cena nowej emisji akcji pzu

Andrzej Kublik

Komu rząd dał zarobić na akcjach Orlenu? Okazja za ponad pół miliarda złotych

Komu rząd dał zarobić na akcjach Orlenu? Okazja za ponad pół miliarda złotych

Kilkaset milionów złotych zarobili nieznani często inwestorzy, kupując od rządu po okazyjnej cenie akcje Orlenu. Przez tę wyprzedaż rząd stracił też formalną kontrolę nad koncernem kierowanym przez Daniela Obajtka.

Niższe dywidendy z PZU? Nowa polityka ubezpieczyciela

Gigant ubezpieczeniowy będzie mógł przeznaczyć 20 proc. zysków na inwestycje - wynika z nowej polityki dywidendowej PZU. Do tej PZU mogło wypłacić inwestorom nawet 100 proc. zysku spółki.

Elektrobudowa zmierza do emisji akcji serii F do 66% podwyższonego kapitału

% kapitału zakładowego. ZWZ Elektrobudowy podjęło wówczas uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 20% istniejącego kapitału, czyli do 1 899 040 zł, poprzez emisję do 949 520 nowych akcji serii E. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez radę nadzorczą spółki i nie może

PZU może wyemitować dług podporządkowany pod przejęcia banków

finansowych, poinformował prezes Andrzej Klesyk. "Mogą być różne sposoby finansowania. Jeden to - zgodnie z nowym prawem - emisja obligacji podporządkowanych. Po drugie pozycja kapitałowa PZU zmieni się pod nowymi regulacjami Solvency II. Trzecia sprawa jest taka, że chciałbym

Przegląd informacji ze spółek

Życie powołała Małgorzatę Kot w skład zarządu spółki, podał PZU. Gremi Media, korzystając z prawa pierwszeństwa wynikającego z umowy inwestycyjnej, podpisały umowę z akcjonariuszem e-Kiosk, w wyniku której nabyły 28,14% akcji e-Kiosk za 2,4 mln zł, podała spółka, która teraz

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydowali o emisji akcji nowej serii, skierowanej do obecnego inwestora tj. Active Ownership Fund. Cena emisyjna jednej nowej akcji została ustalona na 62 zł, a łączna cena emisyjna za wszystkie nowe akcje wyniesie 218 407 700 zł, wynika z uchwał

"Żubr" wróci w polskie ręce. Czy PZU na tym skorzysta?

ewentualne kolejne transakcje tego typu. W piątek kurs Banku Pekao był najniżej od pięciu lat, co wzmacnia pozycję PZU i Polskiego Funduszu Rozwoju. Przy cenie 120 zł za akcję pakiet 40 proc. będących w rękach UniCredit ma wartość 12,6 mld zł. Dla Włochów ceną marzeń byłoby 140-145

Przegląd informacji ze spółek

finansowania, podała spółka. Przyspieszy to ekspansję rynkową, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Akcjonariusze zdecydują podczas zwołanego na 19 kwietnia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o emisji 15 mln akcji po cenie emisyjnej 1 zł w trybie emisji prywatnej. Neuca ogłosiła

Alior sprzeda akcje po 38,9 zł za sztukę. Pieniądze potrzebne na przejęcie BPH

Alior sprzeda akcje po 38,9 zł za sztukę. Pieniądze potrzebne na przejęcie BPH

jak Getin czy Bank Millennium . Przejęcie BPH dzięki PZU Aby pozyskać pieniądze na zakup BPH, Alior wyemituje nowe akcje z zachowaniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy. PZU, główny akcjonariusz Aliora, zobowiązał się do

Przegląd informacji ze spółek

rynku niż GPW, poinformował prezes Bogusław Sieczkowski. PZU Zdrowie uruchomiło nową placówkę medyczną przy ul. Granicznej 24 w Radomiu w ramach sieci Centrum Medyczne PZU Zdrowie Polmedic, podało PZU. Kolejne otwarcia planowane są jeszcze w tym roku

Przegląd informacji ze spółek

o przeprowadzeniu skupu akcji własnych oraz ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 1,5 mln akcji spółki po cenie 9,2 zł za sztukę, podała spółka. Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 8,5 USD/b w styczniu 2020 r. wobec 7,5 USD/b miesiąc wcześniej

Przegląd informacji ze spółek

tych inwestorów łącznie 225 000 akcji serii E, podała spółka. Cena emisyjna za 1 akcję wynosiła 8 zł, co oznacza pozyskanie przez spółkę środków pieniężnych w wysokości 1,8 mln zł (kwota brutto, która zostanie pomniejszona o koszty emisji). XTPL odnotowało 19,07 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

pełnej kontroli nad JHM Developement i wycofanie akcji tej spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podał Mirbud. W tym celu zamierza ogłosić skup akcji JHM po cenie 1,6 zł za sztukę i podwyższyć swój kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji, skierowanych do

Akcjonariusze Alior Banku zgodzili się na emisję akcji z prawem poboru

Warszawa, 05.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Alior Banku zatwierdzili emisję nowych akcji o wartości do 2,2 mld zł. Emisja zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru na rzecz dotychczasowych akcjonariuszy. Dzień prawa poboru został

Przegląd informacji ze spółek

2019 r. i proponuje akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy, podała spółka. Ryvu Therapeutics uplasowała wszystkie z 2 384 245 oferowanych akcji serii I po cenie emisyjnej wynoszącej 60 zł i pozyskała od inwestorów ponad 143 mln zł, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

. Emisja akcji serii G Reino Capital doszła do skutku poprzez objęcie 3 631 250 akcji po cenie emisyjnej 1,6 zł każda, podała spółka. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu (IAS) utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, zgodnie

Przegląd prasy

spadł o 0,54% na zamknięciu w piątek --Rawlplug nabył 1,5 mln akcji własnych po cenie 8,3 zł za sztukę --Mercator Medical ma umowy na dostawy rękawic o wartości ok. 350,17 mln zł --Oferta spółki zal. Wasko za 26,8 mln zł

UniCredit dogadał się z PZU ws. warunków sprzedaży akcji Pekao

UniCredit dogadał się z PZU ws. warunków sprzedaży akcji Pekao

negocjatorzy UniCredit i PZU dali sobie czas na dobicie targu do końca października. Kilkanaście dni temu "Wyborcza" pisała, że negocjacje pomiędzy PZU a UniCredit dotyczą już tylko ceny, jaką polski gigant zapłaci za Pekao. W listopadzie UniCredit chce bowiem pokazać swoją nową strategię i do tego

To będzie rekord na GPW. Popyt na akcje Allegro 10 razy większy niż wartość oferty

To będzie rekord na GPW. Popyt na akcje Allegro 10 razy większy niż wartość oferty

Już wiadomo, że emisja będzie wielkim sukcesem. – Liczba zapisów w ofercie Allegro 10-krotnie przekracza oferowaną liczbę akcji – podał w piątek PAP Biznes. Tego samego dnia Allegro zwiększyło liczbę sprzedawanych akcji w pierwotnej ofercie publicznej o 26,83 mln akcji do 214 658 285

Przegląd informacji ze spółek

zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zwołane na 10 maja. Nowy prezes Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) Paweł Surówka podtrzymuje politykę dywidendową oraz

Przegląd prasy

podwajanie przychodów w najbliższych latach --Grupa INC chce pozyskać dla Detalion Games 1,4 mln zł z emisji akcji --PARP oferuje ok. 7 mln zł wsparcia na ekspansję zagraniczną klastrom kluczowym --Koral: 90% Polaków chce

Przegląd informacji ze spółek

R22 zawarł porozumienie z TCEE Fund III S.C.A. na mocy którego zakupi w dwóch transzach 28,48% akcji w spółce H88 S.A., podała spółka w zawiadomieniu o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej. Na dzień zawarcia porozumienia R22 posiadał 71,52% akcji w spółce H88

Przegląd informacji ze spółek

. Infoscan zakończył subskrypcję 130 tys. akcji objętych po 3 zł w ramach emisji prywatnej, podała spółka. Cena emisyjna jest większa o prawie 7% od średniej ceny zamknięcia na przestrzeni ostatniego miesiąca oraz o 20% wyższa od ceny zamknięcia z 9 października br. Akcje zostały wyemitowane w ramach

Przegląd informacji ze spółek

2020/2021 roku osiągnie break-even na poziomie operacyjnym. Spółka rozpoczęła dziś emisję akcji, z której chce pozyskać 4 mln zł, poinformował prezes Marcin Kaszuba Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU) odnotowuje w tym roku rekordową sprzedaż w segmencie klienta

Alior Bank ogłosił gwarantowaną emisję akcji z pp o wartości do 2,2 mld zł

nominalną wartość akcji Alior Banku wynoszącą 10 zł. Ostateczna, faktyczna liczba nowych akcji i ich cena emisyjna zostaną ustalone przez zarząd w terminie późniejszym, przy uwzględnieniu zakładanych wpływów z emisji oraz warunków rynkowych, w tym m.in. kursu giełdowego istniejących akcji Alior Banku

Przegląd informacji ze spółek

roku spółka chce uruchomić platformę bezpośredniego handlu przedmiotami z gier oraz usługami między graczami. InventionMed zamierza przeprowadzić emisję akcji w kwocie do 6 mln zł, która będzie skierowana do inwestora branżowego, podała spółka. Na 15 czerwca zaplanowane jest

Przegląd informacji ze spółek

walnego zgromadzenie spółki w celu podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji nieprzekraczającej 20% udziału w obecnym kapitale zakładowym, podała spółka. Zarząd Sfinks Polska podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej i

Przegląd informacji ze spółek

zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego o nie więcej niż 14 mln zł poprzez emisję nie więcej niż 28 mln akcji zwykłych imiennych serii B1 w ramach subskrypcji prywatnej, bez prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał walnego. Fundusze inwestycyjne zarządzane

Przegląd informacji ze spółek

nie niższą niż 2 zł, ale nie większą niż 1 899 040 zł - poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii E z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy, podała spółka. Emisja zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej - skierowanej do wybranych inwestorów, z uprawnieniem inwestorów

Przegląd informacji ze spółek

rozpoczęła oferowanie 108 lokali powstających w pierwszym etapie tej inwestycji. Kolejny etap projektu trafi do sprzedaży pod koniec br. Po tym, jak z braku kworum walne zgromadzenie PZ Cormay nie podjęło w środę decyzji o emisji akcji serii M w ofercie prywatnej bez prawa poboru

Prezes PZU o przejmowaniu banków: Jesteśmy gotowi na BPH

klienci PZU, a w cenach akcji - jego akcjonariusze. Ale z drugiej strony ulepienie z kilku banków instytucji finansowej, która zajęłaby miejsce w pierwszej czwórce na rynku, mogłoby dać efekty skali liczone w setkach milionów złotych rocznie. I sowitą dywidendę. O ile oczywiście sytuacja rynkowa nie

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Banku BGŻ BNP Paribas zakończył subskrypcję akcji nowej emisji - 2 500 000 akcji serii J oraz 10 800 000 akcji serii K o wartości nominalnej 1 złoty każda, oferowanych w ramach emisji prywatnej. Wartość oferty wyniosła 799,99 mln zł, podął bank

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd Play Communications zdecydował o wypłacie okresowej dywidendy brutto w wysokości 1,45 zł na akcję, podała spółka. Na wniosek Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU), Sąd Okręgowy w Warszawie wpisał do rejestru funduszy inwestycyjnych PPK inPZU Specjalistyczny

Przegląd informacji ze spółek

projekty inwestycyjne - poprzez emisji akcji, emisję obligacji lub ze środków pochodzących z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), poinformował ISBnews prezes Dominik Dymecki. mPay uzyskał od Narodowego Banku Polskiego (NBP) zezwolenie na prowadzenie niekartowego schematu płatniczego

Przegląd informacji ze spółek

zamierza zaoferować akcje Detalion Games z grupy PlayWay członkom stworzonego przez siebie Klubu 149, a w przyszłym tygodniu część emisji akcji zostanie publicznie zaoferowana na platformie CrowdConnect.pl, podała spółka. Celem jest pozyskanie przez Detalion Games blisko 1,4 mln zł

Przegląd prasy

i usługach dla biznesu --KE chce wprowadzać kolejne rozwiązania zmniejszające opłacalność wytwarzania prądu z węgla - wyższe ceny praw do emisji CO2 mogą nawet dwukrotnie zwiększyć koszty elektrowni Parkiet --Prezes

Przegląd prasy

akcji serii M w ofercie prywatnej bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zarząd spółki zwołał kolejne walne zgromadzenie na 7 sierpnia i liczy na przegłosowanie wówczas podniesienia kapitału, poinformował ISBnews prezes Janusz Płocica. Podkreślił, że według zarządu alternatywą dla emisji

Przegląd informacji ze spółek

emisji obligacji o wartości 300 mln zł. Udomowienie Banku Pekao - poprzez zakup 32,8% akcji banku przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) to bardzo dobry sygnał dla polskiej gospodarki, że się usamodzielnia i zwiększa swoją "siłę

Przegląd prasy

--Orphee sprzedało 13,5 mln akcji Diesse za 13,3 mln euro --Elektrobudowa chce podwyższyć kapitał w drodze emisji akcji --Sfinks Polska ponownie ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 1 zł --Impexmetal zamierza wykupić akcje

Przegląd prasy

spółkę Digital Gateways --LPP nie planuje kolejnych emisji obligacji w najbliższym czasie --Do Sądu Arbitrażowego przy KIG wpłynęło 175 nowych spraw w 2019 roku --Solaris dostarczy 37 autobusów CNG do Ostrawy za ok. 13 mln

Przegląd informacji ze spółek

Selvity ustalił cenę emisyjną akcji serii C na kwotę 38 zł za każdą akcję, podała spółka. PCC Exol zdecydował o wcześniejszym wykupie wszystkich 250 tys. obligacji serii A2 o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł, emitowanych przez spółkę w ramach I Programu Emisji Obligacji

Przegląd informacji ze spółek

. Oferta publiczna do 2,82 akcji, w tym do 1,3 mln akcji nowej emisji serii F spółki BoomBit rozpocznie się jutro od przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych i book-buildingu dla inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie emisyjnym. Z emisji nowych akcji spółka chce pozyskać ok. 46 mln zł i

Przegląd prasy

ws. nabycia 33,9% akcji Fabryki Formy --PZU nie przewiduje zwiększania zaangażowania w Pekao, oczekuje od banku dywidend --Ceny pszenicy w konsolidacji w zakresie 3,89-3,90 USD do 4,25-4,27 USD za buszel --PZU: Pomimo

Przegląd informacji ze spółek

. Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) uważa, że obecna cena akcji Alior Banku na GPW nie uwzględnia potencjału tego banku, poinformował prezes PZU Paweł Surówka. Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) będzie analizował możliwość przejęcia mBanku w kontekście potencjalnych synergii

Przegląd prasy

rynku pierwotnym --Kropiwnicki z RPP: Obniżanie stopy procentowej NBP będzie bezskuteczne głównie dlatego, że nie jest pewne, czy wpłynie to na cenę kredytu w bankach --Kropiwnicki z RPP: Ani w polityce pieniężnej, ani fiskalnej to nie jest czas na

Przegląd prasy

skrajnych banków na 2021 r. --Games Operators: cena za akcję w ofercie publicznej ustalona na 22 zł --Indeks WIG20 spadł o 13,28% na zamknięciu w czwartek --KE wyłoniła ponad 100 projektów przełomowych, otrzymają łącznie 344

Przegląd informacji ze spółek

funduszu Waterland na akcje Kredyt Inkaso złożono zapisy na łącznie 61,16% akcji, co oznacza przekroczenie minimalnego progu, podano w komunikacie. W nowej strategii na lata 2016-2020 grupa PZU położy nacisk na rentowność, wzrost i innowacyjność. Wskaźnik ROE ma sięgać poziomu 18

Przegląd informacji ze spółek

eksploatacji elektrowni Ostrołęka B, poinformowała spółka. PGG jest obecnie większościowym dostawcą, a pozostali są tzw. dostawcami uzupełniającymi. Cena emisyjna akcji emisji nr 9 dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, którzy wyrazili zgodę na zmianę warunków emisji

Przegląd informacji ze spółek

, co oznacza wypłatę w wysokości 0,71 zł na akcję, poinformowała spółka. Cherrypick Games, deweloper gier mobilnych, poważnie rozważa emisję akcji i wejście na NewConnect, poinformował ISBnews prezes Marcin Kwaśnica. Decyzje mogą zapaść w najbliższym czasie

Przegląd informacji ze spółek

Decyzją rady nadzorczej oraz zarządu Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) od 1 stycznia 2019 roku zacznie obowiązywać katalog przypadków służących ocenie spełniania przez emitentów jednego z wymogów dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji i praw do akcji (PDA

Przegląd prasy

--ASM SFA: Średnia wartość wzorcowego koszyka FMCG wzrosła o 0,75% m/m w IV --Dla wzrostów WIG20 potrzebne jest odbicie indeksu WIG-Banki --Akcjonariusze InventionMed zdecydują 15 czerwca o emisji do 15 mln akcji bez pp

Przegląd informacji ze spółek

) odnotowało 75,42 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. wobec 92,02 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Games Operators w ramach publicznej oferty akcji przydzielił inwestorom 1,1 mln akcji, z czego 250 tys. to akcje nowej emisji, podała spółka. Zapisy

Przegląd informacji ze spółek

dotyczące połączenia ze spółką Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A, podała spółka, ujawniając opóźnioną informację poufną. Altus TFI przejmie majątek spółki Esaliens TFI, w zamian za akcje nowej emisji Altus TFI, które zostałyby wydane dotychczasowym akcjonariuszom Esaliens TFI, podano także

Przegląd informacji ze spółek

. Dniem prawa poboru dla akcjonariuszy Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police będzie 7 listopada, a zapisy dla inwestorów rozpoczną się 12 i potrwają do 19 listopada, podano w prospekcie emisyjnym. Zarząd spółki określił wcześniej cenę emisyjną nowych akcji serii C na 10,2 zł, a ostateczna liczba

Przegląd prasy

--KNF zgodziła się na wycofanie z giełdy akcji Globalworth i Gino Rossi --KNF podtrzymała karę wysokości 240 tys. zł dla Gothaer TU --KNF nałożyła 400 tys. zł kary na PZU i uchyliła karę w wysokości 900 tys. zł --Budimex

Przegląd informacji ze spółek

przystąpić do realizacji emisji akcji serii F, podała spółka. Jednocześnie zarząd spóki postanowił odstąpić od emisji akcji serii E. Akcjonariusze Ursusa w restrukturyzacji podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 4 listopada br. zdecydują o sprzedaży zakładów

Przegląd informacji ze spółek

. Spółka chce, by emisja zbiegła się w czasie ze sfinalizowaniem transakcji przejęcia akcji Banku Pekao, poinformował członek zarządu Tomasz Kulik. Echo Investment ma umowę przedwstępną na sprzedaż biurowca West Link we Wrocławiu na rzecz Griffin Premium RE - nowej platformy

Przegląd informacji ze spółek

spółka w raporcie. Alior Bank podpisał ze spółką Lurena Investments przedwstępną umowę, w ramach której nabędzie 100% udziałów w kapitale Ruchu za cenę 1 zł, podał bank. 1 czerwca Alior Bank zawarł umowę inwestycyjną z PKN Orlen, PZU oraz PZU Życie, która stanowi, że PKN Orlen

Przegląd prasy

dzierżawę planowany 4-gwiazdkowy hotel w Warszawie --Nowy prezes PZU podtrzymuje politykę dywidendową i strategię grupy do 2020 r. --Prezydent podpisał ustawę o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami --BM Reflex: Ceny

Przegląd informacji ze spółek

akcji rozpoczęło zapisy na 180 tys. akcji serii D w cenie emisyjnej 14 zł za sztukę. Zapisy potrwają do 17 lipca br. Środki pozyskane z emisji (tj. ponad 2,5 mln zł brutto) mają zostać przeznaczone na produkcję i promocję trzech gier, przede wszystkim "Uragun". Dom

Przegląd prasy

tym roku -- Wezwań na giełdzie będzie coraz więcej -- Trans Polonia zapowiada dalszy wzrost przewozów, będzie kontynuować inwestycje w tabor -- Zamieszanie wsprawie cen energii ciągle trwa, a uprawnienia do emisji CO2

Przegląd informacji ze spółek

pożyczki z CCC, zmieniający datę spłaty zobowiązania na 15 maja 2019 r., podała spółka. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" w wyniku zawarcia transakcji kupna 23 109 akcji spółki Kruk na GPW Warszawie, po jej rozliczeniu 15 kwietnia br., osiągnął więcej niż 5

Przegląd prasy

Awbudu zdecydowali o emisji do 28 mln akcji serii B1 bez pp --Fundusze zarządzane przez Forum TFI przekroczyły 5% głosów na WZ VRG --Mabion złożył odpowiedzi do EMA w procesie rejestracji leku MabionCD20 w Europie --Vantage

Przegląd informacji ze spółek

Marszałkowska spółki Zarządzanie Sezam Nowy Sezam dokonała emisji 50 000 obligacji na okaziciela serii A,o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 50 mln zł, podało BBI. The Dust, wspólnie z akcjonariuszami sprzedającymi, ustalił cenę emisji i sprzedaży oferowanych akcji na 12 zł

Przegląd prasy

otworzy nowe centrum logistyczne w Okmiana k. Bolesławca --GUS: Inflacja wyniosła 2,6% r/r w czerwcu; konsensus: 2,6% r/r --Akcjonariusze Asbisu przyjęli program skupu akcji własnych za max. 300 tys. USD --FAPA: Komisja

Przegląd prasy

wypłat rekompensat za wzrost cen energii elektrycznej, choć uwzględnia wyższe wpływy z aukcji praw do emisji CO2 Puls Biznesu --Prezes PKP PLK: Zmniejszamy wymagane wadium; w postępowaniach ogłaszanych po 10 grudnia zaproponujemy także nowe

Haitong Bank podniósł rekomendacje dla 4 banków, podtrzymał dla 5 kolejnych

. Analitycy Haitong obawiają się spadku wartości, jeżeli Bank Pekao stanie się firmą państwową, ale po ostatnich zniżkach kursu akcji postrzegają Pekao jako spółkę oferującą bardziej atrakcyjny wskaźnik ceny do ryzyka niż PKO BP. PZU przeprowadza due diligence w Pekao, a PZU jest zainteresowane zakupem 100% w

Przegląd prasy

koronawirusa obroty w gastronomii spadły o ok. 80-90% --Yareal ma umowę sprzedaży stołecznego biurowca Nowogrodzka Square --Grupa INC pozyskała dla GenXone 4,14 mln zł z emisji akcji --Photon Energy planuje uruchomienie 10 farm PV

Przegląd informacji ze spółek

Selvita dokonała przydziału 2,2 mln akcji nowej emisji serii H we wtórnej ofercie publicznej, poinformowała spółka. W związku z faktem, że akcjonariusze Tarczyńskiego tj. trzy OFE - Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Aviva Otwarty

Przegląd informacji ze spółek

wszystkie oferowane akcje, czyli prawie 7,37 mln sztuk, w tym 3 mln akcji nowej emisji. Zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych zostały zredukowane średnio o 84%, podała spółka. Indata Software, w uzgodnieniu z oferującym Domem Maklerskim mBanku, podjęło decyzję o zmianie

Przegląd prasy

czerwca --Zarząd Pekabeksu zmienił rekomendację, proponuje 0,16 zł dywidendy na akcję --Ryvu miało 4,31 mln zł straty netto, 4,97 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r. --Akcjonariusze Idea Banku zdecydują 7 lipca o emisji 10-75

Przegląd prasy

% Puls Biznesu --Due diligence PZU i PFR w Banku Pekao jest na zaawansowanym etapie, UniCredit sprzedałoby łącznie 30% akcji banku wg gazety ISBnews --Akcjonariusze PGNiG zdecydują o zmianie ceny zakupu akcji własnych na NWZ

Przegląd informacji ze spółek

produkcyjnym w Czechowicach-Dziedzicach, podała spółka. Szacowany łączny koszt inwestycji wynosi 123,6 mln zł. Grupa Kapitałowa Immobile podwyższyła cenę, po której nabywane będą w wezwaniu akcje imienne Projprzemu z 8,5 zł do 15 zł, podano w komunikacie. Cena za akcje na okaziciela

Przegląd prasy

--PZU Życie nabyło obligacje PFR za łączną kwotę 1 993 mln zł --PKO BP: Ceny mieszkań mogą spaść o ok. 15% r/r w 2020 r. przy lekkiej recesji --Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m do 3,99 mld zł w maju --Stopa

Przegląd informacji ze spółek

dzisiejszego nadzwyczajnego zgromadzenia za podwyższeniem kapitału w drodze emisji akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru, podała spółka. Grupa Hotelowa Orbis zawarła umowę warunkową o zarządzanie hotelem Mercure z UBM Development AG, podał Orbis. Hotel Mercure Katowice City Center

Przegląd prasy

spółki Esaliens TFI, w zamian za akcje nowej emisji Altus TFI, które zostałyby wydane dotychczasowym akcjonariuszom Esaliens TFI, podano także. Proces miałby zakończyć się wpisem połączenia do rejestru przedsiębiorców na przełomie października/ listopada br. --Zarząd Giełdy

Przegląd prasy

emisji akcji i cenę konwersji dla posiadaczy warrantów --Wstępny szac. zysk netto Grupy Kruk wzrósł o 20,6% r/r do 300 mln zł w 2017 r. --Przychody Vigo System spadły o 27% r/r do 5,58 mln zł w IV kw. br. --Korekta na złotym

Przegląd informacji ze spółek

upraszczający strukturę transakcji nabycia Banku Pekao, w wyniku czego PZU i PFR bezpośrednio nabędą akcje banku, podał PZU. Gobarto odnotowało 24,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 15,04 mln zł zysku rok wcześniej

Przegląd prasy

Agory zdecydują 25 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r. --BM Reflex: Ceny paliw mogą wzrosnąć o kilka groszy na litrze w kolejnym tygodniu --KGHM: Sierra Gorda ma umowę 200 mln USD pożyczki od BGK --PZU: Poziomy

Przegląd informacji ze spółek

Azoty Zakładów Chemicznych Police zdecydował o nabyciu 6 551 092 sztuk akcji nowej emisji spółki PDH Polska po cenie emisyjnej 10 zł, tj. za łączną kwotę 65 510 920,00 zł, podała spółka. Nabycie akcji nastąpi poprzez ich objęcie przez spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym PDH Polska

Przegląd informacji ze spółek

zaktualizowane kierunki strategiczne, poinformowali członkowie zarządu. Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) przygotowuje nową strategię na lata 2021-2024, w której zdefiniuje także swoje podejście do aktywów bankowych, znajdujących się pod silną presją, związaną m.in. z obniżkami stóp

Przegląd prasy

3895,33 zł w III kwartale --NWZ Mercator Medical zdecyduje o emisji do 1,8 mln akcji bez pp 7 grudnia --Polkomtel złożył wniosek o unieważnienie aukcji LTE --Pekao: Nie spodziewamy się ograniczeń w wypłacie dywidendy za 2015

Przegląd prasy

przetarg na budowę 6 zbiorników w czterech bazach paliw --The Dust i 3 inwestorów rozważają emisję akcji w zw. z 'Cyklem Inkwizytorskim' --Samar: Rejestracje nowych samochodów użytkowych spadły o 20,8% r/r we wrześniu

Przegląd prasy

prognozę wzrostu PKB Polski do 4,3% w br. do 3,8% w 2020 --ZCh Police przedłużyła termin zapisów w emisji publicznej akcji do 9 XII 2019 --LPP zdecydowało o emisji 5-letnich obligacji o wartości nominalnej 300 mln zł --SAP

Alior Bank celuje w osiągnięcie 100 mld zł aktywów organicznie i przez przejęcia

Sobieraja. Alior Bank przeprowadził największą emisję akcji z prawem poboru na warszawskiej giełdzie od ponad sześciu lat. Nowe akcje o łącznej wartości 2,2 mld zł trafiły do portfeli niemal 4000 inwestorów z 37 krajów. W ofercie uczestniczyło łącznie ponad 500 inwestorów

Przegląd informacji ze spółek

. Dotychczas przedmiotowa ocena była umieszczona na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. Akcjonariusze Polnordu zdecydowali o emisji do 75 mln nowych akcji serii T z wyłączeniem prawa poboru, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Przegląd informacji ze spółek

przychodów, 421,78 mln zł EBITDA i 187,69 mln zł zysku netto w I półroczu, według wstępnych danych, podała spółka. Jujubee zamierza podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję 150 tys. akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

Przegląd prasy

Gazeta Wyborcza --W trzy tygodnia GDDKiA odstąpiła od 4 kontraktów na budowę newralgicznych dróg szybkiego ruchu ISBnews --PKO Leasing chce obniżyć cenę w wezwaniu na akcje PCM do 20 zł od 23 maja

Przegląd informacji ze spółek

3,749 mln akcji własnych od Fedha po cenie 4,8 zł/szt., wynika z uchwał walnego. Akcjonariusze Vantage Development zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy nadzwyczajnej łącznie kwoty 16 216 318,86 zł, pochodzącej z niepodzielonego

Przegląd informacji ze spółek

WBK, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" i Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion (łącznie OFE) oświadczyli, że podwyższona cena za akcje Tarczyńskiego zaproponowana w wezwaniu EJT Investment S.a.r.l nie odzwierciedla wartości

Przegląd prasy

wtorek --PZU wyemituje obligacje podporządkowane o łącznej wartości 2,25 mld zł --Akcjonariusze Getin Holding zdecydowali o emisji 27,78 mln akcji bez pp --Akcjonariusze Famuru zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Zysk netto PZU wzrósł r/r do 648,99 mln zł w III kw. 2016 r.

skonsolidowanych kapitałów własnych dotyczył udziałów niekontrolujących, które m.in. w związku z emisją akcji przez Alior Bank w I półroczu 2016 roku osiągnęły wartość 3 891,1 mln zł i wzrosły o 77,3% względem końca 2015 roku. Kapitały przypadające udziałowcom jednostki dominującej spadły o 764,7 mln zł względem

Przegląd prasy

niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r. --Akcjonariusze Elektrobudowy chcą podwyższyć kapitał poprzez emisję akcji serii E --Trakcja PRKiL ma umowy ws. finansowania pomostowego --BAH ma warunkową zgodę na przedłużenie umowy

Przegląd informacji ze spółek

Cormay wydłużył okres zapisów na akcje nowej emisji serii L PZ Cormay dla akcjonariuszy Orphée do wtorku, 19 września br. (ISBnews)

Przegląd prasy

: Uzasadnianie zmian legislacyjnych powinno być obowiązkowe --Pekao: Polska dołączyła do grona 25. największych eksporterów na świecie w 2018 --Akcjonariusze MedApp zdecydowali o emisji 4 mln akcji serii G --Dworczyk: Zrobimy

Przegląd informacji ze spółek

;. PKO Bank Polski objął 1 126 726 akcji serii U Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) po cenie 10 zł za sztukę, podał BOŚ. BOŚ oferował 40 000 000 akcji serii U w formie subskrypcji prywatnej.

Przegląd prasy

akcji bez pp --PKN Orlen miał 1 266 mln zł zysku netto, 3 167 mln zł EBITDA LIFO w III kw. --Aleksandra Agatowska powołana w skład zarządu PZU --Play zamierza ustanowić program emisji obligacji do 2 mld zł

Przegląd informacji ze spółek

akcji spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (Polskie ePłatności, PeP), który ustala łączną cenę sprzedaży za wszystkie akcje należące do PWPW na kwotę 75 mln zł, podał OPTeam. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i Discovery Polska podpisały

Przegląd informacji ze spółek

. Wartość umowy brutto wynosi 14,3 mln zł. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC prowadzi rozmowy w sprawie dokapitalizowania spółki poprzez ewentualne dokonanie inwestycji w akcje nowej emisji przez instytucjonalnego inwestora finansowego z siedzibą w Polsce, podała spółka