cena nominalna akcji pzu

Tajemniczy miliarder-widmo z Krotoszyna stworzył sieć sklepów wartą więcej niż Allegro, PZU czy Bank PKO BP

Marzenie drobnego inwestora? Gdybym tak zainwestował/a w akcje Apple, Tesli czy Amazona, kiedy zaczynały. Podobny przypadek mamy tuż pod nosem, na polskiej giełdzie. Tylko w ciągu ostatniego roku kurs akcji Dino podskoczył o ok. 60 proc. Dla porównania, akcje Apple zdrożały o 40 proc., Amazona o 18 proc. a Tesli o 20 proc.

Niższe dywidendy z PZU? Nowa polityka ubezpieczyciela

Niższe dywidendy z PZU? Nowa polityka ubezpieczyciela

podniesienia wartości nominalnej akcji i nie planuje emisji nowych papierów. - PZU nie prowadziło rozmów z radą nadzorczą na temat ewentualnego podniesienia wartości nominalnej swoich akcji - poinformował prezes Michał Krupiński. Chodzi o podatkowy trik

PZU zawarło przedwstępną umowę zakupu ok. 25,25% Alior Banku za 1,635 mld zł

[powtórzenie] Warszawa, 01.06.2015 (ISBnews) - PZU zawarło przedwstępną umowę nabycia łącznie 18 318 473 akcji Alior Banku, stanowiących ok. 25,25% kapitału zakładowego, za 1,635 mld zł, poinformował prezes Andrzej Klesyk. Cena za jedną nabywaną akcję

PZU zawarło przedwstępną umowę zakupu ok. 25,25% Alior Bank za 1,635 mld zł

Warszawa, 30.05.2015 (ISBnews) - PZU zawarło przedwstępną umowę nabycia łącznie 18 318 473 akcji Alior Banku, stanowiących ok. 25,25% kapitału zakładowego, za 1,635 mld zł, poinformował prezes Andrzej Klesyk. Cena za jedną nabywaną akcję wyniesie 89,25 zł. Transakcja ma

Przegląd informacji ze spółek

podjętych dziś na NWZ. DataWalk pozyskał 15,04 mln zł w ramach subskrypcji prywatnej akcji serii N, podała spółka. Subskrypcja prywatna obejmowała 327 000 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Akcje serii N zostały objęte po cenie emisyjnej

PZU ma umowę sprzedaży 99,88% akcji PZU Lietuva na rzecz Gjensidige Forsikring

siedzibą w Oslo (Norwegia) jako kupującym, na podstawie której PZU SA sprzeda kupującemu 1.761.941 akcji zwykłych imiennych w PZU Lietuva o wartości nominalnej 100 litów (28,96 euro) jedna akcja, stanowiących łącznie 99,879% akcji w kapitale zakładowym PZU Lietuva" - głosi komunikat

Daniel Obajtek zaangażował rektora UW. Ekumeniczna rada norweskiej spółki Orlenu

Daniel Obajtek zaangażował rektora UW. Ekumeniczna rada norweskiej spółki Orlenu

Orlen Aviation.  Za rządów Humięckiego KOWR zrezygnował z ustawowego prawa do zakupu po cenie nominalnej (bardzo niskiej) nowych akcji Orlenu, emitowanych dla akcjonariuszy Lotosu i PGNiG za przejęcie majątku tych koncernów.  Kilka tygodni przed sfinalizowaniem fuzji Orlenu z Lotosem fotel w

Przegląd informacji ze spółek

, która przewiduje zakup przez nich docelowo odpowiednio 20% i 12,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,59 mld zł, podało PZU. Cena za pakiet nabywany przez PZU wynosi 6,46 mld zł. PZU oczekuje m.in. że transakcja doprowadzi do 10-11% wzrostu zysku na jedną akcję w latach 2017-2018.

Przegląd informacji ze spółek

wartości nominalnej 60 250 000 zł, po cenie emisyjnej 0,5 zł za jedną akcję i łącznej cenie emisyjnej 60 250 000 zł. Kernel odnotował 25,89 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. r. obr. 2018/2019 wobec 39,08 mln USD

Przegląd informacji ze spółek

miejsce Tomasza Króla na stanowisko członka zarządu, podała spółka. PZ Cormay ogłosił wezwanie na 992 283 akcji Orphee o wartości nominalnej 0,1 CHF każda, stanowiących 2,57% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu po cenie 1,96 zł za sztukę, podał

Przegląd informacji ze spółek

Życie powołała Małgorzatę Kot w skład zarządu spółki, podał PZU. Gremi Media, korzystając z prawa pierwszeństwa wynikającego z umowy inwestycyjnej, podpisały umowę z akcjonariuszem e-Kiosk, w wyniku której nabyły 28,14% akcji e-Kiosk za 2,4 mln zł, podała spółka, która teraz

Ostatnia szansa na wybicie w górę, INI wciąż ujemne

Ostatnia szansa na wybicie w górę, INI wciąż ujemne

opublikowana polityka kapitałowa i dywidendowa, w tym wypowiedź prezesa PZU o możliwości przeznaczenia 100 proc. zysku za 2016 rok na dywidendę oraz braku rozmów z radą nadzorczą w zakresie ewentualnego podniesienia wartości nominalnej akcji. Budżet na 2017 rok przewiduje dodatkowe 1,5 mld zł podatków z tytułu

Przegląd informacji ze spółek

oraz zapewnieniu jej ciągłości, w tym wsparcia dla klientów, podał Urząd. Cena za akcję w ofercie publicznej Games Operators została ustalona na 22 zł, podała spółka. Kruk planuje rozpocząć 19 marca br. zapisy na pierwszą w tym roku emisję obligacji

Przegląd informacji ze spółek

R22 zawarł porozumienie z TCEE Fund III S.C.A. na mocy którego zakupi w dwóch transzach 28,48% akcji w spółce H88 S.A., podała spółka w zawiadomieniu o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej. Na dzień zawarcia porozumienia R22 posiadał 71,52% akcji w spółce H88

Emisja długu podporządkowanego PZU możliwa w połowie 2015r, strategia w styczniu

uroczystości debiutu. Finance AB (publ) - wyemitowało 5-letnie obligacje imienne o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 500 mln euro w lipcu tego roku. Cena emisyjna obligacji wynosiła 99.407 euro za jeden papier. Zobowiązania PZU Finance AB (publ

Przegląd informacji ze spółek

187 371 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1 zł każda, o cenie emisyjnej w wysokości 43,17 zł za akcję oraz objęciu ich w drodze subskrypcji prywatnej przez Skarb Państwa i pokryciu w całości wkładem niepieniężnym (aportem), podała spółka. Rada nadzorcza

Przegląd informacji ze spółek

zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zwołane na 10 maja. Nowy prezes Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) Paweł Surówka podtrzymuje politykę dywidendową oraz

Przegląd informacji ze spółek

2020/2021 roku osiągnie break-even na poziomie operacyjnym. Spółka rozpoczęła dziś emisję akcji, z której chce pozyskać 4 mln zł, poinformował prezes Marcin Kaszuba Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU) odnotowuje w tym roku rekordową sprzedaż w segmencie klienta

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd Play Communications zdecydował o wypłacie okresowej dywidendy brutto w wysokości 1,45 zł na akcję, podała spółka. Na wniosek Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU), Sąd Okręgowy w Warszawie wpisał do rejestru funduszy inwestycyjnych PPK inPZU Specjalistyczny

Przegląd informacji ze spółek

uchwałę w sprawie warunkowego przydziału 210 000 obligacji serii F1 o łącznej wartości nominalnej 210 mln zł, podała spółka. Warimpex kupił hotel w Darmstadt, podała spółka. Cena transakcji nie została podana do publicznej wiadomości. Spółka planuje ponowne otwarcie 3

Przegląd informacji ze spółek

Selvity ustalił cenę emisyjną akcji serii C na kwotę 38 zł za każdą akcję, podała spółka. PCC Exol zdecydował o wcześniejszym wykupie wszystkich 250 tys. obligacji serii A2 o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł, emitowanych przez spółkę w ramach I Programu Emisji Obligacji

Przegląd informacji ze spółek

celowej PZU o wartości 500 mln euro zadebiutują w poniedziałek,22 grudnia na rynku Catalyst, poinformowała Giełda Papierów Wartościowych. Sygnity wyemitowało 4.000 trzyletnich obligacji serii 1/2014 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 10.000 zł każda i o łącznej wartości

Przegląd informacji ze spółek

okaziciela serii E, oferowanych po cenie emisyjnej wynoszącej 1 zł za akcję, z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Akcjonariusze Celon Pharma zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 10,8 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

. Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) uważa, że obecna cena akcji Alior Banku na GPW nie uwzględnia potencjału tego banku, poinformował prezes PZU Paweł Surówka. Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) będzie analizował możliwość przejęcia mBanku w kontekście potencjalnych synergii

Przegląd informacji ze spółek

wartości nominalnej 1,50 zł każda oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz 25 000 000 praw poboru akcji serii T2, podała spółka. Zwyczajne walne zgromadzenie Trans Polonii podjęło uchwałę w sprawie

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował prezes Andrzej Klesyk. PZU zawarło przedwstępną umowę nabycia łącznie 18 318 473 akcji Alior Banku, stanowiących ok. 25,25% kapitału zakładowego, za 1,635 mld zł, poinformował prezes Andrzej Klesyk. Cena za jedną nabywaną akcję wyniesie 89,25 zł. Transakcja ma wyłącznie

Przegląd informacji ze spółek

postępowaniu przetargowym PKP Polskich Linii Kolejowych na roboty budowlane na stacji Gdynia Port w ramach projektu pn. "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni", podał Budimex. Herkules nabył w ramach skupu akcji własnych 4,65 mln walorów w cenie 4,2 zł

Przegląd prasy

spodziewa się przynajmniej utrzymania marży r/r w 2020 r. --Anwim: Nie należy oczekiwać spadku cen gazu płynnego LPG do końca roku --Startup Poland: Co dziesiąty startup wierzy, że zostanie 'jednorożcem' --Łopiński z RN PZU

Przegląd informacji ze spółek

za okres od 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. wynosi 7,6 mln zł. Zarząd Celon Pharma zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy wysokości 3,6 mln zł, tj. 0,08 zł na akcję z zysku za 2019 r., podała spółka. Maciej Zużałek ma objąć

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka w raporcie. Biomed-Lublin zawarł umowę objęcia akcji ze spółką Hurtap z siedzibą w Łęczycy. Umowa przewiduje objęcie 2 495 400 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję po cenie emisyjnej równej 1,03 zł za jedną akcję Biomed w zamian

Przegląd informacji ze spółek

2019 r. i proponuje akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy, podała spółka. Ryvu Therapeutics uplasowała wszystkie z 2 384 245 oferowanych akcji serii I po cenie emisyjnej wynoszącej 60 zł i pozyskała od inwestorów ponad 143 mln zł, podała spółka

Przegląd prasy

wyborów ISBnews --Cena emisyjna Vivid Games ustalona na poziomie 5 zł za akcję --Newag zamierza rekomendować 1 zł na akcję dywidendy za 2015 --Erbud ma warunkową umowę z grupą LC Corp o wart. 28,85

Przegląd informacji ze spółek

. zarząd będzie mógł dokładniej oszacować, o ile, poinformował dyrektor finansowy Michał Rakowski. Na razie spółka kontynuuje kluczowe inwestycje. Zarząd Radpolu ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu THC SICAV-RAIF nie odpowiada wartości godziwej akcji, podała spółka

Przegląd prasy

--ARC RiO: Przy zakupach żywności (80%) i kosmetyków (73%) głównym czynnikiem jest cena --Kwieciński: Zniesienie limitu 30-krotności składek na ZUS będzie jeszcze dyskutowane Parkiet --Dziesięć największych banków z GPW

Afera GetBacku. Portfel wierzytelności Pekao wart 66 mln zł został kupiony za ponad 148 mln zł

29 proc udziałów. A w przypadku Pekao jeden z właścicieli - PZU SA - ma 20 proc. akcji, drugi - Polski Fundusz Rozwoju (firma państwowa) - 12,8 proc., czyli razem mają ponad 1/3. W Aliorze PZU i związany z nim fundusz mają prawie 32 proc To, że i banki sprzedają długi, a windykatorzy je kupują

Przegląd informacji ze spółek

. Dniem prawa poboru dla akcjonariuszy Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police będzie 7 listopada, a zapisy dla inwestorów rozpoczną się 12 i potrwają do 19 listopada, podano w prospekcie emisyjnym. Zarząd spółki określił wcześniej cenę emisyjną nowych akcji serii C na 10,2 zł, a ostateczna liczba

Przegląd informacji ze spółek

) zakupił w ramach drugiej transzy 7,24 mln akcji Alior Banku, stanowiących ok. 9,96% kapitału zakładowego po spełnieniu warunków zawieszających, podało PZU. Polnord wyemitował 60 tys. sztuk czteroletnich, zabezpieczonych obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Compu zdecydowali o upoważnieniu zarządu do skupu maksymalnie 1,183 mln akcji własnych po cenie w przedziale 30-100 zł. Jednocześnie na ten cel utworzono kapitał rezerwowy w kwocie 118,363 mln zł, podała spółka. Akcjonariusze Pelionu

Przegląd informacji ze spółek

, zawarła z trzema osobami fizycznymi (dwóch sprzedających oraz gwarant) umowę dotyczącą nabycia 30 udziałów, stanowiących 60%, spółki Piano Group, podała Agora. Zgodnie z umową AMS zapłaciła kwotę 6,5 mln zł, stanowiącą zaliczkę na poczet ostatecznej ceny nabycia udziałów. Kredyt

Przegląd prasy

% Puls Biznesu --Due diligence PZU i PFR w Banku Pekao jest na zaawansowanym etapie, UniCredit sprzedałoby łącznie 30% akcji banku wg gazety ISBnews --Akcjonariusze PGNiG zdecydują o zmianie ceny zakupu akcji własnych na NWZ

Przegląd prasy

--PZU Życie nabyło obligacje PFR za łączną kwotę 1 993 mln zł --PKO BP: Ceny mieszkań mogą spaść o ok. 15% r/r w 2020 r. przy lekkiej recesji --Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m do 3,99 mld zł w maju --Stopa

Przegląd prasy

mln zł za zmowy w przetargu kolejowym --NBP: Firmy niechętnie obniżają marże przy spadających cenach surowców --PZU chce wydać na akwizycje w obszarze opieki medycznej ponad 450 mln zł do 2020 --BESI podniosło wycenę PKP

Przegląd informacji ze spółek

Karnowski. Pani Teresa Medica uważa, że wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszone przez Sigvaris Holding, jest zgodne z interesem spółki, podała PTM. Zarząd stwierdza także, że cena za akcje oferowana przez wzywającego jest godziwa

Przegląd informacji ze spółek

emisji obligacji o wartości 300 mln zł. Udomowienie Banku Pekao - poprzez zakup 32,8% akcji banku przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) to bardzo dobry sygnał dla polskiej gospodarki, że się usamodzielnia i zwiększa swoją "siłę

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Mabionu zdecydowali o upoważnieniu zarządu spółki do podwyższenia kapitału spółki o maks. 4,5 mln akcji - po cenie nie niższej niż 84 zł, wynika z uchwał walnego. Akcje mogą zostać zaoferowane w ramach oferty publicznej i mogą być notowane na GPW, lub innej giełdzie w Europie lub też w USA

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd Polimeksu-Mostostalu uważa, że realizacja wezwania na 0,07% akcji spółki ogłoszonego przez Polską Grupę Energetyczną (PGE), Eneę, Energę i PGNiG Technologie nie powinna mieć znaczącego wpływu na działalność spółki, a cena w wezwaniu odbiega od wartości godziwej, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

Marszałkowska spółki Zarządzanie Sezam Nowy Sezam dokonała emisji 50 000 obligacji na okaziciela serii A,o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 50 mln zł, podało BBI. The Dust, wspólnie z akcjonariuszami sprzedającymi, ustalił cenę emisji i sprzedaży oferowanych akcji na 12 zł

Przegląd informacji ze spółek

aktywów, zapowiedział prezes PZU Andrzej Klesyk. W jego ocenie, banki od 6. do 20. pozycji pod względem sumy bilansowej nie mają szansy przetrwać ze względu na wymogi kapitałowe. Obligacje serii M1 Polnordu o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł zadebiutują na Catalyst we

Przegląd informacji ze spółek

produkcyjnym w Czechowicach-Dziedzicach, podała spółka. Szacowany łączny koszt inwestycji wynosi 123,6 mln zł. Grupa Kapitałowa Immobile podwyższyła cenę, po której nabywane będą w wezwaniu akcje imienne Projprzemu z 8,5 zł do 15 zł, podano w komunikacie. Cena za akcje na okaziciela

Przegląd prasy

% na zamknięciu w środę --Gobarto rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2016 r. --PZU i PFR bezpośrednio nabędą 32,8% akcji Banku Pekao --Zysk netto Gobarto wzrósł r/r do 24,67 mln zł w 2016 r

Przegląd informacji ze spółek

najbardziej skomplikowanych sprawach, w których klienci nie są zadowoleni z rozstrzygnięcia. Biomed-Lublin przygotuje nową strategię do marca 2018 r., podała spółka. Cena maksymalna w ofercie publicznej akcji serii C Tower Investments została ustalona na

Przegląd prasy

--Euro Styl ma pozwolenie na użytkowanie Polanki Apartamenty w Gdańsku --Małgorzata Kot została powołana do zarządu PZU Życie --Gremi Media zwiększyły udział w e-Kiosk do 78,1% --ZBP: Banki przekazały m.in. 10 tys. testów i

Przegląd prasy

prognozę wzrostu PKB Polski do 4,3% w br. do 3,8% w 2020 --ZCh Police przedłużyła termin zapisów w emisji publicznej akcji do 9 XII 2019 --LPP zdecydowało o emisji 5-letnich obligacji o wartości nominalnej 300 mln zł --SAP

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Pepeesu zdecydowali o 0,12 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --Prezydent podpisał nowelę ustawy dot. cen energii elektrycznej --OT Logistics wypowiedział Allianz ZB umowę ws. kontroli nad Luka Rijeka --Akcjonariusze

Przegląd informacji ze spółek

Finalna cena zapłacona przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) za 111,35 mln akcji Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń, po uwzględnieniu kwoty wyrównania zapłaconej przez Royal & Sun Alliance Insurance plc (RSA) na rzecz PZU SA, wyniosła 91,816 mln euro, podało PZU

Przegląd prasy

spółce GetBack rating B z perspektywą stabilną --Carrefour Polska chce otworzyć ok. 100 sklepów osiedlowych w 2017 r. --Fedha podniosła cenę w wezwaniu na Vantage Development do 3,7 zł/akcję --KPMG: Niekontrolowane odejścia

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował prezes Mirosław Kowalik. Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 38,35 mln zł w marcu 2019 r. i były wyższe o 13% w skali roku, podała spółka. BoomBit ustalił maksymalną cenę akcji w rozpoczętej dziś ofercie publicznej na 35,50 zł, podała

Przegląd informacji ze spółek

, poinformowała spółka. Decyzję o zakupie mieszkania na osiedlu Archicomu podjęło już ponad 1 100 klientów, podano także. Kaps Investment ogłosił przymusowy wkup wszystkich akcji posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy 727 631 akcji TelForceOne (8,88% kapitału) po cenie 3,1 zł za

Przegląd prasy

nabyć za 20 mln zł udziały spółki budującej obiekt handlowy --PKO BP wprowadzi w br. kartę wielowalutową dla wszystkich dorosłych klientów --Cena akcji OncoArendi Therapeutics w IPO ustalona na 29 zł/szt. --Kruk przejmie 51

Przegląd prasy

, Fresenius i Paradyż planują w ŁSSE trzy wielkie inwestycje --Dzięki podniesieniu nominalnej wartości akcji spółek fiskus wzbogaci się o 1,5 mld zł w 2017 r. -podatek uszczupli dywidendy, a pieniądze wchłonie górnictwo ISBnews

Przegląd prasy

spółka. --Akcjonariusze Zakładów Magnetyzowych Ropczyce, działający na mocy Porozumienia z 26 listopada 2018 r. wzywają do sprzedaży 159 124 akcji o wartości nominalnej 2,50 zł po cenie wysokości 30,35 zł za akcję, podała spółka, --W należącym do

Przegląd prasy

mln zł w marcu --BoomBit ustalił cenę maksymalną akcji na poziomie 35,50 zł --Wikana sprzedała 76 lokali, przekazała 152 w I kw. br. --Fitch podtrzymał ratingi Poznania na poziomie A-, perspektywa stabilna

Przegląd informacji ze spółek

;. PKO Bank Polski objął 1 126 726 akcji serii U Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) po cenie 10 zł za sztukę, podał BOŚ. BOŚ oferował 40 000 000 akcji serii U w formie subskrypcji prywatnej.

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczył piątek, 16 września, jako pierwszy dzień notowania obligacji Voxel serii G o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł na rynku Catalyst, podała Giełda. Mercator Medical ustalił cenę emisyjną na 17,50 zł za jedną

Przegląd informacji ze spółek

, po cenie 247,87 zł za sztukę, podał pośredniczącym w wezwaniu Dom Maklerski Banku Handlowego. PlayWay zawarł umowy objęcia akcji w Movie Games, podała spółka. Centralny Ośrodek Informatyki (COI) zawarł z Cube.ITG oraz czterema innymi podmiotami

Przegląd informacji ze spółek

) oraz potwierdził międzynarodowy rating długoterminowy dla tego programu w walucie krajowej na poziomie 'BBB-', podał Fitch. Analitycy Domu Maklerskiego mBanku rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla AmRestu od zalecenia 'kupuj' i wyznaczyli cenę docelową akcji spółki na 180 zł

Alior Bank ogłosił gwarantowaną emisję akcji z pp o wartości do 2,2 mld zł

nominalną wartość akcji Alior Banku wynoszącą 10 zł. Ostateczna, faktyczna liczba nowych akcji i ich cena emisyjna zostaną ustalone przez zarząd w terminie późniejszym, przy uwzględnieniu zakładanych wpływów z emisji oraz warunków rynkowych, w tym m.in. kursu giełdowego istniejących akcji Alior Banku

Przegląd informacji ze spółek

(Luxembourg) Bidco S.a r.l. wzywają do sprzedaży 5 435 833 akcji spółki Integer.pl, upoważniających do 70,01% głosów na walnym zgromadzeniu po cenie 41,10 zł za jedną akcję, podała spółka. Solino - spółka zależna PKN Orlen - zainwestuje ponad 200 mln zł w realizację strategii

Przegląd informacji ze spółek

Pioneer Global Asset Management S.p.A.) zawarły umowę przyrzeczoną sprzedaży 14 746 akcji spółki Pioneer Pekao Investment Management (PPIM), zapewniających 51% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PPIM za cenę 138 mln euro, podał Bank Pekao

Przegląd informacji ze spółek

nominalnej 400 mln zł, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zgodziła się na zaliczenie przez Bank Millennium środków pozyskanych z emisji obligacji podporządkowanych o wartości nominalnej 700 mln zł, wyemitowanych przez bank 7 grudnia 2017 r., jako instrumentów w Tier

Przegląd informacji ze spółek

Cena emisyjna nowych papierów Vivid Games została ustalona na maksymalnym poziomie 5 zł za akcję, podała spółka. Newag zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu podział zysku spółki netto za rok 2015 poprzez wypłatę dywidendy w wysokości łącznie 45

Przegląd informacji ze spółek

nowy zarząd z Wacławe Bilnickim jako prezesem. Zastąpi on odwołanego prezesa Krzysztofa Sadowskiego, podała Enea. Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) dokonał rozliczenia nabycia trzeciej transzy akcji Alior Banku w liczbie 3 828 673 sztuk, stanowiących ok. 5,26% kapitału

Przegląd prasy

niż przed rokiem ISBnews --Indeks WIG20 wzrósł o 0,53% na zamknięciu w środę --PZU: Finalna cena za Link4 wyniosła 91,816 mln euro --Best wykupił przedterminowo obligacje serii H o łącznej

Przegląd prasy

--Szydło: Decyzja o nadzorze nad PZU, KGHM, Grupą Azoty po rekomendacji Kowalczyka --Sprzedaż detaliczna w USA spadła o 0,3% m/m --Ceny producentów w USA spadły o 0,4% m/m w sierpniu --Liczba wniosków o zasiłek dla

Przegląd prasy

netto w II kw. 2019 r. --Cherrypick Games miało 0,77 mln zł straty netto w II kw. 2019 r. --GPW zawiesiła obrót akcjami Huckleberry Games na rynku NewConnect --PZU TFI ma umowę na zarządzanie PPK w Polskim Radiu

Przegląd prasy

. przetargu na 213 tramwajów --Getin Holding: Idea Bank Ukraina miał 44,69 mln zł zysku netto w 2018 roku --Kruk przydzielił obligacje serii AE4 o wartości nominalnej 115 mln zł --Grupa Azoty obejmie nowe akcje PDH Polska za

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka w raporcie. Rada nadzorcza IMS pozytywnie zaopiniowała propozycję ceny skupu 300 tys. akcji własnych spółki po cenie 2,7 zł za akcję w ramach II Transzy Programu Skupu, podano w komunikacie. Indata odnotowała 0,37 mln zł skonsolidowanego

Przegląd informacji ze spółek

ofercie akcji X-Trade Brokers Domu Maklerskiego została ustalona na 13 zł za walor, podano w aneksie prospektu emisyjnego. Grupa Inpro podpisała 124 umowy przedwstępne netto w I kw br., czyli o 26,5% więcej niż rok wcześniej, poinformowała spółka. PZU

Przegląd prasy

niebawem zrealizować duże zyski z inwestycji w akcje Altusa TFI oraz Grupy Azoty; jako kupujący instytucja ta może brać udział w zbliżających się IPO Puls Biznesu --W styczniu średnia cena ubezpieczenia komunikacyjnego spadła o 1%, wynika z raportu

Przegląd prasy

przyrzeczoną sprzedaży 14 746 akcji spółki Pioneer Pekao Investment Management (PPIM), zapewniających 51% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PPIM za cenę 138 mln euro, podał Bank Pekao. --Pekao Bank Hipoteczny wyemitował 50 000 listów

Przegląd prasy

, umiarkowana poprawa na rynku pracy --W tym tygodniu rynek walutowy skupi się na danych makro raczej niż polityce --KHW przekazał ruch Mysłowice do SRK --Karpiński: Przejęcie akcji Aliora przez PZU to element repolonizacji sektora

Przegląd informacji ze spółek

kontrakt na dostawę sprzętu górniczego do Kopalni Gramoteinska w obwodzie kemerowskim w Rosji, podał Kopex. Wartość brutto kontraktu to 5,2 mln euro. Akcjonariusze Mercator Medical zdecydują o emisji do 1,8 mln akcji serii G o wartości nominalnej 1,8 mln zł bez prawa poboru

Przegląd informacji ze spółek

na okaziciela serii JS o łącznej wartości nominalnej 23 800 000 zł, podała spółka. Asseco Poland zawarło transakcję sprzedaży 1 390 535 akcji Asseco Central Europe (stanowiących 6,51% udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ) z pięcioma menedżerami grupy kapitałowej

Przegląd informacji ze spółek

dostępna dla wszystkich dorosłych posiadaczy kont osobistych w banku, podał PKO BP. OncoArendi Therapeutics ustalił cenę akcji serii F w pierwotnej ofercie publicznej (IPO) na 29 zł za akcję i ostateczną liczbę akcji oferowanych na 2 mln sztuk, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

potwierdził, że prowadzi rozmowy z PZU i Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) na temat możliwości sprzedaży posiadanych przez włoski bank akcji Pekao. PZU z kolei podało, że negocjacje w tej sprawie rozpoczęło 28 września br. Grupa Lotos "poważnie myśli" o powrocie do

Przegląd prasy

--EMH i J. Mikos ustalili cenę sprzedaży akcji Wirtualnej Polski na 50 zł za szt. --Enea, Energa, PGE, i PGNiG Termika złożyły nową ofertę na aktywa EDF w Polsce --Newag spodziewa się uzyskania homologacji na rynek niemiecki w 2018 r

Przegląd prasy

--GK Immobile podniosła cenę za akcje imienne w wezwaniu na Projprzem do 15 zł --Indeks WIG20 spadł o 1,27% na zamknięciu w poniedziałek --Polska Meat zadebiutuje na NewConnect we wtorek --Labo Print zakończył bez efektu

Przegląd prasy

. --NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1244 mln euro nadwyżki w I kw. --PZU wyemitował obligacje podporządkowane o wartości nominalnej 2,25 mld zł --Marvipol rekomenduje wypłatę łącznie 34,07 mln zł dywidendy za 2016 r

Przegląd informacji ze spółek

Agencja S&P podtrzymała rating PZU na poziomie A-, najwyższym możliwym do osiągnięcia dla polskiej spółki, podało PZU. Lokum Deweloper zapowiedział zawiązanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w łącznej wysokości ok. 16,6 mln zł i odpis

Przegląd informacji ze spółek

przeznaczeniu na dywidendę 78,36 mln zł z zysku za 2016 r., co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 0,79 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. PZU Zdrowie nabyło gdańską spółkę Revimed, specjalizująca się w usługach rehabilitacyjnych i medycynie pracy, podało

Przegląd informacji ze spółek

Azoty Zakładów Chemicznych Police zdecydował o nabyciu 6 551 092 sztuk akcji nowej emisji spółki PDH Polska po cenie emisyjnej 10 zł, tj. za łączną kwotę 65 510 920,00 zł, podała spółka. Nabycie akcji nastąpi poprzez ich objęcie przez spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym PDH Polska

Panama Papers: Orlen w podatkowym raju. Co się działo z akcjami pracowników

jako PKN Orlen (debiut nastąpił 26 listopada 1999 r.). To wywołało wielki entuzjazm w Płocku, gdyż zgodnie z przepisami pracownicy Petrochemii mieli dostać za darmo 15 proc. akcji prywatyzowanego giganta naftowego. Konkretnie było to 6,3 mln akcji w cenie nominalnej 10 zł za

Przegląd prasy

oraz zwiększenia liczby członków zarządu z dotychczasowych pięciu do sześciu, poinformowała spółka. --Emisja akcji serii L Qumaka o wartości nominalnej 30 mln zł, zrealizowana w ramach subskrypcji prywatnej doszła do skutku, poinformowała spółka

Przegląd informacji ze spółek

planowanej drogi ekspresowej S61, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji (KIPF) ogłosiła publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Pelion po cenie 52,33 zł za akcję. Wzywający zamierza skupić do

Przegląd informacji ze spółek

Student Depot Foxtrot umowę na realizację inwestycji domu studenta Akademik Foxtrot w Warszawie, podał Erbud. Wartość kontraktu to 39,5 mln zł. Danwood Holding zawiesił pierwotną ofertę publiczną akcji z powodu ceny zgłoszonej przez inwestorów instytucjonalnych w procesie

Przegląd prasy

wcześniejszym wykupie --Altus TFI skupił 5 mln akcji własnych po 16 zł sztuka --HubStyle dokonał przydziału obligacji serii A o wartości nominalnej 1,1 mln zł --Kredyt Inkaso dokonał przydziału obligacji serii A1 o wartości nom

Głodny lud żąda spółek

Na akcje Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zapisało się 323 tys. drobnych inwestorów, wśród nich blisko 100 tys. kompletnych żółtodziobów, którzy pierwszy raz posmakowali zysku na parkiecie. Wcześniejsze prywatyzacje PZU i Tauronu przyciągnęły z grubsza po ćwierć miliona

Przegląd informacji ze spółek

niemieckim. Spodziewana cena nabycia to ok. 10,3 mln euro (ok. 45,6 mln zł). Ostateczna cena zostanie ustalona na dzień zakończenia transakcji, podała spółka. EMH oraz Jarosław Mikos ustalili cenę sprzedaży akcji Wirtualna Polska Holding na 50 zł za sztukę, a liczbę akcji