wszystkich posiadanych akcji w SciGen Ltd., tj. 26,76 mln USD, podała spółka

Przegląd prasy

--Globalna firma technologiczna DXC Technology oficjalnie otworzy dziś dwa nowe Centra Migracji Rozwiązań Analitycznych (Analytics Migration Factory) w Warszawie i na Filipinach ISBnews --PBKM ustalił cenę emisyjną akcji serii L na 58 zł za szt

Przegląd prasy

Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Tobiszewki z ME: Konwersja na akcje Polskiej Grupy Górniczej (PGG) obejmie 0,5 mld zł z ok. 1,5 mld zł

Przegląd informacji ze spółek

zamiar nabycia ok. 6,09 mln akcji spółki PCC Intermodal w drodze przymusowego wykupu po cenie 2,66 zł za sztukę, podał Trigon Dom Maklerski jako podmiot pośredniczący. Unimot rozważa rozszerzenie oferty produktowej grupy o stacje do ładowania pojazdów elektrycznych i podpisał w

Przegląd prasy

. 2017 r. --Fortbet z grupy Penta podniósł cenę w wezwaniu na akcje Fortuny do 18,68 zł/szt. --Indeks WIG20 spadł o 1,36% na zamknięciu w piątek --Akcjonariusze BGŻ BNP Paribas zdecydują 22 VI o niewypłacaniu dywidendy

Przegląd prasy

ostatecznej decyzji o emisji i jej ew. formie Dziennik Gazeta Prawna --Europosłowie proponują, by pasażerowie, których podróż koleją opóźni się o ponad 2 godziny, otrzymali pełen zwrot ceny biletu Puls Biznesu

Przegląd informacji ze spółek

Arctic Paper podpisał umowę kredytów terminowych i odnawialnych (term and revolving facilities agreement) z konsorcjum w składzie Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Zachodni WBK oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) na kwotę odpowiednio do 31,5 mln zł oraz 52,4 mln euro, a

Przegląd informacji ze spółek

Azoty Zakładów Chemicznych Police zdecydował o nabyciu 6 551 092 sztuk akcji nowej emisji spółki PDH Polska po cenie emisyjnej 10 zł, tj. za łączną kwotę 65 510 920,00 zł, podała spółka. Nabycie akcji nastąpi poprzez ich objęcie przez spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym PDH Polska

Przegląd informacji ze spółek

mln euro. Ostateczna cena zostanie ustalona na dzień zakończenia transakcji, poinformowała spółka. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na sprzedaż 8 hipermarketów przez Auchan Polska na rzecz grupy kapitałowej Schiever oraz na przejęcie przez Auchan

Przegląd informacji ze spółek

. Cena maksymalna w ofercie publicznej TXM została ustalona na 5 zł za akcję, podała spółka. Wcześniej cenę maksymalną akcji wyznaczono na 6,2 zł. Ustalono także ostatecznie, że liczba akcji w ofercie wyniesie 4 mln sztuk - w prospekcie zapowiadano, że oferta publiczna obejmie do 4 mln akcji serii E

Przegląd informacji ze spółek

% akcji spółki BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych za cenę równą 20 mln zł, podało Altus TFI. Introl odnotował 5,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 6,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w

Przegląd informacji ze spółek

Venture Inc ustaliła cenę akcji oferowanych na 2 zł za jedną akcję, podała spółka. Jednocześnie zarząd skorzystał z uprawnienia do określenia ostatecznej liczby akcji oferowanych i ustalił ją, w porozumieniu z oferującym, na 15 mln sztuk. Oferty

Przegląd prasy

rynek akcji w Polsce --Branża budowlana liczy na przełom po kłopotach Astaldi --Warszwscy prokuratorzy sprawdzają także działania o charakterze cywilnym w sprawie dystrybucji obligacji GetBack przez banki Dziennik Gazeta

Przegląd prasy

Atal Kliny Zacisze. W tej części projektu powstanie budynek z 62 mieszkaniami oraz 4 lokalami usługowymi, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania to II kw. 2020 r. --Bioton otrzymał całość ceny sprzedaży wszystkich posiadanych akcji w SciGen Ltd., tj. 26,76 mln

Przegląd informacji ze spółek

. Na otwarciu kurs akcji spadł o 0,58% wobec ceny odniesienia i wyniósł 51,7 zł. Kurs praw do akcji (PDF) nie zmienił się wobec kursu odniesienia i wyniósł 52 zł. Nie ma planów podnoszenia kapitału w kolejnych spółkach energetycznych w tym roku, poinformował minister energii

Przegląd prasy

kontroli nad działalnością podstawową Raiffeisen Bank Polska przez BGŻ BNP Paribas, podała KE. --Liczba akcji w ofercie publicznej Auga Group została zwiększona o kolejne do 20 mln istniejących akcji do łącznie 80 mln akcji (40 mln istniejących należących do Baltic Champs i 40

Przegląd informacji ze spółek

cenę 4 zł za akcję, podała spółka. Akcjonariusze PBG zdecydowali o przerwie w obradach walnego zgromadzenia do 22 maja br., podała spółka. Akcjonariusze PCC Intermodal mają zdecydować o przeznaczeniu zysku netto za 2014 rok w kwocie 7,43 mln zł w

Akcje JSW: Koniec zapisów. Po ile akcje?

ostatecznie inwestorzy zapłacą za akcję JSW. Drobni zapisywali się po maksymalnej cenie 146 zł, ale o cenie sprzedaży przesądzą zamówienia krajowych i zagranicznych instytucji finansowych zbierane w tzw. book buildingu. Jeśli cena sprzedaży będzie niższa niż 146 zł, to drobni również zapłacą taniej, a zwrot

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

akcję, wynika z projektów uchwał na walne, zwołane na 22 maja br. Źródło: ISBnews OEX : Dokonał ostatecznego rozliczenia transakcji nabycia Voice Contact Center (VCC) za łączną cenę 7 352 094,11 zł i ArchiDoc za łączną cenę 45 942 335,2 zł, poinformowała spółka. Źródło

Przegląd prasy

sanacyjne i władze firmy nie ukrywają, że chcą być pierwszą spółką handlową, która zakończy je sukcesem --Polskie Koleje Linowe (PKL) rozpoczęło przygotowania do pierwotnej publicznej oferty sprzedaży akcji Parkiet --W środę

Przegląd prasy

. --Asseco BS pokaże wyniki badania Macrologic w raporcie za III kw. --BM Reflex: Ceny paliw mogą dalej nieznacznie rosnąć w przyszłym tygodniu --Ronson chce przeznaczyć na zakup gruntów w tym roku jeszcze ponad 50 mln zł --PKN

Przegląd informacji ze spółek

Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodził się na przejęcie przez Geberit kontroli na grupą kapitałową Sanitec, podał urząd. PiLab przeprowadził emisję akcji, pozyskując nowych inwestorów, w tym fundusz venture capital z USA - New Europe Ventures (NEV), podała spółka. Wartość emisji

Przegląd informacji ze spółek

Produkty Klasztorne na Stoppoint i przeniesieniu notowań akcji na rynek regulowany GPW, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zgodziła się na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 banku BGŻ BNP Paribas zysku netto, wypracowanego w okresie od 01.01.2016 r. do

Przegląd prasy

Agricole Polska: Dane z ostatnich miesięcy wskazują na trwałe odwrócenie trendu spadkowego światowych cen żywności; w dalszej części roku będą one stopniowo rosły Parkiet --Po bardzo dobrym początku roku zarząd Vistula Group jest optymistycznie

Przegląd prasy

. --The Dust, wspólnie z akcjonariuszami sprzedającymi, ustalił cenę emisji i sprzedaży oferowanych akcji na 12 zł, czyli na poziomie ceny maksymalnej, podała spółka. Przydział akcji nastąpi do 8 września, a jeszcze w 2017 r. spółka zamierza zadebiutować na NewConnect

Przegląd prasy

stóp procentowych --Ruszyły przetargi pod wartą 25 mld zł modernizację Warszawskiego Węzła Kolejowego --Nawet 23% załogi łączonych niebawem banków BGŻ i BNP Paribas Bank Polska może otrzymać wypowiedzenia wg gazety

Przegląd informacji ze spółek

. Elektrociepłownia Będzin może zrealizować nakłady inwestycyjne w wysokości do 12 mln zł w 2018 roku, podała spółka. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) ustalił cenę emisyjną akcji serii V na 10 zł, a ostateczną liczbę akcji oferowanych na 40 000 000, podał bank

Kopex chce uzgodnić i podpisać umowę restrukturyzacyjną do końca listopada

takie finansowanie w wysokości do 100 mln zł. Należy również zaznaczyć, że większość kwoty z ceny zapłaty za zakup kolejnego pakietu akcji od pana Krzysztofa Jędrzejewskiego, tj. 60 mln zł, trafi bezpośrednio do Kopeksu na spłatę kredytów. Instytucje finansowe wyraziły zgodę na sprzedaż na naszą rzecz

Głodny lud żąda spółek

albo GPW. Aby w przyszłości sprzedać "obywatelskiemu akcjonariatowi" bank BGŻ albo Jastrzębską Spółkę Węglową, trzeba przeprowadzić zmasowaną akcję marketingową, bo pod względem popularności nie dorastają one ani do PZU, ani GPW. Alternatywnym sposobem podtrzymania

Przegląd prasy

Parkiet --Prezes Orbisu: Po bardzo udanym roku 2015 wyniki operacyjne i finansowe spółki osiągnięte w I kwartale 2016 r. utrzymały się również na bardzo dobrym poziomie Puls Biznesu --Droga ziemia i niskie ceny noclegów

Przegląd informacji ze spółek

), poinformował p.o. prezesa Alior Banku Michał Chyczewski. Zarząd Alior Banku ustalił ostateczne warunki oferty ośmioletnich obligacji podporządkowanych serii P2A emitowanych w ramach Programu. Bank zaoferuje 375 obligacji o wartości nominalnej 400 tys. zł sztuka i łącznej maksymalnej

Przegląd informacji ze spółek

siedzibą w Luksemburgu kontroli nad KH Logistyka (właścicielem 56,71% akcji w spółce Pekaes), podał Pekaes. Arteria podpisała umowę z Orange Polska i TP Invest w sprawie przejęcia spółki Contact Center od jej obecnych udziałowców, podała spółka. Ostatecznie Arteria zapłaciła za

Przegląd informacji ze spółek

Brand24 ustalił cenę emisyjną akcji w ramach prowadzonej oferty prywatnej na 31,76 zł za sztukę, podała spółka. Debiut na NewConnect planowany jest na początek 2018 r. Orco Property Group sprzedało działki o łącznej powierzchni 52 tys. m2 w Czechach w

Przegląd informacji ze spółek

serii E Kancelarii Medius na rynku Catalyst, podała GPW. Comp zaoferował akcjonariuszom, że skupi od nich do 158,640 akcji stanowiących 2,68% głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. Oferowana cena zakupu akcji wynosi 64,3 zł. Liczba klientów

Przegląd informacji ze spółek

Przemysłowego - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarła z Politechniką Śląską umowę na budowę Centrum Informatycznego PŚ i przychodni zdrowia za 12,28 mln zł netto, podał Mostostal. Giełda zawiesiła notowania akcji Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) w związku zamiarem ogłoszenia

Akcje i złoty rosną w siłę. Negatywnie zaskoczyły PBG i PGE

Zarząd Globe Trade Centre poinformował, że otrzymał informacje o transakcjach zakupu akcji GTC przez członka Zarządu Spółki, który nabył 6.000 akcji po średniej cenie 6,90 zł 6 marca 2012 r. Zobacz wykres kursu akcji GTC 16.34

Przegląd informacji ze spółek

. Dekpol przydzielił 10 tys. zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E1, o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, podała spółka. Indata Software kupiła akcje stanowiące 51% udziału w kapitale zakładowym spółki Proximus, podała spółka. Wartość transakcji wyniosła 9,5 mln zł

Przegląd prasy

Polsatu i T-Mobile nie pozostawiają wątpliwości: pod względem liczby użytkowników numerem jeden jest teraz Play. -- Dzięki temu, że na butelkach z winem nie będzie znaku akcyzy, ceny mogą spaść nawet o 10%, a polscy producenci i importerzy wina oszczędzą 300 mln zł rocznie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Szczecinie. Źródło: spółka GIEŁDA, EMISJE, M&A Ten Square Games : Pozyskał od inwestorów deklaracje objęcia wszystkich sprzedawanych w IPO akcji, po cenie ostatecznej wynoszącej 46 zł za akcję. Oznacza to, że wartość oferty wyniesie ponad 94 mln zł, a

Przegląd informacji ze spółek

rynku, poinformowali członkowie zarządu spółki. PGNiG Obrót Detaliczny - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - wprowadzi od 1 września br. nową taryfę, zakładającą obniżkę ceny gazu ziemnego wysokometanowego o 6,5% dla odbiorców detalicznych oraz

Prywatyzacja z obywatelami, ale bez energii. Rząd wykona plan?

sięgnęły 15 mld zł - ze sprzedaży akcji banku BGŻ, spółek chemicznych, np. Azotów Puławy, może LOT-u oraz tzw. holdingu nieruchomościowego - państwowych spółek z atrakcyjnymi nieruchomościami w Warszawie i kilku innych miastach. Ale przychody ze sprzedaży Enei i ewentualnie ze sprzedaży Energi mogą podbić

Przegląd informacji ze spółek

. Cyfrowy Polsat dostrzega naturalne możliwości "zbliżenia" Sferii, NetNet oraz P4 w ramach potencjalnej współpracy przy wykorzystywaniu pasma 800 MHz, wynika z wypowiedzi prezesa grupy Tomasza Gillner-Gorywody. Po podniesieniu ceny w wezwaniu na akcje Torpolu

Przegląd informacji ze spółek

. suplementów diety - zamierza przeprowadzić ofertę publiczną akcji oraz ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na GPW, podała spółka. Przeprowadzenie oferty planowane jest do końca 2015 roku, przy czym ostateczna decyzja dotycząca terminu uzależniona będzie od sytuacji na rynku

Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie sprzeciwia się planom zakupu przez Bank BGŻ BNP Paribas akcji Sygma Bank Polska SA, podała Komisja. Spółka zależna Wasko - COIG podpisała umowę z Katowickim Holdingiem Węglowym (KHW) na obsługę informatyczną

Dekada szaleństwa. Najdłuższa wojna nowoczesnej Polski

polskiej spółki (której mają 33 proc. akcji) w zamian za rekompensatę. Jej częścią mogłaby by być np. wyciągnięcie dużej dywidendy z PZU, za 2007 i 2008 r. Jeśli to się nie uda, Polska będzie musiała czekać na ostateczną decyzję Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego, który